EFQM құрылымдық тұжырымдамалары

1. Нәтижеге бағдарлану

Бұл барлық акция ұстаушылардың қызығушылықтарына жауап беретін нәтижелерге жету.

Тез өзгеретін дүниеде ең күшті ұйымдар оралымдылық, икемділік пен қызығушылық танытқан тараптардың жаңа талаптарына жауап береді. Жетекші компаниялар өз тұтынушыларының, серктерінің, қоғамның қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын өлшеп, болжайды, олардың пікірлерін талдап, басқа ұйымдардың тәжірибесін зерттейді. Алынған деректер қысқа, орта және ұзақ мерзімде саясат пен стратегияны жасау, еңгізу және түзету үшін қолданады.

2. Тұтынушыға бағдарлану

Бұл тұтынушыға қажетті құндылықты жарату.

Жетекші ұйымдар өзінің тұтынушыларының қажеттіліктерін біледі және нақты түсінеді, тұтынушы – тауарлар мен қызметтердің басты төрешісі екенін аңғарады.

Жетекші ұйымдар болашақ тұтынушылардың мұқтаждықтарын тиімді болжай алады, олар ертенгі күні барлық болжамдалған қажеттіліктермен қатар жасырын қажеттіліктерін де қанағаттандыру мақсатында бүгін барлығын жасайды.

3. Көсбасшылық пен мақсаттың әрайымдылығы

Бұл мақсаттың әрдайымдылығымен бірге айқын және рухтандыратын көсбашсшылық.

4. Шарттар негізінде басқарудың процесстік әдісі

Бұл өзара ортақ және өзара тәуелді жүйелер мен процесстер көмегімен ұйымды басқару.

5. Даму және қызметкерлерді тарту

Бұл қызметкерлерді дамыту және жетілдіру процесіне тарту барысында жұмыскерлердің үлесін арттыру.

Ең жақсы компаниялар қойылған мақсаттарға жету және стратегиялық міндеттерді шешу үшін ұйымның біліктілігі мен кәсіптігін арттыру қажеттілігін түсінеді. Олар бүгін және болашақта ұйымның бәсекелестігін қамтамасыз ету, қолдау және жоғарылату үшін қызметкерлерді өздері таңдап, үйретеді.

Жетекші үйымдар өз қызметкерлерінің зияткерлік капиталының маңыздылығын мойындап, ұйымға қажетті олардың білімдерін қолданады.

6. Үздіксіз үйрену, инновациялар мен жақсару

Бұл қалыптасқан жағдай мен білімді, инновациялар мен жақсартуларды қолданы, тиімді өзгерістерді жүргізуге деген шақыру.

Ең күшті ұйымдар өз және басқалардың тәжірибесі бойынша үздіксіз білім алу процесінде. Олар ішкі және сыртқы бенчмаркингті қолданады,  ұйымдасқан білім алуда өзінің қызметкерлерінің білімдерін тартады және қолданады.

7. Серіктестік байланыстарды дамыту

Бұл жемісті байланыстарды дамыту және қолдау.

Ең жақсы ұйымдар тез өзгеретін өмірде табыс тек сенімді серіктестік байланыстарға ғана тәуелді болатынын түсінеді. Серіктестік қызығушылық танытқан тараптарға құндылықтарды өсіруге көмектеседі. Серіктестік қарым-қатынастар мердігерлермен, тұтынушылармен, сонымен қатар қоғаммен, бәсекелестермен де құрылуы мүмкін, және бұл қарым-қатынастар тараптардың өзара олжагерлігінде пайда болады.

8. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік

Бұл құрылым ұйымның қызығушылық танытқан тараптардың қажеттіліктерін түсіну жіне қанағаттандыру үшін құрылады.

Ең күшті ұйымдар ашықтық пен қоғам алдында жауапкершілік қағидаттарын ұстанады. Олар әр түрлі әлеуметтік бастамаларды қарастырады және белсенді өткізеді, қоршаған орта экологиясы сұрақтарын шешеді және т.б. Барлық қызығушылық танытқан ашықтығы және жауапкершілігі қоғамның қажеттіліктерін жергілікті түрде де, глобальды түрде де қанағаттандырады.

Белсенді ұйымдар тәуекелдіктерді қысқарту мақсаттында өзара ыңғайлы қоғаммен қарым-қатынастарды құру мүмкіндіктерін іздейді, ұйымға деген сенімділік дәрежесін қолдайды және көтереді. Олар өзінің бүгінгі және болашақ қоғаммен қатынасына ықпалын сезініп, өз жағынан келеңсіз ықпалды қысқарту.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus