• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
  • Раздел таблицы
  • Материалы
  • «Экономиканың жаңа моделі шеңберінде білікті кадрлар даярлау» жобасын жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар жоспары

«Экономиканың жаңа моделі шеңберінде білікті кадрлар даярлау» жобасын жүзеге асыруға бағытталған іс-шаралар жоспары

Бағыт/Іс-шараларЖауапты ұйымЖеке жауапты адамТең орындаушыларОрындау мерзіміТүпкі нәтиже (КПЭ)
1. Білім беру интернет-платформаларын, цифрлық білім беру ресурстарын енгізу жолымен жұмысшы мамандықтарға қысқа мерзімді оқыту курстарының тартымдылығын арттыру
1.1 Электоронды оқытушы ресурстар(жаппай ашық онлайн курстар, МООК) бейнеконтенті өндірісі  ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедралардың меңгерушілері, ДОО директоры, ОТО директоры 2017-2025 МООК әзірлеу технологияларына сәйкес, материалдар, бейне материалдар дайындау: 11 - 2017-2018 оқу жылы; 10 – 2018-2019 оқу жылы; 45 – в2019-2025 оқу жылы
1.2 Онлайн курстарды пайдалана отырып, желілік форма бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша Консорциум құрамына кіру ҚҚЭУ ДОО директоры ДОО директоры 2018-2020 Әзірленген онлайн курстарды Ұлттық платформада орналастыру
2. ЭЫДҰ халықаралық стандарттары мен кәсіби стандарттары негізінде ЖОО-лардың білім беру бағдарламаларының мазмұнын трансформациялау, бағдарламалар реестрін жасау
2.1. ЖОО-лардың білім беру бағдарламаларының мазмұнын трансформациялау
2.1.1 Білім беру бағдарламаларының сараптамасын жүргізу ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедралар, Кәсіби қауымдастықтар Жылсайын Сараптама нәтижелері бойынша білім беру бағдарламаларының рейтингі
2.1.2 Материалдық-техникалық базаның нығаюын, бірлескен бизнес-жобаларды жүзеге асыруды, студенттік стартаптарды алдыға жылжытуды көздейтін, инвесторлармен меморандумдар, ынтымақтастық туралы келісімдер жасау ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор, ғылым жөніндегі проректор Факультеттердің декандары Кафедралардың меңгерушілері, ҚҚЭУ түлектерінің Қауымдастығы 2017-2025 Кәсіпорындар қаражаты, әкім гранттары және т.б. есебінен оқитындар санының артуы ОҒӨК Студенттер үшін жобалар конкурстарын ұйымдастыру және қолданыстағы студенттік стартаптардың болуы
2.2. ЖОО-лардың инновациялық білім беру бағдарламаларын енгізу және салалық қауымдастықтармен өзара іс-қимыл жағдайында ББ реестрін жасау
2.2.1 Салалық қауымдастықтармен өзара іс-қимыл жағдайында модульдік-құзыреттілік тәсілдемесіне негізделген, білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде оқыту траекториясын анықтау ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедра, ОП ЖҰМБД 2017-2018 Модульдік-құзыреттілік тәсілдемеге негізделген, білім беру бағдарламаларының оқу жоспарлары
2.2.2 ҚР БҒМ реестрінде білім беру бағдарламаларын тіркеу ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедралардың меңгерушілері, ОП ЖҰМБД 2025 ББ тіркеу нөмірі
2.2.3 Университет ұсынатын білім беру бағдарламаларының тізбесін кеңейту және жаңарту ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедралардың меңгерушілері, ОП ЖҰМБД 2025 Жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу
2.2.4 Жаңғырту 3.0(туризм, ИКТ, логистика, білім беру) шеңберлерінде басым салалар үшін біліктілікті артыру курстарын ұсыну ҚҚЭУ Жоғары оқу орнынан кейінгі қосымша білім беру департаментінің директоры Кафедралардың меңгерушілері, Әзірлеуші-оқытушылар 2017-2025 2017 - 2018 – курстар реестрлерін жасау; 2018 – 2020 – басым салалар бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізу
2.2.5 Сабақтың жаңа құрылымдарындағы басым мамандықтар бойынша оқитындар үлесін арттыру ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Кафедралар 2017-2020 «Туризм»,»Есептеу техникасы және БҚ», «Ақпараттық жүйелер», «Логистика», «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарына студенттер алуды арттыру
3. Дуальды оқытуды дамыту
3.1 Дуальды білім беру бағдарламаларын әзірлеу және сынақтамадан өткізу ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор Тауартану, Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 2017-2020 Университет шегінен тыс өткізілетін оқу сабақтары сағаттарының санын бірте-бірте арттыру
3.2 «Құқық және экономика негіздері» мамандықтары бойынша теориялық оқыту кезеңінде практикадан қатар өту ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор ӘСП және ҚХА кафедрасы 2017-2020 Студенттердің педагогикалық практикаларының мазмұнын жаңарту
4. ЖОО-лар мен колледждер педагогтарын, өндірістегі менеджерлерді қайта даярлау
4.1 Бюджеттен тыс қаражат есебінен жыл сайын ПОҚ біліктілігін арттыруды 20%-ға қамтамасыз ету ҚҚЭУ Қызметкерлерді басқару департаменті, Бухгалтерия Кафедралардың меңгерушілері, оқытушылар 2017-2025 5 жыл ішінде ПОҚ біліктілігін 100% арттыру
4.2 Көптілді білім беру бағдарламасын жүзеге асыру бойынша оқытушылардың біліктілігін арттыру  ҚҚЭУ Көптілді білім беру орталығының директоры Кафедралардың меңгерушілері, оқытушылар 2017-2025 жж.. Information and communication technology, Туризм, ОПЭК, Логистика маманданымдары және деңгейлері бойынша тілдік курстардан өту. IЕLТS, TOЕFL сертификаттарын алу
5. Колледждер, зертханалар және кабинеттер базасында «жаңа форматтағы» құзыреттердің мамандандырылған орталықтарын құру
5.1 Лондонның астаналық университетінің профессоры проф. David Hind қатысуымен ҚЭУ базасында «Оқу жоспарларына жұмысқа орналастыру дағдыларын енгізу» халықаралық семинарын өткізу ҚҚЭУ СДД директоры Стратегиялық даму департаменті, Эрасмус+ Тамыз 2017 жыл Эрасмус+ «Establishment of Centers for Competence and Employability Development» (COMPLETE) («)Эрасмус+ «Establishment of Centers for Competence and Employability Development» (COMPLETE)  жобасына(«Құзыреттер және жұмысқа орналастыруды дамыту Орталықтарын құру») қатысушы профессор-оқытушылар құрамын сертификаттау
5.2 Жұмысқа орналастыруға әлеует пен құзыреттерді дамыту бойынша Орталық ашу ҚҚЭУ Академиялық мәселелер және ЖТ жөніндегі проректор СДД директоры; Жобалау тобы; Эрасмус+ Наурыз- қыркүйек 2017 Жұмысқа орналастыру әлеуетін және құзыреттілігін дамыту жөніндегі орталық
5.3 Тұлғалық және кәсіби даму мәселелерінде студенттерді/түлектерді ақпараттық қолдау ҚҚЭУ СДД директоры Құзыреттерді дамыту жөніндегі орталықтың директоры 2017-2025жж. Университет түлектерін жұмысқа орналастыру
5.4 Білім беру процесін және қосымша оқытуды жетілдіру бойынша білім беру бағдарламаларының жетекшілері үшін ұсынымдар әзірлеу ҚҚЭУ Құзыреттерді дамыту жөніндегі орталықтың директоры Кәсіби құзыреттерді дамыту жөніндегі орталық, Стейкхолдерлер 2017-2025жж. Білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту
5.5 Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған түлектерді жыл сайын 85 %-дан төмен емес деңгейдежұмысқа орналастыру бойынша шаралар ҚҚЭУ Стратегиялық даму департаменті Жұмысқа орналастыру жөніндегі менеджер 2017-2020 Мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмысқа орналастыру 85%

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus