• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Мемлекеттік және жергілікті басқару-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М04104

  Мамандығы:

  Мемлекеттік және жергілікті басқару (бейіндік бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті 
  4
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  4

7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» білім беру бағдарламасының бейіндік формасы мемлекеттік басқарудың өңірлік органдарында басқарушылық шешімдерді даярлау, қабылдау, жүзеге асыру, бағалау және эксперттік ілесу процестеріне қатысуға қабілетті біліктілігі жоғары мамандарды даярлауға бағытталған.
Білім беру бағдарламасы келесідей пәндердің оқытылуын қамтиды: «Мемлекеттік басқарудың теориясы мен практикасы», «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқарушылық іс-әрекетті ұйымдастыру», «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару», «Жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері», «Өңірдегі МЖӘ-жобаларын басқару» және т.б.
Бұл келесідей құзыреттілікке ие болуға мүмкіндік береді: ел және өңірлер шеңберінде әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру, ұйымдық, салалық, салааралық құрылымдарды қалыптастыру, басқарушылық талдауды жүзеге асыруда басқарушылық шешімдерді қабылдау тиімділігіне мониторинг жүргізу, мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық саясаты шеңберінде, әрекет етуші нормативтік және құқықтық база шеңберінде фирма және корпорацияларды басқару негіздері.
7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» білім беру бағдарламасы түлектерінің лауазым тізімдері:
бейіндік бағыт бойынша: маман, бас маман, орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарындағы бөлім жетекшісі, облыстық басқармалар басшылары, департамент директорлары, Орталық мемлекеттік басқару органдарындағы төраға және т.б..
Түлекке келесідей дәреже тағайындалады:
- бейіндік бағыт бойынша – 7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі;
Білім алу мерзімі:
Бейіндік бағыт бойынша – 1 жыл.
Білім алу формасы – күндізгі.


Бағдарлама дәрежесі: Экономика және бизнес магистрі
7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша «Өңірлік дамуды басқару» блім беру бағдарламасы
Деңгей және мерзім Бірлік деңгей (бір университет) (70 ECTS – кредит / 28 қаз. кредит)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 1 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • 7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру мақсаты – мемлекеттік басқарудың өңірлік органдарында басқарушылық шешімдерді даярлау, қабылдау, жүзеге асыру, бағалау және эксперттік ілесу процестеріне қатысуға қабілетті біліктілігі жоғары мамандарды даярлау
   Табысты түлектер назарға көрсетулері керек:
   - Жоғарғы білім деңгейінде алған білім мен түсініктерін ғылыми зерттеу аясында негізгі немесе мүмкіндікті дамыту немесе қолдану;
   - Мемлекеттік және жергілікті басқару, басқа да кең ауқымда (немесе пәнаралық) аясында жаңа және бейтаныс жағдайларды шешу және түсіну, алған білімді пайдалану;
   - Этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті негізге ала отырып толық және толық емес ақпарат арұылы білімді пайдалану, қиындықтарды талқылау жне белгілі бір шешімін табу;
   - Мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша алған білімін және ойын нақты әрі айқын түрде айта алуы;
   - Өз бетімен оқуды жалғастыру.
 • B) Мінездеме
  • 1.Пән/пән аясы
  • Негізгі пәндер: Мемлекеттік басқару теориясы және тәжірибесі
   Базалық пәндер: Менеджмент, Психология, Шет тілі (кәсіби), Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқарушылық іс-әрекетті ұйымдастыру.
   Профилді пәндер: Жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері, Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару, Өңірдегі МЖӘ-жобаларын басқару
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім бағдарламасын жүзеге асыруда кредиттік-модулдік жүйе оқу барысыны ұйымдастыруда, модулдік принцип негізіндегі оқу жоспары, білім беру технологиясында және зачеттық бірліктерде (кредиттер) қолданылатын жүйелер.
  • 3.Бағыт
  • бейіндік
  • 4.Ерекшеліктері
  • 7М04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы түлектері келесі кәсіби бағыттарда жұмыс істей алады:
   әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық, ұйымдық-басқарушылық, экономикалық.
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • мемлекеттік және жергілікті басқару органдары
  • 2.Одан әрі оқыту
  • докторантура (бейіндік)
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу барысында сабақты өткізу барысында активті және интерактивті оқыту жүйесі кең етек жайды (кейстер, мемлекеттік және жергілікті басқару бойынша ситуациялық жағдайлар, дөңгелек үстелдер, дискуссиялар, кейс-проекттер, ми шабуылы, дебаттар).
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; ағымдағы аттестация (тестілеу); МЭЗЖ есебін қорғау; өндірістік тәжірибе (есеп), қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, магистрлік жобаны
 • E) Бағдарламалық біліктіліктер
  • 1.Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл өзіне екінші цикл бітірушілерінің жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   ЖҚ1 – Кәсіптік іс-әрекетте шет тілінде білім алу барысында басқарушылық дағдылар, психологиялық білімдер мен коммуникативтік қабілеттіліктерді қолдану
  • 2.Спецификалық біліктіліктер
  • КҚ 1 – Макро және мезодеңгейде тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы білімдерді қолдану;
   КҚ 2 – Қызмет көрсету сапасын арттыру үшін жалпы МЖӘ, және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы жобаларды іске асыруға қатысты дағдылар мен білімдерді түсіну және пайдалану;
   КҚ 3 – кәсіптік дағдылар мен ептіліктерді кеңейту үшін мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы білімдерді интеграциялау
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
   білікті: өңірлік дамуды басқару саласында мемлекеттік және жергілікті органдар іс-әрекетінің мәселелері бойынша сәйкес болжамды-аналитикалық ұсыныстарды әзірлеу; өңір территориясының даму жобалары мен бағдарламаларын эксперттік ілестіруді қамтамасыз ету.
 • Шетел тілі (кәсіби) 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Шетел тілі
  • Постреквизиттері: Ғылыми зерттеулер ұйымдастыру және жоспарлау, Басқарушылық экономика
  • Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі білім беру жүйесін жаңғырту болып табылады және өз қызметінде жоғары білікті мамандарды дайындауға арналған жаңа формацияның артта қалмай қатар жүру уақытымен үлгіру қабілетті.
  • Коммуникативтік мақсаты - халықаралық стандарттарының аясында иноязычного дағды мен білім беру оқыту тәртібін одан әрі дамыту негізінде жүйелі түрде тереңдету құзыреті болып табылады кәсіби қызметінде белсенді тілді меңгеру болашақ магистр.
  • Курс міндеттері:
   • шет тілінде Ауызша коммуникация дағдыларын жетілдіру және дамыту негізінде пікірталас общенаучной шеңберінде және дағдылар уәж ғылыми кәсіби проблематикасы;
   • ресми-іскер маман даярлау бейіні бойынша функционалдық сипаттамаларын мәнерлер және ғылыми лингвистикалық зерделеу;
   • одан әрі дағдыларын жетілдіру аудирования материалда арналған кәсіби-бағдарлаған аталатын-ды.
  • Шет тілін бағамы магистратурада буынының біріне үш баспалдақты жоғары білім берудің сабақтастығы мен талаптарына жауап болып табылады. Бұл үлгі бағдарламасы базасын жетілдіру, алдыңғы сатысы, міне, осылайша, тәртіп тығыз байланысты құрылған бағдарланған шет тілін зерттеу жалғастыру үшін "шетел тілі" бакалавриатта. Бұдан басқа, магистранттар жинаған қазақ / орыс тілін оқыту тәжірибесі мен біліктілігін курсты оқу процесінде, сондай-ақ лингвистикалық сүйенеді шет тілі мамандықтары бойынша білім магистранттар
  • Магистрант білуге тиіс.
   • шет тілінде материалдарды оқылытын баяндау стилистикалық жағынан сипаттамалары;
  • тиісті мамандық терминология - общенаучную шет тілінде;
   • іскерлік хат алмасу негіздері халықаралық ынтымақтастық шеңберінде.
  • Лектордың атын-жөні: ф.ғ.к., доцент Ербыстаева Г.Н.
 • Менеджмент 1 кредит/2 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент (бакалавриат)
  • Пәнді оқытудың мақсаты: негізгі әдістері мен принциптерін, зерттеу, жүйелеу және орнықтыру кәсіпорындарды басқару теориясы мен тәжірибесі негіздерін магистранттар игеру ұйымдастыру және басқару процестерін қазіргі жағдайда кәсіпорын, шаруашылық жүргізу саласында шешімдер қабылдау қажет, басқару теориясы мен практикасы және оның компоненттері, мысалы: формальды ұйымдардың, орташа, кіші және ірі, сыртқы және ішкі айнымалылар туралы, оларды тиімді басқару, ынталандыру және бақылау, топтық динамика және көшбасшылық.
  • Зерттеу міндеттері:
  • басқарудың жалпы теориялық және практикалық аспектілерін қарастыру;
  • персоналды басқару қызметін жүзеге асыруға көмектесетін білімдерді алу, ұйымдастырудағы жанжалды жағдайларды шешу мүмкіндігі, Белсенді ұйымдарды құру, белгіленген мақсаттарға жету, еңбек, интеллект, басқа адамдардың жүріс-тұрысының мотивтерін пайдалану және әртүрлі жағдайларда көшбасшылықты жүзеге асыру;
  • менеджмент жүйесін зерделеу негізгі элементтері
  • менеджмент ұғымға тәсілдерін зерделеу
  • рөлі мен орнын ұйымның басшысына менеджердің қазіргі қойылатын талаптарды айқындау
  • заманауи менеджмент әдіснама кешенді алу туралы ұсыныс
  • Лектордың аты-жөні: PhD Орынбасарова Е.Д.
 • Психология 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Психология
  • Пәндерді оқытудың мақсаты: магистранттарды жоғары білім берудің психология негіздерін оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысынан олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәндерді оқудың міндеттері:
  • Жоғары білім берудегі оқу үдерісінің психологиялық-педагогикалық маңызын ашу.
   • магистранттарға «Психология» курсына қатысты жалпы, әлеуметтік, жас және педагогикалық психологияның негізгі теориялық тұжырымдамалары, эмпирикалық зерттеулері және негізгі қосымшаларын ұсыну.
   • қазіргі кезеңде жоғары білім беруді дамытудың негізгі бағыттарын қарастыру.
  • магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойлауын дамыту.
  • Курстың алғышарттары: «Психология» курсын меңгеру бұрынғы бакалавриат пәндерінен алынған білімге негізделген: философия, әлеуметтану, мәдениеттану.
  • Пәннің талаптары: психологиялық білімді қолданудың практикалық саласы және маманның кәсіби даярлау мүмкіндігін кеңейтетін келесі педагогикалық гуманитарлық пәндер: педагогика, оқыту әдістемесі мен технологиясы, педагогикалық тәжірибе.
  • Лектордың аты-жөні: п.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К.
 • Мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Мемлекеттік басқару
  • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік құрылыс теориясы мен тәжірибесі мемлекеттік басқару органдарының жүйесін қалыптастыру және олардың әрекет ету саласында бірқатар мәселелерді алға шығарды, себебі оның объектілері ел экономикасына нарықтық механизмдерді кеңінен енгізу нәтижесінде айрықша қарқындылықпен айрықшаланады. Мұнда Қапзақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, әлеуметтік бағдарланған мемлекет ретіндегі стратегиялық мәселелерінің жүзеге асырылуына ықпал ететін басқару және құқықтық реттеу тетігін әзірлеу маңызды болып табылады.
  • Курстың мақсаты – мемлекеттік басқарудың теориялық және тәжірибелік мәселелерін зерттеу.
  • Аталмыш мақсатқа сәйкес магистранттар мынадай құзыреттілікке ие болуы тиіс:
  • ие болу:
  • нарықтық экономика жағдайында басқару субъектісі ретіндегі мемлекет туралы жалпы көрініске;
  • мемлекеттік басқару жүйесі туралы жалпы көрініске ие болып, оның құраушыларын түсіну;
  • кәсіптік іс-әрекет түрі ретіндегі мемлекеттік басқару мәні туралы көрініске;
  • білу:
  • басқарудың түрлі деңгейінде мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі құралдарын пайдаолану қағидалары, тетіктері мен ерекшелігін;
  • жүзеге асыра алу:
  • барлық деңгейдегі басқару органдарының құрылымын талқылау;
  • меңгеру:
  • мемлекеттік билік органдарындағы жұмыстың тәжірибелік дағдылары.
  • Аталмыш курсты меңгеру тиімділігі үшін магистранттар келесі пәндерді білуі тиіс «Менеджмент», «Мемлекеттік басқару теориясы», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Ағылшын тілі», «Құқық негіздері».
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., профессор Жетпісбаева М.К.
 • Жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқарушылық іс-әрекетті ұйымдастыру 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Менеджмент, мемлекеттік басқару теориясы, муниципалды менеджмент, адам ресурстарын басқару, аймақтық экономика және басқару.
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: «жергілікті басқару органдарындағы менеджменттің қызметі туралы магистранттардың теориялық білімдерінің қалыптастыру, басқарудың әртүрлі түрлерін жүзеге асыруда нақты дағдыларды дамыту, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқару жүйелерін талдау,
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жергілікті өзін-өзі басқарудағы басқару ғылымы пәні мен әдістері. Жергілікті басқару органдарының функциясы ретінде басқару қызметі. Басқарудың ұйымдастыру негіздері. Басқарудың әдістемелік негіздері. Басқарудың технологиялық негіздері. Басқару қызметін ұсыну. Лидер - жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі басқару жүйесінің орталық ісі. Жергілікті өзін-өзі басқарудағы кадр саясаты. Қызметкерлердің еңбек қызметін ынталандыру және ынталандыру жүйесі. Жергілікті билік органдарындағы әкімшілік қақтығыстар.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттар
  • білу керек: жергілікті өзін-өзі басқару органдарында басқару қызметін қалыптастырудың негізі; басқару қызметiн ұйымдастыру қағидаттарының, нормалары мен ережелерiнiң мазмұны; басқару қызметiн қалыптастырудың технологиялары мен тетiктерi;
  • дағдылары болу тиісті: болашақ кəсіби қызметінде шығармашылық тұрғыдан түсіну жəне пайдалану, басқару қызметін ұйымдастыру негіздері; басқарушылық қызметті ұйымдастыру туралы білімді болашақ кəсіби қызметіне басшылық етуге; жергілікті өзін-өзі басқару органдарында мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін жағдайларды талдаудың жеке әдістері;
  • түсіну керек: басқару қызметін ұйымдастырудың технологиялары мен механизмдері; басқару қызметін ұйымдастыру қағидаттарының мазмұны.
  • құзырлы болу: басқарудың қазіргі заманғы технологияларын практикалық қолдануда және ұйымдастырудың әдістері.
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент Байгуренова М.А.
 • Муниципалды шаруашылық экономикасы3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Мемлекеттік басқару теориясы, қаржы, маркетинг, макроэкономика, мемлекеттік экономиканы реттеу, коммуналдық менеджмент, аймақтық экономика және басқару
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: нарық жағдайында коммуналдық шаруашылықтың дамуының мәні мен заңдылығын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: коммуналдық шаруашылықтың тұжырымдамалық негіздері. Қалалық басқару және билік. Жоспарлау коммуналдық шаруашылықтың маңызды саласы болып табылады. Коммуналдық шаруашылықтың тиімділігі және аумақтық деңгейде мемлекеттік шешімдерді енгізу үдерісі.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистрант тиімді муниципалды басқару әдістерін меңгеруі тиіс.
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
 • Жергілікті басқару және өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру негіздері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Муниципалды басқару, Мемлекеттік басқару теориясы, Аймақтық экономика және басқару
  • Постреквизиттер: Магистранттың өндірістік практикасы, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: жергілікті басқару және өзін-өзі басқару оқуға жергілікті деңгейде теориялық білім мен міндеттерді әлемнің практикалық тәжірибесі, функциялары, әдістері мен басқару ұйымдық нысандарын жинау, жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы магистранттары айқын білімді қалыптастыру, жергілікті билік басқару қызметінің дағдыларын дамыту үшін.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы жергілікті өзін-өзі басқарудың теориялық негіздері. Атқарушы және өкілдік басқару органдарының функциялары мен өкілеттіктері. Мемлекеттік құрылым және аймақтық басқару. Біртұтас мемлекеттердегі өңірлер. Федерация субъектілері және федералдық мемлекеттердегі басқа да аймақтық ұйымдар. Регионализацияланған мемлекеттер (автономия мемлекеттері). Жергілікті өзін-өзі басқару: мәртебенің негіздері. Жергілікті өзін-өзі басқару және өзін-өзі басқару жүйесі. Өзін-өзі басқарудың сайланған органдарының өкілеттіктері мен құрылымы. Мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының өзара іс-қимылы. Британдық жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі. Американдық жүйе. Романсикалық жүйе. Неміс жүйесі. Скандинавтық жүйе. Жапонияның жергілікті билігі. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер: пән «негіздері және жергілікті басқару және өзін-өзі басқару ұйымы» мазмұнының даму нәтижесінде магистрант жергілікті басқару және өзін-өзі басқару қызметі туралы қазіргі ғылыми және практикалық пікір, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты контексте оның негізгі элементтерінің принциптері мен әдістерін білуі тиіс; Олардың жіктелуі, жергілікті билік органдары, пайдалану санаттары, тұжырымдамалар мен жергілікті өзін-өзі басқару тұрғысынан ұйымдастыру және басқару әдістерін қолдана алады; жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы талдау, ұйымдастыру және жоспарлау мүмкіндігіне ие болу; жалпы заңдылықтарын білу ойлау өз мәдениеті, талқылау және пікірталас шешендік, дәлелдер, дағдыларын ие; Қазіргі кезеңдегі біздің еліміздің саясатын мүмкіндіктерін анықтау үшін өз бетінше жұмыс істеуге қабілеті бар.
  • Лектордың аты-жөні: PhD Мусатаева А.А.
 • Өңірлік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Қаржы, Мемлекеттік басқару теориясы, Аймақтық экономика және менеджмент, Муниципалдық басқару.
  • Постреквизиттер: Магистранттың өндірістік практикасы, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: магистранттарда мемлекеттегі билік және басқару жүйесінің міндетті элементтерінің бірі ретінде жергілікті өзін-өзі басқару туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; муниципалдық басқару мақсаттары үшін жергілікті өзін-өзі басқару теориясын қолдану дағдыларын қалыптастыру және бекіту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасын теориялық аспектілері. Жергілікті өзін-өзі басқару принциптері. Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі теориялары. Мемлекеттердің құқықтық жүйелеріне байланысты жергілікті өзін-өзі басқаруды құқықтық реттеудің принциптері. Шет елдерде жергілікті басқару. Жергілікті биліктің аумақтық құрылымы. Жергілікті өзін-өзі басқарудың құзыреттілігі. Жергілікті өзін-өзі басқарудың ұйымдық формалары. Өкілетті және дереу демократияны біріктіру. Жергілікті, аймақтық және ұлттық билік органдары арасындағы қарым-қатынас. Жергілікті өзін-өзі басқаруды мемлекеттік қолдау. Жергілікті билік органдарының орталық билік органдарының қызметін бақылаудың нысандары мен тәсілдері. Жергілікті басқару органдарының ресурстары. Муниципалдық меншік. Жергілікті бюджет. Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі құқықтары. Ассоциациялар, коммерциялық және коммерциялық емес аралық ұйымдар. Жергілікті басқарудың кепілдіктері. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрант жергілікті өзін-өзі басқарудың мазмұнын, оның ерекшеліктерін, жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі теорияларын білуі керек; жергілікті биліктің мәнін өз билігін жүзеге асыратын адамдардың нысаны ретінде түсінуге; жергілікті өзін-өзі басқару проблемалары мен мәселелерін еркін түсіну; осы мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу әдебиеттерінде еркін жүру; негізгі санаттарды игеру; жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асыру құқығын жүзеге асыру дағдылары.
  • Лектордың аты-жөні: PhD Мусатаева А.А.
 • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Өңірлік экономика және басқару, муниципалды басқару, мемлекеттік басқару теориясы мен практикасы
  • Постреквизиттер: Магистранттың өндірістік практикасы, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық секторының негіздерін кешенді түсінуді қалыптастырады, ТКШ-ны реформалаудың мәні, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық құрылымы мен тұрғын үй қорын пайдалану, күтіп-ұстау және жөндеу негіздерін білу бойынша мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында болашақ мамандарға біліктілігін арттырады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы басқару шешімдері.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реформалау. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың нормативтік базасы. Тұрғын үйді басқару негіздері. Тұрғын үй қызметтерінің құрылымы мен құрылымының мәні. Тұрғын үйді басқару жүйесін реформалауда жергілікті өзін-өзі басқарудың рөлі. Электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін ұйымдастыру және басқару. Жылумен, электрмен, сумен қамтамасыз ету кәсіпорындарын басқару. Тұрғын үй-коммуналдық кешендердегі қаржы ағынын басқару. Қалалық жерлерді жетілдіру бойынша жұмыстың негізгі міндеттері мен түрлері.
  • Күтілетін нәтижелер: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту мен басқаруды сипаттайтын мәліметтерді талдауды жүзеге асырады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құжаттарды біледі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға қажетті ақпаратты өңдеуге және талдауға қабілетті болады, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту үшін қажетті ақпаратты өңдеуге және талдауға, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың қазіргі заманғы жүйесін түсінуге, оның негізгі қағидалары мен басқару әдістеріне, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті практикалық дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
 • Қалалық инфрақұрылым және кеңістіктік дамуы 3 кредит/ 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Муниципалды менеджмент, аймақтық экономика және басқару, мемлекеттік сектор экономикасы, қалалық экономика.
  • Постреквизиттер: Магистранттың өндірістік практикасы, магистрлік жоба бойынша жұмыс.
  • Мақсаты: қалалық инфрақұрылымды дамыту және қалалардың кеңістіктік дамуы, аумақтық және салалық қалалық басқару органдарының құрылымы мен принциптерін білу, қалалық кеңістікті және қалалық шаруашылықты басқару дағдыларын дамыту бойынша білім қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы коммуналдық шаруашылық тұжырымдамасы, қазіргі заманғы мемлекеттегі мақсаттары мен міндеттері. Қаржыландыру және басқарудың негізгі құралдары. Коммуналдық кешен ұйымдарының нысандары. Коммуналдық кешенді басқарудағы заманауи үрдістер. Муниципалдық экономика: ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері, құралдар мен тетіктер, мемлекеттік саясат және т.б. Аймақ жоспарлау және дамыту объектісі ретінде. Елді мекендер жүйесі. Қалалық және әкімшілік шекараларды құрылымдық ұйымдастыру. Аймақтарды дамытудың нормативтік-құқықтық базасы. Қаланың бас жоспары. Жерді пайдалану және дамыту ережелері. Қалалық жерлерді дамыту жобалары. Елді мекендерді дамыту. Қалалық инфрақұрылымдардың түрлері мен санаттары. Қалаларда инфрақұрылымдық жүйелерді қалыптастыру және дамыту. Қаланың инфрақұрылымдық жүйелерін дамыту үшін әлеуметтік-экономикалық ресурстар. Әлеуметтік-экономикалық реформалар аясында қаланың инфрақұрылымдық жүйелерін дамыту. Қаланың тұрғын үй құрылысының инфрақұрылымы. Қаланың коммуналдық инфрақұрылымы. Қаланың әлеуметтік инфрақұрылымы.
  • Күтілетін нәтижелер: қалалық инфрақұрылымдардың негізгі сипаттамаларын, көрсеткіштерін және параметрлерін, сондай-ақ қалалық кеңістікті қалыптастыратын объектілерді білу; пәннің тұжырымдамалық аппаратын қолдануға; қалалық кеңістікті, қалалық кеңістікті дамытуды сипаттайтын ақпараттық базаларды пайдалану; қаладағы инфрақұрылымдық жүйелердің мақсаттарын, басымдықтарын және бағыттарын айқындайды. Қалаларда инфрақұрылымдық жүйелерді дамыту әдістерін пайдалануда тәжірибе мен дағдыларды меңгеру, инфрақұрылымдық жүйелерді және кеңістіктік дамуды құзыретті ету; қалалық ортаны инновациялық дамытудың кеңістіктік даму саласындағы басқару шешімдерін қабылдау кезінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана білу.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Жанбекова З.Х.
 • Өңірдегі МЖӘ-жобаларsy басқару 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Мемлекеттік басқару теориясы, Менеджмент, Қаржы, кәсіпкерлік, Аймақтық экономика және басқару, Мемлекет және бизнес
  • Постреквизиттер: магистранттың өндірістік практикасы, магистрлік жобамен жұмыс
  • Мақсаты: аймақтық деңгейде МЖӘ жобаларын басқарудың әртүрлі әдістерін және әзірлеу механизмдерін пайдалануды үйрену.
 • Қазақстан Республикасында әлеуметтік саланы басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Қаржы
  • Постреквизиттер: магистратураның жұмыс тәжірибесі, магистрлік жобалық жұмыс
  • Мақсаты: аймақтық деңгейде МЖӘ жобаларын әзірлеу тетіктері мен басқарудың әртүрлі әдістерін пайдалануды үйрену.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: МЖӘ саласындағы нормативтік құқықтық актілер. МЖӘ институттары. МЖӘ жобасын жоспарлау. МЖӘ келісімшарттық нысанын таңдау. Қаржыландыру және мемлекеттік қолдау шаралары. Қазақстан өңірлерінде МЖӘ жобаларында тәуекелдерді басқару. Қазақстан өңірлерінде МЖӘ жобаларын қолдану салаларын талдау.
  • Күтілетін нәтижелер: МЖӘ жобаларында тәуекелдерді басқару саласында құзыреттіліктерді иелену; тәуекелді сәйкестендіруге, талдауға және тәуекел оқиғаларының пайда болуының оң салдарын барынша және теріс салдарын барынша азайтуды қамтитын шешімдер қабылдауға байланысты дағдыларды; МЖӘ жобаларын әзірлеу бойынша дағдыларды игеру.
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.д., профессор Таубаев А.А.
 • Қазақстан өңірлерінде мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту инвестициялық-инновациялық процестердің тиімділігін арттыру факторы ретінде дамыту 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономиканы мемлекеттік реттеу
  • Постреквизиттер: магистратураның жұмыс тәжірибесі, магистрлік жобалық жұмыс
  • Мақсаты: Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамытудың теориялық және практикалық аспектілерін зерттеу. Курс мазмұны Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту маңызды теориялық және әдістемелік мәселелерін қамтиды, сондай-ақ инвестициялық және инновациялық үдерістердің тиімділігін жақсарту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде елдің технологиялық даму рөлінің арта байланысты инновация мен кәсіпкерлік саласындағы білімі бар Бұл курс түлегі ғылыми-зерттеу және даму тиімділігін арттыру жағдайы туралы инновацияларды қолдау, мемлекеттік деңгейде және шаруашылық субъектілерінің деңгейінде де, қолайлы база жағдай жасау мүмкіндігін байланысты. Бұл процесс жүйелі болуы және (салық, амортизацияны, монополияға қарсы, кедендік және сыртқы сауда саясатының, сондай-ақ стандарттау және жосықсыз бәсекелестікті жою қоса алғанда) жоғары технологиялық өнімдер өндірушілер мен қызметтердің инновациялық белсенділігін ынталандыру үшін арналған, құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық шаралар кешенін қамтуы тиіс; (Халықаралық ұйымдар, қорлар, венчурлық қорлар, жеке капиталдың, қоғамдық қорлар және т.б. қоса алғанда, қаржыландыру бюджеттен тыс көздерін тарту мемлекеттік бюджет есебінен зерттеу және дамыту қаржыландыру үшін мемлекеттік саясатты, соның ішінде үлестік қаржыландыруды,) инновациялық процестер үшін қаржылық қолдау; ғылым мен өндірістің интеграциясы.
  • Күтілетін нәтижелер: Осы пән магистранты зерттеу ғылым мен нарық арасындағы тұрақты қарым-қатынастарды құру арқылы ғылыми-зерттеу және дамыту саласындағы ұйымдастыру және жоспарлау, талдау және технологиялар трансфертін арттыру, тексеру жүргізу үшін және әр түрлі көздерден алынған ақпаратты құрылымдау мүмкіндігін дамытады.
  • Лектордың аты-жөні: э.ғ.д., профессор Таубаев А.А.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus