ҚҚЭУ ҒЗИ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ

Экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институты Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті ректорының 2010 жылғы 1 қазандағы № 42/1-п бұйрығымен құрылды.

 

ЭҚЗ ҒЗИ мақсаты - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің барлық деңгейлеріндегі ғылыми қызмет пен оқу процесінің интеграциясы, экономика және құқық саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің сапасын арттыру.

 

ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институтының негізгі міндеттері:

- университеттің білім беру қызметінің ғылыми-мазмұндық дәрежесінің, түлектерді даярлау сапасын арттыру;

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын сапалы орындау және университеттің жетекші кафедраларының ғылыми әлеуетін тарта отырып, экономикалық және құқықтық салалардағы аймақтық және республикалық ғылыми-зерттеу бағдарламаларына қатысу;

- профессор-оқытушылар құрамының, магистранттар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды және олардың ғылыми жетістіктерін, ғылыми-педагогикалық жетістіктерін тәжірибеге енгізу;

- кешенді мәселелер бойынша жұмыстарды сәтті орындау, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін сынау мақсатында Қазақстанның және шет елдердің ғылыми-зерттеу институттарымен ынтымақтастық орнату;

- халықаралық, университет аралық және университеттік конференцияларды, дөңгелек үстелдерді, жетекші ғалымдар мен қоғам мүшелерін шақырумен экономика және құқықтың өзекті мәселелері бойынша ғылыми семинарларға тарту арқылы университет профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми белсенділігін арттыру;

- жоғары импакт-факторлы журналдарда жариялау мүмкіндігін қамтамасыз ету, ғылыми жарияланымдардың сапасын арттыру.

ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институтының негізгі функциялары:

- заң жобалау қызметі (заң жобаларын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және талқылау бойынша жұмыс топтарына қатысу);

- сараптамалық-құқықтық қызмет (басқа нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сараптамалық-құқықтық қорытынды дайындау, сондай-ақ қолданыстағы заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу);

- нормативтік құқықтық актілерге мониторинг жасау және салыстырмалы құқықтық зерттеу;

- әлеуметтік-экономикалық дамудың, заң шығарудың және құқықшығармашылықтың өзекті мәселелері бойынша теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу;

- мемлекеттік қызметшілердің құқықтық біліктілігін арттыруға жәрдемдесу;

- баспалық қызмет (заңнамаға ғылыми-тәжірибелік түсініктемелер, мерзімді басылымдар, ғылыми мақалалар жинақтары, ғылыми ақпараттар, ғылыми-ақпараттық, ғылыми-практикалық, оқу, монографиялық және экономика мен құқықтың өзекті мәселелері бойынша басқа да жұмыстар шығару)

- құқық қорғау және құқық қолдану тиімділігі мәселелерін, құқық бұзушылықтардың туындау себептері мен жағдайларын зерттеу;

- экономикалық қызметті құқықтық қамтамасыз ету (құқық және экономика);

- экономикадағы нарықтық жағдайды қамтамасыз етудің заңды құралдарын құрастыру;

- экономикалық процестерді құқықтық реттеудегі және ұсыныстар әзірлеудегі жеке және қоғамдық мүдделердің арақатынасын зерттеу және талдау;

- іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу;

- инвестициялық және басқа да әлеуметтік жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

- конференцияларды, симпозиумдарды және басқа форумдарды ұйымдастыру және өткізу;

- мәдени-бұқаралық шараларды ұйымдастыру және өткізу;

- аналитикалық және әдістемелік материалдарды дайындау;

- ғылыми-қолданбалы және келісімшарттық зерттеулерді жүргізу бойынша конкурстар мен тендерлерге қатысу;

- Білім және ғылым министрлігінің экономикалық және заң мамандықтары бойынша оқулықтар, монографиялар, оқу құралдарын әзірлеуге арналған тендерлерге қатысу;

- ғылымның, білімнің және тәжірибенің өзекті мәселелері бойынша бірлескен бағдарламалар мен жобаларды іздеу және әзірлеу;

- Кеден одағына мүше-мемлекеттердің ЖОО жасалған келісімдер аясында кеден одағын құқықтық қолдауды белсендендірудің бірлескен бағдарламаларын іздеу және әзірлеу;

- жақын және алыс шетелдердің жетекші ЖОО ынтымақтастық туралы келісімдер мен шарттар әзірлеу және жасасу.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты бойынша ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институты жүргізіп жатқан іргелі ғылыми зерттеулер:

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесімен 2020 жылғы 12 қарашадағы No267 жасалған келісім шеңберінде «Құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттырудағы ситуациялық тәсіл және террористік және экстремистік бағыттағы қылмыстар »тақырыбында жұмыстар жүргізілуде. Іске асыру мерзімі: ұзақтығы - 27 ай (2020 ж. Қазан - 2022 ж. Желтоқсан).

Ғылыми кеңесші: ҚарУ Қазтұтынуодағы экономикалық-құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының бас ғылыми қызметкері, з.ғ.д., профессор Б.М. Нургалиев (Орындаушылар Ханов Т.А., Баширов А.В., Пупышева Т.Н., Инербаева Д.О.).

 Бастамалық ғылыми жобалар:

 1. Қазақстандағы бағалау қызметін дамытудың перспективалық бағыттары: теория және практика. Іске асыру мерзімі: 2019 ж. – 2022 ж. Ғылыми жетекші: Сихимбаев М.Р.
 2. Қазақстанның минералды-шикізат кешенінің инновациялық жүйесі: стратегиялары мен болашағы Іске асыру мерзімі: 2017 - 2019 жж. Ғылыми кеңесші: Сихымбаев М.Р.
 3. Табиғи және гуманитарлық салаларда ақпараттық технологияларды қолдану. Іске асыру мерзімі: 2017 - 2019 ж.Ғылыми кеңесші: Баширов А.В.
 4. Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың алдын-алу, ашу және тергеу (Криминологиялық, қылмыстық заңдар және қылмыстық іс жүргізу аспектілері). Іске асыру мерзімі: 2018 жылғы ақпан - 2020 жылғы желтоқсан. Ғылыми кеңесші: Шаймұханов А.Д.
 5. Аналитикалық зерттеу және кванттық электроника, оптоэлектроника және лазерлік технология үшін сызықтық емес электр-оптикалық және электр элементтерінің қасиеттері мен параметрлерін модельдеуге және болжауға арналған бағдарламалық кешенді жасау. Іске асыру мерзімі: 2020 жылғы ақпан - 2022 жылғы желтоқсан. Ғылыми кеңесші: В.А.Калытка
 6. ЖОО студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Іске асыру мерзімі: 2020 жылғы ақпан - 2022 жылғы желтоқсан. Ғылыми кеңесші: Ханов Т.А.

 

ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері:

 1. ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ директоры – Ханов Талгат Ахматзиевич
 2. ЭҚЗ ҒЗИ Құқықтық зерттеулер зертханасының жетекшісі – Бакишев Кайрат Алиханович
 3. ЭҚЗ ҒЗИ Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер зертханасының меңгерушісі – Сихимбаев Муратбай Рыздикбаевич
 4. ЭҚЗ ҒЗИ Инновациялық және ғылыми-білім беру технологиялары зертханасының меңгерушісі – Баширов Александр Витальевич
 5. 5. ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері – Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич
 6. ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері – Сихимбаева Динара Рахмангазиевна
 7. ЭҚЗ ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері – Феткулов Аликжан Халелович
 8. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сейтхожин Булат Умержанович
 9. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сарсембаев Болат Шайменович
 10. ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері – Орынбеков Алмас Сабитович
 11. ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері – Пупышева Татьяна Николаевна

ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері туралы ақпарат

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus