• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы-ПБ

 • Білім беру бағдарламасының шифры:

  7М07202

  Білім беру бағдарламасының атауы:

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (бейіндік бағыт)

  Оқыту бағыты:

  Техникалық ғылымдар және технологиялар

 • Білім беру бағдарламасы бойынша магистранттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Ақылы негізде оқитын магистранттар
  -
Білім беру бағдарламасы 7М07202 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» ҚР ҰӘҚМ 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығымен  бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты және 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген ЖЖОКБҰ-да кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (өзгертулер және толықтырулармен) Ұлттық біліктілік шеңбері, Салалық біліктілік шеңбері "Тамақ өнеркәсібі" және "Қоғамдық тамақ өнімдерін өндіру" негізінде құрастырылған.

7М07202 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» Білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

Кәсіпорынның директоры (бастығы, басқарушысы); Бас технолог; Кәсіпорынның әртүрлі учаскелерінің басшысы

Түлекке академиялық дәреже беріледі:

- Бейінді бағыт бойынша- ББ 7М07202 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" бойынша техника және технология магистрі»;

Оқу мерзімі:

Бейінді бағыт бойынша-1 жыл.

Оқыту түрі – күндізгі.

Бағдарлама дәрежесі: 7М07202 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы"  Білім беру бағдарламасы бойынша  техника және технология магистрі

Дәрежесі мен мерзімі

Бір дәреже (бір университет) - 60 кредит

Оқу орны

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

Аккредиттеу

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік, Қазақстан.

Жарамдылық мерзімі

23.12.2019-20.12.2024

Деңгей

EPVO үшін ҚР (Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 2-ші цикл; ECR (Еуропалық біліктілік шеңбері): 7-деңгей; NRC (Ұлттық біліктілік шеңбері): 7-деңгей


 • Мақсаты
  • 7М07202 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы"  Білім беру бағдарламасының мақсаты – Азық-түлік өндірісінің заманауи технологиялары мен қоғамдық тамақтану өнімдері саласында терең кәсіби құзыреттілікке ие, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие, тұрақты кәсіби өсуге және тұлғалық дамуға ұмтылатын бәсекеге қабілетті, жоғары білікті кадрларды даярлау.

 • Шет тілі (Кәсіби)/2 кредит
 • Менеджмент /2 кредит

 • Басқару психологиясы /2 кредит

 • Ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау / 4 кредит
 • Зерттеу қызметінің негіздері / 4 кредит
 • Тамақ өнімдерін өндірудің ғылыми негіздері / 4 кредит
 • Тағамдық және биологиялық белсенді қоспалар / 5 кредит
 • Тамақтану физиологиясы / 5 кредит
 • Тағам өнімдерінің заманауи биотехнологиясы және технологиясы / 5 кредит
 • Тағам өнімдерін сақтаудың заманауи технологиялары / 5 кредит
 • Қоғамдық тамақтанудың заманауи технологиялары / 5 кредит 
 • Қоғамдық тамақтану орындарындағы қызмет көрсету және сервис технологиясы / 5 кредит
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus