Тәжірибе

     
     

Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің академиялық саясатына сәйкес, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің (бакалавриат/магистратура/докторантура) негізгі кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша практика білім беру бағдарламаларының міндетті бөлігі болып табылады.

Бұл болашақ кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстардың нақты түрлерін орындау процесінде практикалық дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыруға, бекітуге, дамытуға бағытталған оқу іс-әрекетінің түрі.

Университетте жүзеге асырылатын  бакалавриат білім беру бағдарламаларының студенттерінің практика түрлері: оқу, өндірістік, педагогикалық және диплом алдындағы практика. Диплом алдындағы практика материал жинау және бітіру біліктілік жұмысын қорғауға дайындық мақсатында жүргізіледі. Магистратура және докторантура деңгейлеріндегі білім алушылар педагогикалық, өндірістік және ғылыми-зерттеу практикасынан өтеді.

Мүмкіндігі шектеулі адамдар мен мүгедектер үшін практика олардың психофизикалық даму ерекшеліктерін, жеке мүмкіндіктері мен денсаулық жағдайын ескере отырып жүргізіледі.

Тәжірибе мазмұны білім беру бағдарламалары шеңберінде игерілетін кәсіби құзыреттерге сәйкескелетін білім алушыларды даярлау бейіні бойынша қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік, қоғамдық, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда жүргізілуі мүмкін.

Білім беру бағдарламаларының оқу жоспарында көзделген практиканы өткізуді  ұйымдастыру ұйымдармен олардың ұйымдық-құқықтық нысандары мен меншік нысандарына қарамастан кәсіптік практиканы өткізуге арналған шарттар негізінде жүзеге асырылады.

Біздің серіктестер

Employer partnerships

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus