• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Ақпараттық жүйелер-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М06101

  Мамандығы:

  Ақпараттық жүйелер (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Инженерлік ғылым және технология

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  11
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  8
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  3
7М06101 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша екі білім беру траекториясына бөлінеді:
1) Білім беру траекториясы 1 - «Ақпараттық жүйелерді жобалау және басқару». Мақсаты - ақпараттық ресурстарды тиімді ұйымдастыру және ұйымдық жүйелерді басқару процестеріне арналған интеграцияланған ақпараттық жүйелерді жобалау және басқару принциптерін тұрақты білу. Оқытылатын пәндер: «IT консалтингтің әдіснамасы мен тәжірибесі», «Басқарудың құралдары мен жүйелерін автоматты түрде жобалау», «Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау», «Есептеуіш жүйелерде параллельді архитектураны жобалау» және т.б. Бұл пәндер басқару жүйесіндегі құзыреттіліктерді ақпараттық жүйелердің аппараттық және бағдарламалық-аппараттық жүйелерімен бірге алуға мүмкіндік береді; Ғаламтордағы ғылыми және мерзімді әдебиеттерде қажетті ақпаратты кәсіби іздеу; архитектураны таңдау және ақпараттық жүйелердің аппараттық құралдарын біріктіру; ақпараттық жүйелерді және олардың элементтерін нақты салаларда жобалау.
2) Білім беру траекториясы 2 - «Ақпараттық процестерді жүйелік талдау және модельдеу». Траектория мақсатының бағыты ақпараттық жүйелер модельдеу теориясы және оларға тиісті процестерді, компьютерлік модельдерін дамыту әдістерін, модельдеу әдістері мен құралдарын негіздерін зерттеу және есептеу эксперименттер нәтижелерін талдау бағыты болып табылады, сондай-ақ қазіргі заманғы аппаратура жүйелерін модельдеу және ақпарат жобалау жұмысы туралы идеялар қалыптастыру жүйелері. Оқытылатын пәндер: «Көп өлшемді ақпараттық-өлшеу жүйелерін талдаудың модельдері мен әдістері», «Білім берудегі ақпараттық жүйелерді дамыту», «Ақпараттық-аналитикалық жүйелерді дамыту технологиялары», «Инновациялық жобаларды басқару», «Үлгіні тану және визуализациялау әдістері мен құралдары» және т.б. Бұл пәндер келесі компетенцияларды қалыптастыруға мүмкіндік береді: деректерді талдай білу және компьютерлік модельдеудің математикалық әдістерін және әдістерін пайдалана отырып, стандартты емес мәселелерді шешу үшін қажетті білімді бағалауға мүмкіндік береді; ақпараттық-аналитикалық жүйелерді құрастыру; IT-проектіні басқару.
7М06101 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері:
- ғылыми-педагогикалық дайындықпен: ғылыми-зерттеу мекемелері, мемлекеттік басқару органдары; оқу орындары; жобалау ұйымдары; өнеркәсіптік кәсіпорындар және т.б.
Түлекке берілетін дәреже:
- 7М06101-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық - техникалық ғылымдар магистрі.
Оқу мерзімі: ғылыми-педагогикалық бағытта - 2 жыл.
Білім беру нысаны - күндізгі бөлім

Бағдарлама дәрежесі: Магистр Техникалық ғылым 7М06101_«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша (Ғылыми және педагогикалық бағыт)
Дәрежесі және мерзімі Бір дәреже(бір университет) (_130ECTS–кредиттері/ _59_каз. кредиттері)
Оқу орыны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитациялау Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі (БСҚА) http://nkaoko.kz/
Қызмет ету мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 2 жыл мерзіміне 2017 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Деңгейі ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (еуропалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ(біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • Берілген магистерлік бағдарламаның мақсаты зерттеулерді тиімді жүзеге асыруға,ақпараттық технологияларды әзірлеу және жүзеге асыру, сонымен қатар қазіргі заманғы ғылыми-зертханалық мәселелерді шешу және тұжырымдауға, IT-бағыты бойынша эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрларды дайындау.

   Табысты магистратура түлектері IT-жүйелерін жобалау және жүзеге асыру әдіснамалық негіздері жеткілікті білімін көрсете отыра, IT - технологиялар саласындағы жаңа технологияларды меңгеруге тиіс, серверлік және желілік инфрақұрылымның басқару мен жобалау дағдыларын, сонымен қатар ғылыми-педагогикалық және кәсіби терең дайындығын назарға көрсетулері керек. Олар IT- экономика салаларында, білім беру, медицина, құқық, өнер, қызмет көрсету және бизнесте сонымен қоса т.б. кәсіпорындарда істей алады.

 • B) Сипаттама
  • 1.Пән/ пән ауданы
  • Негізгі пәндер: Ақпараттық жүйелерді жобалау және модельдеуді талдау, Ақпараттық жүйелердің бағдарламаларын жобалау, ІТ консалтингтің әдістемесі және практикасы, Ақпараттық-зияткерлік жүйелерді технологиялық жобалау, ІТ жобаларды басқару,Компьютерлік жүйелер мен желілердің ақпараттық қорларын қорғау, Визуальды бағдарламалау құралдарын пайдаланып ақпараттық жүйелерді жобалау, Есептеуіш жүйелерде параллельді архитектураны жобалау
  • 2.Жалпы ақпарат/ Мамандану
  • Ақпараттық жүйелерді басқару және жобалау.
   Ақпараттық процестерді модельдеу және жүйелік талдау.
  • 3.Бағыт
  • Техникалық ғылымдар
  • 4.Ерекшеліктер
  • Бағдарлама мамандардың қызметінің дәлелді талдау, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде олардың ұйымдарының тиімділігін арттыру жүйелі жұмыс жүргізу үшін білікті жетік мамандарды даярлауға бағытталған.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • 7М06101 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының түлектері, жеке қоғамдық және мемлекеттік және халықаралық ұйымдарда жұмыс істеуге дайындалады, ғылими-зеріттеу мекемелерінде? оқу орындарында және т.б. Олардың кәсіби қызмет объектілері болып табылады: процесстер мен қолданбалы міндеттерді шешу және рәсімдеу, IT-проектерді енгізу; бизнес- процестерді және пәндік салаларда ақпараттық жүйелерді автоматтандыру жобаларын іске асыру; қазіргі заманғы АКТ және бағдарламалау әдістерін пайдалана отырып, жобалық шешімдерді іске асыру; кәсіпорындар мен ұйымдардың ақпараттандыру жобаларын басқару.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • PhD докторантурасы
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Білім беру бағдарламасы ІТ-технологиялар мен жұмыс істеуге бағытталған қолданбалы сипаттағы оқытуды қамтиды. Білім беру барысында бағдарламалық жасақтама бумалары, модульдік білім беру оқу курстары, электронды оқулықтар, слайд-фильмдер, бейне дәрістер, қашықтықтан оқыту, вебинарлар, әдістер қолданылады: командада жүмыс істеу, дәрістік пікірталас, жұптық дәріс, қатемен дәріс, дальтон жоспары, проблемалық дәріс, ойын әдістері, (брейн-ринг, іскерлік ойындар, менің ойыным, қарсылыстар, сабақ үстіндегі емтихан және т.б.) сонымен қатар лабораториялық және практикалық сабақтар өткізу кезінде виртуалды зертханалық кешендер. Магистранттарды олардың идеялары мен жұмыстарын қолдау және коммерциялауға бағытталған кафедралық ғылыми – зерттеу тақырыптары аясындағы жобаларға қатысуға тарту. Сондай-ақ, магистранттар ШЫҰ жобаларға қатысуға және жақын және алыс шет елдерде ғылыми оқуға мүмкіндігі бар.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Университетте магистранттардың оқу сапасын ішкі-университеттік бақылау жүйесі іске асырылады, ағымдық, мерзімдік, аралық және қорытынды білім бақылауларын құрайды. Бағалау әдістері: ауызша сұрау, зертханалық жұмысы туралы есептер, оларды қорғау, жобалау туралы есептер, жеке тапсырмалар орындау, коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмыстары, презентациялар, семинарлар, рефераттар, сынақ тесттер және т.б.
   Магистранттардың оқу және сабақтан тыс жетістіктері 100-балдық рейтингтік жүйе ағымдық білім деңгейін бақылау және аралық аттестация бойынша жүзеге асырылады. Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылаудың максималды көрсеткіштері ретінде анықталады-60 % және аралық аттестация (емтихан ) - 40 % құрайды.
 • E) Бағдарламалық құзыреті
  • 1. Жалпы біліктіліктер
  • Бағдарлама екінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл екінші цикл бітірушілерінің (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080веб-сайтынан қараңыз) жалпы (негізгі дағдылық атымен танымал) біліктіліктерін қосады. Төменде аталған біліктіліктер осы бағдарламаға тән және қысқаша біліктіліктерді көрсетеді:
   - ғылым мен білім, ғылым мен техниканың өзекті мәселелері туралы, ғылыми білімнің дамуының қазіргі заманғы үрдістерінің рөлін түсіну;
   - кәсіби деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін, шетел тілінде еркін сөйлеу;
   - ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын, ғылыми стандартты мәселелерді шешу және олардың нәтижесінің дұрыстығының өкілділігі;
   - кәсіби және үздіксіз білім беруде қажетті білімін кеңейту және тереңдетуге қабілетті болу;
   - кәсіби қарым-қатынас, мәдениаралық байланыс, шешендік өнер дағдыларды меңгеру;
   - өзін-өзі жетілдіру және әр түрлі ғылыми-жаратылыстану және гуманитарлық білім мен мүдделеріне жеке тұлғаның кәсіби өсу мүмкіндігі болу;
   - ғылыми-зерттеу әдіснамасы саласында, әлемдік экономиканың қазіргі заманғы мәселелері, кәсіпорынның ұйымдастыру және басқару қызметінде, сондай-ақ кәсіби дағдыларын кеңейту құзыретті болу.
  • 2. Спецификалық біліктіліктер
  • 7М06101 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистранттар келесі біліктілікке ие:
   - пән аясында және сабақтас салаларда техника және технологиялар қазіргі жағдайы мен үрдістерін түсіну;
   - ақпараттық жүйелер мен технологияларды талдау және оңтайландыру әдістерін зерттеу және дамыту жүргізу мүмкіндігі;
   - ұйымның компьютерлік инфрақұрылымды қолдануды тиімді жоспарлау, іске асыру, және конфигурациясын жүзеге асыруға қабілетті;
   - әкімшілік процестерді автоматтандыру саласындағы жобалау және операциялық-техникалық құжаттаманы әзірлеуге қабілеті бар;
   - жоба қызметінің нәтижелерін бағалауға, жоба кестелерін әзірлеуге, инвестициялық талдау және жобалық тәуекелдерді талдау жүргізуде, инновациялық жобаның тұжырымдамасын әзірлей алуға; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін түрлі жоба талдауды жүзеге асырады;
   - ақпараттық жүйелердің математикалық үлгілері мен тану үлгілерін салуға білікті болу;
   - технологияларды таңдауға қабілеті бар, құралдар және автоматтандыру жүйелерін басқару, бағдарламалық тауарды тәжірибеден өткізу және бақылау, инструменталдық құралдар мен есептеуіш техника мен процесстерді жобалауды ұйымдастыра білу;
   - IT- проект құрастыру үшін жобалық командада жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі;
   - паралельдік архитектура саласында бағдарламау дағдыларын меңгеру;
   - әр түрлі ақпараттық жүйелік топтарды және кәсіби бағдарламалау есептерін шешуде білікті болу.
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер қабілеттерін келесілерге көрсете алады:
   - жүйелі көзқарас арқылықазіргі заманғы инструменталдық құралдары мен тілдерін пайдалана отырып бағдарламалау және әлеуметтік-экономикалық басқару зерттеулерін жүргізу эксперименттік үлгісін жүргізу;
   - математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін дамыту модельдері, әдістері мен құралдарын қолдану;
   - табысты ғылыми-зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шеше білу, азаматтық ұстанымы бар кәсіби диалог мәдениеті, оның ішінде кәсіби мәдениетінің жоғары деңгейін көрсету.
   - заманауи ақпараттық технологияларды басқару, сонымен қоса ақпаратты алу әдістері, өңдеу және сақтау тәсілдерін меңгеру және таңдалған ғылыми мамандық бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп оны ұйымдастыру, ғылыми және, жоғары оқу орындарында сабақ беру;
   - ақпараттық жүйелер мен олардың компоненттерін жобалау, және түрлі салалардағы техникалық құжаттаманы жасау;
   - мынадай іс-шаралар ұйымдастыруға қатысады: ұйымдастырушылық және ұйымдық басқару, ғылыми-зерттеу, оқу-әдістемелік, жобалау;
   - тиімді деректер базасын басқару жүйелері, енгізілген және ұялы қосымшалар, корпоративтік компьютерлік жүйелер мен желілерді құру және қамтамасыз ету, жобаларды басқару тиімді және бәсекеге қабілетті бағдарламалық өнімдерді құруға;
   - ғылыми зерттеулер жүргізу және ұйымдастыру дағдыларын алу, докторантурада ғылыми жұмысын жалғастыру үшін қажетті дайындаманың қалыптастыру.
 • «Ақпараттық жүйелерді талдау, модельдеу және жобалау» 2 кредит/3 ECTS
  • Аталмыш бағдарлама 7М06101 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарына арналған.
   Курстың мақсаты - дербес компьютерлер көмегімен АБЖ және күрделі кешенді өндірістік нысандардың жұмыс істеу динамикасының принциптері мен әдістерін зерттеу.
   Берілген пәнді оқудың алдындағы пәндер тізімі:
   «Компьютерлік модельдеу негіздері», «Жүйелік талдау және операциялық зерттеулер», «Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері» (бакалавриатта).
   Берілген пәнмен байланысты пәндер тізімі:
   «Басқару жүйелерін және құралдарын автоматтандырып жобалау».
   Пәндерді оқу барысында магистранттар міндетті:
   түсіну қажет:
   ақпараттық жүйелер теориясының негізгі ережелеріне, сондай-ақ оларды жобалау принциптері мен әдістері білу;
   білу қажет:
   ақпараттық жүйелер мен процестерді талдаудың заманауи әдістері, күрделі жүйелердің кездейсоқ және стандартты емес параметрлерін имитациялауға арналған құралдар;
   қолдана білу:
   интеллектуалды модельдеу құралдарын, ақпараттық жүйелерді жобалауда компьютерлік модельдеу технологиясын қолдану;
   меңгеруі қажет:
   ақпараттық процестер мен жүйелерді талдау және модельдеу үшін есептеуіш эксперименттерді ұйымдастыру және объектілі-бағытталған құралдарды пайдалану;
   құзіретті болу:
   Математикалық және алгоритмдік түрде модельдеу жүйелерін, желілерін және ақпаратты қорғау процестерін және бағдарламалық кешенде имитациялық үлгілерді енгізуге практикада қолдану.

   Дәріскердің аты-жөні:т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.

 • «Психология» 2 кредита/3 ECTS
  • Жоғарғы оқу орнындағы оқыту аймағы білім беру жүйесіндегі мамандарды кәсіби даярлау барысында ерекше жауапты орынды алады. Білім беру мазмұны – экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды факторы ретінде тұлғаның өз бетінше дамуына жағдай туғызуға бағытталу қажет. Сонымен, білім беру жүйесінің барлық сатылары мен кезеңдеріндегі мақсаты – тұлғаның жан жақты дамуына жағдай жасау.
   Білім беру бағдарлары халықаралық деңгейде мойындалған білім алушының интеллектуалдық функциялары мен қабілетінің дамуы мен сұраныстарын, оның өзіндік ашылулары үшін мүмкініктермен қамтамасыз етеді.
   Дүние жүзіндегі білім беру шеңберіне кіру бағытында қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, әсіресе педагогикалық психология теорися мен практикасында маңызды өзгерістер болып жатыр. Адамның танымдық іс-әрекетінің инновациялық тәсілдерін белсенді меңгеруді бағдарлау, оның жетекші білім берудің негізіндегі оқытуды жаңартуда іске асады. Соңдықтан, қазіргі психолоияда оқыту процесінің тиімділігі көтеруге, білім беру жүйесіндегі ғылыми негізделген және практикалық инновацияның іске асыруға үлкен мүмкіндіктері бар.
   «Психология» курсы барлық мамандықтарда оқитын магистранттарға және олардың психология аумағындағы оқыту мен тәрбиелеудегі рефлексиялық дамуына, психологиялық қорларды кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін көтеру мақсатында қолдануға епті және терең меңгеру үшін арналған. Сол себепті, мамандардың психологиялық-педагогикалық дамуын жете білу үшін, жоғары білім беру жүйесінде қоғамның жаңа бағдарларын өрбіту бұл курстың өзектілігін анықтайды.
   «Психология» курсының мақсаты магистранттарға жоғарғы мектеп психологиясын оқытудың негіздері мен педагогикалық іс-әрекет аумағындағы психологиялық білімді қолдану жоспарында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
   Пәнді оқыту міндеттері:
    жоғары мектепте білім беру процесінің психологиялык-педагогикалык мәнін ашу;
    «Психология» курсы аркылы магистранттарға жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік және педагогикалық психология негіздерін, теориялық концепциялары және эмпирикалық зерттеулері туралы толық мағлұмат беру;
    казіргі уақыттағы жоғары мектеп дамуы тенденцияларын қарастыру;
    магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойларын дамытуға мүмкіндік беру:
   а) әрбір жеке адам ойларының тереңділігі мен қабылдауы кайталанбайтындығын, оның психикалык тұрпатына байланысты.
   б) адамға деген қатынасты жоғары құндылык ретінде дамыту. Бұл студенттердің басқа мақсаттарға жету үшін пайдалануынан сактайды.
   в) адам психикасының белсенді шығармашылық сипаттағы туралы ойларын қалыптастыру. Бұл психикаға тура араласуға оны өзгертуге болмайтындығын мойындауға көмектеседі. Дағды, і-скерлік, білім, тұлға қырлары, қызығулары мен кұндылыктардың барлығы іс-әрекетте калыптасады және өзгереді.
   г) адам психикасының жаңа білім алуының кайнар көзі оның баска адамдармен қарым-қатынасы негізгі қозғаушы күші деп түсіну керек.
   «Психология» курсын оқыту нәтижесінің нәтижесінде магистрантгар мынандай негізгі біліктілікті (білім, іскерлік, дағды) меңгерулері кажет.
   Білуге тиіс:
   - педагогикалык іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялык табиғаты туралы;
   - танымдық іс-әрекетке кіретін психикалык қасиеттер мен процестер туралы;
   - психологиялық-педагогикалық әсер ету спецификасы мен мазмұны туралы;
   - студент тұлғасына әсер ету объектілерінің индивидуалды ерекшеліктері туралы.
   Іскерлік:
   - жоғары оқу орны оқыту процесінде қазіргі окыту әдістері мен кұрал- жабдықтарын тиімді колдана алу;
   - сабакты өткізуге және оған дайындалуға кажетті психологиялық- әдістемелік қорларды пайдалана алу (лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан);
   - студент тұлғасы және студенттік топтарға зерттеу жүргізудің адекватты психодиагностикалық әдістерін колдана алу.
   Практикалық дағдыларды иелену:
   - кәсіби іс-әрекет аймағындағы коммуникация орнату әртүрлі аспектілер бойынша оқыту процесін баскару;
   - кәсіби рефлексия процесі және іс-әрекет нәтижелері;
   - психологиялық әсер ете алудың негізгі тәсілдерін меңгеру;
   - тиімді кәсіби қарым-қатынас.
   «Психология» курсының мәні тұлғаның кәсіби-бағдарланған шығармашылық потенциялының өсуімен және қалыптасуымен анықталады.
   Магистратура түлектері келесі кәсіби іс-әрекет түрлерін аткара алады: оқу- тәрбиелік, ғылыми-зерттеу, диагностикалык, түзету және мәдени-ағартушыльқ.
   «Психология» курсы магистранттардың философия, әлеуметтік психология, педагогикалық психология жэне т.б. пәндер бойынша алған білімдеріне негізделеді.
   «Психология» курсы «Жалпы психология», «Жоғарғы мектеп педагогикасы» және баска да психологиялык пәндермен өзара байланысты.
   «Психология» пәнінің бағдарламасы 6М050300-Психология мамандығы бойынша білім берудегі мемлекеттік жалпы міндетті стандартка сәйкес дайындалды.

   Дәріскердің аты-жөні: п.ғ.к., доцент С.К. Кенжебаева

 • « Педагогика» 2 кредита/3 ECTS
  • «Педагогика» курсының бағдарламасы магистратура бөліміне арналған. Курс 2 кредитке есептелген, оның ішінде 15 сағат дәрісті, 15 сағат семинарды, 30 сағат МОӨЖ-ді, 30 сағат МӨЖ-ді құрайды.
   Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми білімнің дербес саласы ретінде бөлініп шығуы қазіргі заманғы өндірістің барлық саласы үшін мамандар даярлаудың тиімділігін арттыру мен жетілдірудегі қазіргі коғамды дамыту сұранысынан туындап отыр. Қазіргі таңда жоғары мектеп түлектерін кәсіби даярлау сапасы тек қалыптасқан кәсіби білім мен біліктің жоғары деңгейімен ғана сипатталмайды. Кәсіби және әлеуметтік рөлдерді білікті әрі жауапкершілікпен орындау мүмкіндіктерін анықтайтын тұлғалык фактор, жаңа идеялар, технологиялар мен шешімдер туындату, ғылыми, практикалық қызмет пен білім беру салаларында тиімді қарымқатынас орнату қабілеттігі бірінші кезекке шығады. Осыған сәйкес, жоғары білім беру білім алушыларды біліммен, білікпен қаруландыруға ғана емес, соңдай-ак мазмұнды күшін, адамның рефлексияға деген әрекетті қабілеттіліктерін және үздіксіз өз бетінше білім алу мен өз бетінше дамуға қажеттілікті ашуға бағытталуы тиіс. Осындай мәселелер арасында білім берудің тиімділігін едәуір дәрежеде анықтайтын оқытушылар кадрын даярлау зор
   маңызға ие. Қазіргі заманғы жағдайда оқытушы ғылыми ақпаратты
   тасымалдаушы мен жеткізуші ғана емес, сондай-ак ол студенттердің танымдық қызығушылығын, өзіндік жұмысы мен ғылыми шығармашьшығын ұйымдастырушы болып табылады.
   Қазіргі уақытта ЖОО-дағы оқу үдерісі өзінің міндеттері, қаркындылығы мен мазмұны бойынша күрделене түсті. Ол оқытушылардан оқу қызметі заңдылықтарын, оқыту, тәрбие беру, жеке тұлға қалыптастырудың кағидалары мен әдістерін терең психологиялық зерделеуді талап етеді. Білім беруді реформалау, яғни үш түрлі цикл бойынша оқыту (бакалавриат - магистратура - докторантура) және оқытудың кредиттік жүйесі инновациялык білім беру. Технологияларын сауатты жобалау мен жүзеге асыруға бағытталған педагогика Ғылымын және білімді белсендендіреді.
   Жоғары мектеп оқытушысы қызметінің тиімділігін анықтайтын көптеген факторлардың ішінде олардың кәсіби-педагогикалық біліктілігі алдыңғы катарға шығады.
   Осы «Педагогика» курсының бағдарламасы (университеттің магистратурасына арналған) жоғары мектепте магистрантгар мен аспиранттарды оқытушылык және әдістемелік қызметке дайындауға бағдарланған.
   Курс мазмұны жоғары мектептегі оку-тәрбиелеу үдерісін, окыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі үрдістерін көрсетеді, педагогикалық қызметтің дара жеке шығармашылық стиліне бағдар береді.
   Курс мақсаты - жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби- педагогикалыкқ мәдениетті меңгерту және болашақ оқытушыларды жалпы мәселелермен және жоғары мектеп педагогикасының теориялык және әдіснамалык негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі, карым - катынас технологиясымен таныстыру.
   Курс бойынша менгеруі тиіс:
   -педагогика ғылымы мен қазіргі жоғары білімнің өзекті мәселелерін;
   -ЖОО - да оқытушыньң педагогикалык әрекетінің мәнін;
   -болашақ маманды кәсіби даярлауда пәндік білімінің рөлін;
   -кәсіби әрекеттің субъектісі ретінде өзінің кәсіби әрекетін талдау және өзіндік аныктау қабілетін.
   Игеру керек:
   -педагогикалык теориялар, түсіндірмелер, жобалау және даму заңдылыктарына сүйене отырып, қоршаған орта шындығынан педагогикалық фактілерді, кұбылыстарды, жағдаяттарды бөліп алып, оларға педагогика ғылымының тілінде сипаттама беру;
   -окыту мен тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына негізделе отырып, оку-тәрбие үдерісін кұрастыру;
   -окыту мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылыкты - дамыту ортасын жасау.
   Сіздін алатын дағдыларыныз:
   -педагогикалык жоғары білім беру мен оны әрі карай дамыту;
   -ЖОО - дағы окытудың тиімді технологияларын пайдалану;
   -педагогикалық коммуникативті өзара әрекеттестіктің негізгі түрлерінде бақылаусыз окытудың кұралдары мен технологияларында;
   -өзекті психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу, қол жеткізілген нәтижелерді бағалауда;
   -студенттер іс-әрекетін ұйымдастыру мен баскаруда;
   Барлык мамандықтағы магистранттарына арналған.

   Дәріскердің аты-жөні: п.ғ.д., профессор С.А. Муликова

 • «Ғылымның тарихы мен философиясы» 2 кредит/3 ECTS
  • «Ғылымның тарихы мен философиясы» курсы магистратураның барлық мамандыктары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау; мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс кызметінің дағдыларын дамытады.

   Курс арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылыктары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметгік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның коғам дамуындағы рөлі туралы туралы білім қалыптастырады.

   Курстын мақсаты - ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің
   заңдылыктары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады.

   Курстың міндеттері:

   • ғылымның тарихы мен философиясының негізгі мәселелері мен такырыптарының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау;
   • ғылымның өзіндік санасын оның әлеуметтік-философиялык кырлары тұрғысынан ашу;
   • ғылымның мамандык, әлеуметтік институт және өндіргіш куш ретіндегі
    феноменін тусіндіру;
   • жаратылыстану, қоғамдык және техникалық ғылымдардың пәндік ерекшеліктерін, олардың ортақ жақтары мен айырықшылықтарын ашу.

   Ғылымның тарихы мен философиясы дамуының қысқаша очеркі Ғылымның генезисі мен дамуын тарихи-философиялық тұрғыдан түсіндіру.
   Ежелгі Шығыс өркениеттер-Египет, Вавилон, Үнді, Қытайдағы ғылымның
   алғышарттары. Fылымның пайда болуындағы ежелгі грек философиясының рөлі.

   Батыстық және шығыстык Орта ғасырдағы ғылым. Логика, математика,
   философия, медицинаның дамуы. Қайта Өрлеу дәуірінде эксперименталдық
   методтың (әдістің) пайда болуы. Жаңа дәуірде тэжірибелік ғылымның қальыптасуы. Классикалық жаратылыстану және оның методологиясы. Дүниенің механикалық бейнесінің корылуы. Эволюциялық идеялардың пайда болуы.  Классикалық  емес ғылымның идеялары мен методтары. Философиялық рефлексиясының жеке саласы ретінде ғылымның тарихы мен философиясының пайда болуы. Позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивзм, постпозитивизм, Ғылыми революциялар. Fылымның дамуы теориясын ғылыми парадигмалардың  ауысуы ретінде түсіну. Жараталыстанудың және басқа ғылымдардың дамуындағы философияның рөлінің арта түсуі. Ғылыми рационалдылық. Ғылымның кәсіби қызмет ретінде калыптасуы. Ғылымның идеялары мен нормалары. Жаратылыстану, техникалық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Қазақтан ғылымының қалыптасуы және дамуы. Қазіргі заманғы жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері. 

   Негізгі құзыреттіліктер:

   «Ғылымның тарихы мен философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант
   мына кұзыреттерге ие болады:   

   Білу

   • ғылымның табиғатын, кұрылымын, ұйымдастыру және кызмет ету
    принциптерін;
   • ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және
   • ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан;
   • ғылыми және философиялык ойдың өзара байланысын;
   • ғылымның тарихы мен философиясының іргелі негізін жэне ұғымдық аппаратын;
   • білімді өндіруді, ғылыми пәндердің қалыптасу және даму заңдылықгарын;
   • ғылыми ізденіс кызметінің негізгі принциптерін.

   Жасай білу:

   • ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді;
   • зертгеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді
    және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды;
   • ғылымның тарихы мен философиясыньң, жаратьлыстану, әлеуметтік-
    гуманитарлык және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі
    заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді;
   • әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және
   • тәрбие жұмыстарында қолдануды.

   Дағдыларды меңгеру:

   • сәйкес бағытта іргелі білімді қажет ететін ғьлыми-ізденістік және ғьлыми-
   • педагогикалық кызмет жургізе білу;
   • ғылыми мақалалар, тезистер жазу, конференцияларда, симпозиумдарда,
    Дөңгелек үстелдерде, пікірталастар мен пікір алмасуларда сөйлеу білу.

   Пререквизитгер: философия

   Постреквизиттер: мамандану  пәндері

   Дәріскердің аты-жөні: ф.ғ.к., профессор М.В. Клишина.

 • «Шетел тілдері (кәсіби)» 2 кредит/3 ECTS
  • Қазақстан Республикасының казіргі даму кезеңінде шет тілді білім елдегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді жүзеге асырудағы маңызды қор, полимәдениеггі және мультилингвалды коғамдағы адамның табысты әлеуметтік іс-әрекетінің негізгі кұралы, жалпыпланеталық дүниетанымы бар жеке тұлғаның мәдени және зияткерлік дамуы мен тәрбиеленуінің факторы болып табылады.
   Қазіргі уакытта шетел тілдерін терен меңгерген университет бітірушілеріне әлеуметтік тапсырыс қалыптаскан, осыған байланысты жаңа формациялы мамандар дайындауда шетел тілінің рөлі едәуір артып келеді. «Шетел тілі» пәні магистрлер - жоғары білімнің екінші сатысы мамандарын дайындау жүйесіндегі басқа курстар арасында ерекше орын алады, өйткені жас егемен Қазакстанға кажетті жалпы әлемдік академиялық білімдерге кол жеткізудегі шетел тілдерінің маңызы баға жеткісіз болып табылады.
   Тілдік емес жоғары оку орнындағы кәсіби және ғылыми-зерттеу
   магистратураларында шетел тілдерін үйрету болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық максаттары үшін тілді жалғастырушы деңгейде меңгеруше бағытталуы керек, бұл магистрлердің мамандыктың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін пайдалануына, ғылыми-акпараттык базасын кеңейтуіне, ғьлыми ақпаратты пайдалану, негіздеу, сендіру, ғылыми полемика, академиялық жазу біліктерін меңгеруге мүмкіндік береді.
   Шетел тілін магистратурада оқытудың ерекшелігі өзекті жалпы ғылыми
   және арнаулы әдебиеттерді оқу, инновациялык әдістер мен технологияларды
   пайдалану және заманауи кұралдарды тарту болып табылады.
   Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктерін ары карай дамыту негізінде шет тілді білімнің халыкаралык стандарттары шеңберінде коммуникативтік кұзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.
   Бұл мақсатқа «Шетел тілі» пәнін оқытудың нақты оку міндеттері сәйкес келеді:
   - жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түрінде шетел тілінде ауызша байланыс жасау дағдыларын жетілдіру;
   - мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және коғамдык-саяси бағыттағы мақалаларды оку және соңынан өндеп, алынған ақпаратгы өз түсінігінше
   пайдалану дағдыларын ары қарай дамыту;
   - шетел тіліндегі ғылыми ақпаратты жалпы кабылданған негізгі
   формаларда жазбаша мазмұндауға үйрету;
   - маманды дайындау бағыты бойынша іскери сөйлеу жанрларының ресми-іскери және ғылыми функционалдык стильдерді лингвистикалық
   сипаттамаларын зерттеу;
   - жалпы ғылыми және кәсіби бағытталған аутентивті мәтіндерді шетел
   тілінен оқыту тіліне және оқыту тілінен шетел тіліне аудару дағдыларын жетілдіру;
   - кәсіби бағытталған мазмұндағы материалдар негізінде тыңдау;
   дағдыларын ары карай жетілдіру.
   Магистратурадағы шетел тілі курсы сабақтастық талаптарына жауап береді
   және үш сатылы жоғары білім буындарының бірі болып табылады. Бұл типтік бағдарлама шетел тілін оқытуды жалғастыруға, алдыңғы сатыда кұрылған базаны жетілдіруге бағытталған және бакалавриаттағы «Шетел тілі» пәнімен тығыз байланысты. Бұдан басқа, шетел тілін оқыту студенттің казак және орыс тілдерінің практикалық курстарында алған лингвистикалық білімдеріне, сонымен қатар, магистранттың мамандығы бойынша біліктері мен дағдыларына сүйенеді.
   Студентгер «Шетел тілі» пәнін оку барысында магистранттың ғылыми
   жобасымен байланысты арнайы әдебиетпен жұмыс жасайтындыктан, олар шетел тілін үйрену үрдісінде алған білімдерін өздерінің курстық және магистрлік диссертацияларын корғау үшін белсенді колданады. Бұдан басқа, магистранттар шетел тілі бойынша білімдерін, алған біліктері мен дағдыларын кез келген қатар оқылатын жақын пәндерге колдана алады.
   Осылайша, «Шетел тілі» курсын аяктаған магистрант:
   - оқитын шетел тіліндегі материалды ғылыми мазмұндаудың функционалдык-стильдік сипаттамаларын,
   - шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми терминологиясын
   жэне терминологиялық астарын,
   - халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат жазысудын
   - негіздерін білу;
   - таңдаған мамандығы бойынша тұпнұска әдебиетті еркін окып, аудару, алынған акпаратты өндеп, өз түсінігінше пайдаланып, бағалай,
   - ғылыми ақпаратты жазбаша түрде (реферат, аңдатпа, түйіндеме) бере,
   - кәсіби пікірсайыстар, ғылыми дебаттар, жарыссөздер, "дөңгелек үстел" сұхбаттарына қатыса,
   - ғылыми зерттеуін ұсыну үшін (семинарларда, конференһияларда,
   симпозиумдарда, форумдарда) сөйлей, тікелей және жанама қарым-қатынас кезінде көпшілік алдындағы сойлеуді (лекциялар, баяндамалар, теле- және интернет бағдарламаларын) тындау аркылы кабылдап, түсіне алуы:
   - мамандығы бойынша монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссљз, ғылыми пікірсайыс, "дөңгелек үстел" сұхбаттары) ауызша карым-катынас жасау,
   - мамандығы бойынша ақпараттық материалды мазмұндаудың жазбаша түрлерін (ғылыми баяндама, хабарлама, тезистер, постерлік баяндама, реферат, андатпа) дайындау,
   - шетел тіліндегі лексикографиялық дереккөздермен (дәстүрлі және online) жұмыс істеу,
   - шетел тілін окытудың заманауи кұралдарын (шетел тілдерінің ұлттык корпустарын) колдану дагдыларьіна ие болуьі керек.
   Оку жоспары бойынша шетел тілінің практикалык сабактарына тек дәрісханалық қана емес, магистранттардын өздік жұмыс түрлері (МОӨЖ) де бөлінеді. Осыған байланысты МОӨЖ үшін жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы мәтіндерді окып, аудару, яғни материал ауызша және жазбаша тапсырылатын «академиялық оку» ("academic reading") дегі аталатын жұмыс түрі бөлінеді, соңынан бакьлау кезенінде жұмыстың бұл түрі магистранттардың реферат түрінде және/немесе ауызша тапсыратын жеке жобалау жұмыстарына негіз болады.
   Бұл бағдарлама осындай типті бағдарламаларға тән ұсынылатын дәстүрлі белімдерден: кіріспеден, негізгі бөлімнен, магистранттың өздік жұмысына арналған тапсырмалардан, магистранттың өздік жұмысына арналған такырыптардан, білімді бақылауға және бақылау түрлерне қойылатын талаптардан, ұсыналатын әдебиеттер тізімінен тұрады.

    

   Дәріскердің аты-жөні: ф.ғ.к., профессор Г.Т.Аубакирова, п.ғ.к., доцент Г.Н Ертысбаева

 • «Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Философия, Тарих және философия ғылымы.
  • Постреквизиты: исследовательская практика, написание магистерской диссертации
  • Мақсаты: Ғылыми саланың рөлі мен орнын заманауи қоғамның кіші жүйесі ретінде, ғылыми-зерттеу қызметінің мазмұны мен мазмұнын толыққанды түсіну үшін қажетті білімді беру, сондай-ақ магистранттардың ғылыми зерттеулерді нормативтік және құжаттық қамтамасыз ету үдерісіне ұсынуын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылым әлем туралы және мекеме ретінде идеялар жүйесі ретінде. Қазіргі қоғамдағы ғылым институты. Қазақстанда ғылымның элементтері. Ғылымның ресурстары. Қазақстандағы қазіргі ғылымның жағдайы. Ғылыми зерттеулердің мәні мен мазмұны. Ғылыми зерттеу әдіснамасы. Ғылыми зерттеулердің логикалық негіздері. Ғылыми зерттеулердің әдістері. Зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпараттар жинағы. Зерттеу жүргізу. Ғылыми зерттеулерді сүйемелдеу процесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Ғылыми зерттеулердің негізгі ұғымдарын, әдістерін және кезеңдерін ғылыми және инновациялық қызметке қойылатын ең соңғы талаптарға сәйкес меңгеру.
  • Теориялық білімді практикада қолдануға және кәсіби мақсаттарды шешуде олардың мақсатын және рөлін түсіну.
  • Ақпаратты іздестіру, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер әзірлеу және шешімдер қабылдау.
  • Әртүрлі байланыс түрлерінде ақпаратты ұсынуға, топта жұмыс істеуге және жұмыс істеуге, өз ұстанымдарын талқылауға және қорғауға, шешім қабылдауға.
  • Магистратураның таңдаған бағытын дамытуда ғылыми-зерттеу жұмыстарының кешенін жүзеге асыруда дағдыларды меңгеру.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • «Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Тарих және философия ғылымы»
  • Постреквизиты: Инновациялық жобаларды басқару
  • Мақсаты: магистранттарға ғылым институтын, оның мақсаттарын, міндеттерін және функцияларын Қазақстанның ұлттық экономикасына толыққанды түсіну, ғылыми саланың негізгі элементтерін, оның дамуының сапалық және сандық сипаттамаларын, сондай-ақ елдің ғылыми саласын ұлттық экономиканың басқа кіші жүйелерімен өзара әрекеттесуін анықтау үшін қажетті білім беру; Қазақстандағы ғылыми сектордың, сондай-ақ дамыған және дамушы елдердің жұмыс істеуінің өзекті мәселелерін жан-жақты түсіну.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі экономиканың инновациялық дамуының теориялық негіздері. Ғылым туралы қазіргі заманғы идеялар. Ғылыми институт және оның компоненттері. Зияткерлік капитал ғылымның негізгі ресурсы ретінде. Ғылым - кәсіби қызмет түрі. Ғылыми саланы ұйымдастырудағы шетелдік тәжірибе (АҚШ, Еуропалық Одақ, Ресей, Жапония).Қазақстанның ғылыми секторының даму тенденциялары. Ғылым мен мемлекеттің өзара байланысы. Ғылым мен бизнестің өзара байланысы. Ғылымның инфрақұрылымы. Ғылыми қызметті құқықтық реттеу. Ғылыми зерттеулерді дайындау. Ғылыми зерттеулерді сүйемелдеу.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Әлеуметтiк дамудың қазiргi заманғы тұжырымдамалары, ғылымның қалыптасуы мен дамуы, қазiргi нарықтық экономиканың негiзгi элементі ретiнде, ғылымның ұлттық экономиканың басқа кiшi жүйелерiмен өзара iс-қимылының контексiнде ғылыми саладағы магистратураны меңгеру.
  • B. Ғылыми саланың жұмыс істеу тетіктері, ғылыми қаржыландыру көздері, ғылыми қызметті нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету және ғылыми зерттеулерді ұйымдастырушылық қамтамасыз ету туралы алған білімдерін іс жүзінде қолдануға қабілетті.
  • C. Қолданбалы ғылыми әдістерге, ғылыми жұмыстардың жинақталуы мен жазылуына, қазіргі заманғы экономикадағы ғылымның рөліне қатысты өз позициясын дәлелдеу негізді және логикалық.
  • D. Қазақстандағы ғылымның ең өзекті мәселелерін талқылау үшін оны дамытудағы мемлекет пен бизнестің рөлі туралы өз ұстанымында ғылымның сандық және сапалық параметрлерін жинау және түсіндіру.
  • E. Тәуелсіз және ұжымдық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, ғылыми мақалаларды жазу (қосымшалар, мақалалар, жобалар) дағдыларын меңгереді.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • «Жоғары білім берудегі оқыту әдістемесі және технологиясы» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика. Психология.
  • Постреквизиты: педагогикалық тәжірибе
  • Мақсаты: университетте оқу үдерісін жоспарлау, дамыту және ұйымдастырудағы құзыреттілікті қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы жоғары білім беруді реформалау және жаңғыртудың басымдықтары. Университет оқытушысының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары оқу орындарында студенттерді оқытуды ұйымдастырудың түрлері. Жоғары мектепте оқытудың әдістері мен құралдары. Жоғары білім берудегі қазіргі заманғы технологиялар.
  • Күтілетін нәтижелер: Педагогикалық ғылымның даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіптік қызметі, технологиялық білімнің мәнін түсіну; Кәсіби қызметте оқу тәртібінің мақсаттары мен мазмұны бойынша оқытудың әдістерін қолдану,мамандарды даярлаудың тиімді педагогикалық технологиялары; университеттегі оқытудың әдістері, құралдары, формалары мен технологиялары бойынша мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалауда сараптамалық және синтетикалық іс-шараларды жүргізу, өткізілген тренингтерді көрсете отырып және қорытынды негізінде қорытынды жасау;позитивті педагогикалық тәжірибені, білім беру материалдарын және студенттің білім беру және танымдық әрекеттерінің әртүрлі байланыс түрлеріндегі (рефераттар, баяндамалар, сараптамалық пікірлер, мини-зерттеулер және т.б.) түсіндірмелерін ұсыну; жеке даму және кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі..
  • Дәріскердің аты-жөні: п.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К.
 • «Оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика. Психология.
  • Постреквизиты: педагогикалық тәжірибе
  • Мақсаты: жоғары білім берудегі оқу үдерісін ұйымдастыруға және студенттердің оқу-танымдық қызметін басқаруға дайындыққа қажетті педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім берудің өзекті мәселелері. Білім берудегі стандарттау. Оқу үрдісін ұйымдастыру. Оқу процесінде дидактикалық принциптерді енгізу. Оқу процесінде оқытудың түрлері. Оқу орнында оқыту әдістемесі. Қазіргі оқыту әдістері. Оқытудың заманауи технологиялары. Оқу үрдісін жандандырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. Жоғарғы мектепте оқытудың интерактивті әдістері.АСО-ны SRSP (CDS) бойынша қолдану әдісі. Тренингте бақылаудың психологиялық-педагогикалық негіздері. Университетте білім беруді басқару әдісі. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайындағы студенттердің білімін бақылау. Университет оқытушысының әдістемелік жұмысының міндеттері мен мазмұны.
  • Күтілетін нәтижелер: Магистратура қазіргі заманғы оқулықтардың көмегімен арнайы пәндерді оқыту әдіснамасының психологиялық-педагогикалық негіздерін тұтас көзқарас қалыптастыруда білімді және түсінушілікті көрсетеді, сонымен қатар зерттелген ғылымның алдыңғы қатарындағы білімнің белгілі бір аспектілерін қосады.Магистранттар өздерінің біліміне және түсінушілігіне өздерінің кәсіби қызмет көрсету тәсілдеріне қолдана алады, құзыреттілігін көрсетіп, білім беру саласындағы проблемаларды шешуге сенімді дәлелдерді қалыптастырады. Магистранттар когнитивтік қызметті жандандыру, педагогикалық талдау және университет оқытушысының әдістемелік жұмысын бағалау саласында өз пікірлерін білдіру үшін қажетті мәліметтерді жинау және түсіндіру мүмкіндігіне ие.Сагистрлер аудиторияда тек қана кәсіпқойларға ғана емес, сондай-ақ мамандарға да ақпараттарды, идеяларды, проблемаларды және олардың шешімдерін көзбен көрсете алады; Студенттер зерттелген мәселелер бойынша ғылыми және педагогикалық көздерді білуге, қалыптастыруға және қалыптастыруға қабілетті, дағдыларды меңгереді.
  • Дәріскердің аты-жөні: н.ғ.д., профессор Минжанов Н.А.
 • «Басқару есептерінде жүйелік талдаулар» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиты: IT-жобаларды басқару, компьютерлік жобалау құралдары мен жүйелерді басқару.
  • Мақсаты: басқару мәселелері бойынша зерттеу жүйесін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Системология. Қолданбалы генерализаторлық жүйе. Жүйелік талдау. Имитациялық модельдер, жүйелер және әдістер. Білім моделі және сараптама жүйесі. Оңтайлы басқару. Модельдерді салыстыру және таңдау. Шиеленіс, тәуекел, белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Эмпирикалық-статистикалық модельдеу. Динамикалық модельдер мен зерттеулер. Техникалық, өндірістік, экономикалық және экологиялық жүйелердегі басқару мәселелері. Болжалды даму. Жақсарту және оңтайландыру. Сенімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
  • Күтілетін нәтижелер: жүйелік теория және жүйелік талдау саласындағы құзыреттілік, имитациялық модельдеу білімі, динамикалық модельдер, оңтайландыру модельдері.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Көп өлшемді ақпарат пен өлшеу жүйелерін талдау модельдері мен әдістері» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Шешімдерді қолдаудың математикалық және аспаптық әдістері
  • Мақсаты: тәжірибелік қолдану үшін көп өлшемді AIS талдау модельдері мен әдістерін әзірлеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелерді өлшеу. Ақпаратты өлшеу жүйелерінің математикалық модельдері. Ақпараттық процестердің термодинамикалық үлгілері. Көп өлшемді ақпараттық жүйелердің термодинамикасы. Көп өлшемді ақпараттық-өлшеу жүйелерін құру принциптері. Көп өлшемді өлшеу жүйелерін пайдалану алгоритмдері.
  • Күтілетін нәтижелер: Кешенді жүйелерді модельдеудің типтік кластары мен әдістерін білу саласындағы құзыреттілік, жүйелік және құрылымдық талдау әдісі, күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестері үшін үлгілерді құру қағидалары, формализация және алгоритмдеу әдістері, иерархия және ауыспалы әдістер, функцияның ыдырауы.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Ақпараттық жүйелер қосымшаларын жобалау» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Құралдарды және басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау.
  • Мақсаты: «Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау» курсы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясының әдіснамалық негіздерін зерттеуді, осы технологияларды белгілі бір функционалдық аймақта АЖ-ны жобалауға пайдалануды қарастырады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық программалық жүйелердің ерекшеліктері мен міндеттері. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасының проблемалары мен ерекшеліктері. Бағдарламалық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы үрдістері. Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясының әдістемелік негіздері.Microsoft шешімдерін әзірлеу әдістемесі. Қолданбаны құрудың технологиялық процесі. Бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің негізгі процестері. Бағдарламалық жасақтаманың өмірлік циклінің модельдері мен кезеңдері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясын бағалау, таңдау және енгізу. Ақпараттық қолданбалы архитектуралардың жалпы жіктемесі.Деректерді сақтау және операциялық аналитикалық деректерді өңдеу жүйесі. Ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу және қызмет көрсету құралдары мен әдістемесі.«Клиент-сервер» сәулетінде АЖ құрудың негізгі құралдары. Серверде және клиенттің жағында бағдарламалау. Деректерді интеграциялау мәселесі.Бөлінген ақпараттық жүйенің анықтамалық сәулет үлгісі (OMA - ObjectManagementArchitecture). Топтық бағдарламалық жасақтаманың желілік қосымшаларын әзірлеу және қолдау үшін құралдар мен әдістерді шолу және талдау.Бағдарламалық жасақтама технологияларын дамыту үрдістері мен перспективалары.
  • Күтілетін нәтижелер: Ақпараттық жүйелердің бағдарламаларын бағдарламалау дағдыларын игеру, ақпараттық қосымшалар архитектурасын білу, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясы.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Көп өлшемді ақпарат пен өлшеу жүйелерін талдау модельдері мен әдістері.
  • Постреквизиты: Шешімдерді қолдаудың математикалық және аспаптық әдістері.
  • Мақсаты: модельдеу жүйесінде жүйелік тәсілдің принциптерін зерделеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: үлгілердің негізгі түсініктері және модельдеу. Бағалау және сүзу теориясы. Күшті жүйелер. Басқарудағы қиындықтар анық емес. Салыстыру және таңдау модельдері. Мемлекеттерді анықтау және бағалау. Модельдеу модельдері, жүйелер, әдістер. Ақпараттық үрдістер мен жүйелерді модельдеу, анықтау және жобалау құралдары. Модельдеу технологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдана отырып, технологиялық процесті модельдеу. Модельдер негізінде болжау мәселелерін қалыптастыру және шешу.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Компьютерлік білім беру орталары мен жүйелері» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Информатика. ЭАЖ-нің жаңа технологиялары (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Көрнекі программалау құралдарын қолданатын ақпараттық жүйелерді жобалау. Құралдар мен басқару жүйелерінің автоматтандырылған дизайны
  • Мақсаты: оқу үрдісінде Интернет-технологияны пайдалануды студенттерге оқу және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, мұғалім мен тыңдаушылар арасындағы интерактивті өзара әрекеттесуді зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Педагогикалық технологиялардың ғылыми-теориялық негіздері. Қазіргі заманғы білім беру және білім беру технологиялары және оларды оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге асыру. Білім берудегі телекоммуникация. Қашықтан оқу. Білім беру жүйесінде жаңа педагогикалық және ақпараттық технологиялар. Білімдегі заманауи ақпараттық технологиялар: дидактикалық проблемалар, болашағы, XXI ғасырдағы жоғары білім. Қашықтан оқыту технологиялары. Қазіргі заманғы оқыту технологияларын ақпараттандыру
  • Күтілетін нәтижелер: Ғылым мен білім берудегі ақпараттық технологиялардың орны мен рөлін, ғылыми және білім беру мекемелерінің автоматтандырылған оқыту және басқару жүйелерін, қашықтан оқыту жүйелерін білу, қалпына келтіру деңгейінде Интернет-технологияларды пайдалану дағдыларын қолдануға, мақсаттарды қоюға, проблемаларды құруға және шығармашылық деңгейде зерттеу жүргізуге ғылым мен білім берудегі ақпараттық технологияларды қолдану.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Білім берудегі ақпараттық жүйелерді дамыту» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Тарих және философия ғылымы. Психология. Педагогика.
  • Постреквизиты: Инновациялық жобаларды басқару
  • Мақсаты: білім берудегі АЖ-ні дамытудың әдістерін зерттеу
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім беруді ақпараттандыру уақыттың диктанттары ретінде. Білім берудегі АЖ мақсаттары мен міндеттері. Білім беруді ақпараттандырудың негізгі ұғымдары. Білім беру мекемелерін басқарудағы компьютер. Сапалы және қол жетімді білім беру үшін ақпараттық технологиялар. Ақпараттық технологияларды оқыту үшін программалық құралдардың жіктелуі және сипаттамасы.Білім беруді автоматтандыру жағдайында педагогикалық технологияларды және оқыту үлгілерін жетілдіру. Оқу мақсатының электронды құралдары, олардың құрамы және типологиясы. Электрондық оқыту курсының моделі. Электрондық оқыту курсын құру үшін гипермәтіндік технологияның мүмкіндіктері (AAU).Оқу үрдісінде білім базалары мен деректер қорын пайдалану. Интерактивті оқу үрдісін ұйымдастыру. Мектеп менеджменті үшін заманауи автоматтандыру жүйелеріне шолу.
  • Күтілетін нәтижелер: Білімге ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануда білімді, дағдыларды және қабілеттерді алу.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «IT консалтингтің әдіснамасы мен тәжірибесі» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат).
  • Постреквизиты: IT-жобаларды басқару. Құралдар мен басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау.
  • Мақсаты: студенттерге IT-консалтинг саласындағы теориялық білімдердің және әдіснамалық негіздердің жиынтығы, сондай-ақ консалтингтік жобаларды сапалы орындау үшін қажетті практикалық дағдылар.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық технологиялар саласындағы консалтинг және консалтингті ұйымдастыру .Кәсіпорындар үшін бағдарламалық шешімдерді таңдау бойынша консалтингтік жобалар. Кәсіпорындардың ақпараттық жүйелерін құру жобаларына кеңес беру тәжірибесі. IT-аутсорсингке көшуді ұйымдастырудың әдіснамалық негізі. IT-аутсорсинг тәжірибесі.
  • Күтілетін нәтижелер: ақпараттық технологиялар (IT) нарығының сипаттамаларын білу және іскерлік және мемлекеттік басқарудағы ақпараттық жүйелерді (АЖ) дамыту перспективалары, АТ-кеңес берудің негізгі түрлерінің мазмұны және консультанттармен жүргізілетін жұмыс, консалтингтік жобалардың типтік кезеңдері және оларды құжаттау, Әр түрлі салалардағы кәсіпорындардың АЖ, АТ аутсорсинг тұжырымдамасы, аутсорсингке ауысуды ұйымдастыру әдістемесі;әртүрлі салаларда АЖ-ны құру және ұйымдастыру бойынша жобаларды талдау, АТ-консалтингтік жобалардың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, жобаға коммерциялық ұсыныс әзірлеу, консалтингтік жобаның белгілі бір тапсырмаларын орындау үшін жұмыс әдістерін таңдау және қолдану; жобаның кезеңдерін жоспарлау және құжаттау, АТ / АТ аутсорсингін қолдана отырып, компания қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және жобаларды басқару.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Бизнес-процестерді модельдеу» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Шешімдерді қолдаудың математикалық және аспаптық әдістері. Инновациялық жобаларды басқару.
  • Мақсаты: іскерлік процестерді модельдеудің теориялық негіздерін игеру, бизнес-үдерістерді талдау әдістерін білу, сондай-ақ бизнес үдерісін басқару саласында білім алу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бизнес-процестің тұжырымдамасы. Бизнес-процестерді басқарудың теориялық негіздері. Бизнес-процестерді модельдеудің негізгі тәсілдері мен стандарттары. Бизнес-процестерді модельдеу әдістемесі.Бизнес-процестерді модельдеуге арналған бағдарламалық құралдар. Әртүрлі белсенділік бағыттарын сипаттау әдістер ұйымы. Бизнес-процестерді талдау әдістері. Бақылау және бақылау процестері.
  • Күтілетін нәтижелер: Бизнес-үдерістерді басқару әдістерін білу, іскерлік процестерді модельдеу үшін құралдарды пайдалану, бизнес-үдерістерді жетілдіру бойынша жобалар мен бағдарламалар шеңберінде басқару функцияларын жүзеге асыру.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Ақпараттық-зияткерлік жүйелерді жобалау технологиясы» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару есептерінде жүйелік талдаулар.
  • Постреквизиты: Құралдарды және басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау.
  • Мақсаты: заманауи кең ауқымды құралдарды және арнайы қосымшалар пакеттерін пайдалану арқылы басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпараттық дайындауды автоматтандыру мәселелерін зерттеу; Деректерді жүктеу жүйелерін, деректер қоймаларын, әртүрлі пәндік бағыттардағы қызметті көрсететін жедел және зияткерлік деректерді талдау технологияларын дамыту және қолдау негіздерін игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық-зияткерлік жүйелердің негізгі түсініктері. Зияткерлік жүйелер және олардың типтері Зияткерлік DSS жүйелерінің негізгі түсініктері. Ақпаратты және зияткерлік жүйелерді дамытудың негізгі тұжырымдамалары (IIS). IIS жобалау кезеңдері. IIS өмірінің кезеңдері. Қазіргі заманғы әдіснама және құралдар IIS құралдарын әзірлеу CASE.Функционалдық талдау және жобалау әдістемесі. SADT тұжырымдамасының негізгі ұғымдары (IDEF0). Объектілі-бағытталған талдау және жобалау әдістемесі. OOP тұжырымдамасының негізгі қағидалары. Бірыңғай UML модельдеу тілі.Ақпараттық жүйелерді жобалауда қолданылатын UML диаграммалардың негізгі түрлері. Дерекқорды модельдеу. Негізгі белгілер. IDEF1X диаграммалары. Data mining технологиясы DataMining. DataMiningтапсырмалары.
  • Күтілетін нәтижелер: Курстың негізгі тұжырымдамаларын білу, IIS-ді модельдеудің заманауи әдіснамасы, шешімдер қабылдау ережелері, білім базаларын құру, IMS жүйелерінде білімді ұсыну дағдылары, жүйелік талаптарға талдау жасаудың заманауи әдістерін меңгеру (UML) және деректерді модельдеу.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Ақпараттық-аналитикалық жүйелерді дамыту технологиялары» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Көп өлшемді ақпараттық-өлшеу жүйелерін талдаудың модельдері мен әдістері
  • Постреквизиты: Шешімдерді қолдаудың математикалық және аспаптық әдістері
  • Мақсаты: заманауи ақпараттық және аналитикалық технологиялардың негізгі құралдарын игеру және шешімдерді қолдау үшін ақпараттық жүйелерді әзірлеуде оларды қолдану әдістері.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді модельдеудің жалпы сұрақтары. Ақпараттық жүйелерді математикалық қолдау. Шешімді қолдау үшін ақпараттық технологиялар. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері.Шешімдер қабылдау процесінің кезеңдері. Сенімділік жағдайында шешім қабылдау. Тәуекел бойынша шешім қабылдау.Стохастикалық белгісіздік жағдайында шешім қабылдау. Стратегиялық белгісіздік жағдайында шешім қабылдау.Аралас стратегиялары бар ойындарда оңтайлы стратегияларды табуға арналған модельдер мен әдістер. Аралас стратегиялары бар ойындарда оңтайлы стратегияларды табуға арналған модельдер мен әдістер. Иерериялық ойындар Гермере. Эвристикалық шешімдер теориясының элементтері. Кластерлік талдаудың негізгі ұғымдары. Шешімдер қабылдау процесінде сараптамалық бағалауды қолдану. Шешімдер қабылдау процесінде сараптамалық бағалауды қолдану.
  • Күтілетін нәтижелер: Басқару шешімдерін қабылдау, талдаудың тиімділігін арттыратын құралдар мен ақпараттық технологиялар туралы аналитикалық жұмыстың мазмұны бойынша презентацияларды қалыптастыру, DSS шешімдерін қолдау үшін ақпараттық жүйелерді модельдеудің аналитикалық технологиялары мен әдіснамаларын білу, оңтайлы шешімді анықтау үшін түрлі әдістер мен алгоритмдерді қолдану мүмкіндігі. сенімсіздік, тәуекел, белгісіздік жағдайында.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Есептеуіш жүйелерде параллельді архитектураны жобалау» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелер қосымшаларын жобалау.
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: параллельді архитектуралық есептеу жүйелерінде бағдарламалау негіздерін оқып үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: ЕЖ құрылысында алгоритмдік және архитектуралық аспектілердің өзара байланысы. Параллельді сәулет ерекшеліктері мен шектеулері. Ортақ жады мен хабар алмасуымен параллель сәулет. Финннің жүйелігі. Параллелизмнің деңгейі. Параллель, жүйелі және дәйекті деректерді өңдеу негізінде БК сәулетінің нұсқалары. БК параллель сәулетінің классификациясы. Командалардың толық және қысқа жиынтығы бар процессорлар. Симметриялық многопроцессорлық жүйелер. Кластерленген ұшақ. Жаппай параллельді өңдеу жүйелері. Жадқа гетерогенді қол жеткізу.
  • Күтілетін нәтижелер: Параллельді архитектуралық есептеу жүйелерінде бағдарламалау дағдыларын меңгеру.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Таратылған есептеулердің заманауи әдістері» 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: таратылған есептеулердің заманауи әдістерін оқып үйрену
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық ресурстардың жаһандық интеграциясы туралы есеп. Жаһандық таратылатын қосымшалардың үлгілері. Бөлінген жүйелер масштабының сипаттамасы. Ірі жүйелерді дамыту ерекшеліктері. Бөлінген жүйелерді жобалаудың математикалық негіздері. Байланыс уақытын қалыптастыру. Дизайн үлгілері. Компонентті жобалау принциптері. Сәулет сипаттамасы тілдері (ArchitectureDescriptionLanguages, ADL).Бөлінген жүйелердің тиімділігін талдау. Бағдарламалық жүйелердің сапалы үлгілері. Тиімділікке баға беру принциптері. Тәуелділікті талдау. Есептеу модельдері. Өнімділікті бағалаудың статистикалық әдістері. Деректерді біріктіру. Деректерге негізделген жүйелерді жіктеу. Бөлінген деректер қоймаларын біріктіруге арналған үлгілер. Метадеректер, DublinCore стандарты. SemanticWeb бастамасы, RDF және OWL тілдері.
  • Күтілетін нәтижелер: Бөлінген есептеулердің типологиясы мен әдіснамасын білу, интероперабельді бөлінген есептеуіш ақпараттық жүйелерді жобалауға жүйелік тәсілдің негіздері, негізгі кластерлік шешімдер, OMG CORBA негізгі ерекшеліктері, таратылған қолданбаларды жобалау және енгізу, бөлінген есептеуіш жүйелер
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «IT - жобаларды басқару» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару есептерінде жүйелік талдаулар
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация
  • Мақсаты: технологиялық үдерістерге сәйкес бағдарламалық жасақтама әзірлеу мен басқарудың практикалық дағдыларын игеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жобаны басқаруды енгізу. IT жобасының конфигурациясын басқару. Жобаны жоспарлау. Сапаны қамтамасыз ету. Тәуекелдерді басқару. Жобаның орындалу барысын бақылау әдістері.
  • Күтілетін нәтижелер: Ғылыми және жобалық жұмыстарды ұйымдастырудағы дағдылар мен дағдылар, жобаны жүзеге асыру кестесін жасау, жобалық қызметтің нәтижелерін бағалау, техникалық тапсырмаларды дайындауда тәжірибелік дағдыларды алу, жұмыстарды жоспарлау, жобаларды бағалау, жобалық тәуекелдерді талдау.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Инновациялық жобаларды басқару» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Білім берудегі ақпараттық жүйелерді дамыту, Бизнес-процестерді модельдеу.
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация
  • Мақсаты: Инновациялық жобалар мен инновациялық жобаларды басқару саласындағы магистрлік кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жобалық қызметтің ерекшеліктері. Инновациялық жоба. Инновациялық жобалар және ұйымның бизнес-моделі. Жобалық талдаудың негізгі әдістері. Инновациялық жобаларды инвестициялық талдау. Жобаларды талдаудың ақпараттық ортасы. Жобаны басқару кеңсесі және оның негізгі функциялары. Инновациялық жобаның жобалық тобы. Инновациялық бағдарламаларды басқару. Инновациялық жобаларды қаржыландыру.
  • Күтілетін нәтижелер: Жобалық қызметті және жобалық бизнестің білімдерін меңгеру, жобаларды басқарудың негізгі қағидаттары, инновациялық жобаларды басқаруға арналған бағдарламалық жасақтама ортасы, инновациялық жобалар тұжырымдамасын жасау, жобаны талдау және тәуекелдерді талдау, жобалық топта жұмыс істеу дағдысын игеру.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Басқарудың құралдары мен жүйелерін автоматты түрде жобалау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Басқару міндеттерін жүйелік зерттеу. Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау, компьютерлік білім орталары мен жүйелер. Бизнес-процестерді қайта құру және басқару. Ақпараттық-зияткерлік жүйелерді дамыту технологиялары.
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: Магистранттарға арналған ақпараттар мен басқару жүйелерін автоматтандырылған жобалау принциптері, аппараттық және программалық қамтамасыз ету туралы ғылыми негізделген идеяларды қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Компьютерлік дизайнға кіріспе Объектілер және жобалық тапсырмалар туралы жалпы ақпарат АЖЖ негізгі түсініктері. АЖЖ-ны техникалық қолдау. Дизайн шешімдерін талдауды математикалық қамтамасыз ету, АЖЖ жүйелік орталары. Дизайн шешімдерінің синтезін математикалық қамтамасыз ету Автоматтандырылған жүйелерді жобалау әдістемесі.
  • Күтілетін нәтижелер: Макро және микро деңгейдегі талдау процедураларында дизайн, математикалық модельдер, әдістер мен алгоритмдерге жүйелі тәсіл қолдану, компьютерлік графикалық жүйелерді және геометриялық модельдеуді қолдану. АЖЖ-да параметрлік және құрылымдық синтез мәселелерін, автоматтандырылған жүйелерді жобалау әдістерін білу.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Шешімді қолдаудың математикалық және аспаптық әдістері» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Көп өлшемді ақпарат пен өлшеу жүйелерін талдау модельдері мен әдістері. Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу. Бизнес-процестерді модельдеу. Ақпаратты және аналитикалық жүйелерді дамытуға арналған технологиялар.
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: басқару шешімдерін қабылдауға байланысты мәселелер бойынша теориялық білімді, практикалық дағдыларды қалыптастыру; ұйымдық-экономикалық және өндірістік жүйеде басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау үдерісінде математикалық және аспаптық әдістерді қолдану; қазіргі заманғы жағдайларда басқарушылық шешімдердің нұсқалары қалыптасып, талданады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Шешімді қолдауды енгізу. Операцияларды зерттеу және шешімдер қабылдау. Басқару теориясының қазіргі заманғы әдістері. Жүйелік талдау және модельдеу. Дизайн проблемалық аймағының ресми сипаттамасы. Семантикалық желілер, рамкалар және проекциялау үлгілері. Басқару шешімдерін қабылдау кезінде симуляция және көрнекі компьютерлік модельдеу. Автоматтандырылған жобалау құралдары. Компьютерлік дизайнға арналған программалық құралдарды ұйымдастыру. Бірыңғайжобалаужүйесі (ЕСКД) жәнежобалыққұжаттама (ЕСПД).
  • Күтілетін нәтижелер: Жүйе теориясының негіздері мен шешімдерді қабылдау, компьютерлік жобалау құралдарын білу, шешім қабылдау кезінде математикалық әдістерді қолдану туралы білу.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Яворский В.В.
 • «Компьютерлік жүйелер мен желілердің ақпараттық қорларын қорғау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: ақпараттық жүйелерде компьютерлік құралдарды қолдану арқылы оны өңдеу, беру және сақтау процесінде ақпаратты қорғаудың негізгі принциптерін, әдістерін және құралдарын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Ақпаратты қорғаудың тұжырымдамалық негізі. Ақпараттық қорғаудың ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері. АТ қауіпсіздігі саласындағы стандарттау. Ақпаратты қорғау мәселелеріндегі математикалық әдістер мен модельдер. Компьютерлік жүйелер мен желілерде ақпаратты көп деңгейлі қорғау. Қауіпсіздік саясаты және тәуекелдерді басқару.
  • Күтілетін нәтижелер: Компьютерлік ақпараттарды қорғаудың негізгі ұғымдары мен бағыттарын білу, компьютерлік жүйелерге қауіпсіздік қатерлерін классификациялау және сыныптау, өнімдерді және ақпараттық технологияларды қорғаудың заманауи тәсілдерін, операциялық жүйеде енгізілген қауіпсіздікті конфигурациялауды, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік аудитін білу.
  • Дәріскердің аты-жөні: т.ғ.д., профессор Тен Т.Л.
 • «Бағдарламалық қамтамасыз етуді және деректер қорын қорғау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері (бакалавриат)
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация.
  • Мақсаты: деректер қорын жобалау және пайдалану кезінде ақпаратты қорғауды қамтамасыз етудің әдістері мен құралдарын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Бағдарламалық қамтамасыз ету мен деректер қорын қорғаудың негізгі қауіптері мен құралдары. ДҚБЖ-да құпиялылықты бұзудың себептері, түрлері, негізгі әдістері. Құпия ақпаратқа логикалық тұжырымдар бойынша рұқсатсыз кіруді алу. SQL инжекциясы. ДББЖ-да ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары. Дерекқорды қорғау әкімшісі үшін тапсырмалар мен құралдар. Қауіпсіздік модельдері ДББЖ-да қорғанысты қалыптастыру үшін қолданылады. Пайдаланушы әрекеттерін оқшаулау үшін транзакцияны пайдаланыңыз. Құлыптар. Сілтемелік тұтастық, қауіпсіздік ережелерін іске қосу және іске асыру. Криптографиялық әдістерді қолдану ерекшеліктері.
  • Күтілетін нәтижелер: Бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау құралдарын пайдалану әдістеріне ие дерекқорды басқару жүйелерімен қамтамасыз етілген бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау құралдарын пайдалану.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Дрозд В.Г.
 • «Визуальды бағдарламалау құралдарын пайдаланып ақпараттық жүйелерді жобалау» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйе архитектурасы. Бақылау тапсырмасындағы жүйелік зерттеу (бакалариат).
  • Постреквизиттер: Магистрлік диссертация
  • Мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді дамыту үшін құралдар мен технологияларды оқыту, ұйымдастыру және көрнекі бағдарламалауды пайдалана отырып, ақпараттық жүйелерді жобалау принциптерін дамыту.
  • Қысқаша курс мазмұны: Жүйе классификациясы. АЖ архитектурасы. АЖ ядросының жұмысы. Шешім қабылдау құрылымдары. Циклдік құрылымы. Негізгі түрлерін өңдеу. Сеанстар. Визуальды желісінде интеграция және өзара іс-қимыл. Визуальды-контентті дамыту және процесін ұйымдастыру. Визуальды контентті мазмұнын синдикаттау және біріктіру. Визуальды порталдар. Визуальды классификациясының порталдары. Мобильді қосымшаларды визуальды түрде әзірлеу.
  • Күтілетін нәтижелер: Визуальды бағдарламалауды көрнекі талдау мен принциптерінің тәсілдерін, сондай-ақ визуальды бағдарламалау ақпараттық жүйелер құралдарын жобалау және іске асыру бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастырып қажетті білімді меңгеру.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
 • «Визуалдау және бейнелерді тану әдістері мен құралдары» 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақпараттық жүйенің қосымшаларды проектілеу
  • Постреквизиты: Магистрлік диссертация
  • Мақсаты: қазіргі заманғы күрделі жүйелерді ғылыми-зерттеу және дамытуға математикалық әдістерінің дағдыларын меңгеру.
  • Қысқаша курс мазмұны: Үлгі тапсырмасының параметрін орнату. Классификация теориясы. Байесовский классификаторы. Деректерді талдау тапсырмасының классификациясы. Тану жүйесінің кезеңдері мен міндеттері. Тану жүйелерін топтастыру. Кеңістік мүмкіндігі мен класс мазмұнын қалыптастыру. Сурет тану әдістері мен алгоритмдері.
  • Күтілетін нәтижелер: Ақпараттық жүйелердің тану классификаторлары мен математикалық модельдерін құрастыру дағдыларын қамтып теориясын меңгеру, қолданбалы шешу үшін математикалық модельдер мен әдістерді қолданып негізгі ұғымдарын білу.
  • Дәріскердің аты-жөні: э.ғ.к., доцент Тажбаев Н.М.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus