• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В070300

  Мамандығы:

  Ақпараттық жүйелер

  Факультеті:

  Есеп - қаржы факультеті

  Дайындық бағыты:

  Техникалық ғылым және технологии

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  248
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  18
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  3
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  30
  - ел ішінде
  30
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры
  Дәрежесі және мерзімі Дара дәрежелі (бір университет) (212ECTS–кредиттер/ 129қаз. кредиттері)
  Оқу орыны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредиттеу Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттік (БСҚА) http://nkaoko.kz/ «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 2013 жылы БСҚА аккредиттелген.
  Қолданылу мерзімі Бұл бағдарламаны 2016 жылдан бастап университетте академиялық дәреже алатын тұлғалар үшін 4 жыл мерзімге университет бекіткен
  Уровень ҚР ЖБЕКБ (Жоғарғы білімнің Еуропалық кеңістігі үшін біліктілік): 1-кезең; ЕБ (Еуропалық біліктілік): 6-деңгей; ҰБШ (ұлттық біліктілік шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Бұл бакалаврлық бағдарламаның мақсаты жаңа білімді алу, тарату және қолдану бірыңғай үрдісі негізінде ақпараттық жүйелер мен технологиялар аясында жаңартпашылыққа бағытталған мамандарды сапалы дайындау болып табылады.
  • Ойдағыдай бітірушілер әртүрлі ақпараттық жүйелерді жобалау және құру аясында, деректер базасын және желілерді басқаруда, ақпараттық, бағдарламалық техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыздандыруды олардың элементтерін қолдауға жеткілікті білімі мен іскерлігі көрсету қажет.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән/білім аясы
  • Негізі пәндер
  • Ақпараттық жүйелер негіздері, Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау, Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы, Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары, Web-техно­логиялар, Компьютерлік желілер, ЭАЖ-дағы жаңа технологиялар, Ақпараттық жүйелері жобалау.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандық
  • Экономикадағы ақпаратық инжиниринг,
  • Компьютерлік дизайн.
  • 3.Бағыт
  • Техникалық
  • 4.Ерекшеліктері
  • Бағдарлама ақпараттық жүйелер мен технологиялар аясындағы құзыретті дамытуға бағытталған IT-маманды дайындауда құзыретті моделге ерекше көңіл аударылуы «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша еңбек нарығында бәсекелестік, білім кеңістігінде университет беделін көтеруге жағдай жасайтын, кәсіби деңгейін дүние-жүзілік стандартқа сәйкестене жетуін бакалаврларды дайындауда өте маңызды міндеттерді шешу құралы болып табылады.
 • C) Жұмысқа орланастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орланастыру
  • Мамандық бітірушілері әртүрлі меншік түрлеріндегі кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмыс істеуге қажет адам қызметінің әртүрлі салаларында ақпараттық жүйелерді құратын, енгізетін және пайдаланатын біліктілік дәрежесіне жеткілікті түрде қабілетті болады. Олар өзгеріс динамикасы жағдайында әлеуметтік, кәсіптік рөлдердің өзгеруіне, географиялық және әлеуметтін жұмылғыштыққа дайын.
  • 2.Одан әрі оқу
  • Студент бітіруші ЖОО-ны аяқтағаннан кейін жрғарғы оқу орныннан кейінгі және қосымша білім бағдарламалары бойынша жалғастыруға мүмкіндігі болады. Ол 6М070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратурада және Шанхай ынтымақтастық ұйымының серіктес-жоғары оқу орындарының келісімді бағдарламалары бойынша оқып екі диплом ала алады.
 • D) Білім стилі
  • 1.Зерделеу және оқыту тәсілдемелері
  • Білім беру бағдарламасы IT-технологиялармен жұмыс істеуге дағдылануға бағытталған оқытудың қолданбалы сипатқа ие. Оқыту үрдесінде проблемалы-бағытталған қолданбалы бағдарламалар пакеттері, оқыту жүйелері электрондық оқулықтар, слайд-фильмдер, бейнеәдістер, қашықтықтан оқыту, вебинарлар пайдаланылады, мына әдістер қолданылады; командада жұмыс, дәріс-пікірсайыс, екеуара дәріс, қателермен дәріс, дальтон-жоспар, проблемалық дәріс, ойнау әдістері (брейн-ринг, іскерлік ойындар, Өз ойыны, қарсыластар, сабақтағы емтихан және басқалар)
  • 2.Бағалау әдістері
  • Университетте студенттердің білімін ағымдық, шептік, аралық және қорытынды бақылауды қамтитын білім сапасын бақылаудың ішкі ЖООлық жүйесі жұмыс істейді.
  • Бағалау әдістері: ауызша сауалнама, зертханалық жұмыстар бойынша есеп берулер, оларды қорғау, жобалар бойынша есеп беру, өзіндік тапсырмаларды орындау, коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмысын, таныстырудар, тренингтер, тестілер және басқалар. Оқушылардың білімдік бағдарлама бойынша ағымдағы үлгерімін бақылау және аралық аттестация студенттердің оқу және оқудан тысқары жетістіктерінің 100-баллдық жүйесімен жүргізіледі. Пән бойынша емтихандық бағалау үлгерімнің шептік бақылауы – 60% және аралық атесстациясы (емтихан) – 40% максимал көрсеткіштерінің сомасы түрінде анықталады және 100% болады
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Кезеңнің бірінші деңгейінде академикалық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін «Жоғарғы білім. Бакалавриат» мемлекеттін жалпы міндетті білім стандарты талаптарына бағдарлама сәйкестеледі.
  • Бірінші кезең бітірушілерінің болжалды (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080) жалпы қызыретін (сондай-ақ өзекті бағды ретінде белгілі) бағдарлама қамтиды.
  • Төменде келтірілген құзыреттер бұл бағдарлама үшін жинақы және ең ерекше құзыреттері болып табылады:
  • ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты қорытындылауға, талдауға, қабылдауға қабілетті мақсат қоятын және жолын таңдайтын ауызша және жазбаша сөйлеуде логикалық дұрыс білетін, дәлелді және оны құрайды;
  • негізгі табиғи-ғылыми, математикалық және арнайы білімдерін көрсетеді және кәсіби қызметінің негізіне жататын ғылыми қағидаттарды түсінеді;
  • ақпараттық жүйелер мен технологиялар аясында тәжірибелік есептерді шешу үшін жалпы кең дайындыққа (негізгі білімдерді) ие болу, қазіргі ақпараттық технологиялар дамуы бағыты мен келешегі туралы түсінігі болу;
  • мемлекеттік тілде жазбаша, ауызша және электронды коммуникацияға қабілетті және шеттілден білімі қажет;
  • кәсіби ортада проблемаларды түсіну және анықтау үшін жүйелік құзыретті пайдалану, жобалауда тиісті талдаулық әдістемесі мен әдістерін таңдау және қолдануды білу, ғылыми тәжірибені жоспарлау және өткізу, деректерді түсіндіру және қорытынды жасау.
  • 2.Ерекше құзыреттер
  • 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша бакалавр мынадай қызметтерге ие болады:
  • - қазіргі аспаптық құралдарды қолданып бағдарламалауды білу;
  • - нақты пәндік аймақта ақпараттық жүйелер мен олардың құраушыларын жобалауды жүзеге асыру қабілеттілігі;
  • - умение формировать техническую документацию на разрабатываемую информационную систему, анализировать собственный и зарубежный опыт создания и внедрения информационных систем;
  • - құратын ақпараттық жүйенің техникалық құжаттамасын қалыптастыруды білу, ақпараттық жүйелерді жасау және енгізуге өзіндік және шетелдік тәжірибелерді талдау;
  • - ақпараттық-бағдарламалық кешендерді адам-машиналы интерфейсін жобалау қабілеттілігі;
  • - есеп қойылымын орындай білу, деректер базасын және білімдер базасын жасау, компьютерлік желілерді құру;
  • - нақты басқару есептеріне математикалық моделдерді бейімдеу қабілеттілігі;
  • - ақпараттық жүйелерді құру, енгізу және қолдау жобаларын басқаруды білу;
  • - ақпаратық жүйелер мен техникалар деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету дайындау пәндік аймақты талдау және пәндік-бағытталған ақпараттық жүйелерді жобалау әдістемесін, ақпаратты жүйелердің жүйелік талдау және реинжиниринг әдістеріне ие болу
 • F) Бұл бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізбесі
  • Бітірушілер студенттердің кәсіби тәжірибесі нәтижесінде, мекеме қызметінде, клиенттермен жұмыс істеуге мыналарға қабілеттілігін көрсете алады:
  • - әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалауды қазіргі әдістері мен құралдары бойынша терең білімдерге ие болу;
  • - ERP және Web-бағдарламалаушы ретінде, интернет-жобалау менеджерлері, деректер базасымен сайттар әкімшіліктері, жүйелік талдаушылар болып жұмыс істей білу;
  • - құратын ақпараттық жүйелердің техникалық құжаттарын жасау;
  • - ақпараттық жүйелердің ақпараттық және бағдарлама-аппаратының кешендерінде жұмыс істеу;
  • - әлеуметтік-экономикалық үрдестерді басқаруда ғылыми-тәжірибелік моделдік зерттеулерді жүргузі.
  • - ақпараттық жүйелер мен оның құраушыларын пайдалану және жетілдіру
  • - әлемдік жетекші өндірушілер Microsoft, Cognos, MapInfo Co бағдарламалық өнімдері мен технологияларын кәсіби бөлу;
  • - C++, С#, Java, SQL, PHP және басқа тілдерде кәсіби деңгейде бағдарламалау;
  • - деректер базасын және білімдер базасын (Microsoft Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL және т.б.), Microsoft Windows, Unix, Linux басқа операциялық жүйе буындарында кәсіби деңгейде жобалау;
  • - командада және жобаларда басқаруда жұмыс істей білу;
 • «Дінтану», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» мектеп бағдарламасы көлемінде
  • Постреквизиттер: Ақпараттық технологиялар. ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: негізгі діни бағыттағы білімді қалыптастыру, сонымен қатар аралықконфессиалды қарым-қатынас мәдениетін және діни экстремизм профилактикасын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Мемлекет және дін. Діннің ерте формалары.Конфуцианттық. Даосизм .Индуизм. Иудаизм. Буддизм. Ерте христиандық. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизм профилактикасының әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: діннің әлеуметтік мәдени арнайы ерекшеліктері туралы елестетушілік; түсініктерді еркін түсіну; дін тарихын білу, дін дамуының маңызын, оның динамикасын түсіну; діндегі жалпы теориялық сұрақтарды ажырату; діннің философиялық талдауының дағдылары мен тәсілдерін игеру.
 • «Кооперативті қозғалыс тарихы мен теориясы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы» мектеп бағдарламасы көлемінде
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: кооперативті қозғалыс теориясы мен тарихы негіздері бойынша білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кооперативті қозғалыстың туындауы. Әлеуметтік-экономикалық маңыз және кооперация табиғаты. Кооперативті идеология. Капитализм шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Әкімшілік-басқарушылық экономикалық жүйелер шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Нарықтық экономикаға өту шарттарындағы кооперативті қозғалыс. Қазақстан Республикасындағы кооперативті қозғалыс. Қазіргі халықаралық кооперативті қозғалыс.
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық қатынастар тарихын толығымен қабылдау құзыреттілігі, кооперативті қозғалыс ролін түсіну, қазіргі шарттардағы кооперацияның жағдайы мен дамуын білу.
 • «Жемқорлыққа қарсы әрекет негіздері», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері
  • Постреквизиты: ЭАЖ жаңа технологиялар
  • Мақсаты:Студенттер қазіргі заманғы қоғамда жемқорлықтың эволюциясы жөнінде, қоғамдық қатынастардың әрбір саласына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттамасын, жемқорлықтың ҚР ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қаупі жөнінде, шетелдік инвестициялар көлеміне ықпалы жөнінде, кеден органдарының қызметшілерінде білімдерді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамасы. Жемқорлықтың этикалық пен типологиялық белгілері және оның таралу салалары. Жемқорлық ұлттық қауіпсіздік қатері ретінде. Сот жүйесінің жемқорлықты жоюдағы ролі. Жемқорлық пен кедейшілік. Жемқорлықтың шетелдік тура инвестициялар көлеміне ықпалы. Жемқорлықпен күресудегі азаматтық қоғамның ролі. Жергілікті билік органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету мәселелері. Саяси партиялар органдары қызметінің айқындығын қамтамасыз ету. ҚР корпоративті басқару принциптерінің дамуы. Жемқорлықпен күресудегі БАҚ ролі.
  • Күтілетін нәтижелер: Жемқорлық ұғымы және жемқорлықтың криминологиялық сипаттамалары саласында, сонымен қатар экономикалық қылмыстарды жіктеу мәселелері жөнінде білімді игеру; теориялық ойлау және талдау негізінде сәйкес қызмет ету саласында нормативті-құқықтық нормаларды қолдана алу; пәндік есептерді шешу барысында талдау-синтетикалық және логикалық әрекеттің әдістерін қолдану; алған білімдерді жүйеге келтіре білу, ғылыми критикалық талдау негізінде оқиғаларды талдау және интерпретациялау;
  • сәйкес құрылым бойынша нормативті реттеудің мәселелік аспектілері бойынша хабарлама мен баяндамалар түрінде ақпаратты ұсыну; өздігінен жұмыс жасау дағдыларын арттыру.
 • «Жемқорлықтың қарсы әрекеті: құқықтық және экономикалық аспектілері», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері. Экономикалық теория негіздері.
  • Постреквезиттер: ЭАЖ-дағы жаңа технологиялар
  • Мақсаты: Бейімділік құзыретін меңгеру. Бұл дегеніміз құқықтық және негізгі ұйымдастырудың алдын алу шараларын білу, қарсы әрекет және пайда болған күреспен және қылмыстық бағытталған жемқорлықтың қажетті шартын арылту және жаңалау мемлекеттік жүйесін және жергілікті жүйені басқару. Бұл әлеуметтік экономикалық тиімділікте атаулы қызмет істеу жүйесінде болу керек.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлықтың түрлері мен формалары. Жемқорлық үдерістерін талдаудың әдіс тәсілдері және математикалы-статистикалық аппараттың жемқорлықтық айналымының есебінің қолданылуы және компьютерлік технология желісі. Жемқорлыққа қарсы әрекеттің өзара орындаушылықтың басқарушы өлшем жүйесінде (Халықаралық жоспарда, жолдауда, мемлекеттік программада) алатын функционалды және өзара әрекет орны.
  • Күтілетін нәтижелер:жемқорлықтық әрекетке қарсы бағытталған жүйенің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру жемқорлық қылмыстарға жауап беру. жемқорлық қылмыстарға қарсы азаматтық позиция ұстану; жемқорлықпен күресуге қолданылатын заңнамаларды білу; жемқорлыққа қарсы қызмет атқаратын құқық қорғау мекемелерін білу жасалған жемқорлық әрекеттеріне және нәтижелеріне баға беру, жемқорлыққа қарсы әрекет етуші мемлекеттік және муниципальды мекемелердің әрекет ету тиімділігін бағалау.
 • «Схемотехника», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика, Физика
  • Постреквизиттер: Компьюетрлің жүйелердің архитектурасы. Ақпараттық жүйелер сенімділігі. Микроүдерістік жүйелер
  • Мақсаты: сандық эхлектронды құралдар схемотехниканың негіздерін және оларды талдаудың әдістерін, сонымен қатар таңдау дағдылары мен сандық электронды құралдардың түйіндерін құра білуді «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттерінде қалыптастыру .
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жартылай өткізгіш диодтар және транзисторлар. Транзисторлы-транзисторлық логикалық (ТТЛ) және эмиттерлі-байланысқан логикалық (ЭБЛ) элементтер. Тригерлік сызбалар. Регистрлер. Тізбектік (жылжитын), параллельді, параллельді-тізбектік ж»не реверсивті регистрлер. Дешифраторлар, шифраторлар. Мультиплексорлар және демультиплексорлар, сандық компараторлар, сумматорлар. Сандық счетчик. Жартылай өткізгішді есте сақтау құрылғылары. Динамикалық есте сақтау құрылғыылары. Тұрақты есте сақтау құрылғысы. Операциялық күшейткіштер. Аналогты-сандық және сандық-аналогты өзгерткіштер. Қоректендіру блогының схемотехникасы. Үзілістерді басқару, plug and play типтерін басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер схемотехника негіздері бойынша білімдерді игеруі тиіс, тізбектер, триггерлік сызбалар және т.б. құру ұстанымдары туралы көрінісі болу, микросызбаларды құруда тәжірибелік дағдыларды иелену.
 • «Электр тізбектерінің теориясы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Физика
  • Постреквизиттер: Компьюетрлік жүйелер архитектурасы
  • Мақсаты: электрлік және магниттік тізбектер туралы жеткілікті түрде толық көрінісін және олардың математикалық сипаттамаларымен құрамдық элементтерін, жұмыстың статикалық және динамикалық режимінде осы тізбектерді талдаудың негізгі әдістерін және есептемелерін, яғни әртүрлі арнайы электротехникалық пәндерді келесіде оқыту үшін ғылыми базаны құруды студенттерде қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сызықтық электр тізбегінің негізгі түсініктері мен қасиеттері. Тұрақты токтағы сызықтық электр тізбегінің негізгі заңдары мен талдау әдістері. Ом заңы. Кирхгоф заңы және оларды қолдану. Есептеме әдісі және электр тізбектері жұмысының режимдері. Гармоникалық қозғалыс режиміндегі сызықтық электр тізбектері. Резистивті, индуктивті және сыйымдылық элементтері тізбегіндегі гармоникалық тербелістер. Үшфазалы электр тізбектері. Үш фазалы қабылдағыштарды жұлдызша және үшбұрышпен байланыстыру.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер электр тізбектері теориясының негіздерін игеруі тиіс, көзделген параметрлермен сызықтық және сызықтық емес тізбектерде орнатылған үрдістерді есептеу және талдаудың негізгі әдістерін меңгеру, көрсетілген тізбектегі өткізгіш үрдістердің есептемесі және талдаудың негізгі әдістерін және оларды тәжірибеде қолдана білу.
 • «Бағдарламалау технологиясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық құралдар.
  • Мақсаты: бағдарламалау тілінің жіктелуін, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін, С++ тілінде бағдарламалау ерекшеліктерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дербес компьютердің бағдарламалық құралдары. Бағдарламалау әдістемесі. Алгоритмдердің құрылымдық сызбаларын өңдеу. Баңдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау әдістері. СИ тілінің операторлары. Деректер құрылымы.Функциялар. Объектлер және класстар. Массивтер және жолдар. Амалдарды қайта жүктеу. Мұрагерлік. Нұсқаулар. Виртуалды функциялар. Ағындар және файлдар.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер түрлі алгоритмдердің құрылымдық сызбаларын өңдеу аймағындағы білімдермен игерілуі тиіс, сапалы бағдарламалық құжаттамаларды құру және бағдарламаларды сынау мен мінетуді білу және дағдыларды алу.
 • «C# негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық құралдар.
  • Мақсаты: бағдарламалау тілінің жіктелуін, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін, С# тілінде бағдарламалау ерекшеліктерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: NET. платформасымен танысу. C# тіліне шолу. Типтер-мәндер және сілтемелер типтері. Операторлар және ерекшеліктер. Массивтер. Әдістер. Параметрлерді жіберу тәсілдері. Объектіге-бағытталған бағдарламалау негіздері. Сілтемелік типтермен жұмыстың негізгі қабылдаулары. Объектілерді құру және жою. Қоқысты автоматты жинаушы. Мұрагерлік. Интерфейстер. Аттар кеңістігі және компоненттер. Операторлар және оқиғалар. Қасиеттер және индексаторлар. Қасиеттер және атрибуттар.
  • Күтілетін нәтижелер: басқару элементтерін өңдеу кезінде С# тілінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын игеру, клиенттік және серверлік қосымшаларды құру.
 • «Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Бағдарламалау технологиялары.
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау.
  • Мақсаты: тәжірибелік маңызды жүйелік тапсырмалар үшін қажетті бағдарламалық және технологиялық шешімдерін табу, жүзеге асыру құралдарын өз бетінше таңдай алатындай дәрежедегі қазіргі операциялық жүйелердегі жүйелік бағдарламалық компоненттерді өңдеу және түзету, конфигурациялау, жүйелік талдау аймағында студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау
  • Курстың қысқаша сипатталуы: Ресурс, үрдіс, модульділік ұстанымы, ұқсастықтар түсінігі. ОЖ UNIX негізгі жүйелік шақыртулары. Операциялық жүйелермен үзілістерді өңдеу. Басқару үрдістері мен ағындары(жіптер). Жадыны басқару үшін жүйелік құралдар. Тапсырмаларды жүргізу және құру құралдары. ОЖ түрлері. ОЖ Linux драйверін жүзеге асыру және жобалау. Көп танапты бағдарламалау. Желілердегі үрдістердің коммуникациясы.Үдерістердің жойылған шақыртулары. Visual C++ MFC Windows ортасында жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыруды жүзеге асыру құралы ретінде.
  • Күтілетін нәтижелер: операциялық жүйелердің классикалық негіздерін, олардың архитектурасын, оларды өңдеу кезінде қолданылатын алгоритмдер мен әдістерін білу; қазіргі ОЖ меңгеру.
 • «Операциялық жүйелер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика.
  • Постреквизиттер: Есептік жүйелер мен желілерді ұйымдастыру. Компьютерные желілер.
  • Мақсаты: қолданылатын операциялық жүйенің жұмысындағы ақауларды баптауды, әкімшілендіруді, модернизация жасауды, орнатуды жоғары кәсіби деңгейде жасай алатындай етіп студенттерді үйрету. Бұл пән бойынша студенттер үнемі өз біліктілігін, заманауи ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары мен бағыттарын білу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Опреациялық жүйелердің жіктелуі. Қолданушылары быр ОЖ интерфейсі. Бағдарламаның жүктелуі. Үрдістердің ұйымдастырылуы. Үрдістерді басқару. Енгізу-шығаруды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Сегментті және парақтық виртуалды жад. Бағдарламаларды басқару. ОЖ сүйемелдеу. Телекоммуникациялық қатынауды басқару. Қеталіктерді өңдеу және болдырмау. Қауіпсіздік.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқыту барысында операциялық жүйелер жөніндегі білімдерді игеру, опреациялық жүйелердің тағайындалуын, құрастыру, қолдану принциптерін меңгереді. Тәжірибе жүзінде қойылған есептерді шешуге арналған опреациялық жүйелерді жоғары кәсибе деңгейде қолдану.
 • «Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Корпоративті ақпараттық жүйелер. Компьютерлік модельдеу негіздері
  • Мақсаты: жүйелік талдау және амалдарды зерттеудің теориялық және тәжірибелік негіздерін игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелік талдаудың негізгі түсініктері мен кезеңдері, оқытылып жатқан үрдіс пен құбылыстың қалыптасуы. Математикалық модельдердің жіктелуі. Модельдер параметрін бағалау әдістері. Сызықтық және сызықтық емес бағдарламалаудың тапсырмалары.Ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емес модельдер. Желілік модельдер. Модельдердің ықтималдықтары. Жалпы қызмет көрсету теориясының модельдері. Сараптамалар және шешімдерді қабылдаудың формальды емес үдерістері. Оңтайлы басқару теориясының тапсырмалары мен әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде математикалық әдістерді қолданудың тәжірибелік дағдыларымен игерілуі тиіс.
 • «Эконометрика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Математикалық талдау. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.
  • Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері
  • Мақсаты: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометриканы меңгеру.
  • Курстың қысқаша сиаптталуы: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометрика; өндірістік функциялар, олардың параметрлерді бағалау әдістері; Бір уақыттық эконометрикалық теңдеулер жүйесі; ең кіші квадраттардың қосымша, екі және үш қадамды әдістерінің көмегімен теңдеулер жүйесінің параметрлерін бағалау; эконометрикалық теңдеулер мен модельдердегі гипотезаларды тексеру; экономикалық модельдер және өндірістік функциялар негізінде болжау.
  • Күтілетін нәтижелер:эконометрика көмегімен экономикалық құбылыстарды зерттеу аймағындағы құзыреттіліктер.
 • «Экономикалық кибернетика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері
  • Мақсаты: басқару үрдістері мен олармен байланысқан жүйелер мен жекеліктерде, экономикалық жүйелердегі ақпаратты жіберу мен өңдеу үрдістерін игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикадағы басқарушылық шешімдерінің модельдеу негіздері; экономикалық динамиканың оңтайландырылған модельдері. Экономико-кибернетикалық модельдердің жүйелік блоктары. Бірөнімдік макромодельдің шегіндегі экономиканың оңтайлы дамуы; магистралды шешім. Динамикалық бағдарламалау әдісімен кәсіпорындар арасындағы капиталдық салымдарды реттеудің оңтайлылығы
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер берілген курс бойынша негізгі түсініңтерді, анықтамаларды және терминдерді игеруі керек.
 • «Кәсіпорындағы бизнес-үрдістерді талдау және модельдеу», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттеры: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсат: студенттерді кәсіпорын қызметіндегі бизнес-үрдістерді талдау мен модельдеу технологиясының мәселелерімен және қолдану аймағымен таныстыру және қазіргі ақпараттық жүйелер негізінде бизнес-үрдістерді басқару, бизнес-үрдістерді басқару модельдеуі мен реинжинирингісі бойынша жұмыстарды жүргізудің ұйымдастырушылық-әдістемелік сұрақтары мен бизнес-үрдістерді модельдеу мен басқарудың теориялық негіздерімен қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: BPwin көмегімен бизнес-үрдістердің талдануы, модельденуц және реинжинирингісі(стандарт IDEF0, IDEF3, DFD). Бизнес-үрдістерді модельдеу әдістемесін таңдау. Кәсіпорын бизнес-үрдісінің модельденуі мен талдануының әдісі мен тәжірибелік тәжірибесі. Кәсіпорынды басқарудың үрдістік жүйесін енгізу. Бизнес-үрдістерді модельдеудің инструменталды құралдары
  • Күтілетін нәтижелер: IDEF0 әдістемесінің көмегімен деректердің үрдістері мен ағымдарын модельдеудегі құрылымдық тәсілді игеру. BPwin құралдарын пайдаланумен IDEF0 модельдерінің өңделуін меңгеру. Деректер құрылымының модельдерімен үрдістер моделінің байланысын білу, бизнес-үрдістерді құруда тиімді құрал ретінде үрдістер моделін пайдалану (Business Process Reengineering).
 • «Бухгалтерлік есеп және аудит», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер негіздері. Математикалық талдау.
  • Постреквизиттер: Экономика и өндірісті ұйымдастыру. ЭАЖ жаңа технологиялар. 1С бағдарламалау.
  • Мақсаты: кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп және аудит ролін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есептің концепциялары, стандарттары мен ұстанымдары. Екіжақтылық ұстанымы және тепе-теңдік теңсіздігі. Шот жүйесі және екілік жазу. Кәсіпорынның есептік саясаты. Ақша құралдары мен олардың эквиваленттерінің есебі. Қор мен дайын өнім есебі. Дебиторлық қарыз есебі. Негізгі құралдар есебі. Материалды емес активтер мен олардың амортизациясының есебі. Инвестициялар есебі. Капитал есебі. Міндеттер есебі. Кірістер мен шығындарды мойындау және қаржылық нәтижелер есебі. Қаржылық есептілік көрсетілімі. Аудиттің концептуалды негіздері. Кәсіпорындағы аудитты ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: бухгалтерлік есептің негізгі концепцияларын, ұстанымдары мен стандарттарын меңгеру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шот жүйесі мен екілік жазбаны игеру; кәсіпорынның кірістері мен шығындарын, капиталын, міндеттерін, дебиторлық қарызын, ағымдағы активтер бағасы мен есебі; кәсіпорынға шығындар есебін ұйымдастыруды және өнімнің өзіндік құнының есептемесін меңгеру; аудиттің теориялық негіздерін игеру.
 • «Қаржы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер негіздері.
  • Постреквизиттер: Экономика и өндірісті ұйымдастыру. Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: қаржы диалектикасын игеру, қаржы туралы ғылымды түсіну, онсыз нарықтық қатынасқа қатысушылар қаржы механизмін аша алмайды, қаржы саясатының маңызы, қоғамда қаржыны басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық өндірістегі қаржының маңызы, функциясы мен ролі. Қаржылық жүйені ұйымдастыру. Қаржылық саясат және қаржылық механизм. Шаруашылық субъектілерінің қаржылары. Мемлекеттік қаржының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік кірістер мен шығыстар. Салықтық жүйенің салықтары мен ұйымдастырылуы. Мемелекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар.Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Үй шаруашылық қаржылары. Сақтандыру.Экономиканың мемлекеттік қаржылық түзетілімі. Қаржылық нарық. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржылар. Қаржы және инфляция.
  • Күтілетін нәтижелер: қаржыны басқару аймағындағы білімді алу.
 • «Компьютерлік модельдеу негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі деректерді талдау. Жүйелік талдау және амалдарды талдау. Математикалық талдау.
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: зерттеулер барысында компьютерлік модельдеу әдісі мен технологиясын, теориясын игеру, ақпараттық жүйелерді жобалау және қолдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Компьютерлік модельдеу негіздері» пәніне кіріспе. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу. Кездейсоқ үрдістерді жобалау. Ағындар оқиғаларын модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтар идентификациясы. Компьютерлік модельдеуді ұйымдастыру. Массалық қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Экономико-ұйымдастырушылық жүйелерін компьютерлік модельдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік модельдеу негіздері аймағындағы білімдерді игеруі тиіс, типтік кластар моделі мен күрделі жүйелерді модельдеу әдістерін білу және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау және жобалау, зерттеу кезінде жүйелік тәсілді қолдана білу, модельдеуші алгоритмдерді өңдеу және оларды алгоритмдік тілдерді пайдаланумен іске асыру.
 • «Басқару модельдері мен әдістері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі деректерді талдау. Жүйелік талдау және амалдарды талдау. Математикалық талдау.
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсат: ақпараттық жүйелерді қолдану және жобалау, зерттеу кезінде компьютерлік модельдеу әдістері мен технологияларын, теорияларын игеру
  • Курсты қысқаша сипаттау: «Басқару модельдері мен әдістері» пәніне кіріспе. Экономикалық құбылыстарды игеруге жүйелік тәсіл. Математикалық әдіс және оңтайландыру тапсырмасының негізгі кластары. Сызықтық және бүтін сандық бағдарламалау. Сызықтық емес бағдарламалау. Шешімдерді түсіндірмелерінің ойындық әдісі. Желілік жоспарлау мен басқарудың негіздері. Массалық қызмет көрсету жүйелерін моделдеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер басқарудың модельдері мен әдістері аймағындағы білімдерді игеруі тиіс, күрделі жүйелердің функционалдану үрдістері моделін құру ұстанымдарын, күрделі жүйелерді модельдеудің модельдері мен әдістерінің типтік кластарын білу және экономиканың түрлі қызметінде және кәсіпорынды басқару модельдері мен әдістерін қолдана білу.
 • «Экономика және өндірісті ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар.
  • Мақсаты: Қазақстанның шарттарындағы динамиканың есебімен басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін өндірісті ұйымдастыру мен кәсіпорындарды функционалдаудың теориялық және тәжірибелік сұрақтарды игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың пәні мен тапсырмасы. Нарықтың құрылуының теориялық негіздері, маңызы мен принциптері. Кәсіпорынның негізгі қорлары. Кәсіпорынның айналым құралдары. Өндірістің ұстаалары, өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның өнімінің бағасын қалыптастыру. Өндірістің түсімі, пайдасы мен рентабельділігі. Кәсіпорынның қаржылық қызметі. Ғылыми-техникалық прогрестің дамуындағы инвестицияның ролі. Ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдарын басқарудың компьютерлік жүйелердің экономикалық тиімділігін бағалау. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіпорын функционалдануының экономикалық механизмі аймағындағы қазіргі экономика мен тәжірибелік дағдылардың функционалдануы аймағындағы теориялық білімдер комплексін студенттерде қалыптастыру.
 • «Кәсіпорын экономикасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар
  • Мақсаты: ойлаудың экономикалық шолуын қалыптастыру, экономиканың кез келген саласындағы талдаудың құралдары мен әдістерін, тәсілдерін өз беті қолдану ұшін экономикалық үдерістерді оқу әдістемелерін студенттермен иемдену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын – экономиканың негізгі звеносы. Кәсіпорын формалары. Кәсіпорын қызметін регламенттейтін нормативті құқықтық актілер. Кәсіпорынның функциалдану ортасы: ішкі және сыртқы. Кәсіпорынның өнімі, оныңбәсекеге қабілеттілігі. Негізгі құралдар және оларды қолданудың көрсеткіштері. Материалды құралдар және оны қолдану көрсеткіштері. Кәсіпорындағы еңбек ресурстары және оларды қолдану көрсеткіштері. Кәсіпорынды ұйымдастыру формалары. Өндірістік үрдіс және оны ұйымдастыру принциптері.
  • Күтілетін нәтижелер: кәсіпорын қызметінің технико-экономикалық көрсеткіштерін есептей білу; участок, цехтың өндірісті-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін есептеу; ұйымдастырушылық-техникалық іс шараларды енгізуден экономикалық тиімділікті анықтау.
 • «Ақпараттық менеджмент», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялары.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде қойылған тапсырмаларды шешу үшін менеджменттің қазіргі құралдарын қолданудың дағдыларын, ақпараттық технологияларды ұйымдастыруды, ақпараттық менеджмент негіздері түсінігі үшін қажетті білімді студенттерге беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпарат ұйым жетекшісінің концептуалды ресурсы ретінде. Ақпараттық менеджменттің ақпараттық әдістемесі. Менеджменттің ақпараттық жүйесін талдау. Ашық жүйелер және АМ. АМ үшін ақпараттық жүйелердің профильдері. Консалтинг және ақпараттық менеджмент. Корпоративті ақпараттық жүйелер. КАЖ қамтамасыздандыру бөліктері. Ақпараттық менеджмент технологиясы. «Галактика» корпоративті ақпараттық жүйесінің құрылымы. Корпоративті ақпараттық жүйелерін жаңа жүйелік жобалау.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер ақпараттық менеджменттің негіздері білімдерін иеленуі тиіс, жүйелік тәсіл, өмірлік цикл, консалтинг, корпоративті ақпараттық жүйелер сияқты түсініктерді меңгеру және олардың көмегімен ұйымдағы нақты жағдайды талдай білу.
 • «Ақпараттық маркетинг», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Экономикалық теория негіздері
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар.
  • Мақсаты: ақпараттық нарықтың қалыптасуы, ақпараттық жүйеде маркетингтік шешімдерді қабылдаудыұйымдастырушылық-экономикалық және ақпаратты-техникалық қамтамасыздандыруды,қоғамды ақпараттандыру негіздерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоғамды ақпараттандырудың қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Ақпарат – экономиканың стратегиялық ресурсы. Маркетинг субъектілерінің тиімді функционалдануының қамтамасыздандыратын ақпараттық өнімді жүзеге асыру мен өнім ерекшеліктері. Ақпараттық маркетингтің маңызы. Ақпараттық өнім мен қызметтер нарығын қалыптастыру. Ақпараттық өнім мен қызметтердің меншіктігін күзету және баға құрылуының мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық маркетингтің функционалдануы мен құрылу негіздерін білу; ақпараттық маркетингтің құрылымы мен құрамын, ақпараттық маркетингтің тапсырмаларын, мақсаттарын анықтай білу; ақпараттық маркетингтің әдістемелері мен принциптерән қолдану; оларды нарықты оқуда тиімді пайдалану.
 • «Аналитикалық ақпараттық жүйелер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері. АЖ деректер базалары.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Сараптау жүйелері. Ақпараттық технологиялар.
  • Мақсаты: экономика саласында аналитикалық есептерді шешу барысында стестуденттерді ақпараттық жүйелерді қолдануға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аналитикалық ақпараттық жүйелерге кіріспе. Ақпараттық кеңістік талдау ортасы ретінде. Экономикалық көрсеткіштердің мәні мен жүйесі. Автоматтандыру объектісі ретінде кәспорын (қызметінің) бизнес-үрдістерін жобалау және талдау. Автоматтандыру объектісі ретінде қаржылыө талдау. Деректер қоймалары. Деректерді жедел талдау. Деректер қоймалары және деректерді талдау технологиялары – ақпараттық-талдау жүйесінің негізі.
  • Деректерді сақтауды ұйымдастыру концепциясы. Интеллектуалды деректерді талдау. Аналитикалық қосымшалар. Ақпараттық технологиялардың құралдарымен талдау жасау қағидалары. (it-талдау). Аналитикалық қызмет және жоспарлаудың инструментальды құралдары. Аналитикалық АЖ бағдарламалық инструменталды құралдары. Аналитикалық АЖ басқару және жоспарлау.
  • Күтілетін нәтижелер:экономикалық көрсеткіштерді автоматты түрде талдаудың даму тенденцияларын көрсететін теориялық және тәжірибелік мәліметтерді білу; OLAP –жүйелерін құрастыру бойынша білімдерді қолдану; ақпараттық қойману жобалау; автоматтандыру объектісі ретінде кәсіпорынның бизнес-үрдістерін жоспралау және талдау жасау; АЖ құралдарының бизнес-үрдістерін өздігінен басқару мүмкіндігіне ие болу.
 • «Объектіге бағытталған өңдеу және UML», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Бағдарламалау технологиясы
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: UML унифицирленген модельдеу тілі мен объектіге бағытталған тәсілді пайдалануға негізделген бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау мен талдау құралдарын және қазіргі әдістерді игеру.
  • Курстың қосымша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелерді жобалау мен объектіге бағытталған талдаудың қазіргі технологиялары. Объектіге бағытталған өңдеулердің кезеңдері. UML. UML негізгі диаграммалары. Қосымшалардың объектілі моделін жобалау. Жобалау шаблондары. Соңғы жоба.
  • Күтілетін нәтижелер:UML тілінің графикалық құралдарын пайдалану негізінде жобаларды өз бетінше өңдей білу.
 • «Объектнілі – реляциялық ДББЖ», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі деректер базалары. Информатика. Бағдарламалау технологиясы.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау.
  • Мақсаты: Oracle ДББЖ құрастыру концепциясы мен мүмкіндіктерін оқып білу. Берілген ДББЖ негізінде ақпараттық қосымшаларды құрастыру. Осы кезде Oracle ДББЖ таралған көпқолданушылық деректерді өңдеу жүйесінің ядросы ретінде қарастырылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Деректер базаларын ұйымдастырудың реляциялық тұрғысы. Деректер базаларын жобалау сатылары. ДББЖ. Oracle ДББЖ. SQL. SQL деректерге манипуляция жасау тілінің командалары. SQL деректерді басқару тілінің командалары. Индекстер және ұсынымдар. Транзакцияларды басқару. PL/SQL тілі. Бағдарламалық конструкциялардың орындалуы. Курсорлар. Oracle деректер базаларының объектілері. Oracle ДББЖ архитектурасы мен әкімшілендіру. ДББЖ құрастырудағы замануи деректер модельдері, зерттеулердегі тенденциялар және бағыттар.
  • Күтілетін нәтижелер: Деректер базасын басқару облысында түсініктер мен білімдерді көрсету, заманауи ДББЖ ерекшеліктерін, оның түрлерін, ақпараттық жүйе тарапынан сақталатын деректерге қойылатын негізгі талаптар және шарттары; түсінік пен білімділікті кәсіби деңгейде қолдану: заманауи ДББЖ-ның деректер базасын өңдеу үшін, de facto стандарты болып табылатын SQL тілінде тәжірбие алу, SQL-PL/SQL тілінің құрылымы мен конструкцияларын білу.
 • «Реттелген деректер базалары және деректер қоймасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. АЖ деректер базалары.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Корпоративті ақпараттық жүйелер.
  • Мақсаты: реттелген деректер базаларын құрумен таныстыру, реттелген ДББЖ жұмыс істеудің тәжірибелік дағдыларын иелену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Реттелген тәсілдің архитектурасы мен принципы. Деректердің көпөлшемді көрсетілімі. РДБ физикалық моделі. РДБ логикалық моделі. Реттелген жүйелердің базалық объектілі архитектурасы. Реттелген ДББЖ. Транзакцияларды басқару. Деректердің репликациясы. Сақталатын үдерісте мен триггерлері. Сұраныстарды орындаудың оңтайлылығы.
  • Күтілетін нәтижелер: нақты ДББЖ кәсіби деңгейде реттелген деректер базаларын жобалай білу, РДБ қатынастардың нормасын жүзеге асыру, деректердің толықтығын қамтамасыздандыру.
 • «Компьютерлік жүйелер архитектурасы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру. Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: есептеу жүйелері архитектурасын меңгеру, есептеу жүйелерін зерттеу әдістері туралы, оларды жобалау негіздері туралы, әртүрлі тағайындаудағы есептеу жүйелері жұмысының құрылымы мен принциптері туралы жүйелендірілген білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Компьютерлік жүйелер элементтерінің құрамы мен тағайындалуы. ЭЕМ-де ақпаратты көрсету. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ есте сақтау құрылғыларының негізгі сипаттамалары мен жіктелуі. Оперативті жады түрлері. Тұрақты есте сақтау құрылғылары. Үдерістік құрылғылар. Микроүдерістің өңделуші бөлікерін ұйымдастыру. Басқарудың орталық құрылғылары. Процессордың микробағдарламалық жұмысының құралдары. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратпен алмасу тәсілдері. Деректерді өңдеудің реттелген жүйелері. Дербес компьтер архитектурасының негіздері. Архитектуралық есептеу жүйесінің дамуының негізгі тенденциялары.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік жүйелер архитектурасы білімімен, оларды қазіргі ЭЕМ құру мен эксплуатациясы барысында пайдаланудың дағдылары мен істей білуіне иемденуі
 • «Телекоммуникациялық жүйелер мен технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер
  • Мақсаты: есептеу жүйелері архитектурасын меңгеру, есептеу жүйелерін зерттеу әдістері туралы, оларды жобалау негіздері туралы, әртүрлі тағайындаудағы есептеу жүйелері жұмысының құрылымы мен принциптері туралы жүйелендірілген білім беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Деректердің суреті, музыкалық, сөздік сигналдар. Аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіру. Бейнетекс. Бейнедеректерді қысу. Модемдер. Факсимильді байланыста деректерді қысу. Телефонды байланыс және құрылғылар. Телексті байланыс. Радиобайланыс: радиорелейлі байланыс сызықтары, ұялы желілер, спутниктік байланыс. Оптикалық байланыс. Модуляция типтері. Деректерді жіберудің жоғарғы жылдамдықтағы жүйелер. Коммутирленетін желілер. Сигнализация. Сигнализация жүйелері. Коммутирленбейтін желілер. Жергілікті есептеу желілері. Жаһандық есептеу желілері. Мультиплексирлеу. Ұйымдастырулар және стандарттар.
  • Күтілетін нәтижелер: арналарды жиілікті және уақытша бөлінумен жіберілетін жүйелерді құру негіздерін, импульсивті-кодты модуляция негізінде арналарды уақытша бөлінумен берілудің сандық жүйелерін, берілу жүйелерінің иерархиялық құрылу принциптерін, радиобайланыс жүйелері мен берілудің сандық талшықты-оптикалық жүйелерінің құрылу негіздерін
 • «Ақпараттық жүйелер сенімділігі», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Ақпараттық жүйелер негіздері.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелердегі аппараттық және бағдарламалық құралдардың сенімділігін қамтамасыздандыру мен есептеу әдістері туралы білімді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипатталуы: Негізгі түсініктер және сенімділікті анықтау. Қалыпқа келмейтін жүйелердің сенімділігінің негізгі көрсеткіштері. Сенімділікті жоғарлату тәсілі ретінде резервтеу. Автоматты бақылау және коммутациямен резервтелген жүйенің сенімділігі. Логико-ықтималдық әдістерімен ақпараттық жүйелердегі сенімділік көрсеткіштерін есептеу. Логика алгебрасының кейбір теоремалары. Сенімділіктің құрылымдық сызбасы. Сенімділік көрсеткішінің есебінің әдістері. Бас тарту ағашы бойынша сенімділік функциясын анықтау. Сенімділік көрсеткіштерінің шектеулі бағалары. Бас тартулар туралы статистикалық деректердің жоқ болуы кезіндегі жүйелердің сенімділігін бағалау. Құрылымдық-күрделі жүйелердің элементтерінің критикалық бас тартуын талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық жүйелердегі сенімділікті бағалау үшін зерттеудің қазіргі әдістері мен инструменталды құралдарын игеру.
 • «Микропроцессорлық жүйелер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Электр тізбектерінің теорясы.
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру. Компьютерлік желілер.
  • Мақсаты: микропроцессорлар мен микроконтроллерді бағдарламалау, оперативті және тұрақты есте сақтау құрылғылары сияқты микропроцессорлық жүйелер элементтерінің микропроцессорлық жұмыстың архитектурасы мен принципі, енгізу-шығару интерфейстері және т.б. туралы білімдерді студенттермен иемдену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе және жалпы жағдай. Жадының ішкі жүйесінің, командалар жүйесінің, микропроцессордың архитектурасы. Микропроцессор жұмысының тізбектілігі, микропроцессорлық техникада енгізу-шығару ішкі-жүйесі. Микропроцессорлық жүйелердің тізбектік интерфейсы, орнатылатын жүйелер процессоры, микропроцессорлық жүйелердің даму перспективасы. Микропроцессорларды, микроконтроллерді және енгізу-шығару құрылғыларын бағдарламалау.
  • Күтілетін нәтижелер: микропроцессорлық жүйелердің ұйымдастырылу принциптерін, олардың жұмыс істеу және өзара әрекетінің микропроцессорлық жүйелері мен принциптерінің негізгі элементтерін, микропроцессорлық жүйе жадысының ішкі жүйесін және енгізу-шығару құрылғысын ұйымдастыра білу, бағдарламаның жұмыс істеуі мен отладкасы үшін микроконтроллерді және құралдарды бағдарламалау негіздерімен, АСУ БТ микропроцессорлық жүйесінің техникалық құралдарын өңдейудің әдістері мен технологияларын иемдену.
 • «1С бағдарламалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Бухгалтерлік есеп және аудит
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар.
  • Мақсат: 1С енгізілген тілінде бағдарламалаудың негіздерін игеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өңдеудің басы. Константалар, клиент-серверлік бағдарламалау негіздері, жалпы реквизиттер. Анықтамалықтарды жобалау және формаларды өңдеу. Қарапайым есеп беру элементтерін құру. Құжаттар, жинақталу регистрлері. СКД. Шығын құжаттарын жүргізудің алгоритмдері. Құжаттар журналы. Айналым регистрлерінің жинақтары, тізбектілік, нумераторлар, мәліметтер регистрі.
  • Күтілетін нәтижелер: ішкі жүйелер, константалар, анықтамалықтар, құжаттар, тізімдер, тізбектіліктер, нумераторлар, жинақталу регистрлері, мәліметтер регистрлері сияқты объектілермен жұмыс істеу аймағындағы құзыреттілік.
 • «ERP-жүйелер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар. Корпоративті ақпараттық жүйелер.
  • Мақсаты: ERP-жүйесі туралы толық көрініс беру және оны қолдану жағдайында кәіпорындар алдында қандай потенциалды мүмкіндіктер ашылатынына түсінік беру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық басқарушылық жүйелер. ERP тарихына қысқаша экскурсия. ERP-жүйе дегеніміз не? ERP-жүйесінің ролі. Кәсіпорын масштабында ресурстарды жоспарлау жүйесінің концепциясы. ERP II жаңа заман жүйесінің концепциясы. ERP-жүйесі не істеуге мүмкіндіктер береді? ERP-жүйелерінің функциялары. ERP-жүйесінің негізгі тағайындалулары. ERP-жүйесінің қолдану ортасы. ERP-жүйелерінің сипаттамасы. ERP-жүйесінің таңдауы. ERP архитектурасы. ERP-жүйелерінің жіктелуі. ERP-жүйелерінің нарығын талдау. Енгізу. Жаңа түсінік: ERP-жүйесін жалға беру.
  • Күтілетін нәтижелер: ERP-жүйелерінің функцияларымен, сонымен қатар таңдау критериі мен жүйені енгізу кезеңдерімен иемдену.
 • «Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау. Бағдарламалау технологиясы. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру. АЖ деректер базасы.
  • Постреквизиттер: Сараптау жүйелері. Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар. .NET платформасында өңдеу жүйелерінің технологиясы.
  • Мақсаты: Visual Studio 2010 визуалды бағдарламалаудың интегралданған ортасында бағдарламалық қосымшаларды өңдеудің тәжірибелік дағдыларына иемдену және бағдарламалық құралдар аймағында теориялық білімді меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипатталуы: Оъектіге-бағытталған бағдарламалау негіздері. Visual Studio 2010 өңдеу ортасына шолу. Windows Forms қосымшаларын құру. С# деректер типі. Мағыналар, нұсқаулар және бөлгіштер. Бағдарламалардың бұтақталуы. Циклдық операторлар. Массивтер. Жолдармен жұмыс. Класстар. Файлдармен жұмыс. Деректер базаларымен жұмыс. Графикамен жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер: C# тілінде бағдарламалауды Visual Studio 2010 ортасында бағдарламалық қосымшаларды өңдеудің тәжірибелік дағдыларымен студенттер иемденуі тиіс.
 • «Бағдарламалық құралдарды жобалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламалау технологиясы. ERP – жүйелері. Эконометрика. Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  • Постреквизиттер: Сараптау жүйелері. Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар. .NET платформасында өңдеу жүйелерінің технологиясы.
  • Мақсаты: бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру технологияларының әдістемелік негіздерін игеру, осы технологияларды белгілі функционалды аймақта АЖ БҚ жобалау барысында пайдалану.
  • Курстың қысқаша сипатталуы: БҚ жобалаудың өмірлік циклы. RUP/ моделі. Объектіге-бағытталған бағдарламалау. БҚ жобалауға объектілі тәсіл. Құрылымдық модельдеу. Тәртіпті модельдеу. Архитектуралық тәртіп. Құрылымдық-функционалды модельдеу стандарттарында базаланатын жобалау технологиясы: БҚ жобалауға құрылымдық тәсіл. Функционалды модельдеу. Имитациялық модельдеу. БҚ реинжениринг және рефокторинг.
  • Күтілетін нәтижелер: UML объектіге-бағытталған модельдеу тілін пайдаланумен және мақсатқа бағытталған тәсілмен сәйкестікте бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу аймағында құзыреттілікке иелену.
 • «Объектіге-бағытталған бағдарламалау (Java)», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  • Постреквизиттер: WEB-технологиялар. .NET платформасындағы жүйелерді өңдеу технологиялары.
  • Мақсаты: объектілі технология негізінді бағдарламалық жүйелерді өңдеу инженериясын игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Объектіге-бағытталған бағдарламалауға кіріспе. Java тілінде бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Қолданушының графикалық интерфейсі. Апплеттер. Сервлеттер. Java Server Pages (JSP) технологиясы. Желілік мүмкіндіктер. Деректер базаларына қолжетімділік. JavaBeans технологиясы. Java тілінің берілу технологияларына шолу.
  • Күтілетін нәтижелер: Java объектіге-бағытталған бағдарламалау тілінің біреуінде бағдарламалық қосымшаларды өңдеудегі тәжірибелік дағдыларға иелену.
 • «Бағдарламалық инженерия негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Бағдарламлау технологиясы
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. .NET платформасындағы жүйелерді өңдеу технологиялары.
  • Мақсаты: концепция үрдісіне, БҚ өңдеудің әртүрлі әдістемесіне, қызмет үрдісінің әртүрлі түрлерінде – архитектураны өңдеуге, конфигурациялық басқаруға, талаптармен жұмысқа, тестілеуге бағытталып, толық мазмұн түріндегі бағдарламалық инженерияны елестету
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Оқыту пәні туралы. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеудің үрдістеру. Жұмыс өнімі, міндеттер пәні, жоба. БҚ архитектурасы. Талаптарды басқару. Конфигурациялық басқару. Тестілеу. Білімдермен жұмыстағы диаграммалық техника. MSF. CMMI. Өңдеудің "иілгіш" (agile) әдістері. Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) технологиясына шолу. VSTS: жұмыс элементтерін басқару (Work Items). VSTS: конфигурациялық басқару. VSTS: тестілеу. VSTS: үрдістің түрлі модельдерін қолдау
  • Күтілетін нәтижелер: материалды оқу мен дайында барысындағы ақпаратты-іздеушілік қызметті жүзеге асыру, тәжірибелік тапсырманы орындау барысында талдау дағдыларымен иемдену, VSTS технологиясын тестілеуді, бағдарламалық қамтамасыздандыру архитектурасын білу.
 • «Компьютерлік графика», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар
  • Мақсаты: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьютерлік графика түрлері, түсініктері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктері. Графикалық деректердің көрсетілімдері: форматтар, түсті сипаттау тәсілдері, түстік палитра, түсті басқару жүйелері. Растрлық графикамен жұмыс істеу үшін арналған құралдар. Векторлық графикамен жұмыс істеу үшін арналған құралдар. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3D MAX графикалық редакторлары.
  • Күілетін нәтижелер: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
 • «Компьютерлік дизайн», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар
  • Мақсаты: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьютерлік графикаға кіріспе. Flesh анимация. Бейне және дыбысты өңдеу бағдарламалары. Adobe Photoshop графикалық редакторы. Adobe Photoshop сурет салу техникасы. Corel Draw.3D STUDIO MAX. 3D STUDIO MAX интерфейсі элементтеріне шолу. 3D STUDIO MAX өлшем бірліктерімен, байланыстары мен басқада сурет салу көмекші құралдарымен жұмыс. 3D STUDIO MAX объектілерді ерекшелеу әдістері. 3D STUDIO MAX диспетчер ресурстарын және модуль кеңейтілімін пайдалану. 3D STUDIO MAX объектілерді модельдеудің концептуалды негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: объектілер арасында ақпараттық байланыс, деректерді өңдеу көрсетілетін үрдістерді толығымен қабылдау, көрнекілікке жету үшін графикалық әдістерді қолдануға студенттерді үйрету.
 • «Электронды бизнес», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері
  • Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық технологиялар
  • Мақсаты: студенттерде электронды бизнес және коммерцияның базалық технологиялары бойынша машықтарды және дағдыларды қалыптастыру
  • Курстың қысқаша мазмұны: Электронды бизнес және компания стратегиясы. Электронды нарықтың сегменттері. Бизнес жоспарын құрастыру. Электронды коммерцияда табыс алу модельдері. Электронды маркетинг кешені. Өнім мен нарыққа талдау жасау. Ақпаратты сақтау мен өңдеу технологиясы. Электронды коммерция жүйесінің экономикалық тиімділігін анықтау әдістері. Бизнес-қатынастарын жүзеге асыру құралы ретінде CRM-жүйелерін қолдану. Электронды бизнестегі төлем жүйелері. Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар және жүйелер. Электронды бизнестің этикалық және құқықтық аспектілері.
  • Күтілетін нәтижелер: жобалаудың теориясы мен тәжірибесі аймағында қажетті білімді игеру, басқаруда әртүрлі ақпараттық жүйелерді пайдалану мен құру
 • «Корпоративті ақпараттық жүйелер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер негіздері. Реттелген деректер базалары және деректер қоймасы
  • Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. ЭАЖ жаңа технологиялар.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістерінің халықаралық стандарттарға негізделген және күрделі жүйелерді талдаудың ақпараттық технологияларымен студенттерді таныстыру, экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалауды қолдаудың инструменталды құралдарын қолдануды, алынған нәтижелерге талдау жүргізуді, жүйелердің функционалды және ақпараттық моделін құру принциптеріне студенттерді оқыту
  • Курстың қысқаша мазмұны: Компьютерлік ақпараттық жүйелердің архитектурасы, құру принциптері, компьютерлік ақпараттық жүйелердің ақпараттық зерттелуі. Жүйенің аппараттық-бағдарламалық орындалуын таңдау. Құжат айналымын автоматтандыру жүйесі. Құжаттарды басқарудың бағдарламалық құралдары. Қолданбалы бағдарламалық құралдардың мамандандырылуын таңдау. Шешімді қабылдауды қолдау жүйелерінің арнайы қосымша класы. Қаржылық есептер мен қаржыландыру жүйесін автоматтандыру. ERP-жүйелері АЖ салыстырылуы.
  • Күтілетін нәтижелер: корпоративтік ақпараттық жүйелердің жобау саласында компетенцияларды иемдену.
 • «Web технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері. Объектіге-бағытталған бағдарламалау (Java)
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: Интернет функционалдануы мен ұйымдастыру принциптерін, технологиясын меңгеру, Интернет ортасында пайдалану үшін қосымшаларды жобалау әдістеріне үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Клиент – сервер архитектурасы. Интернетке ақпаратты жіберу. Түрлі деңгейлі желілердегі WEB - технологиялар. TCP/IP стек хаттамалары. Интернетке адрестеу. OSI моделінің қолданбалы деңгейінің хаттамалары. ТСР/IP қолданбалы деңгейіндегі хаттамалар. Telnet және NNTP хаттамалары. IP – телефония. HTML құжаттарының гипертексттік белгілеу тілі. Стильдердің каскадты кестесі (CSS). CGI технологиялар. Flash технология. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау.
  • Күтілетін нәтижелер: web-технология негіздері бойынша білімдерді игеру, web-жобалау принциптері туралы көріністерге иелену, web-бағдарламалау, web-дизайн және т.б., Web-ресурстарды құру барысында тәжірибелік дағдыларға иелену.
 • «Интернет технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Объектіге-бағытталған бағдарламалау (Java)
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: Интернет технологиялар маңызының теориялық түсіндірмесі, Интернет технология компоненттерін игеру, Интернет-қосымшаларды жобалау әдістеріне оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Интернет – технология архитектурасы. НТМL – гипертекстті белгілеу тілі. WEB – сайтты құру. XML белгілеуінің кеңейтілген тілі. WEB – парақтардың динамикалық көрсетілімі үшін қосымшаларды құру. Порталды технологиялар. WEB – сайттарды жазу. Қосымшалар арасында ақпаратпен алмасу.
  • Күтілетін нәтижелер: HTML, XML, PHP технология құралдарымен web-қоысмшаларды құрудың негізгі концепцияларын түсіну.
 • «Компьютерлік желілер», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер сенімділігі. Компьютерлік жүйелер архитектурасы. Телекоммуникациялық жүйелер және технологиялар.
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: желілерде дербес компьютер жұмысының ерекшеліктерін, компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және функционалдану принциптерін меңгеру, ақпаратты көрсетуге өңдеулермен, іздеуді сақтаумен, жіберу тәсілдерімен және қазіргі компьютерлік желілермен танысу, сонымен қатар жергілікті желіде жұмыстың тәжірибелік дағдыларды алу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Желілердің жіктелу. Ашық жүйелердің өзара әрекетін ұйымдастырудың базалық моделі (OSI модель). TCP/IP стек. TCP/IP хаттамалар. Компьютерлік желілердің аппараттық құралдары.. Маршрутизаторлар, шлюздар. Ethernet технологиялары. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI және CDDI стандарттары. Глобалды желілердің құрылу технологиялары және функционалдануы. Телефонды желілер және деректерді жіберу үшін оларды пайдалану. Х.25 желілер. Frame Relay желілері. TDM технологиялары. ATM желілері. Internet желілерді ұйымдастыру. Желілік бағдарламалық қамтамасыздандыру.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер желідегі жұмыс негіздерімен игерілуі тиіс, ЛВС, ГВС, хаттамалар, Internet, OSI моделі сияқты түсініктерді игеру, IP-адрес анықтай және жаза білу.
 • «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Схемотехника. Микропроцессорлық жүйелер. Компьютерлік жүйелер архитектурасы.
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: ЭЕМ желілері мен жүйелерін, есептеу машиналарының ұйымдастыру ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптерін және олардың енгізу үрдісіндегі, өңдеудегі және ақпаратты шығарудағы өзара әрекеттестігін білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ЭЕМ есте сқтау құрылғылары. ЭЕМ желілерін ұйымдастыру. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ логикалық және есте сақтау элементтері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. Амалды жеделдету әдістері. Булевтік алгебра негіздері. ФАЛ аналитикалық көрсетілімі. Сыртқы есте сақтау құрылғыларын ұйымдастыру. Процессорлар. Ақпаратты өңдеу үрдісінде процессор компоненттерінің өзара әрекеттестігі. Ақпаратты енгізуді және шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратты енгізу және шығару ұүрылғыларының тізімі мен тағайындалу. Есептеу комплекстері мен желілерін ұйымдастыру.
  • Күтілетін нәтижелер: ЭЕМ арифметикалық, логикалық және схематикалық негіздерін, комплекстер жүйесі мен ЭЕМ желілерін, есептеу машинасының функционалды және құрылымдық ұйымдастырылу принциптері аймағындағы біліммен игерілу.
 • «ЭАЖ жаңа технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: АЖ деректер базалары. Ақпараттық жүйелер негіздері. Деректер базаларын жобалау. Ақпараттық менеджмент. Экономика және кәсіпорынды ұйымдастыру. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары.
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: экономиканың әртүрлі ұйымдастыру орталарында ЭАЖ ұйымдастыру және эксплуатациялау спецификасымен ЭАЖ пайдалану сұрақтарымен студенттерді таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: банктік, бухгалтерлік, салықтық, кеңселік және т.б. ақпараттық жүйелердегі жаңа технологияларды пайдалану базасында экономикалық ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану.
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологиялар негіздері білімдерімен студенттер меңгерілуі тиіс, ақпараттық жүйелер компоненттерінжәне олардың құрамын білу, нақты пәндік облыстарда ЭАЖ пайдалануды меңгеру: сауда кәсіпорындарында, фирмаларда, салықтық қызметтерде, менеджментте, маркетингте, сақтандыру компанияларында, қазынашылықта, кеден органдарында және т.б.
 • «Ақпараттық технологиялар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. 1С бағдарламалу. ERP жүйелер. Компьютерлік графика
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар
  • Мақсаты: адами қызметтің барлық аспектілерінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану масштабының қандай болатынына байланысты мәндік дәрежесіндегі экономикалық және әлеуметтік ортадағы жоғарғы нәтижелерге Қазақстанның жетуі, сонымен қатар қоғамдық еңбекте тиімділікті жоғарлатуда осы технологиялардың қандай рольде екендігіне байланысты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасындағы жергілікті есептеу желісі мен глобалды жүйелерді, дербес компьютерлерді пайдалануға негізделген ақпараттық технологиялар. Автоматтандырылған жұмыс орындарындағы деректер банкісін ұйымдастыру. Сараптау жүйелері негізінде шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері. Ақпараттық жүйелер әртүрлі пәндероблысында (есепте, банкте, статистикада, менеджментте, маркетингте және т.с.с).
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологиялардың мазмұны мен құралдарын білу; ақпараттық жүйелерді оңтайландыру үшін ақпараттық технологиялардың негізгі модельдері мен құралдарын қолдана білу; ақпараттық жүйелерді құру мен модернизациялау барысында интеллектуализациялаудың жүйелік тәсілдері мен принциптерін пайдалану.
 • «Ақпараттық жүйелерді жобалау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйелер негіздері. Бағдарламалау технологиялары. Ақпараттық жүйелердегі деректерді талдау. C# негіздері. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары. Компьютерлік жүйелер архитектурасы. Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар. Басқарудың модельдері мен әдістері. Компьютерлік модельдеу негіздері. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру. Бағдарламалық инженерия негіздері.
  • Мақсаты: экономикалық ақпараттық жүйелердің теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеру, сонымен қатар әртүрлі әдістер мен инструменталды құралдарды пайдаланумен ЭАЖ жобалауда дағдыларды меңгеру және үрдісті басқару
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелер жобалау объектісі ретінде. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістемелік принциптері. Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклінің моделі. Функцияларды, үрдістерді, компоненттерді жобалау модельдері мен әдістері. Жобаның статистикалық және динамикалық бақылауының модельдері мен әдістері. Макродеңгейдегі ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық жүйелерді жобалаудың инструменталды бағдарламалық құралдары. Жобалауды басқарудың құралдары, тәсілдері мен әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық ақпараттық жүйелер архитектурасын, АЖ жобалау әдістерін; экономикалық құжаттамалар жүйесін жобалай білу; жобалаудың әртүрлі технологиялар шегінде экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістері мен құралдарын меңгеру
 • «.NET платформаларында жүйелерді өңдеу технологиясы», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық құралдар. Объектіге-бағытталған бағдарламалау (Java). C# негіздері
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • мақсаты: қазіргі ақпараттық технологиялар туралы теориялық мәліметтерді студенттерге беру және бағдарламалық қамтамасыздандырылуды өңдеу кезінде оларды пайдаланудың тәдірибелік дағдыларын баулу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Microsoft.Net платформасы. Rotos және Mono архитектурасы мен мүмкіндіктеріне шолу. Phoenix. Data Mining технологиясы. Web-қосымшаларды өңдеудің қазіргі құралдары. XML Web Services. Орналастырылған операциялық жүйелер. Мобильді құрылғылар үшін қосымшаларды өңдеу. Windows Vista операциялық жүйесінің технологиясы. Win FS жаңа файлдық жүйесі. Ақпаратты қорғаудың қазіргі технологиялары. Шаблондар негізіндегі ақпараттық жүйелерді өңдеу. Тестілеудің қазіргі технологиялары
  • Күтілетін нәтижелер: әртүрлі қосымшаларды өңдеу кезінде пайдаланылатын қазіргі ақпараттық технологияларды, бағдарламалық құралдарды өңдеуге қазіргі тәсілдер туралы білу: қолданушының графикалық интерфейсімен Windows қосымшалар, web – қосымшалар және түрлі құрылғылар үшін қосымшалар (орнатылаын жүйелер, қалта компьютерлері және т.б.)
 • «Сараптау жүйелері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары. Экономикалық кибернетика.
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: студенттер білімдер аймағымен байланысты теориялық және тәжірибелік тапсырмаларды шешіп және өз бетінше талдай алу үшін шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелеріндер білімдер базаларын құру жұмыстарының теориялық және тәжірибелік дағдыларын меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сараптау жүйелері: анықтамалар, ұйымдастыру принципі. Білім және оның қасиеттері. Сараптау жүйелерінің жіктелуі, жобалануы және қабығы. Білімді көрсету тәсілдері. Шығару стратегиясын басқару: эвристика көмегімен басқару, талқылаудың тікелей тізбегі, талқылаудың теріс тізбегі, ықтималдылықты, жуықтандырылған, көп сатылы талқылау және нақты емес талқылау. Қолданушы үшін интерфейс: қатынастың формалды емес және формалды әдістер
  • Күтілетін нәтижелер: сараптау жүйелерін құру және функционалдану негіздерін білу; шешімдерді қабылдау үрдісінің ережелерімен, білім инженериясының әдістерін меңгеру; білімдер базасын құру; ИИ жүйелеріндегі білімді көрсету дағдыларын алу; нейронды желілердің негізгі түсініктері мен құрылуы; қазіргі нейропакеттердің сипаттамасы
 • «Ақпараттық жүйеде білімді көрсету», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық кибернетика. Компьютерді модельдеу негіздері.
  • Постреквизиттер: дипломдық жобаларды жазу барысында пайдаланылатын материалдар.
  • Мақсаты: білімді көрсетудің қазіргі модельдеріне жүйелік шолуды беру, сараптау жүйелерінің құрылу принциптерін игеру және меңгеру, жасанды интеллект пен шешімдерді қабылдау жүйесінің дамуының перспективті бағыттарын қарастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білімді көрсетудің логикалық моделі және шығару ережесі. Білімді көрсетудің өнімдік моделі және өңдеу ережесі. Білімді көрсетудің реляциялық моделі және талқылаудың сәйкес тәсілдері. Фреймдер. Семантикалық желілер. Білімді иелену техникасы. Сараптау жүйелері – автоматтандырылған оқытылатын жүйелердің құралдары. Білімдер базасы. Ережелер, объектілер, сұранысты анықтау, редактор, процедуралық тіл, ережелер мен объектілер компиляторы. Файлдармен жұмыс құралдары. Объектілер түрлері. Процедуралық тіл операторы. Жасанды интеллект тілдері. Айқын емес көптіктер туралы түсінік. Windows ортасында сараптау жүйелерін жүзеге асыру
  • Күтілетін нәтижелер: Windows ортасында сараптау жүйелерін құру, білімді көрсетудің модельдер аймағындағы құзыреттілік.
 • «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйе негіздері. Ақпараттық жүйеге сенімділік.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін тәжірибеде қолдану және теориялық негіздерін меңгеру, студенттерді деректерді қорғауды жүзеге асыру құралдары, әдістері және принциптерімен жүйелі түрде таныстыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Ақпараттық енгізу, шығару,жіберу, өңдеу және сақтауды жүзеге асыру барысында ақпаратты қорғау. Ақпараттысақтау тапсырмаларын шешу үшін қажет қорғау элементтері мен объектілерін арналған анықтамалар. Деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелерінде ақпаратты сақтау құралдарын талдау. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Рұқсатсыз қатынаудан ақпаратты қорғау. Ашық желілерде және БАЖ ақпараттарды қорғау. ТСР/IP протоколдары. Корпоративті желілерді қорғау. Компьютерлік вирустар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Шифрлеу алгоритмін бағдарламалық жүзеге асыру. Компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау құралдарын ұйымдастыру. ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер ақпраттық қауіпсіздік негіздерін білулері керек, бағдарламалық құралды өзіндік қорғау, ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары, компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар секілді түсініктерді түсініп, парольдер қоя білулері керек.
 • «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. Ақпараттық жүйе негіздері.
  • Постреквизиттер: Дипломдық жоба жазу барысында қолданылған материалдар.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау жүйелерін тәжірибеде қолдану және теориялық негіздерін меңгеру, студенттерді деректерді қорғауды жүзеге асыру құралдары, әдістері және принциптерімен жүйелі түрде таныстыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Ақпаратты қорғау. Ақпарат және ақпараттық қауіпсіздік. Қауіпсіздіктің ақаулары мен қатерлерінің көздері. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдар мен әдістер. АЖ бағдарламалық және аппараттық платформаларын талдау. АЖ қауіпсіздік моделдері. Жүйені қорғауды және қауіпсіздікді тәжірибеде жүзеге асыру. Парольді жүйелер құру. Криптографиялық әдістерді қолданудың ерекшеліктері. Шифрлеудің симметриялық және симметриялық емес жүйелері (ашық кілтті криптография). жалпы принциптер. Қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары. Ақпаратты қорғаудың нақты әдіснамалары. Ақпаратты қорғау шаралары. Қорғау үрдістерін тиімді басқару. Қорғау жүйесін бағалау. Желі бойынша жіберу кезіндегі қауіпсіздік. Компьютерлік вирустар және антивирустық бағдарламалар.
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер тілдік жүйелердің ақпаратты-статистикалық сипаттамалары аясында білімді болулары керек, құпия жүйелердің математикалық әдістерін қолдана білу, мәтіндерді талдай білу, ақпаратты қорғау жүйелерін құру амалдарын қолдануда икемділікті қалыптастыру және дамыту.

  Тәжірибе түрі оқу

  Курс 1

  Мақсаты

  • оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған теориялық білімдерін бекітуі;
  • қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дадыларын қалыптастыру
  • ағдарламалау негіздерімен танысу;
  • жаhандық компьютер желiлерiндегi ақпаратты iздестiрудiң әдiстемелiгi.

  Күтілетін нәтижелер

  • ойлану мәдениетімен иелену, ақпаратты қабылдауға, талдауға, талқылауға, мақсаттарды қою мен оларға жету жолдарының қабілетіне, ауызша және жазбаша сөзді аргументті және анық құру.
  • әлеуметті мәнді мәселелер мен үрдістерді ғылыми талдау қабілеттілігі, тәжірибеде гкәсіби және әлеуметтік қызметінің түрлі түрлеріндегі гуманитарлық, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әдістерін пайдалана білу.
  • ақпараттық жүйелер мен технологиялар аймағында тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін кең жалпы дайындыққа иелену;
  • кәсіби қызметте жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдылықтарын қолдану
  • алгоритмдер мен бағдарламаларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру;
  • қарапайым деректер базаларын жобалау;
  • Турбо Паскаль тілінде бағдарламалау.

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 2

  Мақсаты

  Оқу барысында өтілген курстары бойынша алынған тәжірибиелік және технологиялық бағдарламалау білімдерін бекітуі,ЭММ-нің схемотехника негізінің қолданылуы.

  Күтілетін нәтижелер

  • Тәжірибе жүргізіп және жоспар құру, нәтиже шығару және интерпретация жасау;
  • үсрістер мен жүйенің жүргізу қабілетін модельдеу, бағалау сенімділігі мен сапасын, объектінің жұмыс істеуін жобалау,
  • тіршілік әрекеті қауіпсіздігін және экономикалық тиімділігіннің шартын қамтамасыз ету бойынша есеп айрысу
  • Rational Rose диаграммалық прецеденттерінде,кәсіпорынның құрылымын жасау
  • Берілген тапсырмаларды шешу барысында математикалық әдістер мен модельдерді қолдану
  • білімді меңгеру ұстанымдарын, параметрлерін және сипаттамаларын, элементтер шарттарын және ЭЕМ құрылғыларын, схемотехника негіздері
  • әдістерін қолдану математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік зерттеулер.

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 3

  Мақсатты бекіту

  Жалпытеориялық білімнің және практикалық дағдыларды өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін базалық және бейінді пәндер, атап айтқанда, дағдыларын бағдарламалаудың заманауи тілдерінде бағдарламалау C#, Java, 1С, жобалау сәулет компьютерлік АЖ-мен жұмыс графикалық бағдарламалармен.

  Күтілетін нәтижелер

  • есептеу жүйелерінің жлбалау қабілеті;
  • жобалаудың сенімділігін бағалау мен объект үрдістерінің сапасы;
  • IT-жобаларды басқару қабілеті;
  • Бағдарламалау тілдерінде бағдарламалау құруды үйрену

  Тәжірибе түрі өндірістік

  Курс 4

  Мақсаты өткен тақырыптар бойынша алған білімдерін базалық және бейінді пәндерді жалпытеориялық білімді бекіту және практикалық тәжірибені , атап айтқанда, жобалау АЖ құрамдастарын оларды енгізу және сүйемелдеу,

  жүйелерді құрастыру, желілер мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

  Күтілетін нәтижелер

  • ақпараттық жүйелердің (математикалық, ақпараттық, бағдарламалық және басқа да түрлерін қамтамасыз ету) компоненттерін құрастыра білу, талдау, қолданыстағы деректерді өңдеу жүйесін қалыптастыру, техникалық құжаттаманы (техникалық – экономикалық негіздеме,техникалық тапсырма, техникалық және жобалау жұмыстары), есептің қойылымын жүзеге асырады,
  • бағдарламалық және аппараттық құралдарды таңдау,деректер базасы мен білім базасын құрастыру,компьютерлік желі құрастыру, қазіргі заманауй бағдарламалау тілдерін меңгеру.

  4 курс

  Мақсаты: диплом алдындағы тәжірибе тереңдету және бекіту, білім оқыту процесінде алған және дипломдық жобаны жазу үшін қажетті дағдыларды меңгеру, дипломдық жобалар бойынша материалдарды жинау және дипломдық жобаларды табысты іске асыру және қорғау үшін жеткілікті теориялық және практикалық нәтижелерін алу болып табылады

  Күтілетін нәтижелер

  • барлық мүмкін болатын дерек көздерден (кітаптар, мерзімді басылымдар, конференциялар, интернет) пәндік аймақ, қолданыстағы әдістер мен аналогтар, прототип тәсілдерді туралы ақпараттарды іздеу және зерттеу;
  • одан әрі оңтайлы дыбыс және жобалық шешімдерді таңдау үшін жиналған ақпаратты жан-жақты талдау;
  • дипломдық жобаны іске асыру және қорғау үшін қажетті теориялық материалды толық меңгеру
  • диплом жобасын одан әрі іске асыру үшін қолайлы жобалық шешімдерді алу, жобалық циклді орындау.
  • аналитикалық, жобалық, тәжірибелік-конструкторлық бөлімдерді құрастыру
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus