ARES-2020.

ҚҚЭУ жоғары оқу орындарының халықаралық рейтингісінде (ARES-2020)
ARES-2020 рейтингтік деректерді өңдеу аяқталды.
ARES – жоғары оқу орындарының халықаралық рейтингі. Мамандар білім беру сапасын және оны жақсарту сапасын бағалайды. Сонымен қоса халықаралық қызметті, жұмыс берушілермен байланысты, ғылыми зерттеулерді және университеттің аймақтық маңыздылығын бағалайды. ARES-те өңдеу адами факторды есепке алмай автоматты түрде жүзеге асырылады, және бағалауда критерий ретінде жоғары білімнің Еуропалық стандарттары алынады

ARES автоматты түрде деректердің үлкен көлемін жинақтауға және өңдеуге мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық технологияларды қолдануда.
Университеттің басты міндеті – жоғары сапалы білім беру, бұл жұмысты университет ректораты, профессорлық-оқытушылар құрамы өте жақсы игерді, бұл университеттің әлемдік рейтингтегі орнын берік сақтауға мүмкіндік береді.
100% бағалау шкаласы бойынша ARES:
- 35% білім беруді бағалау (білім беруде жаңа технологияларды қолдану, білім беру сапасын бақылау, оқытушылардың біліктілігін арттыру, инновациялық инфрақұрылымдарды құрастур және т.б.);
- 20% - ғылыми зерттеулер;
- 15% - халықаралық қызмет;
- 15% - жұмысберушілермен баайланыс;
- 15% - ЖОО-ң аймақтық маңызы.
ARES использует современные информационные технологии, что позволяет ежегодно собирать и обрабатывать большое количество данных в автоматическом режиме.
ҚҚЭУ барлық өлшемдерге сәйкес келеді!

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus