• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

2020-2022 ҚР БҒМ ГРАНТЫ

ИРН AP08856905  ТЕРРОРИСТІК ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИСТІК БАҒЫТТАҢЫ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТАР МЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ

СИТУАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ

(ҚР ДСН-нің 2018 жылғы 12 қарашадағы № 267 ШАРТЫ)

 ЖОБАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: заң ғылымдарының докторы, профессор, Нургалиев Бахыт Молдатьяевич

ГРАНТТЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА СҰРАЛАТЫН СОМАСЫ: Жобаның барлық кезеңінде: 52200606 теңге, с.і. жылдар бойынша: 2020 ж. – 11961788 теңге; 2021 ж. – 18651306 теңге; 2022 ж. – 21587512 теңге

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ: Террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимылды іске асыру мәселелеріне жүйелі кешенді тәсіл қажеттілігін, осы салада қабылданатын шаралардың тиімділігін арттырауға себеп болатын ғылыми негізделген ұсыныстар мен тәжірибелік ұсынымдар дайындау арқылы  негіздеу. Сонымен қатар, экстремистік және террористік қылмыстардың алдын алу, ескерту, ашу жәнне тергеудің типтік жағдайларының құқықтық моделін жасау. 

ЖОБАНЫҢ МІНДЕТІ:

1) террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзышылықтардың жағдайы, құрылымы және динамикасы туралы статистикалық мәліметтерді жинау, зерттеу және сараптауды жүргізу арқылы террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясаттың ресми ережелерін айқындауға мүмкіндік береді;

2) терроризм және экстремизммен күрестің тиімділігін реттейтін ұлттық заңнамалар, нормативтік-құқықтық актілер, тергеу және сот тәжірибесі кіретін институционалдық ортаға салыстырмалы-құқықтық сараптау жүргізеді;

3) террористік және экстремистік құқықбұзышылқты жасаудың экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік және басқа да себептері мен жағдайларын зерттеу, террористік қызмеке азаматтарды енгізу механизмін анықтау және сол себептер мен жағдайларға әсер ететін ғылыми негізделген ұсыныстар мен тұжырымдар дайындау;

4) құрал-саймандар (сауалнама парақтары, анкеталар және т.б.) дайындау және терроризм және экстремизмге қарсы іс-қимыл жағдайы туралы экперттерге, құқық қорғау органдарына және халыққа әлеуметтік сауал жүргізу және терроризмге қарсы қызметтің тиімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар ұсыну;

5) басқа елдердің тәжірибесін экстрополяциялау мүмкіндігіне отандық және шетелдік заңнамаға салыстырмалы-құқықтық сараптама жүргізу және құқық қорғау қызметінің нормативтік-құқықтық регламенттеуді жетілдіру бойынша ұсыныста енгізу;

6) алынған нәтижелерді ғылыми мақалаларда, конференцияларда, монографияларда, заңдарға түсініктемелерде және т.б. жариялау жолымен апробациялау;

7) құқық қорғау органдарының қарсы іс-қимыл және құқықтық қамтуды ұйымдастыру жағдайын зерттеу жүргізу және террористік және экстремистік құқықбұзушылықтардың алдын алу, ашу және тергеу бойынша қарым қатынас тиімділігн арттыру бойынша ұсынымдар дайындау;

8) сот-тергеу тәжірибесін, типтің тергеу жағдайларын, қылмыстық әдістеме мен тактиканы зерттеу негізінде терроризмді тергеудің ақпараттық-құқықтық жүйесін дайындау;

9) террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл тиімділігін арттыруға себеп болатын мүдделі құрылымдардың өзара қатынасын ұйымдастыратын типтік қылмысты ситуацилық моделін дайындау.

ЗЕРТТЕУДЕН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

– террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимылды ұйымдастыруды жетілдіру бойынша әдістемелік және тәжірибелік ұсынымдар кешенін дайыдау;

 • терроризмнің алдын алу және тергеудің ақпараттық-құқықтық ситуациялық моделін, сонымен қатар террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимылды ұйымдастыру типтік алгоритмын дайындау;
 • шетелдік тіжірибе, отандық менталитет және ел мен аумақтың әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, дайындау қырсы іс-қимылдың негізгі элементтері кіретін Жалпы мемлекеттік кешенді бағдарлама жобасын дайындау.

ҒЫЛЫМИ НӘТИЖЕЛЕРДІҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫ:

Зерттеу нәтижелері мемлекеттік басқару органдары, халық, коммерциялық құрылымдардың практикалық қызметіне енгізу мақсатында әзірленетін болады. Жалпымемлекеттік кешенді бағдарлама жобасын дайындау ұйғарылуда, ол экстремизм мен терроризмге қарсы іс-иқимылдың негізгі элементтерін қамтымақ. Зерттеу нәтижелері әдістемелік және практикалық ұсыныстар, монографиялар мен ғылыми есептер түрінде рәсімделеді. Аталған ұсыныстарды енгізу тиімділігі зерттеудің кешенді сипаттамасымен шартталмақ, бұл оларды қолданудан максималды әсер алуға мүмкіндік бермек.

АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕРДІҢ МАҚСАТТЫ ҚОЛДАНУШЫЛАРЫ: Білім және ғылым министрлігі; ҚР ішкі істер органдары министрлігі; Әділет министрлігі; азаматтық қоғам институттары, коммерциялық ұйымдар, халық.

ЗЕРТТЕУ ТОБЫ

 1. Жобаның ғылыми жетекшісі: Нұрғалиев Бақыт Молдатыұлы, заң ғылымдарының докторы, профессор, криминология, қылмыстық іс жүргізу және жедел-іздестіру қызметі саласындағы маман. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі, Қазақстан Республикасы Жаратылыстану ғылымдары академиясының толық мүшесі. Ғылымиометриялық деректер базасындағы профиль https://orcid.org/0000-0002-3017-3610; Scopus идентификаторы 57200525165, Scopus 4 негізіндегі Хирш индексі, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56275926800/
 2. Бас ғылыми қызметкер (шетел ғалымы): Волчецкая Татьяна Станиславовна, заң ғылымдарының докторы, профессор, Иммануэль Кант атындағы Балтық федералды университетінің заң институтының қылмыстық іс жүргізу, криминалистика және құқықтық информатика кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Жоғары мектебінің еңбек сіңірген қызметкері. Ресей Федерациясы, Халықаралық сот сараптамасы қауымдастығының вице-президенті. Ғылымиометриялық дерекқордағы профиль https://orcid.org/0000-0001-9870-680X, Scopus идентификаторы 57205352523. Scopus Hirsch индексі 1. https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205352523/
 3. Бас ғылыми қызметкер: Ханов Талғат Ахматзиевич заң ғылымдарының докторы, профессор, Ішкі істер департаментінде тәжірибелік тәжірибесі бар, Қазтұтынуодағы Қарағанды ​​университетінің Экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының директоры. Ғылымиометриялық дерекқордағы профиль https://orcid.org/0000-0003-4288-699X, Scopus идентификаторы 56627084000, Scopus 3 негізіндегі Хирш индексі https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56627084000.
 4. Жетекші ғылыми қызметкер: Баширов Александр Вительевич, т.ғ.к., доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды ​​университетінің Экономикалық-құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының зертхана меңгерушісі. Ғылымиометриялық дерекқордағы профиль https://orcid.org/0000-0003-1275-8989, Scopus идентификаторы 57200525165, Scopus 3 негізіндегі Хирш индексі https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200525165/
 5. Жетекші ғылыми қызметкер: Лакбаев Қанат Сәметұлы, заң ғылымдарының докторы, профессор, «Болашақ» академиясының Құқықтық және салыстырмалы зерттеулер орталығының бас ғылыми қызметкері. Scopus идентификаторы 57200499422 ғылымиометриялық деректер базасындағы профиль, Scopus деректер базасындағы Хирш индексі – 7 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720049942.
 6. Аға ғылыми қызметкер: Рахымгулова Мәншүк Болатқызы, PhD докторы, Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің жалпы құқықтық және арнайы пәндер кафедрасының меңгерушісі.
 7. Ғылыми қызметкер: Пупышева Татьяна Николаевна, экономика ғылымдарының магистрі, Қазтұтынуодағы Қарағанды ​​университетінің Экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері.

Зерттеу саласында келесі мақалалар жарияланды:

 1. Nurgaliyev B.M., Kussainova A.K. Legal regime of funding the law enforcement agencies // Asian Journal of Scientific Research. 2015. Т. 8.2. С. 142-148. DOI: 10.3923/ajsr.2015.142.148 (Квартиль 3, процентиль 59). https://www2.scopus.com/sourceid/16500154707?origin=resultslist
 2. Bakishev, K.A.Khanov, T.A.Nurgaliev, B.M.,Abdrahmanov, D.S. Punish ability and punishment for careless transport crimes // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. № 10(1), с. 41-51 DOI:10.14505/jarle.v10.1(39). (Квартиль 2, процентиль 70) https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
 3. Nurgaliyev B.M., Lakbayev K.S., Boretsky A.V., Kussainova A.K. The informal funds transfer system "Hawala" as a segment of the shadow economy: social impact assessment and framework for combating // American Journal of Applied Sciences. 2015. Т. 12. № 12. С. 931-937. DOI: 10.3844/ajassp.2015.931.937 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153122&tip=sid&clean=0
 4. Nurgaliyev B., Ualiyev K., Simonovich B. Police corruption in Kazakhstan: the preliminary results of the study // Review of European Studies. 2015. Т. 7. № 3. С. 140-148. https://www2.scopus.com/sourceid/21100228751?origin=resultslist
 5. Nurgaliyev B.M., Boretsky A.V. Resistance to investigation of crimes, related to human trafficking: The forms, methods and ways to overcoming // Mediterranean Journal of Social Sciences. Volume 6, Issue 3, 2015, P. 86-93. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s1p86 https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
 6. Nurgaliyev B.M., Syzdyk B.K., Boretsky A.V. The realities and patterns of crime in Kazakhstan: some approaches to its analysis // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 6. С. 1069-1078. DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39).06 https://www2.scopus.com/sourceid/21100212600?origin=resultslist
 7. Nurgaliyev B., Lakbaev K. The minimization of social impacts (cost) of organized crime under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan // Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science(Аustralia, Melbourne, 25 June 2014) The 1st International Academic Conference с.475-479.
 8. Karpov A.S., Babesin M.A., Gerasina O.N., Gerasina J.A., Nurgaliyev B.M. Improving the professional training of future economists in kazakhstan based on the experience of the USA // Espacios. 2017. Т. 38. № 56. С. 22.
 9. Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С., Кусаинова А.К. Проблемы правоприменительной практики негласных следственных действий в казахстане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. № 3. С. 577-585. DOI: 10.21638/spbu14.2019.312. https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
 10. Volchetskaya T.S., Makarenko I.A., Aminev F.G., Seitenov K.K. Genomic registration issues in Eurasia and ways of their solution // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 11. № 12. С. 2078-2088. DOI: 10.17516/1997-1370-0374.
 11. Dubonosov E.S., Bugaevskaya N.V., Volchetskaia T.S., Vlasenko V.N. The problems of perfecting of anticorruption legislation and activity of law-enforcement agencies on struggle with corrupt practice in the regions of Siberia and the central Russia // Journal of Siberian Federal University - Humanities and Social Sciences. 2019. Т. 12. № 6. С. 918-924. DOI: 10.17516/1997-1370-0429
 12. Volchetskaya T.S., Malevski H.M., Rener N.A. The amber industry: development сhallenges and combating amber trafficking in the Baltic region // Baltic Region. 2017. Т. 9. № 4. С. 87-96. DOI: 10.5922/2074-9848-2017-4-6
 13. Togaibaeva S.S., Togaibaev A.I., Khanov T.A., Sikhimbayev M.R., Rustemova G.R. Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic of Kazakhstan // International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, №. 17, 10197-10209.
 14. Togaibayeva S. S.;  Yelyubayev M.S.;  Aikumbeckov N.; Togaibayev A.I; Khanov T.A. Features of the Commission of Fraud, Coupled with the Failure to Comply with the Provisions of a Civil Contrac // Journal of Politics and Law Vol. 12, No. 3 (2019). Р.69-79. DOI:10.5539/jpl.v12n3p69.
 15. Kozhakhmetov G., Rakhimgulova M.B. Some aspects of the formation and development of the jury in foreign countries and in Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2017. – Vol. 8. - Iss. 2. – P. 485-489. DOI: 10.14505/jarle.v8.2(24).18
 16. Sadvakasova, A.T., Khanov, T.A. On the new system of recording and registration of complaints, statements and other information on criminal offenses // Russian journal of criminology. 2019. Vol. 13.3. С. 340-353. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(2).
 17. Ханов Т.А., Садвакасова А.Т. Состояние мер противодействия правонарушениям террористической и экстремистской направленности в Республике Казахстан // Актуальные проблемы современности:– 2017. ‑ № 4 (18). – С.17-25.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus