• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Туризм-ПБ

 • Мамандық шифры:

  7М11102

  Мамандығы:

  Туризм (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Қызметтер

 • 2023-24 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  -

«Туризм» 7М11102 мамандығы бойынша оқу шебері магистрлік бағдарламасының мазмұны келесідей пәндерді оқытуды «Туризм экономикасы», «Туризм индустриясындағы кәсіби этика және этикет», «Туризм индустриясындаңы мәдени-көңіл көтеру қызметі», «Туроперейтинг технологиясы және практикасы» және т.б. қамтиды.
Бұл бағыттағы мамандар инновациялық ойлау қабілетті, микро және макроэкономикалық тапсырмаларды креативті ойлау және шығармашылықпен стандартты және стандартты емес шеше алады.
Ақпараттық технологияларды жетік меңгерген, микро және макроэкономика деңгейінде өз бетінше білімдерін, іскерліктер және кәсіби дағдыларын кеңейтуге қабілетті, кәсіби және мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсу дағдыларын меңгерген, командалық жұмыс істеуге және әлемдік бизнестің интеграциялануға шарттарын талдауға қабілетті, әлеуметті маңызы бар ұлттық және аймақтық міндеттерді шешуге дайын.
7М11102 «Туризм» білім беру бағдарламасы магистрлік түлектері кәсіби қызметінің объектілері таңдай алады:
Кәсіби даярлауда: жоғарғы мемлекеттік және шаруашылық басқару, консалтингтік, эксперттік және басқа да кәсіпорындар мен туризм және қонақжай индустриясының ұйымдары, Қазақстан Республикасының туризм бойынша құзыретті органы және оның бөлімшелері.
Түлекке академиялық дәрежесі беріледі:
- кәсіби бағытта - «7М11102» - Туризм мамандығы бойынша қызмет көрсету саласынының магистрі;
Оқу мерзімі:
Ғылыми және педагогикалық мақсаттар үшін - 1 жыл.
Білім беру нысаны - күндізгі бөлім.


Бағдарлама дәрежесі: 7М11102 «Туризм» мамандығы бойынша қызмет көрсету облысының магистрі

Дәрежесі және мерзімі

Бір дәреже (бір университет)
(60 ECTS – кредиттері/ 28 каз. кредиттері)

Оқу орны

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Аккредитация

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агентігі (ББСҚТҚА)
http://nkaoko.kz/

Жарамдылық мерзімі

Бұл бағдарлама Университетпен 1 жыл мерзіміне 2018 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген

Дәреже

ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей


 • A) Мақсат
  • Туризм саласында терең мамандандырылған білімі бар, негізгі кәсіби құзыреттерді іске асыруға әзірліктің жоғары деңгейіне ие, өндірістік және өзге де қызмет түрлерінің дағдыларын меңгерген жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау.

 • B) Сипаттамалары
  • 1.Пән / пән саласы
  • Негізгі пәндер

  • Шет тілі (Кәсіби)

  • Менеджмент

  • Психология

  • Мемлекеттік және аймақтық деңгейдегі Туризмді басқару

  • Туризм экономикасы

  • Туризм индустриясындағы кәсіби этика және этикет

  • Туризм индустриясындағы мәдени-демалыс қызметі

  • Туроператингтің технологиясы мен практикасы.
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • 7м11102 "Туризм" мамандығының білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде оқу жоспарларының модульдік қағидатына, сынақ бірліктері жүйесін және тиісті білім беру технологияларын пайдалануға негізделген оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады

  • 3.Бағыт
  • Қызметтер

  • 4.Ерекшеліктері
  • Қызмет көрсету саласында магистрлерді даярлау, халықаралық практика бойынша ұтқырлыққа қатысу арқылы игерілетін білімді бекіту

 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі білім беру
  • 1.Жұмысқа орналастыру-Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:

   бейіндік дайындық кезінде: туризмді ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқару органдары (Министрліктер, әкімдіктер, олардың өңірлік бөлімшелері мен құрылымдары), туристік, қонақ үй және мейрамхана бизнесімен айналысатын мемлекеттік және жеке компаниялар, туристік бейіндегі консалтингтік компаниялар, Туристік кәсіпорындардың, қонақ үй және мейрамхана кешендерінің маркетингтік қызметтері, туризм инфрақұрылымының объектілері

  • 2.Қосымша оқыту
  • PhD Докторантура
 • D) Білім беру стил
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу үдерісінде сабақтарды (іскерлік ойындар, кейстер, көшпелі сабақтар, пікірталастар, дөңгелек үстелдер, пікірталастар, әдебиеттерге шолу, жеке және топтық жобалар), семинарларды, мастер-класстарды өткізудің инновациялық нысандары кеңінен қолданылады

  • 2.Бағалау әдістері
  • Өзін және құрдастарын сыни тұрғыдан бағалау, жобалық есептер, дәлелдерді бағалау, оқиғаны сыни талдау, семинарлар. Эсселер мен презентациялар.
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • 1.Жалпы құзыреттер
  • Бағдарлама циклдің екінші деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келеді.

  • Бұған күтілетін екінші цикл түлектерінің жалпы құзыреттіліктері (негізгі дағдылар деп те аталады) кіреді (веб-сайтты қараңыз http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 ).

  • Төменде келтірілген құзыреттер осы бағдарлама үшін жиынтық және ең тән құзыреттерді білдіреді:

  • МК1

  • Әртүрлі қызмет түрлерінде және көптілді ортада басқарушылық шешімдер қабылдау қабілет

  • МК

  • Мемлекеттік, өңірлік және микро деңгейде туристік қызметті дамыту стратегиясын әзірлеу және оларды жаңа орта жағдайында басқару қабілеті

  • 2.Нақты құзыреттер
  • БК1
  • Туристік қызметті ұйымдастыру, кәсіпорынның экономикалық стратегиясын әзірлеу және енгізу қабілеті

  • БК2

  • Күнделікті мәдени мінез-құлық ұстанымына және туристердің бос уақытын ұйымдастыру үшін жобаларды әзірлеуге қабілеттілік

  • БК3

  • Дербес дербес оқыту шеңберінде кәсіби дағдылар мен іскерліктерді кеңейту үшін туризм индустриясы саласында білімді интеграциялау, ғылыми-қолданбалы және эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және жүргізу қабілеті
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі.
  • Үнемі өзгеріп отыратын әлеуметтік шындық жағдайында басқарушылық қызметтің психологиялық механизмдері туралы білімдерін көрсетеді.

  • Кәсіби салада және шет тілдік ортада басқару және қарым-қатынас дағдыларын жүзеге асырады.

  • Туризм саласын дамытуды мемлекеттік реттеудің нысандары мен тетіктерінің ерекшелігі туралы дамып келе жатқан білімін және түсінігін көрсетеді, туризм индустриясын дамыту бойынша басқарушылық шешімдер қабылдауда қазіргі заманғы тәсілдерді табысты қолданады.

  • Қазіргі заманғы әдістер негізінде туристік қызметті ұйымдастыру және экономикалық стратегияны әзірлеу технологияларын меңгергендігін көрсетеді.

  • Білімді біріктіре алады, Туризм экономикасы мен туроперейтингтің күрделі мәселелерін шеше алады.

  • Кәсіби қызметте іскерлік этика қағидаттарын қолдануды көрсетеді

  • Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, туристік индустрия кәсіпорындарында мәдени-демалыс қызметін жобалай және ұйымдастыра алады.

  • Өз бетінше білімді интеграциялай, жүйелендіре, өзектендіре алады және оларды туризм саласындағы зерттеу және басқару қызметінде кәсіби деңгейде қолдана алады.

 • Басқару психологиясы
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиттер: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.

  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.

  • Пәннің қысқаша сипаты: Оқу пәні білім алушылардың әлеуметтік жүйе және кәсіби қызмет саласы ретінде басқарудың психологиялық мазмұны туралы білімді меңгеруіне бағытталған.

  • Онда басқарудың тиімділігін талдау және болжау, басқарушылық қатынастар мен шешімдерді оңтайландыру, сондай-ақ басқару қызметінің психологиясы, басқарушылық қарым-қатынас пен қақтығыстар, жоғары мектептің оқу-тәрбие процесінде басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті әлеуметтік-психологиялық білім бар.

  • Күтілетін нәтижелер:

   психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;

   адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;

   педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;

   психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу;

   жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі

  • Оқытушының Т.А.Ә: п.ғ.д, профессор Мінжанов Н.А, п.ғ.к, доцент Кенжебаева С.К.

 • Шет тілі (Кәсіби)
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиттер: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы ті

  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.

  • Пәннің қысқаша сипаты: Курсты оқу мамандық бойынша білімді байытуға және ғылыми көкжиекті кеңейтуге, қарым-қатынас процестерін тереңірек білуге ғана емес, сонымен қатар магистранттарға болашақ кәсіби қызметінде қажетті практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік береді.

  • Күтілетін нәтижелер:

  • Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі

  • Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;

  • Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);

  • Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;

  • Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;

  • Оқу мазмұнын түсіну;

  • Оқу мазмұнын беру

  • Оқытушының Т.А.Ә: ф.ғ.к., профессор Аубакирова Г.Т..

 • Менеджмент
  • Пререквизиттер: «Туризмология негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру»
  • Постреквизиттер: Диссертациялық жоба жазу

  • Мақсаты: курстың теориялық-әдістемелік тұрғысынан, нарықтық қатынастар жағдайында басқару теориясы мен тәжірибесінің қолданылуы мен дамуын игеру болып табылады.

  • Пәннің қысқаша сипаты: "Менеджмент" пәні басқару процесін, коммуникацияны және шешім қабылдауды зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерінен, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, топтық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақ ұйымдағы әртүрлі функционалды бөлімдерді зерттеуден тұрады. мысалы, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару

  • Оқытушының Т.А.Ә: э.ғ.к., профессор Легостаева А.А.

 • Туризм экономикасы
  • Пререквизиттер: «Туризмология негіздері»
  • Постреквиттер: Диссертациялық жоба жазу

  • Пәннің қысқаша сипаты: салалық сипаттағы экономика туралы түсініктерді қалыптастыру, сала қызметі барысында туындайтын экономикалық мәселелерді шешу білімдері, біліктері мен дағдылары. Туризм экономикасының құрылымдық аспектілеріне,нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынды экономикалық басқарудың нысандары мен әдістерін дамыту проблемаларына, туристік саланың ресурстарын бағалауға ерекше назар аударылады.

  • Күтілетін нәтижелер: туристік өнімдерді және қызметтерді өндіру және тұтыну процесінде дамып, экономикалық қарым-қатынастарды зерттеу және талдау жөніндегі жұмысты тиімді ұйымдастыру бойынша білімдерін қамтамасыз ету.Магистранттарды туризм экономикалық негіздеріне, ресурстық әлеуетін бағалау және туристік кәсіпорынның оған сәйкестігін, мақсаттарына өзiнiң өзектілігі, даму стратегияларының таңдау және талдау тәсілін және туристік кәсіпорынның экономикасын басқару және бақылау принциптерін үйрету.

  • Оқытушының Т.А.Ә: э.ғ.к., доцент Жуспекова А.К.

 • Мемлекеттік және аймақтық деңгейде Туризмді басқару
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туризм саласындағы басқарудың әртүрлі деңгейлері туралы жүйелі түсінік алу,туристік кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері мен проблемаларын анықтауды және негізделген басқарушылық шешім қабылдауды үйренеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: мемлекет пен өңірлер басқару орталықтарын өз мүдделері мен мақсаттарына қарай бөлген кезде жаңа басқарушылық тәсіл аясында жүргізілген туризмді дамытуды басқару дағдыларын игеру. Қазақстанда, атап айтқанда өңірлерде туризмді дамытудың жай-күйі мен перспективаларын талдау, стратегиялық модельдеу қағидаттарын қолдану негізінде басым туристік жобаларды негіздеу және таңдау, өңірлік туризмді дамыту модельдерін әзірлеу саласында дағдылар, туризмді дамытуды басқару процесінің тиімділігін бағалау саласында дағдылар қалыптасады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. негізгі ұғымдарды көрсету, Қазақстан өңірлерінде туризм саласын ұйымдастыру және мемлекеттік басқару саласындағы білім кешенін игеру;
  • B. алған білімдерін қолдану, Қазақстанның маңызды туристік ресурстары (табиғи-климаттық, этнографиялық, тарихи, мәдени және т. б.) туралы білімдерін жүйелеу
  • C. ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, туризм және қонақжайлылық индустриясында мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттарын қолдана білу;
  • D. теориялық және практикалық білімді пайдалану, Қазақстандағы келу туризмінің материалдық-техникалық базасы туралы ақпаратты зерделеу және жүйелеу;
  • Е. оқыту дағдыларын пайдалану, Қазақстан туризмі саласын мемлекеттік реттеу саласындағы жұмысты түсіну және ұйымдастыра білу;
  • F. талдау жүргізу, инкамингтік маркетинг дағдыларын, сондай-ақ туризм мен қонақжайлылық саласындағы мемлекеттік реттеу негіздерін меңгеру;
  • G. өз бетінше оқыту қабілетін қалыптастыру, шетелдік турнирлерде қазақстандық ұлттық туристік өнімді ілгерілету дағдыларын меңгеру;
  • H. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін қабылдау, ғылыми зерттеу әдістерін білу және қолдану, туризм индустриясын басқару мен дамытудың мемлекеттік саясатын жетілдіру саласында академиялық жазу дағдыларына ие болу;
  • I. Қазақстан Республикасының туризм индустриясын дамыту мәселелері бойынша фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;
  • J. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н. Д.
 • Туристік индустрияны дамытуды басқару
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: бәсекеге қабілетті өнім жасай отырып, нарықтың жағдайына байланысты туристік ұйымдар қызметінің мақсаттары мен бағдарламаларын түзетуді үйренеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: туристік саланың ұйымдастырушылық негіздері, туристік саланың құрылымы, туристік қызметке қатысушылар арасындағы құқықтық және шаруашылық қатынастардың ерекшеліктері, ішкі, келу және шығу туризміндегі Қазақстандағы туристік қызметтің жұмыс істеу ерекшеліктері, туристік индустрия кәсіпорындарын басқару нысандары, саланы мемлекеттік реттеу әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: осы курсты оқу кезінде магистрант Қазақстан Республикасында және шетелде туристік қызметті басқаруды ұйымдастырудың негізгі аспектілерін анықтауға үміттенеді.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н. Д
 • «Туризм индустриясындағы кәсіби этика және этикет» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру»,
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туристік индустрияда корпоративті мәдениеттің негіздерін және персоналды басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Этика рухани мәдениеттің ғылымы мен құбылысы, мораль әлеуметтік мінез-құлықты реттеуші ретінде қарастырылады. Қолданбалы этиканың негізгі мәселелері, туризм саласындағы маманның кәсіби этикасы мен кәсіби имиджінің аспектілері, туристік қызметтің кәсіби стандарттары, туристік мамандарға қойылатын кәсіби және моральдық талаптар, қызметтік қатынастардың этикасы мен этикеті зерттеледі
  • Күтілетін нәтижелер:
  • A. негізгі ұғымдарды көрсету, іскерлік этика және кәсіби қарым-қатынас туралы білім кешенін игеру, туризм индустриясындағы кәсіби этика дамуының жетекші тенденциялары туралы ақпаратты жүйелеу;
  • B. алған білімдерін қолдану, жалпы қабылданған халықаралық нормаларға сәйкес келетін іскерлік этика мен кәсіби қарым-қатынас әдістері мен қағидаттарын меңгеру;
  • C. ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, туристік қызметте қызметтік қатынастарды ұйымдастырудың ұтымды нысандарын әзірлеу және қолдана білу;
  • D. теориялық және практикалық білімді пайдалану, туризм және қонақжайлылық индустриясының басқару тәжірибесінде іскерлік өзара әрекеттесу технологияларын қолдана білу;
  • E. оқыту дағдыларын қолдану, жазбаша іскерлік коммуникацияларды құрастыру, іскер адамның имиджін, іскерлік қарым-қатынас этикасын қалыптастыру дағдыларына ие болу;
  • F. талдау жүргізу, ауызша іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие болу (көпшілік алдында сөйлеу, дау-дамай, пікірталас, дау-дамай, өзін-өзі таныстыру);
  • G. өз бетінше оқу қабілетін қалыптастыру, ғылыми зерттеу әдістерін білу және қолдану, іскерлік этикеттің академиялық жазу дағдыларына ие болу;
  • H. академиялық адалдықтың принциптері мен мәдениетін қабылдау, фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану іскерлік Этикет;
  • I. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н.Д.
 • «Қонақ үй және мейрамхана қызметіндегі инновациялар» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туризмдегі инновациялар магистрі дәрежесін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қонақжайлылық индустриясындағы инновациялық қызмет саласындағы білімді игеру, бұл кәсіпорындарға бәсекелестік артықшылыққа ие болуға, бизнесті тиімді жүргізуге және тиісті пайда алуға мүмкіндік береді. Инновациялардың қонақ үй және мейрамхана қызметтері нарығына әсері, инновациялық тенденциялар, қызмет көрсетудегі инновациялар, басқару технологиялары және т. б. талданады.
  • Күтілетін нәтижелер: аймақтық және республикалық деңгейде инновациялық қызметтердің жағдайын талдау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; іс-шараларды өткізу қағидалары мен әдістерін, кәсіби деңгейде инновациялық қызметтерді анықтау.
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ.к., доцент Қабдыбай А.К
 • «Туризм индустриясындағы мәдени-тынығу қызметі» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: демалыс қызметтің ерекше түрі ретінде туризмнің теориялық негіздерін зерттеу, мәдени-демалыс қызметінің даму тарихында туристік демалыс қызметінің рөлі мен маңызын қарастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм бос уақытты өткізудің нақты түрі ретінде қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы туризм саласының әлеуметтік-мәдени әлеуеті талданады. Курс Туризм саласындағы ойын-сауық индустриясы туралы идеяларды қалыптастыру; анимациялық бағдарламаларды әзірлеу, бос уақытты ұйымдастыру(отбасы, жастар және т.б.), мәдени-демалыс қызметтері нарығын зерттеу дағдылары үшін қажет.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. негізгі ұғымдарды, дамудың жаңа тенденциялары туралы білімді, бос уақытты өткізу принциптері мен технологиясын көрсету
  • B. алған білімдерін қолдану, бос уақыт қызметі технологиясының құрылымдық компоненттерін талдау, жұмыстың нақты тапсырылған кезеңінің орындалуын ұйымдастыру қабілеттерін көрсетеді;
  • C. ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асырады және туристік өнімді әзірлеуде анимациялық қызметтің ерекшеліктері туралы білімді қолданады, бос уақытты ұйымдастырады және өткізеді;
  • D. теориялық және практикалық білімді қолдана алады және өмір процесінде әлеуметтік, әлеуметтік, мәдени құбылыстардың әртүрлі принциптерін ескере отырып, тұлғааралық өзара әрекеттесу жүйелерін құру тәжірибесіне негізделген басқару шешімдерін жасай алады;
  • E. оқу дағдыларын қолдана отырып, шағын ұжымның, жұмыс анимациялық тобының жұмысын ұйымдастыра алады.
  • F. талдау жүргізу, бос уақыттың мәдени-жасампаз әлеуетін іске асыру механизмін талдау және анимациялық бағдарламаларды бағалау қабілеттерін көрсетеді;
  • G. өзін-өзі оқыту қабілетін қалыптастыру, кәсіби қызметте пәнді меңгеру нәтижелерін қолдануға қабілеттілігі мен дайындығын көрсетеді
  • H. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін қабылдау
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ.д., профессор Доскалиева Б.Б.
 • «Анимациялық бағдарламалар технологиясы» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: анимация және Қазақстанда оны пайдалану теориясы мен практикасын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Оқу пәні анимациялық жоспарлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға, туристік қызметтер саласында анимациялық бағдарламаларды құру және іске асыру технологиясын, аниматорлардың тиімді жұмыс істеуі үшін материалдық база құруға, сценарий және режиссерлік өнер саласында, соның арқасында идеялар анимациялық Бағдарламаға қатысушылардың нақты әрекеттеріне айналады.
  • Күтілетін нәтижелер: туризм анимация пайдалану практикалық дағдыларын үйрену
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ.д., профессор Доскалиева Б.Б.
 • «Туроперейтинг технологиясы және практикасы» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туристік қызметті ұйымдастыру негіздері, туристерге қызмет көрсету қағидалары, туроператордың сауда желісін қалыптастыру және туристік өнімнің алға жылжуы, елден шыққандарға визалық қолдау туралы заманауи идеяларды қалыптастыру.
  • Қысқа курстың сипаттамасы: магистранттардың туристік бизнесті енгізу үшін қажетті практикалық дағдыларын қалыптастыру. Турларды құру, жылжыту және іске асыру бойынша жұмыс циклі, туризмнің әртүрлі түрлеріне қызмет көрсету бағдарламаларының ерекшеліктері, қызмет жеткізушілермен қарым-қатынас ерекшеліктері, туристік құжаттама, сондай-ақ туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру және туроперейтингті құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. негізгі ұғымдарды көрсету негізгі принциптерді білу және туристік қызметті ұйымдастыру технологияларын меңгеруді көрсету;
  • B. алған білімдерін қолдану және білімдерін біріктіре білу, туристік индустрия кәсіпорнының қызметін ұйымдастыру бойынша шығындарды есептеу және бағалау;
  • С. ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру, туристік өнімді әзірлеу бойынша өз жобаларын құру дәлелді, түрлі мамандандырылған туристік бағдарламаларда қызметтерге сауатты талдау жүргізу;
  • D. аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, теориялық және практикалық білімді қолданыңыз және Туроперейтинг саласындағы ақпаратты әртүрлі хабарлама формаларында ұсыныңыз;
  • Е. оқу дағдыларын пайдалану, өз бетінше жұмыс істеу, туристік қызмет көрсету бағдарламаларын жасау, туристік құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларына ие болу;
  • F. ақпаратқа талдау жүргізу, қазіргі заманғы әдістер негізінде туристік кәсіпорынды дамытудың экономикалық стратегияларын әзірлеуге дайын екендігін көрсету;
  • G. өзін-өзі оқыту қабілетін қалыптастыру, кәсіби қызметте іскерлік этика принциптерін қолдануды көрсету;
  • H. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін қабылдау, ғылыми мәтіндерді дайындау және рәсімдеу, туристік жүйенің құрылымдық элементтерін басқару саласында академиялық жазу дағдыларын меңгеру.
  • Оқытушының аты-жөні: магистр, аға оқытушы Аешова Н.Т.
 • «Туризмдегі туристік формальдылық және қауіпсіздік» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау туризм шығындарды басқару практикалық аспектілерін енгізу теориялық білім негіздері, сондай-ақ: Мақсаты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Келу және шығу туризмін ұйымдастыру кезінде, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында қажетті туристік формальдылықтар, туристік қызметті,атап айтқанда Қазақстандағы және шетелдегі туристік формальдылықтарды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, сондай-ақ осы саладағы әлемдік және отандық тәжірибе және оны талдау зерделенеді
  • Күтілетін нәтижелер: кіру құжаттарын тіркеудің теориялық негіздерін білу; нақты экономикалық жағдайларды шешуде қонақжайлылығы негізгі ұғымдар мен принциптерін қолдана алады және туристерді тарту үшін тиімді шараларды әзірлеу; кіріс туризм технологиясының мәселелерін зерттеу арқылы студенттерді дербес кәсіпкерлік қызметке дайындайды
  • Оқытушының аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н.Д.

Құзыреттілік шифры

Құзыреттілік  мазмұны

Оқу  нәтижесінің шифры

Білім  беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

МК1

Басқару мен педагогикалық қызметтің психологиялық негіздерін, ғылыми зерттеулер әдіснамасын түсіну қабілеті және көптілді ортада коммуникацияға дайындығы

ОН1

Ғылыми зерттеудің құрылымын, кезеңдері мен әдістерін, педагогикалық қызмет пен басқарудың психологиялық негіздері мен заңдылықтарын біледі

ОН2

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде әлеуметтік өзара іс-қимыл, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын, ауызша және жазбаша нысанда меңгерген

МК2

Қазіргі заманғы білім беру технологияларын, академиялық сауаттылық дағдыларын және туристік нарықта бағдарлауды пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу жұмысын және кәсіби-педагогикалық қызметті жүзеге асыру қабілеті

ОН3

Туризм және туристік бизнесті жүргізу саласында ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметті ұйымдастыра, жоспарлай және жүзеге асыра алады

ОН4

Академиялық жазудың білімі мен дағдыларын меңгерген, маркетингтік құралдарды пайдалана отырып, туристік нарықтың даму үрдістерін талдай алады.

БК1

Туризм индустриясы саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу және жаңа ортадағы проблемаларды шешу үшін туристік қызметті стратегиялық басқаруды жүзеге асыру қабілеті

ОН5

Туризм индустриясының дамып келе жатқан білімі мен түсінігін көрсетеді, туристік қызметті жоспарлау кезінде ғылыми, анықтамалық, статистикалық және өзге де ақпаратты іздеудің, талдаудың және түсіндірудің қазіргі заманғы әдістерін меңгерген.

ОН6

Басқару қызметінде заманауи тәсілдерді, озық тәжірибе мен ғылыми жетістіктерге негізделе отырып, персоналмен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістерін қолданады, сол арқылы туризм индустриясы кәсіпорындарында басқару процестерінің тиімділігін арттырады

БК2

Туризмнің қазіргі заманғы индустриясын басқару және әсер алу, туристік қызметтердің сапасы мен сервисін қамтамасыз ету мәселелерінде жаңа идеяларды туындатуға және өз пайымдарын қалыптастыруға қабілеттілік

ОН7

Ұлттық және әлемдік экономика ауқымында әсер ету индустриясында заманауи технологиялар мен жұмыс құралдарын меңгергендігін көрсетеді.

ОН8

Ғылыми-қолданбалы ақпаратты жинау және түсіндіру негізінде экономиканың сервистік секторы және туристік қызметтердің сапасын қамтамасыз ету саласында стратегиялық және тактикалық басқаруды жүзеге асырады

БК3

Туристік бизнесті үйлестіруде және туристік нарықты дамытуда жағдайды бағалау және стратегиялық маңызды шешімдер қабылдау қабілеті

ОН9

Туристік бизнесті жүргізу, инновациялық туристік қызметтерді қалыптастыру, әртүрлі деңгейлерде туристік қызметті дамыту стратегияларын әзірлеу кезінде ғылыми зерттеулердің, эксперименттік деректерді өңдеу мен түсіндірудің қазіргі заманғы әдістерін пайдаланады

ОН10

Отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктеріне негізделе отырып, өңірлік туристік тартымдылықты арттыратын туристік өнімдерді әзірлеу, енгізу және ілгерілету бойынша тиімді жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus