Ішкі құжаттар реестрі

Құжат атауы құжат коды Үрдіс иесі, әзірлеуге жауапты Нұсқа  
Әдістемелік нұсқаулықтар
 1  МИ по выполнению курсовых работ (каз)       ашық
 2  МИ по организации летнего семестра (каз)       ашық
 3  Емтихандарды жазбаша, ауызша және аралас түрде өткізу бойынша нұсқаулық КЭУК-МИ-123-2019 АДД директоры Нұсқа 1 ашық
 4  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің жатақханасында тұру Ережесі ҚарУ-МИ-92-2021 ЖБО директоры Нұсқа 4 ашық
Қағида
 1  Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша ҚҚЭУ білім беру қызметін іске асыру тәртібі туралы Ереже КЭУК-П-04-2020  АДД директоры, АДД директорының орынбасары  Нұсқа 1 ашық
 2  ҚҚЭУ-де қашықтан білім беру технологияларын қолданудың тәртібі туралы Ереже КЭУК-П-63-2019 ҚОҰҚБ бөлімінің меңгерушісі  Нұсқа 4 ашық
 3  Ғылыми Кеңес туралы Ереже КЭУК-П-81-2020  Ғылыми Кеңес хатшысы  Нұсқа 6 ашық
 4  Магистратура туралы Ереже КЭУК-П-75-2020  ЖООКБД директоры  Нұсқа 2 ашық
5  Магистранттардың ғылыми+эксперименттік-зерттеу жұмысы туралы Ереже КЭУК-П-42-2019 ЖОКД директоры  Нұсқа 5 ашық
6  Магистрлік диссертация туралы Ереже КЭУК-П-33-2020 ЖОКД директоры Нұсқа 8 ашық
7  Магистранттардың және докторанттардың практикасы туралы ереже КЭУК-П-51-2020 ЖООД директоры Нұсқа 5 ашық
8  ҚҚЭУ-ң академиялық сапа жөніндегі Кеңесі туралы Ереже КЭУК-П-25-2020 Академиялық сапа жөніндегі Кеңес төрағасының орынбасары. АДД директорының орынбасары Нұсқа 1 ашық
9  Білім алушыларды қаржылық қолдау туралы Ереже ҚарУ-П-49-2021 ҚБД директоры Нұсқа 6 ашық
Бағдарламалар
1  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде цифрлық білім беру ортасын дамыту бағдарламасы КарУ-ПР-03-2021 ЦТ және И жөніндегі проректор, КО директоры. КОФ деканы Нұсқа 2 ашық
Тәртіп
 1  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде ашық және көрнекі сабақтарды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу Тәртібі  КЭУК-ПРД-01-2021  БҚ және ТФ деканының ОӘЖ жөніндегі орынбасары, "Менеджмент және инновация" кафедрасының меңгерушісі, ЖҚ және АП кафедрасының доценті  Нұсқа 1 ашық
Бөлімшелер туралы Ереже
 1  Стратегиялық даму Департаменті туралы Ереже КарУК-ПП-64-2021 Стратегиялық даму департаментінің директоры Нұсқа 4 ашық
Eрежелер
 1  ҚҚЭУ білім алушыларды ауыстыру және қалпына келтіру ережесі  КЭУК-ПРВ-05-2018  АДД директоры Нұсқа 1 ашық
 2  ҚҚЭУ студенттеріне академиялық демалыстар беру туралы Ереже КЭУК-ПРВ-06-2018 АДД директоры. АДД директорының орынбасары Нұсқа 10 ашық
 3  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің жатақханасына қоныстандыру және одан шығару Ережесі ҚарУ-ПРВ-08-2021 ЖБО директоры Нұсқа 2 ашық
 4  Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу және ұйымдарды бакалавриат студенттерінің практика базалары ретінде айқындау Ережелері Қазтұтынуодағы ҚарУ-Е-112-2021 COMPLETE және CACTLE
жобалар бойынша
Ресурстық орталық директоры
Нұсқа 5  ашық
Тұжырымдама
           
 
 1  Академиялық саясат  КУК-АП-01-2021   Нұсқа 4 ашық
Талаптар
 1  Университет кафедраларының жоспарларының және есебінің құрылымына және рәсімделуіне қойылатын талаптар КарУК-Т-01-2021 СДД директоры  Нұсқа 5 ашық
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus