• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В020200

  Мамандығы:

  Халықаралық қатынастар

  Факультеті:

  Экономика және басқару факультеті

  Дайындық бағыты:

  Гуманитарлық ғылым

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  179
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  6

  Бағдарлама дәрежесі: Гуманитарлық білімнің 5В0020200«Халықаралық қатынастар» мамандығының бакалавры
  Дәрежесі мен мерзімі Бірдей дәреже (бір университет)(220 ECTS –несиелер/ 129 қаз.несиелер)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Қазақстанның Білім Сапасын Қамтамассыз ету Тәуелсіз Агенттігі (БСҚА)http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университеттің 4 жылдық университет дәрежесін 2016 ж бастап алатын тұлғалар үшін бекітілген
  Деңгей БШ для ЕЖОК (Еуропалық кеңістіктегі жоғарғы оқу орнынының Біліктілік шеңбері үшін ): 1-ші цикл; ЕБШ (еуропалық біліктілік шеңбері): 6-шы деңгей ; ҰБШ (ұлттық біліктілік шеңбері): 6- шы деңгей
 • A) Мақсат
  • студенттердің тұлғалық қасиеттерін дамыту; «Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша әмбебап және кәсіби жалпы мәдени құзіреттілік бойынша еңбек нарығында талапқа сай қалыптастыру;
  • Қазақстан Республикасының қазіргі әлемге және республиканың ұлттық қызығушылығын қозғайтын, халықаралық мәселелердің маңыздылығын бағыттайтын, геосаяси жағдай, халықаралық қатынастардағы үрдістерге сараптама жасайтын түлектердің құзіретін қалыптастыру;
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/пән аясы
  • Негізгі пәндер: Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынстардың қазіргі заман тарихы, Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Дипломатиялық және консулдық қызметі, Дипломатиялық құжаттама, Геосаясат, Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесі, Көпжақты дипломатия, Дипломатиялық этикет және протокол, ҚР Сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастар теориясы.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • 5В020200–Халықаралық қатынастар Халықаралық Білім беру бағдарламасы кәсіби мамандар әзірлеуге, қазіргі кездегі әлемдік саяси бағыттық негізін дамыта білу, жаһандық саяси үрдістер, Қазақстанның мүмкіндігі мен болашағын түсіну, алдыңғы қатарлы шетелдік мемлекеттердің білімі мен сыртқы саясатының негізгі бағыттарын, Қазақстан Республикасының дипломатиясының ерекшелігі мен өзара қатынасын білуге бағытталған.
  • 3.Бағыт
  • Гуманитарлық ғылым
  • 4.Ерекшеліктері
  • 5В020200 «Халықаралық қатынастар» білім беру түлектер бағдарламасы бағытталады:
   • халықаралық саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, әскери-сяаси, гуманитарлық, идеологиялық қатынастар, әлемдік саясатқа;
   • жаһандық саяси, экономикалық, әскери, экологиялық, мәдени-идеологиялық және тағы басқа үрдістерді реттеуге;
   • Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен халықаралық қатынастары, сыртқы саясаты;
   • қазіргі кездегі жаһандық мәселелердің негізгі сараптамасы.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқу
  • 1.Жұмыспен қамту
  • мемлекеттік ведомстваларда, аймақтық органдардағы мемлекеттік билік пен басқаруда – халықаралық бөлімдердің кіші және қосымша қызметкері құқында, шетелдік өкілдіктер мен департаменттерде (аудармашы мен ілеспе сарапшы, референттер, хатшылар, қосымша және техникалық бөлімдердің орындаушысы);
  • халықаралық ұйымдарда-сарапшы, референттер, кіші буындағы аудармашылар мен қосымша персоналдар құзіретінде;
  • қазақстандық және шетелдік кәсіпкерлік құрылымда, халықаралық мәселелер мен халықаралық байланысты қолдайтын коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар;
  • жаппай ақпараттық құралдар редакциясында –халықаралық мәселелерді жүргізетін репортерлер мен аудармашылар ретінде.
  • 2.Әрі қарай оқу
  • «Халықаралық қатынастар» мамандығының түлегі туыстық мамандықтар бойынша магистратурада білімін жалғастырып, немесе басқа да білім беру бағдарламасына сай пререквизиттерді тапсыру талабымен басқа мамандыққа тапсыруға болады.
 • D) Білім стилі
  • 1.Зерттеу және оқыту тәсілдері
  • Халықаралық пәндер байланыстары мен студентті бағыттауға акцент жасай отырып, пәндермен құзіреттілік интеграциясы.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Бакалавр білім беру үрдісін аяқтаудың негізгі критерилеріне студенттің кем дегенде EСTS жүйесі бойынша 129 білім беру теориялық несиесі мен 6 кәсіби тәжірибе несиесі қазақстандық модель бойынша немесе 208 несие теориялық білім беру несиесі мен 20 несие кәсіби тәжірибеден жинақтау керек.
 • E) Бағдарламалық құзыреттілік
  • 1.Жалпы құзіреттілік
  • жүйелі түрде ойлауы, сөйлесе білуі, сараптама жасай білуі, ақпаратты қабылдауы, мақсат қою және оны шешу жолдарын таңдауы, халықаралық-саяси және дипломатиялық ойдағы мәселелерді шығара білуі керек
  • қисынды дұрыс ойлауы, нақты ауызша және жазбаша сөйлемді дәйектеуі керек
  •  әлеуметтік-маңызды мәселелер мен үрдістерді сараптай білуі
  •  жаратылыстану ғылымындағы пәндер мен кәсіби қызметтегі негізгі заңдылықтарды пайдалана білу, математикалық моделдеу мен сараптамасын қабылдау, теориялық және экспериментальды зерттеуды қолдану
  • халықаралық қатынас мәдениетін саяси нақты орындарда қолдану (формальды және формальды емес), келіссөздер арқылы ымыраға келулік дағдыны табу
  • ұйымдастырушылық-басқару жағдайында стандарттан тыс жағдайда шешім қабылдап және ол үшін жауапкершілікті өз мойнына алуы
  • өзінің қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалана білуі
  • Кәсіби құзіретіліктер
  • қазіргі кездегі әлемдік саяси дамудың негізгі бағыттарын, саяси жаһандық үрдістерді, ҚР болашағы мен зардаптарын түсіне білуге бағыттай білу
  • жаһандық үрдістердің халықаралық қатынастар жүйесіндегі дүниежүзілік тарих, саяси, экономикалық және құқықтық дамуы мен қисының шарттылығы
  • ҚР қауіпсіздігі мен халықаралық қауіпсіздік ортасына әсерін біле отырып ортада оның динамикасын сипаттай білу дағдысы
  • ҚР ғылыми-технологиялық инновациялардың жаһандық үрдісінің құрылымы мен болашағының орны және рөлін өзгертуді түсіне білу
  •  әлемдік экономикалық, экологиялық, демографиялық, миграциялық үрдістерден бағдар болу, планетааралық ортада өзара әсер ететін механизімді, әлемдік экономика мен әлемдік саясатты түсіну
  •  халықаралық өзара құқықтық байланыс жасау негізін білу, ҚР сыртқы саясатына сараптама жасап және оның әлемдік мемлекеттермен әсерін талдау жасау
  • әлемдік адам құқығын қорғау мен халықаралық теориялық және саяси негіздегі құқықтық қорғау мәселесін түсіну
  • халықаралық қақтығыстарды реттеуде дипломатиялық саяси-психологиялық, әлеуметтік-экономикалық және күштерді қолданудың негізгі әдістерін түсіну
  • халықаралық қатынастардың негізгі теориясы, отандық және шетелдік теориялық мектептерді білу және түсіну
  • халықаралық жағдайлардағы базалық және негізгі қолданбалы дағдыларды талдай білу
  • ҚР сыртқы саясатындағы мәселелер туралы құжаттар бағдарламасының мазмұнын білу
  • ҚР халықаралық негізгі мәселелері жөнінде кәсіби сауатты сараптама жасау мен түсіндіре білу позициясы
  • ҚР дипломатиялық өзара байланыстарының ерекшеліктері мен сыртқы саясаттағы негізгі алдыңғы қатарлы шетелдік мемлекеттердің позициясын түсіне білу
  • көпжақты және интеграциялық дипломатияның механизімі мен бағытын білу
  • тәжірибеде дипломатиялық этикет және протокол негіздерін біле отырып, дағдылана және тиімді қолдана білу.
 • F) Оқу бағдарламасының нәтижелерінің толық тізімі
  • СІМ мекемелік жүйесінде шет тілдерін орта және кіші буындарда міндетті түрде қолдану жауапкершілігі, мемлекеттік билік пен басқарма, аймақтық органдарында мемлекеттік мекемелерде ұйымдастырушылық және әкімшілік жұмыстарды орындау;
  • халықаралық шараларды ұйымдардастыру іскерлік хат-хабар жүргізу, шет тілдерде келіссөздерді алдын ала өз құзіреттілігі аясында талқылау мен қатысу;
  • өзі құзіреттілігін арттыра отырып жазбаша және аузша аударма жұмысын орындау;
  • халықаралық келіссөздер, кездесу, конференция, семинар ұйымдастыру жұмыстарына қатысу;
  • референт міндетін орындау мен материалдарды шет тілінен қазақ тіліне, орыс тілінен қазақшаға, орысшадан шет тіліне аудару.
 • Аймақтану, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «География» (мектеп курсы), «Дүниежүзі тарихы» (мектеп курсы)
  • Постреквизиттер: «Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы», «Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы», «Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселесі», «Геосаясат негіздері», «Әлемдік интеграциялық үрдістер», «Маманданған елдің мәдениеті мен тарихы (Қытай, Таяу Шығыс)», «Маманданған елдің сыртқы саясаты мен дипломатиясы(Қытай, Таяу Шығыс)», «Әлем аймақтарының экономикасы».
  • Мақсаты: «Аймақтану» курсының мақсаты аймақтың экономикалық-әлеуметтік, демографиялық, табиғи-ресурстар, ұлттық факторлардың даму жүйесіндегі, тарихи қалыптасу мен қызмет ету есебінен заңдылық тұрғыда кешенді оқып білу болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аймақтану ғылым ретінде, оның басқа ғылым пәндермен байланысы. Аймақтанудың факторлары. Аймақтанудың жіктелуі мен оны бөлудің өлшемдері. Посткеңістік аймақтар: Орталық Азия. Кавказ аймағы. Ресей макроаймақ ретінде. Шығыс Европалық аймақтар: Беларусь, Молдова, Украина. Шетелдік Батыс Европа мен Азия макроаймақтары: Батыс Европа. Орталық және Шығыс Европа. Оңтүстік Батыс Азия. Оңтүстік Азия. Оңтүстік-Шығыс және Орталық Азия. Африка мен Американың макроаймақтары: Африкалық макроаймақтары. Солтүстік Америка мен Оңтүстік Америка. Австралия мен Мұхиттық аймақ ретінде.
  • Күтілетін нәтижелер: Аймақтану ресурсың аппараттын ғылыми-танымдық білімін, қызметін еркін меңгере отырып, әлеуметтік-саяси аймақтың моделдеу және мәдени үрдістерді болжай білу; тарихының саяси жүйесін, экономикасын, сыртқы саясатын оқып отырған аймақтық қоғамдық даму мен ерекше мұрасының дамуын білу, нақты аймақтық мәселелерін сараптай отырып аймақты зерттеуге әдістер қолдану; аймаққа арналған физикалық-географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, демографиялық, діни этникалық ерекшеліктерін ескерк отырып, кешенді сипаттама жасау.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Мамандыққа кіріспе, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарих (мектеп курсы)
  • Постреквизиттер: Саясаттану, Дипломатиялық құжаттама, Дипломатиялық протокол және этикет, Көпжақты дипломатия, Дипломатиялық және консулдық қызмет, ҚР сыртқы саясаты
  • Мақсаты: тандаған мамандық боынша университеттік білім алудың ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру, осы мамандық бойынша бітірушілердің қоғам және мемлекет мүдделері қызмет етуінің ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін түсіндіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: халықаралық қатынастар мамандығының өзгешелігі, осы салада мамандарды дайындау міндеттері, халықаралық қатынастардың ғылым және оқу пәні ретіндегі негізгі түсініктемелік аппараты, халықаралық қатынастар ғылымының қайнар көздері, оның амуының негізгі кезеңдері. ХХ ғ. ортасына қарай қалыптасқан халықаралық қатынастарды оқудағы басты бағыттар, қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың жүйесі мен құрылымы туралы саяси процесс және ғылым ретіндегі ұсыным. Халықаралық қатынастрадың классификациясы, халықаралық қатынастарды талдаудың әдіснамасы мен әдістері, сыртқы саясат ұлттық стратегияның бөлігі ретінде, ҚР сыртқы саясатының ерекшеліктері. халықаралық қатынастар мамандарын дайындау бағдарламасының мазмұны.
  • Күтілетін нәтижелер: студент білу керек: халықаралық қатынастар мамандығының өзгешелігін, халықаралық қатынастар ғылымында қолданылатын негізгі ұғымдар және осы ғылым дамуындағы негізгі кезеңдерін қолдана білу;алған білімдерін пәннің оқу жоспарын тиімді игеруде пайдалану; хадықаралық қатынастарды оқуда және талдауда түрлі ұстанымдарды тану; кәсіби терминологияны дұрыс пайдалану; игеру; халықаралық қатынастардағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы дағдылар туралы ұсыныстар; халықаралық қатынастар проблемалары бойынша пікір-таластарға қатысу дағдыларын
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А
 • Дінтану, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзі тарихы, Әлеуметтану
  • Постреквизиттері: Саясаттану, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Дипломаттық және консульдық қызмет, ҚР сыртқы саясаты, Менеджмент, Халықаралық сауда
  • Мақсаты: Қазігі таңда Қазақстан Республикасында жүз отыздан астам ұлт тұрады, демек елде бірнеше діндердің өкілдері бар, олардың арасында бейбітшілік ел басының дүрыс әлументтік саясатының нәтежесінде сақталып келеді. Аталған пән осы жолдың барысында демеу жасап келеді. Дін дегеніміз не? және конфессиялармен әлеументтік жұмыс деген не? Осы пікір таласының негізінде дүниеге көзқарас, адамдардың әлеуметтік жағдайлары жатыр. Діни тұжырымдамалар барлық діни ғұламалык және діни философиялық әдебиеттерде қарастырылған. Оның негізгі мәні діннің кұдірет күшінен туындайды, олар; қүдай, абсалюттілік, әлемдік рух, абсалюттік идея делінеді. Мұндай көзқарас теологтарға тән. Қалай аталса да, діннің табиғаттан тыскары күштен іздестіріледі. Діннің шығуы осылай түсіндіріледі. Мұндай қағидаға сүйену кұдайды негіздеуге келіп соғады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Дінтану» пәні – Қазақстан Республикасының жанадан шыққан занына сүйене отырып, негізгі әдістері анықталады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • -Басқа да әлеуметтік - гуманитарлық пәндер мен бірге дін бүтін дүниетанымды құрастырды. Дінтануды меңгеру студенттерде ойлау қабілетін, өзіндік идея, ой-пікірлерін қалыптастыруын, ғылыми – зерттеу жұмыстарын үйренуге, өмірдің күрделі құбылыстары мен процестерін талдауға негіз салады. Дінтану жас мамандарға сенімді дүниетанымдық және әдістемелік негіз болуы керек.
  • -Семинар сабақтары болашақ мамандардың ғылыми – теоретикалық деңгейі мен халық мәдениетінің жоғарлауы, діни білім жүйесін меңгеруге көмектеседі. Семинар сабақтарында қарсыластарына деген сын көзқарас, өз көзқарастарын жеткізе білу шеберлігі, өз бетімен және шығармашылық ойлау қабылеттерінің өсуі, белсенділік қалыптасады. Семинар сабағының жоспарында дінтану сабағында талқылайтын сұрақтар болады.
  • Дінтануды жақсы меңгерудің негізі – алғашқы көздерді талдап оны конспектеуде өзіндік жүйелі жұмыс жасау. Алғашқы көздер дегеніміз, ерте және қазіргі заманғы діни ойдың классиктерінің жұмыстарымен танысу. Көмекші қосымша материал ретінде дінтанудан көптеген оқулықтарды пайдалануға болады.
  • -Дінтануды оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген қазақ жеріндегі жеке меншіктің, жер меншігінің, жекелеген объектілеріне және де мемлекеттік құрылым мен әлеуметтік құрылымның жүзеге асырудың ерекшеліктерін көрсететін презентациялар, баяндамалар, эссе дайындау болып табылады.
  • -Тұрақты түрде тұлғаның кәсіби өсуіне қажеттілік жасау.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Аубакиров Е.Ж.
 • Адамзат дамуы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзі тарихы, Әлеуметтану
  • Постреквизиттері: Саясаттану, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Дипломаттық және консульдық қызмет, ҚР сыртқы саясаты, Менеджмент, Халықаралық сауда
  • Мақсаты: Барлық деңгейдегі саяси және әкімшілік мемлекет қызметкерлері, эксперттер мен ғалымдар АД тұжырымдамасын түсіне отырып және де методологиялық және методикалық есеп көрсеткіштерін игеру, жағдайларды бағалай білу, еліміздегі адамзат потенциал жағдайын жақсарту үшін адамзат дамуының көріністері мен тенденцияларын анықтау керек.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Барлық деңгейдегі саяси және әкімшілік мемлекет қызметкерлері, эксперттер мен ғалымдар АД тұжырымдамасын түсіне отырып және де методологиялық және методикалық есеп көрсеткіштерін игеру, жағдайларды бағалай білу, еліміздегі адамзат потенциал жағдайын жақсарту үшін адамзат дамуының көріністері мен тенденцияларын анықтау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Адамзат даму меңгеру студенттерде ойлау қабілетін, өзіндік идея, ой-пікірлерін қалыптастыруын, ғылыми–зерттеу жұмыстарын үйренуге, өмірдің күрделі құбылыстары мен процестерін талдауға негіз салады. Адамзат даму жас мамандарға сенімді дүниетанымдық және әдістемелік негіз болуы керек.
  • Семинар сабақтарында қарсыластарына деген сын көзқарас, өз көзқарастарын жеткізе білу шеберлігі, өз бетімен және шығармашылық ойлау қабылеттерінің өсуі, белсенділік қалыптасады. Семинар сабағының жоспарында Адамзат даму сабағында талқылайтын сұрақтар болады.
  • Адамзат дамуың жақсы меңгерудің негізі – алғашқы көздерді талдап оны конспектеуде өзіндік жүйелі жұмыс жасау.
  • Адамзат даму оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген қазақ жеріндегі жеке меншіктің, жер меншігінің, жекелеген объектілеріне және де мемлекеттік құрылым мен әлеуметтік құрылымның жүзеге асырудың ерекшеліктерін көрсететін презентациялар, баяндамалар, эссе дайындау болып табылады.
  • Тұрақты түрде тұлғаның кәсіби өсуіне қажеттілік жасау.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Тутинова Н.Е.
 • Дипломатия тарихы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзі тарихы, Әлеуметтану
  • Постреквизиттер: Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Дипломаттық және консульдық қызмет, ҚР сыртқы саясаты
  • Мақсаты: Дипломаттық қызметтің табысты жұмыс жасауы басқа елдермен экономикалық және мәдени байланысуларды дамытуға арналған үлкен мағына және ұлттық қауіпсіздіктің мәселенің шешімін алады. Шетел мемлекеттердің көздеріндегі біз елдің позитивті түрінің жасауына бұл маңызды.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ежелгі дүние дипломатиясы. Орта ғасырлардағы дипломатия. Феодалдық Ресей дипломатиясы. Жаңа кезеңдегі дипломатия тарихы. Қазіргі замандағы дипломатия тарихы. Кеңестік Ресей дипломатиясының тарихы. I дүниежүзілік соғыстың аяқталуы. Версаль жүйесінің қалыптасу процесі және оның дағдарысы. 20-30 жж. АҚШ және Латын Америкасының дипломатиясы. II дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі дипломатия тарихы. «Қырғи қабақ соғыс» кезеңіндегі дипломатия. Халықаралық шиеленістер кезеңіндегі дипломатия тарихы. (1962-1979 гг.). Халықаралық шиеленістердің жаңа асқынуының кезеңіндегі дипломатия.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • -Оқылып отырған пән бойынша әдістеме мен әдіснаманы игеру, қоршаған әлеуметтік ортада дипломатия тарихы пәнін игере отырып жұмыс жасау.
  • -Дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттармен, хрестоматиялық материалдармен жұмыс жасай білу.
  • -Пәнді оқыту барысында әлеуметтік, этникалық, ғылыми мазмұндағы ақпаратты талдай білу.
  • -Пәнді оқыту кезінде дәрісханалық база ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау.
  • -Студенттер өзіндік жұмыстарды игере отырып өз білімдерін әр кез жетілдіріп дамытып отыруы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Мусаева Э.А.
 • Дипломатиялық тарихтың өзекті мәселелері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарих (мектеп курсы), Әлеуметтану
  • Постреквизиттер: Дипломатиялық құжаттама, Дипломатиялық протокол және этикет, Көпжақты дипломатия, Дипломатиялық және консулдық қызмет, ҚР сыртқы саясаты
  • Мақсаты: студенттерде тарихи сана мен ойлауды қалыптастыру, оларды дипломатияның қазіргі кездегі негізгі кезеңдері мен дамуының маңызды тенденциялары туралы ғылыми білімдермен қаруландыру, оны оқуда дипломатияны ғылым және өнер ретінде қазіргі уақыттағы теорияларының ерекшеліктеріне терең талдау жасау басты орын алады,сонымен қатар дипломатиялық теорияның категориялды аппаратымен кеңінен танысу болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Дипломатия сыртқы саясаттың тәсілі немесе құралы ретінде, сыртқы және ішкі саясаттың байланысы. Өзгермелі жағдайдағы олардың басымдылығы, халықаралық қатынастардағы (бейбіт ресми қатынастар, соғыстың қарулы күштерін қолдану) мемлекеттің мақсаттары мен мүдделерін іске асырудың түрлі әдістері мен тәсілдері. Барған елдегі дипломаттық құқықтар мен міндеттері. Дипломатиялық өкілдің миссиясының аяқталуы. Консулдық мекемелер және консулдық өкілдер. Батысеуропалық елдер дипломатиясының реформалары. Ағылшын дипломатиясы. АҚШ дипломатияларындағы реформалар. Ұлы державалардың дипломатиялары.Дейтонның күш қолдану дипломатиясы. Американдық дипломаттар мен ғалымдардың американ дипломатиясы туралы. Саудагерлік дипломатия.Жоғарыдағы кездесулер. Саммиттердің түрлері, сериялық кездесулердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Дауыс берудің жаңа жүйелері. Қазіргі дипломатиялық хаттаманың жаңа жағы. Келісім-шарттарда кездесуі. Өзаратүсініктің меморандумдары.Бизнестің хаттамасы мен мәдениеті. Бизнестегі хаттаманың кейбір ерекшеліктері. Техникалық құралдардың іскрлік мәдениеттегі рөлі. Дипломатиялық және зайырлы этикеттегіжаңаның көрінісі. Этикеттің ұлттық және психологиялық ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент білу қажет: отандық немесе шетелдік аудиторияларды жазуды, пікір-таласты өткізе білу және кәсіптік тақырып бойынша шетел тілінде келіссөздерді жүргізу, халықаралық ортаның жәй-күйі туралы қорытындылар мен ұсыныстар жасауда қолданбалы талдау әдістерін пайдалану, халықаралық сипаты бар мемлекеттік қызметте, бизнесте, үкіметтік емес ұйымдарда өзінің кәсіби білімі мен біліктілігін қолдануды меңгеруі керек: кәсіби сипаттағы жаңа идеялар мен жобаларды құрастырушы ретіндегі қызметін іске асыра білуді, халықаралық профильдегі топтарда және жобалау ұжымдарында орындаушылардың бірі немесе басшысы ретінде жұмыс істеу дағдысына ие болуды.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Мусаева Э.А.
 • Маманданған елдегі шет тілі (Қытай тілі А1), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүжі тарихы, Дінтану, Шет тілі
  • Постреквизиттер: Маманданған тәжірибелі шет тілі, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Көпжақты дипломатия, ҚР сыртқы саясаты, Геополитика негіздері, Халықаралық бизнес, Жаһандану экономикадағы халықаралық корпорациялар
  • Мақсаты:
  • өзінің ой-пікірін қытай тілінде жеткізу;
  • қоғамдық саяси мәтіндерін мазмұнын түсіну;
  • -ғылыми мәтінге анализ беру;
  • -лингвистикалық мағыналы анализ жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: 国籍和语言 问住址,拜访,谈学习 (Приветствие. Знакомство)。谈家庭 日期和时间,天气 (Представление)。谈家庭 日期和时间,天气 (Гражданство и язык)。在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关 (Адрес, местожительство)。住旅馆 在服务台,在房间,结帐 (Визит). 买东西 一般用语, 在商店,在食品,水果店 (Семья)。在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店 (Учеба)。问路和乘车 问路, 乘公共汽车,乘出租汽车 (В библиотеке)。通讯 通电话,传真,电子邮件,在大学 (Наш университет)。 10.去公园玩儿。一天的生活,写日记 (В книжном магазине).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қытай тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • қытай тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • иероглифтер көмегімен жазба тілді дамыту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Бәделхан М.Б.
 • Маманданған елдегі шет тілі (Араб тілі А1), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүжі тарихы, Дінтану, Шет тілі
  • Постреквизиттер: Маманданған тәжірибелі шет тілі, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Көпжақты дипломатия, ҚР сыртқы саясаты, Геополитика негіздері, Халықаралық бизнес, Жаһандану экономикадағы халықаралық корпорациялар.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Ныгыман С.Т.
 • Маманданған елдің мәдениеті мен тарихы (Қытай), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Әлемдік интеграция үрдістері
  • Мақсаты: Пәннің мақсаты білім алушылардың қытай мемлекеттілігінің дамуындағы саяси мәдениет, негізгі құқықтық иституттар мен саяси үрдістер туралы білімдерін қалыптастыру, сонымен қатар жүйелі түрде Қытай тарихының негіздерін жүйелі түрде мазмұндай білу ептілік іскерлігін көрсетеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қытай елі және адамдар. Қытайдағы мемлекет және қоғам негіздерінің қалыптасуы. Алғашқы династиялар. Қытай империясының құрылуы. Цинь және Хань династиялары. Қытай саяси бытыраңқылық дәуірінде. Империяның қалыпқа келуі және гүлденуі:Сун және Тан (YI-Xғғ.). Қытай Сун және Юань (X-XIV) династияларының басқару дәуірлерінде. Қытай Минь династиясын басқару дәуірінде (1368-1644жж.). Қытай империясы XVII-XIX бірінші жартысында. Қытай имперясының дүниежүзілік экономикалық және рухани байланыстарға кіруі. Революциялық дағдарыстың пісіп жетілуі. Синьхай революциясы және Қытай Республикасының орнауы (1911-1918жж.). Қытай Iші д.ж.с. кейін (1918-1927). Қытай Нанкин «онжылдық» (1928-1937жж). Жапон оккупациясы және ІІ д.ж.с. (1937-1945 жж.). Халық Революциясының жеңісі(1945-1949жж.). Қытай 1949-1957 жылдарда : даму жолын таңдау. Қытай 1957-1976 жж. Маоистік утопияны әске асыру әрекеттері. Қытай реформалар дәуірінде (1976ж кейін.).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • - Қытайдың даму тарихы бойынша білімдерін көрсету, ҚХР-дың саяси органдары және басқару аппараты туралы мағлұматының болуы, оқылатын мемлекеттің саяси идеологиясы партиялық-саяси құрылымын білу;
  • Теориялық білімдерді кәсіби қызметте қолдана алуы, салыстырмалы-аналитикалық қызмет қткізе ала алуы, өзінің көз-қарасын қалыптастырып негіздей білуі;
  • Ақпараттық ізденіс және аналитикалық-синтетикалық қызмет әдістерін пәндік міндеттерді шешуде пайдалану, алған білімдерді жүйелей алуы, тарихи оқиғаларды және өтіп жатқан әлеуметтік саяси процестерді интеграциялау және талдау;
  • Аудиторияның ерекшелігі мен өзгешілігін есепке ала отырып түрлі формада ақпарат беру, халықаралық қатынастар мен қазіргі заманлағы халықаралық саясат проблемалары бойынша әр-түрлі баяндамалар, хабарламалар, ғылыми рефераттар жасауға қабілеттілік.
  • Жеке жұмыс жүргізудегі ептілігін арттыру, атқаратын жұмыстың сапасын арттыруға ұмтылу, тәжірибеден пайдалысын алу,өз білімдерінің өзара байланысын ұйымдастыру жіне оларды реттеу, өз қызметінің перспективаларын көру.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Маманданған елдің мәдениеті мен тарихы (Таяу Шығыс), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Әлемдік интеграция үрдістері
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Таяу Шығыс елдерінің (Сирия, Ливан, Ирак, Мысыр) ұлт-азаттық козғалысы. Соғысаралық кезеңде Иран. Сауд Арабиясы соғысаралық кезеңде. Версаль-Вашингтон жүйесіндегі араб елдері. Мандаттық жүйе мен оның мәні. Ұлы державалардың қарсылығы Сирия, Ливия мен Ирак. Кеңес Одағы мен Таяу Шығыс елдерінің соғысаралық кезеңі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі Таяу Шығыс елдері. Жаңа Таяу Шығыс елдерінің тәуелсіздігін жариялау мен отарлау жүйесінің ыдырауы. Қазіргі кездегі Сауд Арабиясының Саяси-экономикалық және әлеуметтік дамуы. Тәуелсіз Мысырдың құрылуы мен дамуы. Израиль мемлекетінің құрылуы мен дамуы және палестина мәселесі. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі Иранның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Қазіргі кездегі Таяу Шығыс елдерінің дамуы.
  • Күтілетін нәтиже: Студент білуі тиіс: Таяу Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихы туралы білімін көрсту, халықаралық өмірдегі негізгі бағыттарды кезеңдермен білуге, теориялық білімін кәсіби қызметте қолдана білу, сараптамалық-салыстырмалы қызметтегі тәсілдерді өткізе білу, өз ойын қалыптастырып, дәлдей білу, міндетті орындау барысында сараптамалық- синтетикалық, ақпараттық-ізденушілік әдістерді қолдана білу; алған білімдерін жүйелі түрде саяси-әлеуметтік үрдістер мен тарихи оқиғалардан баяндама мен рефераттарға бағыттау, дәрісхананы ескере отырып, баяндаманы немесе анықтаманы өздік жұмыс ретінде бұқара алдында қорғай білу, дискуссияға араласып, сапалы жұмыс жүргізіп, болашақ қызметіне пайдалана білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Жетік меңгерген ағылшын тілі 1, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ағылшын тілі, Мамандандырылған шет тілі
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Дипломдық жұмыстың жазылуы мен қорғалуы, мемлекеттік емтихандар
  • Мақсаты: Ағылшын тілінде жылдам оқу, ағылшын тіліндегі мәтіндерді ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес аудару икемділіктері болуы, іскерлік қағаздарды ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Face to face, Letters, telexes and memos, On the phone, Summaries, notes, reports, Working together, International trade, Money matters, Dealing with problems, Visitors and travellers, Marketing, Meetings, Processes and operations, Jobs and careers, Sales and negotiation, A special project.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Шетел тіліндегі мәтіндермен жұмыс, кәсіби мазмұны бар мәтіндерді монолог ретінде мазмұндау, мамандық бойынша шетел әріптестерімен қарым-қатынасқа түсе білу, әңгіме жүргізу, пікір-талас, өзекті саяси экономикалық мәдени және т.б. салаларда танымын көрсете білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Ярема Т.В., Лапина И.В., Базарбаева Л.Т., Абдрахманова С.Т.
 • Интенсивті ағылшын тілі 1, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ағылшын тілі
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Дипломдық жұмыстың жазылуы мен қорғалуы, мемлекеттік емтихандар
  • Мақсаты: Ағылшын тілінде жылдам оқу, ағылшын тіліндегі мәтіндерді ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес аудару икемділіктері болуы, іскерлік қағаздарды ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Лексикалық тақырыптар: Corporate culture, Customer support, Products and packaging, Careers, Making deals, Company and community, Mergers and asguisitions, International trade. Грамматикалық тақырыптар: Past tenses and advice structures, Asking guestions and giving instructions, Articles, Relative clauses, Present tenses, Conditionals, The passive, Reported speech, Future forms, Prepositions.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • іскерлік тақырыптарда жылдам сұхбат құра білу,
  • іскерлік сипаттағы хабарламаларды қабылдап, түсіне білу,
  • іскерлік қағаздарды, хаттама және есептерді ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мукушева Г.Р., Жунусова А.К., Махаева А.К., Ертысбаева Г.Н.
 • Маманданған елдегі шет тілі (Қытай тілі А2), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүжі тарихы, Дінтану, Шет тілі
  • Постреквизиттер: Маманданған тәжірибелі шет тілі, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Көпжақты дипломатия, ҚР сыртқы саясаты, Геополитика негіздері, Халықаралық бизнес, Жаһандану экономикадағы халықаралық корпорациялар
  • Мақсаты:
  • - өзінің ой-пікірін қытай тілінде жеткізу;
  • - қоғамдық саяси мәтіндерін мазмұнын түсіну;
  • -ғылыми мәтінге анализ беру;
  • -лингвистикалық мағыналы анализ жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: 国籍和语言 问住址,拜访,谈学习 (Приветствие. Знакомство)。谈家庭 日期和时间,天气 (Представление)。谈家庭 日期和时间,天气 (Гражданство и язык)。在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关 (Адрес, местожительство)。住旅馆 在服务台,在房间,结帐 (Визит). 买东西 一般用语, 在商店,在食品,水果店 (Семья)。在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店 (Учеба)。问路和乘车 问路, 乘公共汽车,乘出租汽车 (В библиотеке)。通讯 通电话,传真,电子邮件,在大学 (Наш университет)。 10.去公园玩儿。一天的生活,写日记 (В книжном магазине).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • - қытай тілінде диалог және монолог тілдері,
  • - күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • - қытай тілін естіп қабылдау қабілеті
  • - мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • - оқығанның мазмұнын түсіну,
  • - иероглифтер көмегімен жазба тілді дамыту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Бәделхан М.Б.
 • Маманданған елдегі шет тілі (Араб тілі А2) , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүжі тарихы, Дінтану, Шет тілі
  • Постреквизиттер: Маманданған тәжірибелі шет тілі, Дипломаттық құжаттама, Дипломаттық этикет және хаттама, Көпжақты дипломатия, ҚР сыртқы саясаты, Геополитика негіздері, Халықаралық бизнес, Жаһандану экономикадағы халықаралық корпорациялар
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Нығыман А.Ж.
 • Маманданған елдердің сыртқы саясаты және дипломатиясы (Қытай), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Маманданған елдің тарихы мен мәдениеті
  • Постреквизиттері: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Әлемдік интеграция үрдістері, Геосаясат негіздері, Геосаясат негіздері
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қытайдың сыртқы саясатындағы жаңа кезеңдегі дамуының ерекшеліктері. ХХ ғасырдың басындағы Қытайдың сыртқы саясаты мен Халықаралық қатынастары. Соғысаралық және екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі Қытайдың сыртқы саясаты. 1950-1970 жылдардағы ҚХР сыртқы саясаты. ҚХР мен Азия мен Африка елдері (1949-1975). 1958-1975 жж Пекин мен капиталистік елдер арасындағы саясат. 1960ж ортасы мен 1970 жылдардағы кеңес-қытай және қытай басшыларының ұстанған «Ерекше курсы». 1970 жылдардың ортасы мен 1990 жылдардағы Қытай дың сыртқы саясаты, ХХI ғасырдағы Қытай.
  • Күтілетін нәтиже: Студент білуі тиіс: қазіргі кездегі Қытайдың сыртқы саясатының деректері мен дерекнамасымен танысу; Қытайдың сыртқы саясатындағы эволюциялық дамуымен танысу; ҚХР сыртқы саясатындағы теориялық білімін сараптау мен оны қолдану; ҚХР сыртқы істер министрлігінің маманданған елдерге қатысты механизімін сараптау; тарихи түсініктер мен терминдерді ұғыну.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Маманданған елдердің сыртқы саясаты және дипломатиясы (Таяу Шығыс), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Маманданған елдің тарихы мен мәдениеті
  • Постреквизиттері: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Әлемдік интеграция үрдістері, Геосаясат негіздері, Геосаясат негіздері
  • Мақсаты: әлемдік қауымдастыққааймақтардың енуі мен аймақтардың сыртқы саясатындағы белсенділерін анықтау, халықаралық ұйымдардан бөлек қауымдастықтардың жан-жақты формасы мен әдістерін бөліп қарау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Таяу Шығыстың халықаралық қатынастары.Таяу Шығыстағы халықаралық жағдай. Таяу және Орта Шығыстағы экономиканың даму маңыздылығы. Иранның сыртқы саясаты. Сауд Аравиясының сыртқы саясаты. мысырдың сыртқы саясаты. Турцияның сыртқы саясаты. КСРО мен «социализм» елдері арасындағы қатынастың ерекшеліктері. Таяу Шығыс елдерінің әскери-саяси одақтарға араласуы. Бағдат пактісінің құрылуы мен оның мәні. НАТО мен СЕАТО және Бағдат пактісінің байланысы. Таушығыстық дағдарыс: тарих пен қазіргі заман. КСРО-ның таралуынан кейінгі Таяу Шығыстың геосаясаты. Қазақстан мен Таяу Шығыс. Дипломатиялық қатынасты орнату. Азиядағы қауіпсіздік мәселесі. «Күш балансының» саясаты.
  • Күтілетін нәтиже: Студент білуі тиіс: Таяу Шығыс елдерінің қазіргі кездегі сыртқы саясатынан ақпарат алу; атаулы уақыттағы халықаралық өмірдің негізгі бағыттары туралы мәлімет алу, теориялық білімін кәсіби қызметте қолдана білу; сараптамалық-салыстырмалы қызметтегі тәсілдерді өткізе білу, өз ойын қалыптастырып, дәлдей білу, міндетті орындау барысында сараптамалық- синтетикалық, ақпараттық-ізденушілік әдістерді қолдана білу; алған білімдерін жүйелі түрде саяси-әлеуметтік үрдістер мен тарихи оқиғалардан баяндама мен рефераттарға бағыттау, өз ойын нақты дәледей білу, дәрісхананы ескере отырып, баяндаманы немесе анықтаманы өздік жұмыс ретінде бұқара алдында қорғай білу, дискуссияға араласып, сапалы жұмыс жүргізіп, болашақ қызметіне пайдалана білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Жетік меңгерген ағылшын тілі 2, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ағылшын тілі, Маманданған шет тілі, Жетік меңгерген ағылшын тілі
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, мемлекеттік емтихандар
  • Мақсаты: Ағылшын тілінде жылдам оқу, ағылшын тіліндегі мәтіндерді ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес аудару икемділіктері болуы, іскерлік қағаздарды ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Face to face, Letters, telexes and memos, On the phone, Summaries, notes, reports, Working together, International trade, Money matters, Dealing with problems, Visitors and travellers, Marketing, Meetings, Processes and operations, Jobs and careers, Sales and negotiation, A special project.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Шетел тіліндегі мәтіндермен жұмыс, кәсіби мазмұны бар мәтіндерді монолог ретінде мазмұндау, мамандық бойынша шетел әріптестерімен қарым-қатынасқа түсе білу, әңгіме жүргізу, пікір-талас, өзекті саяси экономикалық мәдени және т.б. салаларда танымын көрсете білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Аубакирова Г.Т., Штриккер А.В., Ярема Т.В., Лапина И.В.
 • Интенсивті ағылшын тілі 2, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Ағылшын тілі, Маманданған шет тілі, Жетік меңгерген ағылшын тілі
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, мемлекеттік емтихандар
  • Мақсаты: Ағылшын тілінде жылдам оқу, ағылшын тіліндегі мәтіндерді ағылшын тілін оқыту бағдарламасына сәйкес аудару икемділіктері болуы, іскерлік қағаздарды ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Лексикалық тақырыптар: Corporate culture, Customer support, Products and packaging, Careers, Making deals, Company and community, Mergers and asguisitions, International trade. Грамматикалық тақырыптар: Past tenses and advice structures, Asking guestions and giving instructions, Articles, Relative clauses, Present tenses, Conditionals, The passive, Reported speech, Future forms, Prepositions.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • іскерлік тақырыптарда жылдам сұхбат құра білу,
  • іскерлік сипаттағы хабарламаларды қабылдап, түсіне білу,
  • іскерлік қағаздарды, хаттама және есептерді ағылшын тілінде жүргізе білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Мукушева Г.Р., Ертысбаева Г.Н., Жунусова А.К., Абдрахманова С.Т.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 1 (Қытай тілі В1), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдің шет тілі, Маманданған елдің тарихы, Маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қорытынды мемлекеттік емтихан
  • Мақсаты:
  • өзінің ой-пікірін қытай тілінде жеткізу;
  • қоғамдық саяси мәтіндерін мазмұнын түсіну;
  • -ғылыми мәтінге анализ беру;
  • -лингвистикалық мағыналы анализ жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: 国籍和语言 问住址,拜访,谈学习 (Приветствие. Знакомство)。谈家庭 日期和时间,天气 (Представление)。谈家庭 日期和时间,天气 (Гражданство и язык)。在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关 (Адрес, местожительство)。住旅馆 在服务台,在房间,结帐 (Визит). 买东西 一般用语, 在商店,在食品,水果店 (Семья)。在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店 (Учеба)。问路和乘车 问路, 乘公共汽车,乘出租汽车 (В библиотеке)。通讯 通电话,传真,电子邮件,在大学 (Наш университет)。 10.去公园玩儿。一天的生活,写日记 (В книжном магазине).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қытай тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • қытай тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • иероглифтер көмегімен жазба тілді дамыту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Бәделхан М.Б.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 1 (Араб тілі В1) , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдің шет тілі, Маманданған елдің тарихы, Маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қорытынды мемлекеттік емтихан
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Нығыман Ж.А.
 • Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың жүйесі, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Құқықтық және саясаттану ілімдерінің тарихы
  • Постреквизиттері: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қазіргі заманғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері.
  • Мақсаты: «Қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесі» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады. Бұл курстың шеңберінде қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің мәні, типологиясы, ондағы саяси құбылыстардың күрделілігі, мемлекетаралық қарым-қатынастар, саяси жүйелердің әртүрлілігі сияқты мәселелер қарастырылады. Халықаралық ұйымдардың шеңберінде қазіргі әлемдік үрдістерді құқықтық реттеудің мәселесі маңызды орын алады. Сол сияқты аймақтардағы қауіпсіздік мәселесі, ғаламдық экологиялық, демографиялық және миграциялық үрдістердің проблемалары да қарастырылады. Курсты оқу барысында әлемдік саясатта өзіндік орны бар әлемдік орталықтар мен жетекші мемлекеттердің саясаты, АҚШ, ЕуроОдақ, Ресей сияқты бірқатар мемлекеттердің сыртқы саясаттарының басым бағыттарына, сол сияқты әлемдік қауымдастықта маңызды орынға ие Араб мемлекеттері, Азияның алдыңғы қатарлы елдері және Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстан Республикасының саясатына да ерекше көңіл бөлінеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің маңызды кезеңдері мен заңдылықтары туралы, Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы, Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-құқықтық режимі, Ғаламдық мәселелер және олардың мәні, Халықаралық ұйымдар халықаралық қатынастарды реттеу механизмі ретінде, Еуропада мемлекетаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы
  • Күтілетін нәтиже: студенттер теориялық мектептердің айырмашылығын білу керек және халықаралық қатынастар туралы ғылымның бағытының мәселелері мен аргументтерін айқындау, арнайы мамандандырылған әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдылануы керек, арнайы танымдық оқу әдебиеттерін қолданумен тәжірибелік білімін ұлғайту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік, 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану, ҚР дипломатиясы, ҚР сыртқы саясаты, Әлемдік интеграциялық үрдістер
  • Постреквизиттер: Мемлекеттік емтихан, диплом жобаларын жазу
  • Мақсаты: Орталық Азия аймағының негізгі қауіпсіздік мәселелері мен аймақтағы Ресей, АҚШ, ЕО, Қытай сияқты басты әлемдік акторлардың стратегиялары туралы жан-жақты мағлұмат беру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Орталық Азия аймағы - Еуропаны Қытаймен, Ресейді Ислам әлемімен байланыстыратын геосаяси өте маңызды және табиғи ресурстарға бай өңір болып табылады. Осы аталған факторларға байланысты Орталық Азияда, кезінде Тәжікстан мен Қырғыстанда болғандай, аймақтық қақтығыстардың орын алу қаупі өзектілігін жоғалтқан емес.
  • Күтілетін нәтижелер: студент пәннің мақсаты мен міндеттерін, Орталық Азия мемлекеттерінің проблематикасын, аймақтағы басты сыртқы саяси ойыншылардың сыртқы саяси стратегияларын білуі керек; аталған мәселе бойынша оқу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттер мен статистикалық мәліметтерді қолдану, аймақтағы шиеленісті жағдайларды, мүдделі елдердің сыртқы саяси бастамалары мен экономикалық қызығушылықтарын сараптауды үйренуі керек; аймақтағы халықаралық қатынастардың спецификасын түсінуі керек; аталмыш мәселе бойынша аналитикалық және ғылыми материалдарда сыни бағалай білу, Орталық Азия аймағында екі немесе көпжақты қатынастар саясатын талдай білу қабілеттерін меңгеру керек.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Геосаясат, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Құқықтық және саясаттану ілімдер тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қазіргі заманғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері, Көпжақты дипломатия
  • Мақсаты: Геосаясат – мемлекеттің географиялық мәліметтерге сүйену арқылы кеңістікті бақылау туралы ғылым. Геосаясат дегеніміз мемлекеттің нақты жағдайын таразыға салып, баға беретін пән, ол әрқашан болашаққа бағытталған. Ол негізгі бағыттарды, теориялар мен концепцияларды, модельдер мен саяси даму гипотезаларын сараптайды. Қазіргі геосаясат өз алдына ХХ жэне ХХІ ғасырлардың саясаттану салаларының бірі болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Өз елінің және шетелдік тарихнаманың қазіргі жетістіктері негізінде студент ХХ ғасырдағы және ХХІ ғасыр басындағы геосаяси үрдістердің өзгеру логикасын түсініп, олардың заңдылықтары мен даму тенденцияларын меңгеруі керек.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді оқыту кезінде студенттер «Геосаясат негіздері» пәнінен теориялық білімін ала отрып, басты геосаясаттың негізгі ұғымдары және геосаясаттың терминдері, геосаясаттың анықтамасы: идеология немесе ғылым ретінде, фундаментальдық және қолданбалы геосаясат. «теллурократия және талассакратия» түсініктеріне тоқталады.
  • Пәнді оқу барысында геосаяси заңдылықтардың дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын, оның эволюциясының механизмдері мен факторларын білуге дағдыланады.
  • Студент қазіргі геосаяси ойларды, олардың келешекті болжай білуге деген түсінігін ашуда қазіргі тәсілдерді меңгеріп, оның категориялық аппаратымен сөйлей алу, халықаралық қатынастар саласындағы әдістер, әдістемелер мен зерттеу техникасын білуі қажет.
  • «Геосаясат негіздері» арқылы студент өз білімін интеллектуальды еңбекпен ұйымдастыра білуі керек олай болса, оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген жекелеген елдердің келіссөз жүргізу дипломатиясы, салт-санасына бағытталған презентациялар, баяндамалар, эсселер дайындау болып табылады.
  • Студент курсты меңгеруде геосаяси мектептерді оқуда, негізгі ұғымдар, принциптер мен бағыттарды меңгеру мүмкіндігін игеріп, халықаралық профильдегі әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істеу үшін қажетті халықаралық оқиғаларды өз бетінше сараптама жасауға дағдыланады.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Егізбаев С.Қ.
 • Халықаралық қатынастардағы геосаяси идеялар, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастардың теориясы, Шетелдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Саяси және құқықтық ілімдердің тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі проблемалары, Қазіргі кездегі қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері, Көпжақты дипломатия
  • Мақсаты: Қазіргі кездегі отандық және шетелдік тарихнамаларының жетістіктерінің негізінде студент ХХ ғасырдағы геосаяси үрдістердің қисынын және олардың даму заңдылықтары мен тенденцияларын меңгеруі қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дәстүрлі геосаясат. Мемлекеттің әскери- саяси қуаты және географиялық факторлардың басымдық рөлі. Мемлекеттің «Географиялық ой санасы». Жаңа геосаясат (Геоэкономика). Мемлекеттің экономикалық қуаты. Қазіргі заманғы геосаясат (Геофилософия). Рух күшінің әскери және экономикалық қуаттан басымдылығы. Неміс геосаяси мектебі. Жапон геосаяси мектебі. Ағылшын геосаяси мектебі. американдық геосаяси мектеп. Орыс, кеңестік және ресейлік геосаяси мектептер. 3 Рим. Словонофилдік. Батыстық. Еуразиялық. Геостратегия. Панамерикандық. Панарабтық. Панисламизмдық. Пантүріктік. Қазіргі заманғы геосаяси тұжырымдамалар. ХХI ғасырдың геосаясаты.
  • Күтілетін нәтижелер: Геосаяси идеялар мен тұжырымдамаларды оқу және білу; Қазіргі заманғы геосаяси мектептер мен тұжырымдамалар; Геосаясаттың мәні және қазіргі түсінік; Қазіргі заманғы көпқырлы геосаяси үрдісте бағдар жасай алуға үйрену, нақтылы материалды білуі; Кез келген геосаяси өзгерісті сараптау; Зерттеуге қажетті деректерді және сәйкес ғылыми әдебиетті іздеу үйренуді дамытады; Қоғамдық өмірдің фактілерін саралау, тексеру сараптау; Қазіргі замандағы негізгі геосаяси орталықтар; Әлемдегі геосаяси құрылымның қалыптасуындағы Орталық Азияның орны және рөлі; Геосаяси материалдар қисынды (ауызша және жазбаша) баяндау; Жазбаша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау (Аннотация) Пікір реферат ғылыми баяндама және т.б
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Егізбаев С.Қ.
 • «Әлемдік интеграция үрдістері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Саясаттану, Құқықтық және саясаттану ілімдер тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қазіргі заманғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері, Копжақты дипломатия, Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
  • Мақсаты: «Әлемдік интеграция үрдістері» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады. Бұл курстың шеңберінде қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде белгілі болып отырған әртүрлі интеграциялық бірлестіктердің тарихы қарастырылады.
  • Пәннің мақсаты халықаралық қатынастарда интеграциялық үрдістердің алатын орнын, олардың саяси және экономикалық қарым-қатынастарды орнатудағы қызметін студенттерге жеткізу.
  • Әлемдiк саясатты ғылымның бiр саласы ретiнде қарастыра отырып, басты назарды мемлекеттер, үкiметаралық ұйымдар, халықаралық бейүкiметтiк ұйымдар, трансұлттық корпорациялар мен әлемдiк саяси үрдiстiң басқа да қатысушылар арасындағы өзара iс-қимылдарды зерттеуге аударылады. Бұлардың өзара байланыс кешенi зерттеледi. Әлемдiк саяси үрдiстердiң қалыптасуына әсер етушi негiзгi жағдайлар оқытылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық қатынастар жүйесіндегі әлемдік интеграциялық үрдістері туралы жалпы мағлұмат, Батыс Еуропадағы интеграциялық үрдістер, Азияның Тынық мұхит аймағындағы интеграция үрдістері, Латын Америкасындағы интеграциялық үрдістердің түрлері. МЕРКОСУР, Кариб қауымдастығы, Анд пактісі шеңберіндегі интеграциялық үрдістер, ТМД кеңістігіндегі интеграциялық үрдістер, АСЕАН шеңберіндегі интеграциялық үрдістер, Америкадағы интеграциялық үрдістер: НАФТА, Қазiргi кездегi әлемдiк интеграциялық үрдiс жүйесiнiң қызмет етуi.
  • Күтілетін нәтижелер: Халықаралық қатынастар мамандарының әлемдік интеграция үрдістері аналитикалық ойлауға септігін тигізетін және ғылыми танымға мүмкіндік береді, пән бойынша құжат көздеріне талдап методологиясын игере білу, әлемдік интеграция үрдістері бойынша теориялық білімдерді тәжірибеде пайдалану және кәсіптік міндеттерді шешуде қолдана білу, әлемдік интеграция үрдістері бойынша білімдерге анализ және синтез жасау негізінде қазіргі әлемдік жағдайларды ескеріп, аргументтеуде және дәләлдеудә құру қабілетінің қалыптасуы, конференцияларда және дөңгелек стөлдерде әлемдік интеграция үрдістері мәселелері бойынша нақтылы және шынайы ақпарат беру, кәсіптік жеке қызмет барысында әлемдік интеграция үрдістері туралы нормативті-құқықтық құжаттарға түсіндірме беру және талдау жасай алу қабілетіне ие болу, әржақтылығы және қарама-қайшылығы бар тарихи процесті танып-білудегі студенттердің танымдылығын дамыту;
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Халықаралық ұйымдар, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Халықаралық қатынастардың теориясы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Саясаттану
  • Постреквизиттері: ҚР сыртқы саясаты, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Қазіргі заманғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері
  • Мақсаты: «Халықаралық ұйымдар» курсы «Халықаралық қатынастар» мамандығында оқылатын базалық пәндердің бірі болып табылады.
  • Жаһандану жағдайында халықаралық ұйымдардың рөлі мен қызметінің маңызы арта түсуде. Сондықтан халықаралық қатынастарға тән сипаттардың бірі халықаралық ұйымдардың рөлінің күн сайын арта түсуінде. Осы орайда халықаралық ұйымдардың атқаратын қызмет аясының кеңеюі, көпжақты дипломатиядағы және кең көлемдегі ынтымақтастықтағы алатын орны, рөлі мен қызметі маңызды.
  • Пәннің мақсаты - халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық ұйымдардың алатын орны мен рөлін оқып үйрену. Оқу барысында БҰҰ және оның арнайы органдары, НАТО, ЕҚЫҰ, ОПЕК, Интерпол және басқа да халықаралық ұйымдарға; олардың мемлекет және аймақ аралық қарым-қатынастарға тигізетін ықпалына, сол сияқты қазіргі кездегі халықаралық жағдайларға қатысуына ерекше тоқталу.
  • Қазіргі халықаралық ұйымдардың басты мақсаты - халықаралық ынтымақтастықтың көпжақты базасын құру, бейбіт қатар өмір сүрудің жаһандық және аймақтық өңірін құру және тұрақтылықты сақтау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық ұйымдар: түсінігі, анықтамасы, функциясы және классификациясы, БҰҰ жүйесі. БҰҰ-ның арнайы мекемелері, Әлеуметтік сипаттағы үкіметаралық әмбебап ұйымдар (Халықаралық еңбек ұйымы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және т.б.), Гуманитарлық және мәдениеттік сипаттағы үкіметаралық әмбебап ұйымдар (ЮНЕСКО, Дүниежүзілік интелектуалды меншік ұйымы), Үкіметаралық әмбебап қаржы ұйымдары (Халықаралық қайта құру және даму банкі, Халықаралық валюталық қор, Дүниежүзілік банк және т.б.), Экономикалық және әлеуметтік сипаттағы үкіметаралық әмбебап ұйымдар (ЮНИДО, ПРООН, ЮНИСЕФ), Солтүстік, Оңтүстік Америкадағы және Кариб бассейніндегі халықаралық ұйымдар, Араб және ислам әлеміндегі халықаралық ұйымдар (ЛАГ, ОИК, ССГПЗ, Араб Магибі одағы)
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер бұл пәнді оқу барысында халықаралық ұйымдар түсінігін, ұйымдардың құрылымын, мақсат-міндеттерін, сонымен бірге қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесіндегі атқаратын рөлін біліп шығады, интеграция үрдістері, интеграциялық бірлестіктердің қызметін бағалауға дағдыланады, студент өзінің тәжірибелік қызмет аясында пәннің шеңберінде алған білімдерін қолдануға үйренеді, халықаралық ұйымдардың негізгі құжаттарымен жұмыс жасап, оны талдау шеберлігін менгеріп шығады, пәннің шеңберінде берілген тапсырмалардың негізінде өзіндік жұмыс жасаудың әдістерін менгереді.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Мусаева Э.А.
 • Іскерлік ағылшын, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби шет тілі, Жетік меңгерген ағылшын тілі
  • Постреквизитер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы
  • Мақсаты: ағылшын тілін практика жүзінде меңгеру, оқылатын тілдің мемлекет мәдениесіне қатыстыру, ағылшын тілінде кәсіби тілді әдеттену және мамандық бойынша мәтіндерді аудару ептерін дамыту.
  • Мазмұны: Greeting visitors: A. Greeting visitors to your country. B. Greeting visitors to your office. Present Simple. Past Simple. Present Perfect. Companies: A. Describing companies. B. Company profile. Occupations:A. Describing your job. B. Talking about your abilities. Present Perfect + for/since. Products. A. Talking about office equipment. B. Talking about features and benefits. Comparing services. A. Business services. B. Expressing your opinions. Comparatives and superlatives. Modifying adverbs. Office systems: A) Everyday office technology. B) Company procedures. Conditionals. Time expressions. Phone messages: Taking and leaving phone messages. Leaving voicemail messages. Appointments: Making an appointment. Changing an appointment. Present Continuous for future plans. Meetings: Organizing meetings. Taking part in meetings. Negotiating: Negotiating with colleagues. Business negotiations. First Conditional. Money: Exchanging money. Payment methods. Numbers. Marketing: Ways of marketing. Talking about websites. Verb+-ing or to + infinitive. Networking: Meeting people. Following up. Trends: Recent trends. Predictions. Describing past performance. Presenting information: Progress reports. Presentations. Already, still, yet.
  • Білім алудың болжамды нәтижелері:
  • Ағылшын тілін оқыту нәтижесінде студенттер келесі дағдылар мен қабілеттерді икемдену тиіс:
  • -ағылшын тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • ағылшын тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • көмекші әдебиеттерді қолдану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалар, энциклопедия).
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Махаева А.К., Штриккер А.В., Лапина И.В., Жунусова А.К.
 • Келіссөздердегі ағылшын, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Кәсіби шет тілі, Жетік меңгерген ағылшын тілі
  • Постреквизитер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы
  • Мақсаты: ағылшын тілін практика жүзінде меңгеру, оқылатын тілдің мемлекет мәдениесіне қатыстыру, ағылшын тілінде кәсіби тілді әдеттену және мамандық бойынша мәтіндерді аудару ептерін дамыту.
  • Мазмұны: Лексикалық тақырыптар: Family,The place where I live (flat / house), My working day , My last weekend, Sport, Relationships, Shop, Job, The Republic of Kazakhstan, The UK, The USA, Other English speaking countries, Weather, Calls, Mass media, Customs, traditions, holidays, Travelling, Computerization, Theatre, Cinema. Грамматикалық тақырыптар: Word order. Pronouns, Articles, The construction “there is / are”, Prepositions, Nouns, The Present Tenses, The Past Tenses, The Future Tenses, Future in the Past, Modal verbs and their equivalents, The Passive Voice, Sequence of Tenses, Direct and indirect speech, Conditional sentences, The construction “I wish…”, The Infinitive: bare and full. The Gerund, Complex object, Complex subject, “For-to-Infinitive” construction.
  • Білім алудың болжамды нәтижелері:
  • Ағылшын тілін оқыту нәтижесінде студенттер келесі дағдылар мен қабілеттерді икемдену тиіс:
  • -ағылшын тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • ағылшын тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • көмекші әдебиеттерді қолдану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалар, энциклопедия).
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі - Аубакирова Г.Т., Ярема Т.В.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 2 (Қытай тілі В2), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдердің шет тілі, Маманданған елдердің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, қорытынды мемлекеттік аттестация
  • Мақсаты:
  • өзінің ой-пікірін қытай тілінде жеткізу;
  • қоғамдық саяси мәтіндерін мазмұнын түсіну;
  • -ғылыми мәтінге анализ беру;
  • -лингвистикалық мағыналы анализ жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: 国籍和语言 问住址,拜访,谈学习 (Приветствие. Знакомство)。谈家庭 日期和时间,天气 (Представление)。谈家庭 日期和时间,天气 (Гражданство и язык)。在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关 (Адрес, местожительство)。住旅馆 在服务台,在房间,结帐 (Визит). 买东西 一般用语, 在商店,在食品,水果店 (Семья)。在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店 (Учеба)。问路和乘车 问路, 乘公共汽车,乘出租汽车 (В библиотеке)。通讯 通电话,传真,电子邮件,在大学 (Наш университет)。 10.去公园玩儿。一天的生活,写日记 (В книжном магазине).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қытай тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • қытай тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • иероглифтер көмегімен жазба тілді дамыту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Бәделхан М.Б.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 2 (Араб тілі В2) , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Дүниежүзі тарихы, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдердің шет тілі, Маманданған елдердің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, қорытынды мемлекеттік аттестация
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Нығыман Ж.А.
 • Менеджмент, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Философия
  • Постреквизиттер: Халықаралық экономика, Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
  • Мақсаты: студенттерде теориялық білімдер кешенін қалыптастыру, оның ішінде, әлеуметтік экономикалық жоспарлау, инновациялық бағытталу мен бейімделу, инновациялық саясатты қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Инноватика теориясының құрылуы және оның жахандық концепциясы, Компанияның инновация қызметін басқару негіздері, Инновациялық үдерісіті ұйымдастыру түрлері мен әдістері, Инновациялық жобаларды басқару және жобалардың тиімділігін бағалау деңгейі, Инновациялық стратегиялар, Инновациялық қызмет нәтижесі, Интеллектуалды меншік, Технология трансферті. Лизинг. Франчайзинг. Форфейтинг. Ноу-хау, патент, лицензия, Кіші инновациялық бизнес, Венчурлы қаржыландыру, Инновациялық инфраструктура, ҚР инновациялық кәсіпкерліктің дамуына қолдау көрсету.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Инновациялық дамуда ғылыми дәлеледенген болжауды құрудың әдістемесі мен технология негіздерін білу.
  • Кез келген инноватикалық жағдайларда тиімді шешім қабылдай алу және болып жатқан құбылыстардың мәнін білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – PhD Мусатаева А.А.
 • Менеджмент теориясы мен тәжірибесі, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Дінтану, Геосаясат негіздері, Адамдық даму
  • Постреквизиттер: Дипломатиялық этикет және хаттама, Халықаралық қатынастардың қазіргі жағдайдағы мәселелері
  • Цель: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыруда нақты дағдыларды дайындау, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау.
  • Содержание модуля: Басқару ғылымының пәні мен әдістері. Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері. Сенеджмент қызмет түрі және басқару жүйесі ретінде. Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйым миссиясы. Ұйымның ішкі ортасы. Сыртқы орта және оның ұйым қызмет етуіне әсері. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және басқарылуы нормасы. Өзара қарым-қатынас және өкілеттілікті ұйымдастыру. Басқару әдістерінің мазмұны мен жіктелуі. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық-бөлушілік әдістері. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру. Менеджмент қызметтерінің жіктелуі. Жетекшілік: билік, іқпал ету және серіктестік. Қақтығыстарды, стрестерді және өзгерістерді басқару. Көшбасшылық: жетекшілік стильдері мен менеджер имиджі.
  • Күтілетін нәтижелер: теориялық білімді тәжірибеде қолдана білушілік және олардың кәсіби сұрақтарды шешудегі рөлін анықтау; іздеу, жинақтау, талдау және жүйелеу арқылы аргументтерді дайындау және шешімдер қабылдау; ақпараттарды мәлімдемелер түрінде түрлі формада ұсына білу, топтажұмыс істеу және ынтымақтастық орнату, дискуссия жүргізу және өз позициясын қорғай білу, шешімдер қабылдау.
  • Ф.И.О. ведущего преподавателя – ст. преподаватель Блялов Б.Е.
 • «Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Әлемдік интеграция негіздері, Геосаясат негіздері, Менеджмент
  • Постреквизиттері: Халықаралық экономикалық құқық, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Халықаралық лаңкестік
  • Мақсаты: «Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар» пәнін оқып-білу барысындағы басты мақсат болып студенттерде ХХ және ХХІ ғасыр тоғысында экономикалық саясаттың концептуалды ерекшеліктерін, жалпы макроэкономикалық көрсеткіштердің негізінде әлемдік экономиканың даму қарқындары ескере отырып, әлемдік қауымдастық елдерінің экономикасын қамтитын тұтастай жүйе ретіндегі әлемдік экономика жайлы білімдер кешенін қалыптастыру табылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі таңдағы әлемдік шаруашылық. халықаралық еңбек бөлінісі, әлемдік экономиканың экономикалық дамуындағы теңсіздік, әлемдік шаруашылықтың даму перспективалары. қазіргі таңдағы әлемдік шаруашылықтағы Қазақстан, халықаралық сауданың классикалық, неоклассикалық және заманауи теориялары. әлемдік нарық және оның конъюнктурасы. халықаралық қызметтер саудасы, сыртқы сауда балансы. халықаралық сауданы реттеудің тарифтік және тарифтік емес әдістері. халықаралық сауданы реттеудегі ГАТТ (БСҰ) ролі, Қазақстанның сыртқы саудасы: жалпы сипаттамасы, құрылымы мен даму қарқыны, валюталық қатынастар, валюталық саясат және валюталық реттеу
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстанның сыртқыэкономикалық іс-әрекетін өңдеу мен зерттеуге мүмкіндік беретін «Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар» курсының негізгі қағидалары және әдістерін меңгеру,Теориялық білімді тәжірибелік іс-әрекетпен үйлестіре білу, олардың қазіргі жағдайдағы әлемдік экономикалық жүйенің даму заңдылықтары мен қарқындарын зерттеудегі мәнін түсіну, әлемдік экономикалық жүйенің негізгі бағыттары, оның қозғалу формалары мен салаларын танып-білудегі болашақ мамандық иелерінің орны мен ролін ескере отырып, халықаралық экономикалық қатынастардың теориялары меңгеріп, оларды тәжірибеде сауатты қолдану дағдысына ие болу, кейіннен баяндау үшін ұлттық шаруашылықтар үшін ғаламдық процестердің жағымды және жағымсыз әсерлерін анықтау бойынша әдебиеттен ақпаратты сапалы жинақтау қажеттілігін мойындай отырып, онымен жұмыс жасай білу ептілігін дамыту, халықаралық экономикалық қатынастарды дамыту ептіліктерін жетілдіру бойынша ұсыныстарды тұрақты өңдеп, өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттіліктің болуы.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Абдраимова Г.К.
 • Халықаралық экономика, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Әлемдік интеграция негіздері, Геосаясат негіздері, Менеджмент
  • Постреквизиттері: Халықаралық экономикалық құқық, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Халықаралық терроризм
  • Мақсаты: Халықаралық экономикалық теория курсы микроэкономика және макроэкономиканың жалпы экономикалық теориясы болып табылады. Қазіргі нарықтық кезеңде тауарлы және қаржы нарығының интернационализациялануы кең болуда, онымен қатар әр мемлекет дамуына әсер ететін ұлттық экономиканың қарым қатынасы, бір біріне деген тәуелділігі терең түсіп жатыр. Сыртқы фактордың есебін анықтау макроэкономикалық саясатты тиімді жүргізуге қажетті шарт.
  • «Халықаралық экономика» пәні оқу барысында студент ұлттық экономикадағы процестер мен олардың әлемдегі болып жатқан процестерге тәуелділігін түсіну және халықаралық экономикалық теория білімі сыртқы экономикалық саясаттың тиімді қалыптасуына әкеледі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық экономика түсінігі, қалыптасуы және құрылымы, Халықаралық сауданың классикалық теориясы, Өндіріс факторларының ара-қатынасы теориясы, Халықаралық саудадағы жалпы тепе- теңдік, Халықаралық сауданың табысты бөлуге ықпалы, Халықаралық сауданың альтернативтік теориясы, Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары, Халықаралық капитал қозғалысы және халықаралық несиелеу, Халықаралық технологиялық айырбас.
  • Күтілетін нәтижелер: Оқылып отырған пән бойынша әдістеме мен әдіснаманы игеру, халықаралық экономика теориясы пәнін игере отырып жұмыс жасау. Ұлттық экономиканы талдау құралы мен олардың басқа мемлекеттермен қарым қатынасын білу. Пәнді оқыту барысында халықаралық экономика заңдылығын талдай білу. Пәнді оқыту кезінде дәрісханалық база ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау. Студенттер өзіндік жұмыстарды игере отырып өз білімдерін әр кез жетілдіріп дамытып отыруы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Талимова Г.У.
 • «Қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Саясаттану, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы
  • Постреквизиттер: Халықаралық экономикалық құқық, Халықаралық жария құқығы, Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, Халықаралық лаңкестік
  • Мақсаты: Қазіргі замаңғы қақтығыстардың тұжырымдары және теорияларымен таныстыра отырып, қақтығыстардың тарихи негізі мен себептерін талдай отырып, бұл мәселелерді түрлі теориялар мен әдістемелік шеңберінде талқылау, тұжырымдардың тарихи дамуын бағалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық қатынастарды зерттеудегі негізгі тәсілдер, қақтығыстар анықтамасы, қақтығыстардың пайда болуы мәселесі, аймақтық және халықаралық қақтығыстарды сұрыптау, халықаралық қақтығыстарды шешу мәселесінің тарихы туралы, қақтығыстарды реттеу тәсілдері, Балкандағы қақтығыстардың шығуы және шешілу жолдары, этникалық азшылықтардың қақтығыстары, Орталық Азиядағы қарулы қақтығыстардың алғышарттары, Орталық Азиядағы қақтығыстар және оларды реттеу мәселелері, Аймақта әскери қақтығыстардың шығу көзінің мүмкіндігі
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту кезінде студенттер «Қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері » пәнінен теориялық білімін ала отрып, басты шиеленістерді шешуді және оның алдын-алудың әдіс- тәсілдерін анықтауға тоқталып толық түсініктерді меңгереді. Пәнді оқу барысында қақтығыстар мен олардың даму тарихына тоқтаып, оның эволюциясының механизмдері мен факторларын білуге дағдыланады. Студент халықаралық интеграция және дезинтеграция, қақтығыстарды реттеудегі үшінші тарапты, қақтығыстарды реттеудегі халықаралық ұйымдар қызметін біліп, әдістемелер мен зерттеу техникасын білуі қажет. «Қазіргі замаңғы қақтығыстар және оны реттеудің тәсілдері» арқылы студент өз білімін интеллектуальды еңбекпен ұйымдастыра білуі керек олай болса, оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген жекелеген елдердің келіссөз жүргізу дипломатиясы, салт-санасына бағытталған презентациялар, баяндамалар, эсселер дайындау болып табылады. Студент курсты меңгеруде халықаралық және аймақтық қақтығыстарды жіктеуде, негізгі ұғымдар, принциптер мен бағыттарды меңгеру мүмкіндігін игеріп, өз бетінше сараптама жасауға дағдыланады.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Этносаралық қатынастар мен сепаратизм, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеметтану, Құқық негіздері, Саясаттану, Геосаясат негіздері, Маманданған елдің мәдениеті мен тарихы (Қытай, Таяу Шығыс), Маманданған елдің сыртқы саясаты мен дипломатиясы(Қытай, Таяу Шығыс).
  • Посреквизиттер: Халықаралық лаңкестік, Қазіргі кездегі халықаралық мәселелер, Халықаралық жария құқығы.
  • Мақсаты: Студенттерге этносаралық қатынастар деңгейінің, этносаралық қатынастың даму тенденциясын, эносаралық ынтымақтастық мәнін ашып, этносаралық қақтығыстардың табиғаты мен себебін, оның алдын алу мен шешу жолдарын көрсетудің әр түрлі сипаттамасын көсету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Этностың теориялық негіздері. Ұлт теориясы. «Этнос» пен «ұлт» түсінігінің мәні. Этикалық қатынастар мен қақтығыстар. Халықаралық құқықтағы этносаралық қақтығыстың негізгі түсінігі, нормасы мен ережесін реттеу. Қазіргі қоғамдағы ұлтшылдық және оның орны. Азшылық ұлттың стратегиялық себебі. Этносаралық қақтығыстар және сепаратизм жаңа геосаясат ретінде. Сепаратизм феномені. Сепаратизмнің ресурстары және бастамашылары. Европадағы сепаратизм. Азиядағы сепаратизм. Америкадағы сепаратизм. Африкадағы этносаралық қақтығыстар. Қақтығыстардың посткеңестік кеңістіктегі этносаралық қақтығыстары мен сепаратизм. Закавказьедегі этносаралық қақтығыстар мен сепаратизм. Этносаралық стратефикация және жылдамдылық; миграция этосаралық аспект ретінде. Қазақстан Республикасының этосаралық қатынастарының дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер: Жалпы этносаралық қатынастардың даму заңдылықтарын, ұлттық саясаттың критерийлері мен міндеттерінің тиімділігін, этносаралық қақтығыстар мен сепаратизмнің пайда болу себебін білу.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • International Trade and World Goods Markets, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: EEA of Enterprise, International Business, World Economics, International Economics.
  • Постреквизиттері: Final Test, Writing of Diploma Work.
  • Мақсаты: The aim of this module is to offer students a clear and up-to-date exposition of theory and principles of international trade, trade policies, trade blocs, and trade organisations and also world good markets. The exposition will be supported by current case studies.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Role and place of International trade in International economics. Early theories of trade. Commodity and country structure of international trade. World prices. Factor Endowment Theory. New International Trade Theories. Commodity exchanges. Free trade zones and customs unions. Trade restrictions: tariffs. International Trade Policy. Economic Growth and International Trade. International Resource Movements and Multinational Corporations. Economic Integration: Customs Unions and Free Trade Areas. Trade Policy in Developing Countries. Delivery Conditions.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • -Understanding of key concepts of international trade theories and policies, using particular examples and case studies.
  • -Discuss key concepts and issues of International trade theories, trade policies and trade organisations.
  • -Learning formal theoretical analysis and frameworks to current trade issues, problems and disputes.
  • -Developing the knowledge and skills you need to have success in this sphere.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі –Байгожина Г.М.
 • Халықаралық бизнес, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория негіздері, Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық экономика, Геосаясат негіздері, Менеджмент
  • Постреквизиттері: Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, Мемлекеттік емтихан, өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: Іскерлік ынтымақтастықты тиімді ұйымдастыру үшін халықаралық экономикалық қатынастар және халықаралық бизнестің мәні мен ерекшеліктері туралы, әлемдік шаруашылықтағы бәсекелестік пен интеграцияның формалары туралы білімдер, сонымен қатар халықаралық бизнестің мазмұны, негізгі құраушылары мен даму бағыттары жайлы көрініске ие болу қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық бизнестің заманауи аспектілері, халықаралық кәсіпкерліктің негізгі бағыттары, халықаралық бизнестегі этика және әлеуметтік жауапкершілік, халықаралық инвестициялық ынтымақтастық, стратегиялық альянстар - халықаралық бизнестегі ынтымақтастықтың ұйымдық формасы
  • Күтілетін нәтижелер: түрлі елдердегі халықаралық бизнесті жүргізу әдістерін зерттеуге мүмкіндік беретін «Халықаралық бизнес» курсының негізгі қағидалары және әдістерін меңгеру, теориялық білімді тәжірибелік іс-әрекетпен үйлестіре білу, олардың қазіргі жағдайдағы халықаралық бизнесті жүргізудегі мәнін түсіну, халықаралық кәсіпкерлікті жүргізудегі болашақ мамандық иелерінің орны мен ролін ескере отырып, әлемдік сауданы жүргізудің классикалық теорияларын меңгеріп, оларды сауатты қолдану дағдысына ие болу, кейіннен баяндау үшін халықаралық бизнес формалары бойынша әдебиеттен ақпаратты сапалы жинақтау қажеттілігін мойындай отырып, онымен жұмыс жасай білу ептілігін дамыту, халықаралық бизнесті жүргізу ептіліктерін дамыту және жетілдіру бойынша ұсыныстарды тұрақты өңдеп, өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттіліктің болуы.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Абдраимова Г.К.
 • Халықаралық жария құқығы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Шет елдердің конституциялық құқығы, Дипломатиялық және консулдық құқық
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, Мемлекеттік емтихан, өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: Халықаралық жария құқығы студенттерге мемлекет аралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық - құқық нормалары маңызын түсіну, халықаралық құқық нормаларын қолдануды, сонымен қаттар халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады.
  • Оқу пәнінің негізгі мақсаты қажетті құқықтың қайнар көздері мен, халықаралық құқықтың тұжырымдамалық мәселелері мен танысу, маңызды халықаралық келісімдер мен конвенциялар және шарттарды оқып меңгеру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны. Халықаралық – құқықтық ғылым және халықаралық құқықтың тарихы, Қазақстан тарихындағы халықаралық – құқықтық институттардың пайда болуы және дамуы. Халықаралық құқықтың қайнар көздері, халықаралық құқықтың қағидалары, халықаралық құқықтың субъектілері, тану және мемлекеттің құқық қабылдаушылық, халықаралық шарттар құқығы, халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі, Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) - әмбебап халықаралық ұйым ретінде, халықаралық және мемлекетшілік құқықтың бір-бірімен өзара байланысы және қатынасы. халықаралық құқықтағы жауапкершілік, аумақ және шекара, халықаралық теңіз және өзен құқығы, ұрлықішілік мемлекеттердің құқықтық мәртебесі.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент, халықаралық – құқықтық қатынастар жөнінде түсінік оның қағидалары, құрылымы мен міндеттері; халықаралық - құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын және оның тарихын сонымен қатар оны жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады, халықаралық шарттардың бекітудің ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің түрлерін; Қазақстанда оның аумағынан тыс жерлерде халықаралық - құқықтық прктикалық аспектілерде халықаралық құқық білімін және халақаралық құқықтың нормаларын болашақта заңды қызметтерге қолдана білуі тиіс. Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. Халықаралық жария құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың халықаралық-құқықтық дәрежелермен ойлануға, халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі білуге, халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау тәжірибесін ҚР-сы аумағында қолдану, мемлекетаралық дипломатиялық қатынастарды орнатқызуға жәрдемдеседі. Халықаралық және өзге нормативтік құқықытқ актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру. ҚР халықаралық құқық оқу курсының негізінде халықаралық ұйымдардың құрылым негіздерінің ұйымдастырылу және қызмет етуіне, халықаралық құқықтағы адам және азаматтың құқықтық мәртебесіне, халықаралық қауіпсіздік, жауапкершілік жағдайына қатысты нормативтік актілер жатады. Осыған байланысты студенттерге ҚР Сыртқы істер министрлігінің актілер жинағында, «Егемен Қазақстан», «Заң газеті», «Құқықтық Қазақстан» т.б. газеттерде жарияланатын жаңа нормативтік құқықтық актілердің басылып шығуын бақылап отыру ұсынылады. Сонымен қатар студенттер қазақстандық ғалымдардың монографиялық зерттеулерімен және халықаралық-құқықтық мәселенамасы бойынша мерзімді баспасөзде, оның ішінде «Мемлекет және құқық», «Правовая реформа в Казахстане», «Заң және Заман», «Фемида» т.б. заң журналдарында үнемі басылып шығарылатын мақалалармен танысуға міндетті. Халықаралық жария құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген тәжірибелік білім беру қажет. Тұрақты түрде кәсіби өсуге қажеттілік.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Копбулов Р.А.
 • Халықаралық экономикалық құқық, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Халықаралық жария құқық экономика.
  • Постреквизиттер: Әлемдік экономика.
  • Мақсаты: студенттерге халықаралық экономикалық құқықтың негізгі сұрақтарын оқыту; тыңдаушыларды құқыққорғау органдары үшін практикалық маңызы бар халықаралық құқықтық реттеу мәселелерімен танстыру; халықаралық қатынасты бағалаумен сараптаудың ғылыми ізденіс тәсілдерін алуға дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: халықаралық экономикалық құқық халықаралық құқықтың бір саласы ретінде, халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары, халықаралық экономикалық құқықтағы жауапкершілік, халықаралық экономикалық құқықтың кодификациясы және қарқынды дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлі, халықаралық экономикалық құқықтағы жауапкершілік.
  • Кутілетін нәтижелер: халықаралық экономикалық қатынастардың еліміздің сыртқысаяси және сыртқыэкономикалық стратегиясының қалыптасуына әсерін білуі тиіс
  • халықаралық экономикалық құқық қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру,халықаралық экономикалық құқық оқу курсының негізіне халықаралық конвециялармен шарттар, ішкі отандық заңнама және мүліктік қатынастарды реттейтін нормативтік актілер жатады, осыған байланысты студенттерге мерзімдік баспасөздерде жарияланатын жаңа нормативтік құқықтық актілердің басылып шығуын бақылап отыру ұсынылады, сонымен қатар студенттер қазақстандық және шетелдік ғалымдардың монографиялық зерттеулерімен және азаматтық құқық мәселелері бойынша мерзімді баспасөзде басылып шығарылатын қаулылармен танысуға міндетті, тұрақты түрде кәсіби тұрғыдан өсіп отыру.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Ақтышқан Е.Ж.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 3 (Қытай тілі С1), 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Қытай тілі А1-В2, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдің шет тілі, Маманданған елдің тарихы, маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Өндірістік және диплом алдындағы тәжірибе, дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Мақсаты:
  • өзінің ой-пікірін қытай тілінде жеткізу;
  • қоғамдық саяси мәтіндерін мазмұнын түсіну;
  • -ғылыми мәтінге анализ беру;
  • -лингвистикалық мағыналы анализ жасау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: 国籍和语言 问住址,拜访,谈学习 (Приветствие. Знакомство)。谈家庭 日期和时间,天气 (Представление)。谈家庭 日期和时间,天气 (Гражданство и язык)。在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关 (Адрес, местожительство)。住旅馆 在服务台,在房间,结帐 (Визит). 买东西 一般用语, 在商店,在食品,水果店 (Семья)。在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店 (Учеба)。问路和乘车 问路, 乘公共汽车,乘出租汽车 (В библиотеке)。通讯 通电话,传真,电子邮件,在大学 (Наш университет)。 10.去公园玩儿。一天的生活,写日记 (В книжном магазине).
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қытай тілінде диалог және монолог тілдері,
  • күнделікті, кәсіби және іскерлік әңгімелер жүргізу
  • қытай тілін естіп қабылдау қабілеті
  • мамандықтар бойынша мәтіндерді оқу және аудару,
  • оқығанның мазмұнын түсіну,
  • иероглифтер көмегімен жазба тілді дамыту.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Бәделхан М.Б.
 • Маманданған елдегі тәжірибелік шет тілі 3 (Араб тілі С1) , 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Шет тілі, Қытай тілі А1-В2, Дінтану, Шет тілі, Маманданған елдің шет тілі, Маманданған елдің тарихы, Маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Постреквизиттер: Өндірістік және диплом алдындағы тәжірибе, дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, маманданған елдің сыртқы саясаты
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Нығыман Ж.А.
 • Дипломатиялық хаттама және этикет, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Дипломатиялық құжаттама, Дипломатиялық және консулдық құқық, Көпжақты дипломатия
  • Постреквизиттер: Кәсіби тәжірибе, Дипломдық жұмыстың жазылуы мен қорғалуы, Мемлекеттік емтихандар
  • Мақсаты: Дипломатиялық протокол жəне этикеттің қалыптасу тарихы, дипломатиялық әңгімелесудің ерекшеліктері қарастыру, сыртқы істер ведомстволарының жүйесінде хаттамалық жұмыстың негізгі бағыттарына талдау жасау.
  • Пәнді оқу барысында дипломатия жəне дипломатиялық қызмет, хаттама, дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер, қабылдаулар, жоғарғы деңгейдегі мемлекеттік іс-сапарлар, этикет ұғымы жəне құрылымын қарастырады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дипломатия жəне дипломатиялық қызмет, Дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер, Жоғарғы деңгейдегі мемлекеттік іс-сапарлар, БҰҰ-ғы дипломатиялық хаттама, Жалпыазаматтық этикетттің рөлі жəне оның мазмұны
  • Күтілетін нәтижелер: Оқылып отырған пән бойынша әдістеме мен әдіснаманы игеру, қоршаған әлеуметтік ортада дипломатия тарихы пәнін игере отырып жұмыс жасау. Дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттармен, хрестоматиялық материалдармен жұмыс жасай білу. Пәнді оқыту барысында әлеуметтік, этникалық, ғылыми мазмұндағы ақпаратты талдай білу. Пәнді оқыту кезінде дәрісханалық база ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау. Студенттер өзіндік жұмыстарды игере отырып өз білімдерін әр кез жетілдіріп дамытып отыруы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Халықаралық қатынастар теориясы, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Әлеуметтану, Саясаттану, Филология, Құқық негіздері, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы
  • Постреквизиттер: ҚР сыртқы саясаты, Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың мәселелері, Көпжақты дипломатия
  • Мақсаты: студенттердің халықаралық қатынастар теориясын ғылым ретінде түсініктерін қалыптастыру, халықаралық қатынастар жүйесінің жаһандық дамуы мен қалыптастыру үрдісінің заңдылықтары мен логикасын түсіндіру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Халықаралық қатынастар теориясының терминологиялық аппараты мен пәні, объектісі халықаралық қатынастар теориясындағы тәсіл мәселесі. Халықаралық қатынастардың заңдылық мәселесі. Халықаралық қатынастар теориясының классикалық мұрасы. Халықаралық қатынастар теориясындағы либералды бағыт. Халықаралық қатынастар теориясының реалистік концепциясының негіздері. Марксистік-лениндік парадигма. Бихевиоризм мен модернистік бағыттың қалыптасуы. Халықаралық қатынастар теориясының радикалды бағыттары. Неореализм мен неолиберализм. Халықаралық қатынастардағы жүйелі жақындау. Халықаралық қатынастардың қатысушылары. Халықаралық қатынастар қатысушыларының мақсаттары мен стратегиялары. Ұлттық мүдделер мен халықаралық қауіпсіздік.
  • Кутілетін нәтижелер: студент халықаралық қатынастар жүйесі туралы толық түсінікке ие болу керек; Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясаттың қалыптасу заңдылықтарының үрдісі мен логикасын түсінуі керек; кәсіби қызметте теориялық білімін қолдана алуы керек; құжаттар, нормативті материалдармен, тарихи әдебиеттермен, аналитикалық зерттеу қабілеттеріне ие болуы керек; дискуссия жүргізіп, өз көзқарасын қорғай білуі керек; өзіндік жұмысқа қабілетіне ие болу
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Құқықтық және саяси ілімдер тарихы, Саясаттану, Халықаралық экономика, Әлемдік интеграция үрдістері, Көпжақты дипломатия
  • Постреквизиттері: дипломдық жұмыстың жазылуы, қорытынды аттестация
  • Мақсаты: Курсты оқытуда мындай мақсат алға тартылады-қазіргі халықаралық қатынастар мәселелерінің типологиясының мәнін кез-келген аймақ пен бүкіл әлемнің дамуы үлгісін қолдануға болатын ортақ зандылығы бар күрделі саяси құбылыс екендігін анықтау. Осы орайда, қазіргі халықаралық процестер ұдайы қозғалыста, ал халықаралық оқиғалар әрдайым болжауға келе бермейтіндігін есте ұстау керек. Халықаралық қатынастардың еткендегі тарихын білу кейбір халықаралық процестердің ықтималды бағыттарын болжауға мүмкіндік береді. Осыларға байланысты курсың құрылымдық ұстанымы, оның мазмұны және оқытудың әдістемелік жүйесі белгіленген.
  • Аталмыш курсты оқып үйренуді жалғастыру-мақалаларды, монографияларды аннотациялау рефераттар, баяндамалар дайындау, эссе жазу және т.б. жұмыс түрлерін пайдалану арқылы іске асырған жөн.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жаңа әлемдік саясаттың детерминанттары. Экономиканың интернационализациялануы және жаћандануы, Сыртқы экономикалық байланыстар және аймақтық/субаймақтық деңгейде қауіпсіздік мәселелерін шешу, Халықаралық қатынастар жөйесіндегі халықаралық мекемелер мен өкіметаралық ұйымдар, Әлемдік саясаттағы акторлардың рөлі. Әлемдік саясаттағы әлемдік орталықтар мен жетекші елдер, Халықаралық тоқыраулар мен шиеленстер. Халықаралық саясаттағы қаруға бақылау орнату және қарусыздану мәселелері
  • Күтілетін нәтижелер: Оқылып отырған пән бойынша әдістеме мен әдіснаманы игеру, қоршаған әлеуметтік ортада қазіргі халықаралық қатынастарда болып жатқан өзгерістерге орай тарихи біз ізділіктің сақталуы, синтез әдістерін қолданға білу. Халықаралық көші-қон, экологиялық т.б. мәселелер бойынша студенттің жинақтаған білімдерден қорытынды жасай білуі.
  • Пәнді оқыту барысында әлеуметтік, этникалық, ғылыми мазмұндағы ақпаратты талдай білу.
  • Пәнді оқыту кезінде дәрісханалық база ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасау.
  • Студенттер өзіндік жұмыстарды игере отырып өз білімдерін әр кез жетілдіріп дамытып отыруы қажет.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Мусаева Э.А.
 • Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Әлеуметтану, Саясаттану, ҚР дипломатиясы, ҚР сыртқы саясаты, Әлемдік интеграциялық үрдістер
  • Постреквизиттер: Мемлекеттік емтихан, диплом жобаларын жазу
  • Мақсаты: Орталық Азия аймағының негізгі қауіпсіздік мәселелері мен аймақтағы Ресей, АҚШ, ЕО, Қытай сияқты басты әлемдік акторлардың стратегиялары туралы жан-жақты мағлұмат беру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Орталық Азия аймағы - Еуропаны Қытаймен, Ресейді Ислам әлемімен байланыстыратын геосаяси өте маңызды және табиғи ресурстарға бай өңір болып табылады. Осы аталған факторларға байланысты Орталық Азияда, кезінде Тәжікстан мен Қырғыстанда болғандай, аймақтық қақтығыстардың орын алу қаупі өзектілігін жоғалтқан емес.
  • Күтілетін нәтижелер: студент пәннің мақсаты мен міндеттерін, Орталық Азия мемлекеттерінің проблематикасын, аймақтағы басты сыртқы саяси ойыншылардың сыртқы саяси стратегияларын білуі керек; аталған мәселе бойынша оқу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттер мен статистикалық мәліметтерді қолдану, аймақтағы шиеленісті жағдайларды, мүдделі елдердің сыртқы саяси бастамалары мен экономикалық қызығушылықтарын сараптауды үйренуі керек; аймақтағы халықаралық қатынастардың спецификасын түсінуі керек; аталмыш мәселе бойынша аналитикалық және ғылыми материалдарда сыни бағалай білу, Орталық Азия аймағында екі немесе көпжақты қатынастар саясатын талдай білу қабілеттерін меңгеру керек.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – Назаров Е.Ж.
 • «Халықаралық лаңкестік», 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Саясаттану, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Геосаясат негіздері
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, мемленкеттік емтихандар, өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: Болашақ халықаралық қатынастар – мамандарында халықаралық лаңкестік туралы білімдерді, оның генезисі және эволюциясы, жаһандану және мемлекетаралық қатынастардың процессіндегі жағымсыз көрініс ретінде халықаралық лаңкестік проблемаларын жүйелі оқу, сонымен қатар халыөаралыө лаңкестікпен күрес әдістерімен танысу, халықаралық лаңкестіктің табиғатын біліп, тануды қалыптастыру болып табылады. Халықаралық лаңкестік туралы тұтастай білім алу үшін курс мазмұнында лаңкестіктің халықаралық көлемде генезисін, эволюциясы және дамуы кіреді; сонымен қатар халықаралық қауәптің негізгі кезеңдері мен даму заңдылықтары қарастырылады, ерекше қаралатын мәселелер халықаралық лаңкестіктің әлемдік саясаттағы рөлі, халықаралық лаңкестікпен күрестің әдістері мен тәсілдері болып табылады. Жиналған нақтылы материалдарды теориялық тұрғыдан да қарастыруға үлкен орын беріледі.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кездегі күйі және жағдайы, халықаралық лаңкестік, ҚР-ның лаңкестікпен күресу туралы Заңнамасы, қазіргі кездегі лаңкестікпен күресудің актуалды мәселелері, қазіргі замандағы лаңкестік ұйымдар және ірі лаңкестік актілер, лаңкестікке қарсы құқық саласында қарсы әрекет жасау бойынша мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың өзара қимылы, БҰҰ-дағы лаңкестікпен күресудің құқықтық негіздері, ШЫҰ-дағы лаңкестікпен күрестің құқықтық негіздері, ЕО-дағы лаңкестікпен күрестің құқықтық негіздері, ҚР-ның халықаралық лаңкестікпен күрестегі қызметі.
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық қатынастар мамандарының халықаралық лаңкестікке аналитикалық ойлауға септігін тигізетін және ғылыми танымға мүмкіндік береді, пән бойынша құжат көздеріне талдау методологиясын игере білу, халықаралық лаңкестік бойынша теориялық білімдерді тәжірибеде пайдалану және кәсіптік міндеттерді шешуде қолдана білу, халықаралық лаңкестік бойынша білімдерге анализ және синтез жасау негізінде қазіргі әлемдік жағдайларды ескеріп, аргументтеуде және дәләлдеудә құру қабілетінің қалыптасуы, конференцияларда және дөңгелек стөлдерде халықаралық лаңкестік мәселелерә бойынша нақтылы және шынайы ақпарат беру, кәсіптік жеке қызмет барысында халықаралық лаңкестік туралы нормативті-құқықтық құжаттарға түсіндірме беру және талдау жасай алу қабілетіне ие болу, әржақтылығы және қарама-қайшылығы бар тарихи процесті танып-білудегі студенттердің танымдылығын дамыту;
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі - Егізбаев С.К.
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кредит/5ECTS
  • Пререквизиттер: Саясаттану, Шет елдердің жаңа және қазіргі заман тарихы, Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы, Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы, Геосаясат негіздері
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыстың жазылуы және қорғалуы, мемленкеттік емтихандар, өндірістік тәжірибе
  • Мақсаты: «Ақпарат» ұғымы қазіргі кезде кең қолданылады. Адамдарды үлкен информациялық ағындар адамдарды өзіне елітті. Әр-бір өнім сияқты информацияда да өзінің тұтынушылары бар, сондықтан ол өзінің сұраныс сапасы және шығарушылары мен алушылары бар болады. Ақпараттың бағалылығы ең алдымен, оның қандай табыс әкелуімен есептеледі. Қазіргі кезде жасырын информацияны алу үшін әртүрлі әрекеттер жасалады, тіпті жасырын ақпарат алу үшін өнеркәсіптік тыншылыққа дейін барады. Қорғалынатын ақпараттың жартысы техникалық әдіс арқылы алынады. Информациялық жүйелердегі информацияны қорғау тәжірибе кезінде дұрыс қолдану және теория кезінде оны дұрыс құру, болашақ ақпараттық жүйелер мамандарға экономикалық ақпарат жүйелеріндегі ақпаратты қорғау туралы үлкен көлемді білім беру - «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінін негізгі мақсаты.
  • Мазмұны: Компьютерлік желіде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары, шифрлеудің симметриялық және симметриялық емес жүйесі (ашық кілтті криптография), жалпы қағидалары, АЖ бағдарламалық және аппараттық платформасын талдау, Желі бойынша деректерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік.
  • Күтілетін нәтижелер: Берілген пәннің негізгі түсініктерін, анықтамалары мен терминологиясын игеру, ақпаратты қорғау обектілерінің, классификациясының ерекшеліктерін білу, ЭЕМ мен мәліметтерді қорғау әдістерін білу қажет, ақпараттық жүйелерді тиімді функционалдау үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану кезінде нақты есеп қоя және шығара білу, ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің дәрежесін бағалай білу қажет, қорғаудың интеллектуалды модулі мен техникалық, бағдарламалық қорғау құралдарының классификацияларын білу, ақпаратты қорғауға арналған криптографиялық жұмыс әдісін меңгеру, оқу үрдісінде игерген ақпараттық қауіпсіздік негіздеріне талдау жүргізіп, ойын жеткізе алып, кездескен мәселелерді өзі шеше алатын болуы қажет, пән бойынша игерген теориялық және тәжірибелік білімін өзіндік жұмыста дағдыландырып, әрі қарай жетілдіруі қажет.
  • Жүргізуші оқытушының аты–жөні, тегі – э.ғ.к. доценті Аяжанов Қ.С.
  Оқу тәжірибесі, 1 курс Тәжірибе мақсаты:
  • кәсіби білімнің қисынында оқып үйренуі, бекіту, аумақтау, жүйелік білім, қағидалы материалдар байқау осының барлығы бір мақсат;
  • кәсіби қызметте болғанда көптеген облыстармен танысу озінің мамандығы аясында;
  • өзіндік жұмысында тәжрибиелік жаңалықтар ашу, сыртқы экономикалық қызметте жұмысын жалғастыру, күрделі тапсырмалардың шешімін табыу;
  Күілетін нәтижелер: 
  • Жанжақты қарастырылған теориялық және тәжрибилік тапсырмаларды бекіту;
  • тамашаның құралымы туралы жұмыста маманның жеке құрылымдық бөлімше түрлі профильтың ұйымдарында, болашақта кәсіби тәртіптің стильсінде және кәсіби этикада болу;
  • жұмыстың практикалық тәжірибесінің табысы командада болу;
  • студенттің дайындығы кәсібинің кейінгі сезін- байқауына, соның ішінде профилді тәртіптердің.
  Оқу тәжрибиесі кәсіби маманның логикалық атаратын қызметі ретінде саналады. Ол білім мен ғылымның болмысы, кәсіби және профильді тәртіптерге бағынатын, және олардың жүзеге асуының экономикалық-халықаралық қатынастардың кәсіби қызметі ретінде болып табылады.Өндірістік тәжірибесі, Курс: 2қ, 3қ, 2,3,4Тәжірибе мақсаты:Өндірістік тәжірибенің негізгі мақсаты студенттерді мемлекеттік және әр түрлі халықаралық ведомствасының құрылымымен, қызметімен, студенттерге елшіліктер, өкілдіктер, ұлттық-мәдени орталықтардың қызметкерлерінің атқаратын қызметімен таныстыру.Күілетін нәтижелер: 
  • қазіргі кезде әлемде болып жатқан жаһандық және аймақтық үрдістерден хабардар болу;
  • ұйымның базалық құжаттарымен танысу, соның ішінде шет тіліндегі, дипломатиялық құжаттар мен оны құрастырған ведомстваларының дағдыларын иелену;
  • мамандардың тәжірибеде алған жалпы теориялық білімін қолдана білу, терең меңгеру мен бекіту;
  • кәсіби талаптарды орындауда нарық еңбегінде оқу үрдісіндегі алған теориялық білімін қолдана білу;
  • демократиялық, құқықтық, ерікті, нарықтық мемлекет жағдайындағы мамандарды дайындау мен жауапкершілікті қалыптастыру;
  • студенттердің ұйымдастырушылық, зерттеу мен коммуникативтік қабілетін дамытумен дағдыландыру, әр түрлі тапсырманы орындауда ұсыныс білдіру мен тапқырлық таныту.
  Диплом алдындағы тәжірибесі, Курс: 3қ, 4Тәжірибе мақсаты: теориялық және тәжірибелік білімді жүйелі түрде жүйелеу мен нақты ұйым немесе мекеменің іс-әрекетін зерттеу барысында алған ақпараттардан көрінеді. Диплом алдындағы тәжірибе кезінде ерекше көңілді диплом жұмысына қажетті ақпарат жинайтын ұйымның зерттеу оъектісіне, мекемені талдау мен қалыптасуына бөлу керек.Күтілетін нәтижелер: 
  • студенттердің оқу үрдісіндегі алған білімдерінде, жүйелік, теориялық және тәжірибелік білімін бекіту;
  • кәсіби білімі мен біліктілігін қажетті қолдануда, міндеттерді тәжірибеде пайдалану мен шешу;
  • шығармашылық ойлау қабілеті мен өз беттерімен мәселе қызметіне сараптама жасауды қалыптастыру, таңдалған мамандық бойынша тәжірибелік жұмыстарын еркін дамыту;
  • кәсіби түлектің жұмысын жазуда тәжірибе есебін дайындау, нәтижелерін пайдалану мен жинау.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus