• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  6M090200

  Мамандығы:

  Туризм (профильді бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Қызметтер

 • 01.09.2018 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  1
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Магистранты, обучающиеся на платной основе
  1

«Туризм» 6M090200 мамандығы бойынша оқу шебері магистрлік бағдарламасының мазмұны келесідей пәндерді оқытуды «Туризм экономикасы», «Туризм индустриясындағы кәсіби этика және этикет», «Туризм индустриясындаңы мәдени-көңіл көтеру қызметі», «Туроперейтинг технологиясы және практикасы» және т.б. қамтиды.
Бұл бағыттағы мамандар инновациялық ойлау қабілетті, микро және макроэкономикалық тапсырмаларды креативті ойлау және шығармашылықпен стандартты және стандартты емес шеше алады.
Ақпараттық технологияларды жетік меңгерген, микро және макроэкономика деңгейінде өз бетінше білімдерін, іскерліктер және кәсіби дағдыларын кеңейтуге қабілетті, кәсіби және мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсу дағдыларын меңгерген, командалық жұмыс істеуге және әлемдік бизнестің интеграциялануға шарттарын талдауға қабілетті, әлеуметті маңызы бар ұлттық және аймақтық міндеттерді шешуге дайын.
6M090200 «Туризм» білім беру бағдарламасы магистрлік түлектері кәсіби қызметінің объектілері таңдай алады:
Кәсіби даярлауда: жоғарғы мемлекеттік және шаруашылық басқару, консалтингтік, эксперттік және басқа да кәсіпорындар мен туризм және қонақжай индустриясының ұйымдары, Қазақстан Республикасының туризм бойынша құзыретті органы және оның бөлімшелері.
Түлекке академиялық дәрежесі беріледі:
- кәсіби бағытта - «6М090200» - Туризм мамандығы бойынша қызмет көрсету саласынының магистрі;
Оқу мерзімі:
Ғылыми және педагогикалық мақсаттар үшін - 1 жыл.
Білім беру нысаны - күндізгі бөлім.


Бағдарлама дәрежесі:
6М090200 «Туризм» мамандығы бойынша
қызмет көрсету облысының магистрі
Дәрежесі және мерзімі Бір дәреже (бір университет)
(70 ECTS – кредиттері/ 28 каз. кредиттері)
Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
Аккредитация Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агентігі (ББСҚТҚА)
http://nkaoko.kz/
Жарамдылық мерзімі Бұл бағдарлама Университетпен 1 жыл мерзіміне 2018 жылдан бастап дәреже алушы тұлғалар үшін бекітілген
Дәреже ЖБЕК үшін БШ (Жоғары білімнің Европалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 2 цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңберлер): 7 деңгей; БҰШ (біліктіліктің ұлттық шеңбері): 7 деңгей
 • A) Мақсат
  • Осы магистрлік бағдарламаның мақсаты үздіксіз кәсіби өсу мен жеке дамытуға ұмтылады, терең теориялық білім, ғылыми-зерттеу дағдыларын бар, туризм секторында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау үшін тиісті қаражат қамтамасыз ету болып табылады
   Магистратураның табысты бітірушілері:
   Заманауи практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу, іскерлік ортадағы басқару қызметін жоспарлау және табысты жүзеге асыру;
   туристік фирмалардың қызметін талдау, туризмді басқарудың қажетті түрлерін таңдау мүмкіндігі;
   жүйелі талдау негізінде, олардың сапалы және сандық талдауын және синтезін жүзеге асыру кезінде процестерді, құбылыстарды және практикалық жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді құра және қолдана білу.
 • B) Сипаттамалары
  • 1.Сабақтың тақырыбы / пәні
  • Негізгі пәндер
   Шетел тілі (кәсіби)
   Менеджмент
   Психология
   Аймақтық және мемлекеттік деңгейде туризмді басқару
   Туризм экономикасы
   Туризм саласындағы кәсіби этика және этикет туризм саласының мәдени-сауықтыру қызметі
   Туризмнің технологиясы және практикасы
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандандыру
  • 6М090200 «Туризм» мамандығы білім беру бағдарламаларын іске асырғанда, негізделген модульдік принципте оқу жоспарларын пайдалану сынақ бірлік жүйесін және тиісті білім беру технологиялары оқу үдерісінің ұйымдастыру кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады
  • 3.Бағыт
  • Қызмет көрсету
  • 4.Ерекшеліктері
  • Қызмет саласында магистранттарды даярлау, халықаралық тәжірибеде ұтқырлықпен қатысу арқылы игерілген білімдерді шоғырландыру
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі білім беру
  • 1.Жұмыспен қамту-Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:
   мемлекеттік басқару органдары, туристік бейіндегі консалтингтік компаниялар туристік байланысты ұйымдар (министрліктер, әкімдіктер, олардың өңірлік бөлімшелері мен құрылымдары), туризм, қонақ үй және мейрамхана бизнесі айналысатын мемлекеттік және жеке компаниялар, туристік компаниялардың маркетингтік қызметтер, қонақ үй және мейрамхана кәсіптендіру даярлауда: кешендер, туристік инфрақұрылым объектілері
  • 2.Біліктілікті арттыру
  • PhD докторантура
 • D) Оқыту стилі
  • 1.Оқуға және оқуғадеген көзқарас
  • Оқу процесінде инновациялық білім беру технологиясы бойынша сабақтар (іскерлік ойындар, кейс-әдіс, тренингтар, кәсіпорындар мен мекемелерде өткізілетін сабақтар, дөңгелек үстелдер талқылаулар, жеке және топтық проекттер құру). Оқу курсында кәсіпорындардың және институттардың өкілдерімен кездесулер қарастырылған
  • 2.Бағалау әдістері Өзіндік және құрдастарының сыни өзін-өзі бағалауы, жобалық есептер, нақты деректерді бағалау, сыни оқиғаларды талдау, семинарлар. Мақалалар мен презентациялар
 • E) Бағдарламалық қамтамасыз етуі
  • 1.Жалпықұзыреті Бағдарлама циклдің екінші деңгейіндегі академиялық бағдарламалардың сапасын қамтамасыз ету үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес келеді.
   Бұл екінші циклдің күтілетін түлектерінің жалпы құзыреттілігін (негізгі дағдылар ретінде де белгілі) қамтиды (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 қараңыз).
   Төмендегі құзыреттер осы бағдарламаның қысқаша және ең тән құзыреттілігін білдіреді:
   ЖК1 Кәсіби қызметте өзге тілді білім беру бөлігінде басқарушылық дағдыларды, психологиялық білімді және коммуникативтік қабілеттілікті қолдану
   ЖК2 Туристік индустрияның мемлекеттік құрылымдары мен жеке меншік кәсіпорындары деңгейінде ұйымдастыру-басқару қызметінің дағдысы болу
   КК1 Туризмнің негізгі түрлері бойынша өңірлік бөліністегі туризм жағдайына талдау жүргізу және бағалау
   КК2 Туристік индустрияның талаптарына сай келетін өңірлік даму міндеттері мен ресурстарына сәйкес келетін жаңа туристік жобаларды әзірлеу дағдысының болуы, туристік қызметтің басым бағыттарын анықтау, қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы құру
   КК3 Кәсіби дағдылар мен біліктерді кеңейту үшін туризм саласындағы білімді біріктіру
  • 2.Өзіндік құзыреттілік
   • елдің, өңірлердің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуының ағымдағы көрсеткіштерін талдауға және бағалауға мүмкіндік береді
   • озық ғылыми-техникалық тәжірибелер мен технологияларды дамыту үрдістерін талдай білу
   • қонақжайлылық пен туризм саласында тәжірибелік зерттеулер жүргізу
   • экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдар, есептерді талдау және қорытындыларды негіздеу
 • F) Осы бағдарламаның оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • • Кәсіптік практика жағдайында, ұйымдарда, мекемелерде және компанияларда жұмыс істегенде, түлектер келесі мүмкіндіктерді көрсете алады:
   • идеясы бар:
   • зерттелетін мәселелер бойынша теориялық және тәжірибелік бағыттар бойынша;
   • қазіргі заманғы туристік нарықтың дамуының негізгі тенденциялары туралы;
   • туристік қызметтің заңдылықтары және олардың бизнес-ортадағы көріністері туралы;
   • әлемдік бизнес-серіктестіктің жағдайы мен дамуы туралы;
   • білу:
   • халықаралық туристік нарықтар мен құралдар;
   • эксперименттік жұмыстың психологиялық және әлеуметтік факторлары;
   • эмпирикалық қорыту, модель, туристік нарықтың даму заңдылықтары;
   • болуы мүмкін:
   • қазіргі заманғы практикалық мәселелерді тұжырымдайды және шешеді, іскерлік ортадағы басқару қызметін жоспарлайды және табысты жүзеге асырады;
   • туризм менеджменті қажетті нысандарын таңдауға, туристік фирмалардың қызметін талдау;
   • олардың сандық және сапалық талдау мен синтездеу жетілдіру кезінде, практикалық жағдайлардың процестер мен құбылыстарды сипаттау және болжау моделін құруға және пайдалануға жүйелі талдау негізінде;
   • кəсіби қызмет барысында компьютерлік техника жəне компьютерлік жұмыс бойынша бағдарлау;
   • жұмыстың нәтижелерін баяндамалар, рефераттар, мақалалар, жұмыстар түрінде көрсету;
   • дағдылары болуы керек:
   • аналитикалық жұмыстың әдістемесі, логикасы және технологиясы;
   • тәуелсіз эксперименталды және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
   • бизнес-ортаға жаңа ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз ету үшін кәсіби жұмыс барысында білім жаңарту;
   • құзыретті болыңыз:
   • ақшамен, туристік нарықпен және туризмнің басқа да бағыттарында.
 • Пәннің аты: Психология
  • Пререквизиттер: философия, социология, культурология.
  • Постреквизиті: Педагогика, Педагогикалық практиканың әдістері мен технологиялары.
  • Мақсаты: магистранттарды жоғары білім беру психологиясының негіздерінде оқыту, педагогикалық қызмет саласында психологиялық білімді қолдану тұрғысында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Кіріспе. Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. Жоғарғы мектеп психологиясының жаһандық объектісі ретінде білім беру. Оқу үрдісінің психологиялық негіздері. Оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Оқу үрдісін басқару. Оқу - білім беру қызметінің пәні. Білім беру үдерісінің психологиялық негізі. Жоғары білім берудегі білім беру мәселесі. Білім беру және кәсіби өзін-өзі тануды қалыптастыру. Кәсіби бағытталған жеке тұлғаның психодиагностикасы мәселелері. Студенттер мен оқытушылардың психологиялық кеңес беруі, маманның болашақ кәсіби қызметінің бейінін ескере отырып. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы. Педагогикалық әсер психологиясы. Оқытушы мен студенттер арасында жеке тұлғааралық қарым-қатынас мәселесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • психология ғылымының даму перспективаларын білу және университет оқытушысының кәсіби қызметінде психологияның рөлін түсіну;
  • адамның мінез-құлық ерекшеліктерін және психологиялық әсерін студенттер мен студенттік топтарға оқытудың кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларында қолдану;
  • педагогикалық процестегі қақтығыстарды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін, білім беру процесінің тиімділігін және оңтайландырудың психологиялық факторларын, студенттердің білім беру және танымдық белсенділігін ынталандыру және т.б. талдау және синтетикалық іс-әрекеттерді жүзеге асырады. және осы негізде қорытынды жасайды;
  • психологиялық диагностикалық әдістердің нәтижелерін түсіндіру, оқу үдерісінің психологиялық факторларын және студенттің әртүрлі байланыс түрлеріндегі оқу-танымдық қызметін (сипаттамалар, сілтемелер, жобалар, мини-зерттеулер және т.б.) зерттеу.
  • жеке даму мен кәсіби өзін-өзі оқыту қажеттілігі.
  • Оқытушының Т.А.Ә: Кенжебаева С.К.
 • Пәннің аты: Шетел тілі (кәсіби)
  • Пререквизиттер: Шет тілі, қазақ / орыс тілі курстары көлемінде.
  • Постреквизиті: B2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін игеру, сондай-ақ LSP - арнайы мақсаттағы тіл.
  • Мақсаты: болашақ шебердің кәсіби жұмысында белсенді тілдік дағдылар мен дағдыларды одан әрі дамыту негізінде шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету.
  • Пәннің қысқаша сипаты: The organization of the financial industry. Regulation and Deregulation. Indefinite. Parts of speech – General overview. Retail banking. Commercial and investment banking. The future of bank branches. Continuous. Business correspondence 1 Formal and informal style 1. Perfect, Perfect Continuous. Revision of grammar and lexical material. Loans and credit. Business correspondence. Модульдік етістіктер: may, must, to be to, to have to, should. Accounting. Types of Accounting. Central banking. Monetary policy. Money and banking. Герундий. Герундия аудармасының негіздері. Types of banks. Banking system. Financing international trade. Clarifying Incoterms. Revision of grammar and lexical material. Meeting 1. Meeting 2 Controlling meetings. Concluding a meeting. Сөйлемнің типтері. Foreign exchange. Foreign exchange markets. Exchange rates. Currency trading. Қиын сөйлемдер. Sheet 1. Balance Sheet 2. Asset management. Regulating the financial sector. Revision of lexical and grammar material. Final test.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. Ағылшын тілінде диалогтық және монологтық сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі;
  • B. Кәсіби, іскерлік және күнделікті тақырыптар бойынша пікірталастар жүргізу;
  • С. Ағылшын тілінде сөйлеуді тыңдау (кәсіби терминология);
  • D. Іскерлік жазбаша қарым-қатынас дағдысын меңгеру;
  • Е. Сөздерді сөздікпен және сөздіктерсіз мамандық бойынша оқу және аудару;
  • F. Оқу мазмұнын түсіну;
  • G. Оқу мазмұнын беру;
  • H. Анықтамалық әдебиеттерді пайдалану (түсіндірме және басқа сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар).
  • Оқытушының Т.А.Ә: Аубакирова Г.Т.
 • Пәннің аты: Менеджмент
  • Пререквизиттер:. «Туризмология негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру»
  • Постреквизиті:. Диссертациялық жоба жазу
  • Мақсаты: болып курстың теориялық-әдістемелік тұрғысынан, нарықтық қатынастар жағдайында басқару теориясы мен тәжірибесінің қолданылуы мен дамуын игеру табылады.
  • Пәннің қысқаша сипаты: Ұйым және басқарушылық қызметінің сипаттамасы. Басқарушылық ой эволюциясы. Ұйымның ішкі және сыртқы орталары. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі және менеджер этикасы. Басқарушылық шешімдерді қабылдау. Ұйымдастыру басқару функциясы ретінде. Көшбасшылық стильдері. Дауларды және стресстерді басқару.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • студенттерде менеджмент теориясы мен тәжірибесі жөнінде біртұтас білім жүйесін қалыптастыру;
   • алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені оқыту және олардың Қазақстан тәжірибесінде қолданылу мүмкіндігін қарастыру;
   • ұйымды шаруашылық басқарудың ерекшеліктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін экономикалық тұрғыдан дұрыс бағалауды үйрету;
   • әртүрлі деңгейлердегі тиімді басқаруды қамтамасыз ететін әдістерді, формаларды және тетіктерді оқыту.
  • Оқытушының Т.А.Ә: к.э.н., доцент Абдикаримова А.Т., к.э.н., профессор Улаков С.Н.
 • Пәннің аты: «Туризм экономикасы» 1 кредит / 2 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризмология негіздері», «»
  • Постреквиттер: Диссертациялық жоба жазу
  • Пәннің қысқаша сипаты: Қазіргі жағдайда туристік саладағы экономикалық аспект ерекше маңызға ие. Туризмді дамытудың жоғары деңгейі бар елдердің тәжірибесі ұлттық экономиканың туристік секторындағы экономикалық факторлардың өнімділікке шексіз әсерін көрсетеді. Қазіргі заманғы трансформациялар және елдің экономикалық даму көрсеткіштері туризм экономикасы саласындағы тиісті білімдері мен дағдылары бар туризм мамандарын қамтамасыз ету қажеттілігін көрсетеді.
  • Туризм экономикасы саланың ерекшеліктерін ескере отырып, экономикалық қатынастардың негізгі аспектілерін ашатын тәуелсіз салалық экономикалық тәртіп болып табылады.
  • Күтілетін нәтижелер: туристік өнімдерді және қызметтерді өндіру және тұтыну процесінде дамып, экономикалық қарым-қатынастарды зерттеу және талдау жөніндегі жұмысты тиімді ұйымдастыру бойынша білімдерін қамтамасыз ету.Магистранттарды туризм экономикалық негіздеріне, ресурстық әлеуетін бағалау және туристік кәсіпорынның оған сәйкестігін, мақсаттарына өзiнiң өзектілігі, даму стратегияларының таңдау және талдау тәсілін және туристік кәсіпорынның экономикасын басқару және бақылау принциптерін үйрету.
  • Оқытушының Т.А.Ә: К.э.н., доцент Матаева Б.Т., к.э.н., доцент Жуспекова А.К.
 • Мемлекеттік және аймақтық деңгейде Туризмді басқару
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика.
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туризм саласындағы басқарудың әртүрлі деңгейлері туралы жүйелі түсінік алу,туристік кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері мен проблемаларын анықтауды және негізделген басқарушылық шешім қабылдауды үйренеді.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: аймақ: анықтау тәсілдері. Аймақтық экономиканы зерттеудің негізгі ұғымдары, пәні және әдісі. Аймақтық туризм экономикасының даму факторлары және міндеттері. Аймақтық туризмнің мемлекеттік саясатының негізгі мақсаттары мен бағыттары. Аймақтық туризм үдерістерін моделдеу және жүйелік экономикалық талдау. ҚР туристік индустрияны мемлекеттік реттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: магистрант туризм саласындағы стандартты және стандартты емес жағдайларда оңтайлы шешімдерді таңдау әдістерін, туристік іс-әрекеттегі басқару әдістері мен модельдерін, методолгиялық тәсілдерді меңгеруі тиіс.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н. Д.
 • Туристік индустрияның дамуын басқару қайта деректемелері: Микроэкономика, Макроэкономика
  • Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: бәсекеге қабілетті өнім жасай отырып, нарықтың жағдайына байланысты туристік ұйымдар қызметінің мақсаттары мен бағдарламаларын түзетуді үйренеді.
  • Курстың қысқаша мазмұны: туристік кәсіпорынды басқару жүйесінің мазмұны мен элементтері. Басқарудың ұйымдық құрылымдық жүйелерінің түрлері. Туристік кәсіпорынның экономикалық Тәуекелдерін басқару жүйесі. Туроператорлық қызметті жіктеу және басқару. Туристік фирманың персоналды басқарудағы психологиялық аспектілері, туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастық.
  • Күтілетін нәтижелер: осы курсты оқу кезінде магистрант Қазақстан Республикасында және шетелде туристік қызметті басқаруды ұйымдастырудың негізгі аспектілерін анықтауға үміттенеді.
  • Дәріс берушінің аты-жөні: э.ғ. к., доцент Кенжебеков Н. Д
 • «Туризм индустриясында кәсіби этика және этикет» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру»,
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туристік индустрияда корпоративті мәдениеттің негіздерін және персоналды басқарудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Этика - ғылым ретінде және рухани мәдениеттің құбылысы Этика пәні мен категориялық аппараты. Этикалық білім деңгейлері. Этикалық ілімдерді дамыту тарихы. Әлеуметтік мінез-құлықты реттейтін адамгершілік. Моральдің тарихи дамуы, этикалық ілімдердің даму тарихы. Қолданбалы этиканың мәні, құрылымы және негізгі мәселелері. Туризмдегі кәсіби этика бойынша маман. Туристік қызметтегі кәсіби-этикалық өкілдіктер (санаттар, нормалар, қағидалар). Туризм мамандығының кәсіби бейнесі. Туристік қызметтің кәсіби стандарттары. Туризм саласындағы мамандарға арналған кәсіби және моральдық талаптар Кәсіби қызметте мінез-құлықтың этикалық үлгілері. Ресми қарым-қатынастардың этикасы мен этикеті. Ашық сөйлеу ерекшеліктері мен іскерлік кездесулердің мәдениеті. Іскерлік әңгіме мен даудың мәдениеті. Сөз этикеті. Сәлем мен әдеп этикеті.
  • Күтілетін нәтижелер: магистранттар туризм индустриясын дамыту проблемалары туралы ақпаратты және осы дамуды қозғайтын факторлар мен факторларды практикалық талдаудың нәтижелерін көре білуі керек; магистранттар туризм саласында персоналдың өзіндік жұмысын басқару дағдыларын жетілдіруі керек.
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының докторы, профессор Кенжебеков Н.Д.
 • «Қонақ үйде және мейрамханаларда қызмет көрсетудегі инновациялар» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туризмдегі инновациялар магистрі дәрежесін қалыптастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қызмет көрсету процесін ұйымдастыру және басқару. Кәсіпорын ұйымдастыру негіздері. Қызмет көрсету секторындағы негізгі өндірісті ұйымдастыру. Қызметтер мен өнімдердің сапасын бақылауды ұйымдастыру. Клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Қызмет көрсету саласында еңбекақы төлеуді ұйымдастырудың негіздері. Сервистік кәсіпорындардың өндірістік инфрақұрылымын ұйымдастыру. Инфрақұрылымды жоспарлау негіздері. Маркетингті жоспарлау Өндіріс көлемін жоспарлау және қызметтерді сату.
  • Күтілетін нәтижелер: аймақтық және республикалық деңгейде инновациялық қызметтердің жағдайын талдау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; іс-шараларды өткізу қағидалары мен әдістерін, кәсіби деңгейде инновациялық қызметтерді анықтау
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Даулетова А.М.
 • «Туризм индустриясфндағы мәдени-сауықтыру қызметі» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: демалыс қызметтің ерекше түрі ретінде туризмнің теориялық негіздерін зерттеу, мәдени-демалыс қызметінің даму тарихында туристік демалыс қызметінің рөлі мен маңызын қарастыру
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм бос уақыттың белгілі бір түрі ретінде. Қазіргі қоғамдағы туризмнің әлеуметтік-мәдени әлеуеті. Мәдени және ойын-сауық іс-шараларының мазмұны. Туризм индустриясы. Ұлттық саябақтар туристердің бос уақыттарын ұйымдастыруға арналған орын. Ойын-сауық индустриясының бөлігі ретінде құмар ойындар. Анимация және оның түрлері. Туристік объектінің анимациясы және ұйымдастыру құрылымы. Туристік анимациялық бағдарламалар. Мейрамхана анимациясы. Отбасылық демалысты ұйымдастыру. Жастардың (студенттің) бос уақытын ұйымдастыру. Анимациялық қызметтер нарығын сегменттеу.
  • Күтілетін нәтижелер: туристік бос уақыттың пайда болуы және дамуы; бос уақытты ұйымдастыру және тұжырымдамасы; анимация және оның түрлері; туризмдегі ойын-сауық индустриясы; Туристік кешендегі анимациялық топтың жұмысын ұйымдастыру.
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Матаева Б.Т.
 • «Анимациялық бағдарламалар технологиясы» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: анимация және Қазақстанда оны пайдалану теориясы мен практикасын зерттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: түсінігі, анимация ерекшеліктері мен принциптері, анимация, анимация бағдарламаларды әзірлеу, туристік анимация, қонақ анимация, анимация іс-анимация бағдарламалар, стратегиялық жоспарлау нысандары мен міндеттерді, анимация бағдарламалар, анимация бағдарламаларды, мейрамхана анимацияны ұйымдастыру шетелдік тәжірибесін құру технологиясы түрлері.
  • Күтілетін нәтижелер: туризм анимация пайдалану практикалық дағдыларын үйрену
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Матаева Б.Т.
 • «Туризмнің технологиясы және практикасы» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • Мақсаты: туристік қызметті ұйымдастыру негіздері, туристерге қызмет көрсету қағидалары, туроператордың сауда желісін қалыптастыру және туристік өнімнің алға жылжуы, елден шыққандарға визалық қолдау туралы заманауи идеяларды қалыптастыру.
  • Қысқа курстың сипаттамасы: туризмнің тұжырымдамасы және маңызы. Бизнес-тур операторларының пайда болу себептері. Туроператор мен турагент арасындағы негізгі айырмашылықтар. Кіріс жүйесіндегі айырмашылықтар. Туристік өнімді иеленудегі айырмашылықтар. Туроператорлардың түрлері. Қызмет түрі бойынша. Бұқаралық нарық операторлары. Туристік қызметтің құқықтық негізі. Негізгі құжаттарды рәсімдеу және тіркеу тәртібі. Туристік өнімдерді дамыту. Жабдықтаушылармен қарым-қатынастар: турагенттер, көліктік компаниялар, қонақ үйлер, ойын-сауық қызметтерін көрсететін кәсіпорындар, сақтандыру компаниялары, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары және т.б. Тур және бағытты дамыту. Клиенттермен жұмыс. Жарнамалық қызмет. Қазақстанда туризмді қалыптастыру және дамыту.
  • Күтілетін нәтижелер: Туризмдегі қолданбалы туризмнің рөлін білу және түсіну; туристік қызметті ұйымдастырудың негізгі принциптерін қолдануға; туристік маршруттарды құруға қабілетті болу; туристік агенттіктің қызметін талдау; өзіндік жұмыс дағдысы болуы керек.
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Матаева Б.Т.
 • «Туристік формализм және туризмдегі қауіпсіздік» 3 кредит / 5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Туризм негіздері», «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: магистрлік жобаны дайындау
  • туризм шығындарды басқару практикалық аспектілерін енгізу теориялық білім негіздері, сондай-ақ: Мақсаты.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Туризм қызметі. Туристердің көліктік қызмет көрсету технологиялары. Туризмді ұйымдастырушылардың технологиясы мен технологиясы. Туризмдегі рекреациялық және анимациялық қызметтің технологиясы мен технологиясы. Тур өнімді жасау технологиясы
  • Күтілетін нәтиже: кіру құжаттарын тіркеудің теориялық негіздерін білу; нақты экономикалық жағдайларды шешуде қонақжайлылығы негізгі ұғымдар мен принциптерін қолдана алады және туристерді тарту үшін тиімді шараларды әзірлеу; кіріс туризм технологиясының мәселелерін зерттеу арқылы студенттерді дербес кәсіпкерлік қызметке дайындайды
  • Оқытушының аты-жөні: экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Матаева Б.Т.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus