• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Бакалавриат-ОП-Дене шынықтыру және спорт менеджменті

 • Мамандық шифры:

  6В01402

  Мамандығы:

  Дене шынықтыру және спорт менеджменті

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  39
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  0
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

  Бағдарлама дәрежесі: Білім бакалавры 6В01402 «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» білім беру бағдарламасы бойынша
  Дәрежесі және мерзіміБір дәреже (бір университет) (220 ECTS-кредит / 129 қаз. кредиттер)
  Оқу орныҚазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредиттеу-
  Қолданылу мерзімі-
  Деңгейі ЕПВО үшін КР (Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіне арналған біліктілік шеңберлері): 1-ші цикл; ЕКР (Еуропалық біліктілік шеңберлері): 6-деңгей; ҰБШ (Ұлттық біліктілік шеңбері): 6-деңгей
 • A) Мақсат
  • Білім беру бағдарламасының мақсаты - педагогикалық, спорттық-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру қызметін ұйымдастыру және дене шынықтыру және спорт саласын басқару үшін кәсіби біліктілігі бар маманның тұлғасын қалыптастыру.
 • B) Сипаттама
  • 1.Пән / пән аймағы
  • Негізгі пәндер:
  • Базалық пәндер: дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі.Дене шынықтыру және спорттың құқықтық негіздері; Дене шынықтыру және спорт субъектілерін әлеуметтік қорғау; Психология және педагогика; спорттағы мемлекеттік басқару; спорттағы басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы; спорттағы Менеджмент бренді; Event-менеджмент; спорт ғимараттары; МК бизнесті ұйымдастыру және бағалау
  • Кәсіби пәндер: Бейімдік дене шынықтыру; емдік дене шынықтыру және массаж; спорттық жаттығудың заманауи технологиялары; спорт мектебінде оқу-жаттығу процесін ұйымдастырудағы инновациялар; Фитнес технологиялар; емдік тамақтану технологиясы; спорттық және қозғалмалы ойындардың теориясы мен әдістемесі; бұқаралық дене шынықтыру-спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу технологиясы.
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім беру бағдарламасының мазмұнын ұсынудың модульдік принципіне және оқу жоспарларын құруға, сынақ бірліктерінің (кредиттерінің) жүйесін және тиісті білім беру технологияларын пайдалануға негізделген оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады.
  • "Дене шынықтыру және спорт менеджменті" білім беру бағдарламасы жалпы білім беру, базалық және кәсіби пәндер циклдарын зерделеуді қамтитын теориялық оқытудан тұрады. ЖБП циклінің көлемі 56 академиялық несиені құрайды, БП циклы оқу пәндерін оқып, кәсіби практикадан өтіп, 112 академиялық кредиттерді құрайды, КП циклы оқу пәндерін және 60 академиялық кредиттен кем емес көлемде кәсіби практиканың түрлерін қамтиды.
  • 3.Мамандандыру
  • Педагогикалық ғылымдар
  • 4.Жолдау
  • Білім беру бағдарламасы дене шынықтыру және спорт саласын басқарудың ғылыми тәсілдерін енгізу бойынша кәсіби құзыреттілікті, дене бітімінің өзін-өзі жетілдіруге дайындығын, педагогикалық, спорттық-бұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру қызметін әлемдік тәжірибеге және Ұлттық басымдықтарға сәйкес, жалпыұлттық бірліктің, ынтымақтастық пен жаңа қазақстандық патриотизмнің символы ретінде ұйымдастыруды қалыптастырады.
 • C) Жұмысқа орналастыру және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • 6В01402 – «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» мамандығы бойынша білім бакалаврларының кәсіби қызмет саласы болып табылады:
  • Білім:
   • орта білім беретін оқу орындары: орта жалпы білім беретін мектептер, мектеп-интернаттар;
   • бастауыш және орта кәсіптік-техникалық оқу орындары;
   • балалар және жасөспірімдер спорт мектептері, жоғары спорт шеберлігі мектептері, олимпиадалық резерв мектептері;
   • білім берудің әкімшілік органдары.
  • Дене шынықтыру және спорт:
   • дене шынықтыру және спортты басқару органдары;
   • спорт саласындағы мемлекеттік және жеке коммерциялық ұйымдар: агенттіктер, фирмалар, клубтар, командалар;
   • спорт (бұқаралық спорт түрлері, балалар мен жасөспірімдер спорты, паралимпиадалық спорт);
   • дене шынықтыру-сауықтыру оңалту, медициналық-биологиялық, қалпына келтіру орталықтары;
   • физикалық және психикалық денсаулық мәселелерін зерттейтін ғылыми-зерттеу орталықтары мен зертханалары.
  • 2.Кейінгі оқу
  • Магистратура 7М01400501 «Дене шынықтыру және спорт»
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу және оқыту тәсілдері
  • Оқу үдерісінде оқытудың белсенді және практикаға бағытталған түрлері мен әдістері (кейстер, іскерлік ойындар, Имитациялық сабақтар, тренингтер, акт, квазипрофиялық қызмет әдісі) кеңінен қолданылады, сондай-ақ практикалық қызметкерлерді дәрістер, семинарлар, мастер-кластар өткізуге шақыру қарастырылған.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Аралық бақылау; аралық аттестаттау (тестілеу, ауызша емтихан, жазбаша емтихан, жобаны қорғау, нормативті тапсыру); Оқу, оқу-тәрбие, педагогикалық, өндірістік және диплом алдындағы практикадан өту туралы есептерді қорғау; қорытынды аттестаттау (кешенді емтихан тапсыру, дипломдық жұмысты қорғау)
 • E) Бағдарламалық құзыреттер
  • КК1
  • Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі
  • КК2
  • Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық
  • КК3
  • Дене жүктемесінің, дене қабілетінің және шұғылданушылардың функционалдық жағдайының әсерін бағалау үшін медициналық-биологиялық білімді қолдану қабілеті; қимыл-қозғалыс қызметінің құралдары мен әдістерін, оқу сабақтары мен спорттық жаттығуларды түзету әдістерін дұрыс таңдау
  • КК4
  • Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, құқықтық өріс шеңберінде стандартты кәсіби міндеттерді шешу қабілеті
  • КК5
  • Спорттық ұйымдарды, кәсіпорындар мен жобаларды, спортты басқару саласындағы білім негізінде спорттық ұйымның брендін тиімді басқару, ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті ресурстарды анықтау, басқарушылық шешімдерді барабар түрде ресімдеу және ұйымдастырушылық, басқарушылық, маркетингтік зерттеулер жүргізу қабілеті
  • КК6
  • Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және басқару кезінде және педагогикалық мәселелерді ғылыми зерттеуде білім алушылардың психикалық және жыныстық-жастық даму заңдылықтарын ескеру қабілеті
  • КК7
  • Оқу-жаттығу сабақтарын өткізуге, оқытылатын спорт түрлері бойынша жарыстарды ұйымдастыруға және төрешілікке дайындық; қозғалыс сапасын дамыту деңгейін арттыру мақсатында түрлі жаттығуларды, спорттық массаждың инновациялық әдістемелерін қолдана білу
  • КК8
  • Дене салмағын басқару технологиялары мен тамақтану мәселелерін қамтитын, дене шынықтыру-спорт құрылыстарына, жабдықтар мен мүкәммалға қойылатын талаптарды ескере отырып, қауіпсіздік техникасы тұрғысынан алғанда, шұғылданушылардың әртүрлі контингенттері үшін бұқаралық дене шынықтыру-спорт іс-шаралары мен сауықтыру жаттығуларының бағдарламаларын іске асыруға дайындық
  • КК9
  • Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • РО1
  • Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету
  • РО2
  • Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау
  • РО3
  • Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер
  • РО4
  • Ағзалардың анатомиялық-физиологиялық құрылысы мен функцияларын, физикалық даму заңдылықтарын және олардың әр түрлі жас кезеңінде пайда болу ерекшеліктерін; халықтың әртүрлі топтарымен қозғалу рекреациясының биологиялық негіздерін, мақсатын, міндеттерін, негізгі бағыттарын білу
  • РО5
  • Салауатты өмір салты туралы ғылыми түсінік негізінде психофизикалық өзін-өзі жетілдіру дағдыларын, таңдаған спорт түріндегі жаттығу және жарыс жүктемелерін нормалау және бақылау тәсілдерін; жарыс, оңалту және жаттығу жаттығуларының техникасын өз бетінше негіздеу және білім алушылармен практикалық сабақтар кезінде оларды пайдалану дағдыларын меңгеру
  • РО6
  • Өз құқықтары мен міндеттерін білуін көрсетеді және өз мүдделерін қорғау және құқықтарын іске асыру үшін құқықтық актілерді пайдалану дағдысын, іскерлігін меңгерген
  • РО7
  • ҚР құқықтық актілерінің негізгі ережелерін, дене тәрбиесі және спорт саласындағы халықаралық - құқықтық құжаттарды біледі. ҚР құқықтық өрісіндегі ДМжШ бойынша заңнаманың рөлі мен орны және оларды кәсіби қызметте қолдана алады
  • РО8
  • Басқарушылық ғылымның негізгі ережелерін, дене шынықтыру және спорт саласының ұйымдастырушылық негіздерін іске асырады, дене шынықтыру-спорттық қызметтер мен тауарларды ілгерілету бойынша маркетингтік қызметті жүзеге асыра алады және маркетингтік зерттеулер әдістемесін меңгерген.
  • РО9
  • Мемлекеттік басқарудың мәнін, мемлекеттік басқару жүйесінің жұмыс істеу мақсаттары мен даму міндеттерін білуді көрсету және оған операция жасау, интегративті ақпарат беру және оны жетілдіру бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау үшін дене шынықтыру мен спортты дамыту мәселелері бойынша талдау жүргізу
  • РО10
  • Дене шынықтыру мен спорттың теориялық негіздерін, білім алушылардың психологиялық және жыныстық-жас ерекшеліктерін білуді және түсінуді көрсету, білім алушы мен ұжымның психологиялық сипаттамаларын диагностикалау негізінде білім беру процесінің психологиялық сүйемелдеуі мен психологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  • РО11
  • Дене тәрбиесінің педагогикалық механизмдерін, принциптері мен құралдарын білуін көрсету, ғылыми зерттеу әдістерін меңгеру және психологиялық зерттеу әдістерімен оқу-тәрбие процесін жоспарлау, педагогикалық бақылау және талдауды жүзеге асыру
  • РО12
  • Спорттық жаттығудың теориясын, дене шынықтыру бойынша оқу сабақтарын өткізу әдістемесін, әртүрлі спорт түрлерін дамытудың теориялық аспектілерін және Қазақстан Республикасында заманауи спорттық жетістіктерді қалыптастырудың бастау және эволюциясын білу.
  • РО13
  • Жаттығуларды ұйымдастыру және өткізу кезінде дене тәрбиесі мен спорттың негізгі идеяларын, ережелері мен принциптерін қалыптастыра білу; халықтың әр түрлі санаттарын қозғалыс іс-қимылдарына үйрету технологиясын, гимнастикамен, жеңіл атлетикамен және спорттың басқа да түрлерімен айналысу барысында қозғалу-координациялық қасиеттерді дамытуды, санитарлық-гигиеналық, Климаттық, аймақтық және Ұлттық жағдайларды ескере отырып меңгеру
  • РО14
  • Ұлттық бірлік Доктринасын, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын, «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын, Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дене шынықтыру мен спортты дамыту тұжырымдамасын іске асыру контекстінде жеке және спорттық-бұқаралық жұмыстарды ұйымдастыру технологияларын игеру және оларды өткізуге қойылатын талаптар туралы білімді көрсету
  • РО15
  • Экономикалық үдерістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus