• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6В11101

  Мамандығы:

  Туризм

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  210
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  39
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  11
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  3
  - ел ішінде
  3
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

 Жол атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В11101 «Туризм»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В111 Қызмет көрсету аясы

Білім беру бағдарламаларының тобы

В091 Туризм

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Кәсіби өсу мен жеке дамудың негізі ретінде еңбек нарығының заманауи талаптарына сай келетін, туризм саласындағы инновациялық-бағдарланған, бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы дайындауды қамтамасыз ету.

Оқытудың ұзақтығы мен формасы

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл – жоғарғы білім базасында

Күндізгі, ҚОТ қолдану арқылы күндізгі

Оқыту тілі

қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

6В11101 "Туризм" ББ бойынша қызмет көрсету облысындағы бакалавр

Маман лауазымдарының тізбесі:

- турагенттік және туроператорлық компаниялардағы менеджер

- туристік бизнесті реттеумен айналысатын мемлекеттік компаниялардағы менеджер

- іскерлік іс-шараларды (фестивальдар, көрмелер, форумдар, инфотурлар) ұйымдастыру жөніндегі менеджер)

- визалық қызметтер жөніндегі супервайзер

- келу және ішкі туризм бөлімінің басшысы

- билет брондау

- туристік оператор-чартерлерді жалға алушы

- круиз сату менеджері

- туризм түрлері бойынша

- экскурсияны ұйымдастырушы

- экскурсияны ұйымдастырушы

- экскурсияны ұйымдастырушыр

- MICE қызметтерінің менеджері

- корпоративтік клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджер

- туристік индустрия кәсіпорындарының жарнама қызметінің жетекшісі;

- туристік кешен қызметтерінің жетекшісі (мейрамхана-қонақ үй кешені, мәдени-ойын-сауық және емдеу-сауықтыру орталықтары, мемлекеттік объектілер) және т. б.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасының аккредиттелуі

Бар

SA-A №0150/2 куәлігі,  01 сәуір і2019 жыл

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

ББ туризм индустриясы саласын терең білетін және майнерлік бағдарламалардың кең таңдауын жасайтын туризм бойынша бакалаврларды даярлауға бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды, оны құрайтын жүйелерді (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты қоғамдық сананы жаңғырту мәселелерін шешу, саяси ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді игеру тұрғысынан білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын қалыптастыруда көрінеді.

Мәдениеттану әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, мәдени ақпаратты игеруге, мәдениеттану ұғымдары, идеялары мен теорияларын түсіндіруге бағытталған.

Начало формы

Конец формы

Психология осы әлемді бейнелеу процесіндегі негізгі психологиялық процестер, қалпын, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.             

8

КҚ 1

2

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пән  қазіргі Қазақстанның дамуындағы негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КҚ 1

3

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білу мен білім басымдылығын қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КҚ 1

4

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және тұлғаның дамуы мен кәсіби қызметке дайындаудағы оның рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтына деген көзқарас, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, жеке тұлғаның психофизикалық қабілеттерін, қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіру.

8

КҚ 2

5

Шет тілі (ағылшын тілі, неміс тілі)

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КҚ 3, КҚ 6

6

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілі курсының мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және тіл терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

Орыс тілі курсының мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қатысты орыс тілін білуді жандандыру және жүйелеу, коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіру, шешендік дағдыларды дамытуға бағытталған.

10

КҚ 3, КҚ 6

7

Information And Communication Technologies (Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар)

Пәннің мақсаты Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларына ие жоғары білікті мамандарды даярлауда байқалады.

 Бұл пән процестерді сыни бағалау және талдау, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістері, сандық технологияларды қолдана отырып ақпаратпен алмасу тәсілдерін қалыптастырады.

5

КҚ 3

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8

(Экология және адам өмірінің қауіпсіздігі, Дінтану, "Мәңгілік Ел құндылықтары" пәнаралық курсы»)

"Экология және адам өмірінің қауіпсіздігі" пәні тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады.

"Дінтану" пәнінің мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұра білуді қалыптастыруда көрінеді. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жеңуге арналған.

"Мәңгілік Ел" құндылықтары пәні  халық дәстүрлерінің бастауы мен Отанымыздың мүддесі, әлеуметтік – мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мәні, белгілі бір тұрғылықты жер - Атамекенде адамдар қоғамдастығының тең құқылы өзара қарым-қатынасы мен бірлігінің ашық жүйесіне негізделген адамның қоғамдық және ішкі өмірі туралы тұтас ұғымды қалыптастырады.

5

КҚ 1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9

Оқу тәжірибесі

Оқу тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдету, зерттеу қызметінің дағдыларына ие болу, оқыту мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттерді игеруде байқалады.

1

КҚ 7

10

Кәсіби бағытталған тіл" пәнаралық курсы

"Кәсіби бағытталған тіл" курсының мақсаты- студенттердің болашақ кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметінде, сондай-ақ, өз білімін жетілдіру мақсатында шет тілін қолдану мүмкіндігін беретін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда көрінеді. Коммуникативті құзіреттілік деп білім алушының бағдарлама шегінде шет тіліндегі қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін айтамыз. Бұл тілдік құралдарды қарым-қатынастың нақты салалары, жағдайлары және міндеттерімен кәсіби түрде байланыстыруға мүмкіндік береді.

6

КҚ 3, КҚ 6

11

Экономикадағы математика

"Экономикадағы математика" пәні студенттерде математикалық модельдеу, экономикалық есептерді талдау мен шешуге қатысты мәселелер бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыруға, болашақ маман ретінде студенттердің өз қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектеседі.

"Экономикадағы математика" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономиканың теориялық және практикалық міндеттерін шешуге қажетті математикалық аппарат негіздерімен таныстыру; өз білімдерін толықтыру қабілетін дамыту; алған білім мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдана алуды қалыптастыру.

5

КҚ 3

12

Экономикалық теория негіздері

Пән экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың әрекет етуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді.

5

КҚ 4

13

Макроэкономика

«Макроэкономика» экономиканы тұтастай қарастырады, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйін зерттейді.

5

КҚ 4

14

Менеджмент (Management)

Курс студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару принциптерін игеруіне, менеджмент саласында шешім қабылдау процестерін басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін жүйелеуге және бекіту, басқарудағы заманауи әдістермен танысуға бағытталған, себебі еңбек нарығы жаңа білім және дағдылармен қаруланған, жаңа міндеттерді шешудің заманауи аппаратына ие білікті мамандарды даярлауды қажет етеді.

5

КҚ 4, КҚ 6

15

«Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы» пәнаралық курсы

Курс ресурстарды пайдаланудың тиімді нысандары мен тәсілдерін негіздеу және қонақжайлылық кәсіпорындарының шаруашылық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау бойынша экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен есептеу-талдау дағдыларын алуды көздейді.

5

КҚ 3, КҚ 4, КҚ 6

16

Туризмология негіздері

Конец формы

"Туризмология негіздері" курсы туризм саласында кәсіби мамандар даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарында оқу үшін маңызды болып табылады. Бұл курс студенттерде туризм туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру, туризм түрлері мен нысандары туралы білімін кеңейту және тереңдетуге мүмкіндік береді.  Халыққа туристік-экскурсиялық қызмет көрсетудің кез келген саласында жұмыс істей алатын кең бейінді мамандарды даярлау.

5

КҚ 5, КҚ 6

17

«Туризмдегі логистика» пәнаралық курсы

Пән туристік саланың логистикалық ерекшеліктерін зерттейді, атап айтқанда оны ұйымдастыру және басқарудағы логистикалық принциптердің қолданылуын. Туристік фирмаларды басқаруда логистика принциптері мен әдістерін қолдану, шығындарды азайту және туристерге қызмет көрсетудің барлық операцияларын логистикалық үйлестіру деңгейін арттыру арқылы бизнес кірісін едәуір арттыруға мүмкіндік береді.

5

КҚ 5, КҚ 6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

18

Брондау жүйелері

"Брондау жүйесі" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерге Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, Сирена, Эдельвейс, Тур-1 - әлемдегі және Қазақстандағы ең көп таралған туристік, қонақ үй және мейрамхана қызметтерін брондау және резервтеу бағдарламаларымен тәжірибе жүзінде танысуға мүмкіндік береді. Ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдер мен құралдарын білу дағдыларын дамытады.

5

КҚ 3

19

Инфографика және коммуникациялар

Пәнді оқытудың мақсаты күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялауда байқалады. Инфографика құралдарына сурет, график, диаграмма, блок-схема, кесте, карта, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КҚ 3

20

Салық және салық салу (Taxes and taxion)

"Салықтар және салық салу" курсы студенттерде елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінікті қалыптастыруға, салық салу саласындағы білімді жүйелеу, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесін оқыту, микро - және макро-деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау бойынша дағдыларды алуға бағытталған

5

КҚ 3, КҚ 4

21

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп

Бұл пәнді оқу барысында бухгалтерлік есептің негізгі принциптері, кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін әдістер мен бухгалтерлік процедуралар оқытылады. Начало формы

Конец формы

Бұл пән нарықтық экономика жағдайында жалпыға бірдей қабылданған Халықаралық принциптерді, бухгалтерлік есеп әдістері мен тәсілдерін қарастырады, туризм мамандарына қаржылық есеп беру дағдыларын игеруге және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдауға, игеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар туристік өнімнің өзіндік құнын,  туризмдегі жарнама және аудит жүргізу шығындарын есепке алу ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді.

5

КҚ 3, КҚ 4

22

Туризм тарихы

Оқу курсы студенттерде әлемдік туризмнің қалыптасуының негізгі кезеңдері, жекелеген елдер мен өңірлерде туристік бизнестің дамуы туралы білім негізінде туристік бизнестің жұмыс істеу заңдылықтарын түсінуді қалыптастырады. Туризмнің функциялануының тарихи нысандары мен ХХІ ғасырдағы туризмнің дамуының негізгі тенденциялары туралы тұтас көзқарас отандық индустрияны жетілдіру мақсатында туризмнің қазіргі жағдайының теориялық және практикалық мәселелерінің мәнін анықтауға мүмкіндік береді.

5

КҚ 5

23

Әлемдік экономика тарихы

Начало формы

Конец формы

Пәннің мақсаты - әлемдік экономиканың қалыптасуы мен даму кезеңдерін, тарихи контекстегі Халықаралық экономикалық қатынастар формаларының эволюциясын зерттеу. Студенттер әлемдік экономиканың даму тенденциялары, елдер мен аймақтардың экономикалық даму ерекшеліктері туралы түсінік алады, аймақтық және Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың түрлі формаларын салыстырмалы талдау дағдыларын игереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

24

Халықаралық туризм географиясы

Начало формы

Конец формы

ППәннің мақсаты - халықаралық туризм географиясының әлемдік көрінісі, оның жекелеген елдер мен аймақтардағы дамуы туралы тұтас түсінік беру. Пән студенттерде халықаралық туризм географиясының салалық және кеңістіктік құрылымы, оның аумақтық даму тенденциялары мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент халықаралық туризм географиясының тұрақты дамуын және туристік ағындардың негізгі бағыттарын бағалау әдістемесін меңгереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

25

Әлем аймақтарының экономикасы

Пәнді игеру мақсаты әлемнің түрлі елдері мен өңірлерінің қолданбалы талдауы үшін халықаралық қатынастардың негізгі үрдістері мен проблемалары, өңірлік проблемалар, әлемдік экономика, даму және жаңғырту процестері туралы білімді қолдана алатын мамандарды даярлау болып табылады. Студент халықаралық туризм географиясының тұрақты дамуын және туристік ағымдардың негізгі бағыттарын бағалау әдістемесін меңгереді.

5

КҚ 4, КҚ 5

26

Емдік тамақтану технологиясы

Пән студенттердің емдік тамақ өнімдерін дайындау технологиясы туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент диеталық терапияның себептері мен принциптерін, диеталық тағамдарды дайындау технологиясы, геронтологиялық тамақтану мен сәнді диеталардың ерекшеліктерін қарастырады.

5

КҚ 4, КҚ 6

27

Санаторлы-курорттық бизнесті ұйымдастыру

Начало формы

Конец формы

Пән санаторий-курорттық кәсіпорындарды басқаруға дайындықты қалыптастырады, бәсекеге қабілетті нарық жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін білім, дағдыларды қалыптастырады, қызмет тұтынушылары үшін санаторий-курорттық өнімді құру және пайда табу, санаторий-курорттық бизнес саласындағы серіктестермен өзара әрекеттесу және ынтымақтастық жасау технологияларын игереді.

5

КҚ 4, КҚ 6

28

Туризм индустриясында сапаны басқару

Начало формы

Конец формы

"Туризм индустриясында сапаны басқару" курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы қызметтерді сертификаттаудың қажетті стандарттары мен қағидалары туралы білімді, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын басқару және бағалау тәсілдерін, қонақ үй қызметтеріне және қонақ үй кәсіпорындарындағы сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейтін отандық және халықаралық нормативтік құжаттардың мазмұнын зерделеу бойынша өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КҚ 4, КҚ 6

29

Тауарлар мен қызмет көрсетудің сапасын сараптау

Сараптама саласындағы негізгі ұғымдар мен әдістерді, тауарлық қызмет объектілері мен субъектілерін зерттеу. Тауарлардың сапасына сараптама жасау ұғымы және оның жіктелуі, сараптаманың жалпы ережелері, тауарлық сараптама мен қызметтердің объектілері мен субъектілері қарастырылады.

5

КҚ 4, КҚ 6

30

Виза құжаттарын рәсімдеу

Начало формы

Конец формы

"Виза құжаттарын рәсімдеу" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерді визалық және паспорттық жүйелер туралы түсініктерді, туристік ұйымдар мен мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тетіктері туралы білімдерін, визалық және кедендік құжаттарды дұрыс толтыра білу, іскерлік және ресми қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады.

5

КҚ 3, КҚ 6

31

Кедендік рәсімдеу

Кеден органдарының болашақ қызметкерлерінің ҚР-ның кеден заңнамасына сәйкес кедендік ресімдеу жүргізуде арнайы білімін, іскерлігін, дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

5

КҚ 3, КҚ 6

32

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеулер" пәнаралық курсы

Начало формы

Конец формы

"Қызметтер аясындағы маркетингтік зерттеу" пәнін оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны таңдау мен іске асыруда, сондай-ақ, кәсіпорынның маркетингтік қызметінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КҚ 3, КҚ 6

33

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы жарнама-ақпараттық қызмет

Начало формы

Конец формы

Пәнді оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады: туризм және қонақжайлылық индустриясындағы жарнаманың рөлі, жарнаманың әлеуметтік-психологиялық негіздері, жарнамалық құралдар және олардың жіктелуі, туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық науқанды ұйымдастыру, жарнамалық қызметті жоспарлау және реттеу процесі, жарнаманың тиімділігін бағалау.

5

КҚ 3, КҚ 6

34

Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру (Organization of entertainment leisure in tourism and in hotel industry)

Конец формы

"Туризм және қонақжайлылық аясында көңіл көтеру уақытын ұйымдастыру"оқу курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы болашақ маманды кәсіби даярлаудың өзекті құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс туристік демалыстың пайда болу және даму заңдылықтарын, бос уақытты және оның ұйымдастырушылық формаларын түсінуге, анимацияның мәні мен оның түрлерін зерттеуге, туризм саласындағы ойын-сауық индустриясын қарастыруға, туристік кешендегі анимациялық топтың жұмысын ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

5

КҚ 3, КҚ 6

35

Қонақ үй және мейрамханалық дизайн

" Қонақ үй және мейрамханалық дизайн" курсы студенттердің дизайн мен фирмалық стиль жасаудың ерекшеліктерін және олардың қонақ үй кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігіндегі рөлін игеруге, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясының ел экономикасындағы артып келе жатқан рөлін түсінуге, студенттердің жобалық мәдениеті мен дизайнерлік өнер дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практикалық курстың графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және тереңдету мақсатын көздейді.

5

КҚ 3, КҚ 6

36

«Базалық құқықтық» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Конституциялық құқық"," Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы"," Еңбек құқығы","Мемлекеттік қызмет және басқару". Оқыту нәтижесінде студент құқық дамуының негізгі заңдылықтары; құқықтық реттеу тетігі, конституциялық құрылыстың ерекшеліктері, Қазақстан Республикасындағы мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастырумен; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдар, институттар, құқықтық қатынастардың мәні және мазмұнымен байланысты білім, білік және дағдылар кешеніне ие болады.

5

КҚ 1, КҚ 4

37

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы", "Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы", "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу", "Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы".

Қазақстан шегінде де, сондай-ақ шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұны және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғау білімін көрсетеді, заңға сәйкестікте жетекші болуға қабілетті.

5

КҚ 1, КҚ 4

38

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Қаржы", "Салық және салық салу"," Банк ісі", "Банктер мен кәсіпорындардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру".  Қаржы мәнін түсінетіндігін көрсету, салық, банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптеріне бағдарлану, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің әртүрлі субъектілерімен тиімді өзара әрекеттесу үшін қолдану.

5

КҚ 1, КҚ 4

39

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Ол төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: «Электронды бизнес», «Компьютерлік дизайн технологиялары», «IT шешімдері және индустрия», «Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі». Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттердің түрлі IT шешімдерін интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

5

КҚ 3, КҚ 4

40

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Төрт пәнді кезекті түрде оқытуды қарастырады: "Кәсіпкерлік", "Бизнес-жоспарлау", "Тәуекелдерді басқару", "Кәсіпкерлік жобалар: басқару және жүзеге асыру". Оқыту нәтижесінде кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру қабілеттерін көрсете алады. Сондай-ақ, тәуекелдерді жіктеу, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеу процесінде тәуекелдерді анықтау, талдау және басқаруға қатысты білімдерін көрсете алатын болады.

5

КҚ 4, КҚ 6

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

41

Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы

"Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы" оқу курсы туризмді басқару бойынша болашақ маманды ЖОО-да тікелей кәсіби даярлаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Начало формы

Конец формы

Аталған пәннің мақсаты туристік-экскурсиялық құрылымдардың менеджерлерін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша саяхаттың белсенді тәсілдерімен турларды жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау болып табылады. Курсты оқу процесі туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, әдістері, алғышарттарының негіздерін зерделеуді, сондай-ақ студенттерде туризмнің техникасы мен тактикасының негіздері туралы жүйелі түсінік алуға мүмкіндік беретін негізгі практикалық ережелер бойынша білімді қалыптастыруды көздейді.

5

КҚ 5, КҚ 6

42

Экскурсиятану

Начало формы

Конец формы

Осы пән бойынша білім, білік және дағдылар туризм менеджерінің кәсіби мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, бұл студенттердің Қазақстан мен аймағымыздың тарихи-мәдени мұрасы, оны экскурсиялық игеру мүмкіндіктері туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттер экскурсиялық-туристік қызметті дайындау, өткізу, жоспарлау бойынша практикалық дағдылар мен біліктер, түрлі экскурсияларды өткізу әдістемесі мен техникасын меңгеріп, экскурсиялық жұмысты ұйымдастыру әдістерін меңгере алады.

5

КҚ 5, КҚ 6

43

Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру

Начало формы

Конец формы

"Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру" курс бағдарламасын игеру барысында студенттер туризм саласын дамытудың теориялық және әдіснамалық мәселелерін қарастырады, туристік бизнесті жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі принциптері мен функцияларымен танысады, болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастырады. Курстың мақсаты туристік бизнес туралы тұтас түсінік және туристік жүйенің барлық құрамдас бөліктерін олардың өзара байланыстарында қарастыру.

5

КҚ 4, КҚ 6

44

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибе барысында студентті нақты өндірістік жағдайларда барлық бағыттар бойынша кәсіби қызметке тікелей дайындау жүзеге асырылады. "Туризм" мамандығы бойынша практика базалары: туризмді ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқару органдары; туристік бизнеспен айналысатын кәсіпорындар (турфирмалар, авиаагенттіктер); қызмет көрсету саласы (қонақ үйлер, шипажайлар және басқа да құрылымдар); мұражай, экскурсиялық бюролар; туризмді дамыту проблемаларын зерттеумен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары; туристік қызметтерді ішкі және сыртқы нарыққа ілгерілетумен айналысатын жарнама агенттіктері болып табылады.

20

КҚ 7

45

Конец формы

Диплом алдындағы практика

Начало формы

Конец формы

Диплом алдындағы практикадан өту кезінде студенттер кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) қызметі, орындалатын зерттеу жұмыстары, енгізілген инновациялар туралы қажетті материал жинайды, бұл түлектің біліктілік жұмысын әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Диплом алдындағы практика дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтауды мақсат етеді.

5

КҚ 7

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

46

Мұражайтану 

Начало формы

Конец формы

Пән студенттерге мәдени-танымдық туризмді ұйымдастырудағы тарихи мұраның маңыздылығы туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, мұражайлардың пайда болуы мен тарихи нысандары, мұражай ісі, мұражайтанудың теориялық және әдіснамалық мәселелері туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл білім отандық және шетелдік мұражайлардың мәдени-танымдық туризм тәжірибесіндегі үздік тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік береді. Мұражай экспозицияларына құндылық қатынасын қалыптастыруға бағытталған мәдени мұраны көпшілікке тарату туризм менеджерінің кәсіби даярлығын жетілдіру және Қазақстан Республикасында мәдени-танымдық туризмді одан әрі дамыту үшін қажет.

5

КҚ 5, КҚ 6

47

Начало формы

Конец формы

Мамандану елінің тарихы мен мәдениеті (Қытай, Таяу Шығыс)

Начало формы

Конец формы

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге Қытай туралы, оның ежелгі, Орта ғасырлардағы, жаңа дәуірдегі және қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуы туралы толық ақпарат беру. Пәннің мақсаты студенттердің Таяу Шығыс елдерінің тарихы мен мәдени ерекшеліктерін дамытудың негізгі заңдылықтарын зерделеу болып табылады. "Мамандану елдерінің (Таяу Шығыс) тарихы мен мәдениеті" курсының бағдарламасын игеру барысында студенттер тарихтың түрлі кезеңдеріндегі аймақ елдерінің даму тенденциясын, жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму ерекшеліктерін қарастырады.

5

КҚ 5, КҚ 6

48

Туристік-өлкетану жұмысы

Начало формы

Конец формы

Туризм кең кеңістіктік дифференциациясы бар құбылыстарға жатады. Бұл білім елдің және оның жекелеген аймақтарының аумағымен байланысты. Сондықтан туризм өлкетанумен тығыз байланысты. Сенімді және әртүрлі өлкетану ақпаратынсыз экскурсиялық және туристік маршруттарды әзірлеу мүмкін емес. Осыған байланысты болашақ туризм менеджерлерін кәсіби даярлау мақсатында туристік-өлкетану жұмыстарының негіздерін игеруге үлкен мән беріледі. "Туристік-өлкетану жұмысы" пәнінің мақсаты өлкетану ақпаратының көздерін, физикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық өлкетану зерттеулерін игеру болып табылады.

5

КҚ 5, КҚ 6

49

Табиғи ресурстарды бағалау

Болашақ мамандар, ең алдымен, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану аспектілерін қарастырып, экологиялық-экономикалық немесе биоэкономикалық жүйелерді оңтайландыру құралдарын іздей білуі керек, яғни, табиғи ресурстар мен адам қызметінің жағдайларын үйлестіру.

5

КҚ 5, КҚ 6

50

Аймақтық туризмді жоспарлау

Начало формы

Конец формы

Пән өңірлік туризм ұғымын, ерекшеліктері мен проблемаларын, туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы қызметтің өңірлік нысандарын, жергілікті туризмнің жекелеген түрлерін – өтеулі қызмет көрсету, тасымалдау, банктік қарыз, зиян келтіру салдарынан міндеттемелер, мүліктік жалдау, сақтандыруды неғұрлым терең меңгеруге мүмкіндік беретін бөлімдерді қамтиды. Туристік фирмалар мен қонақ үй бизнесінің болашақ қызметкерлері үшін туристік шарттар жасасу, туристік қызмет саласындағы өңірлік келісімдер сияқты мәселелер қызығушылық тудырады.

5

КҚ 5, КҚ 6

51

Аймақтану

Начало формы

Конец формы

Пән біртұтас аумақтық құрылымдар-аймақтарға қатысты әлеуметтік – экономикалық, саяси және мәдени дамудың ерекшеліктеріне арналған. Оқытудың мақсаты-студенттердің елдер мен аймақтардың даму заңдылықтары туралы білімдерін кеңейту және тереңдету, қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың рөлі туралы түсінік қалыптастыру.

5

КҚ 5, КҚ 6

52

Туризм инфрақұрылымы

Конец формы

"Туризм инфрақұрылымы" оқу пәнін зерделеу объектісі туристік-сервистік және ілеспе кәсіпорындар кешені, сондай-ақ елде туризмнің дамуын қамтамасыз ететін коммуникациялардың барлық түрлері болып табылады. Пән туризм инфрақұрылымы туралы түсінікті қалыптастырады, студенттерді өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым туралы біліммен жабдықтайды, ұлттық туристік өнімді ескере отырып, оның функциялану ерекшеліктерін ашады. Туризмді дамытудағы инфрақұрылымның рөліне, сондай-ақ туризмнің материалдық-техникалық базасының жағдайы мен дамуына ерекше көңіл бөлінеді.

5

КҚ 5, КҚ 6

53

Мейрамхана ісі және қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы

Пән мейрамхана және қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының элементтерін тағайындау мен пайдалануды, нормативтік талаптарды және туризм индустриясының құрамдас элементтері болып табылатын мейрамхана және қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының жай-күйін талдауды қарастырады.

5

КҚ 5, КҚ 6

54

Туроперейтинг 

Пән мақсаты туроператорлық қызметтің ұйымдастырушылық-басқарушылық негіздерін зерделеу, студенттердің туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру қағидаттары, туристік өнімді (жобалау) тиімді әзірлеу үшін туристік нарықты талдау әдістері, тұтынушының сұранысына бағдарланған жаңа технологияларды енгізу шарттары туралы тұтас түсінік қалыптастыруды мақсат етеді. Студенттердің өз кәсіби қызметі саласында заманауи тұжырымдамалар мен технологияларды тәжірибеде сәтті қолдану үшін қажетті туроперейтинг саласындағы білімі мен дағдыларын қалыптастырады.

5

КҚ 3, КҚ 6

55

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы қызметтерді жобалау  технологиясы

Начало формы

Конец формы

Бүгінгі таңда туризм индустриясы прогресс пен уақыт арқылы алып салаға айналды. Бұл қызмет тұтынушыларына ең жақсы артықшылықтар беретін миллиондаған кәсіби жұмысшыларды қамтиды. Олар туризм, демалыс, ойын-сауық, қонақ үй және мейрамхана бизнесі, қоғамдық тамақтану, көлік салаларында бәсекеге қабілетті ортада жұмыс істейді. Жаһандық әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен қарқынды бәсекелестік тұтынушылар үшін күресті күшейтті. Туристік өнімді әзірлеу, оның ішінде туристердің қажеттіліктеріне сәйкес келетін қызметтерді жобалау бәсекелестік артықшылыққа ие. Сондықтан туристік қызметтерді жобалау технологиясын игеру сапалы қазақстандық туристік өнімді қайта өңдеудің кепілі бола алады.

5

КҚ 3, КҚ 6


Құзіреттілік

шифры

Құзіреттіліктің мазмұны

Оқыту нәтижелерінің шифрі

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің мазмұны

КҚ 1

Тұлғаның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымының қалыптасуы негізінде әлеуметтік-мәдени дамуға қабілеттілігі

ОН 1

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

ОН 2

Қазақстанның тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын талдайды, қоғамдық-саяси процестерді ұғынуда философиялық, әлеуметтік-саяси, психологиялық білімді қолданады.

КҚ 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

ОН 3

Дене шынықтыру әдістері мен құралдарын меңгерген

КҚ 3

Әртүрлі тілдердегі (мемлекеттік, орыс, шетел) коммуникацияға қабілеттілігі, математиканың, информатиканың және бағдарламалық жүйелердің базалық білімін пайдалана отырып, туристік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті деректерді өңдеу және түсіндіру қабілеті

ОН 4

Туристік бизнесті ұйымдастырудағы коммуникация құралы ретінде сауатты жазу және ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерген

ОН 5

Бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, математикалық әдістерді пайдалана отырып, туристік қызметте практикалық міндеттерді шешу кезінде теориялық білімді қолданады

КҚ 4

Начало формы

Конец формы

Экономикалық білім негіздерін меңгеру, туризм саласындағы кәсіби міндеттерді орындау үшін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. салалардағы білімді пайдалану қабілеті

ОН 6

Туризмде басқару шешімдерін қабылдау үшін микро және макродеңгейде қаржы-экономикалық талдау әдістерін меңгерген

ОН 7

Стратегиялық менеджмент пен маркетинг құралдарын пайдалана отырып, туристік кәсіпорынның және бизнесті жүргізудің стратегиясын әзірлеуде қатысады

КҚ 5

Мемлекеттік, өңірлік және жергілікті деңгейлерде туризмді дамыту әлеуетін анықтау мақсатында географиялық және өзге де зерттеулер жүргізу қабілеті.

ОН 8

Әлеуетті бағалауға негізделген туризмді аумақтық ұйымдастыру білімін меңгерген, туристік ағымдарға талдау жүргізеді және болжам жасайды

ОН 9

Елдің тарихи-мәдени мұрасын білу негізінде туристік-экскурсиялық қызметтерді әзірлеу және жылжыту әдістерін меңгерген

КҚ 6

Туризм индустриясындағы қызметті және қызмет көрсету процесін ұйымдастыру қабілеті

ОН 10

Туристік қызмет көрсету жүйесінде өндірістік, шаруашылық, логистикалық және басқа да қызметтерді жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын меңгерген

ОН 11

Стандарттар талаптарын ескере отырып, тиімді қызмет көрсету бағдарламаларын әзірлейді және іске асырады

КҚ 7

Кәсіби дағдылар мен іскерліктерді кеңейту үшін туристік қызмет саласындағы білімді интеграциялау қабілеті

ОН 12

Туризм индустриясы кәсіпорындарында кәсіби практикадан өту арқылы практикалық білімді, дағдыларды және кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады

Тәжірибе түрінің атауы: оқу (оқу-жаттықтыру жорығы)

Курс: 1

Мақсаты: Жергілікті аймақтарға шығу арқылы қарапайым оқу жағдайында меңгеру мүмкін емес белсенді туризм техникасы мен тактика негіздерін, техникалық және әдістемелік қабілеттерін игеру.

Күтілетін нәтижелер: күрделі жер бедері бойынша қозғалу техникасы мен тактикасын, белсенді туризмді ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру; дамыл жасау, түнеу орындарын ұйымдастыру, туристік жабдықтармен жұмыс жасай білу; туристік жорықтардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін меңгеру (іздеу-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру);

 

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

Курс: 2, 2қ

Мақсаты: ЖОО-дағы алған теоретикалық және практикалық білімдерін бекіту және туристік бизнесті ұйымдастырумен танысу.

Күтілетін нәтижелер: санаттық-түсініктің аппаратты толық меңгеру, ішкі туризм және қонақжайлылық сферасын дамыту саласындағы білімдерді игеру; халықтарға туристік-экскурсиялық қызмет көрсету әдістерін, түрлі экскурсия түрлерін дайындау және өткізу әдістемесін, экскурсия өткізу қабілетін үйрену; оқуды жалғастыруға қажетті өндірістік сипаттағы деректерді өз бетімен зерттеу қабілеттері мен орындай алу; болашақ туристік саладағы жұмыскерінің еңбегін ұйымдастыру дағдыларын меңгеру, оның ішінде белсенді турлар мен маршрутта туристік топпен жұмыс жасауды ұйымдастыру.

 

Тәжірибе түрінің атауы: оқу (халықаралық тәжірибе)

Курс: 3

Мақсаты: аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері, табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстары анағұрлым толық үйлескен алдын-ала құрастырылған маршрут бойынша студенттердің сапарға шығуы; туристік-экскурсиялық бағдарламаларды құрастыра алу.

Күтілетін нәтижелер: халықаралық туризм және қонақжайлылық дамыту саласында білімдері мен квалификациялық біліктіліктерді меңгеру; табиғи, әлеуметтік-экономикалық ресурстар, аумақтық рекреациялық жүйенің, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің түрлі типтері анағұрлым толық үйлескен маршрут құрастыра алу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік

Курс: 4, 3қ

Мақсаты: оқу барысында алған теоретикалық білімдерін бекіту, тәжірибелік дағдылар мен тәжірибелер, және де әлеуметтік-құқықтық және коммуникациялық біліктіліктерді алу.

Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; қонақүйлер мен авиакассаларындағы орындарға резерв жасау бағдарламаларымен (Amadeus) жұмыс жасау қабілетін меңгеру; компанияның бәсекегеқабілеттілігін арттыру үшін тиімді маркетингтік стратегия таңдауды жүзеге асыру; туристік фирмаларға жүгінетін туристердің, олардың жас ерекщеліктерін, жеке қасиеттерін ескере отырып, адамдармен жұмыс жасай алу қабілетін игеру; елге қабылдау және шетелге шығуға қажетті рұқсаттама жазабалар мен визаларды және т.б. құжаттарды рәсімдеу; туристік маршруттар құрастыра алу, туристік қызметтерді калькуляциялауды білу және қаржылық құжаттарды жүргізе алу.

 

Тәжірибе түрінің атауы: дипломалды

Курс: 4, 3қ

Мақсаты: таңдалған дипломдық жұмыс тақырыбына сәйкес туризм индустриясы кәсіпорын қызметін зерттеу, дипломдық жұмыс жазуға материалдар жинақтау.

Күтілетін нәтижелер: квалификациялық біліктіліктерді меңгеру, туризм индустриясы кәсіпорындары қызметіне, олардың ұзақмерзімдік жоспарларының болашағына талдау жасау қабілетін игеру; саланы және бәскелі фирманың болашақтағы дамуына болжау жасау; дипломдық жұмысқа жинақталған материалдарды қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus