• Мамандықтың коды:

  8D04107

  Мамандықтың атауы:

  «Инновациялық менеджмент»

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

 • 2023-2024 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын докторанттар контингенті
  -
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын докторанттар
  -
  Ақылы түрде білім алатын докторанттар
  -

8D04107 «Инновациялық менеджмент»

8D04107 «Инновациялық менеджмент» білім беру докторантурасының мазмұны: «Академиялық жазу», «Ғылыми зерттеу әдістері», «Менеджменттегі математикалық модельдер», «Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді талдаудың статистикалық әдістері», «Стратегиялық ресурс» сияқты пәндерден тұрады. менеджмент» мемлекеттік секторы: әдістемелік тәсілдер және тиімді тәжірибелер», «Цифрлық экономикадағы бизнес-процестерді басқару», «Менеджменттегі инновациялық технологиялар», «Ақпараттық өнімдер мен қызметтердің өнеркәсіптік нарығы», «Ақпарат нарығындағы бизнес-модельдер».

Инновациялық менеджмент қоғамның білімнің жедел жаңаруы және жаңаруы жағдайында басқару іс-әрекетінде жаңа идеялар мен технологияларды әзірлеу және енгізу құзыреттерін алуға мүмкіндік береді. Ол іргелі және қолданбалы мәселелерді шешуге, экономика мен басқарудың заманауи мәселелеріне білікті және шығармашылық талдау жүргізуге бағытталған. Ол сонымен қатар жеке және бірлескен ғылыми жобаларды ұйымдастыру мен жүргізуді, ағымдағы міндеттерді белгілеуді және басқару мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің шекарасын кеңейтуді қамтиды. Маңызды аспект – менеджмент саласындағы білім беру бағдарламаларын құру және жетілдіру принциптерін түсіну, сондай-ақ бизнес пен басқарудың экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және коммуникациялық аспектілерін ескере отырып.

8D04107 – «Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша докторантураның түлектері инновациялық кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу зертханаларында, технопарктерде, венчурлық қорларда, консалтингтік агенттіктерде және экономиканың әртүрлі салаларында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сараптамалық білім мен дағдыларға ие. инновацияны дамытуға жәрдемдесетін мемлекеттік ұйымдар.

Докторантурада оқу мерзімі – 3 жыл. Күндізгі оқу нысаны.

PhD білім беру бағдарламалары экономика саласындағы білімі, дағдысы, дағдысы мен құзыреті жоғары ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметінің кеңейтілген интеграциясына құрылған.

Іргелі білім беру докторантурасының негізін авторлық курстар, профессорлық ғылыми семинарлар, шақырылған дәрістер, белгілі ғалымдар мен практиктердің шеберлік сабақтары құрайды.

Ғылыми-қолданбалы зерттеулер Қазақстанның жетекші ғалымдарының ғылыми мектептері шеңберінде жүзеге асырылады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді жүзеге асыруға «Экономикалық-құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының», мамандандырылған оқу және ғылыми зертханалар мен кабинеттердің жұмыс істеуі ықпал етеді.

Университеттің стратегиялық серіктес ретіндегі тұрақты позициясы ғылыми және шығармашылық зерттеулердегі корпоративтік серіктестеріміздің сенімді желісін қалыптастыруға мүмкіндік берді: бұл қаржы-несие жүйесінің институттары, мемлекеттік басқару департаменттері мен ведомстволары, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар. , колледждер және т.б.

Бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыруда, академиялық ұтқырлықты арттыруда және ғылыми тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруда негізгі серіктес университеттер: Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Еуропа зерттеулері институты (Германия), Инновациялық менеджмент институты (Германия), Әулие Стивен университеті (Венгрия), Экономикалық Краков университеті (Польша), София университеті. St. Cl. Охридский (Болгария), Сантьяго де Компастела университеті (Испания) т.б.


Бағдарлама дәрежесі:
PhD философия докторы
8D04107 «Инновациялық менеджмент»
Дәреже және мерзім Бірлік дәреже (бір университет)
(185 ECTS – кредиттері/ 75 каз. кредиттері)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА)
http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 3 жыл мерзіміне 2016 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 3 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 8 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 8 деңгей
 • A) Мақсаты
  • 8D04102 «Менеджмент» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты болып білікті жоғарғы буын менеджерлері мен заманауи басқару жүйесінің жағдайы мен келешегін зерттеушілерді даярлау табылады
  • Табысты түлектер:
  • - аталмыш саладағы зерттеу барысын жүйелік түсіну, аталмыш салада қолданылатын зерттеу ептіліктері мен әдістеріне қатысты шеберлікті көрсетуі тиіс;
   - ғылыми зерттеудің кешенді үдерісін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және түзету енгізуі тиіс;
   - өзіндік зерттеулермен мемлекеттік және жергілікті басқарудың ұлттық және халықаралық деңгейінде басылымға шығарылатын ғылыми сала шекарасын кеңейтуге өз салымын енгізуі тиіс;
   - мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында жаңа және күрделі идеяларды талдап, бағалап, синтездеуі тиіс;
   - өз білімі мен жетістіктерін әріптестері, ғылыми қауымдастық пен қоғамға хабарлауы тиіс;
   - мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесінің біліміне негізделген қоғамның дамуына ықпал етуі тиіс.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән /пән аясы
  • Негізгі пәндер:
  • Базалық пәндер: Зерттеулерді басқару
  • Профильдік пәндер:
  • Басқарудағы математикалық модельдер, Менеджменттегі инновациялық технологиялар, Экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу, Білімді басқару, Табиғи капиталды басқару, Инновациялар маркетингі, Жаһандық экономикадағы маркетинг-менеджменттің өзекті мәселелері, Заманауи экономиканың жаһандану жағдайында менеджменттің дамуы
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • 8D04102 «Менеджмент» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын іске асыру барысында оқу жоспарларының модульдік қағидасына, есепке алу бірліктері жүйесін (кредиттер) және сәйкес білім беру технологияларын пайдалануға негізделген білім беру үдерісін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыт
  • PhD докторантура
  • 4.Ерекшеліктері
  • 8D04102 «Менеджмент» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының түлектері кәсіптік іс-әрекеттің келесі түрлерін іске асыруға бағдарланған:
   «Менеджмент» мамандығы бойынша PhD докторларының кәсіптік әрекет ету саласы болып табылады:
   Ұйымдық-басқару саласында:
   -барлық меншік формалары мен халықшаруашылығы салаларының барлық ұйымдары мен кәсіпорындарының жетекшілері, топ-менеджерлері;
   -жетекшілер, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары қызметкерлері;
   -тиімді бизнес-жетекшілер және өзгерістерді басқару және тиімді бизнес-коммуникацияларды қалыптастыру бойынша мамандар және т.б.;
   -педагогикалық-білім беру және ғылыми-зерттеу саласында:
   -оқытушылар, жоғарғы оқу орындарның ғылыми қызметкерлері;
   -ғылыми орталықтардың жетекшілері, қызметкерлері;
   -ақпараттық-аналитикалық орталықтардың сарапшылары, кеңесшілері;
   -ғылыми-зерттеу және эксперименталды-консалтингтік ұйымдардың сарапшылары, кеңесшілері;
   - отандық және халықаралық жобалардың жетекшілері, топ-менеджерлері, кеңесшілері, сарапшылары
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • ұлттық экономика салалары және әлеуметтік сала үшін ғылыми бағыттар: білім беру, қызмет көрсету саласы және бизнес саласы
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Докторантурадан кейінгі бағдарлама
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Білім беру үдерісінде оқытудың инновациялық формалары кеңінен қолданылады (іскерлік ойындар, кейстер, тәжірибе орнында сабақтар өткізу, дебаттар, дөңгелек столдар, пікір-таластар, әдебиетке шолу, жеке және топтық жобалар)
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; шептік аттестация (кейс жазу); ДҒЗЖ есептерін, педагогикалық және зерттеу тәжірибелерін өту жайлы есептерін, қорғау; шетелдік ғылыми тәжірибе (есеп), қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, докторлық диссертацияны қорғау)
 • E) Бағдарламалық құзыреттіліктер
  • 1.Жалпы құзыреттіліктер
  • Бағдарлама үшінші цикл деңгейінде академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл үшінші цикл бітірушілерінің жалпы (негізгі дағдылар ретінде танымал) құзыреттіліктерін қамтиды.
   Төменде ұсынылған құзыреттіліктер аталмыш бағдарламаның жиынтық және оған тән құзыреттіліктерді білдіреді:
   МК1 - ғылымның дамуындағы парадигмалардың ауысуы мен негізгі даму кезеңдері жайлы, жаратылыстану ғылымдарының (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндік, дүниетанымдық, әдістемелік ерекшелігі жайлы көрініске ие болу;
   МК2 – Ғылыми экономикалық мектептер, олардың теориялық және тәжірибелік әзірлемелері, экономика және басқару саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары жайлы көрініске ие болу;
   МК3 - ғылыми әзірлемелерді тәжірибелік іс-әрекетке енгізу тетігі, ғылыми қауымдастықта өзара әрекеттесу нормалары, зерттеуші-ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы жайлы көрініске ие болу;
   МК4 - жаһандану мен интерұлттандыру жағдайында отандық ғылым дамуының замануи қарқыны, бағыттары мен заңдылықтары, ғылыми таным әдістемесін түсіну, экономика және басқару саласында әлемдік және қазақстандық ғылымның даму бағыттары және заңдылықтарына қатысты әдістемені көрсету;
   МК5 - ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін түсіну және қабылдау;
   МК6 - ғылыми коммуникацияны және халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін жетік білу;
   МК7 - ғылыми зерттеу үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыра білу;
   МК8 - зерттеу саласындағы түрлі теориялық тұжырымдарды талдау, бағалау және салыстыра білу, қорытынды жасап, түрлі көздерден әдебиеттерді өңдей білу;
   МК9 - заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми зерттеуді жүргізе алу, өзіндік жаңа ғылыми идеяларды генерациялау, өз білімі мен идеяларын ғылыми таным шекараларын кеңейте отырып, ғылыми қауымдастыққа хабарлау;
   МК10 - заманауи зерттеу әдістемесін таңдап, тиімді пайдалана білу;
   МК11 - түрлі теориялар мен идеяларды талдау, бағалау және салыстыру дағдысына ие болу, аналитикалық және эксперименталды ғылыми іс-әрекетті жүзеге асыру, ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетке жауапты әрі шығармашылық қатынасты таныту;
   МК12 - шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдар, конференциялар мен семинарлар, ғылыми шаралар, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу және бұқаралық сөз сөйлеу ептілігіне ие болу;
   МК13 - зерттеу нәтижелерін жоспарлау, үйлестіру, болжамдау, экономикалық сипаттағы ғылыми зерттеу үдерістерін жүзеге асыру дағдысына ие болу;
   МК14 - зерттеу саласын жүйелік түсіну және таңдалған ғылыми әдістердің сапалылығы мен нәтижелілігін көрсету, көшбасшылық басқару және ұжымды басқару дағдысына ие болу;
   МК15 – заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдаланумен ғылыми ақпаратты беру және патенттік іздеу, ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге меншікті интеллектуалды қорғау дағдыларына ие болу;
   МК16 - ақпараттық ағындардың жылдам жаңаруы және артуы жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекет саласында білікті болу;
   МК17 - теориялық-эксперименталды ғылыми зерттеу жүргізуде, теориялық-қолданбалы мәселелерді шешуде, сәйкес саладағы мәселелерді кәсіби және жанжақты талдауда білікті болу;
   МК18 - адами ресурстарды басқару және тұлғааралық байланыс, мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау, ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасау, тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде білікті болу.
  • 2.Спецификалық (кәсіби) құзыреттіліктер:
  • КҚ 1 – басқару саласында зерттеу техникасының сәйкес әдіснамасын таңдау және оны дұрыс пайдалануға даяр болу;
   КҚ 2 – инновациялық жобаларда зерттеу мақсаттарын алға шығаруда тиімді жобалық менеджментті қолдануға даяр болу;
   КҚ 3 – басқару саласында зерттеулерді әзірлеуге даяр болу;
   КҚ 4 – басқару саласында зерттеу нәтижелерін конструктивті қорғауға даяр болу;
   КҚ 5 – менеджментте терең білімді көрсетуге даяр болу;
   КҚ 6 – басқарудың келешегі бар салаларында ғылыми зерттеулер өткізуде терең экономикалық ғылымды интерпретациялауға даяр болу;
   КҚ 7 - экономикада және ұқсас салаларда білімді генерациялауға және абстрактілі және креативті ойлауды, басқарушылық шешімдерді әзірлеуде оригиналдылықты талап ететін мәселелерді шешуге даяр болу
   КҚ 8 - әлеуметтік-экономикалық маңыздылық жайлы ақпаратқа ие болып, әлеуметтік инженерияны пайдалану тиімділігі жайлы қорытынды қалыптастыру;
   КҚ 9 – қаржылық менеджменттің даму әдістемесіне ие болу;
   КҚ 10 – басқару саласында ақпаратты алу және салыстыру жүйелілігін көрсетуге қабілетті болу;
   КҚ 11 - менеджмент мамандығының сәйкес бағдарламалары мен оқу-әдіснамалық материалдарын қолдана отырып, ЖОО-да экономикалық пәндерді оқытуға дайын болу;
   КҚ 12 - әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларын сындық тұрғыдан бағалауға және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу мен негіздеуге қабілетті болу;
   КҚ 13 - әлеуметтік-экономикалық үдерістер мен құбылыстар жайлы отандық және шетелдік статистика мәліметтерін талдауға, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру қарқындарын айқындауға қабілетті болу;
   КҚ 14 - типтік әдістемелер мен әрекет етуші нормативті-құқықтық база негізінде шаруашылық етуші субъектілердің іс-әрекетін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті болу;
   КҚ 15 - жоспардың экономикалық тарауларын орындауға, оларды негіздеп, ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес олардың жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті болу;
   КҚ 16 - экономикалық үдерістер мен құбылыстарды сипаттау, стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді қалыптастыру, алынған нәтижелерді талдау қабілеттілігін көрсету
 • F) Берілген оқу бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізімі
  • Кәсіби тәжірибе тұрғысынан, ұйымдар, мекемелер мен компаниялар жұмысында түлектер келесі қабілеттерді көрсете алады:
   Білікті болу:
   - ақпараттық ағындардың жылдам жаңаруы және артуы жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекет саласында;
   - теориялық-эксперименталды ғылыми зерттеу жүргізуде;
   - теориялық-қолданбалы мәселелерді шешуде, сәйкес саладағы мәселелерді кәсіби және жанжақты талдауда;
   - адами ресурстарды басқару және тұлғааралық байланыс, мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау, ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасау, тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде;
   - мамандарды жоғары оқу орындарында даярлауда;
   - ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жасауда;
   - тұрақты кәсіби өсімді қамтамасыз етуде
 • Зерттеулерді басқару 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Ғылым тарихы және философиясы, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау , Менеджмент.
  • Курстың мақсаты – мамандарды ғылыми және экономикалық зерттеулерді басқару, ұйымдастыру және жоспарлау негіздеріне үйрету, экономикалық теорияның негізгі категорияларының мәнін меңгеруге үйрету, ол, өз кезегінде докторанттарға ғылыми ойлау қабілеттілігін дамытып, заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша дербес қорытынды жасауға мүмкіндік береді, жаңа формациялы мамандарға қажетті заманауи компьютерлік және ақпараттық технологияларды меңгеруге мүмкіндік береді.
  • Неғұрлым тереңнен зерттеу үшін докторанттар:
  • ие болуы тиіс:
   • ғылым және ғылыми зерттеу жайлы тұтас көрініске;
   • біліктілігі жоғары мамандарды даярлауда ғылыми зерттеулер әдіснамасының ролі, мазмұны мен мәні жайлы көрініске;
   • экономикалық зерттеулер әдіснамасы жайлы кешенді көрініске: теориялық, эмпирикалық, арнайы әдістер мен тәсілдер;
  • білуі тиіс:
  • заманауи ғылымның негізгі тұжырымдарын;
  • пәнді оқу барысында қарастырылатын терминдер мен түсініктерді;
  • кез-келген мамандыққа жарамды формада ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, жүргізумен байланысты негізгі ережелерді;
  • экономикалық зерттеулерді жүргізу тетігін, олардың ілеспелілігін;
  • ғылыми зерттеуді жүргізу қағидалары, әдіснамасы мен әдістемесін;
  • жэкономикалық талдау әдістерін, зерттеудің экономико-математикалық және экономико-статистикалық әдістерін;
  • жүзеге асыра алуы тиіс:
  • мәселені таңдап, оның өзектілігін негіздеп, ғылыми зерттеу құрылымын анықтау;
  • экономико-математико-статистикалық аппараты мәліметтерді экономикалық талдау үшін қолдана алу;
  • меңгеруі тиіс:
  • ақпаратты талдау, іздеу, жинақтау, өңдеудің дағдыларын, ғылыми зерттеуде теориялық білімді пайдалану дағдыларын;
  • ғылыми мақала, ғылыми баяндама, диссертация түрінде зерттеу нәтижелерін рәсімдеу ептілігін.
  • Зерттеулерді басқару – менеджмент жүйесінде тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдауға бағытталған зерттеу ғылымының айрықша бөлігі.
  • Зерттеулерді басқару – ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктерін қамтып, заманауи экономика үшін біліктілігі жоғары мамандарды даярлауға мүмкіндік беретін білім беру процесіінің өзге пәндерімен өзара байланысты интерактивті пән.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д.,профессор Сихимбаева Д.Р.
 • 1.Басқарудағы математикалық модельдер 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Экономикалық тәуекелдерді бағалау және басқарудың математикалық әдістері.
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және басқару міндеттерін қалыптаастыруда тәжірибелік дағдыларда қолданылатын математикалық әдістерді қолдану, математикалық модельдерді қалыптастыру, есептеу нәтижелерін талдаудың теориялық негіздерін меңгеру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тәрбие экономикалық жүйелерді математикалық модельдеудің негізгі ұғымдарын зерттейді. Баланстық модельдер: көп салалы экономиканың Леонтьев моделі; Сауданың сызықтық моделі; Еңбек ресурстарын жоспарлау. Эконометрикалық модельдеу. Қорларды басқару модельдері. Вильсон моделі. Желілік жоспарлау және басқару модельдері. Жаппай қызмет көрсету жүйелерінің математикалық модельдері. Имитациялық модельдеу. Басқаруды сызықтық оңтайландыру модельдері. Өндірушілер іс-әрекетін модельдеу. Басқарушылық шешім қабылдау үшін ойындық модельдер.
  • Күтілетін нәтижелер: оңтайлы басқарушылық шешімді табу үшін заманауи ақпараттық технологияларды және зерттелген модельдерді тәжірибеде қолданудың дағдысына ие болу және басқарушылық шешімдерді әзірлеу барысында қолданылатын математикалық модельдердің негізгі түрлерін білу.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • 2.Менеджменттегі инновациялық технологиялар 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару, Экономикалық тәуекелдерді бағалау және басқарудың математикалық әдістері.
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: Докторанттарда елдің бәсекеқабілеттілігі мен индустриалды-инновациялық дамуын арттыру факторы ретінде ұлттық және әлемдік экономикадағы инновациялық технологиялардың қызмет етуі мен дамуының теориялық-әдіснамалық базасын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Заманауи экономикалық теориядағы жүйелік зерттеудің теориялық негіздері; Ұлттық экономиканың өсімін қамтамасыз етудегі инновациялық және ақпараттық факторлардың ролін арттырудың теориялық негіздері; «Жаңа экономика» теориясы; Заманауи экономикада ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру және дамытудың теориялық негіздері; Ұлттық экономикалқ жүйедегі ғылыми сыйымды сектордың қызмет етуінің теориялық негіздері; әлемдік экономикада ұлттық инновациялық жүйелерді реформалау және қызмет етуінің еларалық ерекшеліктері; Заманауи экономикада инновациялық іс-әрекеттің тиімділігін бағалау және арттыру әдістемесі; Қазақстан экономикасында ұлттық инновациялық жүйені реформалау кезеңдері: Қазақстандағы ғылыми сыйымды секторды санкциялау тиімділігін арттырудың негізгі факторлары мен мәселелері; Қазақстанның ұлттық экономикалық жүйесінде инновацияны коммерциализациялау жүйесін дамыту; Қазақстанда инновациялық процестерді қаржыландыру және инвестициялау жүйесін дамытудың басымды бағыттары.
  • Күтілетін нәтижелер: ұлттық инновациялық жүйелерді анықтау және реформалаудың негізгі түсініктерін меңгеру; ұлттық экономикалық жүйелердің циклдық дамуы жағдайында Қазақстандағы инновациялық белсенділіктің артуымен байланысты негізгі мәселелерді айқындау.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Таубаев А. А.
 • 3.Экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару.
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: Пән экономиканың қоғамдық секторында нәтижелер бойынша басқару және бюджеттеу әдісін тереңнен зерттеуге арналған.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Өнім бойынша және сметалық қаржыландырудан түпкілікті нәтижелер бойынша басқаруға және бюджет қаражаттарын бөлудің жаңа жүйесі мен бақылаудың жаңа жүйесіне көшу, мұндай жағдайда нәтиже ретінде тек қаржылық есептілік ғана емес, сонымен қатар бюджет қаражаттарын алушылар мен бөлушілер іс-әрекетінің түпкілікті іс-әрекеті туралы есептілік қарастырылады.
  • Күтілетін нәтижелер: Докторанттардың аталмыш пәнді оқуы оларға экономиканың қоғамдық секторында басқарудың мазмұны мен ерекшеліктерін меңгеруге, бюджеттік шығындар мен қол жеткізілген нәтижелер арасында, бағдарламаны іске асырудың күтілетін нәтижелері мен оған талап етілетін ресурстар арасында өзара байланысты орнатуға мүмкіндік береді, қоғамдық сектордың ресурстарын басқарудың негізгі түсініктерін туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді: ресурстар, процесс, өнім, нәтиже (аралық және түпкілікті), тиімділік (немесе үлестік шығындар, өнімділік), мониторинг көрсеткіші, мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес шығындардың бәсекелес баптары арасында бюджет қаражаттарын тиімді бөлу әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Притворова Т.П.
 • 4.Білімді басқару 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, стратегиялық менеджмент, Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: PhD докторанттарында инновациялық экономиканың қалыптасуына тікелей ықпал ететін білімді басқару саласында теориялық және тәжірибелік дағдыны қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: білімді басқару зерттеу саласы ретінде, басқарушылық іс-әрекетті қайта құру, білімді басқарудың құқықтық негіздері, білім инженериясы, білімді басқарудың ақпараттық технологиялары, білімді басқарудың коммуникативті ресурсы, корпоративті мәдениет және шығармашылық процестерді басқару, білімді басқаруды ұйымдастырудың жаңа формалары, білімді басқарудағы корпоративті қауымдастықтар, білімді басқарудың психологиялық аспектілері.
  • Күтілетін нәтижелер: бұл курсты оқып жатқан кезде докторант білім басқарудың негізгі ұғымдары мен тұжырымдамаларын, білімдерді басқару процесінің нысандарын, әдістерін, технологияларын, мазмұны мен функцияларын біледі. Осы курс барысында алынған білім сонымен қатар докторантқа тауарларды және қызметтерді тезірек аударуға және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыруға, оларды жүзеге асыру барысында инновациялық жобалар мен бағдарламаларды басқаруға қатысуға мүмкіндік береді.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Әлімбаев А. А.
 • 5.Табиғи капиталды басқару 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Стратегиялық менеджмент, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Корпоративті басқару
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: отандық және шетелдік ғылымның теориялық ережелері мен тәжірибелік зерттеулерінің негізінде заманауи ғылымдағы табиғи капиталды басқару жүйесіндегі іс-әрекетке қатысты білім алу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Табиғи капиталды басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Табиғи рексурстарды басқаруды жетілдіруге қатысты экономикалық мазмұн және әдістемелік тәсілдемелер. Табиғи ресурстарды қайта өңдеудің экономикалық тиімділігін анықтау әдістемесі. Табиғи капиталды басқару тетіктерін дамыту бағыттары.
  • Күтілетін нәтижелер: оқытылатын пән бойынша магистратурада алынған білімді тереңдету, зерттелетін мәселе саласында дербес шығармашылық ойлау дағдысын дамыту, тақырыптың түрлі сұрақтарын талқылау қабілеттілігін дамыту, зерттеу мәселесі бойынша мамандар дүниетанымын қалыптастыру.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Сихимбаев М.Р.
 • 6.Инновациялар маркетингі 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару, Ұйымдағы тәуекелдерді басқару
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: докторанттарда инновациялық өнімдер маркетингің дамыту және қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық базасын қалыптастыру, инновациялық компаниялардың менеджерлері алдында туындайтын маркетингтік басқарудың неғұрлым күрделі стратегиялық мәселелерін түсіну, технологиялық өзгерістер жылдамдығы жоғары кәсіпорындарда қажетті ептіліктер мен дағдыларға ие болу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: инновациялар маркетингінің заманауи тұжырымдамасының теориялық негіздері; Жоғары технологиялық секторларда стратегиялық және операциялық маркетинг ерекшеліктері; инновациялармен байланысты жаңа нарықтарды дамыту болашағы мен инновацияға деген қажеттіліктері талдауға жарамды маркетингтік зерттеулердің түрлері; жоғары технологиялық нарықтардағы тұтынушылардың әрекет ету ерекшеліктері; «хай-тек» ескерумен маркетинг-миксті құраушылардың сипаттамалары (өнім, баға, өткізу арналары, коммуникациялар).
  • Күтілетін нәтижелер: инновациялық өнімдер маркетингінің теориялық негіздерін меңгеру, маркетингтік басқарудың неғұрлым күрделі стратегиялық мәселелерін түсіну, докторанттардың инновациялардың коммерциялық әлеуетін бағалау және нарыққа шығару бағдарламасын әзірлеу ептілігі.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Борбасова З.Н.
 • 7.Жаһандық экономикадағы маркетинг-менеджменттің өзекті мәселелері 3 кредита / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару, Ұйымдағы тәуекелдерді басқару
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: жаһандық экономика жағдайында нарықты қалыптастыру ме құндылықтарын құру, сұранысты басқарудың маркетингтік тұжырымдамасы негізінде стратегиялық және тактикалық басқарушылық шешімдерін қабылдау үшін компанияның маркетингтік әдістері мен қағидаларын игеру,
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс маркетинг-менеджментке дегенойлардың әр түрлігі мен эволюциясын көрсетуге және заманауи маркетингтік ойдың динамикасы мен даму векторынын көрсетуге шақырады. Маркетингтегі зерттеулердің жаңа бағыттарын білуге, бизнесті стратегиялық басқару жүйесінде маркетингтік басқару орнын түсінуге докторанттарда «маркетингтік» ойлау жүйесін дамытуға мүмкіндік беруге шақырады. Аталмыш пән компанияны тиімді басқарудың маркетингтік құралдарын қолдануға ден қоюға қамтамасыз етуге стратегиялық басқару мәселесін тдамыту және тереңдетуге бағытталаған.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • корпоративті деңгейде стратегиялық маркетингтік шешімдерді дайындауда тыңдаушыларда білімдер, дағдылар және қабілеттерді қалыптастыру;
   • нарықты талдау және сегментациялау, өнім және компанияны позициялау мен мақсатты сегментациялауды таңдау білімдерін, дағдыларын және қабілеттерді қалыптастыру;
   • түрлі қызмет салалары мен аяларда маркетингтік кешенді жүзеге асыру білімдерін, дағдыларын және қабілеттерді қалыптастыру;
   • маркетинг пен менеджменттің интеграциялануының мәселелерін диагностикалау және тиімді шешудің білімдерін, дағдыларын және қабілеттерді қалыптастыру.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Борбасова З.Н.
 • 8.Заманауи экономиканың жаһандану жағдайында менеджменттің дамуы 3 кредит / 5ECTS
  • Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Стратегиялық менеджмент, Корпоративті басқару,
  • Постреквизиттер: Ғылыми-зерттеу жұмысы, докторлық диссертациямен жұмыс.
  • Мақсаты: докторанттарда менеджмент саласында теориялық және тәжірибелік білім дағдыларын дамыту.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Менеджменттің әдіснамасында экономикалық теңдік идеясымен неоклассикалық синтездеу ережелері және талдау қағидалары жатыр.
  • Күтілетін нәтижелер: әртүрлі ұлттардың экономикалық субъектілерінің тауарларды, қызметтерді, капиталды, еңбек және технологияларды алмасуды басқару саласындағы докторантурада PhD докторантурасында алған іргелі білімін тереңдете және дамытады. Қабылданған білім негізінде, шығармашылық ойлаудың өзіндік дағдылары, әр түрлі мәселелерді түсіну қабілетін дамыту және докторлық диссертациялардың тұрақты көзқарастарын қалыптастыруды қамтамасыз ету.
  • Лектордың аты-жөні, тегі: э.ғ.д., профессор Борбасова З.Н.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus