• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5B090900

  Мамандығы:

  Логистика

  Факультеті:

  Есеп-қаржы факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  190
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  4
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  48
  - ел ішінде
  47
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  1
  Бағдарлама дәрежесі: 5В090900 «Логистика (экономика) мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавр
  Дәреже және мерзім Бір дәреже (бір университет) (284ECTS – кредиттері/ 165 каз. кредиттері)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 4 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
  Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • Осы бакалавр бағдарламаның мақсаты экономиканың, логистика әдістемесі, логистикалық менеджмент теориясы мен практикасының теориялық қағидаттары мен заңдары саласындағы тәжірибесі бар басқару саласындағы мамандарды дайындау. Бағдарламаның ерекшеліктері: арнайы пәндерді барлық төрт курс бойы оқыту, ерекше авторлық өңдеулерді қолдану, бір қатар негізгі пәндерді ағылшын тілінде оқыту,есеп айырсуларды автомттандару мен логистикалық үдерістерді қисындаудың заманауи құралдарын белсенді түрде қолдану
  • Табысты түлектері төмендегідей дағдылары мен білімін көрсету керек:
  • материалдық және ақпараттық ағымдарды реттеу;
  • материалдық ағындардың бір пунктіден межелі жерге жету қозғалысын бақылау;
  • өнімнің физикалық қозғалысының стратегиясы мен технологиясын анықтау;
  • өндіріс көлемдерін тасымалдау мен қоймалауды болжау;
  • сатып алу және өндіріс қажеттіліктері мен мүмкіндіктері арасындағы сәйкессіздікті анықтау;
  • логистикалық жүйесінің шеңберінде өндірілген және тасымалданатын тауарларға арналған сұранысты болжау;
  • өнім қозғалысын бақылау әдістерін әзірлеу;
  • жүк тасымалдауды маршруттау;
  • көлік құралдарын үлестіру;
  • қойма және көлік қызметтерін бақылау және үйлестіру;
  • клиенттерге сату және сатудан кейінгі қызмет көрсетуді ұйымдастыру.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/пән аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Логистика негіздері;
  • Көліктің жалпы курсы;
  • Маркетингтік логистика;
  • Ақпараттық логистика;
  • Өндірістік логистика;
  • Коммерциялық логистика;
  • Біріңғай көлік жүйесі;
  • Көлік логистика;
  • Логистикалық жүйесіндегі тауарлар қозғалысы;
  • Ғаламдық логистикалық жүйелер.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандандыру
  • Логистикалық жүйелердің қызметін оңтайландыру
  • 3.Бағыт
  • Логистиканың экономикалық аспектілері
  • 4.Ерекшеліктері
  • Клиенттерге барынша жоғары сапалы қызмет көрсету барысыныда тасымал және материалдық ресурстарды сақтау шығындардын төмендету.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Қызмет саласындағы бакалаврлар төмендегідей қызеттер атқара алады: логистика бойынша менеджер, логист, логистика бойынша маман, тарификатор, қойма менеджері, экспедитор, логистика бөлімінің координаторы, логистика бөлімінің асистенті.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Студенттердің танымдық белсенділігі оқытушының жетекшілігімен жүзеге асырылады. Зияткерлік даму деңгейі бойынша оқытушылардың сыртқы араласу дәрежесі қысқарып, студенттің өзіндік жұмысы артады.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Ауызша сауалнама, бетпе-бет сауалнама, жазбаша тест, сынақ, коллоквиум, курстық жұмысты қорғау, емтихандар, МАК.
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
  • Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады.
  • Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
  • кәсіби қызметіне қатысты нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану мүмкіндігі;
  • қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып өндіріс саласының ұзақ мерзімді дамуы талаптарына сай жобалық шешімдерді әзірлеу;
  • ресурстарды барынша оңтайлы бөлу және өнеркәсіпте түгендеу басқару жүйелерін жобалау логистикалық мәселелерді шешу үшін математикалық болжау және жаппай қызмет көрсету теориясын пайдалану;
  • кәсіпкерлікті дамыту секторының параметрлерін есептеу үшін бухгалтерлік есеп деректері мен статистикалық талдау пайдалану;
  • өндірістік және логистикалық технология және тасымалдау өнімділігі мен технологиялық салалық жүйелерді анықтау;
  • өнеркәсіпте тауарлар қозғалысын басқаруды ұйымдастыру бойынша маркетингтік зерттеулерді пайдалану;
  • логистикалық өндірістік-технологиялық және көліктік-технология саласы жүйелердiң жұмыс iстеуiн оңтайландыру мақсатында басқарудың әдіснамалық негіздерін пайдалану;
  • өндірістік және логистикалық технологияның жұмыс істеуі сапасы мен тасымалдауды және технология саласы жүйелерін бағалау және бақылау;
  • өндірістік және логистикалық мәселелерді шешуде ақпараттарды және қолданбалы пакет бағдарламаларын жинау үшін ақпараттық технологияларды пайдалану;
  • саланың көлік және технологиялық жүйелер мен кәсіпорындардың шығындарын өндіру және өндірістік емес шығындарын бағалау.
  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • Түлектер дамып келе жатқан өзгерістер мен белгісіздіктер жағдайында олардың кәсіби қызметінің сипатына әдістемелік және психологиялық дайын болуы керек.
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
  • жеткізушілер мен клиенттермен жұмыс, тауарларды сақтау және тиеп жөнелту, жеткізу процестерін оңтайландыру,
  • автоматтандырылған көлік және сақтау кешендерінің техникалық және технологиялық құрылымдарын оңтайландыру.
  • жүкті орналастыру және қалыптастыру;
  • материялдық қорларды басқару;
  • тарату жүйесін жобалау;
  • өндірістік цикл және сақтау мерзiмiн қысқарту;
  • рұқсат беруші органдарға құжаттарды дайындау және ұсыну;
  • тауарлардың қозғалысы мен қоймалауға байланысты логистикалық шығындарды азайтуға;
  • қажетті білім, дағдыларды дербес үйрену арқылы түрлі мәселелерді шешу үшін оларды практикада қолдану ;
 • БД Маркетинг (2кр. 3кр)
  • Пререквизиттер:«Экономиалық теория», «Микроэкономика», «Жоғары математика».
  • Постреквизиттер«Баға және баға белгілеу», «Бәсеке», «Бухгалтерлік есеп», «Кәсіпорын экономикасы», «Мемлекет және бизнес»
  • Мақсаты: маркетингтің концептуалды-түсініктеме аппаратын және теориялық негіздерін игере отырып, маркетинг зерттеулерін практикада жүргізе білуге үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары, маркетингтік зерттеулер, маркетингтік орта, тауар нарығында тұтынушылардың мінез-құлығы, нарықты сегменттеу, маркетинг жүйесіндегі тауар, маркетингтегі тауар саясаты, маркетингтің баға саясаты, маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты, маркетингтегі коммуникациялық саясат, маркетинг жүйесіндегі жарнама, маркетингті жоспарлау және бақылау, маркетингтегі стратегиялық жоспарлау, халықаралық маркетинг, қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі.
  • Оқу нәтижелері. Кәсіби сипаттамалары мен силлабустың талаптары бойынша студент мыналарды білуге міндетті:
  • маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, маркетингтік орта мен мен оның құрамаларымен танысу;
  • маркетингтік ақпаратттар мен маркетингтік шешімдер жүйесін және нарықтардағы тұтынушылар тәртібін тану;
  • нарықты сегменттеу мен тауарды позициялауды, тауар саясатын, баға белгілеу және баға стратегияларын құра білу;
  • тауарды тарату жүйелері мен тауар қозғалысы, маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау үдерісін өз бетінше іске асыру.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Даулетова А.М. . э.ғ.к., доцент
 • БД Логистика негіздері (3кр)
  • Пререквизиттер:«Экономикалық теория негіздері», «Жоғары математика», «Информатика», «Философия», «Көліктің жалпы курсы», «Ақпараттық логистика».
  • Постреквизиттер: «Өндірістік логистика», «Көлік логистикасы», «Коммерциялық логистика», «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжау», «Сервистік логистика».
  • Мақсаты –студенттердің материалдық және онымен байланысты ақпараттық ағындарды басқарудың логистикалық келісінің теориялық-әдіснамалық білімдерін қалыптастыру. келешек мамандарда логистика негіздері бойынша жүйелік білімдерді және логистиканың тұжырымдамаларын түсінудіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Логистиканың пайда болуы және дамуының экономикалық жағдайлары, логистиканың эволюциясы, логистиканың қызметтері мен оны тиімді пайдаланудың қағидалары, логистиканың тұжырымдамалары, логистиканың әдістері, логистикалық жүйе, оның түрлері, құрамы, материалдық ағымдар және логистикалық операциялар, қаржылық, ақпараттық ағымдар және қызметтік ағымдар сипаттамасы, сатып алу логистикасы, өндірістік логистика, тарату логистикасы, қор логистикасы, қоймалау логистикасы, көлік логистикасы және көліктік тарифтер, логистикалық қызметті ұйымдастыру және басқару.
  • Оқу нәтижелері (компетенции):
   • материалдық ағымдар, логистикалық операциялар, логистикалық жүйелер, логистикалық қызмет, қоймалау, қорларды басқару, логистикалық арна, логистикалық сервис және басқа ұғымдарды білу және олардың мағынасы мен маңызын түсіну;
   • логистиканың тұжырымдамасы, стратегиясы мен тактикасы жайында теориялық білімдерді игеру;
   • логистиканың мәселелерін шешу үшін әдістемелік инструментарияларды игеру;
   • логистикалық шешімдерді жүзеге асыру қандай жағдайларға әкелетінін және логистикалық шешімдердің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау бойынша дағдыларды игеру;
   • пән мәселелері бойынша өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын игеру және мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін үнемі жоғарылатып отыру керек екенін ұғыну.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Смагулова К.С. доцент
 • ПД Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы (3кр)
  • Пререквизиттер:«Экономикалық теория негіздері», «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы», «Маркетингтік логистика», «Ақпараттық логистика».
  • Постреквизиттер: «Коммерциялық логистика», «Көлік логистикасы», «Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару», «Тарату логистикасы».
  • Мақсаты- студенттерге материалдардың, жартылай дайын өнімдердің және дайын өнімдердің физикалық орын ауыстыруының мәнін және ерекшеліктерін түсінуге бағытталған білімдер беру, студенттердің логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы жайында білімдерін қалыптастыру, делдалдар қоймалары, көлік және өндірістік қорлар қоймаларының ықпалдастығын ұйымдастыру жайында дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауар қозғалысы логистикасының қазіргі заманғы трактовкасы, Тауар қозғалысы логистикасының ерекшеліктері және элементтері, Тауар қозғалысы логистикасының өндіріс ішіндегі және көліктік логистикамен өзара байланысы, Тауар қозғалысы аясындағы логистикалық функциялар дамуының объективті алғышарттары, уар қозғалысын логистикалық басқаруды экономикалық қамтамасыз ету, Тасымалдау қажеттіліктерін анықтауда үнемді көлікті таңдау, Тиімді тауар қозғалысын ынталандырудың экономикалық әдістері, Тауар қозғалысын мемлекеттік реттеудің экономикалық әдістері, Логистикалық қызмет көрсетумен айналысытын тауарлар нарығы жүйесіндегі делдалдар инфрақұрылымының дамуы, Өнімді жеткізу бойынша шаруашылық байланыстарды ұйымдастыру, Тауар қозғалысындағы көліктік-логистикалық терминалдар, Қойма кәсіпорындар, делдалдар, көлік терминалдары және өндірістік қоймалардың өзара әрекеттесуі, Көтерме-бөлшек делдалдық құрылымдардың даму беталысы, Көтерме-бөлшек делдалдардың көлік-экспедициялық қызмет көрсетуге бағдарлануы, Тауар қозғалысы үдерісін басқаруды ұйымдастыру.
  • Оқу нәтижелері (компетенциялар):
   • тауар қозғалысы логистикасының заманауи түсініктемесін білу, тауар қозғалысы логистикасының тауарлардың, кәсіпорындардың бәсекеге қабылеттілігін көтерудегі маңызын түсіну.
   • тауар қозғалысы логистикасының түсінігін, қағидаларын, тұжырымдамаларын тәжірибелік ситуацияларды талдау кезінде қолдана білу, тауар қозғалысы үдерісін жақсарту мақсатында тиімді шешімдерді анықтай білу.
   • тауар қозғалысын ынталандырудың және оны мемлекеттік реттеудің әдістерін теориялық тұрғыдан біліп, іс жүзінде пайдалана алу.
   • жабдықтаушыларды. көлік түрлерін, тарату жүйелерін таңдаудың дағдыларын игеру.
   • тауарлар нарығы инфрақұрылымының даму үрдісін талдай білу және тауар қозғалысын басқару әдістерін игеру.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Смагулова К.С. доцент
 • ПБ Ғаламдық логистикалық жүйелер (2кр)
  • Пререквизиттер:«Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы», «Макроэкономика»
  • Постреквизиттер: «Коммерциялық логистика».
  • Мақсаты. «ғаламдық логистикалық жүйелер» пәнін оқыту мақсаты студенттің халықаралық деңгейде тауар өндірісі, тарату мен айналымы аясында материалдық және ақпараттық арналарды ұйымдастыру, жоспарлау мен басқаруда қажетті білім жүйесін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғаламдық логистикалық жүйелер, логистика фирма бәсекеге қабілеттілігін арттырушы фактор ретінде, ғаламдық логистикадағы делдалдар, трансұлтты компаниялар: ғаламдық логистика объектісі ретінде, қаржы- өнеркәсіп топтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде, еркін экономикалық аймақтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде, халықаралық сауданың замануи түрлері мен әдістері, халықаралық бизнестегі баға белгілеу, әлемдік көлік, ғаламдық көліктік мүмкіндіктер, халықаралық көліктік дәліздер жүйесі, ғаламдық логистика жүйесіндегі тасымалдаудың замануи технологиялары, телекоммуникациялар және ақпараттық қамтамасыздық, халықаралық бизнестегі логистика аутсорсингі, логистикадағы сақтандыру.
  • Оқыту нәтижелері:
   • ғаламдық логистикалық жүйелердегі материалдық және ақпараттық арналардың қалыптасу ретін білу;
   • халықаралық бизнесте тауар қозғалысы арналарын анықтай білу;
   • тауар қозғалысын ұйымдастырушылардың (сатушы, сатып алушы мен көліктік жүйе) қаржы-несиелік қарым-қатынастарын анықтай білу;
   • ғаламдық көлікті жүйенің рационалды әрекет етуін қамтамасыз етуге машықтану;
   • әр түрлі анықсыздық пен тәуекелділік жағдайындаға мәселелерді шешуге үйрену.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Даулетова А.М. э.ғ.к., доцент
  1 курс
 • Мәдениеттану
  • Пререквизиттер: "Қазақстан Тарихы"
  • Постреквизиттер: "Философия", "Әлеуметтану", "Саясаттану".
  • «Мәдениеттану» пәнінің әдістемесі. Пәннің оқу ерекшеліктері мен міндеттері әртүрлі әдіснамалық және әдістемелік әдістер мен принциптерді, ғылыми білімдерді қалыптастырудың түрлері мен формаларын қолдануды анықтайды. Оның ең жоғары және шешуші деңгейі - философиялық әдіснама. Жалпы ғылыми сипаты бар әдістерді қолданумен қатар: салыстыру, талдау және синтездеу, идеализация, жалпылау, абстракттан бетеге көтеру, индукция және шегеру және т.б. идиографиялық ғылымның нақты әдістері пайдаланылады, сонымен қатар проблемалық әдістер, тестілеу, бақылау әдістері және т.б. қолданылады.
  • Лектор: ф.н., профессор Сейфуллин Г.Р.
 • Дінтану
  • Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, Мәдениеттану, Саясаттану
  • Постреквизиттер: Философия, Тарихы, ҚР мемлекет және құқық
  • (Құзыреттілік) оқыту нәтижесі студент:
   • А. Діннің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін түсіну; ұғымдармен еркін әрекет ету; құбылыстардың жалпыға ортақ байланыстарын білу, дін дамуының мәнін, оның динамикасын түсіну; діннің жалпы теориялық мәселелерін түсіну; Діннің философиялық талдау дағдыларын және техникасын меңгеру. Бiлiм мен бiлiмнiң мүмкiндiктерiн практикада қолдануға, коммуникациялық процестiң тиiстi деңгейiне ақпараттың теориялық деңгейiн өзгертуге мүмкiндiк беру.
   • C. Кейбір шешімдерді алға жылжыту, дәлелдеу және сынау, маңызды емес нәрселерден ажырату; шындықтың құбылыстары арасындағы өзара байланысты анықтау; айналадағы шындықтағы қарама-қайшылықтарды анықтау және талдау, оны өзгерістер мен даму жолында көру; діни өмірдің үзінділерін талдау.
   • D. аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, коммуникативтік үдерісті құруды ескере отырып, әртүрлі хабарламалар түрінде ақпаратты ұсыну. Өзін-өзі зерттеу дағдыларын жетілдіру және өмір бойы оқыту үшін жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Манасова М. М.
 • Саясаттану
  • Пререквизиттер: "Қазақстан Тарихы", "Әлеуметтану", "Дүниежүзі тарихы".
  • Постреквизиттер: "Конфликтология", "Әлеуметтік саясат".
  • Оқыту нәтижелері:
   • А қоғамның саяси саласының мәні, мәні, ықтимал шектері, саясаттың негізгі түрлері және болашағы туралы түсінік алу; Саяси ғылым терминологияны меңгеру, қоғам мәселелерін дамыту түсіну үшін теориялық негіз құрайды негізгі, басты ұғымдар;
   • B. қоғамның саяси саласының жұмыс істеуі туралы теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану; қоғамның саяси өмірінің әр түрлі аспектілерін талдай білу; әр түрлі саяси идеологиялардың жеке адамға әсер ету мәселелерін түсіну; саясатқа тұтастық көзқарасты қолдану; диалогтық қарым-қатынастарды қалыптастыру және ақылға қонымды ымыраға келу.
   • C. Маңызды мәселелерді шешуде ақпаратты іздеу әдістерін және аналитикалық және синтетикалық әрекеттерді қолданады; әлеуметтік және саяси мәселелер бойынша пікір білдіруге және ғылыми сыни талдау негізінде әлеуметтік-саяси процестер, оқиғалар мен фактiлер түсіндіре алатын;
   • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; ұйымдастыру және кәсіби және қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-қимыл қатысуға, топ жұмыс, командада әлеуметтік алуан рөлдерді иелену, бір диалогтық қарым-қатынас құруға және ақылға қонымды ымыраға баруға; Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда табу, өздерінің білімінің қарым-қатынасын ұйымдастыру және оларға тапсырыс беру, өз қызметінің перспективаларын көру.
  • Лектор: м.ғ.к., профессор Сейфуллин Ж. Т.
 • Әлеуметтану
  • Пререквизиттер: "Қазақстан Тарихы", "Дүниежүзі тарихы"
  • Постреквизиттер: "Философия".
  • Оқыту нәтижелері:
   • А. әлеуметтану саласындағы әлеуметтану жұмыс істеуін теориялық және тәжірибелік негіздерін және принциптерін, негізгі социологиялық ұғымдар, классикалық және қазіргі заманғы социологиялық теориялар, нұсқауларды және ағымдағы зерттеулердің нәтижелерін білу.
   • B. тәжірибеде социологиялық пайдалану, өз бетінше қоғамда болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау мүмкіндігіне ие болу үшін; кәсіптік қызметтегі социологиялық талдау әдістерін қолдану; қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстың мақсаты мен рөлін түсіну.
   • C. Негізгі проблемаларды шешуде ақпаратты іздеу әдістерін және аналитикалық және синтетикалық әрекеттерді қолдана білу; пікірін білдіруге және әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша шешім қабылдауға және әлеуметтік процестер мен құбылыстар мен ғылыми сынға негізінде фактілерін түсіндіре алады.
   • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; , Бизнес әңгіме, пікір-сайыс, дебат, дебат, дебат, дебат, дебат, дөңгелек үстел, бизнес-кездесу, командалық іскерлік ойындар, келіссөздер, әңгіме сұхбат асыруға қабілетті болуы; Ye қазіргі қоғамның, тұлғааралық және кросс-мәдени қарым-қатынас, социологиялық зерттеудің әдісін талдау, жоспарлау, болжау проблемаларын кешенді тәсілді дағдыларын бар.
  • Лектор: т.ғ.к., Минжанов Н.А.
 • Экология және тұрақты даму
  • Пререквизиттері - химия, биология, физика, география және математика (мектептік бағдарлама көлемінде).
  • Постреквизиттер - пәннің оқу жоспарына сәйкес мамандығы.
  • Оқыту нәтижелері:
   • табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің негізгі заңдарын білу; экожүйенің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы; өндірістің зиянды және қауіпті факторларының және қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; тұрақты дамудың тұжырымдамасы, стратегиясы, проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың негізі; қауіпсіз өндіріс процестерін ұйымдастыру принциптері.
   • табиғи ортаны экологиялық жағдайын бағалауға; өндірістің қоршаған ортаға өндірістік әсерін бағалау; табиғи ресурстарды пайдалану және олардың экологиялық салдарларын сипаттайтын экологиялық және экономикалық жүйелерді дамыту үрдістерін сыни түрде түсіну.
   • экожүйелердің компоненттерін және тұтастай алғанда биосфераны зерттеу дағдыларына ие болу; экологиялық және экономикалық жүйелердің орнықты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; экологиялық проблемаларды шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық талқылау жүргізу; қоршаған ортаға мониторинг жүргізудің стандартты әдістерін иелену; ғылыми және арнайы әдебиеттерді іздеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Тургамбеков Г.М.
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  • Пререквизиттер: "Биология", "Химия", "Экология"
  • Постреквизиттер: "еңбекті Қорғау", "Әлеуметтану", "Психология"
  • Оқыту нәтижелері (құзыреттілігі):
   • А. олардың денсаулығын және т.б. денсаулығын сақтау дағдыларын дамыту, өмір қолдау негізгі білімдерді меңгеруі тиіс; дененің құрылымы мен функциялары туралы білімдерін білдіру; қоғамдық санада жан-жақты дамыған және салауатты ұрпақ тууға және тәрбиелеуге үшін жоғары жауапкершілікті жасау. Мұндай қауіпсіздік, денсаулық сақтау қағидаттарына төтенше жағдайлар, жарақат үшін алғашқы медициналық көмек көрсету, сынықтар, төтенше жағдайларда, табиғи және техногендік апаттардың сипаттамасы, түрлі аурулар мен емдеу нұсқаулардың клиникалық сурет, сондай-ақ олардың алдын алу, сондай ұғымдарды меңгеру үшін
   • B. өмірде нақты жағдайларды көмегімен және күнделікті өмірде оларды талдау, сондай-ақ өндірісте, ауру, ағзалар мен жүйелердің клиникалық белгілерін анықтау үшін, олардың өзара іс-қимыл функционалдық ерекшеліктері, денсаулығын қолдау үшін сауықтыру бағдарламалары мен түрлі әдістерді пайдалана алады үшін.
   • C. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйелеу және түсіндіру арқылы дәлелдер мен дәлелдемелерді қалыптастыру.
   • D. әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсыну, топта жұмыс істеу және жұмыс істеу, өз позицияларын талқылау және қорғау, шешімдер қабылдау.
   • Е. өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, кәсіби білімнің үздіксіз жаңаруы қажеттілігін түсіну.
  • Лектор: доцент Ашмагамбетова А.Б.
 • Құқық негіздері
  • Постреквизиттер: "Кәсіпкерлік құқығы", "Мемлекеттік қызмет және басқару".
  • Оқыту нәтижелері:
   • мемлекеттік зерттеулер мен юриспруденцияның алғашқы тұжырымдамалары мен ережелерін білу;
   • B) ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің негізгі ережелерін қолданады және оларды күнделікті өмірде пайдалана алады;
   • C) нақты заңдарға, құқықтық процедураларды орындау тәртібіне қатысты ақпараттық-іздеу қызметін жүзеге асырады;
   • D) клиенттердің және мамандардың байланысының әртүрлі нысандарында нәтижелерді интерпретациялауды ұсынады;
   • E) жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Лектор: ф.ғ.к. Ахметова К.С.
 • Предпринемательское право РК
  • Пререквизиттер: "мемлекет және құқық Теориясы", "ҚР Азаматтық құқығы" (жалпы бөлім), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім), Сақтандыру құқығы, ҚР Қаржы құқығы.
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе
  • «Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы» пәнінің әдіснамасы заң негіздерінің негізгі ережелеріне, жоғары оқу орындарында оқылатын құқықтық білім негіздеріне негізделген. Осыған байланысты оқытудың белсенді әдістерін қолдануға болады: дәрістер, әңгімелер, проблемалық лекциялар, оқытудың техникалық құралдарын пайдалана отырып лекциялар, нақты жағдайларды шешу, практикалық жаттығулар, коллоквиумдар, тестілеу.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Джантасова А. Д.
 • Мерчендайзинг негіздері
  • Деректемелері / Пререквизиттер: "Маркетинг", "Логистика", "Маркетингтік логистика"
  • Постреквизиттер: "маркетингті Басқару", "Коммерциялық логистика"
  • Оқу нәтижелері (құзыреттілік):
   • А. сатып алуға қолайлы жағдайлар жасау дағдыларына ие;
   • B. жеке тауарларды немесе олардың кешендерін ілгерілету үшін маркетинг құралдарын және әдістерін әзірлеу және қолдану;
   • C. сауда алаңын жоспарлы түрде жоспарлау;
   • D. сауда жабдығы мен тауарларды сауда алаңына орналастыруға; Тұтынушылардың мінез-құлқын талдау. «Маркетинг негіздері» пәнінің әдістемесі тауарға деген сұранысты басқару үшін маркетинг, сату және бөлу саясаты, жарнама кампаниялары ережелерімен анықталады. Оқу үдерісінде әдістерді қолдану ұсынылады: проблемалық әдістер, бейнематериалдар, тестілеу, жобалау әдісі, бақылау әдістері.
  • Лектор: маг.оқытушы А. Е. Томашинова
 • Көтерме-бөлшек сауда
  • Пререквизиттер: "кәсіпкерлік қызметінің Негіздері", "экономикадағы Математика", "құқық Негіздері", "Маркетинг", "Логистика" және т. б.
  • Постреквизиттер: "Негіздері мерчендайзинга", "логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы", "Көліктік логистика", "Практикалық маркетинг", "Жарнама тауарлар мен қызметтер және т. б.
  • Пәннің әдіснамасы: Пәннің теориялық негізі сауда саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, сауда саласының дамуының қазіргі заманғы экономикалық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік мәселелері. Оқу үрдісінде ситуациялық тапсырмалар, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, ашық және жабық тесттер және басқа да белсенді әдістерді қолдану ұсынылады.
 • 2 курс
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет негіздері
  • Пререквизиттер: «Құқық негіздері»
  • Постреквизиттер: «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары», «Кедендік ресімдеу», «Тасымалдауды құқықтық реттеу»
  • Мақсаты: Қазіргі қоғамдағы жемқорлық эволюциясы, оның сипаты болмыс ретінде ҚР-дағы жемқорлықтың рөлі мен ұлттық қауіпсіздікті бұзудағы, ондағы шетелдердің инвестициялық көлемін студентерге оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: жемқорлықтың криминалистік түсінігі, БАҚ пен саяси партиялар олардың жергілікті билікпен байланысыдағы жемқорлықтың сипаттамасын ашу.
  • Күтілетін нәтижелер: студент білуге тиіс жемқорлыққа қарсы әрекет проблемасы барлық қоғамдық қатынастың саласына және кеден органдарының қызметіне кері әсерін тигізуде.
  • Лектор:з.ғ.к.,профессор Какимжанов М.Т.
 • Сыбайлас жемқорлыққа күрес: құқықтық және экономикалық аспектілер (Anti-Corruption: legal and economic aspects)
  • Prerequisites: “Вasics of Law”
  • Post-requisites: “Customs Law of the Republic of Kazakhstan”, “Labor Law”
  • Goal of teaching the discipline: master the specialized expertise. This means that you need to know the legal and organizational framework for the prevention, combat the phenomena of corruption and crime as a prerequisite for purification and modernization of the state and the local government system. This should significantly improve the socio-economic efficiency of the functioning of the named system.
  • Short description of the course: The types and forms of corruption. Methods of analysis of the process of corruption and corrupt payments turnover, using mathematical and statistical tools and network technology. Place, function and interaction of bodies of executive power in the system of measures (national plans, policies, government program ...) anti-corruption.
  • Studying results:
   • formulate goals and objectives of the system of measures aimed at combating corruption;
   • to respond to corruption offenses;
   • to hold a civil position of rejection of corruption crimes;
   • orientate in the anti-corruption legislation;
   • navigate among law enforcement agencies engaged in the fight against corruption;
   • evaluate the conditions and consequences of committing acts of corruption;
   • evaluate the effectiveness of the activities of state and municipal government to combat corruption.
  • Лектор: з.ғ.к., доцент Сейтхожин Б.У.
 • Тиімді шешімдер қабылдау әдістері
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теориясы», «Жоғарғы математика»
  • Постреквизиттерi: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау»
  • Мақсаты. Әртүрлі модельдерді салыстыру талдаумен және математикалық модельдерге жақындау толық таңдау жолымен студенттердің ойлануын дамыту. Талдау және кең экономикалық есептерін шешуде пайдаланылатын тиімділеу әдістерімен және модельдердің математикалық қасиеттерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шешімдерінің талдау математикалық әдістері мен негізгі ұстанымдарды білу; Экономико-математикалық модельдерін пайдаланып тәжирібелік шешімдер қабылдау есептерінде рационалдық әрекет нұсқаларды таңдау білу; Жаңа ақпараттық технологияны енгізуімен және маңызды бір бағыттағы шешім қабылдау теориясын даму келешегі түралы түсінігіне ие болу. Болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну. Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
  • Күтілетін нәтижелер Пәннің материалдары шешімдер қабылдау жағдайы ситуациялық математикалық модельдерді құру әдіснамасын және көпбелгілі, тәуекел мен анықталмағандық шарт кезіндегі нұсқауылар шешімдерінің корректілік талдау әдістерін кіргізеді.
  • Лектор: маг.аға оқытушы Козлова Н.Г.
 • Эконометрика
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Жоғарғы математика»
  • Постреквизиттерi: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау»
  • Мақсаты. Экономикалық статистиканың негізгі есептерінің бірі болыпкөрнекті түрде экономикалық берілгендерді жинау, қайта өңдеу және көрсету болып табылады: кесте, графиктер, диаграммалар түрінде
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Эконометрика негіздері. Бас жиынтық және тандама. Таңдамалық сипаттамалары. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Жиынтық сызықтық регрессия моделі. Мультиколлинеарлылық. Жалған айнымалылар. Сызықтық емес эконометрикалық модельдер. Экономикалық талдаудағы икемділік. Регрессия және корреляция параметрлерінің маңыздылық бағасы. Гетероскедастикалылық. Гетероскедастикалықты анықтау тесттері. Гетероскедастикалылықты түзету тәсілдері. Кездейсоқ жасаушылардың автокорреляциясы. Автокорреляцияны жою. Бір уақытты теңдеулер жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер: Эконометриканың негізгі есептерінің бірі болып көрнекті түрде экономикалық берілгендерді жинау, қайта өңдеу және көрсету болып табылады: кесте, графиктер, диаграммалар түрінде. Экономикалық модельдерді құру, яғни эмпирикалық талдауды жүргізу үшін қолайлы экономикалық модельдерді математикалық түрде беру; Таңдап алынған модельді нақты берілгендерге аса адекватты ететін модельдің параметрлердің бағасын табу; Модельдің табылған параметрлерінің және модельдің сапалығын тексеру; Зерттелінді экономикалық көрсеткіштердің іс-әрекетін тексеру үшін, талдау және болжау үшін және де экономикалық саясатты жүргізу үшін құрылған модельдерді қолдану; Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезенде объект дамуын болжамдау.
  • Лектор: маг.аға оқытушы Бейсеналина С.Т.
 • Маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Мерчендайзинг негіздері», «Көтермен және бөлшек сауда»
  • Постреквизиттері: «Саланы логистикалық басқару», «Тарату логистикасы», «Логистикадағы жоспарлау және контроллинг»
  • Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздерін және ұғымдық құралдарын зерттеу, фирма және компания қызметтерінде маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік орта. Тауар нарықтарындағы тұтынушылардың тәртібі. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар. Маркетингтегі тауар саясаты. Маркетингтегі ьаға саясаты. Маркетингтегі өткізу саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Халықаралық маркетинг. Қызметтер мен бейкоммерциялық іс-әрекеттер маркетингі.
  • Күтілетін нәтижелер: - маркетинг тұжырымдамаларының теориялық негіздерін меңгеру, тауар, баға, өткізу мен өнімді жылжыту жөнінде маркетингтік шешеімдерді қабылдауға ықпал ететін факторларды анықтау; - ---- маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін меңгеріп, оларды тәжірибе жүзінде нарықтағы жағдайды талдау үшін, нарықта тауар мен қызметтерді алға жылжыту барысында қолдана білу;
   • маркетингтік шешімдерді маркетингтік ақпараттарды іздеу, талдау арқылы негіздей білу, нарықтық ортадағы коммуникациялқ байланыстарды мен байланыстырушы үдерістерді анықтау мен маркетингтік зерттеулер жүргізу;
   • функционалды және маркетингтік стратегиялар мен тактикаларды өңдей білу мен оларды іске асыра білу;
   • бизнес қауымдастықтары мен әр түрлі мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерінен алған ақпарларды маркетингтік шараларды өткізуде қолдана білу;
   • әр түрлі меншік нсындарындағы фирмалар мен компаниялардың маркетингтік қызметтеріне түзетулер енгізе білу;
   • маркетингтік зерттеулер, маркетингтік талдау мен бақылау жүргізуге дағдылану.
  • Лектор: э.ғ.д.,профессор Накипова Г.Е., э.ғ.д.,профессор Борбасова З.Н., доцент Смагулова К.С., э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.
 • Маркетингтегі логистика
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Мерчендайзинг негіздері», «Көтермен және бөлшек сауда»
  • Постреквизиттер: «Саланы логистикалық басқару», «Тарату логистикасы», «Логистикадағы жоспарлау және контроллинг»
  • Мақсаты: Тарату аясында пайда болатын ағындық үдерістердің теориясы мен тәжрибесін зерттеу болып табылады. Тарату стратегиясын таңдауға тауардың өмірлік циклінің әсер етуі, тасымалдаушы көлік кәсіпорындарының таңдау критерилерін анықтау, тауарды тарату жүйесінде бағалардың қойылуы, маркетингтік логистикадағы интеграция және стратегиялық жоспарлау мәселелері қарастырылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Маркетингтік логистиканың ғылыми негізі және әдіснамасы. Жаңа нарықтың айырықша ерекшеліктері Маркетингтік логистиканың негізгі көрсеткіштері мен стратегиялары. Өткізуді логистикалық үлгілеу. Сауда логистикасының әдіснамалық негізі. Өнімнің қоймалық өңделуі және қоймалау жүйесі. Тарату логистикасы тұжырымдамаларындағы өнімнің рөлі. Маркетингтік логистикадағы көліктік құраушы. Маркетингтік логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистика жүйесіндегі баға саясаты.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу процесінде студент білуі керек:
   • маркетингтік логистиканың негізі білімдерін игеру;
   • .теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану;
   • маркетингтік логистикадағы құралдарды оқып білу;
   • логистика стратегияларын әзірлеу дағдылары мен білімдерін қалыптастыруда ақпарттарды білу;
   • студентте нарық жағдайларын кешенді оқу негізінде маркетингтік логистика аясындағы тәжірибелік дағдылар мен білімдерін, экономикалық ойлаудың толық жүйесін қалыптастыру.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Менеджмент
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Саланы жүйелік талдау», «Өндірістік логистика», «Саланы логистикалық басқару»
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару ісінің әр түрін жүзеге асырудың нақты тәжірибесін шығару, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару ғылымының пәні мен әдіс. Менеджмент эволюциясы.Басқарудағы жүйелік тәсіл. Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Менеджменттегі басқару шешімдері. Басқарудың экономикалық әдістері. Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік. Көшбасшылық: басқару стилі мен менеджер имиджі. Қайшылықты, күйзелісті және өзгерістерді басқару. Ұйым персоналын басқару. Басқарудың корпоративтік мәдениеті
  • Күтілетін нәтижелер: менеджменттің әдістемесі және мәні мен оның фирманы басқару жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысу; фирмада менеджментті қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдану; менеджментті кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдеу; менеджментті зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану; қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы менеджменттің даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу.
  • Лектор: аға оқытушы Блялов Б.Е.
 • Персоналды басқару
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Саланы жүйелік талдау», «Өндірістік логистика», «Саланы логистикалық басқару»
  • Модульдің мақсаты: Пәнді оқыту мақсаты студенттердің бойында экономика және қызмет саласын басқару туралы теориялық кешенді қалыптастыру болып табылады, нақты дағдыны қалыптастыру, әр түрлі басқарушылық қызметтерді жүзеге асыру, басқару және оны жобалау жүйесін сараптау болып табылады. «Қызметкерлерді басқару» курсы мазмұнына студенттердің бойына қызмет көрсету мен менеджмент саясаты саласында теориялық және тәжірибелікаспектіде экономикалық ойлауды қалыптастыру, мекеменің қызметкерлерін тиімді және нақты басқару бойынша шаралар жүйесін негіздеу және жасауды қамтиды.
  • Модульдің мазмұны қызметкерлерді басқару туралы ғылыми түсінікті қалыптастыру; қызметкерлерді басқару жүйесіне кіретін шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша дағды қалыптастыру; қызметкерлерді басқару әдістерін игеру; мекеменің кадрлық саясатын қалыптастыруды зерттеу; өзіндік жұмыстар дағдысының болуы, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • қызметкерлерді басқару туралы ғылыми түсінікті қалыптастыру;
   • қызметкерлерді басқару жүйесіне кіретін шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша дағды қалыптастыру;
   • қызметкерлерді басқару әдістерін игеру;
   • мекеменің кадрлық саясатын қалыптастыруды зерттеу;
   • өзіндік жұмыстар дағдысының болуы, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
  • Лектор: Phd профессор Орынбасарова Е.Д.
 • Бухгалтерлік есеп
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Жоғарғы математика»
  • Постреквизиттер: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау»
  • Мақсаты: «Салалық кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп» - жоғарғы оқу орындарындағы «Логистика» мамандығының тобындағы студенттерге бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берудің жалпы қабылданған стандарттарына негізделініп арналған пән.
  • Бұл профильдегі бакалаврлар ұйымдардағы қаржылық, шаруашылық және басқару қызметін жүргізе білу керек, қаржылық есеп берудің талдауын, шынайы өмірде тәжірибеде теориялық білімдерін қолдана отыра, талдай, талқылай, бағалай отырып ақпаратты ұсына білу.  «Салалық кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп» пәні салалық кәсіпорындарда бухгалтерлік есептің орнын, ерекшелігін оқып білуге мүмкіншілік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің теориялық базасы ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы және басқа да нормативтік актілерге негізделген. Студенттерге бухгалтерлік есептің мәліметтерін басқарушылық қызметте пайдалануды үйрету. Ол үшін дәстүрлі түрде оқыту әдістерімен қатар, әр қилы есептерді, іскерлік ойындарды, жобалар әдістерін және білім тексеру тестілерін пайдалану қажет.
  • Күтілетін нәтижелер: Салалық кәсіпорындардағы бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктерін қарастыру. Пәнді оқыту барысында алған білімін болашақта кәсіби деңгейде қолдана білу. Салалық кәсіпорындардағы бухгалтерлік есепті бухгалтерлік есеп аясындағы мәселелердің шешімін табуға ұмтылу. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру. Пәнді оқып меңгеру барысында алынған білімдер кәсіби қызметте және магистратурада жалғастыруға қажетті білім алу дағдысын игеруі керек.
  • Лектор: аға оқытушы Хасенова Г.Т.
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Жоғарғы математика»
  • Постреквизиттер дисциплины: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау»
  • Мақсаты: кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп және аудит ролін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есептің концепциялары, стандарттары мен ұстанымдары. Екіжақтылық ұстанымы және тепе-теңдік теңсіздігі. Шот жүйесі және екілік жазу. Кәсіпорынның есептік саясаты. Ақша құралдары мен олардың эквиваленттерінің есебі. Қор мен дайын өнім есебі. Дебиторлық қарыз есебі. Негізгі құралдар есебі. Материалды емес активтер мен олардың амортизациясының есебі. Инвестициялар есебі. Капитал есебі. Міндеттер есебі. Кірістер мен шығындарды мойындау және қаржылық нәтижелер есебі. Қаржылық есептілік көрсетілімі. Аудиттің концептуалды негіздері. Кәсіпорындағы аудитты ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер:   : бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, ұстанымдары мен стандарттарын меңгеру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шот жүйесі мен екілік жазбаны игеру; кәсіпорынның кірістері мен шығындарын, капиталын, міндеттерін, дебиторлық қарызын, ағымдағы активтер бағасы мен есебі; кәсіпорынға шығындар есебін ұйымдастыруды және өнімнің өзіндік құнының есептемесін меңгеру; аудиттің теориялық негіздерін игеру.
  • Лектор: аға оқытушы Хасенова Г.Т.
 • Бизнес-жоспарлау
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Персоналды басқару»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «СЭҚ тауар номенклатурасы»
  • Мақсаты: «Бизнес жоспарлау» пәнін оқытудың басты мақсаты болып студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін қалыптастыру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Бизнес-жоспарлау» пәні жоспарлаудың мазмұнын жан-жақты ашады, бизнес туралы білімдер кешенін құрайды, әртүрлі жоспарлау қызметін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдаужәне оларды жобалауданақтылы дағдыларды тудырады.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Бизнес-жоспарлаудың мәнімен, кәсіпорын мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлі, шаруашылық жүргізу обьектісі ретінде танысу;
   • Кәсіпорынның жоспарлауға қажетті ресурстық базасы мен әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру;
   • Экономиканың өндірістік сферасы мен қызмет көрсету сферасы ерекшеліктерін ескере отырып бизнес-жоспарды жасаудың әдістерін қарастыру;
   • Бизнес-жоспарлау әдістерінің көмегімен өндірістік ресурстарды рационалды жіктеу жолымен кәсіпорындағы өндірістік процестерді жетілдіру жолдарын зерттеу;
   • Кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерттеу.
  • Лектор: маг. оқытушы Жайлауов Е.Б.
 •  Кәсіпорынның қызметін жоспарлау
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Персоналды басқару»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «СЭҚ тауар номенклатурасы»
  • Мақсаты: кәсіпорын қызметін жоспарлау бағытында аса маңызды сұрақтар мен ғылым және тәжірибе саласында факторлардың өзара байланысын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын қызметін жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру. Жоспарлаудың нормативті базасы. Желілі жоспарлау. Бизнес ортаны болжау. Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау. Кәсіпорындағы ағымдық және оперативті жоспарлау. Өнім өндіру мен өткізуді жоспарлау. Кәсіпорында еңбекті және әлеуметтік дамуды жоспарлау. Өндіріс шығындары мен бағаны жоспарлау. Қаржылық жоспарлау. Іскерлік жоспарлау.
  • Күтілетін нәтижелер: жоспарлаы мәселелердің құрамын, кәсіпорынның даму мүмкіндіктері мен күтілетін қауіп-қатерлер жүйесін анықтау; кәсіпорынның алдағы кезеңдерде жоспарлайтын мақсат, міндеттері мен стратегияларын негіздеу, ұйымның келешегін жоспарлау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің негізгі құралдарын жоспарлау, болашақта кәсіпорынның қалаған жағдайына жету үшін қажетті құралдарды таңдау немесе құру; азық-түлік өнімдері өндірісінің және қоғамдық тамақтандыру сервисінің дамуы жаңа жұмыс орындарын құру.
  • Лектор: оқытушы Кенешова Т.А.
 • Баға және баға белгілеу
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Кәсіпкерлік құқық»
  • Постреквизиттер: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау», «Салық және салық салу», «Ғаламдық логистика жүйесі»
  • Мақсаты: студенттерді экономиканы дамытудағы баға және баға механизмінің теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Баға нарық категориясы. Бағаны кәсіпорыннның экономикалық мәселелерін шешу құрал ретінде қарастыру. Тауар нарығының іргесін құраушы ұғымдар (мұқтаждық, қажеттілік, тілек, тауар, айырбас, келісім). Баға белгілеудің нарық құрылымына тәуелділігі. Баға белгілеу әдістемесі. Баға қызметтері. Бағалар жүйесі және оның белгілері. Баға түрлері және жіктелуі. Бағаларды экономикалық және әкімшілік әдістер арқылы реттеу. Баға саясатының мазмұны және фирманың баға белгілеу стратегиялары. Шығындарды басқару және нарық сегментін таңдау. Баға белгілеудің шығындық әдісінің мәні: артықшылықтары мен кемішіліктері. Пассивті және белсенді баға белгілеу. Тауар құндылығы мен оның бағасының ара-қатынасы. Баға белгілеу тактикасы. Көліктік өнімнің өзіндік құны. Көліктік тариф. Коммуналдық мекеме қызметтерінің тарифі. Реттелетін және еркін бағалар.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • баға механизмі туралы түсініктеме алу;
   • теориялық білімдерін практика жүзінде фирманың баға саясаты мен стратегиясын қалыптасытыруда қолдана білу;
   • нарықтың әр түрлі типтерінде баға белгілеудің дәйектері мен дәлелдеулерін келтіру;
   • баға мен баға құрушы факторлардың кәсіпкерлік қызмет нәтижесіне ықпалынан хабардар болу;
   • бағаларды әр түрлі әдістермен белгілеуг дағдысын арттыру.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Мажитова С.К., э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.
 • Бизнесті бағалау
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Кәсіпкерлік құқық»
  • Постреквизиттер: «Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау», «Логистикадағы сандық талдау», «Салық және салық салу», «Ғаламдық логистика жүйесі»
  • Мақсаты – Студенттерге бизнесті ашумен таныстыру, оқушыларға талдаудың әдiстемелiгiнiң негiзiн беру, белгiнi зерттеуге және күрделi системдердi бағалаудың әдiстерiн анықтауға үйрету. Бизнесті бағалаудың негізін және теориясын ұқтырту
  • Курстың қысқаша сипаттамасы Кәсіпкерлік фирманың құрылымымен құрылуы(регистрация). Метедалогиялық бағалау, кәсіпорынға баға беру, кәсіпорыннның қаржылық құрамын бағалау және бизнесті бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Университетте үйреткенді теориялық тұрғыда қолдадана алу, әрбір заттң қолданысын дұрыс жұмсау, және бағалуа әдістерінің сипатын экономикалық, бизнестік бағалаудың әдістерін мысалға ала отыра өзінің кәсіпорнында дұрыс қолданыс жасай алу.
   • Командада жұмыс істей алу қабілетін білу, бағалау әдістерін дұрыс әрі нақты қолдану.
   • Өз бетімен бағалау әдістерін әрі қарай зерттей алу және соны дұрыс қолданып болашақта өзі бағалағаны нақты әрі дәлелді боларлықтай қылдыру.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Надирова С.Р.
 • Кәсіпкерлік (в маркетинге)
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Кәсіпкерлік құқық»
  • Постреквизиттер: «Саланы логистикалық басқару», «Жеткізу тізбектерін басқару»
  • Мақсаты: Студенттердің осы пән бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы заңгер-маман ретінде біліктілік, дағдларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту және заңдарды талқылауға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік. Жалпы ережелері. Кәсіпкерлікті оқу пәні ретінде. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелуі және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі. Заңды тұлғаның түсінігі мен белгілері. Дара кәсіпкерлік. Заңды тұлғалардың жеке кәсіпкерлігі. Мемлекеттік кәсіпкерліктің нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық ұйымдастырушылық нысаны және оның түсінігі. Бәсекелік құқықтың негіздері. Кәсіпкерлердің мүліктік құқығы. Кәсіпкерлік құқықтағы өкілеттіктің түсінігі. Кәсіпкерліктегі міндеттемелік құқықтық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік құқықтық реттеу. Мемлекеттік реттеудің негіздері. Кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қорғау және қолдау. Тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіпкерлікті оқуда дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде жұмыс жасай отыра теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру керек
  • Лектор: оқытушы Куттыбаева Т.Ж.
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  • Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Кәсіпкерлік құқық»
  • Постреквизиттер: «Саланы логистикалық басқару», «Жеткізу тізбектерін басқару»
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік және бизнес анықтамалары, кәсіпкерлік түрлері және ұйымддастырушылық-экономикалық формалары, кәсіпкерлік қызметтің нарықтық коньюнктурасы, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары, кәсіпкерлік қызметтің ресурстық қамтамасыз етілуі, шығындар кәсіпкерлікте экономикалық басқару объектілері ретінд, кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, бизнес-жоспар негізі, маркетингтік зерттеудің ерекшеліктері, кәсіпкерлік қызметті басқар, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдер, адами ресурстар кәсіпкерліктің өнімі ретінде, кәсіпкерлік мәдениеті.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Кәсіпкерліктің теориялық негіздерін, құқықтық негіздерін білу;
   • Жеке кәсіпкерлікті ұйымдастыру бойынша түсініктің болуы;
   • Тауарлар, нарықтар, бәсекелестер туралы мәліметтерді жинап, өңдеу дағдыларын игеру;
   • Маркетингтік зерттеулер жүргізу, кәсіпорынның жұмысын жоспарлау жайында дағдыларды игеру;
   • Кәсіпкерлікте табыстар мен шығындардың тиімді денгейде облуын қамтамасыз ететін факторларды білу;
   • Кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг жайында қажетті біліктілік таныту;
   • Кәсіпкерлік тәуекелдердерді төмендету жолдарын білу;
   • Өз бетінше үнемі кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.
  • Лектор: доцент Смагулова К.С., маг.оқытушы Лесов Д.Д.
 • Халықаралық экономика (International economy)
  • Prerequisites: “Economic theory”
  • Post-requisites:Global logistics system”, “Rules of cargo transportation and international transport operations”
  • Goal of teaching the discipline: The course of the theory of international economics, along with microeconomics and macroeconomics is part of the general economic theory. Excluding the impact of foreign economic analysis of the national economy will be incomplete and distorted.
  • Short description of the course: The formation and structure of the international economy. The classical theory of international trade. Theories ratio of factors of production. General equilibrium in international trade. The impact of international trade on income distribution. Alternative theory of international trade. Foreign trade policy and its instruments. The international movement of capital and the international lending. International labor migration. International technology transfer. International economic integration. The international monetary and financial system. The exchange rate and its regulation. International financial markets. Payment balance.
  • Studying results: the student must learn the laws of formation of aggregate demand and aggregate supply of goods and factors of production located in international traffic; aware analysis tools open the national economy in terms of their interaction with the economies of other countries; identify trends in the development of international financial markets and financial mechanisms serving the functioning of the international economy; internalize institutional structure and regulation of the international economy; Know the laws and regularities of the functioning of the international economy will enable students to put into practice the principles of micro and macro-analysis of the relationship between states in order to obtain their mutual benefit.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Талимова Г.У.
 • Халықаралық маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары»
  • Мақсаты: Халықаралық маркетингтің теориялық принциптерін, элементтерін және тәсілдерін жүзеге асыруын студенттердің оқуы және әйгілі шетелдік және отандық фирмалардың қызметі мысалында оларды қолданылуының тәжірибелік ілімдерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық маркетингтің мәні. Халықаралық маркетинг субъектілері. Халықаралық маркетинг ортасы. Халықаралық маркетингті зерттеу. Халықаралық маркетингтегі нарықты сегменттеу. Халықаралық тауар саясаты. Халықаралық маркетингте тауарларды орау және таңбалау. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі және шетел нарығындағы оның өнімдері. Халықаралық баға саясаты. Халықаралық маркетингтегі тауар қозғалысы. Өткізу нарықтарындағы делдалдардың жұмыс жағдайы. Фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты. Халықаралық жәрмеңкелер,салондар, көрмелер ұйымдастыру. Сыртқы нарыққа шығу стратегиясы. Импорттық маркетинг. Сыртқы экономикалық қызмет. Сыртқы сауда операцияларының жіктелуі. Сыртқы нарықтарда маркетингті ұйымдастыру және бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • халықаралық маркетингтік орта негіздерінің бiлiмдеріне ие болу;
   • халықаралық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану;
   • сыртқы нарықта маркетинг әрекеттерді талдау білу;
   • практикалық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • 3 курс
 • Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Экономикалық теория, Статистика, Эконометрика, Информатика.
  • Постреквизиттері. Халықаралық экономика, Кәсіпорын экономикасы, Инновационды менеджмент, Өнеркәсіп экономикасы, Қаржы.
  • Оқу нәтижелері:
   • А. Әлеуметті – экономикалық дамуда ғылыми дәлеледенген макро және микроэкономикалық болжауды құрудың әдістемесі мен технология негіздерін білу.
   • В. Кез келген экономикалық жағдайларда тиімді шешім қабылдай алу және болып жатқан құбылыстардың мәнін білу.
   • С. Объектінің болжауы мен болжамдық фон жағдайы туралы экономикалық мәліметтерді жинақтау және ол ақпаратты болжамдау немесе көпөлшемді статистика әдістерімен өндеу.
   • D. Болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну.
   • E. Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
  • Пән әдіснамасы. Пән бағдарламасы, нарықты экономика шарты бойынша белгілі бір объектінің, кәсіпорынның болжамдау экономикалық көрсеткіштердің, құбылыстардың, мәліметтердің математикалық модельдеу және оларды талдау әдістемесін қамтиды.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Козлова Н.Г.
 • Логистикадағы сандық талдау
  • Пререквизиттер: «Жоғары математика», «Ақпараттық жүйелер», «Тиімді шешімдер қабылдау әдістері» .
  • Постреквизиттері: «Логистикадағы математикалық модельдеу».
  • Оқу нәтижелері:
   • А . «Логистикадағы сандық талдау» пәнінің әдіснамасы мен әдістерін меңгеру, болашақ мамандарға қоршаған әлемді ғылымі тануға мүмкіндігін тұғызу, оқылатын пәндердің негізгі категорияларымен меңгеру.
   • В. Теоретикалық білімдерді практикада қолдануын білу, олардың тағайындау мен рөлін кәсіптік логистикалық есептерді шешкенде түсіну; Microsoft Excel ортасында жұмыс істеуін білу.
   • С. Логистикалық жүйелерді басқару мен талдау облысында математикалық әдістер көмегімен дәлелдерді құру және мәселерді шешу.
   • Д. Жиынды жүзеге асыру және ақпараттарды түсіндіру, оны әр түрлі хабар түрінде көрсету,топта жұмыс істеу,пікір сайысын білдіріп өз ұстанымын қорғау,шешімдер қабылдау.
   • Е. Өзіндік жұмыс әдеттеріне ие болу, әр түрлі сипаттамалы нақты есептерді логистикадағы математикалық модельдер турінде фомализациялау,оларды шешу үшін келіп туратын әдіс пен алгоритмін сайлау,практикалық ұсыныстарын меңгеру.
  • Пәнің әдіснамасы. Пәннің материалдары теоретикалық материалдармен логистиканың функционалдық облыстағы нақты жағдайларын талқылау үшін қажетті саймандарды енгізеді.Пән қолданбалы бығытына ие:теоретикалық материал мысал және есептерімен безендіріледі.Кей бір келтірілген әдістермен талдау форматтарында Microsoft Excel ортасындағы іске асыру мүмкіндіктері көрсетілген.
  • Лектор: т.ғ.к.,доцент Жандильдин Т.Е.
 • Қаржы
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизиттер: «Коммерциялық логистика», «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»
  • Мақсаты: "Қаржы" - арнаулы курс және оның мақсаты - қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үдерістердегі маңызы мен орнын игерудегі студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық ұдайы өндірісте қаржының мәні, қызметтері және алатын орны. Қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржы саясаты және қаржы механизмі. Шаруашылық субьектілер қаржысы. Мемлекеттік қаржылардың жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік табыстар және шығыстар. Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Үй шаруашылығы қаржысы. Сақтандыру. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Қаржы нарығы. Сыртқы экономикалық қатынастар жүйесіндегі қаржылар. Қаржы және инфляция.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Студент қаржының теориялық негіздерін, ұйымдастыру, тәжірибелік колданылуын, әр түрлі айқындамалар тұрғысынан қарастыру керек.
   • Қаржыны экономикалық категория ретінде қарастырып, оның ұдайы өндіріс үдерістеріндегі және қоғамның әлеуметтік –экономикалық дамуындағы рөлі мен маңызын игеріп студент өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы қажет.
   • Қаржының табиғаты, қызметтері, қаржының басқа экономикалық категориялар мен өзара байланысын, шаруашылық өмірдегі көрінісінің ерекшеліктерін қарастырып меңгеруі қажет.
   • Қаржыны зерделеудің маңызды жағы оған кіретін қосалқы категорияларын, жүйелерін, ұғымдарын, олардың қаржы және басқа экономикалық және әлеуметтік жүйелердегі іс-қимылының қағидаттары мен өзара байланысын анықтау, топтастыру және сыныптау.
   • Нақтылы экономикалық ахуалда қаржы механизмінің құралдарын қолдану мүмкіндігін талдауды, оны қолдана білу және ойлау жағын дамыту. Сонымен қатар елдің әртүрлі қаржылық өзгерістерін ескере отырып оларды талдай отырып мақалалар жаза білу.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Айтбек С.К.
 • Ақша. Несие. Банктер
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Коммерциялық логистика», «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»
  • Мақсаты: студенттердің біртұтас ақша теориялық аспектілері бойынша білім жүйесін, несие және банктер, ақша-несие жүйесінің жұмыс істеуін негіздерін, халықаралық несиелік-есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының негіздерін қалыптастыру; пән сипаты мен мазмұнын сипаттайтын, ұғымдық-терминологиялық аппаратын қамтамасыз ету; барлық ұғымдардың қарым-қатынас туралы ақпаратты ашып көрсетуі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ақша табиғаты мен функциялары. Тауар айналымы, ақша айналымы. Валюта жүйесі және ақша реформасы. әлеуметтік-экономикалық процесс ретінде инфляция. Қарыз капиталы, пайыз және несие. Несие және банк жүйесі. несие ұйымдарының түрлері. екінші деңгейдегі банктердің ұйымдастыру негіздері. банктердің активті және пассивті операциялар. банк тәжiрибесiнде тәуекелдер. Мемлекеттік Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы. ҚР Ұлттық банкінің функциялары мен операциялары. Жалған капитал және оның формалары. Қор биржасы. Валюталық жүйелер мен ақшалай қарым-қатынастардың түсінігі. Халықаралық ақша-кредит мекемелері.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Студент ақша теориялық аспектілері негіздерін, ұйымдастыру, тәжірибелік колданылуын, әр түрлі айқындамалар тұрғысынан қарастыру керек.
   • Ақша, несие, банктер экономикалық категория ретінде қарастырып, оның ұдайы өндіріс үдерістеріндегі және қоғамның әлеуметтік –экономикалық дамуындағы рөлі мен маңызын игеріп студент өзінің кәсіби қызметінде, тәжірибеде қолдануы қажет.
   • Ақшаның табиғаты, қызметтері, қаржының басқа экономикалық категориялар мен өзара байланысын, шаруашылық өмірдегі көрінісінің ерекшеліктерін қарастырып меңгеруі қажет.
  • Лектор: э.ғ.к.,профессор Рахметова А.М.
 • Сақтандыру
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Бизнесті бағалау», «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау», «Ғаламдық логистика жүйесі»
  • Мақсаты модуля: студенттермен сақтандыру аумағында терең теориялық білім алу, негізгі тәжірбиелік әдістерді, сақтандыру ісінің жүргізу тәсілдерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандыру саласындағы жоғары денгеәйлі мамандарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін ділімді беру. Студент сақтандырудың теориялық негіздерін білу қажет, қоғамдық процесстердегі сақтандырудың ролі және орны, оның қызмет ету ерекшеліктерінде терен түсініп, ұлттық сақтандыру нарығында қалыптасқан жағдайды терен менгеріп, оның даму ерекшеліктерін қарастыру қажет, сонымен қатар сақтандыру жұмысында тәжірибемен, теорияны үйлестіре білу керек.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент келесілерді білу керек:
   • «Сақтандырудың экономикалық мәнін білу, сақтандыру теориясының негізгі концептуалды жағдайлары туралы білімді меңгеру .
   • Сақтандыру компаниясының аналитикалық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру және қаржылық жағдайының сандық бағалауын тәжірбиеде пайдалануға теориялық білімді пайдалану.
   • Сақтандыру нарығының қатысушыларының қаржылық жағдайы туралы аналитикалы-синтетикалық қызметің анығырақ қарастыру.
   • Сақтандыру компанияларының іс әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты олардың рейтингісін жасау үшін әртүрлі хабарламалар түрінде ақпарат ұсыну.
   • Сақтандыру компанияларында қаржылық шешімдерді қабылдау үшін өзіндік жұмыстын қабілетін жоғарлату кезінде алынған білімдер жүйесін және ақпаратты талдау әдістерін қолдану.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Ансабаева Р.С.
 • Салық және салық салу
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Жүк және коммерциялық жұмыс ұйымдастыру,» жеткізу тізбегіндегі «Тасымалдау»
  • Курс мақсаты: салық жұмыс істеуіне және салық жүйесін, экономикалық мазмұны, атап айтқанда ашу, салық салу функциялары мен принциптерін, салық және Қазақстан, елдегі салық реформасының негізгі тұжырымдамасын фискалдық жүйесін қалыптастыру мен дамыту, тарихи кезеңдері теориялық аспектілерін зерттеу. Салықтық жеңілдіктер. Қазақстан Республикасында резидент еместерге салық салу. Салықтық бақылаудың қажеттілігі мен экономикалық мазмұны. Салық инспекцияларының және салық органдарының іс-әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) нәтижелеріне шағымдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жұмыс істеу және даму бойынша салықтың теориялық аспектілері. Бюджеттік жүйенің деңгейлері арасындағы салықтарды және алымдарды саралау. Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі салықтардың негізгі топтарының істеу ерекшеліктері. Салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін арнаулы салық режимдерін қолдану ерекшеліктері. Салық басқармасы. Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында ағымдағы салық жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздерін студенттердің жүйелі және терең білім қалыптастыру. Теориялық білімді қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларды дамыту Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік субъектілерінің төлеген салықтар мен алымдарды есептеу, соның ішінде, іс жүзінде, пәнді меңгеру кезінде алынған. бизнес субъектілері, арнаулы салық режимдерiн және интернет ресурстарын пайдалану салық салу құқықтық қолдау туралы ақпаратты қолданыстағы көздерін білу және пайдалану үшін.
  • Лектор: аға оқытушы Саркатаева Г.М.
 • Салық және салық салу(Taxes and taxation)
  • Prerequisites: «Economic theory»
  • Post-requisites: «Organization of cargo and commercial work», «Transportation in the supply chain»
  • The purpose of course: The study of the theoretical aspects of the functioning of the tax and the taxation system, namely the disclosure of economic content, functions and principles of taxation, the historical stages of formation and development of Kazakhstan taxes and tax system, basic concepts of tax reform in the country. Tax preferences. Taxation of non-residents in the Republic of Kazakhstan. The necessity and the economic content of the tax control. The appeal of the results of tax audits and actions (inaction) of tax officials.
  • Brief description of the course: Theoretical aspects of the functioning and development tax. Differentiation of taxes and fees between levels of the budget system. Features of functioning of the main groups of taxes in the tax system of the Republic of Kazakhstan. Features of the application of special tax regimes for certain categories of taxpayers. Tax administration.
  • Expected results: Forming students' systematic and in-depth knowledge of the theoretical and methodological foundations of the current tax system in the Republic of Kazakhstan businesses. Mastering the practical skills of applying theoretical knowledge gained in the study of the discipline, in practice, including on the calculation of taxes and fees paid by business entities on the territory of the Republic of Kazakhstan. Be familiar with and able to use the available sources of information on legal support of taxation of business entities, using special tax regimes, and the Internet - resources.
  • Лектор: аға оқытушы Саркатаева Г.М.
 • Саланы логистикалық басқару
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»
  • Мақсаты: Қазақстанның қазіргі жағдайдағы транспорттық жүйесін оқу, жүк тасуды ұйымдастыру және шарттары, сыртқы экономикалық іс әрекетте транспорттық жүйені басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұжырымдамалардың, принциптердiң, әдістері, функциялары және өнеркәсіп басқармасына нысандары. Өнеркәсіп логистикалық жоспарлау, болжау және басқару принциптерін қолдану әдістемелік негізі. логикалық-эвристикалық, теориялық-ойын элементтері, сараптамалық-аналитикалық және модельдеу логистикалық Жабдықтарды дамытуға тәсілдері. жоғары технологиялық логистика нарығының үлгілерін теориялық ойын бәсекелестік нарықтық стратегиясы. Жаһандану жағдайындағы көлік және өндірістік логистика. Теориялық-ойын іске асыруға тарату логистика. Логистикалық аутсорсинг консалтингтік Стратегиялық мүмкіндіктері. Логистикалық нормативтік-құқықтық база «экономикада мемлекеттің болуы»
  • Күтілетін нәтижелер: : студент келесілерді білуі тиіс:
   • тәжірибеде көлік ағындарын ұйымдастыру мен басқару облысында теориялық білімдерді қолдану;
   • халықаралық сауда-саттық келісім-шарттар бойынша көліктік шығындарды анықтау;
   • жүкті тасымалдау келісім-шарттарын рәсімдеу;
   • жүктерді сыртқы саудалық тасымалдауда қызмет көрсетуді жүзеге асыруда талқылау жасау.
  • Лектор: аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Саланың жүйелік талдауы
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Эконометрика.
  • Постреквизиттері: дипломдық жұмыс жазу.
  • Оқу нәтижелері:
   • саланың жүйелік талдау жоспарлауының, әдістемесінің және әдістерінің теориялық негізін білу.
   • күрделі және үлкен жүйелердің санды да сапалы бағалау әдістерін қолдану.
   • әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұрғыдан, қабылданған шешімнің дәлелдеу әдістерін білу.
   • саланың жүйелік талдауына қажет ақпараттарды жинақтай алу және оның даму бағдарын дұрыс таңдай алу.
   • жүйелік теория әдістері мен критерийлер негізінде, саланың талдауын және оның дамуын, өз бетінше жүзеге асыру.
  • Пән әдіснамасы. Пән кешені саланың жүйелік талдауын өткізу әдіснамасын қамтиді, сонымен қатар тәуекел мен анықталмағандық шартында тиімді шешімді қабылдай алуға мүмкіндік береді. Пәннің қолданбалы бағыты: теориялық материал экономикалық мысалдар мен есептермен тұжырымдалады. Оқу барысында іскерлік ойындар, кейс жұмыс істеу, жағдайлық есептерді шығару әдістері қолданылады.
  • Лектор: маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Азық-түлік өнімдерінің тауартануы
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Маркетинг», «Өмір - тіршілік қауіпсіздік негіздері»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты Студенттерге азық-түлік тауарларды тасымалдау кезеңдеріндегі және есептеу барысында тұтыну тауарларын өндіру үшін теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру. Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізін келтіру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауартанудың теориялық негіз. Азық-түлік өнімдерінің сапасын анықтаудың әдіс-тәсілдері. Астық- ұн тауарлары. Нан-тоқаш, кепкен нан және қалаш өнімдері. Балғын және қайта өңделген көкеністер. Балғын және қайта өңделген жемістер. Дәмдік тауарлар .Татымдықтар, дәмдеуіштер. Қантты өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт қышқылды өнімдер. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлар. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкоголды, шала алкоголды және алкогосыз ішімдіктер мен сусындар.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Студент заттардың химиялық құрамын, пәннің теориялық мәселелерін, азық-түлік өнімдер қосылыстарының топтарға, кластарға, түрлерге бөлінуін, оларға жалпы сипаттама бере білу қажет.
   • Зертханалық жұмыс арқылы студент теория жүзінде алынған білімін бекіте білу керек. Студент өзінің машықтығын көрсетіп келешек маман ретінде алған білімін азық-түлік өнімдер өндіру салаларында пайдалана отырып өнеркәсіпке, транспортқа, ауыл шаруашылығына, тұрмысқа қажетті теориялық материалды қолдана білу қажет.
   • Өнеркәсіптің барлық салаларында соның ішінде тамақ, өнеркәсібінің салаларында азық-түлік шикізаттары мен өнімдерін шығару кезінде студент теориялық білімін қолданылу кезінде, ғылым мен техниканың даму барысында азық-түлік шикізаттарын ұтымды пайдалануда, алынған өнімнің құрамы мен сапасы жағынан стандартқа сай болуын студент өзінің жұмысының нәтижелерін қолданып ғылыми түрде дәлелдей білу керек.
   • Студент теориялық білімін және эксперименттік талдау нәтижелерін кез келген аудиторияға ғылыми тұрғыда тұжырымды жеткізе біліп, өнеркәсіп салаларында практикада қолдана білу керек.
   • Студент экономиканың дамуына байланысты өндірістің дамуының жаңашалануын тез меңгеріп, маман ретінде өз білімін жоғары деңгейге көтеріп отыру қажет.
  • Лектор: аға оқытушы Жар Ж.Ж.
 • Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Маркетинг»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: тұтыну тауарларының тұтынушылық құрылымы мен ассортиментін сипаттау кезінде қажет теориялық және практикалық ілімдерді игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бидай-ұн тауарлары. Балық пен балық тауарлары. Ет пен ет өнімдері. Сүт. сүт өнімдері. Тәтті тағамдар. Дәмдік тауарлар (шай, кофе, дәмдеуіштер). Алкогольдық және алкогольсіз сусындар. Металдар. Түсті металдар және олардың қорытпалары. Шыны өнімдері. Керамикалық өнімдері. Қағаз. Картон. Технологиялық Жабдықтар. Химиялық материалдар.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Елдегі шикізат пен материалдар және азық-түлік тауарлар тауартанудың қазіргі жағдайы мен тарихын түсіну қажет.
   • Азық-түлік тауарларының сәйкестігін расстау барысында тұтыну тауарларын өндіру теориялық және практикалық алған білімдерін қолданып пайдалана білуге дағдылар беру.
   • Тұтыну тауарларды өндіру үшін қолданылатын қазіргі кезгі жүйемелеу негізінде түсінігін жеткізу.
   • Арнайы білім, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістері: ахуалдық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, кейс әдісін пайдалану мақсатқа сай болып саналады.
   • Азық-түліктік тауарлардың құрамын, қасиетін, өндіру ретін және ассортиментінің тауартану сипаттамасын өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Лектор: пед.ғ.д., профессор Есенбаева Г.А.
 • Тауарлар мен қызметтер экспертизасы
  • Пререквизиттер: «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары», «Кедендік ресімдеу»
  • Мақсаты: негiзгi ұғымдарды және сараптаманың төңiрегiңдегi әдiстердi зерттеу, объект және тауарлық қызметтiң субъектiлерi.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарларын сапасын сараптамасын ұғым және жiктеу оны. Сараптаманың ортақ ережесi. Объект және тауарлық сараптаманың субъектiлерi. Тауарлық сараптаманың әдiстерi. Сертификациялық және тауарлық сараптама. Экономикалық және коммерциялық сараптама. Технологиялық және экологиялық сараптама. Услуг сараптама. Тауарларды сапа зерномучных сараптамасы. Кондитер бұйымдарының сапасын сараптама. Жемiстердi сапаның сараптамасы және көкөнiстер. Ағарғанның сараптамасы. Еттiң сапасын сараптама және құстың биттерiн. Азық-түлiк тауарларының бiрдейлендiруi. ВЭДтың тауарларын тауар - кеден сараптамасы. Азық-түлiк тауарларының бұрмалауы
  • Күтілетін нәтижелер:
   • талдасын және нормативтiк құжаттармен жұмыс iстесiн және заңнамалық актiлермен; бағалауды жүзеге асырсын және тауарларды сапаның сараптамасын; бiрдейлендiру өткiзсiн және товароводвиженияның барлық кезеңдерiне жалған тауарлар жасауды кездестiру.
   • дәлелдеменi салсын және талдаудың негiзiнде дәләлдеу және объектiлердi есептеумен ақпараттың синтезi және теориялық основтардың әдiстерiн сараптамада.
   • эксперименталдi мәлiметтерлердi өңдеудi тұтыну тауарылар, статистикалық әдiстердi сараптаманың ерекшелiктерiн зерттеудiң есептеуiмен хабарламалардың әр түрлi пiшiндерiнде ақпаратқа тауарларды сапаның талдауында таныстыру.
   • ақауларды ескерту бойымен өзiндiк жұмыс, iс-шаралар әзiрлеудiң дағдылары және ысыраптар.
  • Лектор:х.ғ.к., доцент Малдыбаева М.Н.
 • Шикізат және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі
  • Пререквизиттер: «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер», «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары», «Кедендік ресімдеу»
  • Мақсаты: тұтыну тауарларының тұтынушылық құрылымы мен ассортиментін сипаттау кезінде қажет теориялық және практикалық ілімдерді игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Адам тамақтануының жалпы маңызы. Тамақ және тамақтану. Дән және одан өңделетін өнім. Шырынды өсімдік шикізаттары. Уытты заттар өндірісі. Тағамдық майлар маңызы. Ет және ет өнімдері. Қоғамдық тамақтану орталығына түсетін балық және балық емес өнім түрлері. Сүт және сүт өнімдері. Қамыр қопсытқыштары. Ашытқылар. Қант (сахароза) тағам өндірісінің шикізаты. Крахмал және крахмалды өнімдер. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Жеміс – жидектер шикізаты. Кептірілген картоп және көкөністер. Тағамдық органикалық қышқылдардың өндірісі. Желімтекті заттар. Тағамдық өнеркәсіпте дәстүрлі емес шикізат түрлері
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Болашақ мамандардың тамақ өндірісіндегі технологияны жетілдірудегі ғылыми тануға ықпалын тидіретін«Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы» пәні методологиясы мен әдістемесін меңгеру.
   • Теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу және оның азық – түлік өнімдерінің өндіру технологиясындағы мәселелерді шешудегі ролін түсіну.
   • Азық - түлік өнімдерінің технологиясының қазіргі заман сұранысымен үйлесімін ескеретін ақпараттар анлизі негізінде тұжырымдамаларды қалыптастыру.
   • Аудиторияның спецификасын ескере отырып «Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы» пәні бойынша ақпаратты әр – түрлі формада жеткізу.
   • Азық - түлік өнімдерінің жалпы технологиясы бойынша білімді үнемі жаңарту керектігін түсіну, өз бетінше ұмыс жасауды игере білу және ары қарай жетілуге деген сұраныста болу.
  • Лектор: аға оқытушы Ахметова А.Б.
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  • Пререквизиттер: «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы», «Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы»
  • Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: профессионалдық қызметте іске асыруға қажетті теориялық және практикалық білімдерді, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, жалпы және техникалық білім деңгейлерін жоғарлату
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Метрологиялық негіздер. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу, өлшеу және бақылау құралдары. Мемлекеттік метралогиялық қызмет. Метрология саласындағы халықаралық ұйымдар. Стандарттау негіздері. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. ҚР мемлекеттік стандарттау жүйесі. ҚР МСЖ-дегі стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы. Сертификаттау негіздері. Сертификаттаудың ұлттық жүйесі. ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Өнім сертификаттауының жүргізу тәртібі. Халықаралық және аймақтық сертификаттау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • метрологияның, сертификаттаудың және стандарттаудың қазіргі жағдайы мен даму кезендерін түсіну қажет.
   • өлшеулер, әдістер және оларды бірліктерін қамтамасыздандыру құралдарын қолдана білу.
   • жоспарлау үшін компьютерлік технологияларды және метрология бойынша жұмыстарды жүргізудегі түсінігін жеткізу.
   • ақпаратты аудиторияға байланысты әр түрлі әдістемелерде жеткізу
   • өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың дұрыстығын талдауды өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Лектор: х.ғ.к., доцент Каримова Б.Н.
 • Стандарттау
  • Пререквизиттер: «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы», «Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы»
  • Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: : стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша бакалавр қызметінің пәндік облысымен танысу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мемлекеттік (ұлттық) стандарттау жүйесі. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Өнімді штрихтап кодтау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың сала аралық кешендері. Құрылымы мен тағайындалуы. Стандарттау жұмыстарын ұйымд. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. Өнім сапасының және оның элементтердің көрсеткіштерін стандарттау. Стандарттарды ақпараттық қамтамасыздандыру. Әр түрлі салаларда стандарттау. Мемлекеттік стандарттар талаптарын сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Стандарттаудың экономикалық тиімділігі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Стандарттаудың мәні мен мазмұнын, стандарттарды әзірлеу технологиясын, стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылау жүйесін білу керек.
   • Стандарттаудың құқықтық және заңдылық облысында, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру облысында, нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде құзіретті болу керек.
   • Стандарттау бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу, қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау, стандарттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жүзеге асыру, стандарттау облысындағы озық отандық және шет елдік тәжірибені зерделеу және жүйелендіру дағдыларын иелену керек.
   • Стандарттаудың әдістемелік негіздері, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, ақпарат беру.
   • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды қолдана отырып өнімдер сапасына нормалық бақылауды жүргізуді білу, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін түсіну.
  • Лектор: пед.ғ.д., профессор Есенбаева Г.А.
 • Ғаламдық логистикалық жүйелер
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы».
  • Постреквезиты: «Коммерциялық логистика».
  • Пәнінің әдіснамасы: Пәннің теориялық базасы отандық және шетелдік ғалымдардың логистика мен көлік логистикасы саласындағы фундаменталды еңбектері болып табылады
  • Пәнді оқыту барысында келесілерді мақсатты түрде қолдану керек: жағдайлық есептер, топтық жобалар әдісі және т.б.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.
 • СЭҚ тауар номенклатурасы
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистикалық жүйелер»
  • Мақсаты: Тауарлар құнының дұрыс белгіленуі олардың объективтік критерийлер негізінде дәл жіктелуіне тәуелді, демек кедендік төлемдердің дәлелді есептелуі және өндіріп алынуы да оған тәуелді болады. Тауарларды дұрыс жіктеудің елдің кеден саясатын қалыптастыруда және тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және кедендік бақылау процесінде жүзеге асырылатын нақты шаралар қабылдау үшін қолданылатын сыртқы сауда статистикасының объективтігін көтеру үшін де үлкен маңызы бар. Сондықтан кеден органдарының қызметкерлерінен тауарларды жіктеу теориясын, негізгі жіктеу жүйелерін түбегейлі білу және осы жүйелердің көмегімен практикалық мәселелерді шеше білу талап етіледі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатураларының маңызды мәселелері туралы студенттердің білімін қалыптастыру және кәсіби мәселелерді шешудегі олардың маңызы мен ролін түсіну.
  • дербес жұмыс істеу дағдыларының, өзін-өзі одан арғы жетілдіру қажеттігінің болуы, кәсіби білімін әрдайым жаңарту қажеттігін түсіну.
  • тәжірибелік қызмет дағдыларын қалыптастыру;
  • кәсіби қатынаста болу дағдыларын дамыту.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіби сипаттамалары мен силлабустың талаптары бойынша студент мыналарды білуге міндетті:
   • Болашақ мамандардың ЕТТ ТС негіздері мен тәртібін білуге ықпал жасайтын СЭҚ ТН әдістемелерін және жүргізу әдістерін, кедендік декларациялау мақсаттары үшін тауар номенклатурасының негізгі құралдары мен әдістерін игеру.
   • СЭҚ ТН туралы теориялық білімдерді практикада қолдана білу және жүктерді кедендік декларациялау бойынша кәсіби мәселелерді шешуде олардың арналымын және рөлін түсіну.
   • Ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы экономикалық-құқықтық және ғылыми пікірлерді ескере отырып дәлелдеме құру.
   • Пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беру, топта бірлесіп жұмыс істеу, пікірталасу және өзінің позициясын ұстану, СЭҚ кедендік қатынастарды реттеу саласында шешімдер қабылдау.
   • Өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кедендік заңнамаларға сәйкес кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білу.
  • Лектор: т.ғ.к.,доцент Жандильдин Т.Е.
 • Біріңғай көлік жүйесі
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы», «Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Транспорт жүйелерін басқару»
  • Мақсаты: Қазақстанның қазіргі жағдайдағы транспорттық жүйесін оқу, жүк тасуды ұйымдастыру және шарттары, сыртқы экономикалық іс әрекетте транспорттық жүйені басқару..
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстанның транспортық жүйесі. Негізгі транспорт түрлерінің сипаттамасы. Жүк тасымалдау классификациясы мен тасымал жүктер түрлері. Мәні мен орны. Жүк тасымалының мәні мен орны. Көліктің әртүрлі түрлерімен тасымалдауды ұйымдастырудың жіктелуі мен принциптері. Жүкті ішкі және сыртқы тасымалдаудың нормативті құжаттары. Жүкті тасымалдаудың негізгі технологиялары. Тасымалдауды маршруттау. Көліктік тарифтер. Жүкті тасымалдаудың базистік шарттарының көліктік ерекшеліктері. Сыртқы саудалық тасымалдауды құқықтық реттеу. Кедендік реттеу және халықаралық тасымалдау тарифтері. Халықаралық көліктік дәліздер бойынша транзиттік жүктерді тасымалдау.
  • Күтілетін нәтижелер. студент келесілерді білуі тиіс:
   • тәжірибеде көлік ағындарын ұйымдастыру мен басқару облысында теориялық білімдерді қолдану;
   • халықаралық сауда-саттық келісім-шарттар бойынша көліктік шығындарды анықтау;
   • жүкті тасымалдау келісім-шарттарын рәсімдеу;
   • жүктерді сыртқы саудалық тасымалдауда қызмет көрсетуді жүзеге асыруда талқылау жасау.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И., аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Жалпы көлік түрі
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквезиттер: «Көліктік жүйелерді басқару», «Бірыңғай көлік жүйесі», «Көліктік логистика».
  • Пәннің методологиясы: Пәннің теориялық негізі маркетинг және экономика саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың іргелі еңбектері болып табылады. Оқу үдерісінде жағдайды есептерді, топтық жобалар әдісін және т.б. қолдану ұсынылады.
  • Пәндерді оқытудың мақсаты. Кез-келген елдің экономикасын тұрақтандыру және дамыту, әдетте, өзінің жеке көлік жүйесін дамытудан басталады. Негізгі мақсат - дамыған елдердің даму деңгейіне жету және әлемдік көлік жүйесіне интеграция. Жеке тұлғаның мүдделерін мейлінше қанағаттандыру үшін мұндай дамудың басты назарын атап көрсету қажет, яғни, еліміздің барлық өндіріс құрылымдары мен тұрғындарын қажетті көлемде және сапада тасымалдау қызметтерімен қамтамасыз ету. Қазақстандағы көлік жүйесін дамытудың өзекті қажеттілігі қазіргі кезде бірқатар себептерге байланысты: - Қазақстанның Кедендік одаққа кіруі; - көліктің жекелеген режимдері арасындағы қозғалыс көлемін, олардың әлсіз өзара әрекеттестігі мен басқа да факторларды иррационалды бөлу. Сондықтан осы саладағы жоғары білікті мамандарды даярлау үлкен ұлттық маңызға ие. Оқу нәтижелері: A) көлік, көлік жүйелерінің негізгі түсініктерін білу; B) Жұмысты және дамуды сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді білу көлік жүйесі; B) көлік түрлерінің негізгі сипаттамаларын білу; d) көлік режимін таңдау өлшемдерін білу; D) көлік жүйелерінің құрылысы принциптері Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И.
 • Жабдықтау логистикасы
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы».
  • Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: Логистикалық Жабдықтаудың мазмұны мен ерекшелігін оқып үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Логистика: мәні мен мазмұны. Шаруашылық байланыс құрылымындағы Жабдықтау логистикасы. Жабдықтаудағы логистикалық менеджмент. «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжау. Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі ретінде. Материалдық ресурстармен Жабдықтаушыларды таңдау логистикалық функция ретінде. Жабдықтау логистикасында қорларды басқару. Жабдықтау логистикасындағы трансакциялық операциялар. Жабдықтау логистикасындағы тәуекелдер. Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегиялары. Жабдықтарды сатып алу мен қызмет көрсету ерекшеліктері. Мемлекеттік сатып алулар. Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді оқу барысында игеру қажет:
   • Шаруашылық байланыстар құрылымында Жабдықтау логистикасының негіздерін игеру;
   • Жабдықтаудың функционалдық цикілі толық логистикалық циклдің құрама бөлігі кешенін білу;
   • «Жабдықтау-өндіріс» функционалдық цикліндегі материалдық ресурстарға қажеттілікті жоспарлау мен болжауды білу;
   • Жабдықтау логистикасындағы инновациялар мен басқару стратегияларын игеру;
   • Жабдықтау логистикасының тиімділігін талдауға үйрену.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Мажитова С.К.
 • Қоймалау логистикасы
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Көліктің жалпы курсы», «Маркетингтік логистика»
  • Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: студенттерге қоймалаудың оңтайлы жүйесін моделдеуге қажет білімді беру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қойма – логистикалық жүйенің элементі. Логистиканың функционалдық салаларын интеграциялау. Қоймалау логистикасының мәселелері және оларды шешудегі функцияаралық үйлестірудің рөлі. Қоймалау логистикасының мәселелерін шешудегі жүйелік келістің методологиясы. Қойма жүйесін қалыптастыру. Қойма шаруашылығын жасау. Қойманы және жүк өңдеу қойма аймақтарын жобалау. Қоймалау жүйесін жасау.Қоймадағы логистикалық процесс. Қойма шаруашылығын басқарудың ұйымдық құрылымы. Жүк өңдеу процесі және қоймада оны ұйымдастыру. Қойманың тиімді қызмет етуі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • қоймалардың логистикалық жүйедегі орны мен маңызын білу және түсіну;
   • қоймалау логистикасының мәселелерін шешу үшін жүйелік келісінің тұжырымдамасы мен қағидаларын колдануды білу;
   • қойма аудандарының негізгі параметрлерін анықтаудың практикалық дағдыларын игеру;
  • қоймалық жүк өңдеуді ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру;
  • қойма жүйесін оңтайландыру критерийлерін білу және олардың тиімділігін ашатын көрсеткіштерді талду дағдысын игеру.
  • Лектор: доцент Смагулова С.К.
 • 4 курс
 • Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы
  • Пререквизиттер: «Заң негіздері», «Бизнес-құқық»
  • Постреквизиттер: «Жүк тасымалдау ережесі және халықаралық көлік операциялар», «Кедендік рәсімдеу»
  • Мақсаты: әр түрлі кедендік тәртіптерге кедендік заңнаманы талдау. Пәннің қысқаша сипаттамасы: ҚР кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарының қозғалысы құқықтық және нормативтік бақылау. Көлік түрлі режимдерде өнеркәсіптік және коммерциялық қызмет үшін жеке тұлғалар емес, Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тасымалданатын тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау мен кедендік ресімдеу технологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу рәсімдерін білу және қолдану практикалық дағдыларын, сондай-ақ кеден ісі қызметін Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде реттейтін құқықтық құжаттардың сатып алу.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Искалиева М.С.
 • Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық, әкімшілік құқық.
  • Постреквизиттер: азаматтық іс жүргізу құқығы, Мемлекеттік басқару және менеджмент.
  • Оқу нәтижелері: A: еңбек заңнамасына құқықтық негіздерін білу B: тиісті жағдайларда еңбек нормаларын қолдану. C: еңбек қатынастары саласындағы қажетті ақпаратты жинау және талдау қабілеті D: қазіргі презентациялар түрінде ақпарат мақалалар, тезистер E: жеке және кәсіби дамыту қажеттілігі. «Қазақстан Республикасының еңбек құқығы» пәні әдіснамасы мемлекеттік және құқық теориясының, әкімшілік құқықтың, конституциялық құқықтың, жоғары оқу орындарында оқылатын ережелеріне негізделеді. жағдайлық есептер, қате анықтау тәсілі, жоба әдісі, кейс әдісі, жабық және ашық сынақтар: Осыған байланысты, бұл мамандандырылған білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін пайдалану ұсынылады.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Хауия С.
 • Инфографика және коммуникация
  • Пререквизиттер: Маркетинг, информатика, Маркетингтік зерттеулер.
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу
  • Мақсаты: тауарлар мен қызметтерді тиімді насихаттай алу үшін инфографиканың дамыту дағдыларын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инфографиканың классикалық мысалдарымен танысу. Заманауи маркетингтегі визуалды байланыс .Деректерді визуализациялау және инфографика. Деректерді жинау және талдау. Деректерді визуализациялау түрлері. Инфодизайн және инфографиканы қолданылатын практикалық дағдылар. Маркетингтік зерттеулер деректерін визуализациялау. Маркетингтік деректермен жұмыс жасау. Заманауи маркетинг және экономикадағы визуалды медиа-коммуникациялар. Анимациялық оқыту иллюстрациялар - медиа технологиясының элементтерін бейнелеу тәсілі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • ойлау мәдениетіне ие болу; ақпаратты қабылдауды, талдауды, ақпараттарды жинақтауды, мақсаттар мен оны шешу жолдарын белгілеуге, тауарлық маркаларды маркетингтік талдауды жүргізуге;
   • тауарлық белгілердің нарықтық жағдайын және тұрақты бәсекелестік артықшылықтарын бағалау; әртүрлі сауда белгілерін, визуалды рәміздерді және логотиптерді жасау бойынша тапсырмаларды жобалау және орындау;
   • когнитивтік және кəсіби қызметте негізгі ақпаратты түсіну, сыни талдау жəне пайдалану үшін информатика негіздерін білу
   • мәтіндік өндіріс құрылымы мен мазмұнын, нормативтік-техникалық құжаттарды сыни талдау дағдыларын меңгереді
   • дербес жұмыс дағдыларын арттыру және ақпараттық технологияны дамыту және қолдану кезінде жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Тарская М.Н.
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Бизнес құқығы, Макроэкономика, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Есеп және аудит.
  • Постреквизиттер: Стратегиялық жоспарлау, Бизнес-жоспарлау.
  • Мақсаты: «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау» студенттерге қажетті теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру, олар келесі міндеттерді қамтиды:
   • инвестициялардың экономикалық мазмұны, олардың негізгі түрлері мен көздері, инвестициялық қызметті қаржыландыру туралы объективті көзқарастар;
   • Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының негізгі принциптері мен механизмдерін теориялық білу;
   • мазмұн туралы теориялық білімдер, инвестициялық жобалардың жіктемесі, оларды жүзеге асыру кезеңдері;
   • Инвестициялық жобалар үшін бизнес-жоспарларды әзірлеуде қолданылатын білімдер;
   • инвестициялардың тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін теориялық білімі және оларды инвестициялық шешімдер қабылдау үшін практикалық қолдану дағдылары;
   • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауда және инвестициялық опцияларды таңдауда инфляцияны, белгісіздікті және тәуекелді есепке алу дағдылары;
   • шектеулі ресурстар жағдайында инвестициялық жобаларды портфельдік басқару дағдылары.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инвестициялардың экономикалық мазмұны және олардың негізгі классификациясы. Шетел капиталын пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық мақсаттары, мақсаттары мен принциптері. Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерінің бірі ретінде кәсіпорындардың меншікті құралдары. Инвестициялық қаржыландыру көздерін бюджеттен тыс тарту. Инвестициялық қаржыландырудың бюджеттік көздері. Инвестициялық жобаның тұжырымдамасы және оны дамытудың негізгі кезеңдері. Мақсатты тапсырмалар және инвестициялық жобаның бизнес-жоспарының құрылымы. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі принциптері және бастапқы ақпараттың құрамы. Инвестициялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштері. Инвестициялық жобалаудағы тәуекелдерді есепке алу теориясы мен тәжірибесі. Фирманың активтерінің табыстылығын және рентабельділігін бағалау. Облигациялар мен акцияларды бағалау
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Татиев Т.А.
 • Өндірістік логистика
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы»
  • Постреквизиттер Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс
  • Мақсаты студенттерді бизнес-қызметтің заманауи бағыты ретіндегі өндірістік логистиканың теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; әр түрлі деңгейдегі бизнес-жүйелердегі ақпарат ағындарының қозғалысын басқару облысындағы білімдерді қалыптастыру; тауарларды жеткізу тізбектерінде өндірушіден тұтынушыға дейінгі жолда қарым-қатынас принциптерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өндірістік логистиканың негізгі түсініктері. Өндірістік пен ақпараттық қамтамасыздандырудың логистикалық технологияларды жүзеге асырудағы ролі. Өндірістік жүйелер және олардың жіктелуі. Логистикалық ақпараттық жүйелер. Өндірістік ағындар. Кәсіпорындағы электронды құжат алмасу. Эдифакт жүйесі. Өндірістік логистикадағы келіссөздердің маңызы. «1С:Предприятие» бағдарламасы. Кәсіпорын клиенттерінің деректер базасы. Сатып алу логистикасындағы ақпараттық ағындар. Қойма логистикасын автоматтандыру. Көліктік логистикадағы ақпараттық технологиялар. Құқықтық және кедендік ақпараттық жүйелер. Логистикадағы геоақпараттық жүйелер. Логистикадағы интернет-технологиялар және жеткізу тізбектерін басқару.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • өндірістік логистиканың объектісін, пәні мен негізгі түсініктерін білу;
   • өндіріс қозғалысын басқару мәселелерінің логистикалық қойылымын білу;
   • кәсіпорындағы тауарларды жеткізудің тізбектерін ақпараттық жабдықтауды дамыту бағыттарын білу;
   • кәсіпорынның логистикалық қызметін дамыту үшін компьютерлік технологияларды қолдану;
   • кәсіпорынның ішкі бизнес-процесстерін ақпараттық қамтамасыздандыру дағдыларын меңгеру.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И., Аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Көлік жүйесін басқару
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы», «Өндірістік менеджмент»
  • Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе
  • Мақсаты: «Көлік жүйесін басқару» пәнінің басты мақсаты көлік жүйесіндегі барлық басқару әдістерін игеріп, оларды практикада қолдадана білу және техникалық-пайдалану көрсеткіштеріне байланысты жүктерді және жолаушыларды тасымалдауда қолданылатын көліктің алуан түрлері оқып, игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Пәннің теориялық негізі отандық және шетелдік ғалымдардың экономика, менеджмент және маркетинг салаларындағы еңбектері болып табылады. Пәнді оқыту барысында келесілерді мақсатты түрде қолдану керек: жағдайлық есептер, топтық жобалар әдісі және т.б.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Түрлі көліктің көмегімен тасымалдауды ұйымдастырудың қағадаларын білу және және іс жүзінде қолдану;
   • Жүк ағынын ұйымдастыру және басқару жайындағы теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу;
   • Көлік шығындарын халықаралық сатып алу-сату шарты бойынша анықтау және келісімдегі тауар бағасындағы көліктік көліктердің құрамдас бөлігін анықтау;
   • Жүкті тасымалдау келісімшарттарын толтыру дағдыларын игеру және осы келісімшарттар бойынша туатын пікірталасты шеше білу;
   • Сыртқы саудалық жүкті тасымалдаудағы көліктік-экспедициялық қызмет көрсетудің ерекшеліктерін түсіне білу
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И.
 • Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары
  • Пререквизиттер: «Құқық негіздері», «Көліктің жалпы курсы»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Модульдің мақсаты: Кеден органдарының болашақ қызметкерлері ретінде студенттердің жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары жөніндегі білімін қалыптастыру.
  • Модульдің мазмұны: Жүктерді халықаралық тасымалдау әлемдік сауданы дамытудағы негізгі фактор ретінде. Халықаралық көлік операцияларын жүзеге асырудың құқықтық негіздері. Халықаралық тасымалдау шарты. Тасымалдауларға көліктік-экспедициялық қызмет көрсету. Халықаралық тасымалдауда жүктерді сақтандыру. Көліктегі жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру. Жүктердің көліктік сипаттамалары, оларды тасымалдауға дайындау. Тауарларды жеткізудің базистік шарттары (ИНКОТЕРМС). Халықаралық теңізбен тасымалдау. Жүктерді теміржолмен тасымалдау. Жүктерді автомобильмен тасымалдау. Жүктерді әуе кемелерімен тасымалдау. Энергия қорларын тасымалдауда құбырларды қолдану. Көліктік инфраструктураны дамытудағы Қазақстанның стратегиясы. Транзиттік саясат және ҚР ішкі қажеттігін қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:
   • болашақ мамандардың ел ішінде болсын, шет елдерге болсын апарылатын жүктерді тасымалдау ережелері жөнінде түбегейлі білім алуға мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеруге;
   • тасымалданатын жүктердің сипаттамасы туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, студенттердің сыртқы сауда операцияларын көліктік қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыруға және оларды практикада қолдануға және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсінуге;
   • ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы жүктерді халықаралық тасымалдау жағдайлары туралы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып дәлелдеме құруға;
   • пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, жүктерді әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау және халықаралық көліктік операциялар саласында шешімдер қабылдауға;
   • өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге
  • Лектор: т.ғ.к.,доцент Жандильдин Т.Е.
 • Кедендік ресімдеу
  • Пререквизиттер: «ҚР Кеден құқығы», «ҚР-да кеден ісін ұйымдастыру».
  • Постреквизиттері: «Салық жүйелері мен салық құқығы», «Кедендік әкімшіліктендіру».
  • Оқыту нәтижелері:
   • А. Болашақ мамандардың тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу жөнінде ғылыми мағлұмат алуға мүмкіндік туғызатын, зерделенетін пәннің әдістемелерін, оның негізгі нысандары мен әдістерін игеру.
   • B. Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы теориялық білімдерді тәжірибеде қолдана білу және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен рөлін түсіну.
   • С. Ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы экономикалық-құқықтық және ғылыми пікірлерді ескере отырып дәлелдеме құру.
   • D. Пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беру, топта бірлесіп жұмыс істеу, пікірлесу және өзінің позициясын ұстану, тауарлар мен көлік құралдарына кедендік ресімдеуді ұйымдастыру бойынша шешімдер қабылдау.
   • Е. Жеке жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білу.
  • «Кедендік ресімдеу» пәнінің әдіснамасы оны оқытудың ерекшеліктері және мақсаттарымен анықталады. Осыларға сәйкес арнайы білім, іскерлік пен дағдылар қалыптастыруға бағытталған оқу әдістемелерін пайдаланған тиімді болады.
  • Лектор: т.ғ.к.,доцент Жандильдин Т.Е.
 • Коммерциялық логистика
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика», «Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы»
  • Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: : коммерциялық логистика теориялық негіздерін, сондай-ақ қазіргі заманғы логистикалық жүйелерін талдау практикалық дағдыларын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: бизнес-логистика концепциясы, коммерциялық логистика коммерциялық логистика, стратегия және жоспарлау әдістері, коммерциялық логистика медиация, логистика коммерциялық сатып алу, логистика көтерме сату, коммерциялық логистика, көлік қызметтері, сақтау және қойма өңдеу, түгендеу басқару, ақпараттық қызмет көрсету қамтамасыз логистика, экстраполяция жолымен материалдық ағымының болжау, корреляциялық және регрессиялық талдау арқылы материалдық ағымының болжау
  • Күтілетін нәтижелер:
   • логистика негізгі ұғымдар туралы түсіну және білу: материалдық ағыны, логистикалық іскерлік операциялар, коммерциялық логистикалық жүйелер, коммерциялық қызмет логистикалық, қойма, материалдар өңдеу, түгендеу бағалау.
   • Практикалық жағдайларды талдау бизнес логистика негізгі ұғымдар, принциптер мен ұғымдар қолданылады алады және логистика функционалдық бағыттарына жақсарту үшін тиімді шешімдерді әзірлеу
   • Практикалық дағдылар жеткізуші таңдау, өнім тарату жүйелерін, коммерциялық делдалдар логистикалық, өндірістік қуаттарды резервтік және сақтау аудандар мен контейнерлер үшін қажеттілігін есептеу әдістемесі есептеу сатып алу
   • Аудитория ерекшелігін ескере коммуникация түрлі нысандарда логистика коммерциялық дамыту саласында ақпаратты ұсыну
   • Кәсіби білім тұрақты жаңарту қажеттілігін түсіну, өзіндік жұмыстың дағдылары болуы тиіс.
  • Лектор: э.ғ.д.,профессор Накипова Г.Е., аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Кәсіпкерлік қызметтің негіздері
  • Пререквизиттер: «Маркетинг», «Экономикалық теория», «Логистика негіздері», «Менеджмент»
  • Постреквизиттер: «Дистрибьюторлық логистика», «Логистикадағы жоспарлау және бақылау»
  • Мақсаты: Қазақстандағы бизнес қызметтің басым бағыттары бойынша студенттердің білім ауқымын қалыптастыру және бизнес-жоспарды әзірлеу, бизнес сәтті жүргізуге практикалық дағдыларды меңгеруге көмектесу, әлеуметтік-экономикалық кәсіпорын басқару саласындағы теориялық және тәжірибелік білім қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • кәсіпкерлік дағдыларын институционалдық және құқықтық базаның теориялық және практикалық негіздерін білім алу және кәсіпкерлік қызметті тәрбиелеу;
   • кәсіпкерлік теориясының әртүрлі бағыттары туралы теориялық білімдерді қолдану;
   • маркетингтік қызметтің негізгі әдістері мен әдістерін, бизнес жоспарлау және диагностикалауды практикалық сабақтарда оқып үйрену;
   • жоспарланған жұмыстардың табысты әсер ететін факторларды анықтау, ақпарат жинау өнімдерін дағдыларын, базарлар, бәсекелестері жақсарту;
   • компанияның табыстылығын күтуге үйрену және жобаны іске асыру қиындықтар мен кедергілерді болжау.
  • Лектор: доцент Смагулова К.С., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Тарату логистикасы
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика», «Көтермен және бөлшек сауда»
  • Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, Дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: студенттерде тарату желілерін қатаң бәсеке жағдайында оңтайландыруға, клиенттердің тасырыстарын басқарумен және клиент үшін құндылықты жасайтын иілімді логистикалық сервисті қамтамасыз етумен байланысты тарату логистикасының негізгі аспектілері бойынша білімдерін дамыту..
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Дайын өнімді таратудың негізгі түрлері. Логистикалық делдалдардың типтері. Таратуды басқару жүйесі. Орналастыру стратегиясының әдістері. Қоймалық қызметтің негізгі түсініктері. Қоймаларды жіктеу. Қоймалық шаруашылықты ұйымдастыру формалары. Қоймалық ғимараттарды жоспарлау. Қоймадағы өнімдердің қорларын есептеу мен бақылау әдістері. Қоймалау қызметінің негізгі көрсеткіштері. Қоймадағы технологиялық үдерісті ұйыидастыру. Қоймаға өнімнің түсуі және оны қабылдау. Өнімді сақтауға орналастыру. Өнімді іріктеу, жинау және жіберу. Қайта қайтарылатын өнімді өңдеу. Тара және буып-түю.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • тарату арналарының ұйымдық құрылымын жасау білімін;
   • тұтыну сұранысын анықту және оның қанағаттандырылуын анықтай білу;
   • сауданы ұйымдастыру мен тауар жылжытудың ұтымды формаларын таңдау ілімдерін игеру;
   • қорларды басқару ілімдерін игеру;
   • дайын өнімнің қорларын сұрыптау мен орналастыру, жинау туралы түсінік қалыптастыру
  • Лектор: э.ғ.д.,профессор Накипова Г.Е., аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Логистикадағы жоспарлау және контроллинг
  • Пререквизиттер: «Логистика негіздері», «Маркетингтік логистика», «Бизнес жоспарлау», «Кәсіпорынның қызметін жоспарлау»
  • Постреквизиттер: Өндірістік, дипломалды тәжірибе, Дипломдық жұмыс
  • Мақсаты: білім алу және жоспарлау қабілетін және логистикалық жобаларды өңдеу, логистикалық көрсеткіштердің жоспарлы және нақты мағыналарындағы ауытқу және айырмашылықтарын анықтау үшін логистикалық үдерісте басқарушылық шешім қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
   • Логистикадағы стратегия және жоспарлау. Стратегиялық логистикалық жоспарлау. Логистиканы жоспарлау. Логистикалық стратегияның типтері. Логистикалық стратегияны дайындау. Логистикалық стратегияны жүзеге асыру. Логистикалық жоспарлаудың жіктелуі. Логистикалық бақылау. Логистикадағы бақылау. Логистикалық жүйе мен технологиядағы жұмысты жоспарлау
  • Күтілетін нәтижелер:
   • әрекет ету мүмкіндіктерін іздеу үдерісін білу, осы әрекеттердің салдарын болжау, логистикалық жоба даярлау;
   • қызмет көрсету деңгейін жоғарлату, капитал жұмсалымы мен шығындарды қысқарту үшін логистикалық стратегия даярлай білу;
   • логистикалық есептерді құру және шешу қабілетін игеру;
   • логистикалық бақылау туралы білу
  • Лектор: доцент Смагулова К.С., маг. оқытушы Лесов Д.Д.

  Тәжірибе түрі. Оқу тәжірибесі

  Курс: 2.

  Оқу тәжірибесі 5В090900 – Логистика мамандығы бойынша МЖМБС және оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Оқу тәжірибесі бірінші курста теориялық оқуды толығымен аяқтағаннан кейін ұйымдастырылады. Оқу тәжірибесінің мақсаты студенттердің логистика туралы алғашқы білімдерінің практика жүзінде іске асырылуының негіздерін игеру болып табылады.

  Мақсаты: Оқу тәжірибесін оқыту мақсаты:

  - кәсіпорынды басқару жүйесіндегі логистикалық қызмет орынын зерттеу;

  - компания қызметінің материалдық ағымының және жоспарлауды ұйымдастыру саласындағы негізгі бағыттарын зерттеу.

  Күтілетін нәтижелер:

  - арнайы пәндері меңгеру кезінде алынған теориялық білімді бекіту;

  - таңдаған мамандық бойынша дағдылары мен өздік жұмыс жасай алу тәжірибесін шыңдау;

  - кәсіпорынды басқаруды ұйымдастырумен танысу;

  - бақылау жүйесіндегі логистикалық және маркетингтік қызметтер функциялары мен мәнін зерттеу;

  - ғылыми-зерттеу операциялары және бизнес-үрдіс әдістерін игеру;

  - логистикалық процестерді талдау, жүйелік әкімшілік, логистикалық үдерістерді бақылау;


  Тәжірибе түрі. Өндірістік  тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты:

  Өндірістік  тәжірибені оқыту мақсаты болжау, жоспарлау, логистика, ұйымдастыру, басқару және түрлі меншік нысандарындағы компаниялардың бақылау сипаттамаларын терең зерттеу болып табылады. Студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқу кезінде алған білімдерін алынған теориялық және практикалық білімдерін, кәсіпорынның қызметкерлерінің міндеттерін зерттеу, экономикалық мәселелер бойынша сұрақтарын бекіту.

  Күтілетін нәтижелер:

  Өндірістік тәжірибені өту нәтижесінде студенттер Қазақстан Республикасында логистиканың дамуының ағымдағы жай-күйнің нақты бейнесін, сондай-ақ осы саладағы логистикалық қызметпен айналысатын нақты кәсіпорындарда  практикалық дағдылар алуы тиіс.  Тәжірибе түрі. Дипломалды  тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты: Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты болашақ кәсіби жұмыс дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті студенттердің кәсіби білімдерін, тәжірибесін, жеке қасиеттерін тереңдету болып табылады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдаған тақырыбына сәйкес соңғы біліктілігі бойынша дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін материалдарды жинау.

  Диплом алдындағы тәжірибенің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

  - жалпы білім беретін пәндерді меңгеру кезінде алынған маркетингтік білімдерді бекіту, кеңейту және жүйелеу;

  - таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибесі бекіту;

  - студенттер маркетинг саласындағы мен өзіндік зерттеулерді  жүргізу дағдылары мен кәсіби құзыреттілігін арттыру;

  - дипломдық жұмыс жазу үшін қажетті тәжірибелік материалдар жинау;

  - дербес маркетингтік, басқару, өндірістік қызмет бойынша тәжірибелік әдістер мен дағдыларды меңгеру,.

  - басқарушылық, өндірістік қызметтегі логистикалық үрдістердің конторллингін, әкімшілік жүйесін және логистикалық үрдістерді өзіндік талдау жасаудың тәжірибелік әдістемелері мен дағдылар жиынтығын меңгеру.

  Күтілетін нәтижелер:

  Дипломалды тәжірибені өту нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

  -кәсіпорынның қызметін экономикалық реттеу;

  - ұйымның логистикалық қызметті жоспарлау және логистика операциялардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін, компанияда логистикалық бизнес-процестерді талдау;

  - өткізу стратегиясын, тарату арналары және өнімді тарату жүйелері мен сатуды ұйымдастыру;

  - басқару және басқару ұйымдастыру, оның құрылымы, стратегиялық және тактикалық міндеттері; жеке функционалдық бағыттарына сипаттама;

  - жедел және стратегиялық жоспарлау және басқару принциптері;

  - кәсіпорынның оңтайлы сауда-сатып алу қызметі үшін қажетті түгендеу тиімділігін бағалау;

  - кәсіпорынның тауарлық-сатып алу қызметін оңтайландыру үшін тауарлы-материалдық қорлардың тиімділігін бағалау.

  - логистикалық жүйені құру технологиясы құрылымын және қазіргі заманғы тұжырымдамаларын өзгерту;

  - макро және микроэкономическалық деңгейлерде логистикалық жүйелерде ресурстарды тиімдендіру мақсаттарын алға қою және шешу;

  - жеткізу тізбегі конфигурациясы мен логистикалық жоспарды қалыптастыру;

  - кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде логистикалық қызметтер мен операцияларды басқара білу;
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus