• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В030100

  Мамандығы:

  Құқықтану-Экономика саласындағы құқықтық реттеу

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Құқық

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  2593
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  6
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  10
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  -ел ішінде
  16
  -Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

Бағдарламаның деңгейі: «Юриспруденция: экономика саласында құқықтық реттеу» білім беру бағдарламасы бойына 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы бойынша Құқық Бакалавры
Деңгейі мен мерзімі Бірлік деңгей (240 кредит ECTS/ 129 қазақстандық кредиттер.
Оқу орны Қарағанды экономикалық университеті Қазтұтынуодағы
Аккредитация НКАОКО
Әрекет ету мерзімі Университет бұл бағдарламаны 2016 жылдан бастап университетте дәреже алатын тұлғалар үшін 4 жыл мерзімге бекітті
Деңгейі ЖБЕКБШ үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 1- цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлері): 6 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Қазақстан экономикасының түрлі салаларының кәсіпорындары мен ұйымдары үшін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, өз мамандығын еркін меңгерген және аралас қызмет салаларында бағдарланған, әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын жоғары білікті заңгерлер дайындау. Басты назар экономикалық қатынастарды құқықтық реттеуді зерттеуге беріледі.у.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пәні/пәннің аумағы
  • Негізгі пәндер:ҚР Азаматтық құқығы. ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР Азаматтық процестік құқығы, ҚР Қылмыстық процестік құқығы ҚР Кәсіпкерлік құқығы, ҚР Қаржы құқығы, ҚР банк құқығы мен банктік операциялар, ҚР сақтандыру құқығы, Интеллектуалдық меншік құқығы Қылмыстық процесте мүліктік құқықтарды қорғау, Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандандыру
  • «Юриспруденция: экономика саласында құқықтық реттеу» білім беру бағдарламасы мынадай қағидалар бойынша құрылған: модульдік және құзыреттілік тәсіл және арнайы және пәнаралық білімді, сондай-ақ әдістемелік және базалық құзыреттілікті беруді көздейді. Оқытылатын пәндердің барлық кешені үрдістердің бір жолғы үйлесімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін мақсатты экономикалық-құқықтық бағыттылыққа ие: білім алу, дағдыларды қалыптастыру және бекіту, бұл студенттерге әр түрлі салалар мен меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың заң қызметтерінде, барлық деңгейдегі мемлекеттік органдарда кәсіби жұмысқа дайын болуға мүмкіндік береді.
  • 3.Бағыты
  • Осы бейіндегі бакалаврлар әртүрлі меншік түріндегі ұйымдарда және түрлі қызмет салаларында экономикалық - құқықтық, басқару, кәсіпкерлік және ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған.
  • 4.Ерекшеліктері
  • Осы бағдарламаның ерекшелігі-құқық пен экономика тоғысында пәнаралық заңгерлерді дайындау. Заң білімін мамандандыру экономикалық біліммен интеграциялау негізінде жүзеге асырылады.
   Осы бағдарлама түлектерінің кәсіби қызметінің объектісі-ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан кәсіпорындардың құқықтық және басқару қызметі болып табылады. норма шығармашылық; құқық қолдану; құқық қорғау;
   құқық қорғау органдарында, банктерде, соттарда, сақтандыру ұйымдарында, адвокатурада, мемлекеттік кіріс органдарында, коммерциялық құрылымдарда сараптамалық-кеңес беру
 • C) Жұмысқа орналастыру мен кейінгі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • «Юриспруденция: экономика саласында құқықтық реттеу» Білім беру бағдарламасы студенттердің, жұмыс берушілердің және қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып, кезең-кезеңімен қайта қаралады. БББ шетелдік әріптестер сараптама жүргізілді: Ломоносов атындағы ММУ. Белгород мемлекеттік университеті, Заң жоо ассоциациясы. Өзара пайда негізінде жұмыс берушілермен тұрақты қарым-қатынас орнатылды, осылайша жұмыс берушілер студенттерге жұмыс орындарын ұсынады, білім беру бағдарламасын әзірлеуге және одан әрі дамытуға, жекелеген пәндерді оқытуға, сапаны қамтамасыз ету зерттеулеріне және процестеріне көмек көрсетеді. БББ құрамына өндірістік тәжірибе, тағылымдамалар, тәжірибеге бағытталған жұмыстар, «Заң клиникасы» ұйымы сияқты тәжірибелік компоненттер кіреді. Түлектер мансабы мен мансаптық болашағы қадағаланады, студенттер өмір бойы оқуға бейімделеді. Түлектер коммерциялық, мемлекеттік қаржы құрылымдарында, құқық қорғау органдарында, соттарда, кәсіпорындар мен ұйымдардың құқықтық
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Зерттеу мен оқытуға қадамдар
  • «оқытудың» 6 деңгейі қолданылады: білім, түсіну, қолдану, талдау, синтез және бағалау.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Нақты деректерді бағалау қолданылады: аралық және қорытынды аттестациялау.
   Оқыту әдістері: студенттердің өздік жұмыстары, тестілеу, эссе жазу, рефераттар, шешім саѕе-study, жобалар мен презентациялар, тәжірибе жобалар бойынша есептер, оқиғаларға сыни талдау жасау.
   Оқытудың тікелей емес әдістері: студенттер, түлектер, жұмыс берушілермен сауалнама жүргізу, силлабустар мен оқыту мазмұнын талдау жасау.
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама БСҚА агенттігі «Жоғары білім. Бакалавриат» Білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарының талаптарына сай келеді.
   циклдің бірінші деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін.
   Бұл бірінші цикл түлектердің жалпы құзыреттерін қамтиды (сондай-ақ негізгі дағдылар ретінде белгілі) (веб-сайтта қараңыз http://adilet ескерту.zan/kz/rus/docs/P1200001080).
   Төменде аталған құзыреттер осы бағдарлама үшін жиынтық және неғұрлым тән құзыреттерді көрсетеді:
   Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезіну, кәсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу
   Кәсіби міндеттерді адал атқаруға, заңгердің этика қағидаларын сақтауға қабілетті болу
   Әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын мінез-құлық мәдениетіне ие болу
   Экономикалық ілімдер негіздерін біледі, менеджмент, маркетинг, қаржы, бухесеп және аудит және т.б. туралы ғылыми көзқарастарға ие болады. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі туралы білім мен түсінуден тұрады.
   Сыбайлас жемқорлық мінез-құлыққа қарсылық, құқық пен заңға құрметпен қарайды
   Жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей алады
   Шет тілінде кәсіби қарым-қатынастың қажетті дағдыларын меңгерген
  • 2.Арнайы құзыреттер
  • Өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатыса алады
   Құқық субъектілерінің заңдарды сақтауын қамтамасыз етуге қабілетті
   Заңға сәйкес шешімдер қабылдауға және заңды іс-әрекеттер жасауға қабілетті
   Деректер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау қабілетіне ие
   Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізуге, оның ішінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында қатысуға дайын
   Түрлі құқықтық актілерді түсіндіруге қабілетті болады
   Заң қызметінің нақты түрлерінде білікті заң қорытындыларын және кеңестерін беру дағдылары бар
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Студенттік кәсіптік практика, коммерциялық құрылымдар мен ұйымдарда, «Заң клиникасында» жұмыс істеу контексінде түлектер келесі қабілеттерін көрсете алады:
   Негізгі құқықтық ұғымдар мен институттардың білімі мен түсінігін көрсету.
   Азаматтық-құқықтық, еңбек, әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-құқықтық және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы мәселелерді талдау және шешу қабілетін көрсету.
   Әр түрлі сипаттағы құқықтық құжаттарды құрастыру дағдылары мен түсінігін көрсету.
   Қазіргі заманғы ақпараттық ағымдарда бағдарлану және әлемдік және ұлттық экономикадағы динамикалық өзгеріп отыратын құбылыстар мен процестерге бейімделу; кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу, белгісіздік және тәуекел жағдайларында құқықтық және экономикалық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру.
   Қажетті құқықтық ақпарат алудың оңтайлы жолдарын табу және оны өңдей білу
   Құқық бұзушылық деректерін ашу және анықтау және оларды саралау, кінәлілерге жауапкершілік пен жазалау шараларын айқындау, бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге қажетті шаралар қолдану.
 • «Мемлекет және құқық теориясы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі тарихы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Қылмыстық құқығы», «Салыстырмалы құқықтану»
  • Мақсаты: мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы терең және жүйелі білімді қалыптастыру, маманның кәсіби құқықтық санасының, саяси және құқықтық мәдениетінің дамуына ықпал ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдіснамасы. Гуманитарлық білім жүйесіндегі және заң пәндері жүйесіндегі мемлекет және құқық теориясы. Мемлекет пен құқықтың пайда болуы. Мемлекет және құқық дамуының негізгі кезеңдері (типологиясы). Мемлекет нысаны. Мемлекеттің мәні. Мемлекеттің механизмі (аппараты) мен функциялары. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам. Қоғамның саяси жүйесі. Қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеу. Құқық түсінігі және мәні. Құқық нормалары. Құқық нысандары (көздері). Құқықтық шығармашылық және нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу. Құқық жүйесі және заңнама жүйесі. Құқықтық қарым-қатынастар. Құқық және оның нысандарын іске асыру. Түсіндіру нормативтік-құқықтық актілер. Құқықтық сана. құқықтық мәдениет және құқықтық нигилизм. Құқықтағы Бос орындар. Құқықтық мінез-құлық. Құқық бұзушылық және заңдық жауапкершілік. Заңдылық, құқықтық тәртіп, тәртіп. Құқық, тұлға, қоғам. Құқық саласы.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • мемлекет пен құқықтың пайда болуының, дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын, сондай-ақ олармен органикалық байланысты құбылыстар мен процестерді түсіну;
  • заңдарды дұрыс түсіндіре білу және қолдана білу; біздің қоғамда және Мемлекеттік, шаруашылық және әлеуметтік-мәдени құрылыста объективті болып жатқан нормативтік құқықтық актілерде, өзгерістерде бағдарлай білу.
  • әр түрлі тұжырымдамалар мен оқу-жаттығуларды талдау, Қазіргі құқықтық жүйеде пайдаланудың жалпы және жеке, артықшылықтары мен кемшіліктерін, перспективаларын анықтау.
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, хабарлардың әр түрлі формаларында ақпарат беру.
  • өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Адильбекова Қ.Қ.
  • (Силлабус Мемлекет және құқық теориясы)
 • «ҚР Конституциялық құқығы», 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Мемлекет және құқық тарихы»
  • Постреквизиттер: «Шет елдердің конституциялық құқығы», «Мемлекеттік қызмет және басқару»
  • Мақсаты: конституциялық құқық саласында маман-заңгердің кәсіби қалыптасуы үшін қажетті білімді, дағдылар мен іскерлікті қалыптастыру; конституциялық құқықтың негізгі теориялық-құқықтық ережелерін меңгеру, олардың көмегімен адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы нақты жағдайларды, ҚР Мемлекеттік және сот билігі органдары жүйесін, ҚР сайлау құқығы мен сайлау жүйесін талдай білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:ҚР Конституциялық құқығы: түсінігі, пәні, әдістері; Қазақстан Республикасының Конституциясы - мемлекет пен қоғамның негізгі заңы; Қазақстан Республикасының конституциялық құрылыс негіздері; Қазақстан Республикасында адамның және азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері; Қазақстан Республикасында қоғамдық бірлестіктерді ұйымдастырудың және қызметінің конституциялық негіздері; Қазақстан Республикасының сайлау құқығы және сайлау жүйелері; Республикалық референдум; Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі; Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасының; Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының Конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасы Үкіметінің Конституциялық-құқықтық мәртебесі; Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау; Қазақстан Республикасындағы сот билігінің конституциялық негіздері; Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың Конституциялық-құқықтық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • ҚР конституциялық құқығының теориялық-құқықтық негіздерін білу, ҚР-дағы мемлекеттік-құқықтық және конституциялық дамуын, ҚР-ның құқықтық жүйесі мен мемлекеттік механизмі қызметінің ерекшеліктерін, адам мен азаматтың құқықтық жағдайының мазмұны мен принциптерін, мемлекеттік органдар қызметінің құрылымын, құқықтық мәртебесін, қалыптасу тәртібін және конституциялық принциптерін білу
  • алынған теориялық білімді практикада қолдану, Конституцияны және шет мемлекеттердің конституциялық заңнамасы мен заңдарының нормаларын түсіндіру және қолдану, атап айтқанда салыстырмалы талдау жасау кезінде.
  • Конституцияның және басқа да нормативтік-құқықтық актілердің негізгі нормалары шеңберінде ақпараттық-іздестіру қызметін жүзеге асыру
  • хабарлардың әр түрлі нысандарын ақпараттандыру, нақты ұсыныстар жаңа білім аудару
  • тұрақты кәсіби өсу қажеттілігі
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к. Сатбаева Қ.Х.
  • (Силлабус ҚР Конституциялық құқығы)
 • «ҚР Азаматтық құқығы» (жалпы бөлім), 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)», «Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Шарттық құқық», «Кәсіпкерлік құқық», «Халықаралық жеке құқық»
  • Мақсаты: азаматтық заңнаманың ғылыми-теориялық негіздерін оқу, даулы жағдайларды шешудің тәжірибелік дағдыларын меңгеру, өркениет мамандарын практикалық қызметке дайындау, болашақ заңгерлердің шығармашылық тұлғасын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Азаматтық құқық түсінігі. Азаматтық құқықтық қатынастар. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау. Азаматтық құқық объектілері азаматтар азаматтық құқық субъектілері ретінде заңды тұлғалар мәмілелер. Өкілдік. Мерзімдері. Талап мерзімі. Меншік құқығы ұғымы. Басқа да заттық құқықтар. Меншік құқығын қорғау. Міндеттеме ұғымы, тараптары, орындалуы, орындалуын қамтамасыз ету. Міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершілік міндеттемені тоқтату. Шартты жасасу, өзгерту және бұзу түсінігі мен талаптары.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасын білу, азаматтық-құқықтық нормаларды түсініп, түсіндіре білу;
  • азаматтық-құқықтық қатынастардың түрлерін анықтау, практикалық жағдайларды шешу кезінде азаматтық заңнама нормаларын қолдана білу;
  • ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру және негіздеу;
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, презентациялар, аналитикалық есеп түрінде ақпарат беру;
  • кәсіби білімді үнемі жаңарту және кәсіби өсу қажеттілігін түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Ахтышхан Е.А.
  • (Силлабус «ҚР Азаматтық құқығы» (жалпы бөлім))
 • «ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)», 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», «Азаматтық құқығы» (жалпы бөлім»)
  • Постреквизиттер: «Тұрғын үй құқығы», «Кәсіпкерлік құқық», «Халықаралық жеке құқық», «Банк құқығы», «Интеллектуалдық меншік құқығы».
  • Мақсаты: азаматтық заңнаманың ғылыми-теориялық негіздерін оқу, заңгерлердің практикалық қызметіне дайындық
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сатып алу-сату. Мена. Сыйға тарту. Рента. Мүліктік жалдау. Тұрғын үйді жалдау. Мүлікті өтеусіз пайдалану. Қатарынан. Ақылы қызмет көрсету. Тасымалдау. Көліктік экспедиция. Қарыз. Факторинг. Банктік қызмет көрсету. Сақтауға. Тапсырма. Комиссия. Сақтандыру. Мүлікті сенімгерлік басқару. Франчайзинг. Конкурстық міндеттемелер. Зиян келтіруден болатын міндеттемелер. Зияткерлік меншік құқығы. Мұрагерлік құқық.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасын білу, азаматтық-құқықтық нормаларды түсініп, түсіндіре білу;
  • азаматтық-құқықтық қатынастардың түрлерін анықтау, практикалық жағдайларды шешу кезінде азаматтық заңнама нормаларын қолдана білу;
  • ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру және негіздеу;
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, презентациялар, аналитикалық есеп түрінде ақпарат беру;
  • тұлғалық даму қажеттілігі, кәсіби білімді үнемі жаңарту және кәсіби өсу қажеттілігін түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Амантай А.А.
  • (Силлабус «ҚР Азаматтық құқығы» (ерекше бөлім))
 • «ҚР Қылмыстық құқығы» (жалпы бөлім), 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Конституциялық құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы»
  • Постреквизиттері: «ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР Қылмыстық-атқару құқығы».
  • Мақсаты: студенттердің терең теориялық білімдерін қалыптастыру және осы негізде сот және құқық қорғау органдарына жүктелген міндеттерді тиімді орындау үшін оларға қажетті іскерлікке берік дағдыландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қылмыстық құқық түсінігі, міндеттері және жүйесі. Қылмыстық құқық ғылымы. Қылмыстық саясат. Қылмыстық заң. Қылмыс ұғымы. Қылмыс құрамы. Қылмыс объектісі. Қылмыстың объективті жағы. Қылмыс субъектісі. Қылмыстың субъективті жағы. Қылмыстық жауапкершілік және оның негізі. Қылмыс жасау сатылары. Қылмысқа қатысу. Қылмыстардың көптігі. Әрекеттің қылмыстылығын болдырмайтын мән-жайлар. Жаза ұғымы және мақсаты. Жазалау жүйесі мен түрлері. Жаза тағайындау. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату. Соттылықты өтеу және алып тастау. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қолданыстағы қылмыстық заңнаманың сипаттамасын, сондай-ақ оны қолдану тәжірибесін; Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы қылмыстық саясатының мазмұны мен негізгі үрдістерін, оны ізгілендіру алғышарттары мен мәселелерін білу;
  • теориялық білімді қылмыстық құқық саласында практикада қолдану; құқықтық нормаларды түсіндіре білу және дұрыс қолдана білу;
  • нормативтік актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру, білікті заңдық қорытындылар мен консультациялар беру; қылмыстың жекелеген түрлері үшін жаза тағайындаудың сот практикасын талдау; талдау анықтамалары мен шолулар жасау қабілеті;
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі хабарламалар түрінде ақпарат беру (баяндама, реферат, эссе) ;
  • жеке тұлғалық даму және кәсіби өзін-өзі білім алу қажеттілігі.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., аға оқытушы Байкенжина К.А.
  • Силлабус салу«ҚР Қылмыстық құқығы» (жалпы бөлім))
 • «ҚР Қылмыстық құқығы» (ерекше бөлім), 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Қылмыстық құқығы» (жалпы бөлімі)
  • Постреквизиттер: «ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР Қылмыстық-атқару құқығы»
  • Мақсаты: ҚР ҚК ерекше бөлімінің нормалары мен институттарын теориялық меңгеру және оларды заңгердің құқық қорғау және өзге де кәсіби қызметінде қолдану дағдыларын меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің түсінігі, оның мәні және жүйесі. Жеке тұлғаға қарсы қылмыс. Адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыс. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Конституциялық құрылыс негіздеріне және мемлекеттің қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар. Халықтың денсаулығы мен имандылыққа қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар. Көлік қылмыстары. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар. Сот төрелігіне және жазаны орындау тәртібіне қарсы қылмыстар. Әскери қылмыстар
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қолданыстағы қылмыстық заңнаманың сипаттамасын, сондай-ақ оны қолдану тәжірибесін; Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы қылмыстық саясатының мазмұны мен негізгі үрдістерін, оны ізгілендіру алғышарттары мен мәселелерін білу;
  • теориялық білімді қылмыстық құқық саласында тәжірибеде қолдану; құқықтық нормаларды түсіндіре білу және дұрыс қолдана білу; қылмыстың нақты құрамын талдау; ҚР ҚК жалпы және ерекше бөлімдерінің ережелерін ескере отырып қылмыстарды саралау
  • нормативтік актілердің құқықтық сараптамасын жүзеге асыру, білікті заңдық қорытындылар мен консультациялар беру; қылмыстың жекелеген түрлері үшін жаза тағайындаудың сот практикасын талдау қабілеті;
  • аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі хабарламалар түрінде ақпарат беру (баяндама, реферат, эссе) ;
  • жеке тұлғалық даму және кәсіби өзін-өзі білім алу қажеттілігі.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., аға оқытушы Байкенжина К.А.
  • (Силлабус салу«ҚР Қылмыстық құқығы» (ерекше бөлім))
 • «Азаматтық іс жүргізу құқығы» 2 кредит/3ECTS
  • Пререквизиттер: «Конституциялық құқық», «Азаматтық құқық», «ҚР әкімшілік құқығы».
  • Постреквизиттер: «Халықаралық жеке құқық», «Азаматтық-құқықтық құжаттарды құрастыру бойынша практикум»
  • Мақсаты: студенттердің азаматтық іс жүргізу құқығы институттары туралы берік білім алуы және азаматтық-құқықтық даулар мен жағдайларды шешу кезінде сот тәжірибесінде туындайтын проблемаларды зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы. Азаматтық іс жүргізу құқығының принциптері. Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастары және олардың субъектілері. Іс жүргізу мерзімдері. Сот шығындары. Мәжбүрлеу шаралары. Азаматтық істердің ведомстволық бағыныстылығы мен соттылығы. Азаматтық процестегі дәлелдемелер және дәлелдеу. Талап-арыз бұзылған құқықты қорғау құралы ретінде. Сотта азаматтық іс қозғау. Істі сот талқылауына дайындау. Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау. Бірінші сатыдағы сот актілері. Сырттай өндіріс және сырттай шешім. Ерекше талап қою өндірісі. Ерекше өндіріс. Бұйрық өндірісі және сот бұйрығы. Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу. Сот қадағалауы тәртібімен іс жүргізу. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу. Шетелдік құқық субъектілерінің қатысуымен істер бойынша іс жүргізу. Аралық соттар. Сот актілерін және өзге де органдардың актілерін орындау.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • әрбір азаматтық іс жүргізу субъектісінің рөлі, іс жүргізу жағдайы туралы нақты түсінік болу;
  • АПК нормаларын талдау негізінде практикалық міндеттерді, сондай-ақ теориялық білімді шешу;
  • азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы қажетті ақпаратты жинау және талдау қабілеті;
  • тұлғалық және кәсіби даму қажеттілігі.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Шошаева Л.С.
  • Силлабус «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы»
 • «Қылмыстық іс жүргізу құқығы», 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: «Конституциялық құқық», «Қылмыстық құқық» (жалпы және ерекше бөлімі)
  • Постреквизиттер: «Криминалистика», «Қылмыстық процесте жеке тұлғаның мүліктік құқықтарын қорғау»
  • Мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты қылмыстық сот ісін жүргізу нормаларын жетік білетін және оларды қылмысқа қарсы күрес тәжірибесінде қолдана алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудан тұрады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қылмыстық іс жүргізу құқығының түсінігі, міндеттері және мәні; қылмыстық іс жүргізу заңы және оның көздері; қылмыстық іс жүргізу принциптері; қылмыстық қудалау; қылмыстық іс бойынша іс жүргізу; іс жүргізу мерзімдері; қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар; қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысу мүмкіндігін болдырмайтын мән-жайлар; қылмыстық процеске қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер және оңалту; қылмыстық процестегі дәлелдемелер теориясының негізгі ережелері; қылмыстық іс; Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу институты; қылмыстық істі қозғау сатысы; алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары; айыпталушы ретінде тарту; алдын ала тергеу сатысындағы тергеу әрекеттері; алдын ала тергеудің аяқталуы; басты сот талқылауының жалпы шарттары. Соттылық; басты сот талқылауы; заңды күшіне енбеген сот үкімдері мен қаулыларын қайта қарау; сотта алқабилер іс жүргізу; соттың үкімдері мен қаулыларын орындау; Заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларын қайта қарау бойынша іс жүргізуді қайта бастау; жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау; қылмыстық істердің жекелеген санаттары бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері; қылмыстық процестегі ерекше іс жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • қазіргі заманғы қылмыстық іс жүргізу құқығының даму перспективаларын білу жүргізіліп жатқан сот реформасына байланысты заңнамаларда болып жатқан өзгерістер және қылмыстық сот ісін жүргізуде қылмыстық процестің функцияларын түсіну;
  • кәсіби қызметтің түрлі салаларында алдын ала тергеу және сот талқылауын жүргізудің заңмен бекітілген әдістерін қолдану;
  • тергеу және сот талқылауы кезінде жинақталған дәлелдемелерді бағалауда аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру және осы негізде процессуалдық шешімдерді тұжырымдау;
  • ҚР Конституциясында белгіленген адамның және азаматтың заңды құқықтары мен бостандықтарын бұзбай, қылмыстық процестің барлық сатыларында іс жүргізу әрекеттерін жүргізуді ұсыну;
  • жеке басының дамуы мен кәсіби өздігінен білім алу қажеттілігіне ие болу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., аға оқытушы Байкенжина К.А.
  • Силлабус «Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы»
 • «Дінтану», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазіргі Қазақстан тарихы», «Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Азаматтық құқығы», «Салыстырмалы құқықтану», «Мемлекет және құқық теориясы мәселелері»
  • Мақсаты: басты діни бағыттар туралы білім қалыптастыру, сонымен қатар конфессияаралық қарым-қатынас пен діни экстремизмді алдын алу мәдениетін қалыпастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Мемлекет пен дін. Дінтанудың ежелгі нысандары Иудаизм. Буддизм. Конфуциандық. Даосизм. Индуизм. Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Псевдодіни экстремизм. Діни экстремизм профилактикасының әдістері. Діни конфесиялармен әлеументтік жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер: Діннің арнайы ерекшеліктері туралы көзқарастарға ие болу; түсініктерге еркін сүйену; діннің тарихын білу, діннің даму мәнін, оның динамикасын түсіну; діннің жалпытеориялық сұрақтарын талқылау; діннің философиялық талдау тәсілдері мен әдістерін игеру.
   • Тәжірибеде білімдері мен түсіну қабілеттерін қолдана білу, ақпаратты өзіне тиесілі коммуникативтік процесінің ойлаудың теориялық деңгейін тарсформациялай білу.
   • Сол немесе өзге де көзқарастарды ұсыну, негіздеу мен сынға алу, мәндіден мәнсізің бөліп шығару; конфессияаралық қатынастар, мемлекет пен дін арақатынасы аясындағы өзара байланыс пен өзараәрекеттестікті ашу; дәстүрлі емес діндердегі қарама қайшылықтарды ашу мен талдау жасау, оны өзгерту мен дамытуда көру; дәни өмірдің сәттеріне талдау жүргізу.
   • Аудиторияның ерекшелігіне қарай отырып ақпараттарды әр түрлі нысандарда ұсыну мен коммуникативті процесс жасау.
   • Өздік жұмысының дағдыларын жетілдіру мен өзін өзі кәсіби жетілдіру үшін өмір бойы оқуды дамыту
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: РһД, аға оқытушы Манасова М.М.
 • «Мәдениеттану» (Cultural studies), 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазіргі Қазақстан тарихы», «Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Азаматтық құқығы», «Салыстырмалы құқықтану», «Мемлекет және құқық теориясы мәселелері»
  • Мақсаты: студенттерге мәдениеттану бiлiмiнiң негiзiн беру, тарихи дамудың ұзақ жолы барысындағы адамзаттың қол жеткен ұлы жетiстiктерiн таныстыру, әр мәдени дәуiрдiң әр түрлi және күрделi құбылыстарын бағалау және өз бетiмен талдау қабiлетiн қалыптастыруға көмектесу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Дінтану пәні. Мемлекет пен дін. Дінтанудың ежелгі нысандары Иудаизм. Буддизм. Конфуциандық. Даосизм. Индуизм. Буддизм. Ерте хрестияншылдық. Провослав діні. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Псевдодіни экстремизм. Діни экстремизм профилактикасының әдістері. Діни конфесиялармен әлеументтік жұмыс.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді оқыту кезінде студенттер мәдениеттану ғылымының әлемде әсерлi орын алатынын талдай отырып, мәдениеттанудың жалпы мағынасын түсіндіру.
   • Пәнді оқу барысында «Мәдениеттану» ілімін тәжірибеде қолдана отырып, мәдени процестердiң қазiргi таңда тиімді қолдана білуге және оны қажет уақытта тиімді қолдану.
   • «Мәдениеттану» курсын меңгеру барысында студент қосымша мәліметтермен жұмыс жүргізіп, осыған байланысты талдаулар жасалынып, піннің алатын орнын бағалай білуі қажет.
   • Мәдениеттануды оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Оқу әдістерінде негізінен мәденттанудың өзге елдердегі ерекшелігіне мән беріп, студенттер тарапынан баяндамалар, эссе, кейс әзірлеу, кешендік сұрақтарға жауап беруге дағдылануы тиіс.
   • Студенттердің кәсіби шеберлігін көтере отырып, өз бетімен қажетті ақпарат жинау мен әзірлеуге дағдылану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: РһД, аға оқытушы Манасова М.М.
 • «Экономикалық теория негіздері», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Математика»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік»
  • Мақсаты: қоғам дамуының заңдылықтары және оның тиімді қызмет етуінің мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Экономикалық теорияның пәні және зерттеу әдістері. Қоғамдық өндіріс негіздері. Меншік және экономикалық жүйе. Қоғамдық өндіріс нысандары. Тауар және ақша. Капитал.Нарық және бәсеке.Нарықтық жүйенің қызмет механизмі. Фирма және кәсіакерлік теориясы. Өндіріс,фирманың шығындары және табыс. Өндіріс факторларының нарығы және табыстарды бөлу. Ұлттық экономика: мазмұны, құрылымы және нәтижесін өлшеу. Экономикалық өсу және нарықтық экономиканың тұрақсыздығы. Инфляция және жұмыссыздық экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. Ұлттық экономикадағы қаржы және ақша –несие жүйесі. Ұлттық экономиканың экономикалық қауіпсіздігі және мемлекеттік реттеу. Әлемдік экономика қызмет етуінің экономикалық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Экономикалық ілімдер тарихын оқу барысында экономиканың ой-өрісін бакалавриаттарга таныстыру: әр түрлі экономикалық ілім мектептерінің теориялық концепциясын білу; экономикалық ілімдердің пайда болуының тарихымен танысып білімнің негізін іске асыру.
   • Практикада түсіну қабілеттерін, олардың мағыналарын пайдалану. Өз қызметіне қатысты кәсіби білімділігін пайдалану алу және пән саласы шеңберіндегі мәселелерді шешу барысында дәлелдеу.
   • Әлеуметтік, ғылыми немесе экономикалық ой-өрісі бойынша пікірлерін білу үшін қажетті жинау және түсіну. Экономикалық дәлелдемелер мен дәлелдерді құру. Талдамалы экономикалық пікірлерді асыру және сыни талдау ойларды меңгеру.
   • Коммуникациялық іскерлікті әр түрлі аудиторияларда ақпаратты, ой-өрісті мәселелерді көрсете білу.Аудиторияның ерекшелігін есептей отыра, ақпаратты әр нысандарда игеру.
   • Экономикалық мектептері мен экономикалық теорияның білімін пайдалана отырып, өзін-өзі экономикалық кәсіби білім деңгейін көрсету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: э.ғ.к., профессор Шумеков З.А.
 • «Экономикалық ілімдер тарихы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Математика»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік»
  • Мақсаты: осы курс экономикалық ғылымдардың негізгі аспектісі болып есептелінеді, оны оқып үйренуге байланысты экономикалық заңдар мен категорияларының экономиканы дамытуда рөлін ашып, көрсетуге болады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Адам өмірінің қауіпсіздік негізі пәніне кіріспе.Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұйымдастыру негіздері. Төтенше жағдайлар. Адамның мекен ету ортасының қауіптіліктері. Зақымдану ошақтардағы құтқару жұмыстарын өткізудің негізгі қағидалары. Жарақаттар түрлері және алғашқы медициналық жәрдем. Сынықтардың түрлері және алғашқы медициналық жәрдем. Қан кету және алғашқы медициналық жәрдем. Қан және қан құю. Халықты қорғаудың негізгі тәсілдері мен қағидалары. Жұқпалы аурулар және оларды алдын алу. Өнеркәсіптік нысандар жұмысының тұрақтылығы. Реанимация туралы ұғым. Жан сақтау маңызы. Күйік және алғашқы медициналық жәрдем. Жүрек-қан тамыр аурулары және алғашқы медициналық жәрдем
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Экономикалық ілімдер тарихын оқу барысында экономиканің ой-өрісінің бакалавриаттарға таныстыру; әр түрлі экономикалық ілім мектептерінің теориялық концепциясын білу; экономикалық ілімдердің пайда болуының тарихымен танысып білімнің негізін іске асыру.
   • Практикада түсіну қабілеттерін, олардың мағыналарын пайдалану. Өз қызметіне қатысты кәсіби білімділігін пайдалана алу және пән саласы шеңберіндегі мәселелерді шешу барысында дәлелдеу. Теория мен практиканың байланысындағы алдыңғы қатардағы әлемдегі экономикалық саясатты Қазақстанда іске асыру.
   • Әлеуметтік, ғылыми немесе экономикалық ой-өрісі бойынша пікірлерін білу үшін қажетті деректерді жинау және түсіну.Экономикалық дәлелдемелер мен дәлелдерді құру. Талдамалы экономикалық пікірлерді асыру және сыни талдау ойларды меңгеру.
   • Коммуникациялық іскерлікті әр түрлі аудиторияларда ақпаратты, ой-өрісті, мәселелерді көрсете білу. Аудиторияның ерекшелігін есептей отыра, ақпаратты әр нысандарда игеру.
   • Экономикалық мектептері мен экономикалық теорияның білімін пайдалана отырып, өзін-өзі экономикалық кәсіби білім деңгейін көтеру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Сүйіндіков Ж.С.
 • «Менеджмент» (Management), 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Математика»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік»
  • Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, басқару қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыруда нақты дағдыларды дайындау, басқару жүйесін талдау және оларды жобалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Басқару ғылымының пәні мен әдістері. Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері. Менеджмент қызмет түрі және басқару жүйесі ретінде. Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйым миссиясы. Ұйымның ішкі ортасы. Сыртқы орта және оның ұйым қызмет етуіне әсері. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және басқарылуы нормасы. Өзара қарым-қатынас және өкілеттілікті ұйымдастыру. Басқару әдістерінің мазмұны мен жіктелуі. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық-бөлушілік әдістері. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру. Менеджмент қызметтерінің жіктелуі. Жетекшілік: билік, іқпал ету және серіктестік. Қақтығыстарды, стрестерді және өзгерістерді басқару. Көшбасшылық: жетекшілік стильдері мен менеджер имиджі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • теориялық білімді тәжірибеде қолдана білушілік және олардың кәсіби сұрақтарды шешудегі рөлін анықтау; іздеу, жинақтау, талдау және жүйелеу арқылы аргументтерді дайындау және шешімдер қабылдау; ақпараттарды мәлімдемелер түрінде түрлі формада ұсына білу, топтажұмыс істеу және ынтымақтастық орнату, дискуссия жүргізу және өз позициясын қорғай білу, шешімдер қабылдау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Зулхарнай А.
 • «Инновациялық менеджмент», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік»
  • Мақсаты: микро және макро деңгейдегі жаңалықтар, инновацияны басқарудың функциялары мен әдістері туралы ғылыми білімдер мен тәжірибелік және теориялық білімдерін кеңейту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инновацияның теориялық негіздері. Инновациялық жобаларды басқару. Инновациялық процесс инновациялық менеджменттібасқару объектісі ретінде. Ұйымның инновациялық потенциалы деңгейін анықтау. Инновациялық жобалардың тиімділігі деңгейін бағалау. Инновациялық маркетинг. Инновациялық қызметтегі тәуекелдер. Инновациялық қызметті басқару әдістері және инновациялық өнім жасау. Инновациялық ұйымдарды басқару. Қызметкерлерді басқару және инновациялық ұйым мәдениеті. Венчурлық бизнесті ұйымдастыру. Инновацияларды интеллектуалдық қызмет объектісі ретінде басқару. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу. Инновациялық құрылым институты. Қазіргі Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы: мәселелері мен даму перспективалары.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Инновацияның мәнін білу, инновациялық қызметті ұйымдастырудың теориялық және практикалық білімдерін меңгеру;
  • Теорияда алынған білімдерін тәжірибеде қолдану және оның нормативті-құқықтық қамтамасыз етілуі;
  • Инновациялық процесс туралы ақпараттар туралы түсініктер болуы, өздігінен ақпаратты жинау және талдау;
  • Өндірісте қандай да бір инновацияның тиімділігіне қол жеткізуде өз ұстанымын дәлелдеу;
  • инновация саласында туындаған мәселелер бойынша тәжірибелік дағдылардың болуы.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Зулхарнай А.
 • «Шет елдердің мемлекет пен құқық тарихы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы»
  • Постреквизиттер: «Салыстырмалы құқықтану», «Мемлекет және құқық теориясы мәселелері»
  • Мақсаты: салалық заң пәндері бойынша алғашқы білімдер беру, құқық саласының әр түрлі даму кезеңдеріндегі тарихи заңдылықтарын ашу мен эволюциясына көз салу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шет елдердің мемлекет пен құқық тарихының пәні, оқыту мақсаттары, мен заң ғылымдары жүйесіндегі орны. Ежелгі Египеттің мемлекет және құқығы. Шумер-Вавилон өркениетінің мемлекет және құқығы. Ежелгі Үндістанның мемлекет және құқығы. Ежелгі Қытайдың мемлекет және құқығы. Ежелгі Грецияның мемлекет және құқығы. Ежелгі Римнің мемлекет және құқығы. Франктердің мемлекет және құқығы. Англияның феодалдық мемлекеті және құқығы. Францияның феодалдық мемлекеті және құқығы. Францияның феодалдық мемлекеті және құқығы. Ресейдің феодалдық мемлекеті және құқығы. Араб Халифатының мемлекет және құқығы. Қытайдың феодалдық мемлекеті және құқығы. Жапонияның феодалдық мемлекеті және құқығы. Ұлыбританияның мемлекет және құқығының дамуы. АҚШ мемлекет және құқығының дамуы. Францияның мемлекет және құқығының дамуы. ХІХ-ХХ ғасырда Германияның мемлекет және құқығының дамуы. Развитие государства и права России. ХІХ-ХХ ғасырда Жапонияның мемлекет және құқығының дамуы. ХІХ-ХХ ғасырда Қытайдың мемлекет және құқығының дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер: әр түрлі тарихи кезеңдердегі мемлекет басқару мен құқықтық реттеу жүйесінің ерекшеліктерін білу мен түсіну; тарихи құқықтық қайнар көздерді талдай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Әділбекова Қ.Қ.
 • «ҚР мемлекет пен құқық тарихы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы»
  • Постреквизиттер: «Салыстырмалы құқықтану», «Мемлекет және құқық теориясы мәселелері»
  • Мақсаты: Қазақстанда мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қалыптасуы мен дамуының тарихы туралы тұтас түсінік, тарихи-патриоттық сана сезімін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ҚР мемлекеті мен құқығының тарихы: пәні, әдістері, мақсаттары мен міндеттері, тарихнамасы. Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы және дамуы. Қазақстан аумағындағы ертефеодалдық монархиялар. Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы мемлекеттік құрылымдар. Қазақ хандығының құрылуы. ХV- ХVIII ғасырлардағы қазақ хандығының саяси жүйесі. ХV- ХVIII ғасырлардағы қазақ хандығының құқықтық жүйесі. Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның мемлекеттік-құқықтық салдарлары (XVIIIғ. аяғынан – XIX ғ. басына дейін). XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның әкімшілік құрылымы және құқықтық жүйесі. Қазақ кеңестік мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы. Тоталитарлық жүйенің қалыптасуы мен бекітілуі кезеңіндегі мемлекет пен құқығы. 1950-1980 жылдардағы Қазақстанның мемлекеттік- құқықтық дамуы. КСРО ның құлауы мен тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстанның мемлекеттік- құқықтық дамуы. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік- құқықтық дамуы.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасын тәуелсіз ел ретінде даму заңдылықтарын білу, құқықтық жүйесін қалыптастыруды түсіну;
  • болашақ тәжірибелік қызметкер ретінде мәселелерді шешуге құзыреттілігін таныта білу және өз білімін қолдана білу;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: т.ғ.д., профессор Абилов Қ.Ж.
 • Бухгалтерлік есеп, соттық – бухгалтерлік сараптама және аудит, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизит: «Сот экспертологиясы», «ҚР кәсіпкерлік құқығы», «Кәсіпорын экономикасы»
  • Мақсаты: материалдық құндылықтарға есеп жүргізумен, есеп құжаттарын ресімдеу тәртібімен танысу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Шаруашылық есеп туралы жалпы сипаттама. Бухгалтерлік есеп және сот бухгалтерлік сараптамасының пәні мен әдісі. Сараптаманың заңды жауапкершілігі. Бухгалтерлік есеп түрлері мен есеп регистрлері. Бухгалтерлік баланстың маңызы мен сақсаты. Бухгалтерлік шоттар туралы ұғым. Екі рет жазу жүйесі. Синтетикалық және аналитикалық шоттар. Айналым туралы ведомосі. Есепке алу жазбаларын бұрмалау және бухгалтерлік құжаттарды зерттеу тәслдері. Бухгалтерлік құжаттар жасырылған ұрлықтарды анықтау мақсатындағы зерттеу құралы. Бухгалтерлік құжаттармен есепке алу тізімдерін зерттеудің жалпы және жеке әдістері. Шаруашылық операцияларын дәлелді түрде тексеру әдістері. Жалпы салаларда бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі.
  • Күтілетін нәтижелер: Экономикалық талдау, салық заңнамасы, банк және сақтандыру ісі салаларында бақылауды қамтамасыз ету үшін есеп құжаттарының түп нұсқалығымен шынайылығын алудың арнайы әдіс тәсілдерін пайдалана білу; алынған нәтижелерге талдау жасап мән жайларды құқықтық тұрғыдан дұрыс саралау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Мусипова Л.К.
 • «Аудит», 2 кредит
  • Пререквизит: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизит: «Сот экспертологиясы», «ҚР кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: қаржылық бақылу және аудиттың экономикалық мәнін анықтау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Аудит мәні, мақсаттары мен түрлері. Аудиторлық қызмет және оны нормативтік-құқықтық реттелуі. Аудиттегі тараптардың құқықтары мен міндеттері. (МСА 200) аудит тұжырымдамасындағы қағидалар, құрылымдар. Постулаттар, стандарттар мен аудит нормалары. (МСА 240, 320) оны бағалаудағы қателер мен көрінеу қателіктер. Аудиторлық тәуекел (МСА 400). Аудиторлық дәлелдемелер (МСА 500, 501). Құжаттандыру мен аудит сапасына бақылау жасау (МСА 230). Ішкі бақылау жүйесі (МСА 400). Аудиттағы таңдау (МСА 530). Аудиторлық тексеріс көлемі, жоспарлау мен ұйымдастыру (210, 220). Мәліметтерді электронды өңдеудің аудиті. Аудиторлық есеп: (МСА 700) құрастыру және ұсыну тәртібі. Аудиторлық тексеріс пен қаржылық есептілігін тексеру әдістері (МСА 200, 250).
  • Күтілетін нәтижелер: Студент «Аудит» пәнін оқи отырып субъектілердің қаржылық есептілігінің шынайылылығын бекіту; шешім қабылдау үшін логикалық негізделген базаны құру үшін құзыретті мәліметтерге жеткілікті бағалар беру; кәсіпорын экономикасын немесе оның қызметінің белгілі бір түріне (инвестициялық, маркетингтік және т.б.) жүйелі және жан-жақты талдау жасау; кәсіпорын қызметінің оның жарғысына сәйкестігін, кәсіпорын жасаған бизнес жоспарының негізділігін тексеру дағдысына ие болу; кәсіпорынның шаруашылық қызметін реттейтін заңнамаларға бақылау жасау, бухгалтердік есеп жүргізу, қаржылық есептілікті құрастыруға бақылау жасау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Абдрасимова Ж.Қ.
 • «Рим құқығы», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы», «Шетелдердің мемлекет және құқықтың тарихы»
  • Постреквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР отбасы құқығы», «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы»
  • Мақсаты: цивильдік құқықтың пәндерін оқыту үшін қажетті негізін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Рим азаматтық құқығының пәні; рим азаматтық құқығының басты жүйелері. Рим құқығының қайнар көздері; құқық қорғау; арыздардың ұғымы мен түрлері; рим жеке құқығының субьектілері; заңды тұлғалар; отбасы құқық қатынастары; ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары; әке билігі; жеке меншік құқық; иелік ету. жеке меншік құқығын қорғау; бөтен адамдар меншігіне құқық; эмфитевзис және суперфиции. кепіл және оның нысаны; шарт және міндеттемелер туралы жалпы оқытулар; берешек берушінің міндеті; міндеттердің тоқтатылуы; стипуляция; контракт және пакті; сақтау шарты; сатып алу-сату; эвикция; жалдау шарты және оның түрлері; серіктестік шарты; тапсырыс шарты; аты жоқ шарттар; шарттардан алынған міндеттемелер; деликтерден алынған міндеттемелер; мұра түсінігі және түрлері; заң бойынша мұрагерлік бойынша мұра; фидеокомиссиялар және тәсілдері; легаттар түрлері; әмбебеап фидеокоммиссиялар; мұрагерлікті ашу және қабылдау; мұрагелік туралы арыздар.
  • Күтілетін нәтижелер: императорлар конституциялары, магистрлар эдиктісі, басты дефенициялардың түсініктері, дәрежелері, болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру, рим жеке құқығының қалыптасу бастамасы, ол арқылы азаматтық құқық, азаматтық процесс, отбасы құқығы және басқаларын оқудағы көмегі, мәдени-тарихи құндылықтарды, қоғамның даму заңдылықтарын білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Мұсылман құқығы», 2кредит
   Пререквизит: «Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы», «Шетелдердің мемлекет және құқықтың тарихы»
  • Постреквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР отбасы құқығы», «Салыстырмалы құқықтану»
  • Мақсаты: цивильдік құқықтың пәндерін оқыту үшін қажетті негізін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мұсылман құқығының қолдану аясы. Мұсылман құқығының қайнар көздері: құран, сүннет, иджма, әл қиас. Мұсылман құқығындағы тұлғалар, мұсылман құқықтарын шектеу. Жеке құқық және кейбір заттық құқықтар. Жеке құқық және мұсылмандардың деңгейі. Жер қатынастары. «Мал», «харам» әр түрлі «мүлік» және «йад» жеке құқық обьектілері туралы шариат. «Акд»-шарт, «фикх»-екі немесе көпжақты келісім туралы міндетті шарт. Шарттар түрлері мен нысандары. Деликтік міндеттемелер. Келтірілген зардаптар үшін төлемақылар теориясы. Мұрагерлік қатынастар, шеиттер мен сунниттердегі мұрагерлердің мұра құқығы.
  • Күтілетін нәтижелер: императорлар конституциялары, магистрлар эдиктісі, басты дефенициялардың түсініктері, дәрежелері болашақ заң мамандарының білім базасын қалыптастыру, рим жеке құқығының қалыптасу бастамасы, ол арқылы азаматтық құқық, азаматтық процесс, отбасы құқығы және басқаларын оқудағы көмегі, мәдени-тарихи құндылықтарды, қоғамның даму заңдылықтарын білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Заң конфликтологиясы», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизит: «Салыстырмалы құқықтану», «Халықаралық жеке құқық»
  • Мақсаты: студенттерде қоғамдық өмірдің әлеуметтік құбылысы туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру;
   • студенттерде адамның өзара әрекеттесуінің әртүрлі салаларында туындайтын құқықтық жанжалдардың түрлері туралы нақты түсінік қалыптастыру;
   • құқықтық қақтығыстардың құрылымы мен мазмұнын зерттеуде студенттердің аналитикалық дағдыларын қалыптастыру;
   • оқу бағдарламасының басқа да жалпы кәсіби және арнайы пәндерін оқып-үйрену барысында алынған құқықтық жанжалдар туралы білімді бірыңғай кешенге біріктіру;
   • құқықтық қақтығыстарды шешу мен болдырмау үшін қолданыстағы әдістерді тиімді пайдалану үшін тәжірибелік дағдыларды алу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Конфликт түсінігі және қызметтері. Конфликтінің қатысушылары. Конфликтінің туындау себептері. Конфликт пәні және обьектісі. Конфликтілердің типтері. Нормативті-құқықтық ортадағы конфликтілер. Еңбектік конфликтілер. Отбасылық және тұлғалар арасындағы конфликтілер. Криминалды конфликтілер. Қылмыстық іс жүргізушілік конфликтілер. Жалпы жағдайлар. Конфликтілерді шешу тәсілдері. Конфликтілердің алдын алу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Студент құқықтық қақтығыстың туындау бастаулары мен себептерін; әлеуметтік дамудағы заңдық қақтығыс функцияларын; заңдық конфликтілер түрлерін; конфликтілердің даму динамикасын; келіссөздердің негізгі кезеңдерін; конфликтілердің түрлерін; конфликтілерді шешу жолдарын; гі кезінде стратегиялар, тактика және мінез-құлық стилін; топтық нормалар мен олардың функцияларын; конфликт жағдайының белгілерін; заңдық конфликтілердің алдын алудың мүмкін жолдарын білуі керек.
  • Студент конфликтіні диагностикалауға (конфликтінің тақырыбын, мақсатын және шекарасын анықтау, тараптардың ұстанымдарын және конфликтінің жағдайын анықтау); конфликт негізінде жатқан мазмұнды немесе эмоциялық мәселелерді анықтауға; конфликтідегі мінез-құлықтың ең тиімді стилін таңдауға; қарама-қарсы қарсыласпен келіссөз жүргізу; жағымсыз эмоцияларды шектеу және конфликт агенттерінің шиеленісуін болдырмау; заңдық конфликтілердің әртүрлі түрлерінің алдын алу және шешуге қабілетті болуы керек.
  • С) Студентте конфликтологияның ғылыми білімнің ерекше саласы ретіндегі; әлеуметтік конфликтілердің негізгі түрлері және оларды шешу жолдары туралы көзқарастары болуы керек.
  • Мемлекеттің жекелеген нормативтік актілері бойынша қорытындылар жобаларын жасау, олардың оң жағы мен кемшіліктерін көрсете білу және оларды жою туралы ұсыныс білдіру; ғылыми студенттік үйірмелер мен конференцияларға арналған рефераттарды және баяндамаларды дайындау; курстық жұмыстар мен дипломдық құжаттарды жазу және оларды мұғалімдер мен алқалар алдында қорғауға мүмкіндік беретін дағдыларға ие болуы керек.
  • Тұлғалық және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту және өз бетінше жұмыс жүргізу дағдыларын арттыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Әділбекова Қ.Қ.
 • «Жалпы және заң психологиясы», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Философия», «Мемлекет және құқық теориясы», «Әлеуметтану»,
  • Постреквизит: «ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы» «Криминалистика. Сот сараптамасы»
  • Мақсаты: студенттерге жалпы және заң психологиясы – психологиялық заңдылықтар мен психологиялық білімдердің заңгерлік әрекет пен құқықтық реттеудің барысындағы көрінуі мен қолдануын ретінде өзара әрекеттесуінің арнайы формасы түсіндіруге арналган пән, заң психологиясы күрделі де көп жақтылы пән, болашақ мамандарды құқықтық реттеудің әлеуметтік-құқықтық мәнін түсіне білуге, адамдардың мінез-құлығының психологиялық ерекшеліктерін тани білуді қамтамасыз етуге арналған іс-әрекет жасауына, дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жалпы және заң психологиясы пәні мен міндеттері. Заң психологиясы пәнінің даму тарихы. Заң психологиясының ғылыми зерттеу әдістері. Құқықтық психологияның феноменологиясы. Құқықтық сана қалыптасуы. Криминалдык психология. Қылмыскер жеке басының психологиясы. Жасөспірімдердің қылмыстық мотивациясы. Әйелдер қылмыстық әрекеті. Адвокат психологиясы. Сот психологиясы. Прокурор психологиясы. Алдын ала тергеу. Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік-психологиялық мінездемес. Пенитенциарлық психология .
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А) жалпы және құқықтық психологияның категорияларын біледі, жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасын зерттеу әдістерін білу;
  • B) құқықбұзушылықтың алдын алу мен адам мінез құлқын болжау үшін жеке тұлға мен топтар психологиясы туралы білімдерін қолдана білу;
  • C) дауларды басқару кезінде психологиялық тәсілдерді шектеу және мүмкіндіктерді бағалауда талдау-жинақтау қызметін жүзеге асырады;
  • D) жекелеген психологиялық феномендерді зерттедің психологиялық әдістемелерін түрлі хабарламалар нысанында жеткізу (эссе, мінездеме, баяндама, шағын-зерттеулер, талдаулық анықтама т.б..);
  • E) психотехнологияларды өзінің кәсіби қызметінде, қарым-қатынаста қолдана білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: п.ғ.д., профессор Минжанов Н.А.
 • «Әлеуметтану» 3 кредит
  • Пререквизит: «Қазіргі Қазақстанның тарихы», «Мәдениеттану»
  • Постреквизит: «Криминалистика», «Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «Криминология»
  • Мақсаты: студенттерге әлеуметтану бiлiмiнiң негiзiн беру, тарихи дамудың ұзақ жолы барысындағы адамзаттың қол жеткен жетiстiктерiмен таныстыру, әр әлеуметтік дәуiрдiң әр түрлi және күрделi құбылыстарын бағалау, талдау қабiлетiн қалыптастыруға көмектесу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әлеуметтік-гуманитарлық білімдер құрылымындағы әлеуметтану. Әлеуметтану тарихындағы негізгі бағыттар. ХХ ғасыр әлеуметтануы. Қолданбалы әлеуметтану. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. Тұлғаның әлеуметтік сипаттамасы. Дін әлеуметтануы. Девиация және әлеуметтік бақылау. Білім әлеуметтануы. Мәдениет әлеуметтануы. Саяси әлеуметтану. Әлеуметтік қақтығыстар және оларды шешу логикасы. Экономикалық әлеуметтану. Әлеуметтік өмірдің жаһандық мәселелері және жалпыадамзат құндылықтары. Отбасы әлеуметтануы. Жастар әлеуметтануы. Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту кезінде студенттер әлеуметтану ғылымының әлемде әсерлi орын алатынын талдай отырып, әлуметтанудың әлеуметтік өмірдегі жалпы мағынасын түсіндіру.
   • Пәнді оқу барысында «Әлеуметтану» ілімін тәжірибеде қолдана отырып, әлеуметтік процестердiң қазiргi таңда білуге және оны қажет уақытта тиімді қолдану.
   • «Әлеуметттану» курсын меңгеру барысында студент қосымша мәліметтермен жұмыс жүргізіп, осыған байланысты талдаулар жасалынып, пәннің алатын орнын бағалай білуі қажет.
   • Әлеуметтануды оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Оқу әдістерінде негізінен әлеуметтанудың өзге үрдістермен салыстырғанда ерекшелігіне мән беріп, студенттер тарапынан баяндамалар, эссе, кейс әзірлеу, кешендік сұрақтарға жауап беруге дағдылануы тиіс.
   • Студенттердің кәсіби шеберлігін көтере отырып, өз бетімен қажетті ақпарат жинау мен әзірлеуге дағдылану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:РһД Манасова М.М.
 • «Саясаттану» , 3 кредит
  • Пререквизиттер: Қазіргі Қазақстанның тарихы», «Философия»
  • Постреквизиттер: «Мемлекеттік қызмет және басқару», «Коммуникативтік мәдениет және іскерлік қатынас».
  • Мақсаты: Студенттерге саясаттану бiлiмiнiң негiзiн беру, тарихи дамудың ұзақ жолы барысындағы адамзаттың қол жеткен ұлы жетiстiктерiн таныстыру, әр саяси дәуiрдiң әр түрлi және күрделi құбылыстарын бағалау және саяси сауаттылығымен қоса өз бетiмен талдау қабiлетiн қалыптастыруға көмектесу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Саясаттану ғылым ретінде. Салыстырмалы саясаттану. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстандағы саяси ойлар тарихы. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Билік саяси құбылыс ретінде. Әлеуметтік этникалық қоғам және ұлттық саясат. Қоғамдағы саяси жүйе. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Қоғамдағы саяси режим, Демократизация және саяси модернизация. Саяси үрдіс және саяси қайраткерлік. Саяси сана және саяси мәдениет. Саяси элита және саяси көшбасшылық. Саяси технология. Әлемдік саясат и халықаралық қатынас. Қазіргі кездегі жаһандандыру мәселелері. Саяси болжау. Егеменді Қазақстанның саяси мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту кезінде студенттер саясаттану ғылымының әлемде әсерлi орын алатынын талдай отырып, саясаттанудың саяси өмірдегі жалпы мағынасын түсіндіру.
  • Пәнді оқу барысында «Саясаттану» ілімін тәжірибеде қолдана отырып, саяси процестердiң қазiргi таңда білуге және оны қажет уақытта тиімді қолдану.
  • «Саясаттану» курсын меңгеру барысында студент қосымша мәліметтермен жұмыс жүргізіп, осыған байланысты талдаулар жасалынып, пәннің алатын орнын бағалай білуі қажет.
  • Саясаттануды оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Оқу әдістерінде негізінен саясаттанудың өзге үрдістермен салыстырғанда ерекшелігіне мән беріп, студенттер тарапынан баяндамалар, эссе, кейс әзірлеу, кешендік сұрақтарға жауап беруге дағдылануы тиіс.
  • Студенттердің кәсіби шеберлігін көтере отырып, өз бетімен қажетті ақпарат жинау мен әзірлеуге дағдылану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: п.ғ.д., профессор Минжанов Н.А.
 • «Қазахстан Республикасы әкімшілік құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: «Мемлекеттік қызмет пен басқару», «ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР Прокурорлық қадағалау», «ҚР қаржы құқығы», «ҚР салық құқығы», «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы»
  • Мақсаты: Әкімшілік құқықтың мақсаттары мен әдістерін, пәнге байланысты білім деңгейін қалыптастыру; ҚР атқарушы органдарының жүйесімен танысу; әкімшілік құқық субектілерінің құқықтық статусын талдау, атқарушы билікті жүзеге асырудың әдістері мен түрлерін, мемлекеттік қызметтегі заңдылықты және тәртіптілікті қамтамасыз ету әдістері. оқып үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әкімшілік құқықтың пәні және әдістері, азаматтың әкімшілік құқықтық статусы, атқарушы билік органдарының әкімшілік құқықтық статусы, мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік құқықтық статусы, өнеркәсіп, мекеме және ұйымдардың әкімшілік құқықтық статусы,атқарушы билікті жұзеге асыру түрлерінің әкімшілік құқықтық статусы, атқарушы билікті жүзеге асыру әдістерінің әкімшілік құқықтық статусы, әкімшілік мәжбүрлеу,әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік-атқару қызметі, мемлекеттік басқару аясындағызаңдылықты қадағалау және бақылау, әкімшілік-құқықтық режимдер, экономика саласын әкімшілік құқықтық реттеу, әлеуметтік-мәдени саласын әкімшілік-құқықтық реттеу, әкімшілік-саяси саласын әкімшілік құқықтық реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • ҚР Әкімшілік құқық пәнінің аумағындағы негізгі құқықтық түсініктерді білу.
   • әкімшілік заңнамаларды талқылап және оларды тәжірибеде қолдана білу.
   • құқықтық терминдердің мағаналарын тұсіну.
   • ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаларына құқықтық талдамалар жасай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Искакова И.Е.
 • «Экономикалық құқықбұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілік», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: «Мемлекеттік қызмет пен басқару», «ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР Прокурорлық қадағалау», «ҚР қаржы құқығы», «ҚР салық құқығы», «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы»
  • Мақсаты: әкімшілік құқықтық негіздерді сипаттайтын,құқықтық нормаларды бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершіліктің түрлері және экономика саласындағы құқықтық қатынастарды реттеуге байланысты білім негізін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әкімшілік жауапкершіліктің ерекшеліктері мен принциптерінің түсінігі.кономика саласындағы әкімшілік құқықбұзушылыққа тағайындалатын жауапкершіліктер туралы заңнамалар.Әкімшілік өндірулер:тағайындау және орындау реті. Әкімшілік іс жүргізу және әкімшілік өндіріс.Өндірістік қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық. Салық салу саласындағы әкімшілік құқықбұзушылық. Кеден саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.ауда саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.Қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.  
  • Күтілетін нәтижелер: - Әкімшілік құқық саласындағы барлық әкімшілік заңнамаларды және терминдерді білу және оларды тәжірибеде қолдану, экономикалық құқық бұзушылықтардың нақты құрамының субектілері мен объектілерінің сипаттамаларын білу.
   • заңдарды дұрыс қолдана білу, тәжірибеде кездесетін экономика саласындағы құқық бұзушылық туралы жағдайларды өз бетімен шешу.
   • тұлғаны әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы іс жүргізу құжаттарын құрастыра білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Искакова И.Е.
 • «Қазақстан Республикасы еңбек құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық тоериясы», «Конституциялық құқық», «Әкімшілік құқық»
  • Постреквизиттер: «ҚР Кәсіпкерлік құқығы», «Мемлекеттік қызмет және басқару», «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы»
  • Мақсаты: студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек құқығының түсінігі, пәні және әдісі. Еңбек құқығының қағидалары. Еңбек құқығының қайнар көздері.Еңбек құқығындағы құқықтық қатынастар. Еңбек құқығының субьектілері. Еңбекпен қамтуды құқықтық реттеу және жұмысқа орналасу. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.Еңбек шарты.Еңбекақы. Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу.Еңбек уақыты және демалыс уақыты.Жұмыскерлердің жеке санатындағы еңбек құқық қатынастарын құқықтық реттеу. Еңбекті қорғау. Еңбек шарты тараптарының материалдық және тәртіптік жауапкершілігі.Еңбек даулары.Халықаралық еңбек құқығы.Әлеуметтік қамтамасыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынанайырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша шараларды қаржыландыру. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері, есептеу, бекіту тәртібі. Шетелдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.Әлеуметтік қамсыздандырудың халақаралық – құқықтық реттеу.Еңбекке жарамсыз тұлғаларды зейнетақы қорларынан қамтамасыз ету. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. Жәрдемақы еңбекке қабілетсіз азаматтарды материалдық қамтамасыз етудің бір түрі ретінде. Еңбекке жарамсыз тұлғаларды орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету
  • Күтілетін нәтижелер: - құқықтық қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқу керек, құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеудің астарлы білімін меңгеру қажет;
   • еңбек құқығы пәнін оқу барысында игерген білімді тәжірибеде қолдану. Еңбек заңдылығын талқылау және оларды еңбек келіспеушіліктерін шешу барысында қолдану;
   • еңбек қатынастарын реттейтін нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
   • ҚР еңбек құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне көңіл бөлу. Еңбек шартының, ұжымдық шартының жобаларын, жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару бойынша бұйрық жобаларын құрастыру;
   • азаматтарға еңбек және зейнетақы заңдылығы аясында білікті кеңестер беру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық тоериясы», «Конституциялық құқық», «Әкімшілік құқық»
  • Постреквизиттер: «ҚР Кәсіпкерлік құқығы», «Мемлекеттік қызмет және басқару», «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы»
  • Курстың мақсаты: студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын реттеу, заңдылықпен жұмыс істеу қабілетін иемдену, практикада туындайтын күрделі мәселелерде бейімделуге, алған білімдерін қолдану қабілетін пайымдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының түсінігі, пәні, әдістері, жүйесі, қайнар көздері, әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қағидалары. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының субъектілерінің құқықтық мәртебесі мен олардың жіктелінуі. Әлеуметтік қамсыздандыру құқықтық қатынастар. Қазақстан Республикасы бюджеттік жүйесінің жалпы сипаттамасы. салықтар төлеудің тәртібі, әлеуметтік салықтар ставкалары жіктеу, салықтың сол түрлерін төлеу бойынша ұсынылатын жеңілдіктер.
  • Зейнетақы төлеу бойынша мемлекеттік орталық – оның орны мен қаржыландыру қайнар көздерінің жүйесіндегі ролі. Дербес зейнетақы салымдарын қалыптастыру. Жалпы жұмыс өтілін есептеудің тәртібі. еңбек сіңірген жылдары бойынша есептеу ерекшеліктері. жалпы еңбек өтілін есептеудің жеңілдікті тәртібі.
  • Еңбекке жарамсыз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру түсінігі. Орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындаудың жағдайлары. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы: түсінігі, зейнетақымен қамсыздандырудың басқа түрлерінен ерекшелігі.
  • Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ерекшеліктері. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін құқықтық реттеу. Міндетті зейнетақы жарналарын салымшылар мен зейнетақы төлемдерін алушылардың құқықтары мен міндеттері. Жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерін төлеудің тәртібі, жағдайлары, есептеу мен төлеу.
  • Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек: түсінігі, тағайындау тәртібі, қаржыландыру көздері. Жәрдемақының түсінігі мен еңбекке жарамсыз азаматтарды материалдық қамсыздандырудың өзге де түрлерінен ерекшеліктері. Жәрдемақылар түрлері.
  • Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша, жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар. Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақының мазмұны, тағайындаудың тәртібі мен жағдайлары. Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар. Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар. Жұмыс берушінің есебінен берілетін әлеуметтік жәрдемақылар. Бала туылуына берілетін біржолғы жәрдемақылар. Тұрғын үй жәрдемақылары.
  • Әлеуметтік қамсыздандыру түсінігі мен оның түрлері. Еңбекке жарамсыз тұрғындарды протездік-ортопедиялық қамсыздандыру мен оны құқықтық рәсімдеу. Еңбекке жарамсыз тұрғындарды олардың өмір сүруі үшін әлеуметтік мекемелерге орналастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері. Еңбекке жарамсыз тұрғындарды әлеуметтік қамсыздандырудың өзге де түрлері: еңбекке жарамсыз азаматтарды протездеу, оларды автомотоқұралдармен, қозғалыс құралдарымен, патронаж көмегін қамтамасыз ету.
  • Шет елдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі;
   • әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі түрлері мен оларды берудің тәртібін зерттеу;
   • болашақ қызметінде тәжірибелік істерді шешу барысында дағдыларды қолдану;
   • зейнетақы заңнамасы саласында әлеуметтік-қамсыздандыру құқықтық қатынастарын қолдану саласында азаматтарға сауатты кеңестер беру
   • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет пен басқару», 3 кредит
  • Пререквизит: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Конституциялық құқығы», «ҚР Әкімшілік құқық».
  • Постреквизиттер: «Заңсыз кірістерге қарсы іс-қимыл», «Экономиканы мемлекеттік реттеу»
  • Мақсаты: жаңа кезеңдегі мемдекеттік қызмет заңдылықтары білімдерін еркін меңгерген және оны тәжірбиеде қолданатын жоғарғы кәсіптік мамандарды дайындау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттік қызмет түсінігі, қағидалары, мемлекеттік қызмет ғылымының әдістемесі. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік қызметке кіру құқығы, лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің орнына келу тәртібі мен тәсілі. Мемлекеттік қызметті өту: мемлекеттік қызметкерлер өкілеттігі, біліктілігін көтеру және қызметтік карьера, мемлекеттік қызметкерлерді құқықтық дайындалу және аттестациясы, жақсы еңбегі үшін марапатталуы және мемлекеттік қызметтік жауапкершілігі. Мемлекеттік қызметтің тоқталылуы: мемлекеттік қызметтің тоқтатылу классификациясы және тәртібі; заңсыз жұмыстан шығарылудың сотпен қорғалуы. Мемлекеттік басқарудың әдістемесілік негіздері: мәні және ерекшелігі, мемлекеттік басқару органдарының компетенциясы және тәсілі; азамат мемлекеттік басқару жүйесінде; мемлекеттік басқару механизмі. Мемлекеттік басқарудың тиімдіоігін қамтамасыздандыру: мемлекеттік басқаруды реформалайдың теоретиклық-әдістемелік негіздері. Мемлекеттік басқаруда мемлекеттік тәртіпті және заңдылықты қамтамасыздандыру.
  • Күтілетін нәтижелер: мемлекеттік органдар жүйесін, құрылымын түсіне білу, мемлекеттік қызмет және басқарудың тиімді жұмысы үшін заңдық түсініктер мен санаттарға еркін сүйене білу; нормативтік – құқықтық база білімдері негізінде қызмет аясы бойынша әкімшілік – территориалдық бірлік үшін жоғары маңызы бар мәселелерді шешудің тиімді жолдарын табуды білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Әділбекова Қ.Қ.
 • «Қазақстан Республикасы экологиялық құқығы» (Экологическое право РК), 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Азаматтық құқық», «Әкімшілік құқық», «Қылмыстық құқық»
  • Постреквизиттер: «Халықаралық жария құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім), «Кәспкерлік құқық».
  • Мақсаты: Студенттер ҚР Экологиялық құқығының негізгі институттары туралы теоретикалық жағдайларды; өкілді органдар туралы, заңдық актілерді; әрекеттегі заңдылықты және қолдану тәжірибесін; Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға көшуі, адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтарының салауатты және қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттерін қанағаттандыру мақсатында қоршаған ортаның әлеуметтік-экономикалық міндеттері мен проблемаларын теңдестіре отырып шешуді; Қоршаған ортаға нұқсан келтіруге жол бермеу, қоршаған ортаға ықпал ету мүмкіндігін бағалау, халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласында белсенді түрде және демократиялық жолмен қатысудағы ролін білу қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Мемлекеттің экологиялық функциясы, экологиялық құқық түсінігі,экологиялық құқық объектілері және субъектілері,қоршаған ортаны қорғаудың қағидалары, экологиялық құқықтың жүйесі, әдістері, басқа да құқық салаларымен ара қатынасы, Табиғат қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы республикалық заңдылықтардың негізгі даму кезеңдері,экологиялық құқықтың қайнар көздері түсінігі, ерекшеліктері және классификациясы, ҚР-ның экологиялық заңдылығының ерекшеліктері, ҚР-ның экологиялық-құқықтық актілерінің түрлері Қоршаған ортаны қорғауды және табиғат пайдалануды мемлекеттік басқару түсінігі,табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғауды басқаратын жалпы және арнайы органдар, экологиялық мониторинг пен экологиялық сараптама, табиғатты пайдаланудың экономикалық тетігі және құрамдас элементтері, қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру, табиғатты пайдалану үшін салықтар мен төлемдер, экологиялық аудиттің құқықтық жағдайы, экологиялық заңдарды бұзғаны үшін жауапкершіліктің жалпы сипаттамасы,экологиялық құқық бұзушылықтың белгілері, түрлері, жануарлар дүниесін қорғаудың және пайдаланудың құқықтық режимі, ормандардың құқықтық режимі және оларды қорғау, атмосфералық ауаны құқықтық қорғау, ерекше қорғалатын табиғи обьектілердің құқықтық режимі, қоршаған ортаны халықаралық – құқықтық қорғау туралы қарау.
  • Күтілетін нәтижелер: - Табиғат қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы республикалық заңдылықтардың негізгі даму кезеңдерін білуі қажет;
   • Табиғи объектілерге меншік құқығына қатысты нормативтік құқықтық актілерді қолдана білуі тиіс;
   • ҚР Экологиялық және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
   • студенттер тәжірибелік дағдыларға ие болып, іс жүргізу құжаттарын сауатты құрастыра білуі тиіс.
   • Экологиялық құқығы саласындағы құқықтық институт жүйесінде жер заңдылығын бұзған үшін құқықтық жауаптылық сұрақтары бойынша кеңес беру;
   • экологиялық құқық теориясы бойынша негізгі ғылыми көзқарастар мен ережелер туралы түсінік білуі тиіс.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Қазақстан Республикасы жер құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Азаматтық құқық», «Әкімшілік құқық», «Қылмыстық құқық»
  • Постреквизиттер: «Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Бағалау қызметін құқықтық реттеу»  
  • Мақсаты: Студенттер жердің көпқырлы қызметті жүзеге асыруына байланысты туындайтын қатынастарды, сонымен бірге жер шаруашылық қатынастарды біріккен және өзара тығыз байланысты құқық реттеу қажеттілігі туындап отырғандықтан құқық нормаларының маңызын, сонымен қатар жер қатынастары аясында заңдық казустарды шешу үшін теориялық білім құқық нормаларының практикада қолданумен тығыз байланыстылығын түсінуі, бұл саланың заңдылықтарының маңызы мен ролі туралы терең және толық мағлұматты қалыптастыру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жер құқығының түсінігі, пәні, жүйесі. ҚР жер заңнамасының мақсаттары, міндеттері мен қағидалары, жер құқығының қайнар көздері, жер құқық қатынастары, Қазақстан Республикасындағы жерге меншік және өзге де құқықтар, жер пайдалану құқығы, жерге ақы төлеу, жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік реттеу, жерді тиімді пайдалану мен қорғауды мемлекетік бақылау, жерге орналастыру, жер мониторингі мен кадастрі, жер іс жүргізуінің түсінігі, жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік, жер дауларын шешу, ауыл шаруашылық үшін тағайындалған жерлердің құқықтық режимі, елді – мекен жерлерінің құқықтық режимі, өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл шаруашылығы үшін қажет емес жерлердің құқықтық режимі, ерекше қорғалатын табиғи территориялар, сауықтыру, рекреациялық және табиғи мәдени маңызды жерлердің құқықтық режимі, орман қоры жерлерінің құқықтық режимі, су қоры жерлерінің құқықтық режимі, босалқы жерлер туралы қарау.
  • Күтілетін нәтижелер: - жерді пайдалану және қорғау аясында, жеке және заңды тұлғалардың жерге байланысты құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау барысындағы нақты оқиғаларды шешудің тәжірибелерін иелену, қазіргі және келешек ұрпақтың мүддесі үшін жерді сақтауға мүмкіндік жасайтын құқықтық мәдениетті қалыптастыру; жер қатынастарын құқықтық реттеу, жермен жасалатын мәмілелерді жүзеге асыру тәртібін білуі қажет;
   • ҚР жер құқығын оқу, заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың болашақ мамандығы үшін қажет білімді игеруге, сондай-ақ ауылшаруашылық жерлерін шаруашылық пайдалану тәртібін орнатқызуға қатысты нормативтік құқықтық актілерді қолдана білуі тиіс;
   • ҚР Жер және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Копбулов Р.А.
 • «Кәсіпкерлік», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР жер құқығы»
  • Постреквизит: «ҚР кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: студенттерге бәсекелестік ортада кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларын меңгеруді оқыту табылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны мен қалыптасу шарттары. Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметті кадрлармен қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Студенттер оқу үрдісінде кәсіпкерлік қызмет туралы білімдерін нақты түрде қалыптастырады. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ұйымдық-құқықтық формаларымен танысады, олардың ерекшеліктерін зерттейді.
   • Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін жауапкершілікке тарту тәртібін, мәдениетін, кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз етуді үйренеді.
   • Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерліктің бәсеке қабілеттігін арттыру жолдарының стратегиялық бағыттарын анықтауды үйренеді.
   • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері бойынша білімдері болу керек; кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен қызмет етуі бойынша дұрыс, нақты шешімдерді қабылдай алу керек;
   • Бизнесті басқарудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдануды меңгеру керек. Кәсіпкерліктің дамуын мемлекеттік қолдау аспектілерімен таныстыру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: РһД Байбосынов С.Б.
 • «Қазақстан Республикасы қаржы құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы».
  • Постреквизиттер: «Кәсіпкерлік құқығы», «ҚР банк құқығы»
  • Мақсаты: Студенттердің ҚР қаржы құқығының теориялық материалдарын толық меңгеріп, қаржылық заңдарды практикада қолдана білуін үйрету, кез келген жағдайда заңгер-маман ретінде мемлекеттің қаржылық қызметінің қатынастарында білімдерін пайдалануға дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржы және мемлекеттің қаржылық қызметі. Қаржылық құқық ұғымы, пәні, жүйесі, қағидалары. Қаржылық-құқықтық нормалар. Қаржылық-құқықтық қатынастар. Мемлекеттің ақша жүйесінің құқықтық негіздері. Валюталық реттеудің құқықтық негіздері. Қаржылық жоспарлаудың құқықтық негіздері. Қаржылық бақылаудың құқықтық негіздері. Бюджеттік құқық. Бюджеттік құрылым. Мемлекеттік кірістердің құқықтық негіздері. Мемлекеттік шығыстардың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы банк әрекеттерінің құқықтық негіздері. Мемлекеттік несиенің құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сақтандырудың құқықтық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының кезеңдердегі қаржылық-құқықтық дамуын, мемлекеттік қаржы қызметі туралы заңнамаларды, Бюджет кодексін, бағдарламаларды, елбасының Жолдауын, мемлекеттік қаржы, қаржылық құқықтық қатынастарын және қаржы жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, мемлекеттік қаржылық органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет.
  • пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана білуі қажет. ҚР қаржы құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтере отырып, заңдылық тәртіп орнатқызуға жәрдемдесе біліуі тиіс.
  • қаржы-құқықтық қатынастарға қатысты жаңадан қабылданған және өзгерістер енгізілген ҚР заңдарын үнемі қарай алу.
  • ҚР қаржы құқығын оқу дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде қаржы құқығын оқу барысында студенттер қаржылық құқықбұзушылықтарды шешу жолдарын қарастыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Амантай А.А.
 • «Салық пен салық салу», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Кәсіпорын экономикасы»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: студенттерде салықтық жүйе туралы толық көзқарастар қалыптастыру, салық салу аясындағы білімін жүйелендіру, жекелеген салықтарды есептеудің әдістемесіне оқыту, туралы, микро- және макро-деңгейлердегі салық салуды реттеуге үйрету. Салықтың қажеттілігі мен пайда болу сұрақтарын қарастырады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты. Қазақстан республикасындағы салық мәні мен табиғаты: қалыптасу кезеңдері, қазіргі салық салу саясатының сипаттамасы. Салықтық механизм. Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық. Әлеуметтік салық. Жер салығы. Мүлікке салынатын салық. Көлік құралдарына салынатын салық.Акциздер. Шаруа фермер шаруашылығы үшін арнайы салықтық режим. Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салықтық режимдер.
  • Күтілетін нәтижелер: салық салудың теориясының дамуының тарихи кезеңдерін түіну және білу. Салықтар, салық салу элементтерінің мәнін ұғыну, Салық салу объектілері мен салықөтық базалар объектілерін анықтай білу, тиісті бюджетке төленетін салық сомалары есептеудің негіздерін білу;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Игликова Д.Д.
 • «Ақпараттық құқық», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы», «Салық құқығы», «ҚР қылмыстық құқық».
  • Постреквизиттер: Криминалистика», «Сот сараптамасы», «Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы тұру».
  • Мақсаты: студенттерде ақпараттық құқық жүйесін ғылым және оқу пәні ретінде қалыптастыру, Интернет және ақпараттық технологиялар саласында ҚР заңнамасы саласында студенттердің білімін жетілдіру.
  • Курстың қысқаша сипаттатамасы: Ақпараттық технологиялар, ақпараттық құқық, ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық технология тарихы. Апараттық саланың негізгі объектісі ретінде ақпарат. Ақпараттық құқық жүйесі. Ақпараттық-құқық нормалар жүйесі. Технологиялар интернеті. Оның тарихы. Компьютерлік және интернет қылмыстылық. Оларға шаралар қолдану.
  • Күтілетін нәтижелер: юриспруденция мәселелерін шешуде бағдарламалық қамтамасыз етуде дағдыларды қалыптастыру, Интернет желінде жұмыс дағдысын қалыптастыру, меншікті бағдарламалық өнімдерді шығара білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: ст.преп. Искакова Ж.А.
 • «Қазақстан Республикасының банк құқығы мен банктік операциялар», 3 кредит
  • Пререквизит: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқық», «ҚР қаржы құқығы»
  • Постреквизит:,»ҚР кәсіпкерлік құқығы», «Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы тұру»
  • Мақсаты: ҚР Банк жүйесі және оның қызметі туралы білімдерді қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:Коммерциялық ұйымдар ретінде Қазақстан Республикасындағы банктер, банк қызметінің негізгі бағыттары, несие-есеп айрысу операциялары, эмиссиялық іс, банк қызметінің мақсаттары мен қағидалары. Құқықтық институт кешені болатын банк жүйесінің құқықтарымен оны құқықтық реттеу тәсілдері, түсінігі; ҚР Банк жүйесі, ҚР Ұлттық банкінің құқықтық жағдайы; коммерциялық банктердің құқықтық жағдайы, мемлекеттің несие жүйесі; Есептесу қатынастарын құқықтық реттеу. Несие қатынастарының құқықтық реттеу; Бағалы қағаздармен өткізілетен операцияларды құқықтық реттеу; валюталық қатынастарды құқықтық реттеу; форфейтинг және факторинг қатынастарын реттеу. Коммерциялық банктер мен ұйымдар олардың қызметі. Банктердің пассивті операциялары. Банктердің активін басқару. Банктік несиелендірудің жүйесі. Коммерциялық банктер қызметінің қаржылық нәтижелері.Банк қызметіндегі салық салуды құқықтық реттеу. Банк қызметін шарттық реттеу. Банк құқығындағы сақтандыру.
  • Күтілетін нәтижелер: банк аясына қатысты заңдық санаттармен бағдарлай білу, әртүрлі тектегі банк шарттарын құрастыру қабілеті, жалпы банк заңдылығы және банктік тәжірибе бойынша ақпараттану мақсатытнда мемлекеттің ақша-несие саясатының білімдерінің негізінн білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Бағалы қағаздар нарығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқық», «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизит: «Халықаралық сауда құқығы», «ҚР Кәсіпкерлік құқығы», «Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы тұру»
  • Мақсаты: бағалы қағаздар нарығының мәні, қор биржаларының қызмет негіздерінің теориялары мен ұйымдастыру негіздері туралы білімін қалыптастыру олардың экономикадағы мәні мен әрекет ету механизмін тереңірек тануға мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың ғылыми негіздері. Бағалы қағаздар түсінігі мен жіктелуі. Қазақстанда қаржы нарығын қалыптастырудың заңдылықтары. Корпоративтік және мемлекеттік бағалы қағаздардың қызмет етуінің ерекшеліктері. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларын лицензиялаудың әдістері. Бағалы қағаздар нарығын реттеу. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздар. Биржалық қордың қызметі. Бағалы қағаздар коньюнктурасы. Қор биржасы қызметінің негіздері. Биржалық сауда қатысушылары. Биржалық сауда механизмі. нарығының субъектілерін қызметтік бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер: Студент бағалы қағзадр нарығындағы қаржылық құралдардың теориялық аспектілерін, халықаралық несиелік-есеп айырысу және валюталық қатынастарды білуге тиіс; бағалы қағаздар нарығының мәні мен мазмұынын сипаттайтын анықтамалық-терминолгиялық аппаратты; барлық түсініктер мен олардың ішкі логикасының өзара байланысы.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: э.ғ.к. Курманалина А.Қ.
 • «Халықаралық жария құқығы» (International public law), 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Конституциялық құқығы»
  • Постреквизиты: «Халықаралық жеке құқығы», «СЭҚ құқықтық реттеу»
  • Мақсаты: халықаралық құқықтың тұжырымдамалық мәселелері мен танысу, маңызды халықаралық келісімдер мен конвенциялар және шарттарды оқып меңгеру халықаралық құқық нормаларын қолдану, халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі халықаралық құқық құқықтың ерекше жүйесі ретінде және оның мазмұны.Халықаралық – құқықтық ғылым және халықаралық құқықтың тарихы;Қазақстан тарихындағы халықаралық – құқықтық институттардың пайда болуы және дамуы.Халықаралық құқықтың қайнар көздері.Халықаралық құқықтың қағидалары;Халықаралық құқықтың субъектілері,тану және мемлекеттің құқық қабылдаушылық. Халықаралық шарттар құқығы;Халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесі.Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ)- әмбебап халықаралық ұйым ретінде;Халықаралық және мемлекетшілік құқықтың бір-бірімен өзара байланысы және қатынасы.Халықаралық құқықтағы жауапкершілік; Халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау;Халықаралық экономикалық құқық;Дипломатиялық құқық.Консулдық құқық; Халықаралық қауіпсіздік құқығы Қылмыспен күрестегімемлекеттердің ынтымақтастығы;Аумақ және шекара. Халықаралық теңіз және өзен құқығы;Халықаралық әуе құқығы.Халықаралық құқық әуе кеңістігін игеру;Халықаралық экологиялық құқық.Халықаралық гуманитарлық құқық;Халықаралық құқық және әлемдік діндер.Халықаралық дауларды шешудің халықаралық құқықтық құралдары;Мұнай, ауылшаруашылық және туризм аясында мемлекеттердің ынтымақтастығының халықаралық құықықтық нысындары.
  • Күтілетін нәтижелер: -халықаралық – құқықтық қатынастардың түсінігі оның қағидалары, құрылымы мен міндеттері; халықаралық - құқықтық қатынастарды дамыту диалектикасын және оның тарихын сонымен қатар оны жетілдірудің болашағы туралы үғымды оқитын болады
  • халықаралық шарттардың бекітудің ерекшеліктерін, халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің түрлерін;халықаралық-құқықтық прктикалық аспектілерде халықаралық құқық білімін және халақаралық құқықтың нормаларын болашақта заңды қызметтерге қолдана білуі тиіс.
  • игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану, заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың халықаралық-құқықтық дәрежелермен ойлануға, халықаралық ұйымдардың құқықтық мәртебесін білуге, халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғау тәжірибесін қолданана білуді
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Есенов Д.К.
 • «Халықаралық терроризм» (International terrorism), 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Халықаралық жария құқығы», «Халықаралық экономикалық құқық»
  • Постреквизиттер: өндірістік және практика алды тәжірибе  
  • Мақсат: халықалық терроризммен күресудегі мемлекеттік саясат туралы көзқарастарды құрастыру.
  • Курстың қысқаша сипатамасы: : Терроризм түсінігі; Терроризм тарихы; Терроризмнің қазіргі жағдайы. Халықаралық терроризм; ҚР терроризммен күрес туралы заңнамалары; Қазіргі таңдаға терроризммен күрестің өзекті мәселелері Терроризммен күресудегі мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өзара әрекеті. БҰҰ терроризммен күрестің құқықтық негіздері. Халықаралық терроризммен күрестегі ҚР қызметі.
  • Күтілетін нәтижелер: халықаралық терроризммен күресуде мемлекеттік бағдарламаларды білу және құқықтық, ұйымдастыру, техникалық, аппараттық, бағдаламалық қорғау құралдарын пайдалана білу, ақпаратты қорғау объектісін өз бетінше құра білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Байгожина Г.М.
 • «ҚР Тұрғын үй құқығы» (Housing law of Kazakhstan), 2 кредит
  • Пререквизит: «ҚР Азаматтық құқығы»,«Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Адвокатурасы», «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы»
  • Мақсаты: ҚР Тұрғын үй заңнамасы ілімдерін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұрғын үй құқығының түсінігі; ҚР тұрғын үй заңнамасы; тұрғын үй қорлары, тұрғын үй қорларының жіктелінуі; тұрғын үй жайларды беру; тұрғын үйге (пәтерге) меншік құқығы; тұрғын үй жайларын жалға беру; тұрғын үй жайларын жалдау шарты; тұрғын үй жайларын ауыстыру; қосалқы жалға беру (субаренда); тұрғын үй құрылыс кооперативтеріндегі тұрғын үй жайларды пайдалану; қызметтік тұрғын үй жайлар мен жатақханаларды пайдалану.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй заңнамасын меңгеру; ағымдағы жағдайларды саралай білу мен оны шешудің басым бағыттарын көру, қандай да бір тұрғын үй бағдарламаларын жүзеге асыруға теориялық білімін қолдану мен мүмкін болатын салдарларын алдын ала көре білу, пайда болған өзгерістерге бейімделу қабілетінің болуы; құқықтық сипатттағы құжаттар құрастыра білу, заңдық сипаттағы құжаттарға құқықтық сараптама жасауды жүзеге асыру мен заңнамаға сәйкес білікті заң қорытындысын қабылдау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Есенов Д.Қ., ағылшын тілінде РһД Горячева Е.В.
 • «ҚР Отбасы құқығы», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «Мұсылман құқығы»
  • Постреквизиттер: «ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы», «Ювеналдық құқық», «Азаматтық құқықтық құжаттарды құрастыру бойынша практикум», «Азаматтық құқықтарды соттан тыс қорғау тәсілдері»
  • Мақсаты: Студенттер азаматтар арасындағы некеден, туысқандық жағдайдан, бала асырап алудан туындайтын ерлі-зайыптылардың, ата-аналары мен балаларының, басқа да туысқандардың арасында қалыптасатын жеке және оған байланысты мүліктік қатынастарды реттейтін негізгі теориялық негіздерді меңгереді.
  • Күтілетін нәтижелер: неке мен отбасының, отбасы құқығының теориялық-құқықтық негіздерін білу: сонымен бірге отбасылық некелік қатынастар субъектілерінің (ата-аналар, қамқоршы, қорғаншы, бала, ерлі-зайыптылар) құқықтары мен міндеттерін, отбасылық дауларды реттеу тәсілдерін түсіну, оларды заңға талаптарына сәйкес шеше білу;
  • теориялық білімдерін практикада қолдана білу, шет мемлекеттердің және отандық заңнамалар нормаларын қолдану және түсіндіру;
  • теориялық білім мен әрекет етуші отбасылық заңнаманың нормаларының негізінде практикалық есептерді шешу;
  • отбасылық құқықтық дауларды соттан тыс шешу саласындағы қажетті ақпараттарды талдау мен жинақтау қабілеті;
  • кәсіби және жеке дамудағы қажетілік.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан Республикасының отбасы құқығының ұғымы және оның негізгі қағидалары. Қазақстан Республикасының отбасылық заңнамалары. Отбасылық құқықтық қатынастар. Некені құқықтық реттеу. Ата-аналар мен балалардың арасындағы құқықтық қатынастар. Отбасының басқа мүшелерінің арасындағы құқықтық қатынастар. Алименттік міндеттемелерді төлеу және өндіріп алу тәртібі. Бала асырап алуды құқықтық реттеу. Қамқоршылық пен қорғаншылықты құқықтық реттеу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Шошаева Л.С.
 • «Экономикалық қылмыстарды тергеу мен саралаудың негіздері», 2 кредит
  • Пререквизит: «ҚР қылмыстық құқығы», «ҚР қаржы құқығы»
  • Постреквизит: «Криминалистика», «ҚР Прокурорлық қадағалау», «Сот сараптамасы»
  • Мақсаты: Экономика саласындағы қылмыстардың жекелеген түрлерінің проблемалық тұстарымен олардың саралануын зерттеу. экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды топтарға және түрлерге бөле отырып саралауға дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қылмысты саралаудың түсінігі. Қылмыстық заң-қылмыстарды саралаудың құқықтық негізі. Қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді қылмыстық-құқықтық саралау үрдісінің кезеңдері. Қылмыстардың көптілігі бойынша саралау. Экономика аясындағы қылмыстық қудалауды іске асырудың құқықтық негіздері. Несие берушілердің мүдделеріне қарсы қылмыстар. Адал бәсекелестік қатынастарды бұзатын қылмыстар. Ақша мен бағалы қағаздар айналымының бекітілген тәртібін бұзатын қылмыстар. Бағалы қағаздар нарығындағы қылмыстар. Сыртқы экономикалық қызметтегі бекітілген тәртіпке қарсы қылмыстар (кедендік қылмыстар).
  • Күтілетін нәтижелер: құқықтық нормалар мен теорияларды нақты практикалық ситуацияда қолдану және қажетті құқықтық ақпарат алудың тиімді жолын таба білу; экономикалық қылмыстарды белгілі бір саралау бойынша құқықтық қорытынды беруде деректермен мән жайларды заңдық дұрыс саралау; заңға сәйкес құқықтық шешімдер қабылдап, іс әрекеттер жасау; құқық бұзушылық фактілерін анықтап, ашу. жауапкершілік шараларын анықтау; бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге қажетті шаралар қолдану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:аға оқытушы Искакова И.Е.
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық және экономикалық аспектілері» (Anti-Corruption: legal and economicaspects), 2 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР қылмыстық құқығы», «Мемлекеттік қызмет пен басқару»
  • Постреквизиттер: «Криминалистика», «ҚР Прокурорлық қадағалау», «Сот сараптамасы»
  • Мақсаты: коррупцияға қарсы қимыл саласындағы теориялық ережелерді игеру, заңнамамен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру, коррупциялық қылмыстардың түрлері жайлы түсініктерін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Коррупцияның түсінігі мен мазмұны. Коррупциялық қылмыстардың түрлері. ҚР коррупциямен күрестің құқықтық негіздері. Жалған кәсіпкерлік. Қаржы пирамидасын құру және жетекшілік ету мәселелері. Экономикалық контрабанда мәселелері. Рейдерлікті саралау мәселелері және құмар ойындарды ұйымдастыру. Қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану мәселелері. Билікті асыра пайдалануды саралау мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Коррупцияның қазіргі таңдағы түсінігі мен мазмұнын айқындау:
  • ҚР, таяу және алыс шетелдегі коррупцияның дамуы мен негізгі кезеңдерін талдау;
  • Коррупцияның көрініс табу механизмдері мен онымен күресу құралдары туралы білімдерін қалыптастыру
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Орынбеков А.С.
 • «Қазақстан Республикасы сақтандыру құқығы» 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Қаржылық құқығы»
  • Постреквизиттер: «ҚР кәсіпкерлік құқығы», «ҚР банк құқығы»
  • Курстың мақсаты: Студенттердің ҚР сақтандыру құқығының теориялық материалдарын толық меңгеріп, оны практикада қолдана білуін үйрету, оның ішінде кез келген жағдайда сақтандыру қатынастарының субъектілерінің арасындағы мүліктік және мүліктік емес қатынастарда заңдарды пайдалануға дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сақтандырудың ұғымы. Сақтандыру құқығы құқықтық институт ретінде. Сақтандыру құқығының ұғымы мен пәні. Сақтандырудың нормалары мен сақтандырудың құқықтық қатынастары. Сақтандырудың түрлері, нысаны және салалары. Сақтандыру қатынастарының қатысушылары. Сақтандырудың күрделі нысандары. Сақтандыру шарты ұғымы және оның мазмұны. Сақтандыру шартындағы жақтардың міндеттері. Сақтандыру шартының орындалу кезіндегі есептер. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары және тоқтатылуы. Міндетті сақтандырудың құқықтық реттелуі. Сақтандырушының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің жағдайлары. Сақтандыру қызметіне қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның құқықтық статусы. Сақтандыру қызметін лицензиялау. Сақтандыру туралы заңды бұзған үшін жауаптылығы.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының кезеңдердегі сақтандыру-құқықтық дамуын, сақтандыру қызметі туралы заңнаманы, мемлекеттік сақтандыру, міндетті, ерікті сақтандыру қатынастарын және сақтандыру жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, сақтандыру органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет.
  • пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. ҚР сақтандыру құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтеруге, олардың сақтандыру -құқықтық дәрежелермен ойлануға, мемлекеттік сақтандыру, заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары қызметінде және азаматтардың сақтандыру заңдылық тәртібін орнатқызуға жәрдемдесуді игере алады.
  • сақтандыру қызметі туралы және өзге нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру.
  • ҚР сақтандыру құқығын оқу тәжірибелік, өздік жұмыстарының негізі ретінде студенттер өмірде кездесетін сақтандыру қатынастарына қатысты оқиғалар желісін тәжірибелік есептерді заңдарды пайдалана отырып шешу, сақтандыру ұйымдарының құқықтық-ұйымдастырушылық нысанымен танысу арқылы тәжірибелерін арттыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Амантай А.А.
 • «Сақтандыру», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Менеджмент»
  • Постреквизиттер: «ҚР кәсіпкерлік құқығы»
  • Курстың мақсаты: Студенттердің сақтандыру саласында терең теориялық білімдер меңгеру, негізгі практикалық тәсілдер, сақтандыру ісін жүргізудің әдістерін меңгеру. «Сақтандыру» пәнінің оқу материалының мазмұны сақтандыру саласындағы жоғары білікті мамандарға ұсынылатын қажеті білім көлемін алуға мүмкіндік береді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сақтандырудың экономикалық мәні. Тәуекел түсінігі мен оның экономикалық салдары. Сақтандыру сұрақтарын заңнамалық рәсімдеу. Сақтандыру нарығы. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру маркетингі. Актуарлық қызмет.Жеке сақтандыру. Мүліктік сақтандыру. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікі сақтандыру. Сақтандыру компанияларының қаржылары. Сақтандыру компанияларының қызметіне қаржылық талдау. Сақтандыру компанияларының қызметіне қаржылық тұрақтылығы. Сақтандыру компанияларының төлемқабілеттілігін қамтамасыз ету. Сақтандыру компанияларының инвестициялық қызметі.
  • Күтілетін нәтижелер: -сақтандырудың концептулдқы теориялырының ережелерін, экономикалық мазмұнын білу;
   • алған теориялық білімін сақтандыру компаниялардың қаржылық жай-күйін бағалау үшін қолдану;
   • сақтандыру нарығының қатысушыларының қаржылық жай-күйінің дұрыс көзқарасын құрастыру үшін синтетикалық-талдау қызметін жүзеге асыру;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Ансабаева Р.С.
 • «Кәсіпорын экономикасы», 3 кредит
  • Пререквизит: «Экономикалық теория», «Менеджмент»
  • Постреквизит: «Экономикалық қылмыстарды саралаудың мәселелері», «Кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: кәсіпорын экономикасының экономикалық мәнін, оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі, қызметтерін түсіндіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын шаруашылық жүргізудің объектісі ретінде, өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Негізгі және айналымдағы капитал. Шикізаттық, материалдық және еңбек ресурстары. Еңбекке ақы төлеу. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Кәсіпорынның пайдасы, өнімділігі және қаржысы.
  • Күтілетін нәтижелер: өндіріс, кәсіпорынды басқарудың кәсіби міндеттерін орындау үшін экономикалық санаттар мен түсініктерді меңгеру; ұжымда жұмыс істей білу, дербес және тиімді уақытты ұйымдастыра білу; өз жұмыстарының нәтижелерін басқара отырып басқару негіздері туралы көзқарастарға ие болу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: РһД Байбосынов С.Б.
 • «Қазақстан Республикасы шарттық құқық», 2 кредит
  • Пререквизит: «Рим құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР азаматтық құқығы»
  • Постреквизит: «ҚР кәсіпкерлік құқығы», «Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері»
  • Мақсаты: Шарттарды ресімдеу дағдысын қалыптастырып дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шарттың санаты, постсоветтік құқықтағы орны мен маңызы. Шарт санаты мәселесі барлық салалар үшін жалпы түсінік ретінде. Қазіргі заманғы азаматтық-құқықтық шарт. Шарт еркіндігі: шектелу жағдайы. ҚР-сы Азаматтық Кодксіндегі жаңа шарт түрлері: кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты және табиғи монополия субъектілерінің оны қолдануы; рента шарты; рента шартыны үштүрлілігі. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты. Энергиямен қамтамасыз ету жағдайындағы шарттық қатынастар мәселелері: энергиямен қамтамасыз ету ойынша қатынастарының спецификалық ерекшеліктері. Неке шарты. Шарттық қатынастардағы жауапкершілік мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: түрлі азаматтық құқықтық шарттар жасау, құқықтық құжаттар ресімдеуде заңдық ұғымдармен категорияларға сүйену және лингвистикалық білімін жетілдіру. Дауларды шешудің және заңдық техниканың балама тәсілдерін қолдану жолдарын іздестіру; заңдарға енгізілген жаңалықтарды біліп, дұрыс қортындылай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Ахтышхан Е.А.
 • «Сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық реттеу», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «Конституциялық құқық»
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды тәжірибе
  • Мақсаты: Студенттер сыртқы экономикалық қатынастарды реттейтін Қазақстан заңнамасының және оған сәйкес халықаралық шарттарының негізгі нормаларының мазмұны жөнінде, сыртқы экономикалық қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық мәселелерін меңгереді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:: СЭҚ құрылымы, қағидалары, мәні, түсінігі. СЭҚ құқығының субъектілері. Сыртқыэкономикалық шарт. ҚР валюталық реттеу. Экспорттық-импорттық операцияларды қаржыландыру. Сыртқыэкономикалық қызметтердегі несиелік қатынастар. Сыртқыэкономикалық қатынастарды кедендік реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: - СЭҚ құқықтық реттеу ерекшеліктері мен дамуын сипаттайтын материалдарды жүйелеу және жалпылау;
  • сыртқы сауда – экономикалық, ғылыми – техникалық және мәдени қызметтестікті кеңейту мақсатында, шетел инвестицияларын тарту, осы қызметтестікті құқықтық реттеудің маңыздылығын білу
   • Нормативті актілерге сүйене отырып сыртқы экономикалық қызмет институттарына сипаттама (мінездеме) беру, жалпы түсінік ала отырып, білімін практикада қолдана білу;
   • СЭҚ құқықтық реттеу қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Хауия С.
 • «Азаматтық-құқықтық құжаттарды толтыру бойынша практикумы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Азаматтық құқық», «Азаматтық іс жүргізу құқығы».
  • Постреквизиттер: «Шарттық құқық», «Кәсіпкерлік құқық», «Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері»
  • Мақсаты: Азаматтық-құқықтық құжаттарды толтыру бойынша практикум курсын оқытудың мақсаты болып студенттерге субъективтік құқықтарды нотариат арқылы қорғау нысанын реттейтін құқық нормаларының маңызын, азаматтық, шаруашылық және басқа қатынастарда заңдылықты нығайтудағы нотариаттың ролін, нотариаттық іс-әрекеттері жасау тәртібін, құқық нормалары мен оларды нотариат органдарының тәжірибеде қолдануының арасындағы тығыз байланысты түсіндіру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық, отбасылық, шаруашылық, еңбек, конституциялық құқықтарын қорғау үшін талап арыздарын құрастыру.онных, Сот отырыстарының хаттамаларын, нақты құқықтық жағдайлар бойынша сот шешімдерін, бірінші инстанция сотының қаулыларын құрастыру. Нақты құқықтық жағдайлар бойынша сот шешімдерін, екінші инстанция сотының қаулыларын, аппеляциялық шағымдары мен наразылықтарын құрастыру. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша өндіріс тәртібімен нақты құқықтық жағдайлар бойынша қадағалау шағымдары мен наразылықтарын құрастыру. Нотариат туралы заңнама тарихы. Мемлекеттік нотариаттың жеке нотариалдық конторлардың түсінігі мен міндеттері. Нотариалдық қызмет және оның кепілдіктері. Нотариат органдарының қызметін ұйымдастыру. Нотариустардың құқықтық жағдайлары. Мемлекеттік нотариаттың жеке нотариалдық конторлардың құзыреттері. Нотариальдық палата. Мәмілелерді куәландыру. Мұрагерлікке құқыққа куәлік беру. Қорғаушы нотариалдық әрекеттер. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұл арнайы курсты меңгеру азаматтық, жан-ұя құқығы, азаматтық іс жүргізу, әкімшілік құқығы тәрізді пәндермен алынған білімдерге негізделеді, өйткені аталған пәндердің шегінде мемлекеттік органдардың жүйесі, субъективтік құқықтарды қорғау нысандары, сәйкес құқықтық қатынастардың мазмұны мен олардың субъектілері, құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылуы не оларды жарамсыз деп тану негіздемелері туралы мәселелер оқылады. Сотқа қарағанда нотариат азаматтық құқықтардың заңды бекітілуіне және олардың болашақта бұзылу мүмкіндігінің алдын-алуға бағытталған функцияны орындайды, яғни нотариаттың қызметі ескертуші сипатқа ие. Ендеше, нотариаттық қызметтің пәні – азаматтық құқық туралы дау болмайтын істер. Егер нотариаттық іс-әрекет жасау барысында мұндай дау туындаса, онда ол сотта қарастырылуы тиіс.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Есенов Д.К.
 • «Интеллектуалдық меншік құқығы», 2 кредит
  • Пререквизит: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР азаматтық құқығы»
  • Постреквизит: «ҚР кәсіпкерлік құқығы», «Халықаралық жеке құқық»
  • мақсаты: интеллектуальдық меншік объектілерінің құқықтық табиғатын, олардың авторларын және патент иелерін зерттеу, сол сияқты интеллектуальдық меншік құқығын қорғау және жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейтін нормативтік құжаттарды зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Интеллектуалды меншік құқығының ұғымы, интеллектуалдық меншік құқығының объектілері, олардың жіктелуі. Интеллектуалды меншік құқығының субъектілері. Интеллектуалды меншік объектілеріне жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары. Басқа тұлғалары құқық иеленушілерімен мүліктік құқықтарды беру. Авторлық құқық. Аралас құқық. Кәсіпорын меншігіндегі объектілеріне құқығы. Селекциялық жетістіктерге құқығы. Интегралды микросхема топологиясына құқығы. Азаматтық айналымдағы қатысушылардың тауар, қызмет, көмектеріне жекешелендіру қаржылары. Құқыққорғаушы құжаттар. Қорғаушы құжаттарды иеленушінің құқығын қорғау.
  • Күтілетін нәтижелер: интеллектуалдық меншік құқығының әр түрлі объектілерінің құқықтық табиғаты жөнінен білімді болу, олардың авторлары, құқықтары мен міндеттері жөнінде ақпаратты игеру; түрлі құқықтық құжаттар жасай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Шошаева Л.С.
 • «Қазақстан Республикасында тасымалдауды құқықтық реттеу», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Азаматтық құқық».
  • Постреквизиттер: «Халықаралық жеке құқық», «СЭҚ құқықтық реттеу»
  • Мақсаты: азаматтық құқықтың бір институты жолаушыларды, жүкті, теңдеме жүкті түрлі көлік тұрімен тасымалдауды құқықтық реттеуді тереңдете оқу, тасымалдаумен байланысты өзекті мәселелерді зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тасымалдау қатынастардан туындған міндеттемелер. Тасымалдау қатынастарының қатысушылары. Жолаушылар тасымалдау шартынан туындаған міндеттемелер. Жүк тасымалын ұйымдастыру туралы шарттан туатын міндеттемелер. Автокөлікпен тасымалдау шартынан туатын міндеттемелер. Теміржол көлігімен тасымалдау шартынан туындаған міндеттемелер. Әуе және теңіз тасымалдау шартынан туындаған міндеттемелер. Көліктегі заңдық жауапкершілік. Көлік экспедициясы шартынан туындаған міндеттемелер.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • ҚР тасымалдау заңнамаларын білу, оны түсіндіре алу;
  • Тасымалдау өқатынастарының түрін білу, тәжірибелік жағдайларды соның ішінде туындаған дауларды шеше білу;
  • Ғылыми-зерттеу жұмысының, тасымалдау туралы заңнамалады қолдану тәжірибесін саралай білу;
  • Аудиторияның ерекшклігін есепке ала отрып ақпаратты презентация түрінде көрсету;
   • Білімдерін құқықтық мәселелерді шешуде қолдану, құқықтық істердің мән жайларын зерттеп, негізді шешім қабылдай білу
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Ахтышхан Е.А.
 • «Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы қимыл», (The prevention money laundering) 2 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР Қаржы құқығы», «ҚР Банк құқығы», «ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы
  • Постреквизиттер: «Сыртқыэкономикалық қызметті құқықтық реттеу», «Кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: жоғарғы оқу орындарында студенттер заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы тұрудың негіздерін білу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы тұру туралы жалпы ережелер. «Арам ақшаларды заңдастыру» әдістері. Заңсыз кірістерді заңдастыруға қатысатын банктік мекемелер. Заңсыз кірістерді заңдастыруға қатысатын банктік емес мекемелер. Заңсыз кірістерді заңдастыру үшін «Гавани».Қаржылық тінту қызметі. Қаржылық қылмыстарды тергеу органдары. Қаржылық құжаттамалар. Заңсыз кірістерді заңдастырумен байланысты қылмыстарға тергеу әрекеттерін жүргізетін органдар. Заңсыз кірістерді заңдастырумен байланысты істерді сотта қарау. Шетелдік тәжірибе мен оның бейімделуі.
  • Күтілетін нәтижелер: заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы қолданылатын негізгі түсініктерді білу
  • Заңсыз кірістерді ашу барысында қаржы, салық, банктік қылмыстық заңнамаларды қолданатын нормаларын қолдана білу;
  • «Арам ақшаны заңдастырумен» байланысты істерді тергеу барысында қаржылық құжаттарының жұмыс ерекшеліктерімен танысу
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Есенов Д.К., магситр Альбекова М.Г.
 • «Қылмыстық сот ісіндегі мүліктік құқықтарды қорғау», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Конституциялық құқық», «Қылмыстық құқық» (жалпы және ерекше бөлім), «ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы», «ҚР азаматтық құқығы»
  • Постреквизиттер: «Экономикалық қылмыстарды тергеу мен ашудың криминалистикалық аспектілері», «Кәсіпкерлік құқығы»
  • Мақсаты: қылмыстық сот өндірісі аясына тартылған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуде бағытталған құқықтық білімдері бар жоғары білікті мамандарды даярлау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қылмыстық іс жүргізуде туындайтын мүліктік құқық қатынастарының түсінігі; Мүліктік құқыққатынастарының қатысушылары, олардың іс жүргізу жағдайы; қылмыстық істі жүргізуші органдардың заңсыз әрекетімен келтірілген зиянның орнын толтыру және ақтау; қауіпсіздік шараларын қолдану кезінде тұлғалардың мүліктік құқықтарын қорғау,қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талаптың орнын толтыруға құқықты жүзеге асыру; өндіріс кезінде іс бойынша келтірілген шығындардың мазмұны және оларды тәркілеу тәртібі; дәлелдемелер қызметін жүзеге асыру кезінде мүліктік құқықтарды қорғау; мәжбүрлеу шараларын қолдану кезінде тұлғалардың мүдделері мен мүліктік құқықтарына шектеу қою,сотқа дейінгі өндірісте мүліктік құқыққатынастарының мазмұны; Басты сот талқылауы – тұлғалардың мүліктік мүдделерін қамтамасыз ету кепілі; Сот алқаларының қатысуымен соттағы мүліктік қатынастар; Соттың үкімдері мен қаулыларын қайта қарау кезінде мүліктік дауларға жол беру; Қылмыстық іс жүргізуде кәмелетке толмағандардың мүліктік құқықтарының қаралуы; Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы өндірістік істегі мүліктік қатынастар.
  • Күтілетін нәтижелер: қылмыспен келтірілген залалдың орнын толтыру бойынша соттың және қылмыстық ізге түсу органдар қызметін заңдық білімі; азаматтардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуына байланысты заңды қолдануды үйрену; негізделген іс жүргізу шешімдерін қолдану мен заңды және нақты бағалау дағдыларын ұсыну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр Искакова И.Е.
 • «Халықаралық жеке құқық», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Қазақстан республикасының азаматтық құқығы», «Халықаралық жария құқығы», «Отбасы құқығы», «Еңбек құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды тәжірибе
  • Мақсаты: Студенттер халықаралық жеке құқығы туралы көрініс, халықаралық сипаттаға жеке құқықтық қатынастарды реттейтін Қазақстан заңнамасының және оған сәйкес халықаралық шарттарының негізгі нормаларының мазмұны жөнінде, қайшылық қағидалардың негізгі типтері жөнінде білімдер беру, қазақстандық заңнаманың және шетел мемлекеттердің заңдары қайшылық нормаларын түсіну мен қолдану жөнінде теориялық білімдерді меңгереді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық жеке құқығының түсінігі. Халықаралық жеке құқығының қайнар көздері. Коллизиялық нормалар. Халықаралық жеке құқық нормаларын қолдану: негізгі құқықтық мәселелер. Халықаралық жеке құқықтың субъектілері. Халықаралық жеке құқықтағы заттық құқықтар. Сыртқыэкономикалық мәмілелер. Жүкті және жолаушыларды халықаралық тасымалдау. Халықаралық несие және есеп қатынастары. Халықаралық жеке құқықтағы интеллектуалдық меншік құқығы. Халықаралық еңбек құқығы. Халықаралық жеке құқықтағы отбасы – неке қатынастары. Халықаралық азаматтық процесс.
  • Күтілетін нәтижелер: - Халықаралық сауда – экономикалық, ғылыми – техникалық және мәдени қызметтестікті кеңейту мақсатында осы қызметтестікті құқықтық реттеудің маңыздылығын білу
  • Нормативті актілерге сүйене отырып халықаралық жеке құқық институттарына сипаттама (мінездеме) беру, жалпы түсінік ала отырып, білімін практикада қолдана білу
  • халықаралық жеке құқық қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру.
  • Студенттердің өзіндік жұмысының нысаны ретінде ҚР халықаралық жеке құқық тәжірибесін жалпылайтын рефераттар, баяндамалар, азаматтық құқықтық құжаттарды (азаматтық құқықтық шарттар,талап арызды, шешімді, ұйғарымды, сот қаулысын, сот бұйрығын және т.б.) сауатты құрастыра білуі тиіс.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Шошаева Л.С., аға оқытушы Ахтышхан Е.А.
 • «Криминалистика. Сот сараптамасы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қылмыстық құқық» (жалпы және ерекше бөлім), «ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: қылмыстарды тергеу және ашудың тәжірибелік қызметінде криминалистикалық ғылыми ұсынамдар мен әдіс-құралдарды пайдалану білігін және тұрақты шеберлігін дағдыландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Криминалистик заты, жүйесі және әдістері. Криминалистикалық идентификация және диагностика теориясы және оның қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың жалпы негіздері. Криминалистикалық фотография және бейне таспаға жазу. Іздер туралы криминалистикалық ілім (трасология). Құжаттардың криминалистикалық зерттеуі. Адам сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім (габитоскопия). Криминалистикалық тіркеулере. Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. Тану үшін ұсыну тактикасы. Экономика саласындағы қылмыстарды тергеу. Салықтық қылмыстарды тергеу. Парақорлықты тергеу. Ұйымдасқан қылмыстық қызметті тергеу ерекшеліктері. Сот өндірісінде арнайы ғылыми білімдерді қолдану нысанындағы сот сараптамасы. Алдын – ала тергеуде сараптамаларды тағайындап-жүргізудің процессуалдық сұрақтары. Сот сараптамаларының жіктелуі. Қазақстан Республикасындағы сараптамалық мекемелер. Сот сараптамасын тағайындаудың ұйымдастырушылық мәселелері. Сот сараптамасы және іске қатысушылардың процессуалдық мәртебесі. Сот сараптамасын жүргізудің әдістемелік негіздері. Сот сарапшысының қорытындысын дайындау және баға беру. Криминалистикалық сараптамалар класы. Криминалистикалық емес сараптамалар класы.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер мыналарды білу керек:
   • қылмыстарды тергеу және ашу барысында дәлелдемелік ақпаратты жинау әдіс-тәсілдері мен техникалық құралдарын, сондай-ақ тергеуді жоспарлауды және бөлек қылмыс түрлерін тергеу әдістемесін
   • нені істей білу керек: негізгі техникалық-криминалистикалық құралдарды дұрыс тандап, қолдана білу.
   • криминалистиканың өзекті мәселелеріне қатысты ғалымдар ой-пікірлерін талдап, соның негізінде өз көзқарастарын құру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: х.ғ.к., доцент Сарсембаев Б.Ш.
 • «Экономикалық қылмыстарды ашу мен тергеудің криминалистикалық аспектілері», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Конституциялық құқық», «Қылмыстық құқық» (жалпы және ерекше бөлім), «ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: экономика саласындағы қылмыстарды тергеу және ашудың тәжірибелік қызметінде криминалистикалық ғылыми ұсынамдар мен әдіс-құралдарды пайдалану білігін және тұрақты шеберлігін дағдыландыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Криминалистик заты, жүйесі және әдістері. Криминалистикалық идентификация және диагностика теориясы және оның қолданбалы мағынасы. Криминалистикалық техниканың жалпы негіздері. Криминалистикалық фотография және бейне таспаға жазу. Іздер туралы криминалистикалық ілім (трасология). Құжаттардың криминалистикалық зерттеуі. Адам сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім (габитоскопия). Криминалистикалық тіркеулере. Тергеулік қарау және куәләндіру тактикасы. Жауап алу және беттестіру тактикасы. Тану үшін ұсыну тактикасы. Экономика саласындағы қылмыстарды тергеу. Салықтық қылмыстарды тергеу. Парақорлықты тергеу. Ұйымдасқан қылмыстық қызметті тергеу ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер мыналарды білу керек:
   • қылмыстарды тергеу және ашу барысында дәлелдемелік ақпаратты жинау әдіс-тәсілдері мен техникалық құралдарын, сондай-ақ тергеуді жоспарлауды және бөлек қылмыс түрлерін тергеу әдістемесін
   • нені істей білу керек: негізгі техникалық-криминалистикалық құралдарды дұрыс тандап, қолдана білу.
   • криминалистиканың өзекті мәселелеріне қатысты ғалымдар ой-пікірлерін талдап, соның негізінде өз көзқарастарын құру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: х.ғ.к., доцент Сарсембаев Б.Ш.
 • «Азаматтық құқықтарды қорғаудың соттан тыс әдістері», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Конституциялық құқығы», «Әкімшілік құқығы», «Азаматтық құқығы», «Азаматтық іс жүргізу құқығы».
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: Бұл оқу курсын оқытудың мақсаты студенттердің құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысандарының институттары туралы білімдерін иелену; - арнайы органдардың – третейлік және төрелік соттарының, нотариаттың қызметін реттеудің қағидаларын зерттеу; - тәжірибемен, осы қызметті реттейтін құжаттар, нормативтік қайнар көздермен танысу; - азаматтық-құқықтық даулар мен оқиғаларды шешу барысында тәжірибеде пайда болатын мәселелерді зерттеу; - азаматтар мен ұйымдардың конституциялық құқықтары мен мүдделерін қорғаудың даму қарқынын ашу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Азаматтық құқықтарды қорғаудың түсінігі мен нысандары. Нотариат юрисдикциялық орган ретінде түсінігі. Нотариатты ұйымдастыру мен басқару. Нотариалдық іс жүргізу. Нотариалдық әрекеттерді жасаудың негізгі ережелері. Мәмілелерді куәландыру. Қорғаушы нотариалдық әрекеттер. Төрелік процесі мен оның қатысушылары. Третейлік соттар. Арбитраждық және төрелік соттарының қаулыларын орындау. Медиация құқықтық дауларды шешудің балама әдісі ретінде. Медиация рәсімдері. Құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысандарының даму болашағы.
  • Күтілетін нәтижелер: Курсты оқудың нәтижесінде студент білуге тиіс: - құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысанын реттейтін құқық қайнар көздерін білуге; - даулы құқықтық қатынастың әрбір субъектісінің (третейлік судьяның, төрешінің, нотариустың, медиатордың) құқықтық жағдайы мен ролі туралы нақты көзқарасқа ие болу; қолданыстағы заңнама нормаларын талдау сонымен қатар теориялық білімдер негізінде тәжірибелік міндеттерді шешу;- азаматтық құқықтық дауларды соттан тыс тәртіппен шешу аясында қажетті ақпаратты жинау мен талдау қабілеті; - тұлғалық және кәсіби дамуындағы қажеттілік.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Шошаева Л.С.
 • «Адвокатура», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Конституциялық құқығы», «Әкімшілік құқығы», «Азаматтық құқығы», «Азаматтық іс жүргізу құқығы».
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: Курстың бағдарламасы студентерді болашақ кәсіби қызметке бейімдеуге, оларға адвокат, адвокаттар алқасы қызметінің негізгі бағыттары және азаматтар мен ұйымдарға көрсетілетін заң көмегі туралы жалпы түсінік беруге, ҚР-ғы адвокатураның мәні, қызметі мен қалыптасу тәртібі, адвокаттардың құқықтық жағдайы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Адвокатура курсының ұғымы, пәні және міндеттері. Адвокатураның пайда болу және даму тарихы.Адвокатураның және адвокаттық қызметтің түсінігі, мәні және мақсаттары. Адвокатура ұйымының және қызметінің қағидалары және нысандары. Қазақстан Республикасында адвокатура қызметінің құқықтық негізі. Адвокаттардың құқықтық жағдайы. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі. Адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық- құқықтық мәртебесі, оның органдары. Заң консультациясы, адвокаттық контора: адвокаттық қызметті ұйымдастырудың нысандары. Заңды және жеке тұлғаларға адвокаттардың құқықтық көмегі. Адвокаттың кәсіби этикасы. Адвокаттың ораторлық өнерінің негіздері. Адвокаттың соттық сөйлеуі. Қылмыстық сот өңдірісіндегі адвокаттың қатысуы. Адвокаттың азаматтық сот өңдірісіне қатысуы. Басқа да юрисдикциялық өңдірістерге адвокаттың қатысуы. Адвокаттық қызметтің психологиясы. Адвокаттық қызметтің тактикалық аспектілері. Шетелдердегі адвокатура.
  • Күтілетін нәтижелер: ҚР-ғы адвокаттық қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы зерттеп, тиісті білім алу; азаматтар мен ұйымдарға әртүрлі заң көмегінің түрлерін көрсететін адвокаттардың тәжірибелік қызметінде теориялық білімді қолдану дағдысын қалыптастыру; адвокатура қызметін реттейтін заңнаманы талдау арқылы, өзін өзі жетілдіруге бағыттылған ұмтылыс қабілеттерін қалыптастыру, студентердің санасында қатаң түрде заңдарды сақтау, ҚР-ның алдында, қоғам мен азаматтардың алдында тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жолында жауапкершілік сезімін тудыру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Жақсыбаева Г.М.
 • «Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік құқығы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР банк құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: ҚР кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, пәні және әдістері. Кәсіпкерлік құқық ғылымы. Кәсіпкерлік құқықтың субъектілері. Дара кәсіпкерлік: өзіндік және бірліскен кәсіпкерлік. Заңды тұлғалдардың кәсіпкерлігі. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау. Стандартизацияның құқықтың негіздері. Сертификацияның құқықтық негіздері. Моногамияны мемлекеттік реттеу. Жосықсыз бәсекенің түсінігі және формалары. Жосықсыз бәсеке үшін жауапкершілік. Шетел инвестицияларының түсінігі және түрлері. Сыртқы экономикалық мәмілелердің түрлері және түінігі.
  • Күтілетін нәтижелер: Құқықтық нормаларды нақты ситуацияда қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласында құқықтық ұғымдар мен категорияларға сүйене білу, теория және практиканың құқықтық мәселелерін талдап, шеше білу, сабақтас құқық саласының білімдерін құқықтық мәселелерді шешуде қолдану, құқықтық істердің мән жайларын зерттеп, негізді шешім қабылдай білу;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Амантай А.А., аға оқытушы Хауия С.
 • «Қазақстан Республикасында бәсеке саясатын құқықтық реттеу», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР банк құқығы», «Кәсіпорын экономикасы»
  • Постреквизит: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: Студенттердің бәсекелестік құқық бойынша теориялық материалдарды меңгеріп, оны практикада қолдана білуге үйрету, сол арқылы нарықтық қатынастарда заңгер-маман ретінде біліктілік, дағдыларын, істей білу қабілетін қолдана білуге оқыту және заңдарды талқылауға үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Нарықтық экономиканы және оның себептерін құқықтық реттеудің қажеттілігі. Нарықтық экономиканы құқықтық реттеудің негіздері мен әдістерінің қалыптасуы (мемлекеттік кәсіпкерліктегі экономиканы нарықтық әдістермен реттеу). Жекешелендірудің нысандары, ерекшелігі және себептері, нарықтық экономикамен дамушы елдердегі бағалық саясатты құқықтық реттеу, ТМД елдерінің антимонополиялық заңдары.
  • Күтілетін нәтижелер: құқықтық ақпараттарды өңдеудің құралдары мен әдістерін, кәсіпкерлік және антимонополиялық реттеу төңірегіндегі нормативтік құқықтық актілердің ережелерін білуі тиіс; құқықтық ақпараттарды өңдеу мен іздеуде, заң құжаттарын рәсімдеу және ақпараттарды статистикалық талдауда қазіргі ақпараттық технологияларды қолдануды игеру, заңдық түсініктер мен санаттарды анықтауды игеру, құқықтық қатынастар тудыратын заңдық фактілерді талдауды игере алу; Бәсекелестікке қатысты құқықтық норамалардың жүзеге асыру үшін маңызы бар ақпараттармен жұмыс істеуге дағдылану, антимонополиялық заңнамалармен жұмыс істеуге дағдылану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Амантай А.А.
 • «Салыстырмалы құқықтану», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Рим құқығы», «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы», «Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы», «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: «Халықаралық жеке құқығы»
  • Мақсаты: қазіргі замандағы негізгі құқықтық жүйелер, қазіргі замандағы құқықтың жағдайы мен дамуы туралы базалық білімді қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Салыстырмалы құқықтану: әдіс, ғылым, оқу пәні; салыстырмалы құқықтану тарихы; ұлттық құқықтық жүйелерді жіктеу мәселелері; Еуропалық құқық және салыстырмалы құқықтану; романо-герман құқықтық отбасының жалпы сипаттамасы; скандинавиялық елдердің құқықтық жүйелері; Латын Америкасы елдерінің құқықтық жүйелері; Жапонияның құқықтық жүйесі; ағылшын-саксондық құқықтық отбасы. Жалпы құқық жүйесі; романо-герман және англосаксон құқығының конвергенциясы; мұсылман құқығы; социалистік және постсоциалистік елдердің құқықтық жүйелері; иудей құқығы; Африкалық құқықтық отбасы; қазіргі әлемдегі құқық: жаһандану үрдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: әлемнің құқықтық жүйелерінің негізгі нормативтік және құнды көздерін білу; заң компаративистикасының категориялық аппараты;
   • оқыту барысында алынған әдіснамалық базисті пайдалана отырып, шетелдік заңды актілерге дербес мониторинг жүргізе білу;
   • салалық заң пәндері шеңберінде компаративтік зерттеулер жүргізу үшін әдіснамалық және категориялық базаны меңгеру; шет мемлекеттердің құқықтық жүйелерінің нормативтік негіздерін салыстыру және бағалау дағдысы; орыс және шет тілдеріндегі заң компаративикасы бойынша доктриналдық көздерді меңгеру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Адильбекова Қ.Қ.
 • «МҚТ мәселелері», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Саясаттану», «Рим құқығы», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР Қылмыстық құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және диплом алды тәжірибе
  • Мақсаты: студенттерде мемлекет пен құқық дамуының қазіргі жағдайы мен перспективасының және олармен байланысты мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың өзекті мәселелері туралы тұтас түсінік қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Теориялық-құқықтық ғылымның пәні мен әдісінің мәселелері, құқық пен мемлекетті қазіргі түсінудің мәселелері, юриспруденцияның негізгі теориялық мәселелері.
  • Күтілетін нәтижелер: өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, жалпылауға, талдауға қабілетті, құқық пен заңға құрметпен қарайды,дамыған құқықтық ойлау мен мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті. Нәтижесінде студент құқықтық құжаттарды таба білуі, талдай білуі және түсіндіре білуі, практикалық жағдайларды шешуде теориялық білімді қолдана білуі тиіс.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Адильбекова Қ.Қ.
 • «Халықаралық сауда құқығы», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Халықаралық жария құқық»
  • Постреквизиттер: «Кәсіпкерлік құқық», «Халықаралық жеке құқық»
  • Мақсаты: студенттердің белгілі бір білім жүйелілігін қалыптастыратын халықаралық сауда құқығының негізгі теориялық негіздерін меңгеру, әлемдік экономика мен сауданың даму үрдістерін зерделеу, халықаралық және Ұлттық құқықтағы әртүрлі коллизиялар мен олқылықтарды анықтау және оларды жою тәсілдерін іздеу, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлануы, алынған білімді қолдану дағдыларын меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда, халықаралық сауда құқығы ұғымы мен көздері, халықаралық сауданы тарифтік және тарифтік емес реттеу, өңірлік интеграциялық құрылымдардың сауда-экономикалық қатынастарының ерекшеліктері, халықаралық сауда құқығының субъектілері мен объектілері, Дүниежүзілік сауда ұйымы, ДСҰ жүйесіндегі халықаралық сауданың құқықтық негізі, халықаралық сауда мәмілелерінің жалпы сипаттамасы, халықаралық сауда делдалдығы, халықаралық сауда өкілдігі, халықаралық есеп айырысулар, халықаралық кредиттік аударымдар және аккредитив, инкассо және банк кепілдігі, халықаралық факторинг, халықаралық саудадағы франчайзинг, халықаралық қаржы лизингі, халықаралық тауарларды тасымалдау, халықаралық коммерциялық келісім-шарттарды жасасудың ұйымдық-құқықтық негіздері.
   • Күтілетін нәтижелер: халықаралық деңгейде сауда қатынастарын регламенттейтін нормативтік - құқықтық база білімін меңгеру; халықаралық сауда құқығы элементтерінің өзара іс-қимыл және қызмет ету тәртібін меңгеру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: аға оқытушы Ахтышхан Е.А.
 • «ҚР прокурорлық қадағалау», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Конституциялық құқық», «ҚР Қылмыстық құқығы», «Қылмыстық іс жүргізу құқығы»
  • Постреквизиттер: өндірістік және диплом алды тәжірибе
  • Курстың мақсаты: прокуратура органдары мен олардың жүйесін ұйымдастыру мен қызметінің құқықтық негіздері мен негіз қалаушы принциптерін жетік білетін жоғары білікті мамандарды дайындау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ҚР прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеттері. «ҚР-дағы прокурорлық қадағалау» курсының пәні мен жүйесі; ҚР-дағы прокуратура органдарының қалыптасуы мен дамуы; прокуратура органдарының қызметін ұйымдастырудың құқықтық негіздері; прокуратураның ұйымдастырылуы мен қызметінің принциптері; прокуратура органдары қызметінің негізгі бағыттары мен мазмұны; прокурорлық қадағалаудың құқықтық актілері; ҚР-дағы мемлекеттік органдар жүйесіндегі прокуратура органдары. Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру; Мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың заңдарды қолдануын қадағалау; құқық қорғау органдарының қылмыстарға және өзге де құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жөніндегі қызметін үйлестіру; тергеудің, анықтаудың және жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын прокурорлық қадағалау; прокуратурамен сотта мемлекет мүдделерін білдіру; әкімшілік және Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын прокурорлық қадағалау; прокуратура жүзеге асыратын қылмыстық қудалау; Кәмелетке толмағандардың қылмыстық істері мен қылмыстарын тергеуді прокурорлық қадағалау; қылмыстарды тіркеу және есепке алу; халықаралық шарттардың қолданылуын, шетелдік азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарының қамтамасыз етілуін прокурорлық қадағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: іс жүргізу қызметін жүзеге асыру, заңдылықты сақтау бойынша кәсіби құзыреттілікті алу; білімді үнемі байытуға және жаңартуға ұмтылысты қалыптастыру, демократиялық, құқықтық мемлекет заңдарын құрметтеу рухында тәрбиелеу; заң нормаларын дұрыс түсіндіру және қолдану; нақты және заңды негіздерді дәлелді бағалау және негізделген іс жүргізу шешімдерін қабылдау дағдыларын үйрету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.к., аға оқытушы Байкенжина К.А.

Оқу практикасы, курс: 1
Студенттердің оқу практикасынан өту мақсаты студент практика базасының қызмет бағыттарымен, болашақ кәсіби қызметтің түрлерімен, функцияларымен және міндеттерімен танысу, алынған теориялық білім негізінде болашақ мамандық және кәсіби шеберлік туралы студенттің көрнекі түсінігін қалыптастыру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: патриотизм, өзінің мәдени құндылықтарын сақтау; командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау қабілеті; құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалық-кеңес беру қызметінің нақты саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілер мен теориялық тәсілдердің мазмұнын білу, құқықтық нормаларды іске асыру үшін олардың маңызын түсіну; Мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау органдарының жүйесінде, құрылымында, құзыреттілігінде бағдарлану; құқық қорғау органдарының кәсіби және жеке басының өсуіне ұмтылу.

Өндірістік тәжірибе, курс: 2, 3, 4
Студенттердің өндірістік практикадан өту мақсаты негізгі құзыреттілікті игеру, алынған теориялық білім негізінде практикалық дағдылар мен кәсіби іс-әрекет тәжірибесін игеру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті болу; түрлі сипаттағы құқықтық құжаттарды жасау дағдыларын меңгеру; қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтарды анықтауға, жолын кесуге, ашуға және тергеуге қабілетті болу; қылмыстық, азаматтық, әкімшілік процесте сот сараптамасын жүргізу тәртібін білу; өз көзқарасын қисынды дұрыс білдіру және негіздеу; қаржы, салық, сақтандыру, банк және басқа да құқықтық қатынастар субъектілерінің қызметін реттейтін құқықтық нормалардың мазмұнын білу; қажетті құқықтық ақпарат алудың оңтайлы жолдарын табу және қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып оны өңдеу; құқық бұзушылық фактілерін ашу және анықтау және оларды саралау, кінәлілерді жауапкершілік пен жазалау шараларын айқындау; бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге қажетті шаралар қолдану; заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; құқықтық шешімдер қабылдауға және заңнамаға нақты сәйкес өзге де заңды әрекеттер жасауға қабілетті болуға тиіс.

Диплом алдындағы практика, курс: 4
Студенттердің диплом алдындағы практикадан өту мақсаты - негізгі құзыреттіліктерді бекіту, орындалған бакалавр бітіру жұмысында студенттің жинаған қажетті материалын талдауды қолдану.

Күтілетін нәтижелер: өзінің кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеуге қатысуға қабілетті болу; азаматтық-құқықтық, Еңбек, Әкімшілік - құқықтық, қылмыстық-құқықтық және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы заңды мәселелерді талдауға және шешуге қабілетті болу, ұйымдардың (кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдай білу және дайындау.); жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсетуге қабілетті болу, кәсіби қызметтің түрлі салаларында білікті заңдық қорытындылар мен консультациялар беру.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus