ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! «Экономикалық теория және жергілікті басқару» кафедрасының оқытушыларын

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! «Экономикалық теория және жергілікті басқару» кафедрасының оқытушыларын

АРКЕНОВА ЖАДЫРА РАМАЗАНҚЫЗЫ
БУКАТОВ
 ЕРІК  БЕРІКҰЛЫ
ТӘПЕНОВА ГҮЛНҰР САҒАТҚЫЗЫ!

6D051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару
мамандығы бойынша
философия докторы (PhD) дәрежесін берумен

Қазақстан Республикасы Ғылым және білім министрлігі
Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету
комитеті төрағасының
 2023 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 484, 488 және
2023 жылғы 10 тамыздағы № 384
“Филосо
фия  докторы (PhD) дәрежесін беру туралы” бұйрықтары

Сіздерге кәсіби және шығармашылық табыс,
ұзақ жылдар бойы өмірде сәттілік пен оптимизм,
жаңа ғылыми идеялар мен оларды жүзеге асыруды тілейміз!

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus