• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Ақпараттық жүйелер-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М06102

  Мамандығы:

  Ақпараттық жүйелер (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  1
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  1

7М06102 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы профильді бағыт бойынша екі білім беру траекториясына бөлінеді:
- Оқу траекториясы 1 - «Ақпараттық жүйелер және бизнестегі технологиялар». Мақсаты - құралдарды меңгерудің басым бағыттарының мақсаты, ақпараттық жүйелерді жобалау және жаңа технологияларды пайдалана отырып бизнес-процестерді модельдеу дағдыларын қалыптастыру. Оқытылатын пәндер: «Басқару есептерінде жүйелік талдаулар», «Заманауи бағдарламалау құралдары», «Басқару жүйелерін және құралдарын автоматтандырып жобалау», «Бизнес-процестерді модельдеу құралдары мен әдіснамасы», «Мобильді құрылғылардың ақпараттық жүйелері» және т.б Бұл пәндер ақпараттық жүйелердің негізгі түрлері мен классификациясын, ақпараттық процестердің құрылымын, іздеудің, өңдеудің және кәсіби ақпаратты ұсынудың, ұйымның компьютерлік инфрақұрылымын жоспарлау, енгізу, конфигурациялау және қолдауға мүмкіндік беретін біліктілікке ие болуға мүмкіндік береді.
- Білім беру траекториясы 2 - «Деректерді басқару». Мақсаты - деректерді ұсыну модельдерін тұтастық, ғылыми түсінуді қалыптастыру, ақпараттың үлкен көлемін ұйымдастыру, сақтау және өңдеу әдістерін, қазіргі заманғы дерекқорларды және білім базасын ұйымдастырудағы тұжырымдамалық білімді қалыптастыру. Оқытылатын пәндер: «Басқару шешімдерін қалыптастыруды автоматтандыру», «Деректерді басқару тілдері», «Деректерді өндірудің модельдері мен әдістері», «Ақпараттық ресурстарды басқару», «Бұлтты және мобильді технологиялар» және т.б. Бұл пәндер ақпараттық жүйелерді жобалаудағы классикалық тұжырымдамалар мен модельдерді түсінуді дамыту, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және қолдау үшін деректерді басқару жүйесін білу, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен IT-технологияларды әзірлеуде деректерді басқару жүйелерін қолдану мүмкіндігі.
7М06102 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері:
- мамандандырылған оқыту жағдайында: мемлекеттік органдар; өнеркәсіптік кәсіпорындар; қаржы ұйымдары және т.б .;

Түлекке берілетін дәреже:
- кәсіби бағытта - 7М06102-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техника және технология магистрі.
Оқыту мерзімі: кәсіби бағытта - 1,5 жыл.
Білім беру нысаны - күндізгі бөлім.

Бағдарлама дәрежесі:
Магистр__ техника және технология магистрі __
_7М06102_ «_Ақпараттық жүйелер_» мамандығы бойынша
(профильді бағыт)
Дәрежесі және мерзімі Бір дәреже(бір университет)
(_103_ECTS–кредиттері/ _48_каз. кредиттері)
Оқу орыны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитациялау Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА)
http://nkaoko.kz/
Қызмет ету мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 1,5 жыл мерзіміне 2017 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Деңгейі ЖБЕК үшін БШ(Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ(біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • Берілген магистерлік бағдарламаның мақсаты зерттеу аясында жоғарғы білімді мамандар дайындау,ақпараттық жүйелерді жобалау және пайдалану, ақпараттық қызметтер және кәсіпорын басқарудағы барлық деңгейлерде шешім қабылдауға жәрдемдесу болып табылады.

   Табысты түлектер мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындар мен ұйымдарда, ақпараттық жүйелерді әр салада енгізу және пайдалану, дамыту мақсатында жұмыс істей алады, яғни: ғылым және білім, телекоммуникация, әкімшілік басқару, банктер, экономика және бизнес, қызмет көрсету саласында, машина жасау, металлургия, көлік, ауыл шаруашылығы, құрылыс, түрлі технологияларды басқару, демек, бұл адам қызметінің барлық салаларын қамтиды.

 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/ пән аясы
  • Негізгі пәндер: Ақпараттық жүйелер бағдарламаларын жобалау, Заманауи бағдарламалау құралдары, Басқару жүйелерін және құралдарын автоматтандырып жобалау, Бизнес-процестерді модельдеу құралдары мен әдіснамасы, Экономикадағы зияткерлік жүйелерді жобалау, АКТ саласындағы бизнес және инновация, Мобильді құрылғылардың ақпараттық жүйелері, Бұлтты есептеу технологиялары
  • 2.Жалпы ақпарат/ Мамандану
  • Бизнестегі ақпараттық жүйелер және технологиялар.
   Мәліметтерді басқару.
  • 3.Бағыт
  • Техникалық ғылымдар
  • 4.Ерекшеліктер
  • 7М06102 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының, сонымен қатар профильдік бағытта білім беру бағдарламасы бойынша, ақпараттық жүйелерді жобалау және интеграциялау, қазіргі заманғы әдістер мен технологиялар арқылы зерделеу, ақпараттандыру саласындағы бизнес тиімділікті басқару, экономикалық-математикалық әдістер мен модельдерді терең зерттеуде сапалы білім беру болып табылады.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • 7М06102 «Ақпараттық жүйелер» бағдарлама түлектері жеке меншік және мемлекеттік кәсіпорындарда, қаржы ұйымдары және тағы да басқа профильдік бағытта жұмыс істеуге дайындалады, кәсіби қызмет көрсету объекттері болып: инженер, бағдарламашы, системотехник, желілердің әкімшісі, біліктілігіне сәйкес автоматтандырылған басқару жүйелерінің инженері.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Докторантура
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Білім беру бағдарламасы ІТ-технологиялармен жұмыс істеуге бағытталған қолданбалы сипаттағы оқытуды қамтиды. Білім беру барысында бағдарламалық жасақтама бумалары, модульдік білім беру оқу курстары, электронды оқулықтар, слайд-фильмдер, бейне дәрістер, қашықтықтан оқыту, вебинарлар, әдістер қолданылад: командада жүмыс істеу, дәрістік пікірталас, жұптық дәріс, қатемен дәріс, дальтон жоспары, проблемалық дәріс, ойын әдістері, ( брейн-ринг, іскерлік ойындар, Менің ойыным, Қарсылыстар, Сабақ үстіндегі емтихан және т.б.) сонымен қатар лабораториялық және практикалық сабақтар өткізу кезінде виртуалды зертханалық кешендер. Магистранттарды олардың идеялары мен жұмыстарын қолдау және коммерциялауға бағытталған кафедралық ғылыми – зерттеу тақырыптары аясындағы жобаларға қатысуға тарту. Сондай-ақ, магистранттар ШЫҰ жобаларға қатысуға және жақын және алыс шет елдерде ғылыми оқуға мүмкіндігі бар.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Университетте магистранттардың оқу сапасын ішкі-университеттік бақылау жүйесі іске асырылады, ағымдық, мерзімдік, аралық және қорытынды білім бақылауларын құрайды. Бағалау әдістері: ауызша сұрастыру, зертханалық жұмысы туралы есептер, оларды қорғау, жобалау туралы есептер, жеке тапсырмалар орындау, коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмыстары, презентациялар, семинарлар, рефераттар, сынақ тесттер және т.б.
   Магистранттардың оқу және сабақтан тыс жетістіктері 100-балдық рейтингтік жүйе ағымдық білім деңгейін бақылау және аралық аттестация бойынша жүзеге асырылады. Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылаудың максималды көрсеткіштері ретінде анықталады-60% және аралық аттестация (емтихан ) - 40% құрайды.
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   - ғылыми білімді дамытудағы қазіргі үрдістерді білу, жаһандық шаруашылық серіктестіктердің, экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортаның қазіргі жай-күйін түсіну;
   - кәсіптік қызметте танымдық ғылыми әдістерді қолдана білу, процестер мен құбылыстарды зерттеуге қолданыстағы ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді сыни талдау;
   - ғылыми білімдердің әдіснамасын, экономикалық құрылымның өзгеруінің негізгі қозғаушы күштерін, инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшеліктері мен ережелерін білу;
   - ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, кәсіби деңгейде шет тілін білу;
   - кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану, экономикалық қызмет және кәсіпорын ұйымдастыру және басқару саласындағы ғылыми талдау және практикалық мәселелерді шешу стандартты ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу үшін дағдыларды, кеңейту және күнделікті кәсіби қызметі мен докторантурада үздіксіз білім беру үшін қажетті білім тереңдету;
   - үздіксіз білім жаңарту және кәсіби дағдылары мен қабілеттерін кеңейтуді қамтамасыз ету үшін мамандық бойынша ғылыми-зерттеу әдіснамасы саласында тәжірибелі болу.
  • Спецификалық біліктіліктер
  • 7М06102 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистранттар келесі біліктілікке ие:
   - заманауи ақпараттық технологияларды дамытудың үрдістері мен тәсілдері, ақпараттық жүйелерді модельдеу әдістері туралы білімдерге ие болу;
   - ақпараттық жүйелердің негізгі түрлерін және жіктелуін, ақпараттық процестердің құрылымын, іздеудің, өңдеудің және кәсіби ақпаратты ұсынудың әдістерін білу;
   - ұйымның АТ-инфрақұрылымын тиімді жоспарлау, енгізу, конфигурациялау және қолдауды білу;
   - заманауи құралдарды пайдалана отырып, бағдарламаларды әзірлеуге, ақпараттық жүйе үшін техникалық құжаттарды жасай білуге, ақпараттық жүйелерді дамыту мен енгізуде өздік және шетелдік тәжірибені талдау;
   - ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-аппараттық жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, архитектураны таңдау және ақпараттық жүйелердің жабдықтарын жинақтау;
   - ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін белгілі бір салаларда дамыту және енгізу әдіснамасында білімді болу.
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесідей қабілеттерді көрсете алады:
   - бизнес-құрылымдардың заманауи алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау дағдыларын игеру;
   - ақпараттық жүйелердің жекелеген модульдерін жобалау;
   - ақпараттық жүйелерді құру бойынша жобалық құжаттаманы әзірлеу;
   - ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешу үшін бағдарламалық кешендерді әзірлеудегі заманауи математикалық модельдерді және әдістерді қолдану;
   - ақпараттық жүйелерді компьютерлік жобалау мен зерттеудің стандартты пакеттері негізінде процестер мен объектілерді модельдеуге;
   - қызметтің келесі түрлерін ұйымдастыруға қатысу: ұйымдастыру-технологиялық, жобалау, сервистік-өндірістік, өндірістік-технологиялық;
   - бағдарламалық қамтамасыз етуді, дерекқорларды, веб-қосымшаларды, әкімшілік желілерді жобалау және дамыту.
   - техникалық тапсырмаларды тұжырымдау және аппараттық және / немесе бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге қатысу.
   - CASE-құралдарын пайдалана отырып, күрделі комплексті құруда заманауи технологияларды қолдану, әзірленген жүйелердің сапасын бақылайды.
 • «Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау» 3 кредит/5 ECTS
  • Курстың мақсаты ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау сұрақтарын, ақпараттық жүйелерге талаптарды іске асыратын программалық компонеттердің құрылымы мен жиынын таңдау, казіргі кездегі әртүрлі типті ақпараттық жүйелерді оқып үйрену болып табылады.
   Берілген пәнді оқудың алдындағы пәндер тізімі: «Ақпараттық жүйелердің негіздері», «Ақпараттық технологиялар», «Мәліметтер базалары жүйелері», «Ақпараттық жүйелерді жобалау» (бакалавриатта).
   Берілген пәнмен байланысты пәндер тізімі: «Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымы», магистрлік диссертацияны дайындау.
   Пәндерді оқу барысында магистранттар міндетті:
   түсіну қажет:
   ақпараттық жүйелердің қосымшалардын жобалау негіздері туралы, ақпараттық жүйелердің қосымшаларының түрлері және құрамы туралы, қосымшаларды құрадың құрал саймандары туралы, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын мастабтау және бақылап отыру туралы көрінісі болуы керек;
   білу қажет:
   ақпараттық жүйелердің қосымшалардын жобалау негізгі талаптарды, ақпараттық жүйелердің бағдарламалық компоненттерін, ақпараттық жүйенің функциональды тапсырмаларын, әртүрлі типтегі заманауи ақпараттық жүйелердің білуі керек;
   қолдана білу:
   функционалды құрылымды таңдауды және ақпараттық жүйенің бағдарламалық компоненттерін жобалауды, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалаудың заманауы технологияяларын қолдануды жасай алуы керек;
   меңгеруі қажет:
   казіргі кездегі программалық косымшаларды құру технологияларын қолданып ақпараттық жүйенің тиімді жұмысын қамтамасыз ететін, ақпараттық жүйелердің қосымшаларын практикалық жобалау дағдылары болуы керек;
   құзіретті болу:
   ақпараттық жүйелердің қосымшаларын бақылау және жобалау әдістерінде, қосымшалардың тиімді жұмыс жасауын бағалауда компетенті болуы керек.

   ФИО лектора: д.т.н., профессор Тен Т.Л.

 • «Психология» 2 кредита/3 ECTS
  • Жоғарғы оқу орнындағы оқыту аймағы білім беру жүйесіндегі мамандарды кәсіби даярлау барысында ерекше жауапты орынды алады. Білім беру мазмұны – экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды факторы ретінде тұлғаның өз бетінше дамуына жағдай туғызуға бағытталу қажет. Сонымен, білім беру жүйесінің барлық сатылары мен кезеңдеріндегі мақсаты – тұлғаның жан жақты дамуына жағдай жасау.
   Білім беру бағдарлары халықаралық деңгейде мойындалған білім алушының интеллектуалдық функциялары мен қабілетінің дамуы мен сұраныстарын, оның өзіндік ашылулары үшін мүмкініктермен қамтамасыз етеді.
   Дүние жүзіндегі білім беру шеңберіне кіру бағытында қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, әсіресе педагогикалық психология теорися мен практикасында маңызды өзгерістер болып жатыр. Адамның танымдық іс-әрекетінің инновациялық тәсілдерін белсенді меңгеруді бағдарлау, оның жетекші білім берудің негізіндегі оқытуды жаңартуда іске асады. Соңдықтан, қазіргі психолоияда оқыту процесінің тиімділігі көтеруге, білім беру жүйесіндегі ғылыми негізделген және практикалық инновацияның іске асыруға үлкен мүмкіндіктері бар.
   «Психология» курсы барлық мамандықтарда оқитын магистранттарға және олардың психология аумағындағы оқыту мен тәрбиелеудегі рефлексиялық дамуына, психологиялық қорларды кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін көтеру мақсатында қолдануға епті және терең меңгеру үшін арналған. Сол себепті, мамандардың психологиялық-педагогикалық дамуын жете білу үшін, жоғары білім беру жүйесінде қоғамның жаңа бағдарларын өрбіту бұл курстың өзектілігін анықтайды.
   «Психология» курсының мақсаты магистранттарға жоғарғы мектеп психологиясын оқытудың негіздері мен педагогикалық іс-әрекет аумағындағы психологиялық білімді қолдану жоспарында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
   Пәнді оқыту міндеттері:
    жоғары мектепте білім беру процесінің психологиялык-педагогикалык мәнін ашу;
    «Психология» курсы аркылы магистранттарға жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік және педагогикалық психология негіздерін, теориялық концепциялары және эмпирикалық зерттеулері туралы толық мағлұмат беру;
    казіргі уақыттағы жоғары мектеп дамуы тенденцияларын қарастыру;
    магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойларын дамытуға мүмкіндік беру:
   а) әрбір жеке адам ойларының тереңділігі мен қабылдауы кайталанбайтындығын, оның психикалык тұрпатына байланысты.
   б) адамға деген қатынасты жоғары құндылык ретінде дамыту. Бұл студенттердің басқа мақсаттарға жету үшін пайдалануынан сактайды.
   в) адам психикасының белсенді шығармашылық сипаттағы туралы ойларын қалыптастыру. Бұл психикаға тура араласуға оны өзгертуге болмайтындығын мойындауға көмектеседі. Дағды, і-скерлік, білім, тұлға қырлары, қызығулары мен кұндылыктардың барлығы іс-әрекетте калыптасады және өзгереді.
   г) адам психикасының жаңа білім алуының кайнар көзі оның баска адамдармен қарым-қатынасы негізгі қозғаушы күші деп түсіну керек.
   «Психология» курсын оқыту нәтижесінің нәтижесінде магистрантгар мынандай негізгі біліктілікті (білім, іскерлік, дағды) меңгерулері кажет.
   Білуге тиіс:
   - педагогикалык іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялык табиғаты туралы;
   - танымдық іс-әрекетке кіретін психикалык қасиеттер мен процестер туралы;
   - психологиялық-педагогикалық әсер ету спецификасы мен мазмұны туралы;
   - студент тұлғасына әсер ету объектілерінің индивидуалды ерекшеліктері туралы.
   Іскерлік:
   - жоғары оқу орны оқыту процесінде қазіргі окыту әдістері мен кұрал- жабдықтарын тиімді колдана алу;
   - сабакты өткізуге және оған дайындалуға кажетті психологиялық- әдістемелік қорларды пайдалана алу (лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан);
   - студент тұлғасы және студенттік топтарға зерттеу жүргізудің адекватты психодиагностикалық әдістерін колдана алу.
   Практикалық дағдыларды иелену:
   - кәсіби іс-әрекет аймағындағы коммуникация орнату әртүрлі аспектілер бойынша оқыту процесін баскару;
   - кәсіби рефлексия процесі және іс-әрекет нәтижелері;
   - психологиялық әсер ете алудың негізгі тәсілдерін меңгеру;
   - тиімді кәсіби қарым-қатынас.
   «Психология» курсының мәні тұлғаның кәсіби-бағдарланған шығармашылық потенциялының өсуімен және қалыптасуымен анықталады.
   Магистратура түлектері келесі кәсіби іс-әрекет түрлерін аткара алады: оқу- тәрбиелік, ғылыми-зерттеу, диагностикалык, түзету және мәдени-ағартушыльқ.
   «Психология» курсы магистранттардың философия, әлеуметтік психология, педагогикалық психология жэне т.б. пәндер бойынша алған білімдеріне негізделеді.
   «Психология» курсы «Жалпы психология», «Жоғарғы мектеп педагогикасы» және баска да психологиялык пәндермен өзара байланысты.
   «Психология» пәнінің бағдарламасы 6М050300-Психология мамандығы бойынша білім берудегі мемлекеттік жалпы міндетті стандартка сәйкес дайындалды.

   Дәріскердің аты-жөні: п.ғ.к., доцент С.К. Кенжебаева

 • «Шетел тілдері (кәсіби)» 2 кредит/3 ECTS
  • Қазақстан Республикасының казіргі даму кезеңінде шет тілді білім елдегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді жүзеге асырудағы маңызды қор, полимәдениеггі және мультилингвалды коғамдағы адамның табысты әлеуметтік іс-әрекетінің негізгі кұралы, жалпыпланеталық дүниетанымы бар жеке тұлғаның мәдени және зияткерлік дамуы мен тәрбиеленуінің факторы болып табылады.
   Қазіргі уакытта шетел тілдерін терен меңгерген университет бітірушілеріне әлеуметтік тапсырыс қалыптаскан, осыған байланысты жаңа формациялы мамандар дайындауда шетел тілінің рөлі едәуір артып келеді. «Шетел тілі» пәні магистрлер - жоғары білімнің екінші сатысы мамандарын дайындау жүйесіндегі басқа курстар арасында ерекше орын алады, өйткені жас егемен Қазакстанға кажетті жалпы әлемдік академиялық білімдерге кол жеткізудегі шетел тілдерінің маңызы баға жеткісіз болып табылады.
   Тілдік емес жоғары оку орнындағы кәсіби және ғылыми-зерттеу
   магистратураларында шетел тілдерін үйрету болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық максаттары үшін тілді жалғастырушы деңгейде меңгеруше бағытталуы керек, бұл магистрлердің мамандыктың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін пайдалануына, ғылыми-акпараттык базасын кеңейтуіне, ғьлыми ақпаратты пайдалану, негіздеу, сендіру, ғылыми полемика, академиялық жазу біліктерін меңгеруге мүмкіндік береді.
   Шетел тілін магистратурада оқытудың ерекшелігі өзекті жалпы ғылыми
   және арнаулы әдебиеттерді оқу, инновациялык әдістер мен технологияларды
   пайдалану және заманауи кұралдарды тарту болып табылады.
   Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктерін ары карай дамыту негізінде шет тілді білімнің халыкаралык стандарттары шеңберінде коммуникативтік кұзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.
   Бұл мақсатқа «Шетел тілі» пәнін оқытудың нақты оку міндеттері сәйкес келеді:
    жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түрінде шетел тілінде ауызша байланыс жасау дағдыларын жетілдіру;
    мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және коғамдык-саяси бағыттағы мақалаларды оку және соңынан өндеп, алынған ақпаратгы өз түсінігінше
   пайдалану дағдыларын ары қарай дамыту;
    шетел тіліндегі ғылыми ақпаратты жалпы кабылданған негізгі
   формаларда жазбаша мазмұндауға үйрету;
    маманды дайындау бағыты бойынша іскери сөйлеу жанрларының ресми-іскери және ғылыми функционалдык стильдерді лингвистикалық
   сипаттамаларын зерттеу;
    жалпы ғылыми және кәсіби бағытталған аутентивті мәтіндерді шетел
   тілінен оқыту тіліне және оқыту тілінен шетел тіліне аудару дағдыларын жетілдіру;
    кәсіби бағытталған мазмұндағы материалдар негізінде тыңдау;
   дағдыларын ары карай жетілдіру.
   Магистратурадағы шетел тілі курсы сабақтастық талаптарына жауап береді
   және үш сатылы жоғары білім буындарының бірі болып табылады. Бұл типтік бағдарлама шетел тілін оқытуды жалғастыруға, алдыңғы сатыда кұрылған базаны жетілдіруге бағытталған және бакалавриаттағы «Шетел тілі» пәнімен тығыз байланысты. Бұдан басқа, шетел тілін оқыту студенттің казак және орыс тілдерінің практикалық курстарында алған лингвистикалық білімдеріне, сонымен қатар, магистранттың мамандығы бойынша біліктері мен дағдыларына сүйенеді.
   Студентгер «Шетел тілі» пәнін оку барысында магистранттың ғылыми
   жобасымен байланысты арнайы әдебиетпен жұмыс жасайтындыктан, олар шетел тілін үйрену үрдісінде алған білімдерін өздерінің курстық және магистрлік диссертацияларын корғау үшін белсенді колданады. Бұдан басқа, магистранттар шетел тілі бойынша білімдерін, алған біліктері мен дағдыларын кез келген қатар оқылатын жақын пәндерге колдана алады.
   Осылайша, «Шетел тілі» курсын аяктаған магистрант:
    оқитын шетел тіліндегі материалды ғылыми мазмұндаудың функционалдык-стильдік сипаттамаларын,
    шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми терминологиясын
   жэне терминологиялық астарын,
    халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат жазысудын
    негіздерін білу;
    таңдаған мамандығы бойынша тұпнұска әдебиетті еркін окып, аудару, алынған акпаратты өндеп, өз түсінігінше пайдаланып, бағалай,
    ғылыми ақпаратты жазбаша түрде (реферат, аңдатпа, түйіндеме) бере,
    кәсіби пікірсайыстар, ғылыми дебаттар, жарыссөздер, "дөңгелек үстел" сұхбаттарына қатыса,
    ғылыми зерттеуін ұсыну үшін (семинарларда, конференһияларда,
   симпозиумдарда, форумдарда) сөйлей, тікелей және жанама қарым-қатынас кезінде көпшілік алдындағы сойлеуді (лекциялар, баяндамалар, теле- және интернет бағдарламаларын) тындау аркылы кабылдап, түсіне алуы:
    мамандығы бойынша монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссљз, ғылыми пікірсайыс, "дөңгелек үстел" сұхбаттары) ауызша карым-катынас жасау,
    мамандығы бойынша ақпараттық материалды мазмұндаудың жазбаша түрлерін (ғылыми баяндама, хабарлама, тезистер, постерлік баяндама, реферат, андатпа) дайындау,
    шетел тіліндегі лексикографиялық дереккөздермен (дәстүрлі және online) жұмыс істеу,
    шетел тілін окытудың заманауи кұралдарын (шетел тілдерінің ұлттык корпустарын) колдану дагдыларьіна ие болуьі керек.
   Оку жоспары бойынша шетел тілінің практикалык сабактарына тек дәрісханалық қана емес, магистранттардын өздік жұмыс түрлері (МОӨЖ) де бөлінеді. Осыған байланысты МОӨЖ үшін жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы мәтіндерді окып, аудару, яғни материал ауызша және жазбаша тапсырылатын «академиялық оку» ("academic reading") дегі аталатын жұмыс түрі бөлінеді, соңынан бакьлау кезенінде жұмыстың бұл түрі магистранттардың реферат түрінде және/немесе ауызша тапсыратын жеке жобалау жұмыстарына негіз болады.
   Бұл бағдарлама осындай типті бағдарламаларға тән ұсынылатын дәстүрлі белімдерден: кіріспеден, негізгі бөлімнен, магистранттың өздік жұмысына арналған тапсырмалардан, магистранттың өздік жұмысына арналған такырыптардан, білімді бақылауға және бақылау түрлерне қойылатын талаптардан, ұсыналатын әдебиеттер тізімінен тұрады.

   Дәріскердің аты-жөні: ф.ғ.к., профессор Г.Т.Аубакирова, п.ғ.к., доцент Г.Н Ертысбаева

 • « Менеджмент» 1 кредит/2 ECTS
  • «

   Қазақстанның жаһандық экономикаға және жаһандық нарыққа кіруі,
   қалыптасқан жаңа халықаралық еңбек бөлінісі, ұлттык экономиканың алдағы
   жаңғыруы елдегі бәсекелік қабілетті және табиғи капиталды дамыту мен тиімді
   пайлдалануды қажет етеді. Осы саладағы ел алдында тұрған проблемалардың
   шешімі әр-түрлі деңгейдегі күрделі жүйелерді басқаруға және ел экономикасының әртүрлі салаларын басқаруға бағытталған университеттік білімге негізделген менеджерлердің кәсіби бөлігіне байланысты.
   «Менеджмент» пәні күрделі және өзгермелі ортада қызмет ететін заманауи ұйымды тиімді баскарудың әдістері мен кағидасын және әдістемесін қарастырады.
   «Менеджмент» пәнін оку магистранттарға тәжірибелік қызмет ету саласында басқару шешімдерін қабылдауға, баскарушылық қызмет дағдысын дамытуға және ғылыми ойлауын дамытуға мүмкіндік береді.
   Осы бағдарламада менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері, менеджменттің мақсаты мен функциялары, әдістері, мазмұны логикалық жалғасымдылықпен қарастырылады. Менеджмент, нарықтық экономикада
   субъектілердің ерекше шаруашылык жүргізуін және кәсіпкерлік сипаттағы
   экономикалық қатынастар жүйесін, нарыктык конъюнктураға нақты әсер ететін бәсекелік күрестің шарттарын басқаруы ретінде қарастырылады.
   Магистранттар бұл пәнді түсіну үшін келесі пәндердің мазмұнын білу
   керек: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономикадағы математикалық әдістер», «Маркетинг», «Халыкаралык экономикалық қатнастар және халыкаралык экономика».
   Магистрант «Менеджмент» курсын меңгерерде келесілерді келесілерді білетін болады:
   - менеджменттің заманауи жағдайда дамуының ең соңғы тенденцияларын;
   - «үйым-сыртқы орта» қарым-қатынастарын;
   - өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделме ұйымдарды жобалауды;
   - ұйымдастырушылық қылық динамикасын, замаанауи жағдайда көпбасшылық сипатының өзгеруін;
   - ынталандырудың заманауи тәсілдемелерін, үйымдардағы командалар типтерін сәкестендіру;
   қолынан келетін болады:
   - үйымның өзгермелі сыртқы ортамен өарым-қатынасын талдау;
   - тез өзгермелі ортада жоғары тиімді жоспарлауды ажырату;
   - заманауи командалық және желілік құрылымдарды айыру;
   - сапаны кешенді басқару тұжырымдамасын әзірлеу;
   дағдыларды иемденетін болады:
   - дағдарыс жағдайда тиімді басқару;
   - корпоративті мәдениет пен сыртқы ортаның өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету;
   - заманауи жағдайда тиімді шешімдерді қабылдауға көмектесетін моделдер мен әдістерді қолдану;
   - мультимәдениетті командаларды басқару, көпбасшылықтың негізгі тәсілдерін бағалау, ынталандырудың заманауи тәсілдемелерін қолдану, дағдарыс жағдайда коммуникацияларды іске асыру, бақылау мен сапаны кешенді басқару.

   Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., аға оқытушы Гелашвили Н.Н.

 • «Басқару есептерінде жүйелік талдаулар» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: құралдарды және басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау
  • Мақсаты: қоршаған ортаның шындықты күрделілігін түсіну үшін күрделі жүйе ретінде ұсынуға қажетті магистрлік білім алу; оңтайлы бақылау мен мінез-құлық қағидаларын анықтауға байланысты басқару міндеттерінің ерекшеліктерін зерттеу;салыстыру және таңдау модельдерін жасау, қақтығыс кезінде тәуекел мен белгісіздікке шешім қабылдау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Системология. Қолданбалы жүйелердің жалпы теориясы. Жүйелік талдау. Имитациялық модельдері, жүйелер, әдістер. Білім және сараптама жүйелерінің модельдері. Оңтайлы басқару. Салыстыру және таңдау модельдері. Шиеленіс, тәуекел, белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Эмпирикалық-статистикалық модельдеу. Динамикалық модельдер мен зерттеулер. Техникалық, өндірістік, экономикалық, экологиялық жүйелердегі басқару мәселелері. Болжалды даму. Жақсарту және оңтайландыру. Сенімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: Жүйелік теория мен жүйені талдау саласындағы құзыреттілік, модельдеу, модельдеу білімі, динамикалық модельдер, оңтайландыру модельдері.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Басқару шешімдерін қалыптастыруды автоматтандыру» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Ақпараттық ресурстарды басқару
  • Мақсаты: әртүрлі пәндік облыстарда басқару шешімдерін әзірлеу үшін экономикалық және математикалық әдістер мен есептеу құралдарын қолдану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру.
  • Краткое описание курса: Экономикалық және математикалық модельдеу принциптері. «Министрлік-кәсіпорын» жүйесінің ең қарапайым моделін құру. Экономикалық үдерістерді модельдеу мәселелеріндегі ойын теориясының элементтері. Экономикалық процестерді талдаудың экономикалық және математикалық әдістерінің түрлері. Динамикалық процестерді детерминативті моделдеу теориясының негіздері. Экономикалық үдерістерді модельдеу және болжау. Мемлекеттік бюджеттің модельдері. Салық жүйесінің модельдері. Банк жүйесінің модельдері.
  • Күтілетін нәтижелер: Экономикалық үдерістер мен жүйелерді олардың кәсіби мүдделері саласында модельдеу мүмкіндігі; олардың ақпараттық қажеттіліктерін қалыптастыру; экономикалық және математикалық әдістерді қолдануды талап ететін практикалық есептерді жасау.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Қазіргі заманғы бағдарламалау құралдары» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Мобильді құрылғылардың ақпараттық жүйесі
  • Мақсаты: бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясының әдіснамалық негіздерін оқып үйрену, белгілі бір функционалдық аймақтағы бағдарламаларды қалыптастыруда осы технологияларды қолдану.  
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бағдарламалық қамтамасыз етудің заманауи құралдары. Бағдарламалық жасақтама дизайнында ыдырау және абстракция. Объектілі-бағытталған бағдарламалау әдістемесі. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің технологиялық құралдары мен технологиясы. Microsoft Visual C тілі.
  • Күтілетін нәтижелер: Бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдірудің заманауи құралдары саласындағы біліктілік, Visual C тілінде бағдарламалау дағдыларын игеру.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Деректерді басқару тілдері» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Деректер базасын құру (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Объектілі-бағытталған дерекқорлар  Мақсаты: Деректерді басқарудың заманауи тілдерін құрастыру және сыныптау принциптерін оқып үйрену, сондай-ақпрактикалық мәселелерді шешу үшін студенттердің негізгі дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: SQL тілінің негіздері. Деректерді басқару тілдері. SQL үшін ANSI стандарт. Қолданудың негізгі бағыттары. SQL командаларының түрлері. SQL мәлімдемелері. Деректер түрлері. Тұрақтылар. Өрнектер. Функциялар. Деректер базасын құру. DDL тілі. SQL схемалары. Кестелер: жасау, бірегейліктің шарттары, жою, бүркеніштер, индекстер.Деректерді өңдеу. DML тілі. Жаңа деректерді қосу. Деректерді жою. Деректерді жаңарту. Сұраулар. DQL тілі. SQL командаларының түрлері. Деректерді өңдеу. DML тілі. MS SQL Server деректерін басқару үшін сұрауларды пайдаланыңыз.
  • Күтілетін нәтижелер: Деректерді басқару тілдерінің негізгі ұғымдарын білу, заманауи бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын пайдалану, SQL қосымшаларын жасауға мүмкіндік беру.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Тәжірибені жоспарлаудың модельдері мен әдістері» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: математикалық талдау, компьютерлік моделдеу негіздері (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Бизнес-үдерістерді модельдеу әдістері мен құралдары, Экономикадағы зияткерлік жүйелерді құру
  • Мақсаты: эксперименталды жоспарлау модельдері мен әдістерін зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Модельдеу теориясы, қазіргі жағдайы және IP моделдеу мәселесінің жалпы сипаттамасы.Модельдеудің әдіснамалық негіздері. Танымдық процесс ретінде модельдеу. Ақпараттық жүйелерді зерттеуде және жобалауда модельдеуді қолдану. Модельдеу жүйелерінің типтерін жіктеу. Классикалық (индуктивті) тәсіл. Жүйелік тәсіл. Компьютерде жүйелерді модельдеу мүмкіндіктері және тиімділігі.Детерминистикалық, стохастикалық, статикалық, динамикалық, дискретті, дискретті-үздіксіз, ақыл-ой, көрнекі, гипотетикалық, аналогтық, символикалық, лингвистикалық және символикалық модельдеу. Аналитикалық және симуляциялық модельдеу. Объектінің математикалық моделі. Үздіксіз детерминирлі модельдер. Автоматты басқару жүйесі. Тәжірибені жоспарлау әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: Модельдеу принциптерін білу, IP-модельдерді таныстыру әдістерін білу, объектілерді, үрдістерді, құбылыстарды қалыптастыру әдістерін, оларды компьютерде қолдану, модельдеу технологиясын меңгеру, математикалық және алгоритмдік формаларда үлгілерді ұсыну.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Деректердің зерттеудің интеллектуалдық анализі мен әдістері» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Шешімдерді қолдаудың модельдері мен әдістері
  • Мақсаты: Деректерді өндіру әдістерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шешімдерді қолдау жүйелерінің міндеттері. Дерекқор шешімдерді қолдау жүйелерінің негізі ретінде. Шешімдерді қолдау жүйелерінің сәулеті. Деректер қоймасының тұжырымдамасы. Деректер қоймасын ұйымдастыру. Көпөлшемді деректер моделі. OLAP - жүйенің анықтамасы, негізгі түсініктер. Концептуалдык өпөлшемді деректерді ұсыну. OLAP - жүйелерінің сәулеті. «DataMining» - интелектуалды деректерді өңдеу. Деректерді құрастыру құралдары. Көпөлшемді деректерді талдау міндеттері. Болжау әдістері.
  • Күтілетін нəтижелер: Деректерді өндірудің қазіргі заманғы əдістері мен жүйелерін пайдалану негізінде шешімдерді қабылдау үшін ақпаратты кешенді талдауды жүзеге асыратын, деректерді өңдеу теориясының негізгі түсініктерін білу.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Басқару жүйелерін және құралдарын автоматтандырып жобалау» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару есептерінде жүйелік талдаулар
  • Постреквизиттер: Экономикадағы интеллектуалды жүйелерді жобалау
  • Мақсаты: объектілер мен басқару жүйелерінің автоматтандырылған жобалау құралдарын зерттеу.
  • Краткое описание курса: Құралдар мен басқару жүйелерінің жобалау кезеңдерін кешенді автоматтандырудың аспаптық құралдары мен технологиялары. Жобалау кезеңін автоматтандыруда SSА модельдері мен әдістерін талдау. SSA синтезінің моделі және дизайн фазасын автоматтандыру үшін жобалық шешімдерді тексеру. SSA синтезінің моделі және дизайн фазасын автоматтандыру үшін жобалық шешімдерді тексеру
  • Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибелік дағдыларды игеруге және дизайн фазасын кешенді компьютерлендіруде техникалық жүйелер мен автоматтандырылған жобалаудың модельдерін, әдістерін және құралдарын қолдану.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «АЖ автоматтандырылған жобалау құралдары» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Таратылған жүйелердің технологиялары және параллельді есептеу
  • Мақсаты: жобалау, кәсіптік бағдарланған ақпараттық жүйелер, экономика саласындағы ақпараттық процестерді модельдеу әдісі, әдістемелік және алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды меңгеру, жүйелі және егжей-тегжейлі АЖ жобаларын құру дағдыларын дамыту.
  • Краткое описание курса: IP саласындағы стандарттар мен профильдер. IP-дизайн құралдары. IP-ті жобалау әдістемесі мен технологиясы. IP-дизайнына құрылымдық көзқарас. SADT әдістемесі. Бизнес-процестер мен ақпараттық ағындарды модельдеуге арналған технологиялар мен құралдар. IP-дизайнына объектілі-бағытталған көзқарас. RUP әдістемесі. IBM Rational технологиялары мен құралдары. Сәулеттік тәсіл. Захманның әдісі және сәулет өнерін сипаттаудың басқа әдістері.Технологиялар мен құралдар IBM Rational / Telelogic System Architect Негізгі бизнес модельдері (MRPII, ERPII, HRM, CRM және басқалар). ITIL әдістемесі негіздері, ITSM. Жүйені жобалау әдістемесі.Ақпараттық жүйелерді құру үдерісіндегі жүйелік дизайнның рөлі. Жүйелік дизайнның мақсаты. Жүйенің жобалау процесінің кезеңдері.Жүйелік дизайнның нәтижелері. Ақпараттандыру объектісін алдын-ала зерттеу. Жоба алдындағы зерттеу нәтижелерін талдау. Жүйеге қойылатын талаптарды қалыптастыру. Функционалдық және функционалды емес талаптар.Жүйелік жобаны әзірлеу. Жүйелік жоба үшін ТК құру. IP-де жүйелік жобаны құру кезеңінде жобаларды басқару. Жобаның құнын бағалау. Жобаның экономикалық тиімділігін бағалау. IP компоненттерінің егжей-тегжейлі жобалау негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: қолдану аумақтарын талдау әдістерін білу, ақпараттық қажеттіліктер, IP талаптарын қалыптастыру және домендік модельдеу құралдарын иелену.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., профессор Омарова Ш.Е.
 • «Бизнес-процестерді модельдеу әдістері мен құралдары» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Эксперименттерді жоспарлау әдістері мен модельдері.
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: процестерді бақылау, модельдеу және талдау, бизнес-процестерді оңтайландыру, ұйымдастырушылық процестерді моделдеу және талдау үшін заманауи аспаптық жүйелермен таныс.
  • Краткое описание курса: Модельдеу әдістемесі және оны іске асыру. Қызметтің кешенді сипаттамасы. Тұсаукесер түрлері және сипаттама деңгейі. ARIS аспаптық жүйесі. Аспаптық жүйенің модульдері.Негізгі ARIS модульдерін шолу. ARIS Business Architect, модульдер және ARIS Easy Design модульдері (функционалдық шолу және салыстырмалы сипаттамалары).ARIS үшін бастапқы параметрлер. ARIS Explorer және ARIS Designer туралы негізгі ақпарат. Ұйымның тақырыптық бағыттарын модельдеу.Модельдеу жұмыстары және модельдеу процестері. Ұйым қызметіндегі тақырыптық бағыттар. Сипаттама деңгейлері. Қызмет модельдеудің жалпы принциптері. Ұйым қызметінің ықпалдасқан сипаттамасы. ARIS дерекқорымен жұмыс істеу: модельдерді құру. Дерекқорды біріктіріңіз. Түрлі дерекқордан ақпаратты біріктіру.
  • Күтілетін нәтижелер: бизнес жүйелерін зерттеу және талдау жүргізу, формалық үлгілер түрінде олардың сипаттамаларын қалыптастыру, бизнес-үдерістерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру, бизнес-үдерістерді басқарудың сандық болжамын және модельдеуін жүзеге асыру.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Жүйелік инженерия» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: әртүрлі типтегі және кешенді жүйелерді құру (дамыту) бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі.
  • Краткое описание курса: Жүйелік инженерияға кіріспе. Жүйелік инженерия тарихы, оның тақырыбы. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу және пайдаланудағы жүйелік инженерияның орны. Жүйелік инженерияны бағдарламалық қамтамасыз ету және жобаларды басқарумен байланыстыру. Жүйелік инженерияны басқару процестері. Жүйелік инженерия стандарттары. Жүйенің тұжырымдамасы. Жүйенің элементі. Жүйенің түрлері. Жүйенің сипаттама топтарының көптігі. Функция - дизайн - процестер - материал, эволюция, жүйелік ойлау мен жүйелік инженерия арасындағы байланыс. Жүйенің өмірлік циклінің нысаны және оны таңдау.Өмір циклінің сипаттамасы. Түрлі жүйелердің өмірлік циклінің типтік нұсқалары. Бақылау пункттері және ресурстарды бөлудің түзетулері. Инженерлік және басқару жүйелерінің өмірлік циклінің сипаттамалары. Тәжірибенің стандартты сипаттамасының пішімі (ISO 24774): атауы, мақсаты, нәтижелері, құрамы (оқиғалар мен жағдайлар). Тәжірибе жүргізу әдістерін көрсетудің жоқтығы. Әдіс пен құралдарды таңдау қажеттілігі.Инженерлік талаптар тұжырымдамасы. Талап түрлері: мүдделі тараптардың талаптары, жүйелік талаптар, логикалық сәулет талаптары, физикалық архитектуралық талаптар, функционалды емес талаптар. Бір-біріне қойылатын талаптарды қадағалаңыз.Сәулеттік дизайн. Деректерді деректерді біріктіру. Жүйелік интерфейстерді басқару және жүйелік интеграция.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер жүйелік теория мен жүйелік модельдеудің негізгі ұғымдарын білуі керек; өздерінің қолданбалы инженерлік технологиялары, атап айтқанда, жалпы алғанда бағдарламалық құралдарды және ақпараттық жүйелерді дамыту технологиялары.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Ақпараттық өнімдер мен қызметтерді тәжірибелік маркетинг» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық маркетинг (бакалавриат).
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: маркетингтік бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында тәжірибелік дағдыларды меңгеру
  • Краткое описание курса: Компанияның маркетингтік қызметінде ақпараттық технологияларды практикалық қолдану. Жобалау және маркетингтік талдау бағдарламалары. Маркетингтік ақпараттық жүйе Marketing Expert/Analytic. Ақпараттық өнімдер мен қызметтерді сатуды жақсарту үшін компьютерлік дизайн элементтері. Фирманыңмаркетингтікстратегиясындағы Интернет желісі.
  • Күтілетін нәтижелер: Маркетингте ақпараттық технологияларды практикалық қолдануды білу, фирмалардың маркетингтік қызметінде бағдарламалық өнімдерді пайдалану мүмкіндігі.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Спанова Б.Ж.
 • «Ақпараттық ресурстарды басқару» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару шешімдерін қалыптастыруды автоматтандыру.
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: ақпараттық ресурстарды басқару жүйелерін зерттеу
  • Краткое описание курса: Заманауи корпорацияларды талдаудың және модельдеудің заманауи әдістері, кәсіпорын ресурстарын басқару үшін отандық және шетелдік программалық құралдар. Территорияға бөлінген ұйымдар мен кәсіпорындар үшін құжаттарды басқару жүйелерін құру.
  • Күтілетін нәтижелер: Кәсіпорын ресурстарын басқарудың заманауи әдістерін білу және модельдеу, ақпараттық ресурстарды басқаруда бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Спанова Б.Ж
 • «Экономикадағы зияткерлік жүйелерді жобалау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару жүйелері мен фвтоматтандырылған жобалау құралдары
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: экономикадағы зияткерлік жүйелерді жобалау дағдыларын меңгеру
  • Краткое описание курса: Зияткерлік жүйелердің модельдері мен әдістері. Білімге негізделген сараптамалық жүйелер. Зияткерлік жүйелердегі білімді ұсыну. Білімді өңдеу және шешім қабылдау. Сәулет және зияткерлік жүйелердің құралдары. Экономикадағы қолданбалы зияткерлік жүйелер.
  • Күтілетін нәтижелер: Экономикадағы интеллектуалды жүйелерді жобалау саласындағы біліктілік, білім беру тілдерін меңгеру.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Шешімдерді қолдау модельдері мен әдістері» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Деректерді зерттеу модельдері мен әдістері
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: модельдерді және шешімдерді қабылдау әдістерін қолдана отырып, жаңа ақпараттық технологиялардың негізінде шешім қабылдаудағы тәжірибелік дағдыларды дамытуға бағытталған.
  • Краткое описание курса: Шешім қабылдау мәселесінің үзіндісі. Басқару шешімдерін жіктеу. Шешімдер қабылдау процесі. Басқару шешімдерін әзірлеу мен қабылдау әдістерінің классификациясы. Шешімдер қабылдау міндеттерін жіктеу. Шешімдер қабылдау процесіне қатысушылар. Басқару шешімі туралы көзқарас.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистранттарды математикалық әдістерді қолдану және басқару шешімдерін қабылдау бойынша практикалық сабақтар.
  • Дәріскер аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Объект-реляциялық деректер базасы» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Деректер базасын жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: -реляциялық дерек қорларды басқару қарау.
  • Краткое описание курса: Дерекқордың инфологиялық дизайны. «Субъект-қатынас» моделі. Дерекқор схемасының графикалық ұсыну нысаны. Деректер базасының дерекқоры. Өнеркәсіптік дерекқорларды және банктерді және деректер базаларын дамыту үрдістерін шолу. Объектілі-бағытталған дерекқорлар. Объектілі-бағытталған дерекқордың проблемалары мен келешегі.
  • Күтілетін нәтижелер: объект-реляциялық деректер қорын жобалау.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., профессор Омарова Ш.Е.
 • «Объектілі-бағытталған дерек базасы» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: АЖ деректер базасы (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: заманауи деректерді сақтау технологияларын зерделеу
  • Краткое описание курса: Сақтау жүйелеріне қойылатын заманауи талаптарға шолу. Қолдану аясы. Қазіргі заманғы сақтау жүйелерінің негізгі сипаттамалары. Сақтаудың жіктелуі. Сақтау жүйелерінің сәулеті. Хосттың физикалық және логикалық компоненттері (сақтау жүйелерінің терминалдық түйіндері). Компьютерлік жүйелердегі негізгі интерфейстердің архитектурасы. Қазіргі заманғы сақтау жүйелерімен қолданылатын интерфейстерге шолу. Физикалық сақтау құрылғылары. RAID массивтерінің технологиясы. Желіде сақтау. SAN компоненттері. Деректерді сақтаудың әртүрлі модельдерін салыстыру. NAS элементтері. Сақтау жүйелерін бақылау және басқару. Деректерді сақтау ортасының қауіпсіздігі. Деректерді сақтау жүйелеріндегі виртуализация технологиялары.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазіргі заманғы сақтау технологиялары саласындағы құзыреттілік: деректер қоймалары, көп өлшемді дерекқорлар және т.б. Сақтаудың әртүрлі түрлерін жобалау дағдыларын меңгеру.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., профессор Омарова Ш.Е.
 • «АКТ саласындағы бизнес және инновация» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық бизнес (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: информатика және ақпараттық технологиялар саласында теориялық және практикалық тұрғыдан зерделеу, экономика, ғылым және білім беруде компьютерлік технологиялардың рөлі мен орнын кеңінен таныстыру.
  • Краткое описание курса: Қазіргі экономикалық прогресте инновацияның рөлі. Ақпараттық технологияға негізделген әлемдік қаржы жүйесіндегі түбегейлі өзгерістер. Инновациялық үдеріс: басқару қағидаттары, «орындау» тұжырымдамасы, оның көрсеткіштері. Инновацияларды пайдалану негізінде банктің қызметінің тиімділігін арттырудың принциптері мен критерийлері. Ақпараттық технологияларды енгізудің тиімділігін бағалау әдістері. Бағдарламалау тілдері. Бағыттар мен үрдістер.
  • Күтілетін нәтижелер: заманауи ақпараттық технологиялар туралы көрермендердің идеяларын меңгеру, олардың даму үрдістері мен нақты іске асырылуы, оның ішінде кәсіби салада.
  • Дәріскер аты-жөні: магистр, ст.преподаватель Дюсекеев К.А.  
 • «Медиа-бизнестегі ақпараттық жүйелер» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық бизнес (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: студенттерді медиа бизнестегі ақпараттық жүйелердің құрылымы, мазмұны, функционалды мақсаты және медиа-бизнес міндеттерін автоматтандырылған шешу технологиясы туралы таныстыру.
  • Краткое описание курса: Медиа нарығының тұжырымдамасы және оны дамыту. Арасындағы айырмашылықтар. БАҚ бизнесі саласында қабылданған нарықтың негізгі заңдары. Сұраныс пен ұсыныс заңдары. Сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңгерімдік элемент ретінде баға. Сұраныстың бағасы. Ұсыныс бағасы. БАҚ нарығын өндірушілерге, серіктестерге, жеткізушілерге, сатып алушыларға, көрермендерге және басқа қатысушыларға бөлу. Бизнес-модельдер және медиа бизнестегі негізгі бағыттар. Медиа бизнестегі қаржы. Медиа бизнестегі маркетинг. Медиа бизнестегі бизнесті жоспарлау. Берілген экономикалық тақырып үшін веб-сайтты құру. ASP технологиясын қолданып электрондық газеттің веб-сайтының «қозғалтқышын» жасаңыз.
  • Күтілетін нәтижелер: Бизнес-құрылымдарда ақпараттық технологияларды қолдануды білу, тақырыптық салаларда бағдарламалық өнімдермен практикалық жұмыс дағдысын игеру.
  • Дәріскер аты-жөні: магистр, ст.преподаватель Дюсекеев К.А.
 • «Мобильді құрылғылардың ақпараттық жүйелері» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Қазіргі заманғы бағдарламалау құралдары
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: Android OS және Raspian OS басқаратын құрылғыларға арналған өз қосымшаларын дайындау, аудио және бейне материалдарды алуға арналған қосымшаны әзірлеу, графикамен жұмыс істеу, 2D және 3D OpenGL пайдалану, веб-беттер мен веб-қызметтерді өңдеу, мобильді және ендірілген компьютерлерде деректерді сақтау.
  • Краткое описание курса: Жылдам іске қосу құралдары, Java 5.0+, Eclipse, Android SDK Starter пакеті, Android SDK компоненттері, Eclipse үшін плагиндер, Бірінші бағдарламаны жасау, Эмуляторда бағдарламаны іске қосу, Нақты телефонда жұмыс істеу.Негізгі ұғымдар. Жалпы сурет, Linux ядросы, кітапханалар, Android жұмыс уақыты, Бағдарлама негіздері, Қолданбалар және виджеттер, Қолданба жұмыс үрдісі, Процесс және бағдарлама, Қолданбаның өмірлік циклдары, Құрылыстық блоктар, Әрекеттер, Ниеттер, Қызметтер, Мазмұн жеткізушілер, Ресурстарды пайдалану, Қауіпсіздік және қорғаныс. Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу.
  • Күтілетін нәтижелер: инженерлік есептерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы базалық және мамандандырылған білімді қолдану.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Бұлтты және мобильді технологиялар» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Web-технологиялар. Компьютерлік желілер (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: бұлтты және мобильді қосымшаларды жасаудың теориялық негіздері мен құралдарын зертте.
  • Краткое описание курса: Бұлтты технологияларға кіріспе. Қолдануға арналған сценарийлер және мүмкіндіктерді егжей-тегжейлі қарастыру. Жеке бұлт құрылысы идеясы, IaaS, PaaS, SaaS сияқты негізгі қызмет түрлері қарастырылады. Microsoft SQL Azure дерекқорлары - SQL Server® технологияларына негізделген реляциялық «бұлт» дерекқорды басқару (RDBMS) қызметі. Мобильді және ендірілген жүйелерде қуатты тұтынуға, өлшемдерге, бағдарламалық жасақтамаға нақты талаптар беріледі. Қаныққан Интернет бағдарламалары немесе RIA (Rich Internet Application) браузерлерге жаңа сипаттар береді. Бұлтты қосымшаларды жеке-жеке дамыту үшін жұмыс станциясын дайындау; әзірлеушідің негізгі құралдарымен танысу.
  • Күтілетін нәтижелер: бұлт пен мобильді технологиялардың құрамы мен құрылымын білу, бұлт және мобильді бағдарламалық жасақтама қосымшаларын жасау әдістері мен құралдары, бағдарламалық жасақтама қосымшаларын жобалау, әзірлеу және жүргізу әдістемесі.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Бұлтты есептеулер технологиясы» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Web-технологиялар. Компьютерлік желілер (бакалавриат)
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: бұлтты есептеулер технологиясын зерттеу
  • Краткое описание курса: «Бұлттар» функциясы. Қолжетімділік, виртуалдандыру технологиясы, автономия және есептеу ресурстарының өзара тәуелсіздігі. Бұлтты есептеулердің сипаттамасы: кеңейтілуі, масштабталуы, икемділік, көп пәтерлі болуы, пайдалану төлемі, өзін-өзі қызмет ету. Бұлттық есептеулердің басты атрибуттары, табыстарды ұлғайту және ұйымның шығындарын азайту бойынша міндеттерді шешуге әсер етеді. Microsoft бұлт платформасында деректерді өңдеу және сақтау инфрақұрылымы және қолдау.
  • Күтілетін нәтижелер: Бұлтты есептеу технологиясының пайда болуына әкелетін аппараттық құралдарды дамытудағы қазіргі үрдістер туралы түсінік алу; многопроцессорлы және көп ядролық есептеуіш жүйелер, жүзгіш жүйелерді, сақтау жүйелерін және желілерді дамыту, инфрақұрылымды біріктіру.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Таратылған жүйелер технологиялары және параллельді есептеу» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: АЖ автоматтандырып жобалау құралдары
  • Постреквизиттер: Магистрлік жоба
  • Мақсаты: студенттер параллельді және таратылған бағдарламалау құралдарымен теориялық білім мен тәжірибелік жұмыстың тұрақты дағдыларын игереді.
  • Краткое описание курса: Жоғары сапалы жүйелердің архитектурасы. Клиент-сервер қосымшаларының архитектурасы. Бір процесте есептеулерді параллелдеу. Қазіргі заманғы операциялық жүйелерде синхрондаудың негізгі механизмдері және өзара әрекеттесу. Параллель есептеу және параллельді алгоритмдер. Параллельді есептеулердің негізгі бағдарламалық құралдары - PVM, MPI, OpenMP, Linda. Сипаттамалары, қолдану саласы. .NET ортасында параллель есептеу. Кітапхана ақылға қонымды кеңейтулер.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттарды заманауи таратылатын ақпараттық жүйелерді құру және қолдау бойынша жұмыстарды дайындау.
  • Дәріскер аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus