• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В051100

  Мамандығы:

  Маркетинг

  Факультеті:

  Есеп - қаржы факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  52
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  2
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  5
  - ел ішінде
  5
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: 5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавр
  Дәреже және мерзім Бір дәреже (бір университет) (483 ECTS – кредиттері/ 285 каз. кредиттері)
  Оқу орны Қазтұттынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
  Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 4 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
  Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • Берілген бакалавр бағдарламаның мақсаты Қазақстан экономикасының әр түрлі салаларының кәсіпорындары мен ұйымдарының табысқа жету үшін және одан тыс жерлерде жеткілікті қажетті кәсіби және қазіргі заманғы маркетингтің өзекті бағыттары саласында білім және кәсіби дағдыланған бәсекеге қабілетті деңгейде жоғары білікті мамандар даярлау.
  • Табысты түлектері төмендегідей дағдылары мен білімін көрсету керек:
  • нарықта зерттеу,
  • тұтынушылар мен клиенттердің сұраныстары мен тілектерін анықтау,
  • қажетті қасиеттері мен тартымдылығы бар өнімдерді немесе қызметтерді жасау,
  • олардың қадір-қасиетін көрсету және жарнамалау,
  • білікті делдалдар таңдау,
  • компанияның, тауардың оң имиджін қалыптастыру.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Маркетинг;
  • Тауарлар мен қызметтер жарнамасы;
  • Маркетингтік зерттеулер;
  • Маркетингті басқару;
  • Стратегиялық маркетинг;
  • Халықаралық маркетинг;
  • Жұртшылықпен байланыс және брендинг теориясы.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандандыру
  • Маркетолог мамандардың жұмысы тұтынушылар мен бәсекелестердің есептік жазбаларының сипаттамаларын ескере отырып, нарықта тиімді қызмет мақсаты мен бәсекеге қабілеттіліктің түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары және басқа да қызметтер мен ұйымның маркетинг бөлімі және оның өзара іс-қимылдарын қамтамасыз етуге бағытталған маркетинг қызметінің пайдаланылуы кәсіпорынның салалық, технологиялардың ішкі мүмкіндіктерін, өндірісті ұйымдастыру және басқаруға бағытталған.
  • 3.Бағыт
  • Мансабы - маркетинг менеджері; жарнама менеджері; сату менеджері; жұртшылықпен байланыс менеджері; сауда менеджері; бренд-менеджер; логистикалық менеджер; сараптамалық-менеджері; сапа менеджері; тауарлар-менеджер
  • 4.Ерекшеліктері
  • Маркетолог мамандардың жұмысы тұтынушылар мен бәсекелестердің есептік жазбаларының сипаттамаларын ескере отырып, нарықта тиімді қызмет мақсаты мен бәсекеге қабілеттіліктің түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары және басқа да қызметтер мен ұйымның маркетинг бөлімі және оның өзара іс-қимылдарын қамтамасыз етуге бағытталған маркетинг қызметінің пайдаланылуы кәсіпорынның салалық, технологиялардың ішкі мүмкіндіктерін, өндірісті ұйымдастыру және басқаруға бағытталған.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Осы мамандақты аяқтаған түлектер нарықты зерттеу үшін қызмет көрсету ұйымдары мен кәсіпорындарда маркетингтік басқару принциптерін іске асыру үшін бизнес-жоспар және маркетинг жоспарлары, жарнамалық науқандарды дамыту, сондай-ақ компанияның маркетинг бөлімінде сұранысқа ие.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру және дамыту мақсатында сабақтан тыс жұмыспен ұштастыра жұмыспен қамтудың белсенді және интерактивті нысандарын (компьютерлік модельдеу, іскерлік және рөлдік, тақырыптық зерттеулер, психологиялық және басқа да оқыту) оқу процесіне кеңінен пайдалану.
  • Оқыту курсының бөлігі ретінде аймақтық деңгейде мемлекеттік, азаматтық қоғам ұйымдарының, жергілікті және шетелдік компаниялардың лауазымды тұлғаларымен сараптамалық семинарлар мен мамандарымен кездесуі жоспарланған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Ауызша сауалнама, бетпе-бет сауалнама, жазбаша тест, сынақ, коллоквиум, курстық жұмысты қорғау, емтихандар, МАК.
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
  • Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін нарықтық жағдайды талдау;
  • маркетингтік мәселелерді шешу үшін ақпараттық технологияларды пайдалану;
  • нарықтық қатынастардың қатысушыларының талдамалық материалдар талдау: меншік иелері, кредиторлар, жеткізушілер және тұтынушылар;
  • қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін, іскерлік тиімділігі дәрежесін анықтау;
  • кәсіпорын (ұйым) тауар саясатын әзірлеу;
  • отандық және халықаралық нарықтарды мақсаттарын, әдістерін және баға стратегиясын таңдау;
  • кәсіпорын (ұйым) маркетингтік қызметінің стратегиясын әзірлеу;
  • алға жылжыту жүйесін құру, тауарлар мен қызметтерді кәсіпорынның имиджін қалыптастыруға жәрдемдесу;
  • маркетинг бөлімінің жұмысын ұйымдастыру және басқа да қызмермен үйлестіру.
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
  • автоматтандырылған көлік және сақтау объектілерін техникалық және технологиялық құрылымдарды оңтайландыру.
  • жеткізу процестерді оңтайландыру жеткізушілер мен клиенттермен жұмыс, тауарларды сақтау және тиеп жөнелту;
  • бастапқы құжаттама мен жүйелеу дайындау;
  • қалыптастыру және тәртіппен орналастыру;
  • лицензиялау органдарына құжаттарды дайындау және жіберу;
 • БД Маркетинг (2кр. 3кр)
  • Пререквизиттер:«Экономиалық теория», «Микроэкономика», «Жоғары математика».
  • Постреквизиттер«Баға және баға белгілеу», «Бәсеке», «Бухгалтерлік есеп», «Кәсіпорын экономикасы», «Мемлекет және бизнес»
  • Мақсаты: маркетингтің концептуалды-түсініктеме аппаратын және теориялық негіздерін игере отырып, маркетинг зерттеулерін практикада жүргізе білуге үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары, маркетингтік зерттеулер, маркетингтік орта, тауар нарығында тұтынушылардың мінез-құлығы, нарықты сегменттеу, маркетинг жүйесіндегі тауар, маркетингтегі тауар саясаты, маркетингтің баға саясаты, маркетинг жүйесіндегі тарату саясаты, маркетингтегі коммуникациялық саясат, маркетинг жүйесіндегі жарнама, маркетингті жоспарлау және бақылау, маркетингтегі стратегиялық жоспарлау, халықаралық маркетинг, қызметтер және бейкоммерциялық әрекеттің маркетингі.
  • Оқу нәтижелері. Кәсіби сипаттамалары мен силлабустың талаптары бойынша студент мыналарды білуге міндетті:
  • маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, маркетингтік орта мен мен оның құрамаларымен танысу;
  • маркетингтік ақпаратттар мен маркетингтік шешімдер жүйесін және нарықтардағы тұтынушылар тәртібін тану;
  • нарықты сегменттеу мен тауарды позициялауды, тауар саясатын, баға белгілеу және баға стратегияларын құра білу;
  • тауарды тарату жүйелері мен тауар қозғалысы, маркетингті басқару, жоспарлау және бақылау үдерісін өз бетінше іске асыру.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Даулетова А.М. . э.ғ.к., доцент
 • ПД Маркетингтік зерттеулер ( 3кр)
  • Пререквизиттер:«Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Статистканың жалпы теориясы», «Маркетинг».
  • Постреквизиттер: Маркетингтік басқару, мерчендайзинг негіздері
  • Мақсаты: теориялық негіздерін игере отырып, маркетинг зерттеулерін практикада жүргізе білуге үйрету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтік зерттеулерге кіріспе, маркетингтiк зерттеулердегi ақпарат, маркетинг зерттеулерiнiң процессi, іріктеу зерттеуі, сұрауды өткiзу, бақылау мен эксперименттері жүргізуді ұйымдастыру, маркетингiндегi фокус-топтардың әдiстері, маркетингтiң аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, нарық конъюнктурасын талдау, делдалдар мен жабдықтаушыларды зерттеу, бәсеке жағдайын зерттеу, фирманың ішкі ортасын зерттеу, тұтынушыларды зерттеу, тауарды зерттеу, баға саясатын зерттеу ерекшеліктері, тауарды жылжытуды зерттеу ерекшеліктері.
  • Оқыту нәтижелері:
   • телефондық, ауызша, жазбаша сұраулар; фокус-топтар негізінде сұрау жүргізуді ұйымдастыру;
   • зерттеудің әртүрлі проблемалары бойынша анкеталарды білікті құрастыру; фокус-топтарды жүргізу үшін сценарилер;
   • ақпараттардың әртүрлі түрлеріне жинақ, өңдеу және талдау жүргізу;
   • бағыттар бойынша нақты мини-маркетингтік зерттеулер жүргізу, олар бойынша есепті ұсыну.
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Борбасова З.Н. э.ғ.д., профессор
 • ПБ Маркетингтті басқару (2кр. 3кр)
  • Пререквизиттер:«Маркетинг», «Менеджмент».
  • Постреквизиттер: «Стратегиялық маркетинг», «Тәжірибелік маркетинг».
  • Мақсаты: кәсіпорынның маркетингтік басқару ұстанымына жұмыс істейтін жүйесі. Қосымша ақпарат алу үшін - маркетинг шешімдерді әзірлеу және іске асыру маркетингтік қызметі, сондай-ақ маркетингтік басқару жүйесін қалыптастыру және пайдалану туралы .
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тақырыпқа кіріспе, фирманы стратегиялық бағалаудың мазмұны мен құрылымы, фирманың ішкі әлеуетін бағалау және талдау, фирманың сыртқы жағдайын талдау, фирма маркетингін стратегиялық және жедел жоспарлау, маркетинг фирманы басқаруда біріктіру функциясы ретінде, маркетингті басқару мазмұны, маркетингті басқарудың стратегиялық анализ тәсілі, корпоративтік деңгейде маркетинг басқару, функционалдық деңгейде маркетингті басқару, аспаптық деңгейде өнім маркетингтік стратегиясы, аспаптық деңгейде маркетингтің баға стратегиялары, аспаптық деңгейде тарату стратегиясы, аспаптық деңгейде тауарларды жылжыту стратегиясы, маркетинг мониторинг, бағалау және аудит.
  • Оқыту нәтижелері:
   • теориялық білімді , маркетингтік басқару саласындағы әдістемелік және әдіснамалық тәсілдерін уйрену
   • Компания мен оның сыртқы ортаға ішкі әлеуетін бағалау және талдау негізінде , озық тәжірибені шығару және орындау мүмкіндігі уйрену ;
   • іздеу жинау , талдау және , корпоративтік функционалдық және аспаптық деңгейде маркетингтік іс- мазмұн үшін негіздеме салу зерттеулер барысында алынған ақпаратты маркетинг ұйымдастыру арқылы
   • кәсіпорындар, компаниялар мен кәсіпорындардың стратегиялық басқаруда нысаналар рәсімделуін мақсатында дайындау және маркетингтік зерттеулер бойынша жұмыс істей білу
  • Жетекші оқытушының аты-жөні: Майкенова А.Е. аға оқытушы., Рабазанова А.А. магистр, аға оқытушы.
  1 курс
 • Мәдениеттану
  • Пререквизиттер: "Қазақстан Тарихы"
  • Постреквизиттер: "Философия", "Әлеуметтану", "Саясаттану".
  • Әдіснамасы дисциплины "Культурология". Ерекшеліктері мен мақсаттары пәнді анықтайды қолдану барлық алуан әдіснамалық және әдістемелік тәсілдері мен принциптері, операциялар мен формаларын құрастырудың ғылыми білім. Оның жоғары және шешуші деңгейі болып табылады философиялық әдіснамасы. Сонымен қатар, пайдалана отырып, әдістерін, бар общенаучный сипаты: салыстыру, талдау және синтез, идеализация, қорыту, абстрактылы, нақты, индукция мен дедукция және т. б. қолданылатын арнайы әдістеріді ғылымдар мәдениетке түсініктер, сондай-ақ пайдаланылады проблемалық әдістер, тестілеу, бақылау әдістері және т. б. қолданады.
  • Лектор: қ.ғ.к, профессор Сейфуллин Ж. Т.
 • Дінтану
  • Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, Мәдениеттану, Саясаттану
  • Постреквизиттер: Философия Тарихы, ҚР мемлекет және құқық
  • (Құзыреттілік) оқыту нәтижесі студент:
  • туралы түсінік әлеуметтік-мәдени өзіндік ерекшеліктері дін; еркін пайдалану ұғымдарымен білу; әмбебап байланыс құбылыстардың мәнін түсіну діннің дамуы, оның динамикасын; талдай жалпы теориялық дін мәселелерінде; дағдыларын меңгеру мен тәсілдерін философиялық талдау дін.
  • тәжірибеде қолдана білу, түсіну қабілетін және білімін, өзгерте теориялық деңгейін түсіну ақпаратты оған тиісті деңгейі коммуникативті процесс.
  • Ұсынуға, негіздеу және сынға ұшырату немесе өзге де пайымдаулар, құбылыстар арасындағы шындық өзара байланысты ашуға; анықтауға және талдауға қарама-қайшылықтар қоршаған шынайы, оны көру, өзгерту және дамыту; діни өмір фрагменттеріне талдау жүргізу.
  • түрлі нысандардың қатынастарының ерекшеліктерін ескере отырып, аудиторияның және коммуникативтік процесс құру.
  • өз бетімен жұмыс істеу дағдысын және дамыту қажеттілігін жеке және кәсіби мақсатта бүкіл өмір бойы арттырып, оқу.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Манасова м. М.
 • Саясаттану
  • Пререквизиттер: "Қазақстан Тарихы", "Әлеуметтану", "Дүниежүзі тарихы".
  • Постреквизиттер: "Конфликтология", "Әлеуметтік саясат".
  • Оқу нәтижелері: А қоғамның саяси саласының мәні, мәні, ықтимал шектері, саясаттың негізгі түрлері және болашағы туралы түсінік алу; Саяси ғылым терминологияны меңгеру, қоғам мәселелерін дамыту түсіну үшін теориялық негіз құрайды негізгі, басты ұғымдар; B. қоғамның саяси саласының жұмыс істеуі туралы теориялық білімдерін іс жүзінде қолдану; қоғамның саяси өмірінің әр түрлі аспектілерін талдай білу; әр түрлі саяси идеологиялардың жеке адамға әсер ету мәселелерін түсіну; саясатқа тұтастық көзқарасты қолдану; диалогтық қарым-қатынастарды қалыптастыру және ақылға қонымды ымыраға келу. C. Маңызды мәселелерді шешуде ақпаратты іздеу әдістерін және аналитикалық және синтетикалық әрекеттерді қолданады; әлеуметтік және саяси мәселелер бойынша пікір білдіруге және ғылыми сыни талдау негізінде әлеуметтік-саяси процестер, оқиғалар мен фактiлер түсіндіре алатын; D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; ұйымдастыру және кәсіби және қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-қимыл қатысуға, топ жұмыс, командада әлеуметтік алуан рөлдерді иелену, бір диалогтық қарым-қатынас құруға және ақылға қонымды ымыраға баруға; Өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын арттыру және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту; тәжірибеден пайда табу, өздерінің білімінің қарым-қатынасын ұйымдастыру және оларға тапсырыс беру, өз қызметінің перспективаларын көру.
  • Лектор: қ.ғ.к., профессор Сейфуллин Ж. Т.
 • Әлеуметтану
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Әлемдік тарих»
  • Постреквизиты: «Философия».
  • Оқу нәтижелері:
   • А. әлеуметтану саласындағы әлеуметтану жұмыс істеуін теориялық және тәжірибелік негіздерін және принциптерін, негізгі социологиялық ұғымдар, классикалық және қазіргі заманғы социологиялық теориялар, нұсқауларды және ағымдағы зерттеулердің нәтижелерін білу.
   • B. тәжірибеде социологиялық пайдалану, өз бетінше қоғамда болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау мүмкіндігіне ие болу үшін; кәсіптік қызметтегі социологиялық талдау әдістерін қолдану; қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстың мақсаты мен рөлін түсіну.
   • C. Негізгі проблемаларды шешуде ақпаратты іздеу әдістерін және аналитикалық және синтетикалық әрекеттерді қолдана білу; пікірін білдіруге және әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша шешім қабылдауға және әлеуметтік процестер мен құбылыстар мен ғылыми сынға негізінде фактілерін түсіндіре алады.
   • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; , Бизнес әңгіме, пікір-сайыс, дебат, дебат, дебат, дебат, дебат, дөңгелек үстел, бизнес-кездесу, командалық іскерлік ойындар, келіссөздер, әңгіме сұхбат асыруға қабілетті болуы; қазіргі қоғамның, тұлғааралық және кросс-мәдени қарым-қатынас, социологиялық зерттеудің әдісін талдау, жоспарлау, болжау проблемаларын кешенді тәсілді дағдыларын бар.
  • Лектор: т.ғ.к., Минжанов Н.А.
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  • Пререквизиттер: «Биология», «Химия», «Экология»
  • Постреквизиттер: «Еңбек қорғау», «Әлеуметтану», «Психология»
  • Оқу нәтижелері (құзыреттілік): Пәннің барысында
   • А. олардың денсаулығын және т.б. денсаулығын сақтау дағдыларын дамыту, өмір қолдау негізгі білімдерді меңгеруі тиіс; дененің құрылымы мен функциялары туралы білімдерін білдіру; қоғамдық санада жан-жақты дамыған және салауатты ұрпақ тууға және тәрбиелеуге үшін жоғары жауапкершілікті жасау. Мұндай қауіпсіздік, денсаулық сақтау қағидаттарына төтенше жағдайлар, жарақат үшін алғашқы медициналық көмек көрсету, сынықтар, төтенше жағдайларда, табиғи және техногендік апаттардың сипаттамасы, түрлі аурулар мен емдеу нұсқаулардың клиникалық сурет, сондай-ақ олардың алдын алу, сондай ұғымдарды меңгеру үшін.
   • B. өмірде нақты жағдайларды көмегімен және күнделікті өмірде оларды талдау, сондай-ақ өндірісте, ауру, ағзалар мен жүйелердің клиникалық белгілерін анықтау үшін, олардың өзара іс-қимыл функционалдық ерекшеліктері, денсаулығын қолдау үшін сауықтыру бағдарламалары мен түрлі әдістерді пайдалана алады үшін.
   • C. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйелеу және түсіндіру арқылы дәлелдер мен дәлелдемелерді қалыптастыру.
   • D. әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсыну, топта жұмыс істеу және жұмыс істеу, өз позицияларын талқылау және қорғау, шешімдер қабылдау. Е. өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеру, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, кәсіби білімнің үздіксіз жаңаруы қажеттілігін түсіну.
  • Лектор: доцент Ашмагамбетова А.Б.
 • Экология және тұрақты даму
  • Пререквизиттер: химия, биология, физика, география және математика мектеп бағдарламасының көлемі).
  • Постреквизиттер: мамандықтың оқу жоспарына сәйкес пәндер болып табылады.
  • Оқу нәтижелері:
   • табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің негізгі заңдарын білу; экожүйенің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы; өндірістің зиянды және қауіпті факторларының және қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; тұрақты дамудың тұжырымдамасы, стратегиясы, проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың негізі; қауіпсіз өндіріс процестерін ұйымдастыру принциптері.
   • табиғи ортаны экологиялық жағдайын бағалауға; өндірістің қоршаған ортаға өндірістік әсерін бағалау; табиғи ресурстарды пайдалану және олардың экологиялық салдарларын сипаттайтын экологиялық және экономикалық жүйелерді дамыту үрдістерін сыни түрде түсіну.
   • экожүйелердің компоненттерін және тұтастай алғанда биосфераны зерттеу дағдыларына ие болу; экологиялық және экономикалық жүйелердің орнықты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; экологиялық проблемаларды шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық талқылау жүргізу; қоршаған ортаға мониторинг жүргізудің стандартты әдістерін иелену; ғылыми және арнайы әдебиеттерді іздеу және жүйелеу дағдыларын меңгереді.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Тургамбеков Г.М.
 • Статистика
  • Пререквизиттер: "Экономикалық теория", "Философия", салалық экономикалық пән.
  • Постреквизиттер: "Есеп және аудит", "Қаржылық талдау", "Қаржы", "Экономика", "экономиканы Мемлекеттік реттеу".
  • Оқыту нәтижелері:
   • А. Студенттер әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды және процестерді зерттеуде статистикалық әдістердің сипатын және оны қолданудың ерекшеліктерін білуі керек.
   • B. деректер жинау және топтастыру, сандық материалдарды өңдеу әдістерін білу
   • C. статистикалық халықты талдау, экономикадағы құбылыстар мен процестер арасындағы қарым-қатынасты орнату
   • D. Статистикалық әдістер мен білімді іс жүзінде қолдануды негіздеу.
   • E. жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігін түсінеді
  • Лектор: т.ғ.к., доцент Сраилова Г.Н.
 • Экономикадағы статистикалық әдістер
  • Пререквизиттер: "Экономикалық теория", "Философия", салалық экономикалық пән.
  • Постреквизиттер: "Есеп және аудит", "Қаржылық талдау", "Қаржы", "Экономика", "экономиканы Мемлекеттік реттеу".
  • Пәннің әдіснамасы: «Экономикадағы статистикалық әдістер» пәні оның ерекшеліктері мен зерттеудің мақсаты болып табылады. Осыған байланысты арнайы білімдерді, дағдыларды, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін қолдану ұсынылады: ситуациялық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі.Лектор: экономика ғылымдарының докторы, өнер. оқытушы
  • Лектор: м. э. ғ. к., аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б.
 • Психология негіздері
  • Пререквизиттер: Философия, Мәдениеттану, мамандыққа Кіріспе.
  • Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе.
  • «Психология негіздері» пәнінің әдіснамасы философия мен психологияның адамның дамуы мен қалыптасуы, адамның әлеуметтік мәні туралы ережелерімен анықталады.Оқу үрдісінде әдістерді қолдану ұсынылады: проблемалық әдістер, видео әдісі, тестілеу, бақылау әдістері, тренингтер, жағдайды модельдеу, іскерлік және рөлдік ойындар.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Алпысбаева М. Б.
 • Конфликтология
  • Пререквизиттер: "Философия", "Әлеуметтану", "Саясаттану", "Мәдениеттану", "Дінтану және конфессиялармен әлеуметтік жұмыс".
  • Постреквизиттер: "Іскерлік коммуникация-кәсіптік саласында", "Социальная работа с инвалидами", "әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен Әдістері", "психоәлеуметтік жұмыстың Мазмұны мен әдістемесі".
  • Оқу нәтижелері:
   • А. практикалық әлеуметтік жұмыста конфликтология саласындағы білімдерін көрсету, жеке, тұлғааралық және топтық қақтығыстарды шешу әдістерін және нысандарын білу;
   • В қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсету кезінде кәсіби қызметте қақтығыстарды басқара білу; басқару әдістерін, шешімдерді, қақтығыстарды болдырмау; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; Сөйлеу жағдайларын шешу кезінде ақпараттық-іздеу және аналитикалық және синтетикалық әрекеттер әдістерін қолдануға; пікірін білдіруге және әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер бойынша шешім қабылдауға және әлеуметтік процестер мен құбылыстар мен ғылыми талдау conflictological негізінде фактілерін түсіндіру қабілетті;
   • D. аудитория ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру; кәсіби және айналадағы қоғаммен өзара іс-қимыл жасауға, топта жұмыс істеуге, топтағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болуға; өзін-өзі тану
   • E. жеке әдістері, өзін-өзі іске асыру және өзін-өзі дамыту, кәсіби даму үшін дайын болуы, олардың жұмыс сапасын жақсартуға тырысамыз, өзін-өзі ынталандыру қабілетін дамыту. «Конфликтология» пәнінің әдіснамасы жүйелі қақтығыстар тұжырымдамасының ережелерімен анықталады.
  • Оқу үдерісінде әдістерді қолдану ұсынылады: проблемалық әдістер, бейнематериалдар, тестілеу, жобалау әдісі, бақылау әдістері.
  • Лектор: м.ғ.к., доцент Сейфуллина Г.Р.
 • Құқық негіздері(Base of right)
  • Постреквизиттер: "Кәсіпкерлік құқығы", "Мемлекеттік қызмет және басқару".
  • Оқыту нәтижелері:A) мемлекеттік зерттеулер мен юриспруденцияның алғашқы тұжырымдамалары мен ережелерін білу;B) ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің негізгі ережелерін қолданады және оларды күнделікті өмірде пайдалана алады;C) нақты заңдарға, құқықтық процедураларды орындау тәртібіне қатысты ақпараттық-іздеу қызметін жүзеге асырады;D) клиенттердің және мамандардың байланысының әртүрлі нысандарында нәтижелерді интерпретациялауды ұсынады;E) жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.Лектор: ф.ғ.к., Ахметова К.С.
 • Құқық негіздері(Base of right)
  • Post-requisites: "Business Law", "Public Service and Management".
  • Learning outcomes:
  • to know the initial concepts and the provisions of state studies and jurisprudence;
  • apply the main provisions of the regulatory and legal acts of the RK and be able to use them in everyday life;
  • carry out information retrieval activities in relation to specific laws, the procedure for the implementation of legal procedures;
  • present the interpretation of results in various forms of communication for clients and specialists;
  • the need for personal development and professional self-education.
 • Entrepreneurial law of the Republic of Kazakhstan
  • Prerequisites: "Theory of State and Law", "Civil Law of the Republic of Kazakhstan" (general part), Civil Law of the Republic of Kazakhstan (special part), Insurance Law of the Republic of Kazakhstan, Financial Law of the Republic of Kazakhstan.
  • Post-requisition: Production practice
  • The methodology of the discipline "Entrepreneurial Law of the Republic of Kazakhstan" is based on the main provisions of the foundations of law, the bases of legal knowledge studied in higher education institutions. In this regard, it is advisable to use active methods of teaching: lectures-conversations, problem lectures, lectures with the use of technical means of instruction, practical exercises with the decision of concrete situations, colloquiums, testing.
  • Lecturer: Ph.D. Akhmetova K.S.
 • ҚР кәсіпкерлік құқығы
  • Пререквизиттер: "мемлекет және құқық Теориясы", "ҚР Азаматтық құқығы" (жалпы бөлім), ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім), Сақтандыру құқығы, ҚР Қаржы құқығы.
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе
  • «Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы» пәнінің әдіснамасы заң негіздерінің негізгі ережелеріне, жоғары оқу орындарында оқылатын құқықтық білім негіздеріне негізделген. Осыған байланысты оқытудың белсенді әдістерін қолдануға болады: дәрістер, әңгімелер, проблемалық лекциялар, оқытудың техникалық құралдарын пайдалана отырып лекциялар, нақты жағдайларды шешу, практикалық жаттығулар, коллоквиумдар, тестілеу.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Джантасова А. Д.
 • 2 курс
 • Экономикадағы математика
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Статистика.
  • Постреквизиттер: Экономико-математикалық әдістер, Деректерді талдау және экономиканы болжау, Маркетингтік зерттеулер.
  • Модуль мақсаты: Экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математикалық аппаратты меңгеру. Студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланасты әртүрлі кұбылыстар мен процесстерді оқып талдауға мұмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу.Экономикалық мәселені өз бетімен зерттеу білігі мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеуге ынталандыру.
  • Модуль мақсаты: Экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математикалық аппаратты меңгеру. Студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланасты әртүрлі кұбылыстар мен процесстерді оқып талдауға мұмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу.Экономикалық мәселені өз бетімен зерттеу білігі мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеуге ынталандыру.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Қоршаған әлеуметтік әлемнің болашақ мамандықтарына, ғылыми тануға мүмкіндік беретін оқытылатын «Экономикадағы математика» пәннің методология мен методикасын және негізгі категорияларын білу.
   • Теориялық білімді және практикада «Экономикадағы математика» пәннінде есептерді шығаруда қолдана білу
   • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсінушіліктерді ескере отырып, талдау, іздеу, жинау, жүйелеу арқылы математиканы ақпаратты аргументтеу және дәлелдеу..
   • Экономикадағы математика» пәннің ақпараттарын әр түрде мәліметтеу, топпен жұмыс істеу, пікір-сайысқа қатысу, шешім қабылдау.
   • Экономикадағы математика» пәнінің өздік жұмыс дағдыларының бар болуы, әрі қарай өзін-өзі толық жетілдіру, мамандырылған білімді қажетті түрде тұрақты жаңарту.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Омарова М.Т.
 • Дискретті математика
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Статистика,
  • Постреквизиттер: Экономико-математикалық әдістер, Деректерді талдау және экономиканы болжау, Маркетингтік зерттеулер.
  • Мақсаты: математиканың іргелі ұғымдарды зерттеу үшін қажетті дискретті математика (математикалық логика, графтар теориясының және кодтау), негіздерімен студенттерді таныстыру, айғақтар мен ұғымдарды есептеу әр түрлі тәсілдермен ықтимал түрлерінің әдістері; және қосымша тапсырмаларды шешуде осы білімдерін қолдану.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы. Дискретті математика құрылысы және жылжымайтын жүйелерді дерексіз модельдерін мінез-зерттеу маңызды рөл атқарады. Бұл курста, жинақтарын теориясы аксиоматической жағы ғана саналады. Математикалық логика элементтері тұсаукесеріне бульдік функцияларды қарауды қамтиды. Графтар теориясы графиктер сипаттамаларын және жекелеген түрлерін анықтау, сондай-ақ графика жүйелер мен проблемаларды негізгі модельдері. «Комбинаторлық талдау» комбинаторлық есептеудің жалпы схемасын қарайды.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Меншікті әдістемесі және математикалық логика негіздеріне оқыту әдістері, графтар теориясы, кодтау теориясын игеру;
   • теоремалары және мәселелерді шешу дәлелдеуге алгоритмдік әдістерін пайдалану;
   • Дискретті математикаға байланысты негізгі түсініктер мен анықтамалар тұрғысынан ақпаратты талдау және синтездеу негізінде дәлелдер мен айғақтар салу ;
   • Өзіндік жұмыс, жұмыстар мен баяндамалар түрінде ақпаратты беруге дискретті математика негіздерін пайдалану;
   • Болашақ мамандық өтініштерін оларды пайдалану мүмкіндігі болуы үшін, кодтау теориясы, графтар теориясының элементтері және математикалық логика негіздері элементтерімен өздік жұмыс дағдыларын білу.
  • Лектор: ф.-м.ғ.к., доцент Айтенова М.С.
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Статистика, Дискретті математика.
  • Постреквизиттер: Экономико-математикалық әдістер, Деректерді талдау және экономиканы болжау, Маркетингтік зерттеулер.
  • Мақсаты: студенттерге өндіріс жоспарлау және ұйымдастыру ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика негіздерін беру үшін, технологиялық процестерді талдау. Жеке параметрлер және статистикалық деректер бойынша ықтималдықтар моделін жалпы құрылымын бағалау мәселесін шешуді үйру үшін, түрлі гипотезаларды тестілеу әдістерін қолдануды пайдалана білу.
   • Пәннің мазмұнына ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары мен теоремалары кіреді. Біз кездейсоқ айнымалылар және оларды тарату, сандық сипаттамаларын қарастыру. Статистикалық гипотеза тестілеу критерийлерін, корреляциялық теориясын, іріктеу, атап айтқанда, математикалық статистика элементтеріне көңіл бөлінеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің материалдық құрамы біртекті кездейсоқ оқиғалар, жоспарлау және ықтималдық модельдерін бағалау негізінде статикалық деректер және өткізу жөніндегі эксперименттер жүргізу ықтималдығы массасының зерттеу әдістемесі заңдарын кіргізеді. Оқыту жүйесі және салыстырмалы тәсілдер, статистикалық әдістері болып табылады. Пән теориялық материалды қолдана отырып мысалдар мен проблемаларды суреттейді.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • қолданбалы экономикалық бағдарды нығайтуға студенттердің іргелі математикалық дайындық деңгейін арттыру;
   • Ықтималдықтар теориясы арқылы байқалатын кездейсоқ құбылыстардың нақты үлгілерін зерттеп білу ;
   • Дәлелдер салу және ақпараттық жүйелердің байланысты мәселелерді шешу үшін ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика әдістерін қолдану;
   • Алынған нәтижелерді негізінде қорытынды жасай алатындай болуы үшін, статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдау үшін дағдыларды меңгеру;
   • Арнайы ғылыми-зерттеу құралы, сонымен қатар жоспарлау құралы ретінде, өнеркәсіптік және коммерциялық корпорациялар, банктер мен сақтандыру компанияларының, үкіметтік және медициналық мекемелер мен тіпті шағын бизнес талдау және маркетингтік бөлімдері ретінде ғана емес, компьютерлер үшін статистикалық пакеттерін көрінісін пайдалана алуы.
  • Лектор: аға оқытушыАширбекова Б.М.
 • Оңтайлы шешім қабылдау әдістері
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Статистика, Дискретті математика.
  • Постреквизиттер: Экономико-математикалық әдістер, Деректерді талдау және экономиканы болжау, Маркетингтік зерттеулер
  • Модульдің мақсаты: Әртүрлі модельдерді салыстыру талдаумен және математикалық модельдерге жақындау толық таңдау жолымен студенттердің ойлануын дамыту. Талдау және кең экономикалық есептерін шешуде пайдаланылатын тиімділеу әдістерімен және модельдердің математикалық қасиеттерімен таныстыру
  • Модульдің мазмұны: Экономикадағы тиімділеу және математикалық модельдері. Сызықтық бағдарламалау есебі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін графикалық әдісі. Сызықтық бағдарламалау есебін шешудін симплекстік әдісі. Жасанды базис әдісі. Сызықтық бағдарлама-лаудағы қосалқылық. Сызықтық тиімділеу модельдері. Сызықтық бағдарламаудың тасымалдау есебі. Бүтінсанды бағдарламалау. Анықталмағандық шартындағы тиімділік. Динамикалық жүйелерді тиімділеу. Сызықтық емес бағдарламаудын есебі. Тұтынушы таңдауның тиімділеу есебі. Өндірісті тиімділеу есептері. Көпбелгілі тиімділеу есептері .
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Шешімдерінің талдау математикалық әдістері мен негізгі ұстанымдарды білу;
   • Экономико-математикалық модельдерін пайдаланып тәжирібелік шешімдер қабылдау есептерінде рационалдық әрекет нұсқаларды таңдау білу;
   • Жаңа ақпараттық технологияны енгізуімен және маңызды бір бағыттағы шешім қабылдау теориясын даму келешегі түралы түсінігіне ие болу.
   • Болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну.
   • Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
  • Лектор: маг. аға оқытушыКозлова Н.Г.
 • Бизнес-жоспарлау
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика.
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Маркетингтік зерттеулер, Баға және баға белгілеу, Сауда маркаларын басқару.
  • Мақсаты: «Бизнес жоспарлау» пәнін оқытудың басты мақсаты болып студенттер арасында бизнес-жобаларды табысты жүзеге асыру үшін бизнес-жоспарлардың жобаларын құрау мен жүзеге асыру әдістерін қалыптастыру болып табылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнес-жоспарлауға алғашқы ақпараттар. Бизнес-жоспарлауға алғашқы ақпараттар және оларды алу жолдары. Бизнес-жоспардың мақсаттары мен міндеттері. Бизнес-жоспар және оның құрылымы. Бизнес-жоспардың инвестициялық жобасы тиімділігін бағалау. Тәуекелді анықтау және идентификациялау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Бизнес-жоспарлаудың мәнімен, кәсіпорын мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлі, шаруашылық жүргізу обьектісі ретінде танысу;
   • Кәсіпорынның жоспарлауға қажетті ресурстық базасы мен әртүрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру;
   • Экономиканың өндірістік сферасы мен қызмет көрсету сферасы ерекшеліктерін ескере отырып бизнес-жоспарды жасаудың әдістерін қарастыру;
   • Бизнес-жоспарлау әдістерінің көмегімен өндірістік ресурстарды рационалды жіктеу жолымен кәсіпорындағы өндірістік процестерді жетілдіру жолдарын зерттеу;
   • Кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерттеу.
  • Лектор: маг. оқытушы Жайлауов Е.Б.
 • Стратегиялық жоспарлау
  • Пререквизиттер:Экономикалық теория, Микроэкономика, Статистика.
  • Постреквизиттер: Кәсіпкерлік, Кәсіпкерлік қызмет негіздері, Маркетингтік зерттеулер, Баға және баға белгілеу, Сауда маркаларын басқару.
  • Мақсаты: стратегиялық жоспарлау объектінің шаруашылық қызметінің әр түрлі деңгейлерінде басқару құралы ретінде білімдерді кеңейту және тереңдетіп оқыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стратегиялық зерттеу және қалыптастыру үрдісін әлеуметтік және этикалық аспектілерін ескере отырып әр түрлі формадағы ақпарат және хабарламаларды дайындау, өз позицияларын ұстану. Қазіргі заманғы экономикалық жағдайындағы стратегиялық даму үрдісін зерттеу, талдау және білімдері мен дағдыларын қолдану мүмкіндіктеріне ие болу, ұлттық экономиканың кез келген деңгейінде тиімді стратегиялық шешімдерді таңдау және стратегиялық талдау жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер: студент стратегиялық жоспарлау әдістемесі және мәні мен оның ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлін игеру, шаруашылық объектісі ретінде танысуы керек және Стратегиялық жоспарлауды қалыптастыру және олардың түрлерін зерттеуде алған білімдерін тәжірибеде қолдана, стратегиялық жоспарлау кешендік жүйе ретінде зерттеуді жүзеге асыру облысында аргументті және қисынды түрде дәлелдей ала білуі тиіс.
  • Лектор: доцент Садвакасова Ж.М.
 • Тұтынушылар тәртібі
  • Пререквизиттер: Мәдениеттану, Микроэкономика.
  • Постреквизиттер: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеулер, Экологиялық маркетинг.
  • Мақсаты: тұтынушылар типтері туралы, олардың қажеттіліктерінің ерекшеліктері туралы, тұтынушылар мінез-құлығын зерттеу әдістері бойынша, білімдерді, сондай-ақ әр түрлі нарықтарда тұтынушылар мінез-құлқын зерттеу үшін ақпараттарды жинау жайында дағдыларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаты: маркетинг жүйесіндегі тұтынушының ролі, тұтынушылар мінез- құлқына әсер ететін факторлар, тұтынушылар мінез-құлқының типтері, мотивтерді классификациялау, мотивацияны зерттеу әдістері, тұтынушылар тәртібінің модельдері, тұтынушының сатып алу туралы шешім қабылдау процесі, тұтынушының сатып алынғанға реакациясы, жаңа таруарларды сатып алу туралы шешім қабылдаудың түрлі варианттары, кәсіпорын, делдалдар және мемлекеттік мекемелер нарқындағы тұиынушылардың мінез-құлқы, сапа арқылы тұтынушылардың лояльдігін қалыптастыру, тұтынушылардың құндылық жүйесін зерделеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студент тұтынушылар мінез-құлқының мотивациясы жайында түсінік білу, ғалымдардың мотивация жайындағы түрлі теорияларының мазмұнын түсіну. Тұтынушылар мінез-құлқы саласындағы ұғымдарды еркін қолдану. Тұтынушылар мінез-құлқы на әсер ететін факторларды талдау үшін мәліметті жинау бойынша дағдыларды игеру. Нарықтағы тұтынушылар мінез-құлқын болжауды және өз көзғарасын дәлелдеуді игеру. Тұтынушылар мінез-құлқын зерттеу саласындағы маркетингтік қызметті жетілдіру жайында өз ұсыныстарын алға жылжыту, дәлелдеуді игеру. Өз бетінше үнемі өмір бойы кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.
  • Лектор: аға оқытушы Касымова Н.Ш., э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д.
 • Комуникация психологиясы
  • Пререквизиттер: Мәдениеттану, Микроэкономика.
  • Постреквизиттер: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеулер, Экологиялық маркетинг.
  • Мақсаты: психологиялық коммуникацияға ие болу арқылы яғни психология негіздерін біліп, тұлғааралық және кәсіби аймақтарда қолданатын дағды және психологиялық білімді дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Психология пәні. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылысы мен зерттеу әдістері. Мінез. Кабілет. Зейін. Түйсік. Қабылдау. Ес. Ойлау. Сөйлеу. Қиял. Сезім. Ерік. Қарым-қатынас және коммуникация. Коммуникация теориясының пәні. Коммуникацияны үрдіс және құрылым ретінде түсіну. Мамандандырылған коммуникация. Жазбаша тіл. Коммуникацияның вербальді емес құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту барысында студенттер негізгі түсініктер, принциптер, психологиялық ғылым әдістері және тәжірибені игеру, тұлғааралық қатынастар және кәсіби аймақтағы психологиялық білімнің рөлі, іскерлік қатынастар этикасы және психологиясын игеру тиіс.
  • Лектор: п.ғ.д., профессор Минжанов Н.А.
 • Халықаралық экономика (International economy)
  • Prerequisites: “Economic theory”
  • Post-requisites:Global logistics system”, “Rules of cargo transportation and international transport operations”
  • Goal of teaching the discipline: The course of the theory of international economics, along with microeconomics and macroeconomics is part of the general economic theory. Excluding the impact of foreign economic analysis of the national economy will be incomplete and distorted.
  • Short description of the course: The formation and structure of the international economy. The classical theory of international trade. Theories ratio of factors of production. General equilibrium in international trade. The impact of international trade on income distribution. Alternative theory of international trade. Foreign trade policy and its instruments. The international movement of capital and the international lending. International labor migration. International technology transfer. International economic integration. The international monetary and financial system. The exchange rate and its regulation. International financial markets. Payment balance.
  • Studying results: the student must learn the laws of formation of aggregate demand and aggregate supply of goods and factors of production located in international traffic; aware analysis tools open the national economy in terms of their interaction with the economies of other countries; identify trends in the development of international financial markets and financial mechanisms serving the functioning of the international economy; internalize institutional structure and regulation of the international economy; Know the laws and regularities of the functioning of the international economy will enable students to put into practice the principles of micro and macro-analysis of the relationship between states in order to obtain their mutual benefit.
  • The lecturer: the magician. Art. teacher Talimova G.U.
 • Халықаралық маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары»
  • Мақсаты: Халықаралық маркетингтің теориялық принциптерін, элементтерін және тәсілдерін жүзеге асыруын студенттердің оқуы және әйгілі шетелдік және отандық фирмалардың қызметі мысалында оларды қолданылуының тәжірибелік ілімдерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық маркетингтің мәні. Халықаралық маркетинг субъектілері. Халықаралық маркетинг ортасы. Халықаралық маркетингті зерттеу. Халықаралық маркетингтегі нарықты сегменттеу. Халықаралық тауар саясаты. Халықаралық маркетингте тауарларды орау және таңбалау. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі және шетел нарығындағы оның өнімдері. Халықаралық баға саясаты. Халықаралық маркетингтегі тауар қозғалысы. Өткізу нарықтарындағы делдалдардың жұмыс жағдайы. Фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты. Халықаралық жәрмеңкелер,салондар, көрмелер ұйымдастыру. Сыртқы нарыққа шығу стратегиясы. Импорттық маркетинг. Сыртқы экономикалық қызмет. Сыртқы сауда операцияларының жіктелуі. Сыртқы нарықтарда маркетингті ұйымдастыру және бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • халықаралық маркетингтік орта негіздерінің бiлiмдеріне ие болу;
   • халықаралық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану;
   • сыртқы нарықта маркетинг әрекеттерді талдау білу;
   • практикалық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу технологиясы
  • Пререквизиттер: «Стандарттау», «Физика».
  • Постреквизиттері: «Сапа менеджменті жүйесі», «Тестілеу, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі».
  • Оқу нәтижелері:
   • A: түрлі категориялар мен түрлердің нормативтік құжаттарын әзірлеу қағидалары мен тәртібін білу;
   • С: стандарттар мен өзге де нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға;
   • C: мәтіндік өндірістің құрылымы мен мазмұнын, нормативтік-техникалық құжаттарды сыни талдау дағдыларына ие болу;
   • D: өндірушілерге, тұтынушылар мен реттеуші органдардың нормативтiк құқықтық туралы ақпарат беруге қабілетті болу;
   • E: нормативтік құжаттарды әзірлеу және қолдану жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру өзіндік жұмысы және дамыту қажеттілігін дағдыларын жетілдіру. Пән «стандарттар мен нормативтік құжаттардың технологиясы дамыту» әдістемесі, оның сипаттамалары мен оқыту мақсаттарында анықталады, ол артықшылыққа сәйкес «дайындау» оқу әдістеріне: схемаларын құрылысы, нысандарды, құжаттарды, жобалау құжаттарын, жабық және ашық сынақтармен толтыру.
  • Лектор: э.ғ.д., профессор Есенбаева Г.А.
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  • Пререквизиттер: «Азық-түлік өнімдерінің тауартануы», «Шикізат, материалдар мен тұтыну тауарлардың тауартануы»
  • Постреквизиттер: «Транспорт жүйелерін басқару», «Өндірістік логистика»
  • Мақсаты: профессионалдық қызметте іске асыруға қажетті теориялық және практикалық білімдерді, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру, жалпы және техникалық білім деңгейлерін жоғарлату
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Метрологиялық негіздер. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу, өлшеу және бақылау құралдары. Мемлекеттік метралогиялық қызмет. Метрология саласындағы халықаралық ұйымдар. Стандарттау негіздері. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. ҚР мемлекеттік стандарттау жүйесі. ҚР МСЖ-дегі стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы. Сертификаттау негіздері. Сертификаттаудың ұлттық жүйесі. ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Өнім сертификаттауының жүргізу тәртібі. Халықаралық және аймақтық сертификаттау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • метрологияның, сертификаттаудың және стандарттаудың қазіргі жағдайы мен даму кезендерін түсіну қажет.
   • өлшеулер, әдістер және оларды бірліктерін қамтамасыздандыру құралдарын қолдана білу.
   • жоспарлау үшін компьютерлік технологияларды және метрология бойынша жұмыстарды жүргізудегі түсінігін жеткізу.
   • ақпаратты аудиторияға байланысты әр түрлі әдістемелерде жеткізу
   • өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың дұрыстығын талдауды өзіндік жұмыстарда қолдана білу.
  • Лектор: х.ғ.к., доцент Каримова Б.Н.
 • 3 курс
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері.
  • Постреквизиттер: Халықаралық маркетинг, Халықаралық экономика.
  • Модульдің мақсаты: Студенттердің сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелерімен айналысатын мемлекеттік негізгі органдары туралы, жемқорлықпен күрес жургізу принциптері және оларды жүзеге асырудың негізгі формалары мен әдістері туралы білімін қалыптастыру.
  • Модульдің мазмұны: Жемқорлықпен күрес жүргізудің заңнамалық негіздері, мемлекеттік институттары және олардың жүзеге асырылу нәтижелері қарастырылады. Заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізіледі, бұл саладағы шетелдік тәжірибе қарастырылады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Пәнді оқу барысында студент:
   • құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс;
   • заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс;
   • әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс;
   • әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс;
   • дербес түрде жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге және кәсіби білімдерін үнемі жаңартып тұру қажеттілігін ұғынуға негізделген кәсіпқой сана сезімді қалыптастыру қажет.
  • Лектор: з.ғ.к., профессор Какимжанов М.Т.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің: құқықтық және экономикалық аспектілері
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері.
  • Постреквизиттер: Халықаралық маркетинг, Халықаралық экономика Мақсаты: арнайы сараптама игеру. Бұл сіз, алдын алу үшін құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін білу, жекпе-жек және тазарту мен мемлекеттің жаңғырту және жергілікті мемлекеттік жүйесі үшін шарты ретінде сыбайлас жемқорлық қылмыстық көріністерге қарсы қажет дегенді білдіреді. Бұл айтарлықтай жүйесінің жұмыс істеуін әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру қажет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: сыбайлас жемқорлық түрлері мен формалары, математикалық және статистикалық құралдарды және желілік технологияны пайдалана отырып, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық төлемдер айналымы процесін талдау әдістері. Орны, функциясы және іс-шаралар (ұлттық жоспарларына, саясат, мемлекеттік бағдарлама ...) сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйесінде атқарушы билік органдарының өзара іс-қимыл.
  • Күтілетін нәтижелер:  
   • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған шаралар жүйесін мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау үшін;
   • Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауап;
   • Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың бас тарту туралы азаматтық ұстанымын ұстап тұру;
   • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бағыт;
   • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес айналысатын құқық қорғау органдарының арасында шарлау;
   • Сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерді жасау шарттары мен салдарын бағалау;
   • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік және муниципалдық басқару қызметінің тиімділігін бағалау.
  • Лектор: з.ғ.к., доцент Сейтхожин Б.У.
 • Экономика-математикалық әдістер
  • Пререквизиттер: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Оңтайлы шешім қабылдау әдістері,
  • Постреквизиттер: Өнеркәсіптік маркетинг, Метрология, стандартизация және сертификация, Тәжірибелік маркетинг, Экологиялық маркетинг.
  • Мақсаты: студенттер экономикалық мәселелерді ресімдеу математикалық құралдар мен дағдыларды меңгеру, экономикалық және математикалық модельдерін салу, әр түрлі математикалық ұғымдар мен алгоритмдерін экономикалық түсіндіру, есептеу нәтижелерін мазмұнды түсіндіру және талдау шешу дағдыларының негізгі әдістерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық жүйелердің математикалық модельдеудің негізгі ұғымдары. Экономиканы әртараптандырудың Леонтьев моделі. Сауданың сызықтық моделі. Статистикалық түгендеу басқару моделі. Түгендеу басқару стохастикалық модельдер. Ойын теориясының жалпы түсініктері. Матрицалық ойындар шешу әдістері. Желілік жоспарлау және басқару модельдері (SPM). Желілік графтар оңтайландыру. теориясының элементтері. Бас тарту бар жүйелерді Жаппай қызмет көрсету. Күту бар жүйелерді жаппай қызмет көрсету. Модельдеу құрылысы. Басқарудағы түгендеу модельдеуді қолдану.
  • Күтілетін нәтижелер: білім әдіснамасы саласында сату әдістері мен технологиялары экономикалық проблемаларды математикалық модельдерін құру және олардың шешімдерін табу. Кәсіби мәселелерді шешуде олардың мақсаты мен рөлін түсіну үшін экономикалық және математикалық модельдерін талдау, тәжірибеде теориялық білімді қолдануды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, шешімнің дұрыстығына дәлелдер және дәлелдеу әдістері. Дағдылары жинау және интерпретациялау ақпаратты, коммуникация нысандарын түрлі ұсынуға мүмкіндігі болуы үшін, топта жұмыс істеу, талқылау және қорғауға өз ұстанымдарын және шешімдер қабылдау алуы. Әр түрлі экономикалық проблемаларды шешіп нәтижелерін интерпретациялау және ұйымның экономикалық саясат бойынша ұсыныстар жасауға мүмкіндігі болуы.
  • Лектор: оқытушы Бейсеналина
 • Деректерді талдау және экономиканы болжау
  • Пререквизиттер: Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Оңтайлы шешім қабылдау әдістері,
  • Постреквизиттер: Өнеркәсіптік маркетинг, Метрология, стандартизация және сертификация, Тәжірибелік маркетинг, Экологиялық маркетинг.
  • Модульдің мақсаты: экономист студенттерге әлеуметтік–экономикалық дамуын болжау және әр түрлі табиғат мәліметтерін талдау дағдыларын беру.
  • Модульдің мазмұны: Экономикалық болжаудың маңыздылығы. Экономикадағы болжаудың ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Әлеуметтік-экономикалық процестерді болжамдаудың сапалы әдістері. Көп факторлы регрессиялық модель негізінде болжамдау. Уақытша қатарлар. Экономикалық үрдістер динамикасының көрсеткіштері. Уақытша қатарларды тегістеу. Үлестірілген лагы бар динамикалық модельдер. Тренд негізінде болжамдау. Мезгіл үрдістерді болжамдау. Рангтік корреляция. Дисперсиондық талдау
  • Күтілетін нәтижелер:  
   • Әлеуметті – экономикалық дамуда ғылыми дәлеледенген макро және микроэкономикалық болжауды құрудың әдістемесі мен технология негіздерін білу.
   • Кез келген экономикалық жағдайларда тиімді шешім қабылдай алу және болып жатқан құбылыстардың мәнін білу.
   • Объектінің болжауы мен болжамдық фон жағдайы туралы экономикалық мәліметтерді жинақтау және ол ақпаратты болжамдау немесе көпөлшемді статистика әдістерімен өндеу.
   • Болашақта жүйе жағдайын болжау және болжамдау нәтижелері мен статистикалық ақпарат өнделуін ұсыну.
   • Қажет болатын статистикалық ақпаратты өз бетінше жинақтай алу және болашақ кезеңде объект дамуын болжамдау.
  • . Лектор: маг. аға оқытушы Козлова Н.Г.  
 • Бәсекелестік
  • Пререквизиттер: «Маркетинг», «Экономикалық теория», «Логистика негіздері», «Менеджмент»
  • Постреквизиттер: «Логистика тарату», «Стратегиялық жоспарлау және логистика саласындағы бақылау»
  • Мақсаты: Қазақстандағы бизнес қызметтің басым бағыттары бойынша студенттердің білім ауқымын қалыптастыру және бизнес-жоспарды әзірлеу, бизнес сәтті жүргізуге практикалық дағдыларды меңгеруге көмектесу, әлеуметтік-экономикалық кәсіпорын басқару саласындағы теориялық және тәжірибелік білім қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстан, кәсіпорын, ерекшеліктері мен кәсіпорынның, оның қаржыландыру және екінші деңгейдегі банктердің шағын бизнесті несиелендіру белгілеу ережесін маркетингтік қызметін талдау кәсіпкерлік қызметтің мәнін зерттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: студент бизнес институционалдық және құқықтық базаның теориялық және тәжірибелік негіздерін, негізгі әдістері мен маркетингтік қызметі, жоспарлау және кәсіпкерлік қызмет диагностика әдістерін білуі тиіс.
  • Оқытушы: оқытушы Құтыбаева Т.Ж.
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Кәсіпкерлік құқық, Еңбек құқығы, Маркетинг, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Халықаралық маркетинг, Халықаралық экономика, Бизнес-жоспарлау.
  • Модуль циклы: кәсіпкерлік қызметтің ілімі, ұйымдық-құқықтық құрылымы, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, реттеу жайында білімдерді, сондай-ақ кәсіпкерлікте маркетинг, менеджмент құралдарын қолдану, кәсіпкерлікті ресурстармен қамтамасыз ету, бизнес-жоспар жасау туралы дағдыларды қалыптастыру.
  • Модуль мазмұны: Кәсіпкерлік және бизнес анықтамалары, кәсіпкерлік түрлері және ұйымддастырушылық-экономикалық формалары, кәсіпкерлік қызметтің нарықтық коньюнктурасы, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары, кәсіпкерлік қызметтің ресурстық қамтамасыз етілуі, шығындар кәсіпкерлікте экономикалық басқару объектілері ретінд, кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг, кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, бизнес-жоспар негізі, маркетингтік зерттеудің ерекшеліктері, кәсіпкерлік қызметті басқар, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру, кәсіпкерлік тәуекелдер, адами ресурстар кәсіпкерліктің өнімі ретінде, кәсіпкерлік мәдениеті.
  • Күтілетін нәтижелер:  
   • Кәсіпкерліктің теориялық негіздерін, құқықтық негіздерін білу;
   • Жеке кәсіпкерлікті ұйымдастыру бойынша түсініктің болуы;
   • Тауарлар, нарықтар, бәсекелестер туралы мәліметтерді жинап, өңдеу дағдыларын игеру;
   • Маркетингтік зерттеулер жүргізу, кәсіпорынның жұмысын жоспарлау жайында дағдыларды игеру;
   • Кәсіпкерлікте табыстар мен шығындардың тиімді денгейде облуын қамтамасыз ететін факторларды білу;
   • Кәсіпкерлік қызметтің инвестициялық қамтамасыз етілуі, лизинг және факторинг жайында қажетті біліктілік таныту;
   • Кәсіпкерлік тәуекелдердерді төмендету жолдарын білу;
   • Өз бетінше үнемі кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.
  • Лектор: доцент Смагулова К.С., оқытушы Лесова Д.Д.
 • Баға және баға белгілеу
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Бухгалтерлік есеп және аудит.
  • Постреквизиттер: Бизнес жеспарлау, Стратегиялық маркетинг, Халықаралық маркетинг, Интернет – маркетинг.
  • Мақсаты: студенттерді экономиканы дамытудағы баға және баға механизмінің теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Баға нарық категориясы. Бағаны кәсіпорыннның экономикалық мәселелерін шешу құрал ретінде қарастыру. Тауар нарығының іргесін құраушы ұғымдар (мұқтаждық, қажеттілік, тілек, тауар, айырбас, келісім). Баға белгілеудің нарық құрылымына тәуелділігі. Баға белгілеу әдістемесі. Баға қызметтері. Бағалар жүйесі және оның белгілері. Баға түрлері және жіктелуі. Бағаларды экономикалық және әкімшілік әдістер арқылы реттеу. Баға саясатының мазмұны және фирманың баға белгілеу стратегиялары. Шығындарды басқару және нарық сегментін таңдау. Баға белгілеудің шығындық әдісінің мәні: артықшылықтары мен кемішіліктері. Пассивті және белсенді баға белгілеу. Тауар құндылығы мен оның бағасының ара-қатынасы. Баға белгілеу тактикасы. Көліктік өнімнің өзіндік құны. Көліктік тариф. Коммуналдық мекеме қызметтерінің тарифі. Реттелетін және еркін бағалар.
  • Күтілетін нәтижелер: - баға механизмі туралы түсініктеме алу;
   • теориялық білімдерін практика жүзінде фирманың баға саясаты мен стратегиясын қалыптасытыруда қолдана білу;
   • нарықтың әр түрлі типтерінде баға белгілеудің дәйектері мен дәлелдеулерін келтіру;
   • баға мен баға құрушы факторлардың кәсіпкерлік қызмет нәтижесіне ықпалынан хабардар болу;
   • бағаларды әр түрлі әдістермен белгілеуг дағдысын арттыру.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Мажитова С.К., э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.
 • Экономиканы талдау
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Бухгалтерлік есеп және аудит.
  • Постреквизиттер: Бизнес жеспарлау, Стратегиялық маркетинг, Халықаралық маркетинг, Интернет – маркетинг.
  • Мақсаты: ұлттық экономиканы халық шаруашылығының салалары мен бөліктерінің күрделі жиынтығы ретінде экономикалық талдауды қамтамасыз етуге бағытталған. Ондағы орталық орынды макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, экономикалық іс-әрекеттің нәтижелерінің тиімділігін бағалау мен халықтың өмір сүру деңгейінің индикаторларын бағалау болып табылады. Ұлттық экономиканың маңызды сипаттары ретінде тауарлар мен қызметтерді өндіру мен тұтынудың көлемдері, экономиканың және оның құрамдас бөліктерінің, жеке салалар мен бөліктердің даму қарқындары қарастырылады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Талдау әдістері мен экономиканың статистикалық көрсеткіштерінің жүйесі. Ұлттық шоттар жүйесін (Ұ.Ш.Ж) талдау. Ұлттық байлықты талдау. Елдің сыртқы экономикалық жағдайын талдау. Өнеркәсіп өндірісін талдау. Ауыл шаруашылық өндірісін талдау. Қызметтер саласын талдау. Қаржылық және бюджеттік жүйені талдау. Инвестициялық қызметті талдау. Халықтың өмір деңгейінің әлеуметтік-экономикалық индикаторлары. Еңбек нарығын талдау. Экономиканың бәсекеқабілеттілігін бағалау
  • Күтілетін нәтижелер: студенттер келесілерді үйренуі қажет: даму тенденцияларын анықтау үшін экономиканың өткен кездегі және ағымдағы кезеңдегі жағдайын анықтап талдау; экономикалық нәтижелерге әртүрлі факторлардың тигізетін әсерін анықтау; экономикалық талдау әдістерін қолдану және оларды интерпретациялау; алынған нәтижелерді кешенді бағалау; өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі жаңартып отыру.
  • Лектор: э.ғ.д., профессор Сальжанов З.А.
 • Көтерме және бөлшек сауда
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
  • Постреквизиттер: Стратегиялық маркетинг, Халықаралық маркетинг, Паблик релейшнз және брендинг теориясы, Өнеркәсіптік маркетинг.
  • Мақсаты: көтерме бөлшек сауда негізін, принциптерін, сауда технологиялық процессті, негізгі факторлар, тауар ассортиментін басқаруды үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: бұл пән студенттерде сауда жайлы түсірік қалыптасуына көмектеседі, сауданың түрлері және мемлекет тарабынан реттеу. Пән негізгі сұрақтары: сауда функциясы, көтерме – бөлшек сауда классификациясы. «Көтерме және бөлшек сауда» курсының бағдарламасын игеру барысында студенттер көтерме сауда кәсіпорындарының түрлерін, олардың типтерін, орналастыруына әсер ететін факторларды, тауарларды көтере сатып алу және көтере сатуды ұйымдастыруды қарастырады. Сондай-ақ бөлшек сауда жүйесін, бөлшек саудаүдерісін дұрыс ұйымдастыру үшін білімдерді қалыптастырады. Болашақ кәсібінде жоғары оқу орнында алған білімдерін іс жүзінде пайдалану ұшін практикалық дағдыларды қалыптастырады. Бұның бәрі болашақ мамандардың оқуының тиімділігін көтереді, өзін өзі үнемі тәрбиелеуге бейімдейді және экономиканың түрлі салаларында өзінің оқу барысында алған білімдерін дұрыс қолдануға көмегін тигізеді.
  • Күтілетін нәтижелер: іс әрекетті жобалай алу тиімді саудаға бағытталған
  • Лектор: доцент Смагулова К.С.
 • Мерчендайзинг негіздері
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
  • Постреквизиттер: Стратегиялық маркетинг, Халықаралық маркетинг, Паблик релейшнз және брендинг теориясы, Өнеркәсіптік маркетинг.
  • Мақсаты: Компанияда мерчендайзердің ұйымдастыру қызметін зерттеу, мерчендайзинг құралдарын зерттеу, ауызша емес маркетингтік байланыс ретінде, мерчендайзинг тиімділігін бағалау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетинг жүйесіндегі мерчендайзер. Мерчендайзингтің тұжырымдамасы. Мерчендайзинг және тұтынушы психологиясы. Тұтынушылардың жүрiс-тұрыс ерекшелiктері. Сауда залын орналастыру және өткізудің шағын аланың құру. Дүкенде тауарларды орналастыру және тесептеу. Бөлшек сауда кәсiпорындарының әр түрлi түрлерiнде сауда қызмет көрсетуiнiң әдiстерi.
  • Күтілетін нәтижелер: Сауда залы мен дүкенді оңтайлы орналастыру өнер-біліміне ие болу, жеке алғанда;
   • Сауда жабдығы ерекшелігінің ролі мен тағайындалуын және оның сауда залында орналасу қағидасын түсіну;
   • Тауар сату орнының сыртқы қалпын қалыптастыру тәжірибесінде теориялық білімді қолдану;
   • Өткізілетін тауарға баға белгілеуде тиімді тәсілге өзiндiк жұмыстың дағдыларын жоғарылату;
   • Нақты сауда белгiсiлердiң тауарларының ынталандыру әдiстерiн әзiрлеуге ие болу.
  • Лектор: маг. оқытушы Томашинова А.Е.
 • Бизнесті бағалау
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Кәсіпкерлік құқық, Макроэкономика, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
  • Постреквизиттер: Стратегиялық жоспарлау, Бизнес-жоспарлау
  • Мақсаты – Студенттерге бизнесті ашумен таныстыру, оқушыларға талдаудың әдiстемелiгiнiң негiзiн беру, белгiнi зерттеуге және күрделi системдердi бағалаудың әдiстерiн анықтауға үйрету. Бизнесті бағалаудың негізін және теориясын ұқтырту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпкерлік фирманың құрылымымен құрылуы(регистрация)
  • Метедалогиялық бағалау, кәсіпорынға баға беру, кәсіпорыннның қаржылық құрамын бағалау және бизнесті бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Университетте үйреткенді теориялық тұрғыда қолдадана алу, әрбір заттң қолданысын дұрыс жұмсау, және бағалуа әдістерінің сипатын экономикалық, бизнестік бағалаудың әдістерін мысалға ала отыра өзінің кәсіпорнында дұрыс қолданыс жасай алу.
   • Командада жұмыс істей алу қабілетін білу, бағалау әдістерін дұрыс әрі нақты қолдану.
   • Өз бетімен бағалау әдістерін әрі қарай зерттей алу және соны дұрыс қолданып болашақта өзі бағалағаны нақты әрі дәлелді боларлықтай қылдыру.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Надирова С.Р.
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау
  • Пререквизиттер: Құқық негіздері, Кәсіпкерлік құқық, Макроэкономика, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
  • Постреквизиттер: Стратегиялық жоспарлау, Бизнес-жоспарлау
  • Модульдің мақсаты: Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайы, бір жағынан, экономикалық реформалардың айтарлықтай оңды қадамдары жасалғанымен, ал екіншіден, трансформация нәтижесінде туындайтын мәселелерді шешу барлық ішкі ресурстардың ғана емес, сондай-ақ экономикаға инвестициялаудың сыртқы көздерінің шоғырлануын талап етуімен сипатталады.
  • Модульдің мазмұны: Инвестициялық стратегияның мәні мен оны өңдеу қажеттілігі. Инвестицияларды белгілер бойынша жіктеудің экономикалық негізі. Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері мен Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының құрамы.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Жалпы әлемдік тәжірибе нарықтық қатынастардың дамыған жағдайын көшу сапалы жаңа инвестициялық стратегияның болуымен қамтамасыз етілетінін көрсетеді. Бүгінгі күні, республика экономикасының тұрақты дамуының қажетті шарты меншік инвестициялық ресурстарды пайдалануға негізделген жоғарғы инвестициялық белсенділік болып табылады.
   • Мемлекеттік инвестициялауды қалыптастырудың негізіне экономика мен аймақтардың жекелеген салаларын дамытудың бағдарламалары мен стратегиялық жоспарлары қалануы керек. Сондықтан мемлекеттің инвестициялық стратегиясы негізделуінің барлық кешені экономиканың орталық және жергілікті басқару органдарының көкейінде болуы керек.
   • Ішкі және шетел инвестицияларын тарту және тиімді пайдалану жолдары мен әдістерін, инвестициялық ағындарды басқару ерекшеліктерінің теориялық және практикалық талқылау қажет.
   • Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы қалыптасуының стратегиясы мен тактикасы, оның экономикалық негізін, тікелей инвестицияларды муниципалды қолдау мәселелерін қарастыру керек.
   • Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы курсы бойынша жеткілікті білім алған болашақ мамандар өзінің тәжірибелік қызметінде, ҚР Үкіметінің инвестициялық саясаты, инвестициялық стратегияның негізгі мақсаттары мен мәселелері, сондай-ақ 2015 жылға дейінгі индустриалды-инновацилық стратегиясы және дербес жұмыс істеу қабілеттілігін жоғарлатуы керек.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Татиева Т.А.
 • Экономикалық талдау
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Маркетинг, Қаржы, Бухгалтерлік есеп және аудит.
  • Постреквизиттер: Бизнес жеспарлау, Стратегиялық маркетинг, Халықаралық маркетинг, Интернет – маркетинг.
  • Мақсаты: тауарлар мен қызметтер өндірісін басқару тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін талдау білім құру, қаржылық тұрақтылық, кәсіпорындардың төлем қабілеттілігі және өтімділік, талдау жеке жалпылау және үздік басқару шешімдерін қабылдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: объектінің мазмұны, талдау пәні және экономикалық мәселелері. Әдістері, тәсілдері мен экономикалық талдау әдістері. Факторлық талдау. қаржы коэффициенттерінің әдісі. басқару талдау негіздері. Компанияның маркетингтік қызметін талдау. өндіру және сату талдау. өндірістік ресурстарды пайдалану талдау. өнімнің өзіндік құнына талдау. қаржылық талдаудың негіздері. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау. өтімділік балансына талдау. қаржылық тұрақтылықты талдау. ақша қаражатының қозғалысы туралы талдау. ұйымның табыстылығын талдау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Меншікті әдіснамасы және әдістері Пәннің «Экономикалық талдау», негізгі экономикалық көрсеткіштері, осы саладағы сатып алынған білімі мен түсінігін көрсете.
   • Жеке талдау қорыту және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында қорытынды жасауға, ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін талдай білу керек.
   • Дәлелдер дамыту және экономикалық субъектілердің қаржылық және шаруашылық қызметі туралы ақпаратты жинау, талдау және жүйелеу арқылы экономикалық сипаттағы мәселелерді шешу үшін.
   • Табыстылығын, ақша қаражатының ағындарын, қаржылық тұрақтылығын, өтімділік, төлем қабілеттілігі ҚР ұйымдар бағалау.
   • Ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің талдау тәуелсіз жұмыс дағдылары болуы тиіс.
  • Лектор: маг. аға оқытушы Досмагамбетов Б.Б.
 • Қаржылық менеджмент
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Қаржы, Қаржылық нарықтар және делдалдар, Бюджеттеу, Бухгалтерлік есеп және аудит, Кәсіпорын экономикасы, Компанияның қаржылық есептілігі
  • Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттермен қаржылық менеджментті ғылым, тәжірибе, және мекемеде қаржыны басқару туралы білімді беру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық менеджменттің мақсаты және міндеттері. Қаржы менеджментің тұжырымдамалары және базалық категориялары. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді басқару. Активтерді бағалау және модельдері. Капиталдың құны. Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру. Ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау. Компанияның құны және құндылыққа бағдарланған менеджмент. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару. Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару. Қаржылық тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер модельдері; Ымыралы модельдер. Дивидендтік саясатты басқару. Айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерді басқару. Ақша қаражаттарын басқару. Босалқы қорларды басқару. Дебиторлық берешектерді басқару
  • Күтілетін нәтижелер: қазіргі теориясының даму кезеңдері, экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы менеджментінің орнын, және фирманың ұйымдық құрылымындағы қаржы службаларын білуі қажет; теориясы мен практикасында қолданылатын негізгі көрсеткіштерді, қаржы активтерін бағалау модельдерін қолдана білуі керек; ғылыми басылымдарда, статистикалық жинақтарда ұсынылған мәліметтерді зерттеу негізінде қорытындылар жасап және дәлелді пікірлер шығару, өз ойларын жеткізу; экономикалық зерттеулермен, бағалау модельдерін салыстыра құнның мағынасын, оларды пайдаланудың базалық кезеңдерімен танысып, стандарттау, құнды келістіру туралы мәліметтер ұсыну.
  • Лектор: э.ғ.к., аға оқытушы Аубакирова А.Т.
 • Кәсіпорын экономикасы
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Менеджмент, Маркетинг.
  • Постреквизиттер: Практикалық маркетинг, Бизнес-жоспарлау, Халықаралық маркетинг.
  • Мақсаты: Кәсіпорынның экономикалық маңызын, нарықтық экономиканы қалыптастырудағы рөлі мен функцияларын түсіндіру. Курсты зерттеуде кәсіпорындардың жұмыс істеуі туралы заңнамалық және нұсқаулық материалдарды зерттеу маңызды. Кәсіпорындардың практикасын салыстыра отырып, осы негізде кәсіпкерлікті басқарудың ең тиімді әдістері, формалары мен әдістері бойынша іздеуге болады
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Кәсіпорын экономикасы» оның ерекшеліктері мен зерттеудің мақсаты болып табылады. Осыған байланысты арнайы білімді, дағдыларды, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін қолдану ұсынылады: тапсырмалар, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, математикалық модельдер Күтілетін нәтижелер: - кәсіпорындарда кездесетін экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін, олардың өзара байланысы мен тәуелділігін білу; - тәжірибеде жинақталған білімдерді қолдана білу, жүйелеу және модельдеу, түрлі факторлардың әсерін анықтау; - кәсіпорын алдында тұрған экономикалық мәселелерді шешудің ең жақсы тәсілдерін таңдау үшін қажет шығармашылық ойлауды дамыту; - қол жеткізілген нәтижелерді бағалау, өндірістің тиімділігін жоғарылату резервтерін анықтау; - басқарудың нарықтық түрі жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық механизмін зерделеу негізінде экономикалық ойлауды дамыту.
  • Лектор: оқытушы Ибраева А.Р.
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Менеджмент, Маркетинг
  • Постреквизиттер: Тәжірибелік маркетинг, Халықаралық маркетинг, Бизнес-жоспарлау.
  • Модуль мазмұны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық астары мен оның объектісі, Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері, Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі, Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары, Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар, Экономиканы мемлекеттік реттеу қызметінің басты сатысы әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлау, Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары мен оны жеделдетудегі мемлекеттің рөлі, Халықты еңбекпен ұтымды қамту мен әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеу, Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру механизмдері, Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүйесі, Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері, Мемлекеттің ақша-несие саясатын жүзеге асырудың негізгі механизмдері, Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу, Мемлекеттің табиғатты қорғау және сыртқыэкономикалық іс-әрекеттерін реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • мемлекеттің экономиканы реттеуінің негізгі теориясын, әдіснамасы мен ұйымдастыруын анықтау;
   • нақты табиғи-тарихтық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда нақты қолданылатын әдістер мен оларды жүзеге асыру механизмін білуі;
   • мемлекеттің қандай да бір экономикалық функциясының серпіні экономиканың басқа объектілері мен процестеріне қалай әсерін тигізетінін және мұндай жағдайларда қандай шешім қабылдау керектігін білу;
   • мемлекеттік реттеудің тиімділігін анықтай білу және берілген мәліметтерге талдау жүргізу.
   • өз бетінше жұмыс істей білу және кәсіби мамандану деңгейін үнемі жаңартып отыру
  • Лектор: оқытушы Куттыбаева Т.Ж.
 • Стратегиялық маркетинг
  • Пререквизиттер: Маркетинг, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Тәжірибелік маркетинг, Халықаралық маркетинг,
  • Мақсаты: теориялық негізінің өнер-бiлiмдердiң қалыптастыруы, зерттеу және әдiстердi қолдану, стратегиялық маркетингтiң ұғымдық аппараты, практикалық дағдылармен меңгеру, фирманың қызмет қағидаларын стратегиялық маркетингi және компания зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаты: стратегиялық маркетингте стратегиялық маркетингтiң теориялық
  • негiздерi, стратегиялық маркетингтiң тұжырымдамасы, болжамдау әдiстерi, стратегияның орындауы, компанияның стратегиясының өткiзуiн бақылау, стратегияның жаңартуы, баға белгiлеудiң стратегиясы, диверсификация стратегиясы, диверсификацияның стратегиялық талдауы, компанияның стратегиясының өткiзуi, жедел басқару бойымен маркетинг стратегиялары, нарықтық ортаны талдау, компанияның стратегиялық жағдайын талдау, стратегиялық шешiмдер бәсекелi нарықтарға стратегиялық таңдау, әзiрлеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • теориялық негiздер ақсүйектер және стратегиялық маркетингтiң тұжырымдамасы;
   • компанияның стратегиялық жағдайын анықтама бойымен практикалық дағдылар алу;
   • өндеуге икемді болу және маркетинг стратегияларын пайдалану;
   • өнер-бiлiмдi бекiтсiн және iс жүзiнде нарықтық ортаның талдаудың төңiрегiдегi дағдылары.
  • Лектор: маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Стратегиялық менеджмент
  • Пререквизиттер: Маркетинг, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Тәжірибелік маркетинг, Халықаралық маркетинг,
  • Мақсаты: фирманың стратегиялық даму жоспарларын өңдеуге үйрету және олардың орындалуын бақылау, бәсекелік артықшылықтардың жетістіктерін анықтау, фирма стратегиясын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Стратегиялық менеджмент курсының пәні, міндеттері, әдістемесі. Ұйымның стратегиялық басқару: пәні және негізгі құраушылары. Стратегиялық басқару шешімдерін өңдеудің әдістемелік негіздері. Тауар мен фирманың бәсекелік артықшылықтарын талдау. Түрлі объектілердің бәсекеқабілеттілігін бағалау. Фирма стратегтясын талдау және таңдау. Фирманың экономикалық стратегиясын қалыптастыру. Фирманың ұйымдық-техникалықжәне әлеуметтік даму стратегиясы. Фирма стратегиясының орындалуын ұйымдастыру. Сапаны арттыру стратегиялары. Баға белгілеу және ресурс жинақтау стратегиялары. Персоналды басқару стратегиясы. Корпоративті мәдениет және басқарма. Стратегмиялық өзгерістерді басқару. Фирма дәрменсіздігінің алдын алу
  • Күтілетін нәтижелер: Стратегиялық менеджмент курсының пәні, міндеттері, әдістемесін меңгеру; тауар мен фирманың бәсекелік артықшылықтарын талдай білу; фирма стратегиясының орындалуын ұйымдастыру қабілетіне ие болу.
  • Лектор: э.ғ.д., профессор Гелашвили Н.Н.
 • Сауда маркаларын басқару
  • Пререквизиттер: Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, Бухгалтерлік есеп.
  • Постреквизиттер: Маркетингті басқару, Маркетингтік зерттеулер, Паблик рилейшнз және брендинг теориясы.
  • Модуль мақсаты:сауда маркаларын мазмұнын, олардың капиталы мен оларды стратегиялық басқаруды оқу.
  • Модуль мазмұны:Сауда маркаларының даму тарихы. Сауда маркасының түсінігі мен мәні. Сауда маркасының белгілік-символдық табиғаты. Сауда маркасының мазмұны. Сауда маркаларын өңдеудің маркетингтік саясаты. Сауда маркасының жағдайы. Сауда маркасының бірегейлігі. Сауда маркасының атрибуттары. Сауда маркасын басқару. Сауда маркасына тұтынушылардың лояльді қатынасын құру. Сауда маркасын басқару. Маркалық капитал түсініг және өлшеуі. Брэндинг тәжірибесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • маркалардың мәні мен функцияларын, марка капиталын қалыптастырудың негізгі әдістері мен концепцияларын білу;
   • күшті сауда маркасын құрып, дамыта және басқара білу;
   • брендинг стратегиясы мен қалыптастыру әдісін, иерархия мен марка портфелін білу;
   • сол немесе басқа әдісті қолдана білу, талдау жүргізу және неғұрлым перспективті сәйкестікті тақдау;
   • сауда маркаларымен құрылған дамыту практикасын игеру.
  • Лектор: аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Банктік маркетинг
  • Пререквизиттер: курсты оқу үшін «Банк ісі Маркетинг» курс студенттері экономика білімді, маркетинг, менеджмент, банктік, статистика жалпы теориясын қажет.
  • Постреквизиттер: «Маркетинг», «Баға», «Нарықты зерттеу», «Практикалық маркетинг».
  • Пәннің әдістемесі «Банк маркетинг» өзінің сипаттамалары мен зерттеуге анықталады. жағдайлық есептер, қате анықтау тәсілі, жоба әдісі, кейс әдісі, жабық және ашық сынақтар: Осыған байланысты, бұл мамандандырылған білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістерін пайдалану ұсынылады. нәтижелерін (компетенция) оқыту: Пәнді оқу барысында студенттер осындай салықтарға сияқты ұғымдар, бюджетті, мемлекеттік несие, жергілікті қаржы, мемлекеттік бизнестің қаржылық тетігін және экономиканың нақты жағдайды көмегімен оларды талдау қабілетін білу үшін, қаржы жүйесінің негізгі білімдерді меңгеруі тиіс.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Коссе Ж.К.
 • Маркетингтік логистика
  • Пререквизиттер:Маркетинг, Микроэкономика, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Коммерциялық логистика, Өндірістік логистика,
  • Модульдың мақсаты: Маркетинг логистикасының зерттеу ғылыми-теориялық негіздері және кәсiпорынның қызметiде пайдалану оны тәжiрибесiне, ойлау, өнер-бiлiм студентте тұтас экономикалық жүйе былайша құрастырсын және нарықтық жағдайды кешендi зерттеудi негiзде маркетингтік логистикасының облысында практикалық дағдылар.
  • Модульдың мазмұныды: Енгiзу. Жаңа нарықтың айырмашылық ерекшелiктерi. Клиенттермен қарым-қатынастарын жасау. Клиент үшiн құндылықтың жасауы. Уақытпен басқару негiзделген бәсекелестiк. Жабдықтаулар, басқарылатын сұраныспен тiркес. Маркетинг логистикасымен басқару. Жаhандық клиенттердi қызмет көрсету.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • маркетинг логистикасының негізгі өнер-бiлiмдерiмен ие болу;
   • iс жүзiнде теориялық өнер-бiлiмдер қолдану;
   • маркетинг логистикасының құрал-сайманын зерттеу;
   • бiлу өнер-бiлiмдердiң қалыптастыруы туралы ақпарат таныстырсын, және логистиканың стратегиясының әзiрлеуiнiң дағдылары;
   • теория арналған өнер-бiлiм құрастырсын және маркетингтік логистикасының тәжiрибесiне.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Логистика
  • Пререквизиттер:Маркетинг, Микроэкономика, Менеджмент.
  • Постреквизиттер: Коммерциялық логистика, Өндірістік логистика,
  • Модуль циклы: «Логистика» ғылымының негізгі ұғымдары, ғылымның зерттеу объектісі, логистиканың даму кезеңдері, логистиканың қағыдалары, логистиканың қызметтік салаларының ерекшеліктері туралы білімдерді, сондай-ақ материалды ағымдардың өндірістен тұтынушыларға жылжумен байланысты шығындарды оптималдау бойынша шешімдерді таңдау жайындадағдыларды қалыптастыру.
  • Модуль мазмұны: Логистика материалдық ағындарды басқару жөніндегі ғылым ретінде, логистика тұжырымдамасы мен , материалдық ағындар, логистикалық операциялар мен жүйелер, сатып алу логистикасы, өндірістік логистика, тарату логистикасы, көлік логистикасының міндеттері, қозғалыстар маршруттары мен көліктік тарифтер, ақпараттық логистика, логистикадағы қорлар, логистикадағы қоймалау, жүкті. өңдеу және өнімді буып-түю, логистикалық сервис, логистикалық әкімшіліктендіру, ғаламдық логистикалық жүйелер
  • Күтілетін нәтижелер:
   • Дамыған елдерде бәсекелестердің алдында басымдыққа ие болу үшін қолданылатын логистикалық жүйелер жайында, логистикалық талдаудың түрлері жайында, логистикалық білімдердің дұрыс басқарушылық шешімдерді қабылдау жайында түсініктің болуы;
   • Теориялық білімді тәжірибеде қолдана білу;
   • Логистикалық қызмет бөлімін құру жөнінде талаптарды білу;
   • Ұйымның логистикалық процесіне әсерін тигізетін сыртқы және ішкі факторлардың динамикасын өз бетінше талдауды игеру;
   • Материалдық ресурстармен жабдықтаушыларды, сатып алушыларды, көөік тұрлерін таңдау бойынша дағдыларды игеру;
   • Өз бетінше үнемі кәсіби денгейді көтеру үшін өзіндік жұмыстар дағдыларын игеру.
  • Лектор: доцент Смагулова К.С.
 • 4 курс
 • Паблик рилейшнз және брендинг теориясы
  • Пререквизиттер: психология, социология, менеджмент и маркетинг.
  • Постреквизиттер: жоқ
  • Пәннің әдіснамасы: Пәннің теориялық базасы отандық және шетелдік ғалымдардың логистика бойынша еңбектерге, нормативтік-құқықтық құжаттарға негізделген.
  • Пәннің көздейтін мүддесі арнайы білім, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқыту әдістері: ахуалдық есептер, топтық жобалар әдісі, салыстырмалы талдау әдісі, іскерлік ойындар, тестілер, басқа да белсенді оқу тәсілдерін пайдалану.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д.
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  • Пререквизиттер: Мәдениеттану, Микроэкономика.
  • Постреквизиттер: маркетингті басқару, маркетингтік зерттеулер, экологиялық маркетинг.
  • Мақсаты: мақсатты нарық сегменттерін жеңіске және қанағаттандыру үшін, тұтынушылардың мінез-құлқын және сатып алу туралы шешім зерттеу және модельдеу саласындағы маркетингтік қызметті дамытуға клиенттерге ынталандыру талдау және бағалау әдіснамасын тұтыну мінез-теориялық негіздерін және практикалық дағдыларын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: зерттеу және модельдеу сатып алушылар мінез-, және сатып алу туралы шешім қабылдау саласындағы тұтынушылық мінез-құлық теориялық негіздерін және практикалық дағдыларды зерттеу. маркетинг жүйесін, тұтынушылық мінез-құлық түрлерінің, модельдер мен тұтынушылық мінез-модельдеу, жеке тұтынушының мінез-құлық тұтынушылардың рөлі. тұтынушылардың зерттеу бағыттары: жеке элементтерін тұрғысында компанияның түрлі аспектісі бар кәсіпорынға өзара байланысты зерттеу үшін. Кәсіпорынның имиджін анықтайтын факторлар. Тұтынушылардың ниеттері мен мінез-құлығын зерттеу. Тұтынушы құқықтары. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңы.
  • Күтілетін нәтижелер: студент дұрыс, тұтынушылық мінез-құлық мотивациясын бағалау керек тұтынушылық мінез-құлық үздік тәжірибелер зерттеу иелену, тұтынушылық мінез-құлық үлгісін білу, нарықта өз мінез-құлқын болжау және өз көзқарастарын білу үшін.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д., аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Халықаралық маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: «Ғаламдық логистика жүйесі», «Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары»
  • Мақсаты: Халықаралық маркетингтің теориялық принциптерін, элементтерін және тәсілдерін жүзеге асыруын студенттердің оқуы және әйгілі шетелдік және отандық фирмалардың қызметі мысалында оларды қолданылуының тәжірибелік ілімдерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық маркетингтің мәні. Халықаралық маркетинг субъектілері. Халықаралық маркетинг ортасы. Халықаралық маркетингті зерттеу. Халықаралық маркетингтегі нарықты сегменттеу. Халықаралық тауар саясаты. Халықаралық маркетингте тауарларды орау және таңбалау. Фирманың бәсекеге қабілеттілігі және шетел нарығындағы оның өнімдері. Халықаралық баға саясаты. Халықаралық маркетингтегі тауар қозғалысы. Өткізу нарықтарындағы делдалдардың жұмыс жағдайы. Фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты. Халықаралық жәрмеңкелер,салондар, көрмелер ұйымдастыру. Сыртқы нарыққа шығу стратегиясы. Импорттық маркетинг. Сыртқы экономикалық қызмет. Сыртқы сауда операцияларының жіктелуі. Сыртқы нарықтарда маркетингті ұйымдастыру және бақылау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • халықаралық маркетингтік орта негіздерінің бiлiмдеріне ие болу;
   • халықаралық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану;
   • сыртқы нарықта маркетинг әрекеттерді талдау білу;
   • практикалық маркетингте маркетинг-микс кешенін зерттеу бойынша iс жүзiнде теориялық бiлiмдерді қолдану.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Салимова Ж.Д., маг. оқытушы Лесов Д.Д.
 • Халықаралық экономика (International economy)
  • Prerequisites: “Economic theory”
  • Post-requisites:Global logistics system”, “Rules of cargo transportation and international transport operations”
  • Goal of teaching the discipline: The course of the theory of international economics, along with microeconomics and macroeconomics is part of the general economic theory. Excluding the impact of foreign economic analysis of the national economy will be incomplete and distorted.
  • Short description of the course: The formation and structure of the international economy. The classical theory of international trade. Theories ratio of factors of production. General equilibrium in international trade. The impact of international trade on income distribution. Alternative theory of international trade. Foreign trade policy and its instruments. The international movement of capital and the international lending. International labor migration. International technology transfer. International economic integration. The international monetary and financial system. The exchange rate and its regulation. International financial markets. Payment balance.
  • Studying results: the student must learn the laws of formation of aggregate demand and aggregate supply of goods and factors of production located in international traffic; aware analysis tools open the national economy in terms of their interaction with the economies of other countries; identify trends in the development of international financial markets and financial mechanisms serving the functioning of the international economy; internalize institutional structure and regulation of the international economy; Know the laws and regularities of the functioning of the international economy will enable students to put into practice the principles of micro and macro-analysis of the relationship between states in order to obtain their mutual benefit.
  • Лектор: маг. оқытушы Талимова Г.У.
 • Өндірістік логистика
  • Пререквизиттер: «Логистика», «Маркетингтік логистика»
  • Постреквезиттер: «Коммерциялық логистика», «Ғаламдық логистикалық жүйелер»
  • Пәннің әдіснамасы: Пәннің теорилық базасы маркетинг, экономика салаларындағы отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері болып табылады. Сабақ беру процесінде мақсатты түрде келесілерді қолдану қажет: жағдайлық есептер, топтық жобалар әдісі және т.б.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Тазабеков А.И., аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Коммерциялық логистика
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері», «Логистика негіздері», «Маркетинг логистикасы», «Логистикалық жүйедегі тауар айналымы»,
  • Постреквизиттер: диплом алдындағы тәжірибе, тезисті жазу Мақсаты: коммерциялық логистиканың теориялық негіздерін оқып үйрену, сондай-ақ заманауи логистикалық жүйелерді талдаудың практикалық дағдыларын игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: бизнес логистика концепциясы, коммерциялық логистика әдістері, коммерциялық логистика стратегиясы және жоспарлау, коммерциялық логистика медиация, коммерциялық сатып алу логистикалық, логистикалық көтерме сауда сату, коммерциялық логистика, көлік қызметтері, сақтау және қойма өңдеу, қорларды басқару, ақпарат қызметі логистика, экстраполяция арқылы ағынды материалды болжау, корреляциялық-регрессиялық талдауды пайдалана отырып, ағынды материалды болжау.
  • Күтілетін нәтижелер: логистиканың негізгі ұғымдарын білу және түсіну: материалдық ағындар, коммерциялық логистикалық операциялар, коммерциялық логистикалық жүйелер, коммерциялық логистикалық қызмет көрсету, қоймалау, жүктерді өңдеу, акцияларды орналастыру.
   • практикалық жағдайларды талдауда коммерциялық логистиканың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын және тұжырымдамасын қолдана білу және логистиканың функционалдық бағыттарын жақсарту үшін тиімді шешімдерді әзірлеу.
   • жеткізушілерді, тарату жүйелерін, коммерциялық логистикалық делдалдарды іріктеудің практикалық дағдыларын меңгеру, өндірістік қуаттардың резервін есептеу және сақтау орындарына және қуаттарға сұранысты есептеу әдіснамасын меңгеру.
   • көрермендердің ерекшеліктерін ескере отырып, коммуникацияның әр түрлі нысандарында коммерциялық логистиканы дамыту туралы ақпарат беру
   • өз бетінше жұмыс істеу дағдысын меңгеріп, кәсіби білімін үнемі жаңартып отыру қажеттігін түсіну.
  • Лектор: аға оқытушы Касымова Н.Ш.
 • Инфографика және коммуникация
  • Пререквизиттер: Маркетинг, информатика, Маркетингтік зерттеулер.
  • Постреквизиттер: дипломдық жұмысты жазу
  • Мақсаты: тауарлар мен қызметтерді тиімді насихаттай алу үшін инфографиканың дамыту дағдыларын меңгеру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Инфографиканың классикалық мысалдарымен танысу. Заманауи маркетингтегі визуалды байланыс .Деректерді визуализациялау және инфографика. Деректерді жинау және талдау. Деректерді визуализациялау түрлері. Инфодизайн және инфографиканы қолданылатын практикалық дағдылар. Маркетингтік зерттеулер деректерін визуализациялау. Маркетингтік деректермен жұмыс жасау. Заманауи маркетинг және экономикадағы визуалды медиа-коммуникациялар. Анимациялық оқыту иллюстрациялар - медиа технологиясының элементтерін бейнелеу тәсілі.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • ойлау мәдениетіне ие болу; ақпаратты қабылдауды, талдауды, ақпараттарды жинақтауды, мақсаттар мен оны шешу жолдарын белгілеуге, тауарлық маркаларды маркетингтік талдауды жүргізуге;
   • тауарлық белгілердің нарықтық жағдайын және тұрақты бәсекелестік артықшылықтарын бағалау; әртүрлі сауда белгілерін, визуалды рәміздерді және логотиптерді жасау бойынша тапсырмаларды жобалау және орындау;
   • когнитивтік және кәсіби қызметте негізгі ақпаратты түсіну, сыни талдау және пайдалану үшін информатика негіздерін білу
   • мәтіндік өндіріс құрылымы мен мазмұнын, нормативтік-техникалық құжаттарды сыни талдау дағдыларын меңгереді
   • дербес жұмыс дағдыларын арттыру және ақпараттық технологияны дамыту және қолдану кезінде жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Лектор: аға оқытушы Тарская М.Н.
 • Өндірістік маркетинг
  • Пререквизиттер: Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы. Постреквизит: тезис
  • Мақсаты: өнеркәсіптік маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалық аппаратын зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: «Өнеркәсіптік маркетинг» курсы бағдарламасы өндіріс құралдарының нарықтарында маркетингтің ерекшеліктерін көрсетеді. «Өндірістік маркетинг» ұғымы ашылып, өндірілетін тауарлардың жіктелуі, өндіріс құралдары сұранысының ерекшеліктері, оларды сатып алу және пайдалану ерекшеліктері ашылады. Өндірістік мақсаттар үшін тауар нарықтарының зерттелуі, сегменттелуі және болжамдары, өндірістік маркетинг жүйесіндегі бағалар және байланыс
  • Күтілетін нәтижелер: фирмалардың және компаниялардың қызметінде өнеркәсіптік маркетинг элементтері мен принциптерін қолданудағы практикалық дағдыларды игеру.
  • Лектор: э.ғ.к. доцент., Салимова Ж.Д.
 • Стратегиялық жоспарлау
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, Менеджмент теориясы мен практикасы.
  • Преквизизиты: Адам ресурстарын басқару, халықаралық экономика, FEA
  • Оқу нәтижелері (құзыреттілік): «Менеджмент» мамандығы бойынша болашақ мамандарды білуіне ықпал ететін «Стратегиялық менеджмент» пәні бойынша әдістемесі мен әдіснамасын жетілдіру, оқылатын пәннің негізгі категорияларын меңгеру; Теориялық білімді практикада қолдануға және олардың мақсатын және кәсіби мәселелерді шешуде ролін түсіну;
   • C. іздестіру, жинау, талдау және жүйелеу арқылы аргументтер жасау және шешім қабылдау;
   • D. әртүрлі байланыс түрлерінде ақпарат беру, топта жұмыс істеу және жұмыс істеу, өз позицияларын талқылау және қорғау, шешім қабылдау;
   • E. персоналды басқару жүйесінің бөлігі болып табылатын бірқатар іс-шараларды жүзеге асыруда дағдыларды меңгереді.
 • Лектор: маг. оқытушы Лесов Д.Д.
  • Бизнес жоспарлауПререквизиттер: Менеджмент, Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Маркетинг.Постреквизиттер: Эконометрика, мемлекет және бизнес, кәсіпкерлік экономикасы, өндірісті басқару.Әдістеме. «Бизнес-жоспарлау» оның ерекшеліктері мен зерттеу мақсаты бойынша анықталады. Осыған байланысты оқу үрдісінде дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістері қолданылады: лекциялар - презентациялар, талқылаулар, ситуациялық есептерді шешумен интерактивті практикалық жаттығулар, жаңа оқу технологияларын қолдана отырып компьютерде тестілеу
  • Лектор: маг. оқытушы Жайлауов Е.Б.
 • Тәжірибелік маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экономиялық теория», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Социология», «Статистика».
  • Постреквизиттер: «Менеджмент», «Стратегиялық маркетинг», «Тауарлар мен қызметтер жарнамасы».
  • Пән әдіснамасы: маркетинг және экономика саласының отандық және шет елдік жұмыстары пәннің базасын құрайды. Оқыту барысында ситуациялық тапсырмалар, топтық жоба әдістері қолданылады.
  • Лектор: э.ғ.к. доцент Салимова Ж.Д.
 • Экологиялық маркетинг
  • Пререквизиттер: «Экологиялық маркетинг» курсын оқып үйрену үшін экономика теориясы, маркетинг, менеджмент, әлеуметтану, статистиканың жалпы теориясы, жоғары математика пәндерін білу қажет.
  • Постреквизиттер: маркетинг, тұтынушылық мінез-құлық, маркетингтік зерттеулер, маркетингтің негіздері.
  • Пәннің әдіснамасы: Пәннің теориялық негізі - отандық және шетелдік ғалымдардың маркетинг, қоғамдық қатынастар, қазіргі заманғы экономикалық, ұйымдастырушылық және коммуникациялық даму саласындағы іргелі еңбектері. Оқу үрдісінде ситуациялық есептерді, топтық жобалар әдісін, салыстырмалы талдау әдісін, әдіс әдісін және басқа белсенді әдістерді қолдану ұсынылады.
  • Лектор: э.ғ.к., доцент Даулетова А.М.

  Тәжірибе түрі. Оқу тәжірибесі

  Курс: 2.

  Мақсаты:

  Оқу тәжірибесі жоғары білім ордаларында білім алатын студенттерінің әртүрлі меншік формалары, озық кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдарда жүзеге асырылатын жоғары білікті мамандарды даярлаудың маңызды бөлігі болып табылады. Оқу тәжірибесі «Маркетинг» мамандығының жұмыс оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

  Оқу тәжірибесінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 

  - коммерциялық қызмет пен маркетингтік қызметті ұйымдастыру және басқару бойынша 1-2 курс барысында алынған білімдері мен дағдыларын нығайту;

  - жұмыс істеп тұрған сауда кәсіпорындарымен студенттердің танысуы (кез келген меншiк нысаны), сондай-ақ олардың маркетингтік қызметін талдау.

  - коммерциялық кәсіпорындардың негізгі қызметімен танысу және олардың маркетингтік бағдарлану деңгейін бағалау;

  Күтілетін нәтижелер:

  - Арнайы пәндері меңгеру кезінде алынған теориялық білімді бекіту;

  - таңдаған мамандық бойынша дағдылары мен өздік жұмыс жасай алу тәжірибесін шыңдау;

  - кәсіпорынды басқаруды ұйымдастырумен танысу;

  - басқару жүйесін маркетинг қызмет функцияларын зерттеу және бағалау;

  - бизнес-үрдістің және ғылыми-зерттеу операциялар әдістерін иелену;


  Тәжірибе түрі.  Өндірістік тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты: студенттердің оқу үрдісі барысында алған білімдерін нығайту, тәжірибелік дағдыларды алу.

  • Кәсіпорынның (фирманың)  маркетинг бөлімінің қызметі саласында тәжірибелік білім алу;
  • кәсіпорынның маркетингтік қызметі туралы жоспарлары мен есептерімен танысу;
  • Компанияның маркетингтік қызметі саласындағы мүмкін проблемаларды шешу үшін болашақ мамандарды даярлау.

  Күтілетін нәтижелер:

  • Компанияның ұйымдастыру жұмыстарымен, оның құрылымы, құрылымдық бөлімшелердің негізгі функцияларымен танысу;
  • Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды үйрену: бағалық, маркетингтік, тауарлық, коммуникациялық саясатын,  маркетингті  ұйымдастырудың ағымдағы жүйесіне сыни сипаттама беру және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
  • тікелей маркетинг бөлімінде немесе өзге де маркетингтік  қызметтерде (сату бөлімі, жарнама бөлімі, баға бөлімі) жұмыс жасау;
  • нарықтық зерттеулер, сауалнамалар, көрмелер, тұсаукесерлер, т.б. дайындау мен дамытуға қатысу;
  • маркетинг қызметін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңестерге қатысуға;


  Тәжірибе түрі.  Дипломалды тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты: Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты болашақ кәсіби жұмыс дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті студенттердің кәсіби білімдерін, тәжірибесін, жеке қасиеттерін тереңдету болып табылады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдаған тақырыбына сәйкес соңғы біліктілігі бойынша дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін материалдарды жинау.

  Диплом алдындағы тәжірибенің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

  - жалпы білім беретін пәндерді меңгеру кезінде алынған маркетингтік білімдерді бекіту, кеңейту және жүйелеу;

  - таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибесі бекіту;

  - студенттер маркетинг саласындағы мен өзіндік зерттеулерді  жүргізу дағдылары мен кәсіби құзыреттілігін арттыру;

  - дипломдық жұмыс жазу үшін қажетті тәжірибелік материалдар жинау;

  - дербес маркетингтік, басқару, өндірістік қызмет бойынша тәжірибелік әдістер мен дағдыларды меңгеру,.

  Күтілетін нәтижелер:

  Дипломалды тәжірибені өту нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

  - кәсіпорынның қызметін экономикалық реттеу;

  - жаңа талаптарды айқындау және дамыту әдістері, әр түрлі тұтынушылық топтардың қажеттіліктерін құрылымында олардың рөлін бағалау;

  - компанияның өнімі және байланыс саясатын дамыту тәсілдері;

  - маркетингтік  стратегиясын, тарату арналары және өнімді тарату жүйелері мен сатуды ұйымдастыру;

  - басқару және басқару ұйымдастыру, оның құрылымы, стратегиялық және тактикалық міндеттері; жеке функционалдық бағыттарына сипаттама;

  - жедел және стратегиялық жоспарлау және басқару принциптері;

  - объектілерді, субъектілер

  және маркетингтік іс-құрылымы;

  - маркетинг стратегиясы мен ұйымның бағдарламалары;

  - нарықтықты сегменттеу процесі мен сегменттерін таңдау критерийлері;

  - сату және баға белгілеу саясаты;

  - жарнама стратегиясы және сатуға жәрдемдесу;

  - Кәсіпорынның маркетингтік ортасын ұйымдастыру сипаттамасы (жанама және тікелей әсерлер).

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus