• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ҚҚЭУ ҒЗИ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ

Экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институты Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті ректорының 2010 жылғы 1 қазандағы № 42/1-п бұйрығымен құрылды.

 

ЭҚЗ ҒЗИ мақсаты - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің барлық деңгейлеріндегі ғылыми қызмет пен оқу процесінің интеграциясы, экономика және құқық саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің сапасын арттыру.

 

ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институтының негізгі міндеттері:

- университеттің білім беру қызметінің ғылыми-мазмұндық дәрежесінің, түлектерді даярлау сапасын арттыру;

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын сапалы орындау және университеттің жетекші кафедраларының ғылыми әлеуетін тарта отырып, экономикалық және құқықтық салалардағы аймақтық және республикалық ғылыми-зерттеу бағдарламаларына қатысу;

- профессор-оқытушылар құрамының, магистранттар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды және олардың ғылыми жетістіктерін, ғылыми-педагогикалық жетістіктерін тәжірибеге енгізу;

- кешенді мәселелер бойынша жұмыстарды сәтті орындау, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін сынау мақсатында Қазақстанның және шет елдердің ғылыми-зерттеу институттарымен ынтымақтастық орнату;

- халықаралық, университет аралық және университеттік конференцияларды, дөңгелек үстелдерді, жетекші ғалымдар мен қоғам мүшелерін шақырумен экономика және құқықтың өзекті мәселелері бойынша ғылыми семинарларға тарту арқылы университет профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми белсенділігін арттыру;

- жоғары импакт-факторлы журналдарда жариялау мүмкіндігін қамтамасыз ету, ғылыми жарияланымдардың сапасын арттыру.

ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институтының негізгі функциялары:

- заң жобалау қызметі (заң жобаларын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және талқылау бойынша жұмыс топтарына қатысу);

- сараптамалық-құқықтық қызмет (басқа нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сараптамалық-құқықтық қорытынды дайындау, сондай-ақ қолданыстағы заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу);

- нормативтік құқықтық актілерге мониторинг жасау және салыстырмалы құқықтық зерттеу;

- әлеуметтік-экономикалық дамудың, заң шығарудың және құқықшығармашылықтың өзекті мәселелері бойынша теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізу;

- мемлекеттік қызметшілердің құқықтық біліктілігін арттыруға жәрдемдесу;

- баспалық қызмет (заңнамаға ғылыми-тәжірибелік түсініктемелер, мерзімді басылымдар, ғылыми мақалалар жинақтары, ғылыми ақпараттар, ғылыми-ақпараттық, ғылыми-практикалық, оқу, монографиялық және экономика мен құқықтың өзекті мәселелері бойынша басқа да жұмыстар шығару)

- құқық қорғау және құқық қолдану тиімділігі мәселелерін, құқық бұзушылықтардың туындау себептері мен жағдайларын зерттеу;

- экономикалық қызметті құқықтық қамтамасыз ету (құқық және экономика);

- экономикадағы нарықтық жағдайды қамтамасыз етудің заңды құралдарын құрастыру;

- экономикалық процестерді құқықтық реттеудегі және ұсыныстар әзірлеудегі жеке және қоғамдық мүдделердің арақатынасын зерттеу және талдау;

- іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу;

- инвестициялық және басқа да әлеуметтік жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

- конференцияларды, симпозиумдарды және басқа форумдарды ұйымдастыру және өткізу;

- мәдени-бұқаралық шараларды ұйымдастыру және өткізу;

- аналитикалық және әдістемелік материалдарды дайындау;

- ғылыми-қолданбалы және келісімшарттық зерттеулерді жүргізу бойынша конкурстар мен тендерлерге қатысу;

- Білім және ғылым министрлігінің экономикалық және заң мамандықтары бойынша оқулықтар, монографиялар, оқу құралдарын әзірлеуге арналған тендерлерге қатысу;

- ғылымның, білімнің және тәжірибенің өзекті мәселелері бойынша бірлескен бағдарламалар мен жобаларды іздеу және әзірлеу;

- Кеден одағына мүше-мемлекеттердің ЖОО жасалған келісімдер аясында кеден одағын құқықтық қолдауды белсендендірудің бірлескен бағдарламаларын іздеу және әзірлеу;

- жақын және алыс шетелдердің жетекші ЖОО ынтымақтастық туралы келісімдер мен шарттар әзірлеу және жасасу.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранты бойынша ЭҚЗ ғылыми-зерттеу институты жүргізіп жатқан іргелі ғылыми зерттеулер:

 1. 04.04.2018ж. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесімен жасалған №119 келісім-шарт аясында «Қазақстан Республикасындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және олардың сол тектестердің заңсыз айналымына қарсы күрестің қылмыстық құқықтық және криминологиялық мәселелері» атты іргелі ғылыми зерттеу жүргізілуде. Іске асыру мерзімі: 2018 жылғы ақпан - 2020 жылғы желтоқсан. Ғылыми жетекші: ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері, з.ғ.к., доцент Феткулов А.Х. (ЭҚЗ ҒЗИ атынан орындаушылар Шаймуханов А.Д., Сейтхожин Б.У., Инербаева Д.О.).
 2. 11.04.2018ж. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» мемлекеттік мекемесімен жасалған №349 келісім-шарт аясында « Қазақстан Республикасындағы жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және қолданбалы мәселелері» атты іргелі ғылыми зерттеу жүргізілуде. Іске асыру мерзімі: 2018 жылғы ақпан - 2020 жылғы желтоқсан. Ғылыми жетекші: ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ зертхана жетекшісі, з.ғ.д., профессор Бакишев К.А.. (ЭҚЗ ҒЗИ атынан орындаушылар Ханов Т.А., Баширов А.В., Инербаева Д.О.).

 

Бастамалы ғылыми жобалар:

 1. Қазақстандағы бағалау қызметін дамытудың перспективалық бағыттары: теория және практика. Іске асыру мерзімі: 2019 ж. – 2022 ж. Ғылыми жетекші: ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері Сихимбаев М.Р.
 2. Қазақстанның минералды-шикізат кешенінің инновациялық жүйесі: стратегиялары мен перспективалары. Іске асыру мерзімі: 2017 ж. – 2019 ж. Ғылыми жетекші: ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері Сихимбаев М.Р.
 3. Табиғи және гуманитарлық бағыттардағы қосымшаларда ақпараттық технологияларды қолдану. Іске асыру мерзімі: 2017 ж. – 2019 ж. Ғылыми жетекші: Баширов А.В.
 4. Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың алдын алу, ашу және тергеу (Криминологиялық, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу аспектілері). . Іске асыру мерзімі: ақпан 2018 ж. – желтоқсан 2020 г. Ғылыми жетекші: Шаймуханов А.Д.

 

ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері:

 1. ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ директоры – Ханов Талгат Ахматзиевич
 2. ЭҚЗ ҒЗИ Құқықтық зерттеулер зертханасының жетекшісі – Бакишев Кайрат Алиханович
 3. ЭҚЗ ҒЗИ Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер зертханасының меңгерушісі – Сихимбаев Муратбай Рыздикбаевич
 4. ЭҚЗ ҒЗИ Инновациялық және ғылыми-білім беру технологиялары зертханасының меңгерушісі – Баширов Александр Витальевич
 5. 5. ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері – Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич
 6. ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері – Сихимбаева Динара Рахмангазиевна
 7. ЭҚЗ ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері – Феткулов Аликжан Халелович
 8. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сейтхожин Булат Умержанович
 9. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сарсембаев Болат Шайменович
 10. ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері – Орынбеков Алмас Сабитович
 11. ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері – Пупышева Татьяна Николаевна

 

ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері туралы ақпарат

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus