ҚҚЭУ-ДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ БАСЫМДЫЛЫҚҚА ИЕ БАҒЫТТАРЫ

ҚҚЭУ-дегі ғылыми зерттеу жұмыстары университеттегі ғылыми-зерттеу саласының ғылым мен білімді тиімді түрде біріктіру арқылы тұрақты дамуына бағытталған, сол арқылы университеттің ғылыми-зерттеу потенциалының жоғарылауы, кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландырудың бірнеше көздерін құру, білім процесі мен ғылыми саланы біріктіру мақсаты негізделген.
ҚҚЭУ-дегі ҒЗЖ және СҒЗЖ ғылыми-зерттеулерінің басымдылық бағыттары болып төмендегілер қарастырылады:
- Әлемдік экономика мен Қазақстанның замануи дамудағы заңи шаралары, осы бағытта ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттлігі мен әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етудегі нұсқаулықтарды қайта өңдеу;
- Жаһандану талаптарына сай ақша-қаражат жүйесінің ерекшеліктері мен Қазақстан Республикасының ақша-қаражат жүйесінің элементтерінің әлемдік қаржы жүйесімен екі жақты әрекет етуінің тиімді улгісі;
- Қазақстанның әлемдік экономикалық кеңістікке енуіне байланысты тұрақты дамуының мәселері мен перспективалары, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану экономикасы;
- ҚР-ның индустриалды-инновациялық өндірісінің аймақтық интеграциялық шарттары бойынша әлемдік нарықтағы тауар мен қызмет көрсетудің бәсекеқабілеттлігі,
- Экономиканың жаңа сапасын құрудағы адам мүмкіндіктерінің дамуы, адам мүмкіндіктерінің (білім,шеберлік, денсулық т.с.с) негізгі құрауыштарының алға жылжуы жайында нұсқаулықтар және оның жалпыеңбектік қоғам талаптарына сай қолданылуы және таралуы.
- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қатынастардың құқықтық реттелуі.

ҚР БҒМ ГРАНТЫ БОЙЫНША ОРЫНДАЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАР РЕЕСТРІ

№ п/п

Тақырып атауы

Ғылыми жетекші

1

Қазақстанның индустриалды-инновациялық және интеграциялық дамуының қазіргі жағдайындағы моноқалалардағы адами капиталдың дамуы: әдіснамасы және практикасы

Даулетова Азиза Мекемтасовна

2

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ұлттық инновациялық жүйелері: даму механизмдері, өзара қызмет ету алғышарттары және интеграциялау перспективалары

Таубаев Аяпберген Алданаевич

3

Адам саудасы аясындағы заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және тергеу

Балгимбеков Даурен Укибаевич

4

ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің жұмыс істеу кезеңінде және одан арғы келесі ұзақ мерзімді кезеңге Қазақстан Республикасының экологиялық және өзгеде турларын жылжыту үшін реттеуші ақпараттық туристік орталықтың тұжырымдамалық негідерін әзірлеу

Садуов Аскар Жумагулович

5

Евразия экономикалық қауымдастық елдерін қайта индустрияландыру жағдайында өнірлік экология-әлеуметтік-экономикалық жүйесін қарқында дамыту сценариын үлгілеу

Таубаев Аяпберген Алданаевич

6

Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақта инновациялық қызметін салықтық ынталандыруын және үйлесуін, бәсекелестік сұрақтарын зерттеу

Лукпанова Жанар Оралхановна

7

Жетім балалармен жұмыс істеудегі болашақ әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы мазмұндық-технологиялық аспектілері

Минжанов Нурлан Адильбаевич

8

Еуразиялық Экономикалық Одағын біріктіру жағдайында ұлттық сақтандыру нарығының бәсекеқабілеттілігі

Себеков Амир Катеевич

9

Қазақстанның білім беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелігін арттыру

Кабатаева Клара Турсынхановна