ЖАРИЯЛАУ ЭТИКАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Редакциялық кеңестің этикасы:

 • «ҚЭУ хабаршысы» журналының редакциясы өз жұмысында «Жариялау этикасы жөніндегі комитет» (COPE, Committee on Publication Ethics) халықаралық қауымдастығы әзірлеген қағидаттарды басшылыққа алады және авторлар мен рецензенттер тарапынан этикалық тәртіпті сақтау саясатын ұстанады.
 • Жарияланым үшін алынған, бірақ жарияланбаған қолжазбалар мен мақалаларды редакция жеке мақсатта пайдалана алады;
 • Журнал редакциясы өз тарапынан да, авторлар мен рецензенттер тарапынан да әдепсіз мінез-құлықтың барлық формаларының жолын кесуге ұмтылады.
 • Журнал редакциясы жарияланымның ғылымилығы мен әдептілігіне сәйкес келмейтін рецензентпен қабылданбаған мақалаларды жариялауға жібермейді.
 • Журнал редакциясы міндетті түрде журнал редакциясына берілген барлық ресми шағымдарды қарайды.
 • Журнал редакциясының жұмысы сыпайылық, ашықтық, адалдық және объективтілік қағидаттарына негізделеді.

 Автор этикасы:

 • Авторлар келтірілген фактілерді, дәйексөздерді, экономикалық-статистикалық деректерді, жеке атауларды, географиялық атауларды және басқа да мәліметтерді таңдау мен шынайылығына, сондай-ақ ашық баспаға арналмаған деректерді пайдалануға толық жауап береді.
 • Нақты деректер, әдеби және басқа да көздерден алынған барлық мәліметтер, сондай-ақ мақалада келтірілген дәйексөздер тиісті сілтемелермен расталуы қажет.
 • Авторлар ұсынылған жұмыстың түпнұсқалығы үшін толық жауап береді. Плагиатты түпнұсқа жұмыс ретінде ұсыну және бұрын жарияланған мақаланы жариялау жарамсыз болып табылады. Плагиат-дәйексөз ресімдеусіз бөтен мәтінді кез келген алу, сондай-ақ авторға сілтеме жасамай идеяларды (зерттеу нәтижелерін) қайта жазу және алу.
 • Жарияланымның авторлары ретінде осы зерттеуге үлес қосқан барлық ғалымдар болуы тиіс. Жарияланымның барлық авторлары оның мазмұнына тең дәрежеде жауап береді.

Рецензенттің этикасы:

 • Рецензент ретінде рецензияланатын ғылым саласында (тақырып, мәселе, мәселе) кәсіби құзыреттіліктің жеткілікті деңгейіне ие және журналдың редакциялық кеңесінің құрамына кірмейтін тәуелсіз ғалым ғана қатыса алады.
 • Рецензент басылымның ғылыми және авторлық этика талаптарына сәйкестігі туралы шешім шығаратын тәуелсіз сарапшы ретінде әрекет етеді.
 • Рецензиялау үшін ұсынылған қолжазба құпия құжат болып табылады және авторлық құқық туралы заңға жатады, осыған байланысты рецензент оны үшінші тұлғалармен (редакциялық кеңес мүшелерінен басқа) талқылау үшін немесе жеке мақсатта пайдалана алмайды.
 • Егер рецензент рецензияланатын мақаланың мазмұнына (автордың көзқарастарына) қатысты өзін жеткіліксіз құзыретті немесе түсінікті деп санаса, ол рецензиялаудан бас тартуы тиіс.

Рецензиялауға берілетін мақалаларда оның авторлары туралы ешқандай жеке мәліметтер болмауы тиіс, ол жұмыстың мазмұнына тікелей қатысы жоқ авторлар мен рецензенттің этностық, конфессиялық, әлеуметтік немесе өзге де қасиеттеріне сәйкес келмеуі тұрғысынан түсінбеуі тиіс.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus