EFQM үлгісі негізінде ҚҚЭУ ішкі кепілдеме сапасының жүйес

Сапаны бақылау жүйесі
Білім алу сапасы жоғарғы оқу орнының одан арғы серпінді дамуы үшін стратегиялық шарт жыне оның халықаралық білім алу кеңістігіне интеграциялану факторы болып тағайындалады.
Сонымен қатар, маңызды болып сапа талаптарына сәйкес келетін, жоғарғы білім алу Еуропалық кеңістікпен ұсынылған сұрақ саналады.
Еуропалық ұйымдар арасында көпшілікке мәлім, Еуропалық сапаны басқару қорымен (EFQM) құрастырылған, Еуропалық сапа үлгісі сыйлығы болып табылады. 2003 жылы EFQM үлгісі негізінде қоғамдық секторына EFQM білім алу кеңістігінің үлгісі версиясы ұсынылған.
Салалық үлгінің версиясында EFQM үлгісін қолдану тәжірибесі 20 шақты елдің 150 еуропалық ЖОО-да кепілге салынған. Олар «EFQM Education Community of Practice» атты білім беру бірлестігінің қамқорлығы астында бірлескен.
EFQM үлгісін қолдану құқық береді:
• Ұйымның қазіргі ахуалының байсалды серпінді диагностикалық зерттеу негізінде объективті шынайы бағамын беруге;
• Үлгілі дәрежеге қарағанда менеджмент жүйесінің жетілгендігіне баға беру, жақсартуларды жүргізу мақсатты болатын күшті жақтары мен тұстарын анықтау;
• Жақсы бизнес-тәжірибенің таратылуына мүмкіншілік береді;
• Ұйымда ортақ шешімге келе алуға;
• Барлық стейкхолдерлердің қызығушылықтарын баланстандырады;
• Санаулы себептерден басқа, EFQM үлгісін тәжірибеде қолданатын ұйымдар үлгінің елесті (45%), стратегиялық жоспарлауды (66%) және өзін-өзі бағалауды (80%) құрудағы маңыздылығын белгілейді.
Беріліп отырған үлгі мен жоо ішіндегі сапа менеджмент жүйесінің тиімділік белгілері өзін-өзі бағалауды және жоо іс-әрекетін жақсарту бағыттарын анықтауды жасау үшін қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар жоо-на аттестациялық сараптау өткізгендегі сыртқы тексеріске дайындалуға көмектеседі.
Ішкі сапа кепілдемесінің жүйесін құру үшін EFQM үлгісінің қағидаларын қолдану аргументі болып ЖОО-ның инновациялық дамуы мен сапаны жоғарылату іс-әрекетіне бағытталуы саналыды.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus