• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В072700

  Мамандығы:

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  118
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  44
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  4
  - ел ішінде
  2
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  2

  Бағдарлама дәрежесі: 5В072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры
  Дәреже және мерзім Бір ретті дәреже (бір университет) (295 ECTS – кредит/ 166 қаз. кредит)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредиттеу Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
  Қолданылу мерзімі Бұл бағдарлама 2016 жылдан университте деңгей алушы тұлғалар үшін 4 жылға Университетпен бекітілген.
  Деңгейі БА ЖБЕК үшін (жоғары білімнің еуропалық кеңістігінде біліктілікті арттыру): 1ші кезең; ЕБШ (Еуропалық біліктілік шеңбері): 6 деңгей; ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты азық-түлік өнімдерінің технологиясы аумағында еңбек нарығына және қазіргі заман талабына сай, кәсіби және әлеуметтік құзыретке ие сапалы бакалаврларды дайындап шығару
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/пән аумағы
  • Негізгі пәндер: тамақ өнімдері технологиясының негіздері; азық-түлік өнімдердің тауартануы; кәсіпорындардың саласын жобалау; қызмет көрсету технологиясы және сервис; ұлттық және шетелдік ас үйі технологиясының ерекшеліктері; емдік тамақтану технологиясы; қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру; азық-түлік өнімдерін өндіру салаларының технологиялары; тоңазыту технологиясының жылу физикалық процестері.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандандыру
  • Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
  • 3.Бағыты
  • Техникалық
  • 4.Ерекшелігі
  • Мамандық студенттері халықаралық және республикалық сайыстарға, олимпиадаларға тұрақты қатысып тұруы.
 • C) Жұмысқа орналасу және одан әрі оқу
  • 1.Жұмысқа орналасу
  • Бұл оқу бағдарламасының түлектері жұмыс атқара алады:
  • азық-түлік өнімдерін өндіретін кәсіпорындарына;
  • қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында;
  • қонақ үй кешендерінде;
  • ғылыми-зерттеу ұйымдарында, жобаларда;
  • оқу орындарында.
  • 2.Одан әрі оқу
  • 6М072700 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығы бойынша магистратура
 • D) Оқу стилі
  • 1.Оқыту және үйретудің тәсілі
  • Оқыту кезінде студентке орталықтандырылған оқыту және тәжірибеге қамтамасыз ету, жобаландырылған, технологиялық оқу мен инновациялық әдістер қолдануға аса маңызды көңіл бөлінеді.
  • 2.Бағалау әдісі
  • Негізгі оқу бағдарламаларын игеру сапасын бағалау оқушылардың үлгерімі, аралық аттестациясы мен түлектердің мемелекеттік нәтижелік аттестациясын қарастырады. Әр оқу пәнінде ағымдағы бақылау үлгерімінің (коллоквиумдар, тапсырмаларды орындау, рефераттар жазу, эссе, кейс тапсырмаларын шешу, кроссвордтар, презентация құрастыру, Семинар және СӨОЖ тапсырмаларын орындау және т.б.) және шептік бақылауды бағалаудың белгілі формасы қарастырылған.
 • E) Бағдарламалық құзіреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты «Жоғары кәсіптік білім Бакалавриат» талаптарына бірінші дәрежелі кезеңде академиялық бағдарлама сапасын қамтамасыз ету талабына сәйкес.
  • Бұл өзіне жалпы құзыретті (түйін дағдылары деген атпен таныс) күтіліп отырған түлектердің бірінші дәрежелі кезеңін енгізеді (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз).
  • Төменде көрсетіліп отырылған құзыреттер бұл бағдарламаға жинақты және айрықша сипатталған құзыреттілікті көрсетеді:
  • алған білімін тәжірибеде қолдану қабілеті;
  • зерттеу дағдысы;
  • ақпараттық-түсініктеме қызметін қабылдауды игеру: ақпараттық жүйелендіру, пәндік аймақты сипаттауды құрылымдау (негізгі сөздерді айқындау, есімнама, мәселе, жүйелеу тұжырымдамасы, мәселе шешу әдістері мен технологиясы, жеке дерекқор ашу, рефераттар құрастыру, шолу, әдістемелік құралдар);
  • жаңа жағдаяттарға бейімделу қабілеттілігі;
  • жаңа идеяларды тудыру (креативтік);
  • жетекшілікке, жетістікке ұмтылу;
  • басқада елдердің салт-дәстүрін және әдет ғұрыпын түсіну;
  • -негізгі басқару функцияларын (шешім қабылдау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау) және оларды жүзеге асыру әдістерін меңгеру және оқып үйрену;
  • негізгі бизнес барысын ұйымдастыруды меңгеру және оқып үйрену;
  • - өздігімен жұмыс жасау қабілеттілігі, жоба жасай алу және оны басқару, сапасын қадағалау;
  • - кәсіпкерлік рух және жігерлілік.
  • 2.Айрықша құзыреттер
  • - азық-түлік өнімдерінің технологиясының негіздері және азық-түлік өнеркәсіп құрылысын, азық-түлік өнеркәсібінің даму перспективалары жайлы түсінік қалыптастыру;
  • азық-түлік өнімдерін өндіру салаларының технологияларының, азық-түлік тауартануы, азық-түлік өнімдерінің реологиясы, азық-түлік өнімдерінің өнеркәсібін басқару және экономикасы негіздерін білу, сапа менеджмент жүйесімен жұмыс жасау және ретке келтіру;
  • азық-түлік өнімдерінің өнеркәсібіндегі ұсыныстар мен сұраныстарға өзгертуді болжап және талдау жасай білу;
  • азық-түлік өнімдерінің өнеркәсібі аумағында экономикалық талдау жағдайына айтарлықтай теориялық тұрғыдан дайын болу;
  • қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, ұлттық және шетелдік тағамдар ерекшелігінің ұйымдастыру қызметін білу;
  • шикізат және дайын өнімнің негізгі қасиеттерін сипаттай білу;
  • азық-түлік өнімдерде болатын үрдістердің заңдылықтарын білу;
  • технологиялық үрдістерде әр түрлі факторлардың әсерін талдай білу;
  • азық-түлік өнімдері және шикізат сапасын бақылау және бағалауды жүзеге асыра білу;
  • азық-түлік сапасын сараптау әдістерін игеру;
  • қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында барлық технологиялық үрдістерді ұйымдастыра білу және технологиялық үрдіске әсер ететін әр түрлі факторларды талдау;
  • жабдықтарды жүктеу және өндірістік қуатында материалдардың, жартылай фабрикаттардың, шикізаттардың шығым көлемін есептей білу;
  • технологиялық жабдықтарды дұрыс талдау және технологиялық тәртіпті сақтауда бақылауды жүзеге асыра білу;
  • кәсіпорын тиімділігін арттыру және технологиялық үрдістерді іске асыру шараларын дайындай білу.
 • F) Берілген бағдарлама бойынша оқудың толық нәтижелер тізімі
  • Студенттік кәсіби тәжірибесі, ұйымдағы жұмысында сондай ақ клиентпен жұмысы мәнмәтінінде, түлектер келесі қабілеттіліктерін көрсетуі тиіс:
  • технологиялық үрдістерді жүргізу және ұйымдастыру;
  • технологиялық жабдықтарды дұрыс талдау және технологиялық тәртіпті сақтауды;
  • жабдықтарды жүктеу және қуатын өндірістік есептеу;
  • өндірістің тиімділігін арттыру және технологиялық үрдістерді жетілдіру шараларын дайындау;
  • шикізат пен дайын өнімдердің сапасын технохимиялық бақылау әдістерін дайындау
  • өндірістегі техникалық жабдықталуы мен кәсіпорын қызметін экологиялық талаптар, еңбек қорғау, өрт жарылыс қауыпсыздігі және кәсіпорын санитариясы есебінде талдау, қоғамдық тамақтану орындарында қызмет көрсетуді ұлғайту;
  • өндіріс пен маркетингтік қызметтің технико-экономикалық көрсеткіштеріне талдау;
  • Азық-түлік өнеркәсіптер кәсіпорындары мен қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының технологиялық сызбаларын жобалау және дайындау;
  • Азық-түлік өнеркәсіптері мен қоғамдық тамақтану саласында отандық және шет елдік тәжірибеге ғылыми-техникалық ақпараттық талдау;
  • Азық-түлік өнімдері саласына сай келетін дайын өнімдерге, шикізат сапасын жақсартуға эксперименттік зерттеу жүргізу.
 • Аналитикалық және физколлоидтық химия – 4 кредит (7 ECTS)
  • Пререквизиттер: бейорганикалық химия, органикалық химия.
  • Постреквизиттері: тағам өнімдерінің технологиясының негіздері.
  • Пәнді оқыту мақсаты студенттердің талданатын заттардың заманауи әдістерін, физика-химиялық үрдістердің негізгі теорияларын және дисперстік жүйелердің қасиеттерін меңгеруі.
  • Қысқаша сипаттамасы: Сандық анализдің негізгі принциптері. Гравиметриялық (салмақтық) талдау. Титриметриялық (көлемдік) талдау. Қышқыл-негізді көлемді талдау. Көлемді талдаудың тұнба түсіру тәсілі. Комплексометрия. Тотығу-тотықсыздану әдісі (редоксиметрия). Перманганатометрия және иодометрия. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері. Физика-химиялық талдау әдістерінің ерекшеліктері. Оптикалық (спектрлі) талдау әдісі. Поляриметриялық талдау. Электрохимиялық талдау әдістерінің жіктелуі. Полярография және кондуктометрия. Хроматографиялық талдау әдісі. Зат құрылысы туралы түсінік. Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. фазалық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электрохимия. Химиялық кинетика. Беттік құбылыстар және адсорбция. Коллоидты жүйелерді алу және оларды тазалау. Дисперсті жүйелердің қасиеттері. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы мен ұюы. Коллоидты жүйелердің құрылымдық-механикалық қасиеттері. Дисперсті жүйелердің жеке өкілдері. Коллоидты беттік активті заттар. Жоғары молекулалық қосылыстар және олардың ерітінділері.
  • Оқытудың нәтижесі:
  • Студент гравиметриялық, валюометриялық және физика-химиялық әдістерді талдаудың теориялық негізін білу керек. Оқу барысында физикалық және коллоидты химияның негізгі заңдары мен түсініктері, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер сияқты теориялық мәселелерді түсініп білуі керек.
  • Студент өзінің білімін кәсіби жұмысында қолдана білу керек, анлитикалық негізгі опыттарды дұрыс және дәл орындау керек, алған білімін тәжірбиде, яғни азық-түлік өнімдер спасын зерттеуде қолдана білу керек. Физикалық және коллоидты химияның негізгі заңдары мен түсініктерін, жетістіктерін пайдалана отырып өнеркәсіпке, транспортқа, ауыл шаруашылығына, тұрмысқа қажетті өнімдерді химиялық жолмен өндіру туралы білімін іс жүзінде пайдалана білу.
  • Аналитикалық талдаулардың әдістерін қандай жағдайда қолдануды, талдау кезіндегі титрлеу тәжірбиелерде анықталатын эквиваленттік нүктені дәл алынған нәтижелер бойынша калиброка графигін құра білу керек. химия салаларындағы технологиялық процестердің теориялық негіздерін анықтауды, дисперстік жүйелердің пайда болуы, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары негізінде дәлелді пікір тұжырымдай білуі керек.
  • аналитикалық зерттеу жұмыстардың есептеулерін дәл есептеп, нәтижелерін актілермен дәлелдей отырып, дұрыс ақпарат беру керек. Теориялық білімді меңгеру барысында химиялық эксперимент жүргізуді үйрену, әртүрлі есептеулер шығаруға машықтану, қазіргі күнде тұрмыста, өндірісте қолданылып жүрген түрлі құбылыстарға сипаттама жасау маңыздылығын түсінуге арналған хабарлама дайындай білу.
  • химиялық реактивтермен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін сақтауды, түрлі есептеулер жүргізгенде ғылым жетістіктерін қолдана отырып тұжырымдай білу керек. Физикалық және коллоидты химияның жалпы принциптері негізінде химиялық құбылыстарды түсіндіретін және олардың заңдылықтарын анықтайтын зерттеулер жүргізу қабілетін жетілдіру бағытында білімін жетілдіру.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Каримова Бахытгуль Нурлановна
 • Тамақ өнімдері технологиясының негіздері - 5 кредит (8 ECTS)
  • Пререквизиттер: физика, бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химия.
  • Постреквизиттері: «Биохимия», «Азық-түлік өнімдері саласының технологиясы», «Технохимиялық бақылау».
  • Пәнді оқытудың мақсаты «Тамақ өнімдері технологиясының негіздері» пәнінің мақсаты - студенттерде тамақ өнімдерінің технологиясы туралы жалпы түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Курстың қысқаша сипаттамасы: Тамақтану туралы жалпы мәліметтер. Зат алмасу. Негізгі тағамдық және биологиялық белсенді заттар. Тамақ өндірістері және тамақ өнімдері. Тамақ өндірістерінің жіктелуі. Тамақ өнімдерін өндіруге арналған шикізаттар. Тамақ өнімдерінің құрылымды-механикалық қасиеттерін сипаттайтын негізгі көрсеткіштері. Шикізаттарды сақтаудың теориялық иегіздері. Тамақ өнімдерін өндіру кезіндегі шикізатты өңдеудің физика-механикалық әдістері. Тамақ өнімдерін механикалық өңдеуде жүретін физика-химиялық үрдістер. Өңдеудің жылулық-физикалық әдістері. Тамақ өнімдерін өндірудің электрофизикалық әдістері. Тамақ өнімдерін консервілеу. Кептіру, кептірудің азық-түлік өнімдерінің қасиеттеріне әсері. Ет және балық өнімдерінің технологиясының негіздері. Сүт және сүт өнімдері технологиясының негіздері. Қоғамдық тамақтандыру мен арнайы бағыттағы өнімдер технологиясының негіздері. Консервілер және тағамдық концентраттар өндіру технологиясының негіздері. Өсімдік майлары мен май өнімдерін өңдеу технологиясының негіздері.
  • Оқыту нәтижелері:
   • Болашақ мамандардың тамақ өндірісіндегі технологияларды жетілдірудегі ғылыми тануға ықпалын тидіретін «Тамақ өнімдері технологиясының негіздері» пәні методологиясы мен әдістемесін меңгеру.
   • Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы бойынша меңгерген теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу мәселелері шешуші роль екендігін түсіну.
   • Тамақ өнімдерін өндіру технологиясының қазіргі заман сұранысы мен үйлесімін ескеретін ақпараттарды талдау негізінде тұжырымдамаларды қалыптастыру.
   • Аудиторияның спецификасын ескере отырып «Тамақ өнімдері технологиясының негіздері» пәні бойынша ақпаратты әртүрлі формада жеткізу.
   • Тамақ өнімдері технологияларының негіздері бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше жұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныста болуы.
  • Оқытушының аты-жөні: Малдыбаева Майгуль Нурлановна
 • Химия - 4 кредит (7 ECTS)
  • Пререквизиттер: Физика, Математика, Химия, Биология (мектеп бағдарламасы)
  • Постреквизиттері: Биохимия, Аналитикалық химия, Азық-түлік өнімдерінің тауартануы, Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, Азық-түлік өнімдерінің реологиясы.
  • Пәнді оқытудың мақсаты "Химия" курсы студенттердің творчествалық ой-өрісінің дамуына, олардың ғылыми көзкарастарының қалыптасуына, болашак инженер мамандарды профильді сабақтарды еркін игеруге жағдай жасайды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтер жүйесі. Бейорганикалық қосылыстардың кластары. Химиялық байланыс. Молекулалардың құрылысы. Молекулалардың әрекеттесу типтері. Комплексті қосылыстар. Химиялық термодинамика. Химиялық кінетика. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділердің жалпы сипаттамасы. Электролиттер ерітінділері. Тұздардың гидролизі. Тотығу - тотықсыздану реакциялары. Электрохимиялық үрдістер. Металдар жэне бейметалдар. Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Алкадиендер. Арендер. Гидроксиқосылыстар және оның туындылары. Оксоқосылыстар. Карбон қышқылдары; олардың туындылары. Нитроқосылыстар. Аминдер. Азо- жэне диазоқосылыстар. Гидроксиқышқылдар. Аминоқышқылдар. Липидтер. Көмірсулар. Ақуыздар.
  • Оқыту нәтижелері:
   • Химия пәнін оқу барысында студенттердің алатын негізгі түсініктері: заттың құрылысы мен қасиеттерінің арасындағы байланысы; химияның негізгі заңдары мен түсініктері; химиялық процестердің жалпы заңдылықтары; ерітінділердің теориясы; периодтық жүйедегі элементтердің химиясы; органикалық қосылыстардың құрылым деңгейіне қарай топтарға, кластарға бөлінуін, оларға жалпы сипаттама бере білу қажет.
   • Студенттер химиялық біліммен және химиялық экспериментпен жұмыс барысында практикалық дағдыны игеруі керек. Теориялық білімді меңгеру барысында химиялық эксперимент жүргізуді үйрену, әртүрлі теориялық және тәжірибелік жағдайда есептеулер шығаруға машықтану, қазіргі күнде тұрмыста және өндірісте қолданылып жүрген түрлі заттар мен материалдарға сипаттама жасау.
   • Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығының дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
   • Ойлау мәдениетін және қоғам мен табиғаттың дамуының жалпы заңдарын білу, жазба және ауызша тілге деген қабілеттіліктің болуы, өз жұмыстарының, зерттеулерінің нәтижелерін дұрыс орындай білу.
  • Студенттердің табиғи құбылыстарды өз бетімен танып білу, творчествалық ойлау жүйесін дамытуға жол ашу.
  • Оқытушының аты-жөні: Балмағамбетова Ләззат Төлеуовна
 • Физика 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: математика, информатика
  • Постреквизиттері: электротехника негіздері, жылутехникасы.
  • Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы физиканың әлемдік сипатымен таныстыру және оларға дүние танудың ғылыми көз-қарасын калыптастыру, теориялық және қазіргі физиканың негізгі заңдарын пайдалана білу шеберлігін, сондай-ақ кәсіби қызметтің негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдісін игеретін деңгейде білім беру.
  • Пәннің қысқаша сипаттамасы: Физикаға кіріспе, материалдық нүктенің кинематикасы, динамика, айналмалы қозғалыс динамикасы, жұмыс, энергия және қуат, арнайы салыстырмалылық теориясы, Доплер эффектісі, тербелістер мен толқындар, идеал газдардың МКТсы, физикалық статистика негіздері, термодинамика негіздері, тасымалдау процестері, электростатиканың жалпы заңдары және тұрақты электр тогы, электромагниттік индукция, айнымалы электр тогы, геометриялық оптика, толқындық оптика, кванттық физика, атомдық физика.
  • Оқыту нәтижесі:
   • А: Классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, заңдарын олардың ішкі ара байланыстарын, 6ip тұтастығын т. б. көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру, сондай-ақ болашақ инженерлер үшін физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игepiп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің әдісі мен әдістемесін үйрену.
   • В: Студенттердің кәсіби меселелерді шешудің негізі болып табылатын физика пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді (теориялық және тәжірибелік оқу мәселесі) шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процессінде, студенттер физика негіздерін және келесі түсініктерді білуі қажет: кинематика, динамика, статика, молекулярлық физика, электродинамика және олардың көмегімен физикалық процесстерді, құбылыстарды талдауды біліп есептер шығару.
   • С: Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
   • D: Студенттердің физикалық құбылыстардың компьютер моделімен жасау, табиғи құбылыстарды өз бетімен танып білу, творчестволық ойлау жүйесін дамытуға жол ашу. Студенттерді қазіргі өлшеу аспаптарымен таныстыру, эксперименталдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ мамандығына байланысты қолданбалы мәселелердің нақты физикалық мағанасын танып білу.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының аты-жөні: Карагаева Мереке Болатовна
 • Пәннің атауы «Инженерлік графика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Сызу (мектеп курсы)
  • Постреквизиттер: Қолданбалы механика, Сала кәсіпорындарын жобалау
  • Мақсаты: студенттердін графикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру; тәжірибеде графикалық білімдерін дұрыс қолдана білуге дағдыландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Проекциялау әдістері. Нүктенің проекциясы. Түзулердің проекциялары. Жазықтықтардың проекциялары. Беттердің проекциялары. Беттерді дербес жағыдайдағы жазықты қтар мен қию. Беттердің өзара қиылысулары. Аксонометриялық проекциялар. ҚҚБЖ – дегі негізгі стандарттар. Сызықтар, әріптер, сызбадағы тіліктер мен қималардың белгіленуі. Өлшемдерді қондыру. Көріністер, тіліктер, қималар және шығарма элементтері. Бұйымның түрлері және конструкторлық қүжаттамалар түрлері. Құрастыру сызбасы. Ажырамалы қосылыстар. Эскиздер.
  • Күтілетін нәтижесі: графикалық жұмыстарды орындау барысында кеңістікте ойлау білуі керек; бекітілген конструкторлық құжатамалардың бірыңғай жүйесіндегі ережелерді графикалық жұмыстарға байланысты іс жүзінде қолдана білу; графикалық жұмыстарды орындап, оқу сызба жұмыстарының нәтижелерін өңдеу және жобаны қорғау барысында дәлелдеу құру.
  • Оқытушының аты-жөні: Медеубаев Н.А.
 • Пәннің атауы «Компьютерлік графика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: Студенттерді болашақта нысаналар арасындағы ақпараттық байланыста және көрнекіліктің жетістігі, мәліметтерді өңдеуде суреттеу үрдісі кезінде сызбалық әдістерді қолдана білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьтерлік сызбаларға кіріспе. Flesh анимация. Видео және дыбыс өңдеу программалары. Графикалық редактор Adobe Photoshop. Corel Draw. Интерфейс элементтерінің үлгісі 3D STUDIO MAX. Бірлік өлшемдерімен жұмыс, 3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX көпбұрыштылар және торлар негізін модельдеу..
  • Күтілетін нәтижесі: АЖ теолриялық графикалық орталық. АЖне құрылған графоаналитикалық әдістер алгоритмін білу, шартты графикалық таңбаларды қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Дюсекеев К.А.
 • Пәннің атауы Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, философия, мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану
  • Постреквизиттер: эстетика және стандарт, сала кәсіпорындарын жобалау
  • Мақсаты: «Кооперативтік қозғалыс тарихы мен теориясы» жалпы білім беру пәніне жатады. Ол қоғамның белгілі қатынастарын зерттейді және студенттерге жан – жақты білім беруге бағытталған. Пән адамдардың экономикалық, әлеуметтік, саяси – құқық, мәдени жан – жақты байланыстарын, іс- қтмылдар процесімен топтастыруға құралын тигізеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативтік қозғалысының пайда болуы. Кооперацияның әлеуметтік – экономикалық табиғаты мен мәні. Кооперативтік идеялогия. Капитализм жағдайындағы кооперативтік қозғалыс. Әкімшілік - әміршілдік экономикалық жағдайдағы кооперативтік қозғалыс. Нарықтық қатынастардаға өту кезеңіндегі кооперациялық қозғалыс. ҚР – ғы кооперативтік қозғалыс. Қазіргі заманғы халықаралық коопера-тивтік қозғалыс
  • Күтілетін нәтижесі: Өзінің білімі мен түсінігін кәсіптік көзқарасын өз қызметінде қолдана алу. Теориялық білімдерді кәсіби қызметке айналдыру. Дәлелдемелер мен дәлеледерді құрау. Ақпараттық іздеу қызметін іске асыру. Талдамалы қызметін іске асыру сыни талдау дағдыларын меңгеру.
  • Оқытушының аты-жөні: Адамбекова С.М.
 • Пәннің атауы Дінтану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: философия, мәдениеттану
  • Постреквизиттер: эстетика және стандарт
  • Мақсаты: Қазігі таңда Қазақстан Республикасында жүз отыздан астам ұлт тұрады, демек елде бірнеше діндердің өкілдері бар, олардың арасында бейбітшілік ел басының дүрыс әлументтік саясатының нәтежесінде сақталып келеді. Аталған пән осы жолдың барысында демеу жасап келеді. Дін дегеніміз не? және конфессиялармен әлеументтік жұмыс деген не? Осы пікір таласының негізінде дүниеге көзқарас, адамдардың әлеуметтік жағдайлары жатыр.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Дінтанудың ертедегі формалары. Конфуция. Даосизм. Индуизм. Иудизм. Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католизм . Протестантизм . Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері . Діни конфесиялармен әлеуметтік жұмыс.
  • Күтілетін нәтижесі: Басқа да әлеуметтік - гуманитарлық пәндер мен бірге дін бүтін дүниетанымды құрастырды. Дінтануды меңгеру студенттерде ойлау қабілетін, өзіндік идея, ой-пікірлерін қалыптастыруын, ғылыми – зерттеу жұмыстарын үйренуге, өмірдің күрделі құбылыстары мен процестерін талдауға негіз салады. Дінтану жас мамандарға сенімді дүниетанымдық және әдістемелік негіз болуы керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Аубакиров Е.Ж.
 • Пәннің атауы Жылутехникасы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Физика
  • Постреквизиттер: Теориялық және қолданбалы механика
  • Мақсаты: Болашақ мамандарды теория және тәжірибе бойынша білім беріп, оларды жылу алудың, заттың бір күйден екінші күйге өткенде өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдар мен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу энергияларын үнемдеудің, балама энергия көздерін тауып, оны халық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамикалық процесстер. Ағымның термодинамикасы. Ылғалды ауа және әр түрлі булардың қоспалары. Термодинамикалық циклдер. Жылу және массалау теориясы. Жылу алмасу теориясының негізгі түсініктері. Жылу өткізгіштік. Ағымды жылуалмасу. Сәулелі жылу алмасу. Жылу берілу. Энергиялық отын, жану негіздері. Қазандық құрылғылар. Қоршаған ортаны қорғау. Энергия сақтау негіздері
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын жылутехника пәнінің әр түрлі салаларына қатысты мәселелерді шешуге дағдыландыру. Пәнді оқу процесінде, студенттер термодинамика негіздерін, жылу заңдары мен талдау әдістері және олардың көмегімен жылу процесстерді, құбылыстарды талдап есептер шығару.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Теориялық механика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика; Математика, Инженерлік графика.
  • Постреквизиттері: Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары
  • Мақсаты: Теориялық механика - механикалық қозғалыс пен материялық денелердің өзара-әсерлесулерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылым. Физиканың бір бөлімі бола тұра теориялық механика өзінің табиғат тану мен техникадағы көлемді және маңызды қолдануларының, техниканың негіздерінің бірі болуының арқасында кеңінен дамып дербес пән ретінде қалыптасты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нүкте кинематикасы Қатты дене кинематикасы Нүктенің күрделі қозғалысы Қатты дененің жазық-паралель қозғалысы. Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Күш моментерінің элементарлық теорясы. Жинақталған күштер жүйесі. Күштер жүйесінің қарапайым түрге келтіру. Пуансо теоремасы Үйкеліс күші туралы ұғым Денелер Жүйесінің тепе – тендігі Материалық нүкте динамикасы Механикалық жүйенің динамикасына кіріспе. Массалар геометрисы. Қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теорема. Массалар центрінің қозғалуы туралы теорема. Қозғалыс мөлшері моментінің өзгеруі туралы теорема. Күш жұмысы. Қуат. Кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. Қатты дене динамикасы Даламбер принципі.
  • Күтілетін нәтижесі: эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Теориялық және қолданбалы механика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, физика.
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары
  • Мақсаты: жалпы инженерлік дайындықтың фундаментін кеңейту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Статика аксиомаларың негізгі аңықтамалары. Қарарпайым қозғалыс түрінің кинематикалық сипаттамалары. Материалдың кедергісінің негізгі түсінігі. Созылу, сығу. Материалдың механикалық сипаттамалары және оны беріктікке сынану. Айналау. пружиннады есептеу. Дәнекерлік байланыс. Тісті беріліс. Червті беріліс есептеу. Шынжырлы берілістің схемасы. Муфта.
  • Күтілетін нәтижесі: Машина бөліктерінің және құрылысындағы механикалық көрінісін және типті механизмдердің әрекетінің жүрісі және құрылыстарымен танысу, білу
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Қолданбалы механика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, физика, теориялық механика
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары
  • Мақсаты: Болашақ мамандардың кең өрісті профильді білімдерін зертеу жұмыстарында қолдана білу, автоматты қондырғылардың схемаларын қазіргі заман талабына сай құра білу, әр түрлі қоңдырғылардың жұмыс істеу принциптерін білуге дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қолданбалы механикаға кіріспе. Машина мен механизмдер теорясының негіздері. Материал кедергісіне кіріспе. Созылу және сығылу. Бұралау. Ығысу. Иілу. Машина бөлшектерін стандарттау. Өзара ауыстырымдылық. Машина жасау материалдары. Фрикциялық берілістер және вариаторлар. Тісті берілістер. Біліктер мен осьтер. Подшипниктер. Муфталар.
  • Күтілетін нәтижесі: бөліктер қозғалысының кинематикасы, динамикасының заңдары жайлы білім болу қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Электротехника негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, математика
  • Постреквизиты: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары
  • Мақсаты: логикалық оқытуды дамыту, электр техникасы негіздеріне үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Электротехникаға кіріспе, тұрақты токты сызықтық электр тізбектері, Кирхгоф заңдары. Бір фазалы синусоидалы тоқтың электр тізбектері. Синусоидалы шамалардың негізгі параметрлері.Үш фазалы электр тізбектері. Қоректендірудің үш фазалы көзінің фазаларын қосу тәсілдері. Магниттік тізбектер.Электромагниттік индукция құбылысы.Трансформаторлар.Үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштары.Тұрақты тоқтың электр машиналары.Жартылай өткізгішті аспаптар.Жартылай өткізгішті құрылғылар.Кернеу тұрақтандырғыштары, кернеу генераторлары
  • Күтілетін нәтижесі: Алдағы өмірде өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жоғарылатып, жеке тұлғалық және электр техникасы саласындағы кәсіптік қызметте өздігінен дамуға дағдылану.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің аталуы«Материалтану», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, химия.
  • Постреквизиттер: конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өндеу, азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары.
  • Мақсаты: металдық материалдардың құрылысының негізін, құймаларды кристалдау заңдылықтарын, күй диаграммаларын оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың атомды-кристаллдық құрылысы. Металдардың физикалық табиғаты. Кристалдық торлар дефектісі. Металдарды зерттеулердің негізгі әдістері. Материалтану ғылым ретінде. Зат және материалдар. Материалдар құрылымдарын қалыптастырудың заңдылықтары. Материалдар құрылысы. Материалдар қасиеттері. Пластикалық деформация. Балқымалардың физикалық табиғаты. Қос балқыма. Материалдағы диффузия.
  • Күтілетін нәтижесі: металдардың атомды-кристалдық құрылысын, құймалардың күй диаграммаларды құру принциптерін білу және оларды практикада қолдану.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Тоңазыту технологиясының жылу физикалық процестері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия, математика, физика
  • Постреквизиттер: Азық-түлік таурларының тауартану негізі, Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы, Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары, Процестер мен аппараттар, Азық-түлік өнімдерінің салалық технологиясы
  • Мақсаты: Келешек технолог-инженер маманына азық-түліктердің жылу-физикалық сипаттамаларын анықтау әдісінің жалпы білімін беру. Ғылымның дамуында түрлі материалдар және өнімдерді сақтау барысында, технологиялық өңдеу және қолдану кезінде тиімді қолдануда өнімнің жылу физикалық қасиеттерін білу өте қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Азық-түлік өнімдерінің құрылымдық және жылу – физикалық қасиеттері. Азық-түлік өнімдерін сақтау кезіндегі жылу физикалық процестер. Азық-түлік өнімдерін сақтау кезіндегі жылу физикалық процестер. Азық-түлік өнімдерінің ылғалдық масса үлесін және жылу-физикалық сипаттамасын анықтау әдістері. Азық-түлік өнімдерінің жылу физикалық сипаттамасы. Азық-түлік өнімдерін тоңазыту арқылы сақтау процесінің жылу физикалық сипаттамасы. Тамақ өнімінен жылу бөлініп шыққан уақыттағы жылу физикалық процестер (тоңазыту процесі). Азық түлік өнімдерін тоңазыту әдістері. Азық түлік өнімдерін мұздату. Азық-түлік өнімдерін қатырудың әртүрлі әдістерінің ерекшеліктері. Тамақ өніміне жылу берілген уақыттағы жылу физикалық процестер (еріту). Тамақ өнімінің температурасы тұрақты уақыттағы жылу физикалық процестер (тоңазытқышта сақтау)
  • Күтілетін нәтижесі: Өнімдердің сапасын сақтауға және олардың сақталу мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін жағдайларды талдау негізінде теориялық, аналитикалық және жылу-физикалық тәжірибелік зерттеу материалын меңгеру қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Конструкциялық материалдар технологиясы және термиялық өңдеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, Химия
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары
  • Мақсаты: физикалық және химиялық қасиеттеріне сүйене отырып, конструкциялық материалдарды алудың, өңдеудің және пайдаланудың жолдарын оқытып үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Курстың пәні "Конструкциялық материалдар технологиясы және термоөңдеу". Өнеркәсіпте қазіргі заманғы тиімді, көп тараған металдар мен қорытпалар алудың алдыңғы қатарлы технологиялық тәсілдері. Конструкциялық материалдар және олардың қасиеттерін жіктеу. Металлургия негіздері. Шойын, болат, түсті металл мен қорытпалар алудың технологиясы. Металдарды қысыммен өндеудің (МҚӨ) негізгі түрлерін топтастыру. Жұқарту өндірісінің өнімдері. Прокаттаудың арнайы тәсілдері. Соғу. Созу мен жаншудың технологиялық процестері. Ыстықтай және суықтай көлемдік штамптаудың технологиясы. Құю өндірісінің орны мен маңызы. Қабыршақты қалыпта, балқығыш үлгілер бойынша, кокильде, қысым астында, ортадан тепкіш құю. Пісіру тәсілдерінің жалпы сипаттамалары мен жіктелуі. Доғалы пісіру. Электрлік түйіспелі пісіру. Газбен пісіруге және кесуге арналған кұрал-жабдықтар. Дәнекерлеудің технологиясы. Материалдарды кесумен өңдеудің негіздері. Жону, фрезерлеу, бұрғылау, ажарлау станоктарында дайындамаларды өңдеу. Өңдеудің физико-химиялық және электрофизикалық тәсілдері. Пластикалық массалар, пластмассадан бұйым өндірудің технологиясы. Резина-техникалық бұйымдар өндіру технологиясы. Металл ұнтақтардан бұйымдар өндіру. Металдар мен қорытпалардың құрамын, құрылымы мен қасиетін зерделеудің негізгі тәсілдері. Қорытпалар теориясы. Темір-көміртек күй диаграммасы. Болатты, түсті металдар мен қорытпаларды термиялық өндеу технологиясы. Химия-термиялық өңдеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Қазіргі заманғы жаңа конструкциялық материалдар түрлері мен пайдалану бағыттары туралы білімдерін толықтыру бағытында өздігінен жұмыстар жасау.
  • Оқытушының аты-жөні: Кутумова Ж.Б.
 • Пәннің атауы «Биохимия», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау мен бағалау
  • Мақсаты: химиялық заттардың; молекулалардың тірі ағзада өзара әрекеттесуін, тірі ағзаның белгілі бір күйін, макромолекулалардың құрылысы мен қызметінің біріне-бірінің тәуелділігін көрсете білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жасушаның құрылысы. Ағзаның химиялық құрамы. Белоктар. Құрылысы, қасиеті, тірі ағзадағы функциясы. Тамақтанудағы ролі
  • Нуклеин қышқылдары. Ферменттер. Дәрумендер. Көмірсулар. Құрылысы, қасиеті. Тамақтанудағы ролі. Липидтер және олардың алмасуы. Зат алмасу және энергия. Көмірсулардың алмасуы. Белоктар және аминқышқылдарының алмасуы. Биологиялық активті заттар. Тамақтанудың физиологиялық негізі
  • Күтілетін нәтижесі: эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығының дәрежесін анықтауға дағдылу
  • Оқытушының аты-жөні: Балмагамбетова Л.Т.
 • Пәннің атауы «Микробиология», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиты: Химия, Тіршілік қауіпсіздігінің негізі, Экология және тұрақты даму
  • Постреквизиты: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау мен бағалау
  • Мақсаты: микроағзалар морфологиясы, физиологиясы және олардың қатысуымен азық-түлік өнімдерінің бұзылуы барысында барлық тауар жылжу кезеңдерінде өтіп жататын биохимиялық процестерін басқару жөнінде теориялық және тәжірибиелік дағдылар беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Микроорганизмдердің морфологиясы және систематикасы. Микроорганизмдердің физиологиясы. Микроорганизмдердің тыныс алуы. Анаэробты, аэробты ашу типтері. Микроорганизмдерге қоршаған орта факторының әсері (физикалық, физика-химиялық). Химиялық, биологиялық факторлар. Сүтқышқылды ашу. Пропион қышқылдық ашу. Пектинді заттардың ашуы. Нитрификация және денитрификация процестері. Органикалық қосылыстар түзін тудыратын микроорганизмдер. Микроорганиизмдердің экологиясы. Су және топырақтың микробиологиясы. Тағамдық инфекция. Иммунитет. Тағамдық токсикоинфекция. Тамақ өнеркәсібіндегі микробиологиялық бақылаудың негіздері.
  • Күтілетін нәтижесі: Азық-түлік өнімдеріне микроорганизмдердің әсерінен өзгеруін практикада ескеру. Шикізат пен өнімнің дұрыс талапқа сай сақталуына да микроорганизмдердің әсері барын ескеріп студент теориясы практикада байқау.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Стандарттау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, экология және тұрақты даму
  • Постреквизиты: Сапа менеджмент жүйесі, Азық-түлік өнімдері мен шикізаттың сапасын бақылау мен бағалау
  • Мақсаты: : стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері туралы түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Өнімді штрихтап кодтау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың сала аралық кешендері. Құрылымы мен тағайындалуы. Стандарттау жұмыстарын ұйымд. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Өнім сапасының және оның элем-ң көрсет-н стандарттау. Стандарттарды ақпараттық қамтамасыздандыру. Әр түрлі салаларда стандарттау. Мемлекеттік стандарттар талаптарын сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі.
  • Күтілетін нәтижесі: Стандарттар мен нормативтік құжаттарды қолдана отырып өнімдер сапасына нормалық бақылауды жүргізуді білу, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
  • Оқытушының аты-жөні: Каримова Б.Н.
 • Пәннің атауы «Тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, аналитикалық химия
  • Постреквизиты: Патенттану, Азық-түлік өнімдері мен шикізаттың сапасын бақылау мен бағалау
  • Мақсаты: : стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері туралы түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сәйкестікті растаудың рәсімі. Өнімнің және қызмет көрсету сертификаттауының нормативті-құқықтық негізі. Тауарды сертификаттау бойынша шетелдік тәжірибе. Өнімді сертификаттаудың өткізу тәртібі. Шетел өнімінің сәйкестігін растау. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім үлгілерін сертификаттау кезіндегі теңестіру әдістері. Сертификаттық сынақтары. Сәйкестікті растау органдарын аккредиттеу. Сәйкестікті растау аясында сәйкестік сертификатын, сәйкестік белгілерін, сынақ хаттамаларын мойындау. ҚР қызмет көрсетуді сертификаттауын жүргізу тәртібі. ҚР қоғамдық тамақтандыру қызметін сертификаттау тәртібі. Сәйкестікті растау аясындағы сарапшы-аудиторлар. Өнім сапасының экологиялық сәйкестігін растауы. Сапа менеджментінің жүйесін сертификаттау
  • Күтілетін нәтижесі: тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау жұмыстарын жүргізу үшін білімдерін жетілдіру қажет, бақылауды өз бетімен жүргізуді.
  • Оқытушының аты-жөні: Закирова Н.А.
 • Пәннің атауы «Баға және бағатүзілу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, экономиялық теория.
  • Постреквизиттер: макроэкономика
  • Мақсаты: Қазақстан экономикасының дамуы үшін бағаны және баға механизмін оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: бағатүзілудің теориялық-әдістемелік негізі. Бағатүзілу әдістемесінің ғылыми негізі. Бағатүзілудің функциялары. Бағаға әсер ететін факторлар. Бағалар жүйесі. Бағалар түрлерінің сипаттамасы. Бағалық саясат және фирманың бағалық стратегиясы. Қаржы-кредитті жүйедегі бағалардың өзара байланысы. Баға және салық жүйесі. Инфляция және бағалар. Бағаларды мемлекеттік реттеу. Бағатүзілудің тәжірибесі және шетелдік мемлекеттерде бағаларды реттеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Бағатүзілудің әдістері мен теориялық негізі аясында студенттердің білімін қалыптастыру
  • Оқытушының аты-жөні: Даулетова А.М.
 • Пәннің атауы «Қаржы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теория
  • Постреквизиттер: макроэкономика
  • Мақсаты: қоғамдағы қаржының объективті мүмкіндіктерін, қаржы ресурстарының көзін, қаржы қатынастар сипатын, салық салу, сақтандырудың механизмін оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қоғамдық қайтаөндірудегі қаржының функциялары мен ролі. Қаржылық жүйені ұйымдастыру. Қаржылық саясат және қаржылық механизм. Шаруашылық субъектінің қаржысы. Мемлекеттік қаржының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік кірістер мен шығындар. Салық және салық жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік кредит және Мемлекеттік бюджет. Үй шаруашылығының қаржысы. Сақтандыру. Қаржы және инфляция.
  • Күтілетін нәтижесі: қоғамдағы қаржының негізгі теориялық мәселелерін, оның ішінде қаржылық қатынастарды, қаржылық ресурстарды меңгеру.
  • Оқытушының аты-жөні: Улаков Н.С.
 • Пәннің атауы «Патенттану», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Құқық негізі.
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: теориялық базаны құру, өнеркәсіп меншік объектілерін құқықтық қорғау білімдерін меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ҚР патенттік жүйесі. Патенттану – өнер табу, пайдалы моделдер, өнеркәсіп үлгілері және тауар белгілері және адам қызметінің әртүрлі салаларында оларды пайдалану кіретін өнеркәсіп объектілерін құру мен қорғау туралы ғылым, патент – өнеркәсіп меншік объектілерін қорғау формасы ретінде, патенттік құжаттама, патенттік зерттеу, құрылатын объектілердің патенттік таза болуы, өнеркәсіп меншік объектілерін пайдалануға лицензияларды сату, авторлар мен патентиелерінің құқықтарын қорғау. Халықаралық патенттік жіктелу.
  • Күтілетін нәтижесі: студент патенттік құқығының құрылу және даму тарихын, ҚР патенттанудың қазіргі жағдайы туралы, шет елдегі патенттану туралы білу қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Кәсіпкерлік құқық», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Құқық негізі
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: Кәсіпкерлік құқық туралы оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқықтың пәні мен әдістері, мазмұны мен түсініктері. Кәсіпкерліктің нормативті және құқықтық негізі. Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері, олардың жіктелуі және құқықтық статусы. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Бәсекенің құқықтық кепілдіктері. Кәсіпкерлермен тауар айналымында қолданылатын негізгі келісімдер. Кәсіпкерлік қызметте құқық бұзушылық үшін жауапкершілік.
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіпкерлік құқығы туралы түсініктерін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Боранбаева А.Е.
 • Пәннің атауы «Кәсіпкерлік», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: Студенттердің осы пән бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы заңгер-маман ретінде біліктілік, дағдларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту және заңдарды талқылауға үйрету
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік. Жалпы ережелері. Кәсіпкерлікті оқу пәні ретінде. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуі және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері. Дара кәсіпкерлік. Заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлігі. Мемлекеттік кәсіпкерліктің нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық ұйымдастырушылық нысаны және оның түсінігі. Бәсекелік құқықтың негіздері. Кәсіпкерлердің мүліктік құқығы. Кәсіпкерлік құқықтағы өкілеттіктің түсінігі. Кәсіпкерліктегі міндеттемелік құқықтық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік құқықтық реттеу. Мемлекеттік реттеудің негіздері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қорғау және қолдау. Тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау.
  • Күтілетін нәтижесі: Кәсіпкерлікті оқуда дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде жұмыс жасай отыра теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Мухамбетова З.С.
 • Пәннің атауы «Кәсіпкерлік қызметінің негізі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономиялық теорияның негіздері, Құқық негізі
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: Студенттердің осы пән бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы кәсіпкерлікті басқару біліктілік, дағдларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Іскерлік орта және іскерлік қасиеттер. Кәсіпкерлік қызметтің жағдайлары мен факторлары. Кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру тәсілдері. Кәсіпкерлік шешім және кәсіпкерлік құрылым. Ұйымдастыру-құқықтық формалар және кәсіпкерлік шарт.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттердің кәсіпкерлік идеяларын іске асыру жолдарын үйрету арқылы өзіндік кәсіпкерлік қызметке дайындау.
  • Оқытушының аты-жөні: Смагулова К.С.
 • Пәннің атауы «Процестер мен аппараттар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика 1,2, Математика 1,2
  • Постреквизиттер: Азық-түлік салаларының технологиясы
  • Мақсаты: маңызды практикалық есептеулер мен тамақ өндірісінің аппараттарын жобалауда жалпы инженерлік пәндерден алған білім қорын қолданып қарастырылатын процестер әртүрлі қырынан зерттеліп, олардың түрлі өндіріс салалары үшін ортақ сипат алатынын түсіндіру. Бұл процестер жаңа процестер мен аппарттарды есептеудің жалпы үлгісін жасауға қажетті ғылыми негізінде қарастырылады.
  • Тамақ өнімдерін жаңа физикалық әдіспен өңдеуге, процестер мен апараттарды оптимизациялау мәселелеріне және олардың тиімділігін арттыруға айрықша көңіл бөлінеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің мазмұны. Пәннің негізгі жағдайлары мен ғылыми негіздері. Процестер мен аппараттарды модельдеу. Гидравлика негіздері. Гидравликалық машиналар. Гидромеханикалық процестер. Өнімді, ыдысты, инвентарь және жабдықтарды санитарлы өңдеу. Механикалық процестер. Материалдарды қысыммен өңдеу. Жылу процестері. Жылуалмасқыш аппараттарда жылуды регенерациалау. Арнайы жылу процестері. Массаалмасу процестері. Кептіру. Процестің жалпы сипаттамалары. Тамақ өнімдерін электрофизикалық әдіспен өңдеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Студент курста қарастырылған процестер жаңа процестер мен аппарттарды есептеудің жалпы үлгісін жасауға қажетті ғылыми негізінде қарастырылатынын өз практикасында дұрыс қолдана біліп жаңа аппартқа сай процесті ұйымдастыра білу керек. Бұндай қорытындылау маман ретінде студенттің инженерлік-техникалық ой-өрісін едәуір кеңейтіп және ол өзін арнайы курстарды оқуға дайындай алады және өзіндік техникалық ойлау машығын қалыптастырады. Бұл жағдайда процестер мен аппараттарды зерттеудің қазіргі әдістерін меңгеру, физикалық және математикалық модельдеу және стационарлы емес және қайтымсыз технологиялық процестерді кинетикалық әдіспен есептеуді өз практикасында тұжырымдау
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы Технологиялық процестерді автоматтандыру, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: физика, математика
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: автоматтандырылған жабдықтарды дұрыс қолдану, технологиялық процестерді автоматтандыру тұрғыдан талдау бойынша студенттерге білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Автоматика жүйелері туралы жалпы мағлұмат. Реттегіштер және реттеу объектілері. Сызықтық автоматтық жүйелердің негізгі теориялары. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Автоматтандырудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижесі: автоматтандыру аясында студенттердің білімін қалыптастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: Аяжанов С.С.
 • Пәннің атауы «Санитария және гигиена», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: химия, экология және тұрақты дамуы, азық-түлік өнімдерінің тауартануы.
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау.
  • Мақсаты: адам ағзасына және қоғамдық денсаулыққа әр түрлі жағдайлар мен факторлардың әсері туралы студенттерге теориялық білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Санитарлық-тамақ микробиологиясының міндеттері мен әдістері. Санитарлық микробиологияны зерттеу. Өнімдердің микробиалдық көбеюшілігі дәрежесіне өндіріс технологиялары мен консервілеу тәсілдерінің тигізетін әсері.
  • Патогенді микроорганизмдер. Инфекция және иммунитет. Патогендік микроорганизмдердің көздері. Сыртқа ортада патогенді микрорганизмдердің өмірсүргіштігі. Тамақ өнімдерінің санитарлық бактеорологиясы. Тамақ өнімдерінің санитарлық вирусологиясы. Тамақтан улану. Тамақтан уланудың алдын-алу. Гельминтозды аурулар. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Тамақ өнеркәсібінің құрылғысы мен мазмұнына және қоршаған ортаны қорғауға қойылатын санитарлық талаптар.
  • Күтілетін нәтижесі: бакалавр тағам салаларының кәсіпорындарында санитарлы-гигиеналық ережелер мен нормаларды; қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында қолданыстағы санитарлы-гигиеналық ережелер мен нормаларды және азық-түлік тауарлардың сертификаттау сызбанұсқаларын білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Қызмет көрсету технологиясы және сервис», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Азық-түлік өнімдері технологиясының негізі
  • Постреквизиттер: Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру, Азық-түлік өнімдер салалар технологиясы
  • Мақсаты: :«Қызмет көрсету технологиясы және сервис» пәнін оқытуда тұтынушылар немесе келушілерге қызмет көрсету формасы мен әдісін, асханалық жуылатын ыдыс-аяқтар мен олардың сервистік жұмыстарын ұйымдастыру, асханалық ыдыс-аяқтар, аспаптар, асханалық киімдердің түрлерін анықтау және олардың характеристикасы, тұтынушыларға қызмет етуге сауда орындарын дайындау, тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру және қызмет көрсетудің негізгі элементтерін білу, тамақты тарату ретін оқып үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қызмет көрсету түрлері мен әдістері. Асхана ыдыстары, аспаптарының түрлері мен сипаттамасы. Әртүрлі тағамдарды беру ережесі. Үстөл үстін әрлендіру түрлері. Келушілерге қызмет көрсету кезеңдері. Банкеттерге қызмет көрсету. Әр түрлі маманданған және әр түрлі категориялардағы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижесі: студент қоғамдық тамақтану кәсіпорында қызмет көрсетуді ұйымдастыруды білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
 • Пәннің атауы «Мейрамхана ісі техникасының негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Физика, Химия, Теориялық механика, Электротехника негіздері
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: Азық-түлік өнімдерінің ерекшеліктері мен қасиетін өзгеруін ескере отырып, тоңазытып өңдеудің әсері мен өнімнің сақталуынатехнологиялық процестердің оңтайлы жағдайын анықтап, зерттеуді үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. жабдықтардың жіктелуі. Машиналардың бөлшектері . Электр қондырғылар. Азық-түлік қнімдерінің механикалық өңдеуге арналған жабдықтары. Көкөністерді өңдеуге арналған машиналар. Етті және балықты өңдеуге арналған машиналар мен иеханизмдер. Ұнды өңдеу, қамыр және иіс майларды даярлауға арналған машиналар мен механизмдер. Жуушы жабдықтар. Салмақ өлшеу жаБПығы. Көтергіш көлік жаБПық. Бақылау-кассалық машиналар. Теплотехниканың негіздері. Азық-түлік өнімдерінің жылумен өңдеуге арналған жабдықтар. Пісіретін жабдықтар. Қуыратын-наубайхана жабдықтар. Пісіретін-қуыратын жабдықтар. Су қайнататын жабдықтар. Тағамды таратуға арналған жабдықтар. Тоңазытқыш техниканың негіздері. тоңазытқыш машиналары. Сауда технологиялық тоңазытқыш жабдықтар.
  • Күтілетін нәтижесі: Пайдалану, және мантаждың ерекшеліктерінің зерттеуінің есепке алуы бар қатынастарының әр түрлі формаларындағы мәліметін және тоңазытқыш жаБПық жуушы жылулық, механикасын ұсынуды білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Малдыбаева М.Н.
 • Пәннің атауы«Фирманы басқару», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономиялық теорияның негіздері
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: Жалпы теориялық және практикалық тәжірибеде сонымен қатар фирма басқарудың әдістері мен тәсілдерін микро және макро деңгейде игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нысана басқаруды ұйымы ретінде. Ұйымдағы менеджер рөлі. кәсіпорындағы өндіріс ұйымы. Фирма басқаруды жоспарлау. Өндіріс басқару ұйымы. Кәсіпорындағы басқару ұйымы. Кәсіпорын персоналдарын басқару. Инновациялық үрдістерді меңгеру.Қаржыландыру және басқару жобасы. Фирманың шаруашылық қызметін талдау Фирма басқаруда логистиялық жүйелер. Фирманың қаржылық жағынан басқару.
  • Күтілетін нәтижесі: Фирма басқару ұсынымдарын және ол ұйымдағы менеджер рөлін болашақта өз тәжірибесінде пайдалану.
  • Оқытушының аты-жөні: Кенешова Г.А.
 • Пәннің атауы«Азық-түлік өнімдерін өндіру жабдықтары», 4 кредит/7ECTS
  • Пререквизиттер: Теориялық және қолданбалы механика, Инженерлік графика
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау
  • Мақсаты: тамақ өнеркәсібінің және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарын пайдалануға байланысты студенттерді өндірістік-техникалык, жобалық және зерттеу қызметтеріне дайындау; технологиялық жабдықтарға байланысты инженерлік есептерді шешу үшін жалпы техникалық, жалпы ғылыми пәндерден тиянақты дайындық нәтижелерін пайдалануды үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тамақ өнімдерінің машиналық технологияларын ұйымдастыру. Ауыл шаруашылық шикізаттарын компоненттерге іріктеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттары құрамаларынан жинақтау арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын құрамалап өңдеу арқылы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық тізбектер. Ауыл шаруашылық шикізаттарын жууға арналған жабдықтар. Сусымалы ауыл шаруашылық шикізаттарын тазалау және іріктеу жабдықтары. Дара ауыл шаруашылық шикізаттарын сорттау, тексеру, іріктеу жабдықтары. Өсімдік және жануар өнімдерінің сыртқы қабаттарын тазалау, аршу жабдықтары. Тағамдық ортаны майдалау жабдықтары. Майдаланған тағамдық ортаны сорттау және байыту жабдықтары Сұйық тектес және біртекті емес тағамдық ортаны бөлу жабдықтары Тағамдық ортаны араластыру жабдықтары. Тағамдық ортаны пішіндеу жабдықтары. Тамақ өнімдері мен бұйымдарын мөлшерлеу және дара өнімдерді орамалау жабдықтары. Сусымалы және дара өнімдерді, сұйық және паста тәріздес өнімдерді өлшемдеу машиналары.
  • Күтілетін нәтижесі: Машиналар мен аппараттардың негізгі жұмыс атқару теорияларын және олардың негізгі технологиялық параметрлерін есептеу әдістемелерін оқып үйрену; тамақ өнеркәсібі мен қоғамдық тамақтандыру жабдықтарының негізгі типтерінің принципті схемаларын білу және оларды жіктей алу.
  • Оқытушының аты-жөні: Малдыбаева М.Н.
 • Пәннің атауы «Менеджмент», 4 кредит/7ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негіздері
  • Постреквизиттер: дипломндық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджментті информациямен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникациялар. Менеджменттегі басқару шешімдері. Рыноктық экономикадағы басқару жүйесінің әдістері. Жоспарлау және ұйымдастыру менеджмент функциялары ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Адам қызметін басқару және топты басқару. Жетекшілік, билік және лидерлік. Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті. Менеджменттің тиімділігі. Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл.
  • Күтілетін нәтижесі: басқарудың теориялық тұжырымдаларын, қағидаларын, ережелердің, әдістердің және құралдарын зерттеу, білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Зулхарнай А.Н.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдері салаларының технологиясы», 4 кредит/7ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Биохимия
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау
  • Мақсаты: Өнімдердің сапасын сақтауға және олардың сақталу мерзімін ұзартуға мүмкіндік беретін жағдайларды талдау негізінде теориялық және тәжірибелік курсын игepiп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Малды қабылдау және бағалау. Еттің қасиеті, құрамы және тағамдық құндылығы. Мал, құс және қояндарды өңдеу. Малды жансыздандыру және ұшаларға бөлу. Тағамдық субөнімдерін өңдеу. Шұжық және тұзды өнімдерінің, жартылай өнім және дайын бұйымдарының өндірісі. Тағамдық жануар майларының өндірісі. Қанды өңдеу. Желатин және желім өндірісі. Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы. Сүт өндірісі. Сүтті жылулық өңдеу. Ауызсу пастерленген сүттің технологиясы. Сүтқышқылды өнімдерінің технологиясы. Қаймақ түрлері мен олардың технологиясы. Сүт консервілерінің технологиясы. Құрғақ сүт өнімдерінің технологиясы. Сүт консервілерінің технологиясы. Консерві және тағамдық концентраттар технологиясы. Жеміс-көкеніс консервілеудің биохимиялық әдістері. Ет консервілері. Сүттен дайындалған консервілер. Жеміс-көкеністерді кептірудің жалпы технологиясы. Жартылай өнімдерді өндірудегі және шикізаттарды мехникалық өңдеудегі технологиялық процесстері. Тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындаудың технологиялық процесстері. Көкеніс мен саңырауқұлақ және жармалар, бұршақ тұқымдастар мен макороннан дайындалатын тағамдар мен гарнирлер. Балықтан және теңіз өнімдерін дайындалатын тағамдар. Ет және ет өнімдерінен дайындалатын тағамдар. Құс, жабайы құс, қоян етінен дайындалатын тағамдар. Жұмыртқадан және сүзбеден дайындалатын тағамдар. Салқын тағамдар және басытқылар. Тәтті тағамдар. Сусындар. Ұннан дайындалған өнімдер. Ұнды кондитер және аспаздық өнімдер. Мектептік және спортсмендердің тамақтануы. Диеталық тамақтану. Тез мұздатылатын өнімдер.
  • Күтілетін нәтижесі: Түсетін шикізаттың сапасын, дәстүрлі жартылай өнімдердің жоғары дәрежедегі дайындығын анықтауда; өнімді дайындау және жіберу технологиялық процестерінің шарттарын сақтай отырып, кең ассортиментте және жоғары сапалы жартылай өнімдерді, тағамдарды, аспаздық және кондитерлік бұйымдарды дайындауды үйренуді; тағамдарды және аспаздық бұйымдарды және сусындарды берілген шикізатпен өнімдерден дайындауды білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
 • Пәннің атауы «Өндірісті ұйымдастыру», 4 кредит/7ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: «Өндірісті ұйымдастыру» курсы халық шаруашылығының қызмет етуінің макроэкономикалық негіздерін қарастыратын, экономикалық цикл пәндерінің құрамды бір бөлігі. Ол экономикалық мамандық студенттері зерделеуге арналған. Әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара байланыс және өзара әсер ету тетіктері экономикалық жүйенің элементі ретіндегі қоғам нормасы және жеке нормалардың ролі туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірісті ұйымдастырудың жүйелі концепциясы. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын ұйымдастыру. Өндірістік үрдіс және уақыт бойынша оны ұйымдастыру.Өндірісті ұйымдастырудың типтері мен әдістері. Ағындық өндірісті ұйымдастыру негіздері. Өндірістік бағдарламаны кәсіпорынның өндірістік куатымен негіздеу. Жаңа өнімді шығаруға өндірісті даярлауды ұйымдастыру. Өндірістің оперативті-өндірістік жоспарлауын ұйымдастыру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Өндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен міндеттері. Кәсіпорынның құрал-сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның көлік шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорынның қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Кәсіпорында өнімді өткізуді ұйымдастыру
  • Күтілетін нәтижелер: Өндірісті ұйымдастыру әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу. Өндірісті ұйымдастыруның қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану. Өндірісті ұйымдастыру кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу. Өндірісті ұйымдастыруның зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану. Қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы өндірісті ұйымдастыруның даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
  • Оқытушының аты-жөні: Байбосынов С.Б.
 • Пәннің атауы«Азық-түлік тауарлар тауартануы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Тіршілік қауіпсіздігінің негізі, химия
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау.
  • Мақсаты: Студенттерге азық-түлік тауарларды тасымалдау кезеңдеріндегі және есептеу барысында тұтыну тауарларын өндіру үшін теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру. Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізін келтіру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауартанудың теориялық негіз. Азық-түлік өнімдерінің сапасын анықтаудың әдіс-тәсілдері. Астық- ұн тауарлары. Нан-тоқаш, кепкен нан және қалаш өнімдері. Балғын және қайта өңделген көкеністер. Балғын және қайта өңделген жемістер. Дәмдік тауарлар Татымдықтар, дәмдеуіштер. Қантты өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт қышқылды өнімдер. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлар. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкоголды, шала алкоголды және алкогосыз ішімдіктер мен сусындар.
  • Күтілетін нәтижесі: Өнеркәсіптің барлық салаларында соның ішінде тамақ, өнеркәсібінің салаларында азық-түлік шикізаттары мен өнімдерін шығару кезінде студент теориялық білімін қолданылу кезінде, ғылым мен техниканың даму барысында азық-түлік шикізаттарын ұтымды пайдалануда, алынған өнімнің құрамы мен сапасы жағынан стандартқа сай болуын студент өзінің жұмысының нәтижелерін қолданып ғылыми түрде дәлелдей білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Жар Ж.Ж.
 • Пәннің атауы Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Химия, Физика, Тіршілік қауіпсіздігінің негізі
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау
  • Мақсаты: «Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы» пәні азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, жасалу реті мен тәртібін, оларды өндіру мен өңдеуді, негізгі қойылатын талаптар және тауарлардың қолданылуын, адам тұрмысындағы пайдасы мен зиянын жан-жақты зерттейтін ғылым саласы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Жеміс – көкөніс тауарлардың тауартануы. Бидай-ұн тауарлары. Балық пен балық тауарлары. Ет пен ет өнімдері. Сүт. сүт өнімдері. Тәтті тағамдар. Дәмдік тауарлар (шай, кофе, дәмдеуіштер. Алкогольдық және алкогольсіз сусындар. Металдар. Түсті металдар және олардың қорытпалары. Шыны өнімдері. Керамикалық өнімдері. Қағаз. Картон. Технологиялық жабдықтар. Химиялық материалдар.
  • Күтілетін нәтижесі: Азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, өндіру ретін және ассортиментінің тауартану сипаттамасын өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдерінің реологиясы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика 1, Физика 2, Химия
  • Постреквизиттер: Азық – түлік өнімдері салаларының технологиясы
  • Мақсаты: Реологияның теориялық негіздері, реологиялық сипаттамаларды анықтау тәсілдері және құралдары, технологиялық процесстерді реттеу, өнімдердің сапасын өндірудің барлық сатысында бақылау және автоматты түрде басқару туралы білімдері өндірісті дамытуына байланысты өнім сапасын көтеруге әсер етеді. Оқыту процесінде реологияның теориялық және жаттығу мәселелері қарастырылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Реологияның негізгі түсініктемелері және анықтамалары, тағамдардың реологиялық теңдеулері. Ньютондық емес материалдардың әр түрлі каналдардағы ағымы. Тағамдық материалдардың физика-механикалық касиеттерін анықтау әдістері және құралдар. Жылжу өлшегіштер, созу-сығу құралдар, адгезиометрлер. Вибровискозиметрлер, технологиялық, үздіксіз істейтін құралдар. Тұтқырлық қасиеттер. Тиксотропия. Материалдардың тұтқырлық қасиеттінің артық қысымға тәуелділігі.
  • Күтілетін нәтижесі: Реологиялық қасиеттерді сипаттайтын беріктілік, компрессионыдық, адгезиялық, фрикциондық, қаттылық, морттық, когезиялық, жабысқақтық қаситеттерді анықтау әдістерін және пайдалану облыстарын қолдана отырып баяндама, рефераттар түрінде ақпарат жасай білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Карагаева М.Б.
 • Пәннің атауы «Эстетика және стандарт», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Стандарттау, Квалиметрия, Сертификаттау
  • Постреквизиттер: Экономика және өндірісті басқару
  • Мақсаты: адамзатты қоршаған кез келген затты күнделікті өмірде қолдану барысында, оның пайдалылығы, ыңғайлылығымен қатар көз қуантар әдемі болуы да қажет. Сондықтан әр адамға қажеттілік пен әдемілік қатар қажет. Әр затта негізінде техникалық және эстетикалық бастамасы қатар жүреді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Эстетика негіздері. Стандарт және эстетика. Эстетика категориялары. Тауарлар сапасының эстетикалық көрсеткіштері. Өнер түрлері. Қолданбалы безендіруші өнері. Қазақстанның қолданбалы безендіруші өнері. Әлемдік мәдениеттің көркемдік стильдері. Техникалық эстетика және дизайн. Көркемдік құрастыру. Жобалау сатылары. Тауарлар композициясы. Тауарлардың эстетикалық қасиеттері. Тауарлардың эргономикалық қасиеттері. Тауарлардың эстетикалық қасиеттерін бағалау.
  • Күтілетін нәтижесі: Тауарлардың эстетикалық құндылығын бағалаудағы эстетикалық категориялар, өнердің түрлері, заттарды көркемдік құрастыру жүйесі.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Тауар және қызмет көрсетудің сапасын сараптауы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: аналитикалық химия, биохимия
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау.
  • Мақсаты: тауар сапасын анықтау үшін сараптау әдістері мен ережелерін оқыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сараптаманың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сараптамасы. Азық-түлік емес тауарлардың сараптамасы. Тауарларды идентификациялау және фальсификациялау. Сыртқы экономикалық іс-әрекет тауарларын сараптау.
  • Күтілетін нәтижесі: студент қазіргі таңдағы тауар және қызмет көрсетуді сараптау түрлерін білу керек.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Өнімді сынау, бақылау және қауіпсіздігі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: математика, физика, химия
  • Постреквизиттер: азық-түлік өнімдері және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау.
  • Мақсаты: сынау мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің негізгі ережелері туралы, әртүрлі салалар үшін бұйымдарға зерттеп, анықтап және бақылап сынау жүргізудің ұйымдастырушылық, әдістемелік және техникалық мәселелерін шешу кезінде білімді пайдалану үшін сынау нәтижелерін өңдеу туралы білімді калыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: : Сынау мен бақылаудың міндеттері және түрлері. Сынау технологиялық процесс ретінде. Сынауды дайындау және жургізу. Сынау бірлігін камтамасыз етудің жалпы ережелері және оларға қойылатын талаптар. Сынауды сертификаттау және сынау сапасының жүйелері. Механикалық әсерлерге сынау. Механикалық әсерлерге сынау. Механикалық әсерлерге сынау. Климаттык әсерлерге сынау. Климаттык әсерлерге сынау. Сынауды техникалық қамтамасыз ету. Сенімділікке сынау. Сынауды автоматтандыру. Сынау нәтижелерін өндеу және талдау. Климаттык әсерлерге сынау.
  • Күтілетін нәтижесі: Алдағы өмірде өз бетімен жұмыс істеу дағдысын жоғарылатып, жеке тұлғалық және өзiндiк жұмысқа дағдылану, сертификаттау және сынаулардың сапа жүйелерi төңiрегiдегi кәсiби бiлiмдерiн тұрақты жаңарту қажеттiлiгін түсiніп білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Далибаева Л.Ж.
 • Пәннің атауы «Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының өндірісін ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Азық-түлік өнімдері технологиясының негіздері, Азық-түлік өнімдері өндірісінің жабдықтары, процестер мен аппараттар
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: студенттердің қоғамдық тамақ кәсіпорындары ұйымы туралы ұғымды толық игеру және дара кәсіпорын ұстауының; техника - экономикалық негіздеу тәртібін терең меңгеру; қоғамдық тамақ кәсіпорындары салаларының принциптерін дамыту; мерекелік шараларды ұйымдастыру ережелерін үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тамақ кәсіпорны салалары мен оны ұйымдастыру ерекшеліктері. Қоғамдық тамақ кәсіпорының түрлері мен жұмыстарын ұйымдастыру. Қосалқы қызметтердің, цехтердің және қызмет көрсету шаруашылықтарын ұйымдастыру. Меню – жоспарды құрастыру. Ет цехінің жұмысын ұйымдастыру. Балық цехінің жұмысын ұйымдастыру. Негізгі өндіріс цехтердің жұмысын ұйымдастыру. Кондитерлі цехтің жұмысын ұйымдастыру. Қосалқы өндірістік орындардың жұмысын ұйымдастыру. Дайын өнімдердің бракеражасын ұйымдастыру. Үлестіргіштің жұмысын ұйымдастыру. Тамақ кәсіпорындарын жобалаудың негізі. Мейрамханада тұтынушыларына қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Зал қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру. Банкеттер мен қабылдаулардың қызметі.
  • Күтілетін нәтижесі: азықты және заттық - техникалық жабдықтау ұйымын; мейрамханада тұтынушыларға қызмет ету ұйымы
  • Оқытушының аты-жөні: Жар Ж.Ж.
 • Пәннің атауы «Өндірістік менеджмент», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негізі, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: Азық-түлік өнімдері өндірісін басқару және экономика
  • Мақсаты: қазіргі күрделі экономикалық жағдайларда азық-түлік шығаратын кәсіпорындарында өндірісті басқару жөнінде оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ұйымды басқару жүйесіндегі өндірістік менеджмент. Кәсіпорын өндірісін ұйымдастыру негіздері. Өндірістік жүйе: мақсаттары, элементтері, жұмыс істеу маңызы. Өндірісті жоспарлаудың стратегиясы мен тактикасы. Кәсіпорындардың өндірістік инфрақұрылымдары мен оның өндірістік қорларын (запастарын) басқаруды ұйымдастыру. Өнімдердің сапасын және өткізуін басқаруды ұйымдастыру. Өндірістік қызмет процесін жедел басқару. Өндірістік қызметтегі қаржылық менеджмент. Қаржыішілік кәсіпорын.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттердің өндірістік кәсіпорынның басқару процесі туралы түсініктерін қалыптастыру
  • Оқытушының аты-жөні: Ибитанова К.К.
 • Пәннің атауы «Салалар кәсіпорындарын жобалау», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: азық-түлік өнімдері технологиясының негіздері, азық-түлік өнімдер өндірісінің жабдықтары.
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: қоғамдық тамақтану кәсіпорындарын жобалау кезеңдерімен ұйымдастырылуын, нормативті және анықтамалық әдебиетпен қолдануды меңгеру қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын жобалаудың жалпы ережесі. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарын орналастырудың принциптері. Технологиялық есептері. Тағам кәсіпорындарын жобалауды ұйымдастыру, жобалардың түрлері, мазмұны, құрамы. Жобалау кезеңдері. Жобалау ережелері мен құрылыс нормалары. Жобалауды автоматтандыру жүйесі. Жобалау талаптарын ескере отырып, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының жіктелуі. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының бөлмелерінің құрамы. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары желісінің орналасуының және дамуының перспективті жоспарлары.
  • Күтілетін нәтижесі: қоғамдық тамақтану кәсіпорындарын жобалау туралы жүйелі білім беру.
  • Оқытушының аты-жөні: Медеубаев Н.А.
 • Пәннің атауы «Қонақ үй және мейрамхана бизнесі», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қызмет көрсету және сервис технологиясы Мейрамхана ісіндегі техникасының негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: Студенттерге қонақ үй кәсібі жайлы жалпы мағлұмат беру. Туристік индустрия дамуындағы қонақ үй және мейрамхана қызметтерінің әлемдік дамуындағы ықпалы.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: кіріспе. Қонақжайлық индустрия. Мемлекеттік жүйедегі қонақүйдің жіктелуі. Қонақүй кәсібіндегі халықаралық стандарттар. қонақжайлық саласындағы қызмет көрсету стандарты. Қонақүй кәсібіндегі кадрларды қалыптарстыру. Қонақүй табысын басқару. Ақпараттық жүйе технологиясы. Менеджменттік ақпарат жүйесі.
  • Күтілетін нәтижесі: Мейрамхана және қонақүй кәсібін ұйымдастырутеориясын білу, Мейрамхана кәсіпорындарының дамуы және ондағы түскен табыстарды басқара білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Аешева Н.Т.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдерін өндіруін басқару және экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. Экономика негізі
  • Постреквизиттер: Фирма басқару.
  • Мақсаты: азық-түлік өнімдері өндірісінің және қоғамдық тамақтандыру сервисінің дамуы түрлі жағадайларда жұмыс істейтіндер үнемі өсіп отыратын қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын – экономиканың негізгі звеносы. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формасы және кәсіпкерлік. Кәсіпорынның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Кәсіпорынның жарғылық капиталы мен мүлкін басқару. Негізгі капиталды басқару және оның өндірістегі рөлі. Кәсіпорынның айналым капиталын басқару. Кәсіпорынның қызметкерлерін басқару. Еңбек ақын басқару. Кәсіпорынның стратегиялық даму бағыттарын басқару. Басқару кәсіпорын қызметін жоспарлаудын негізі. Өнім және қызмет сапасын басқару. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару және жаңа өндірісті дайындау. Кәсіпорынның инвестициясын басқару. Өнім шығындарын мен өнімнің өзіндік құнын басқару. Кәсіпорынның баға саясатын басқару. Кәсіпорын пайдасын және рентабельдігін басқару. Кәсіпорынның қаржылық жағадйын басқару. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау.
  • Күтілетін нәтижесі: Мейрамхана және қонақүй кәсібін ұйымдастырутеориясын білу, Мейрамхана кәсіпорындарының дамуы және ондағы түскен табыстарды басқара білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Байбосынов С.Б.
 • Пәннің атауы «Менеджмент», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негіздері
  • Постреквизиттер: дипломндық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Басқаруды ұйымдастыру. Менеджментті информациямен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникациялар. Менеджменттегі басқару шешімдері. Рыноктық экономикадағы басқару жүйесінің әдістері. Жоспарлау және ұйымдастыру менеджмент функциялары ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Адам қызметін басқару және топты басқару. Жетекшілік, билік және лидерлік. Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару. Фирманың кадрлық саясаты. Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті. Менеджменттің тиімділігі. Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл.
  • Күтілетін нәтижесі: басқарудың теориялық тұжырымдаларын, қағидаларын, ережелердің, әдістердің және құралдарын зерттеу, білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Зулхарнай А.Н.
 • Пәннің атауы «Азық-түлік өнімдері мен шикізаттардың сапасын бақылау және бағалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: «Органикалық химия», «Аналитикалық химия», «Салалардың жалпы технологиясы», «Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары».
  • Постреквизиттер: Экономика және өндірісті басқару
  • Мақсаты: кәсіби қызметте жүзеге асыруға қажетті теориялық және практикалық білімді, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру, студенттерді шикізаттың сапасын, сонымен қатар НТҚ талаптарына, рецептураға және өндірістік технология режиміне сәйкестігімен таныстыру және үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Тексеру әдістері. Құрғақ заттарды және ылғалдылықты анықтау. Ақуызды анықтау. Къельдаль әдісі. Майларды анықтау. Көмірсулар мен спиртті анықтау. Күлді, минералдық қоспаларды және хлоридтерді анықтау. Қышқылдылықты анықтау. С дәруменнің құрамын анықтау. Бірінші, екінші тағамдардың және сусындардың сапасын анықтау. Қамыр бұйымдарының сапасын анықтау. Тағамның химиялық құрамы мен энергетикалық құндылығын анықтау. Азоттық заттарды анықтау. Тағамдық өнімдердегі бөгде заттарды: консерванттарды, улы химикаттарды, ауыр металдарды анықтау. Шикізат, дайын өнім сапасын бағалау, дегустация жүргізу ережесі. Дайындалатын сүтке бақылау. Пастерленген және стерилденген сүт өндірісіне. Кілегей және қаймақ өндірісіне бақылау. Сүзбе және сүзбе өнімдері өндірісіне бақылау. Мәйекті сырлар өндірісіне бақылау. Балмұздақ және сары май өндірісіне бақылау. Қоюландырылған сүт консервілері өндірісіне бақылау. Консервілер сапасын анықтау. Ет және жартылай өнімдер сапасын зерттеу. Шұжық және сүрленген өнімдер сапасы мен өндіріске бақылау. Тағамдық майларды зерттеу. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерін зерттеу.
  • Күтілетін нәтижесі: Технологиялық процестерге өзгеріс енгізу жағдайларын, өнім өткізу-сату (реализация) жағдайларын шешу мен іске асыру мүмкіндігін білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Ерубаева Д.Ш.
 • Пәннің атауы: Халықаралық стандарттау, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Стандарттау, Метрология, Сертификаттау
  • Постреквизиттер: Сапа менеджментінің жүйесі
  • Мақсаты: Халықаралық деңгейде стандарттау бойынша іскерлікті ұйымдастырудың ретін оқып үйрену,өндірістің және өнім сапасын меңгеру, іскерлікті бағдарлау және ақпараттармен қамтамасыз ету және ұлттық стандарттар мен өнімдер сертификациясын үндестіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стандарттау саласындағы халықаралық қарым-қатынас. Стандарттау саласындағы халықаралық ұйымдар. ИСО комитеттерінің іс- шараларын ұйымдастыру. Стандарттау халықаралық электротехникалық комиссияның аясында. Халықаралық стандарттың жасалу реті. Ұлттық дәрежеде халықаралық стандарттарды қолдану реті. Тауарларды штрихкодтау. «Кодекс Алиментариус». ГАТТ/ДСҰ көлеміндегі стандарттау. МАГАТЭ саласындағы стандарттау. Стандарттау бойынша еуропалық комитеттің (СЕН) іс -шаралары.Электротехникада стандарттау бойынша Еуропалық комитеттің қызметі (СЕНЭЛЕК). Халықаралық стандарттың іс-шаралар ұйымы. Халықаралық стандартты жасаудың реті. Стандарттаудың аймақтық ұйымы.
  • Күтілетін нәтижесі: Халықаралық стандарттау бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше жұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныс.
  • Оқытушының аты-жөні: Джазыкбаева Б.К.
 • Пәннің атауы «Сапа менеджментінің жүйесі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономиялық теорияның негіздері, құқық негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: Студенттерге клесі пәндердің құрылысты - кисынды схемаларын толық игере алатындай білім беру; жоғарға математика, информатика, өнім сапасымен басқару, пән аралық байланысты: квалиметрия, сапамен басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: СМЖ- нің мақсаттары мен міндеттері. Менжмент сапасының эволюциялық формасы. ТQМ- ның концепциясы және үлгілері. Сапа менеджмент жүйесінің ISO 9001:2000 бойынша негізгі жағдайы. СМЖ – енгізуде, өңдеуде сабақ жасау реті. Сапа облысында ұйым саясаты. Сапамен басшылық. Сапамен басшылық ету элементтерінің мазмұны. СМЖ құжаттамасы. Процестік және жүйелік қарастыру. CALS,APIS –технологияларын сапа жүйелерімен ақпараттық қамтамасыз ету. Сапа жүйесінің сертификациясы. Сапамен қамтамасыз етуі. Сапа жүйесіндегі сыртқы және ішкі тексеру. Интеграцияланған менеджмент ұйым жүйесіндегі сапа жүйесінің әдістері мен рөлі. Сапамен қамтамасыз етуі. Сапа жүйесінің сертификациясы. Сапа жүйесіндегі сыртқы және ішкі тексеру
  • Күтілетін нәтижесі: қызметті бағдарламалау және хабармен қамтамасыз ету жұмыстарында құзеретті болу.
  • Оқытушының аты-жөні: Закирова Н.А.
 • Пәннің атауы «Кәсіпорынның экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: экономикалық теорияның негізі, құқық негізі.
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: шаруашылықтың нарықтық типі жағдайында кәсіпорындар функционирлеу экономикалық механизмі негізінде студенттердің экономикалық ойлау қабілетін дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәспорын – шаруашылық жүргізу объектісі ретінде, соның ішінде шетел фирмаларының сипаттамасы мен түрлері. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Негізгі және айналым капиталы. Шикізат, материалдық және еңбек ресурстары. Еңбекке ақы төлеу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өндіріс шығындары және өнімдерді өткізу. Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі, өнімдердің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Пайда және рентабелділік, кәсіпорын қаржысы.
  • Күтілетін нәтижесі: студенттер құрылған құқықтық, экономикалық, қаржылық және административті ортада кәсіпорындар функционирлеу экономикалық механизмі негізінде жаңа білімдер алады.
  • Оқытушының аты-жөні: Доскалиева Б.Б.
 • Пәннің атауы «Ұлттық және шетелдік тағамдар технологиясының ерекшелігі», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Азық - түлік өнімдері технологиясының негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: тағам дайындау теориялық және тәжірибелік негіздеріне, гострономиялық дәстүрдің қалыптасуына, әр халықтың ұлттық аспазшылық ерекшеліктеріне байланысты сұрақтарды игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халық мәдениетінің дамуындағы ұлттық және шетелдік дәстүрлі тағамдардың ролі.Қазақ ұлттық тағамдары. Жақын ел халықтарының ұлттық тағамдары. Еуропа халықтарының тағамдық ерекшеліктері мен аспазшылықтары. Англия елінің аспазшылығы. Неміс ұлттық тағамдары. Француздардың ұлттық тағамдары. Итальяндық ұлттық тағамдар. Болгар халқының ұлтттық тағамдары. Грек елінің ұлттық тағамдары Азия халықтарының ұлттық тағамдар ерекшеліктері. Үнді елінің ұлттық тағамдары. Қытай халқының тағамдары. Жапон елінің тағамдары. Шығыс елдік тағамдар ерешеліктері. Түрік тағамдары. Америка контингентнің тағамдық ерекшеліктері. Америка халқының тағамдарыМексика елінің тағамдары.
  • Күтілетін нәтижесі: Ұлттық және шетелдік тағамдар ерекшелігі бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше жұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныста болу.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
 • Пәннің атауы «Емдік тағам технологиясы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: азық-түлік өнімдері технологиясының негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс (жоба)
  • Мақсаты: ем болатын тағамдарын әзірлеу ерекшеліктерін оқыту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Ем болатын тағамның мәңі. Диета түрлері. Ем-профилактикалық тағам және диеталық өнімдердің қауіпсіздігіне талаптар. Ем болатын тағамның өнімдерін таңдап алу. Тағамның рецептурасы, әзірлеу технологиясы. Рационалды және адекватты тағамның негізі. Ем болатын тағамның инновациялық технологиясы.
  • Күтілетін нәтижесі: студент диеталық тағамның негізін, ем болатын тағамның қазіргі таңдағы технологияларын білу қажет.
  • Оқытушының аты-жөні: Исабаева Г.М.
  • 7 таңдау бойынша курс
 • Пәннің атауы «Кәсіби мансапты жоспарлау», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: құқық негіздері, кәсіпкерлік қызметінің негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: практикалық мақсаттарды қою алғыр тиімді және табысты маманның дайындығының арқасында ұйымның жұмысының тиімділігінің көтермелеуін қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Кәсіби мансапты жоспарлау» пәніне кіріспе. Заманауи әлемдегі іскерлік мансап. Мансапты жоспарлау кезендері. Мақсаттарды қою. Мансапты қалыптастырудағы өзіндік қасиеттері. Жұмыс іздеу: кезендері, тәсілдері. Резюме, жолдама хат.
  • Күтілетін нәтижесі: практикада іскерлік мансаптың алгоритмын құрастыру ептілігі; басқару қызметінің тиімділігін арттыру үшін негізгі принциптер мен құралдарды қолдана білу.
  • Оқытушының аты-жөні: Зулхарнай А.Н.

  Практика атауы: оқу

  Курс: 1

  Мақсаты: өнеркәсіптегі жүмыстардың технологиясы, ұйымдастырылуын және механикаландырылуы туралы алғашқы түсініктер алу.

  Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтану ұйымдарында қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету мәселелері бойынша білімін көрсете білу; білімін практика  көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша тәжірибесін көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу;

  Практика атауы: бірінші өндірістік

  Курс: 2

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, кәсіпорынның инженерлік – техникалық жұмысшылардың қызметтік міндеттерін, кәсіпорынды жоспарлау және экономикалық, ұйымдастырушылық мәселелерін қарастыру.

  Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтанудағы өндірісті ұйымдастыру мәселелері бойынша білімін көрсете білу; кәсіби мамандығында білімін практика жүзінде көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша тәжірибесін көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу;

  Практика атауы: екінші өндірістік

  Курс: 3

  Цель: студенттің жоғары оқу орынында алған теориялық және практикалық білімі мен компетенцияларын бекіту, кәсіпорынның инженерлік – техникалық жұмысшылардың қызметтік міндеттерін, кәсіпорынды жоспарлау және экономикалық, ұйымдастырушылық мәселелерін қарастыру.

  Оқытудың нәтижесі: өндіріс технологиясы және тамақ өндірісі мен қоғамдық тамақтанудағы өндірісті ұйымдастыру мәселелері бойынша білімін көрсете білу; кәсіби мамандығында білімін практикада  көрсету, ұйымдастыру – бұйыру және технологиялық құжаттарды рәсімдеу және дайын өнім мен шикізатты бақылау бойынша практикасын көрсету; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; оқуын жалғастыруда қажетті өндірістік сипаттағы мәліметті өзбетінше қарастыра білу қабілетіне ие болу.

  Практика атауы: диплом алдындағы

  Курс: 4

  Цель: студенттің зерттеу тақырыбы бойынша негізгі компетенцияларды бекіту, кәсіби мамандық бойынша тәжірибелік біліктілігін арттыру.

  Оқытудың нәтижесі: зерттеудің аймағындағы мәселелердің қазіргі замандағы жағдайы бойынша түсінігі мен білімін көрсете білу; білімін кәсіби мамандық бойынша тәжирибеде қолдана білу; игерген кәсіби білімін анық және логикалық жеткізе білу, дәлелдемелерді көрсете білу, жаңа ақпараттарды дұрыс бағалай білу; командада жұмыс жасай білу, жаңа идеялар ұсына білу, шешімдер қабылдау, ақпараттарды, идеяларды және мәселелер мен олардың шешу жолдарын мамандарға және маманеместерге жариялай білу; мәселені өз бетінше зерттей білу қабілетіне ие болу, кәсіби маманы аймағындағы зерттеулері бойынша түсінігін көрсете білу.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus