ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ«Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан құқықтық жандандырулар жағдайында «Құқықтану» және «Кеден ісі» мамандықтарының студенттері мен магистранттарына тәжірибеге бейімделген білім берудің дамуының алғышарттары және өзекті мәселелері»

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

20 сәуір 2016ж., 14.00, конференцзал (104 ауд.)

Дөңгелек үстелді өткізу мақсаты: Тәжірибеге бейімделген білім беруді дамытудың өзекті сұрақтарын талқылау.

Талқылауға арналған сұрақтар:

1. Тәжірибеге бейімделген білім беру - бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау шарты ретінде.
Практико-ориентированное обучение – условие подготовки конкурентоспособных специалистов.
2. Білім беру бағдарламаларының мақсаттарын орнықтыруға және болашақ мамандардың нәтижелік компетенцияларын қалыптастыруға жұмыс берушілердің қатысуы.
Участие работодателей в установлении целей образовательной программы и формировании итоговых компетенций будущего специалиста.
3. Қылмыстылық және сыбайлас жемқорлықпен күресу аясындағы тәжірибеге бейімделген құқықтық білім берудің маңызы.
Значение практико-ориентированного правового образования в области борьбы с коррупцией и преступностью.
4. Заңды клиникасының тәжірибеге бейімделген білім беру жүйесіндегі қызметі.
Деятельность юридической клиники в системе практико-ориентированного обучения.
5. Құқықтық тәжірибенің ғылыми зерттеулермен байланысын дамытудың көкейкесті мәселелері.
Проблемы развития связи юридической практики с научными исследованиями.
6. Магистратурада білім алу кәсіби компетенцияларды дамыту жағдайының бірі ретінде.
Обучение в магистратуре как одно из условий непрерывного развития профессиональной компетентности.
7. Жастар тәжірибесі – жас мамандарды жұмыспен қамтудың инструменті ретінде.
Молодежная практика - как инструмент трудоустройства молодых специалистов.

Дөңгелек үстелдің қорытындысы бойынша «Экономика саласы бойынша құқықтық реттеу» бағдарламасы негізінде заңтану, кеден мамандықтарының студенттері тәжірибе алмасты.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ   ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus