• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 • Мамандық шифры:

  5В030400

  Мамандығы:

  Кеден ісі

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Құқық

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  75
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  5
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  8
  -ел ішінде
  3
  -Қазақстаннан тыс жерлерде
  5

  Бағдарлама дәрежесі: 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша бакалавр
  Дәрежесі мен мерзімі Бірлік деңгей (240 кредит ECTS/ 129 қазақстандық кредиттер.
  Оқу құралы Қазтұтынуодағының Қарағанды Экономикалық Университеті
  Аккредитация Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі
  Әрекет ету мерзімі Бұл бағдарлама 2018 жылдан бастап университетте деңгей алатын тұлғаларға 4 жылға университетпен бекітілді
  Дәреже ЕЖББК үшін БШ (Европалық жоғары білім беру кеңістігі үшін біліктілік шеңбері): 1- цикл; ЕБШ (европалық біліктілік шеңбері): 6 деңгей; НРК (біліктіліктің ұлттық шеңбері) вень 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • «Кеден ісі» білім беру бағдарламасының мақсаты – білім алушыларға өзі таңдаған қызмет саласына табысты жұмыс істеуге, оның әлеуметтік ұтқырлығы мен еңбек нарығында сұранысқа ие болатын жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікке ие болуына мүмкіндік беретін жоғары кәсіптік (бакалавриат деңгейінде) білім беру бойынша қызмет ұсыну болып табылады.
 • B) Сипаттама
  • 1.пән/ облыс пәнінде
  • Негізгі пәндер:
   Кеден ісін ұйымдастыру,
   Қазақстан Республикасының кеден құқығы,
   Кедендік бақылаудың техникалық құралдары,
   Тауарлар мен көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру
   Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы,
   Кедендік әкімшілендірудің құқықтық негіздері,
   Кедендік сараптама,
   Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • «Кеден ісі» білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білімді мамандарды даярлауға арналған. Бағдарламаның негізгі міндеттері:
   - адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын кедендік салада қорғауды жетілдіру;
   - кәсіпкерлік қызметті қорғау және қолдау;
   - егемендікті және экономикалық қауіпсіздікті қорғау;
   - - Қазақстан экономикасының әлемдік экономикалық қатынастар жүйесіндегі қатынастарын жандандыру;
   - сыртқы экономикалық қызметті ырықтандыру;
   - кеден саласында құқық бұзушылыққа қарсы күрес;
   азаматтылық мен патриотизмді тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу, антиконституциялық және анти-әлеуметтік көріністерге төзбеушілік;
   - кеден ісі саласында заң үстемдігін нығайту;
   - халықтың құқықтық сауаттылығы мен құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейін қалыптастыру және дамыту.
  • 3.Бағыт
  • «Кеден ісі» мамандығы бойынша бакалаврлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:
   1) ұйымдық және басқарушылық;
   2) ақпараттық-әдістемелік;
   3) коммуникативті;
   4) жобалық;
   5) қосалқы технологиялық (атқарушылық).
  • 4.Ерекшеліктері
  • Бакалаврлардың кәсіби қызмет объектілері:
   - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті және оның аумақтық бөлімшелері;
   - Құқық қорғау органдары;
   - Қаржы министрлігі және оның аумақтық бөлімшелері;
   - орта және орта кәсіптік мектептегі құқық негіздері пәнінің оқытушысы;
   - Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
   - орталық және жергілікті атқарушы органдардың жүйесі;
   - Ұлттық кәсіпкерлер палатасы.
 • C) Жұмысқа орналастыру және кейінгі оқыту
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • Жұмыс берушілермен өзара қолайлы қатынастар орнатылған, жұмыс берушілер студенттерге жұмыс орындарын ұсынады, білім беру бағдарламаларын дайындау мен келешекте дамытуға көмек көрсетіледі, жекелеген пәндерді оқыту, зерттеу мен білім сапасын қамтамасыз етуге көмек көрсетіледі. ББ өндірістік практика, тағылымдама сияқты практикалық компоненттерін өзіне енгізеді. Түлектердің мансабы, мансаптық келешегі байқалады, студенттер барлық өмірін оқытуға бейімдейді. Түлектер коммерциялық, мемлекеттік қаржы құрылымында, құқық қорғау органдарында, кәсіпорын мен ұйымның бөлімдеріндегі жұмыстар үшін дайындалған.
  • 2.Кейінгі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім берудің стилі
  • 1.Зерттеу мен оқытуға қадамдар
  • 6 деңгей қоданылады: зерттеу, түсіну,қолдану,талдау, синтез және бағалау.
  • 2.Бағалайдың әдістері
  • Іс жүзіндегі мәліметтерді бағалау қолданылады: аралық және қорытынды аттестация.
   Оқытудың әдістері: студенттердің өздік жұмысы, тестілеу, эссе, рефераттар жазу, сase-study шешу, жобалар мен презентациялар, практика, жобалар бойынша есептер, инциденттің сындық талдау. Оқытудың тікелей емес әдістері: сауалнама жасау мен студенттер, түлектер, жұмыс берушілермен сауалнама жасау, силлабустар мен оның мазмұнына талдау жасау
 • E) Бағдарламалық құзіреттер
  • 1.Жалпы құзыреттілік
  • Бағдарлама «Жоғары білім. Бакалавриат» Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
   Төмендегі құзыреттер - бұл бағдарламаның негізгі құзыреттері:
   1. Жалпыға ортақ дүниетаным мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндер саласындағы негізгі білімдерге ие болу.
   2. Қазіргі заманғы технологияларды меңгеру дағдылары болуы керек, кәсіби қызметтегі ақпараттық технологияларды пайдалана алады
   3. Күнделікті кәсіптік қызмет және үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие
   4. Ғылыми көзқарастардан дүниетанымдық мәселелерді талдау, түсіну, дербес мәдениетті меңгеру, өз ой-пікірінше ақылға қонымды және негізді түрде ауызша және жазбаша сөйлеуді білу
   5. Өзін-өзі тану, өздерінің күшті және әлсіз тұстарын бағалау, моральдық және физикалық өзін-өзі жетілдіру, кәсіби және азаматтық белсенділігін жоғары дәрежеде ынталандыру
   6. Қазақ және орыс тілдерінде кәсіби жазбаша және ауызша сөйлеуге қабілетті болуы; Кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті деңгейде шет тілін білу
   7. Қойылған тапсырмаларды шешу әдістерін таңдау бойынша өз ұстанымын білдіруге және ақтауға қабілетті
   8. Қоғамдық пікірге, салт-дәстүрге, әдет-ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға негізделген әлеуметтік және этикалық құндылықтарды білу және оларға кәсіби қызметінде көңіл бөлу
   9. Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; іскерлік этиканы сақтау, этикалық және заңды мінез-құлық нормаларына ие болу
   10. Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу; әлемнің басқа ұлттарының дәстүрлері мен мәдениетіне төзімді болу
   11. Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу; әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар түрде шарлай білу
   12. Командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; ымыраға келу, өз пікірін команданың пікірімен байланыстыра білу: кәсіби және жеке өсуге ұмтылу
   13. Әлеуметтік маңызды мәселелерді және процестерді талдау және практикада гуманитарлық ғылымдар, әлеуметтік ғылымдар және экономикадағы әртүрлі әлеуметтік және кәсіби қызметтегі әдістерді пайдалана білу.
   14. Экономикалық білім негіздеріне ие, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. туралы ғылыми түсінікке ие; экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу
   15. Заманауи ақпараттық ағындарды шарлап, жаһандық экономикадағы қарқынды өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделе білу; кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайларда икемді және мобильді болуы; белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешім қабылдау дағдыларына ие болу.
  • 2.Арнайы құзыреттер
  • 1. халықаралық құқықтың қағидаттарын, мемлекеттік және кедендік ынтымақтастықтың сыртқы экономикалық қызметінің мәселелері бойынша маңызды халықаралық-құқықтық құжаттардың мазмұнын білу;
   2. еліміздің салық жүйесі, салық және салық қызметін ұйымдастыру туралы, кедендік баждарды алудың негізгі түрлері, тарифтері мен процедуралары туралы, Қазақстан Республикасының аумағында көлік қозғалысы және халықаралық тасымалдау операциялары туралы, тауарлардың сапасы мен сараптау түрлері мен әдістері туралы түсініктерге ие болу;
   3. кедендік салада ақпарат, идеялар, проблемалар және шешімдер туралы хабардар болу; қазақстандық әдет-ғұрыптарды дамыту мен жетілдіру мәселелерін талдай білу;
   4. Қазақстан Республикасының бірыңғай кедендік саясатын жүзеге асырудың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық тетіктерін іс жүзінде қолдануды қамтамасыз ету
   5. таластарды шешу дағдыларын меңгеру, кеден саласында заңнаманы қолдану ерекшеліктері, заңнама нормаларын, әсіресе сыбайлас жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы талдай білу;
   6. ақпарат жинау, талдау, қабылдау, мақсаттарды қою және оған жету жолдарын таңдау: ол дәлелдерді тұжырымдап, кеден салаларында проблемаларды шешуге мүмкіндік береді.
   7. Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасының негізгі ережелерін білу;; ұлттық тауар номенклатурасын құру үшін негіз ретінде Тауарларды сипаттау мен кодтаудың келісілген жүйесі туралы білуге;
   8. тауарлардың және көлік құралдарының кедендік құнын айқындау мүмкіндігіне ие болу;
   9. әр түрлі көлік құралдарының техникалық құрылғыларын түсіну, көлік құралдарын кедендік тексеруді жүзеге асыру барысында алынған білімдерді қолдану;
   10. кеден шекарасы арқылы тасымалданатын өнімдер мен тауарлардың нарықтық белгілері мен химиялық-биологиялық сипаттамаларын білу;
   11. сауда-экономикалық дамудағы оң үрдістердің пайда болуын уақтылы күтіп, ескеру, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамыту үшін қазіргі заманғы кеден заңнамасының рөлін түсіну
   12. тұтыну тауарларын стандарттау, метрология, кедендік инфрақұрылымның негізгі бөліктері және оны дамыту туралы заңдарын білу;
   13кеден органдарының құзыретіне кіретін кедендік регламенттердің бұзылуына, контрабандаға және басқа да құқық бұзушылықтарға елеулі талдау жүргізе алуы, мемлекеттің қазіргі даму кезеңінде сыбайлас жемқорлықтың тұжырымдамасы мен мазмұнын, сондай-ақ оның көрінісі ауқымын түсіну; дәлелді ақпаратты анықтау, сәйкестендіру, бекіту, жою, зерттеу және пайдалану үшін техникалық және криминалистикалық әдістер мен құралдарды (соның ішінде сот сараптамасын) пайдалану мүмкіндіктерін іс жүзінде зерделеу
   14. кедендік бақылаудағы валюталық бақылаудың негізгі бағыттарын және осы үдерісте кеден органдарының рөлін білу; валюталық нарық, ақша-кредит жүйесі, ақша-кредит саясаты және валюталық реттеу туралы түсінік болуы тиіс;
   15. статистика көрсеткіштерінің жүйесін білу; заңды ақпаратты статистикалық өңдеуді білу;
   16. әлеуметтік-экономикалық жағдайды, еңбек ұйымын ұйымдастыру мен басқарудың нақты түрлерін практикалық зерттеу және ұйымдастыру;
   17. тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылаудың және кедендік тазартудың, осы қызметтің құқықтық, ұйымдық және технологиялық аспектілерінің сипаты мен мазмұнын білу;
   18. Кеден құқығы ғылымының рөлін түсіну, ғылыми білімдердің формалары мен әдістерін білу;
   19. өзін-өзі жетілдіруге және әр түрлі гуманитарлық және жаратылыстану ғылымы мен мүдделеріне ие жеке тұлға ретінде кәсіби өсуіне ықпал ету
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқу нәтижелерінің толық тізімі
  • Студенттердің кәсіби тәжірибесі, коммерциялық құрылымдар мен басқа да ұйымдарда жұмыс істеу барысында түлектер төмендегідей мүмкіндіктерді көрсете алады:
   - азаматтардың кеден ісі саласындағы құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету;
   - экономикалық дамуды ынталандыру, Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғау;
   - мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз ету мақсатында кедендік аумақта салық және басқа төлемдерді өндіріп алу;
   - тарифтік және тарифтік емес реттеу;
   - тиімді кедендік бақылауды қамтамасыз ету;
   - Қолданыстағы заңнамаға сәйкес кедендік ресімдеу;
   - кедендік статистика және құжаттарды басқару;
   - кәсіпкерлік қызметті қорғау және қолдау;
   - құқық қорғау қызметін заңдардың, жеке және заңды тұлғалардың заң алдында қатаң сақталу қағидаты бойынша жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
 • Мемлекет және құқық теориясы -2 кредит (3 ECTS)
  • Пререквизиттер: Философия, Жалпы тарих, Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы, Рим құқығы, Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы, Саяси құқықтық ілімдер тарихы.
  • Постреквизиттері: барлық салалық заң ғылымдарын оқу үшін керек.
  • Мақсаты: Мемлекет және құқық теориясы мемлекеттің құрылымы мен құқықтық жүйені жетілдіруге тікелей әсер ететін және мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы туралы ғылымдардың барлық салалары үшін үлкен маңызы бар фундаменталды ғылым.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқық теориясының пәні. Гуманитарлық білім жүйесіндегі және заң тәртіптері жүйесіндегі мемлекет және құқық теориясы. Мемлекет және құқықтың пайда болуы және тектері. Мемлекет нысаны. Мемлекеттің мәні. Мемлекет механизмі (аппарат) және мемлекет қызметі (функциясы). Қоғамның саяси жүйесі. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам. Қоғамдық қатынастарды нормативтік реттеу. Құқықтың түсінігі және мәні. Құқық нормалары. Құқықтың (қайнар көздері) формалары. Нормативтік құқықтық акт. Құқықшығармашылық және нормативтік құқықтық актілердің жүйелілігі. Құқық жүйесі және заңдар жүйесі. Құқықтық қатынастар. Құқықты жүзеге асыру және құқық нормаларын қолдану. Нормативтік құқықтық актілерді талқылау. Құқықтық сана. Құқықтық мәдениет және құқықтық нигилизм. Құқықтағы кемтік. Заңды мінез-құлық. Құқықбұзушылық және заңды жауапкершілік. Заңдылық, құқықтық тәртіп, тәртіп. Құқық, жеке тұлға, қоғам. Құқық саласы.
  • Күтілетін нәтижелер: Мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын, солармен тығыз байланысты құбылыстар мен үрдістерді түсіну; Заңдарды дұрыс талқылау және қолдана білу; біздің қоғамда және мемлекеттік, шаруашылық және әлеуметтік–мәдени құрылыста, нормативтік–құқықтық актілерде орын алып жатқан өзгерістерде бағыт ұстай білу; Әртүрлі тұжырымдар мен білімдерді талдау, жалпы және жекені, артықшылықтары мен кемшіліктерін, қазіргі құқықтық жүйеде қолдану болашағын анықтау.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. - Әділбекова Қ.Қ.
  • Силлабус Мемлекет және құқық теориясы
 • Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы -3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: «Еңбек құқығы», «Мемлекетті басқару теориясы», «ҚР конституциялық құқығы».
  • Постреквизиттері: «ҚР қылмыстық құқығы», «ҚР жер құқығы», «жемқорлыққа қарсы іс қимыл негіздері», «Мемлекеттік қызметкер этикасы», «ҚР Азаматтық құықғы», «Мемлекеттік қызмет және басқару».
  • Мақсаты: ҚР әкімшілік құқық курсының мақсатты бағыттылығы, ҚР жоғары оқу орындарының студентеріне, келешектегі қызметтік міндеттерін кәсіпқойлық деңгейде атқару үшін қажетті комплекстік білім, дағдылық және әдет беру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Әкімшілік құқықтың пәні мен әдістері. Азаматтардың әкімшілік кұкықтык мәртебесі. Аткарушы билік органдарының әкімшілік-кұкықтық мәртебесі. Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-кұқықтық мәртебесі. Кәсіпорындар мен мекемелердің, ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Аткарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары. Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық әдістері. Әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік-құқықтык режимдер. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік процессуалдық қызмет. Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылықты бақылау және кадағалау. Экономика аясын әкімшілік құқықтык реттеу. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. Кеден ісін ұйымдастырудың әкімшілік-құқықтық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: Әкімшілік құқықтың негізгі түсініктемелерін және институттарын; Қазақстан Республикасының 2010-2020 жылдар аралығындағы құқықтық саясат концепциясына сәйкес әкімшілік заңнаманың қазіргі жағдайын және даму болашағын білу және түсіну; Осы пәнді оқу барысында алған білімдерді мемлекеттік басқарудың әр саласында қолдана білуі. Ақпараттық-іздестіру қызметін атқару нәтижесіне сүйене отырып, шығарылатын шешімдерді қалыптастыру. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып ақпаратты әртүрлі нысанда жеткізу. Өз бетінше жұмыс істеу біліктілігін арттыру және тұлғалық және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. – Искакова И.Е.
  • Силлабус Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 • ҚР қылмыстық процестік құқығы -3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «Қылмыстық құқық (жалпы бөлік)». «Қылмыстық құқық ( ерекше бөлік)».
  • Постреквизиттері: «Криминалистика», «Криминология», «Соттық сараптама», «ҚР Қылмыстық атқару құқығы».
  • Мақсаты: Пәнді оқыту мақсаттары – бұл қылмыстық сот өндірісі нормаларын анық танушы жоғарғы сападағы мамандарды дайындау, олардың қылмыстылықпен қүресудегі білімдерін практикада қолдануы. Осы курсты оқыту іс жүргізу қызметін жүзеге асыру кезінде студенттердің жоғары құзыретін қамтамасыз етуі тиіс, олардың үзіліссіз түрде білімдерін жоғарлатады және демократиялық, құқықтық мемлекеттің заңдарын құрметтеуге тәрбие береді.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қылмыстық процестік құқықтың түсінігі. Қазақстанның қылмыстық процестік заңнамасы. Қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттары. Қылмыстық қудалау. Қылмыстық процеске қатысатын мемлекеттік органдар мен адамдар және өзге де адамдар. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу. Процестік мерзімдер. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер. Ақтау. Қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу. Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың кауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қылмыстық процеске катысу мүмкіндігін болғызбайтын мән-жайлар. Қарсылық білдіру. Дәлелдемелер мен дәлелдеулер ұғымы. Қылмыстық іс процестегі дәлелдеудің негіздері. Процестік мәжбүрлеу шаралары. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізудің жалпы шарттары. Адамды күдікті деп тану және күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау. Тергеп-тексеру сатысындағы тергеу іс-әрекеттері. Басты сот талқылауын тағайындау туралы мәселені шешу. Басты сот талқылауын тағайындаудың жалпы шарттары. Басты сот талқылауы. Соттың заңды күшіне енбеген шешімдеріне апелляциялық, кассациялық шағым жасау. Соттың заңды күшіне енген шешімдерін қайта қарау жөніндегі іс жүргізу. Істер бойынша алқабилердің қатысуымен іс жүргізу.
  • Күтілетін нәтижелер: қылмыстық іс жүргізу теориясы мен қызметі жайлы негізгі нормативтік құқықтық актілерді игеріп, мемлекеттің басқа қызмет түрлерінен оны ажырата білу; қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең білім алуы және қолданыстағы қылмыстық процестік заңды берік меңгеру; оқу барысында игерген теориялық білімдерін тәжірибеде, кез келген салада ұтымды пайдалана алу; алған білімдерінің негізінде ағымды заңнаманы, тәжірибелік материалдарды, басқа құқық салаларындағы теорияларды талдай білу, қылмыстық процесс нормаларын әр түрлі ситуацияларда дұрыс қолдануды үйрену; қылмыстық процесс құқығының жалпы және ерекше бөлімдерін талдау негізінде, жан жақты мәлімет беріп, тәлімгер кез келген ортада өз ойын тиянақтап жеткізе алу, қылмыстық істерді тергеу кезінде процессуалдық шешімдерді заңды түрде қабылдауды, оларды бағалауға үйрену;
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. – Сыздық Б.К.
 • ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: «ҚР Әкімшілік құқығы», «ҚР Конституциялық құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы».
  • Постреквизиттері: «Криминалистика», «ҚР Қылмыстық процестік құқығы», «ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)»., «Криминалистика», «Сот сараптамасы».
  • Мақсаты: Қылмыстық құқық қылмыстың түсінігін, белгілерін, қылмыстық жауапкершілікке тарту негіздерін, қылмыстық жауапкершіліктен босату негіздерін, жаза тағайындау және жазадан босату негіздерін белгілейтін заңдылық нормалардың жиынтығы. Осы заңдылық нормаларды, қылмыстық заңдарды зерттеу қылмыстық құқық пәннің мақсаты болып табылады.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Әкімшілік құқықтың пәні мен әдістері. Азаматтардың әкімшілік кұкықтык мәртебесі. Аткарушы билік органдарының әкімшілік-кұкықтық мәртебесі. Мемлекеттік қызметшілердің әкімшілік-кұқықтық мәртебесі. Кәсіпорындар мен мекемелердің, ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Аткарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары. Атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық әдістері. Әкімшілік мәжбүрлеу. Әкімшілік-құқықтык режимдер. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік процессуалдық қызмет. Мемлекеттік басқару аясындағы заңдылықты бақылау және кадағалау. Экономика аясын әкімшілік құқықтык реттеу. Әлеуметтік-мәдени саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. Әкімшілік-саяси саланы әкімшілік-құқықтық реттеу. Кеден ісін ұйымдастырудың әкімшілік-құқықтық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: Қылмыстық құқықтың негізгі түсініктемелерін ұғыну, қылмыс түрлерін, қылмыс санаттарын негізге ала отырып, қылмыс түрлеріне тағайындалатын жаза түрлерін және мөлшерлерін, жаза тағайындауда есепке алынатын мән-жайларды оқып білу; Қылмыстық құқық пәнін оқу барысында алған білімдерін тәжірибеде, құқық қорғау органының кез келген саласында қолдана білуге дағдылану; Пәннің алдына қойған міндеттерін жүзеге асыру барысында ақпараттық-талдау, талдау-синтетикалық және логикалық қызметтер әдістерін қолдану; алған білімдерін бір жүйеге келтіріп пайдалана білу; алған білім негізінде түрлі ситуациялық жағдайларға талдаулар жасай білуді үйрену; Студенттердің білім деңгейлерін есепке ала отырып, оларды әртүрлі нысандағы тапсырмалардың шешуін табуға дағдыландыру, қабылданған шешім бойынша хабарламалар жасауға үйрету.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. – Байкенжина К.А.
  • Силлабус ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)- 3 кредит (5 ECTS)
  • Пререквизиттер: "Мемлекет және құқық теориясы", "ҚҚ Конституциялық құқығы ", «Әкімшілік құқық» .
  • Постреквизиттері: "Қылмыстық процестік құқығы", "Қылмыстық атқару құқығы","Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау", " ҚР прокурорлық қадағалау".
  • Мақсаты: ҚР әкімшілік құқық курсының мақсатты бағыттылығы, ҚР жоғары оқу орындарының студентеріне, келешектегі қызметтік міндеттерін кәсіпқойлық деңгейде атқару үшін қажетті комплекстік білім, дағдылық және әдет беру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қылмыстық құқық Ерекше бөлімінің ұғымы, жүйесі және маңызы. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздеріне және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар,Қоғамның қауіпсіздігіне және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Халықтың денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Медициналық және экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. Көліктегі, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар. Басқару тәртібіне ,сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы ққылмыстық құқық бұзушылықтар. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар.
  • Күтілетін нәтижелер: қылмыстық құқық теориясы мен қызметі жайлы негізгі нормативтік құқықтық актілерді игеріп, басқа құқықтық пәндерден ажырата білу, қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең білім алуы және қолданыстағы қылмыстық құқық бойынша заңнаманы білу және толықтай меңгеруді жүзеге асыру қылмыстық құқық пәнін оқу барысында игерген теориялық білімдерін тәжірибеде, кез келген салада ұтымды пайдалана білу; алған білімдерінің негізінде ағымдағы заңнаманы, тәжірибелік материалдарды, басқа құқық салаларындағы теорияларды талдай білу, қылмыстық құқық нормаларын әр түрлі ситуацияларда дұрыс қолдануды үйрену; қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөлімдерінің нормаларын талдау негізінде, жан жақты мәлімет беріп, тәлімгер кез келген ортада өз ойын тиянақтап жеткізе алу, ситуациялық жағдайларға байланысты процессуалдық шешімдерді заңды түрде қабылдауды, оларға заңдық баға беруге үйрену; қылмыстық құқық теориясын талдау арқылы, қылмыстық іс жүргізу құқығы, қылмыстық атқару құқығы, криминология, сот сараптамасы және т.б өзін өзі жетілдіруге бағытталған ұмтылық қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің санасында заңдардың сақталуына жағдай жасау, Қазақстан Республикасының алдында, қоғам және азаматтардың алдында қылмыспен күрес жүргізуде жауапкершілік сезімін тудыру.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. – Байкенжина К.А.
  • Силлабус ҚР қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кеден құқығы -3 кредит (5ЕСТS)
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Халықаралық экономика, Конституиялық құқық, Қаржы құқығы, Банк құқығы, Қылмыстық құқық, Әкімшілік құқық, Халықаралық жария құқығы.
  • Постреквизиттері: Кедендік әкімшілік жүргізу,Кедендік ресімдеу, Салық жүйесі мен салық құқығы.
  • Мақсаты: Пәннің оқытылу мақсаты студенттердің кеден құқығының маңызды институттарын оқып түсіндіру, талдауға үйрету және олрадың кеден құқығы аясындағы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастары туралы білім беру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Кеден құқығының түсінігі, жүйесі мен қайнар көздері. Кедендік құқықтық қатынастар мен нормалар. Кеден құқығының субъектілері. Кеден органдары қызметінің формалары. Кеден құқығы бойынша жауапкершілік. Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізудегі құқықтық реттеу. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың құқықтық реттелуі. Кедендік – тарифтік реттеу мен кедендік төлемдерді алу. Кедендік статистиканы, сыртқы сауданы және СЭҚ тауар номенклатурасын жүргізудің құқықтық негіздері. Кедендік жеңілдіктер. Кедендік органдар істерді қарау органдары ретінде. Кедендік ережелерді бұзғаны туралы істерді қарастыру. Кедендік ережелерді бұзғаны туралы істердің өңдірілуі. Кеден ісі саласындағы халықаралық – құқықтық ынтымақтастығындағы Қазақстан Республикасы.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент Қазақстан Республикасың кеден ісі құрылымы мен кедендік төлемдердің негізгі түрлерімен танысып, кеден құқығының басқа құқық салаларымен арақатынасын білуі қажет. Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдану. Қазақстан Республикасының кеден режимдерін, кедендік және валюталық бақылау жүргізу тәртібін білуі тиіс. ҚР нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының ғалымдарының түпкілікті зерттеулері бар, халықаралық кедендік ұйымдармен және оларға Қазақстан Республикасының қатысу жағдайымен танысу, сондықтан студенттер іздену барысында баспасөз және заң журналдарында үнемі басылып шығарылатын мақалалармен танысуға міндетті. ҚР кеден құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген тәжірибелік білім, сондай-ақ тауарлар мен көлік құралдарына кедендік ресімдеу жүргізу және онымен танысу мәселелерін қарастыратын рефераттар, баяндамалар, эссе дайындау болып табылады.
  • Пәнді жүргізетін оқытушының Т.А.Ж. – Сыздыкова С.А.
 • «Мәдениеттану», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Әлем тарихы», «Қазақстан тарихы»
  • Постреквизиттері: «Философия»
  • Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге мәдениеттану бiлiмiнiң негiзiн беру, тарихи дамудың ұзақ жолы барысындағы адамзаттың қол жеткен ұлы жетiстiктерiн таныстыру, әр мәдени дәуiрдiң әр түрлi және күрделi құбылыстарын бағалау және өз бетiмен талдау қабiлетiн қалыптастыруға көмектесу.
  • Міндеттері
  • адамзат баласының мәдени-өркениеттілік тәжірибесін игеруді, тұтастығы мен өзара ерекшеліктерін сараптау;
  • әлемдік мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын айқындау;
  • мәдениеттің этноаймақтық және ұлттық феномендерін зерттеу және олардың болмыстық ерекшеліктерін анықтау.
  • Оқытудың нәтижелері:
  • А) Пәнді оқыту кезінде студенттер мәдениеттану ғылымының әлемде әсерлi орын алатынын талдай отырып, мәдениеттанудың жалпы мағынасын түсіндіру.
  • В) Пәнді оқу барысында «Мәдениеттану» ілімін тәжірибеде қолдана отырып, мәдени процестердiң қазiргi таңда тиімді қолдана білуге және оны қажет уақытта тиімді қолдану.
  • С) «Мәдениеттану» курсын меңгеру барысында студент қосымша мәліметтермен жұмыс жүргізіп, осыған байланысты талдаулар жасалынып, піннің алатын орнын бағалай білуі қажет.
  • Д) Мәдениеттануды оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Оқу әдістерінде негізінен мәденттанудың өзге елдердегі ерекшелігіне мән беріп, студенттер тарапынан баяндамалар, эссе, кейс әзірлеу, кешендік сұрақтарға жауап беруге дағдылануы тиіс.
  • E) Студенттердің кәсіби шеберлігін көтере отырып, өз бетімен қажетті ақпарат жинау мен әзірлеуге дағдылану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: PhD докторы Манасова М.М.
 • «Дінтану», 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстан тарихы», «Мәдениеттану».
  • Постреквизиттері: Кеден құқығы
  • Пәнді оқыту мақсаты: діннің шығуы тарихы мен ерекше ойлаудың тарихи кезеңдері туралы, діндердің догматтық негіздерінің тарихы, олардың қоғамның барлық саласындағы қызметтері мен орны туралы объективті ақпарат беру, сондай-ақ дінді зерттеуші танымал ғалымдарының еңбектерімен таныстыра отырып, діни доктриналарды, діни бірлестіктер мен олардың өкілдерінің қызмет ету ерекшеліктерін сыни талдау біліктілігін қалыптастыру болып табыладны.
  • Міндеттері:
  • Дінтану теориясын менгеріп әдістерін қолайлы пайдалана білу
  • Оқытудың нәтижелері:
  • А. Дінтану теориясың менгеріп әдістерін қолайлы пайдалана білу.
  • В. Дінтанудың ертедегі формаларымен жүйесін біліп тарату.
  • С. Діни экстремизм профилактикасының әдістерін тәжіребиеде пайдалана білу.
  • D. Діни аспектісін өз еркімен талдай білу.
  • E. Дәстүрлі емес діни бағыттарды таубу және айыру және студент тісіну керек.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: PhD докторы Манасова М.М.
 • «Әлеуметтану» 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мәдениеттану». «Қазақстан тарихы».
  • Постреквизиттері: «Философия», «Саясаттану» «Экономика негіздері».
  • Пәнді оқыту мақсаты: студенттерге әлеуметтану бiлiмiнiң негiзiн беру, тарихи дамудың ұзақ жолы барысындағы адамзаттың қол жеткен жетiстiктерiмен таныстыру, әр әлеуметтік дәуiрдiң әр түрлi және күрделi құбылыстарын бағалау, талдау қабiлетiн қалыптастыруға көмектесу.
  • Міндеттері
   • студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын әлеуметтану, оның негізгі қалыптасу кезеңдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру;
   • студенттерді ұлы ойшылдардың әлеуметтанулық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын калыптастыру;
   • өз ойларын логикалық түрде баяндай білуде, әлеуметтанулық пікірталасты сауатты жүргізуді және қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өзіндік көзқарасын дәлелді турде қорғай білуді дамыту;
   • қазақстандық патриотизмді қалыптастыру;
   • болашақ маманның қазіргі күрделі де өзгермелі заманда көзқарастық және рухани бағдарға ие болуына ықпал ету.
  • «Әлеуметтану» пәнін окытудың міндеттері:
   • әлеуметтанудың тарихи даму кезеңдерін зерттеу;
   • шет ел және қазақ халкының кайталанбас әлеуметтанулық дуниетанымымен таныстыру;
   • әлеуметтанудың негізгі бөлімдері мен даму ағымдарын, оның рационалдылығының формаларының трансформацияларын қарастыру;
   • ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістері туралы білімді игеру;
   • болашақ мамандардың бойында әлеуметтанулық-көзқарастық және әдістемелік мәдениет негіздерін қалыптастыру.
  • Оқудың нәтижелері (құзыреттіліктер)
  • «Әлеуметтану» пәнін оқу студентке мына мүмкіндіктерді береді:
  • Білу
    • әлеуметтанудың пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттарын;
    • әлеуметтанудың адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін;
 • •әлемдік және қазақ, әлеуметтанулық ойының негізгі даму кезеңдерін;
   • әлеуметтанудың іргелі мәселелерін, олардың қойылу ерекшеліктерін және
 • әлеуметтанудың қалыптасу үрдісінде шешілуін;
 • •адамды, табиғатты және қоғамды зерттеуде қолданылатын негізгі әлеуметтанудың теориялары мен әдістерді;
 • •қазіргі заманғы отандық және әлемдік әлеуметтанудың өзекті мәселелерін.
 • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: п.ғ.д., профессор Минжанов Н.А.,
 • «Саясаттану», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Адам және қоғам», «Қазақстан тарихы», «Әлем тарихы».
  • Постреквизиттері: Кеден құқығы
  • Пәннің оқытылу мақсаты: студенттердің тарихи аспектілер жүйелендірілген білімін меңгеруін, әдістемелік – теория негізін, саясаттану мен бағыттарын және осы бағытта саясат теориясының қолданбалы сипаттамасын терең түсіну мен толықтай ұсынып, қалыптастыру.
  • Пәнді оқыту міндеттері:
  • әлеуметтік көмектің тарихи үлгісін оқыту;
  • әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін оқыту;
  • қазіргі заман спецификасын және олардың жағдайын оқыту;
  • студенттерді тарихи мұраларға, қайырымдылық және мейірбандылық қажеттілігі, азаматтылыққа тұтастай және бағалы қатынасқа қалыптастыруын бейімдеуге;
  • Біліктілік сипаттамалары және осы силлабустың талаптарына сәйкес студент мыналарды білулері қажет:
  • әлеуметтік көмектің тарихи үлгілерін;
  • әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін;
  • әлеуметтік жұмыстың қазіргі жағдайын.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: магистр., оқытушы Маханова Б.Р.
 • «Экономикалық теория негіздері» 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Философия», «Қазақстан тарихы».
  • Постреквизиттері: Кеден құқығы
  • «Экономикалық теория негіздері» пәнін оқытудың мақсаты болып қоғам дамуының заңдылықтары және оның тиімді қызмет етуінің мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру табылады.
  • Міндеттері:
  • ҚР экономикалық қатынастар ерекшеліктерін анықтау;
  • шектеулі ресурстар жағдайында адамдарды экономикалық мінез-құлықтарының қағидалары мен себептерін қарастыру;
  • ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік –экономикалық дамуының жағдайы мен тенденциясын талдау;
  • нарықтық жүйе тиімділігінің шегі мен қызметін, сондай-ақ экономиканы реттеудің негізгінысандарын анықтау қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту;
  • Оқу нәтижелері (құзыреттіліктер):
  • А. Экономикалық ілімдер тарихын оқу барысында экономиканың ой-өрісін бакалавриаттарга таныстыру: әр түрлі экономикалық ілім мектептерінің теориялық концепциясын білу; экономикалық ілімдердің пайда болуының тарихымен танысып білімнің негізін іске асыру.
  • Б. Практикада түсіну қабілеттерін, олардың мағыналарын пайдалану. Өз қызметіне қатысты кәсіби білімділігін пайдалану алу және пән саласы шеңберіндегі мәселелерді шешу барысында дәлелдеу.
  • С. Әлеуметтік, ғылыми немесе экономикалық ой-өрісі бойынша пікірлерін білу үшін қажетті жинау және түсіну.
  • Экономикалық дәлелдемелер мен дәлелдерді құру. Талдамалы экономикалық пікірлерді асыру және сыни талдау ойларды меңгеру
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: э.ғ.к., профессор З.Ш.Шумеков
 • «Экономикалық қауіпсіздік»
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы
  • Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
  • Модульдің мақсаты: экономикалық қауіпсіздік мемлекеттің рөлін студенттердің кешенді түсінікті дамытуға, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты, міндеттері мен рөлін толық түсіну үшін қажетті білім қамтамасыз ету.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық қауіпсіздік сипаты мен мазмұны. Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқықтық реттеу. көлеңкелі экономика. Сыбайлас жемқорлық. Әлеуметтік қауіпсіздік. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Энергетикалық қауіпсіздік. Ақша-кредит және экономикалық қауіпсіздік қаржылық реттеу. экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілі ретінде көлік дамыту. экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдісі ретінде экономиканы әртараптандыру. экономикалық қауіпсіздік деңгейін бағалау әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: экономикалық қауіпсіздік ұйымдық-құқықтық базаны танысуға;
  •  экономикалық қауіпсіздік сипаты мен мазмұнын білу үшін;
  •  бүгінгі экономикалық қатынастар, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету рөлін түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Мұхамбетова З.С.
 • Қаржы, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер : Кәсіпкерлік құқық
  • Модуль мақсаты: «Қаржы» пәнінің мақсаты – қаржы, қаржылық жүйе саласы мен звениясында, мемелекет мен шаруашылық қызмет субъектілерінің қаржылық қатынастарын ұйымдастыру.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Қаржының мәні. Қаржы – тауар өндірістерінің экономикалық санаттары. Қаржы жүйесінде тауар-ақшалай қатынастарының қаржылық орны. Қаржылық қатынастардың ақшалай сипаттамасы. Тауар-ақшалай қатынастар саласындағы қаржылық шекаралар. Қаржының арнайы белгілері. Қаржылық ресурстар қаржы қатынастарында материалдық қаражат ретінде. Қаржыларды анықтау.
  • Күтілетін нәтижелер: - қаржылық жұмыс практикасында қаржы санатында қолданылатын механизмдеріне ие;
   • экономикалық және әлеуметтік әдістерді жинау, мәліметтерді өңдеу мен талдау;
   • экономикалық жақтарда талдаудың әдістерін қабылдау және стандартты теоретикалық және экономометриялық модельдер көмегімен үрдістер;
   • микро- және макрдәрежелерде экономикалық үрдістер мен жағдайларды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық үрдістердің қазіргі әдістемелік есепке алу және талдау;
  • өзіндік жұмыстардың дағдылары, тапсырмаларды орындаудың өзіндік ұйымдастырылуы мен ұйымдастыруы.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Хұсайын Ф.Х.
 • «Ақша, несие, банк» , 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер : Кәсіпкерлік құқық
  • Модуль мақсаты: «Ақша, несие, банктер» пәні мамандардың кең профилі ретінде банкирлерге беретін негізгі дайындау, теоретикалық курс ретінде әзірленеді.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Ақшаның мәні мен қызметі. Ақша айналымы, ақша айналуы. Ақшалай жүйе: элементтері мен типтері. Инфляция әлеуметтік-экономикалық үрдіс ретінде. Қарыз капиталы, үрдістер мен несиелері. Несиелік және банктік жүйелер. Несие мекемелерінің түрлері. Екінші дәрежелі банк қызметін негізгі ұйымдастыру. Банктің активті және пассивті операциялары. Банк тәжірибелеріндегі тәуекелділіктері. Мемлекеттің орталық банкі, оның қалыптасуы мен дамуы. ҚР Ұлттық банкінің қызмет мен операциялары. Фиктивті капитал және оның құрылымы. Биржалық қор. Валюталық жүйенің түсінігі және валюталық қатынастар. Халықаралық валюталық-несие институттары.
  • Күтілетін нәтижелер: ақшалай қарауларды ұйымдастырудың негіздері, несиелендіру және банктік қызмет туралы білімдерге ие болу;
  • Банк саласында жұмыстар үшін практикалық бағдыларды қабылдау;
  • Экономикада нақтылы ситуациялар көмегімен талдау;
  • Қазақстан Республикасының ақшалай-несиелік және банктік жүйесінің қызметтерінде нормативті-құқықтық базаны білу;
  • Банктік новация және т.б. мүмкіндіктерін есепке алумен байланысты банк өнімдерімен күресу және ұйымдастыру дағдыларын иемдену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: А.К. Кудайбергенова
 • «Қазақстанның кеден ісі және кеден саясатының тарихы» , 2 кредит
  • Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Экономикалық ілімдердің тарихы
  • Постреквизиттер: Кеден ісін ұйымдастыру, Кеден құқығы, Экономикалық және кедендік саясаттың актуалды мәселелері.
  • Пәннің оқытылу мақсаты: Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге Қазақстандағы (X-XXI ғғ.), кеден ісінің пайда болуы мен дамуының негізгі себептерін жеткізу. Мемлекеттің тарихи қалыптасқан кедендік саясаты сыртқы экономикалық саясатының негізі болып табылатындығын және мемлекеттің қауіпсіздік тірегі ретінде қарастыру.
   • Пәннің мазмұны: Ежелгі Қазастанда сауда мен кеден қызметінің бастамаларын, Ұлы Жібек жолының тармақтарындағы кедендік қатынастар мен Алтын Орда дәуірі мен Әмір Темір кезеңіндегі кеден саясатын таныту, XVI-XX ғғ. кеден ісі, тәуелсіз Қазақстанның кеден ісін ұйымдастыру мәселелеріне көңіл аудару болып табылады.
   • Оқытудың нәтижелері:
   • А) Осы пәнді меңгеру барысында студент, кеден ісі тарихының экономикалық және саяси-құқықтық мәселелерін игеруі тиісті. Тарихи тұрғыда геополитикалық орналасу экономикалық және саяси қарым-қатынастарға тигізетін ықпалдын айқын ажырата білуі тиіс.
  • В) Тауарларды дұрыс жіктеу тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және кедендік бақылау үдерісінде еліміздің кедендік саясатын іске асыру мәнісінде қолданылатын және нақты шаралар алынатын сыртқы сауданың кедендік статистикасының объективтігін арттыру үшін де өте маңызға ие.
  • С) Осы бағдарламаны құрастыру кезінде аталған проблемалар есепке алынды. Пәнінің негізгі мақсаты ЕАЭО Кедендік одағының жіктемесімен әр студент жұмыс жасаудың арнайы білімін, шеберлігін, машығын оң бағытты түрде қалыптастыру болып табылады.
  • D) Қазақстанның кеден ісі мен кеден саясатының тарихы мен талап-тартыстар бойынша тиісті заңға негізделген кеңес-қорытындылар бере алатын, сондай-ақ салықтық заңдармен белгілі бір дәрежеде жүмыс істей білетін, бухгалтерлік кұқық пен экономикалық теориядан білімді маман болуы қажет.
  • Е) Кедендік заңнамасындағы өзгерістерге сәйкес өзінің білім деңгейін әрдайым сәйекестендіргені жөн.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: з.ғ.м., аға оқытушы Орынбеков А.С.
 • «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» , 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Әлем тарихы», «Философия», “Әлем тарихының құқығы».
  • Постреквизиттер: Кеден құқығы
  • Пәнді оқыту мақсаты: Саяси және құқықтық ілімдер тарихы теория мен доктриналарды, саяси жөне кұқықтық ойлардың негізгі бағыттарын, мемлекет жене құқық теориясы мен философиясы сферасындағы атақты ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін зерттеу.
  • Міндеттері: Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолданады. Студенттердің пән бойынша тарихи кезеңдерінде әр түрлі ситуацияларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдана білуге дағдыланады.
  • Оқытудың нәтижелері:
  • Пәнді оқыту кезінде студенттер саяси құқықтық ілімдер тарихы, дүние жүзі тарихындағы құқық, мемлекет пен сол елдердің заңдары мен мемлекеттік құрылымы, әлеуметтік құрылысына тоқталып толық түсініктерді меңгереді.
  • Пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолданады. Студенттердің пән бойынша тарихи кезеңдерінде әр түрлі ситуацияларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдана білуге дағдыланады.
  • Көне, орта, жаңа, қазіргі кезең дәуірлеріндегі саяси ойлар мен шығармалар арқылы студенттерге теориялық білім беру. Саяси құқықтық ілімдер тарихы қазіргі жағдайда заңгерлер үшін қажеттті пән болғандықтан ойлар мен теорияларға анализ жасау: осыған байланысты студенттерге қазақстандық ғалымдардың монографиялық зерттеулері мен халықаралық құқық саласындағы мәселелер бойынша мерзімді баспасөзде жарияланған мәліметтермен жұмыс жүргізіп, мақалаларға талдау жасау, ондағы идеяларды бағалай білуі қажет.
  • Саяси құқықтық ілімдер тарихын оқудың тек теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне негізделген қазақ жеріндегі жеке меншіктің, жер меншігінің, жекелеген объектілеріне және де мемлекеттік құрылым мен әлеуметтік құрылымның жүзеге асырудың ерекшеліктерін көрсететін презентациялар, баяндамалар, эссе дайындау болып табылады.
  • Тұрақты түрде тұлғаның кәсіби өсуіне қажеттілік жасау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Адамбекова С.М.
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет және басқару, 3 кредит
  • Пререквизиттер: мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы
  • Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы, «Кеден ісін ұйымдастыру».
  • Модуль мақсаты: қазіргі мемлекеттік қызметтік заңнамаларды білуде жоғарғы мамандарды дайындау және практикада өздерінің білімдерін қолдана білу, сонймен қатар, қазіргі құқық пен мемлекеттің дамуы мен жетілуі құқықтық мемлекетте өздерінің жолдарында үзіліссіз үрдістері ретінде.
  • Оқытудың болжамалы нәтижелері: мемлекеттік-қызмет жұмыстарында құқықтық негіздері мен принциптерін білу және мемлекеттік басқарма мен мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың негізгі әдістерін тағайындауды түсіну.
  • Модульдің мазмұны: Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарма. Мемлекеттік басқарманың мәні мен негіздері. Мемлекеттік басқарма принциптері. Мемлекеттік басқарманың ұйымдастырылған құрылымы; Әлеуметтік жүйе мемлекеттік басқарма объектісі ретінде; мемлекеттік басқарма мазмұны; мемлекеттік шешім; Әкімшілік үрдістер; мемлекеттік басқарманы қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтің түсінігі мен негіздері; Мемлекеттік қызметтің құқықтық ережесі; Мемлекеттік қызметке түсу; Мемлекеттік қызметте қызмет өткеру; Мемлекеттік қызметтің тоқтатылуы; Мемлекеттік қызметтің заңды жауапкершіліктері; Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет реформалары.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: елдердің экономикалық потенциаль түсінігі мен мәні, оның жіктелуі. Кеден аумағында өндіріс күштерінің заңдылығы мен принциптері. Кедендік аумақтың экономикалық потенциалы, кедендік зоналардың бостығы. Елдің экспорттық потенциалы. Қазақстанның экономика мен экономикалық егеменділігі мен қауіпсіздігін қорғау облысында ұлттық мүдделерге қауіп.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында студенттер елдің экономикалық потенциалы мен индустриалды-инновациялық дамуының қазіргі жағдайы туралы білімдермен иелену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Орынбеков А.С.
 • Жалпы және заңдық псхология, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Сыбайлас жемқорллыққа қарсы күрес негіздері.
  • Постреквизиттер: Кеденісін ұйымдастыру
  • Модуль мақсаты: «Жалпы және заңдық психология» курсын оқыту мақсаты болашақ заңгерлердің психологиялық білімдерін қалыптастыру және олардың жеке және кәсіби салаларда практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады.
  • Курс туралы қысқаша сипаттама: Психологиялық ғылым мен тәжірибенің дамуының қазіргі жағдайы мен келешегі. Жеке тұлғаның психологиясы. Психикалық қасиеттер. Қызметтің психологиясы. Үлкен және кіші топтардың психологиясы. Құқықтық психология ғылыми білім саласы ретінде. Құқықтық психологияның әдістері. Адвокаттың кәсіби жұмысында психологиялық үрдістер. Адвокаттың кәсіби қызметінде психикалық жағдай. Кәсіби-құқықтық қызметтегі қарым-қатынас. Құқықтық жұмыстың психологиясы. Құқықтық психология. Қылмыстық психология. Түзеу мекемелерінің психологиялық аспектілері. Сот-психологиялық сараптама.
  • Күтілетін нәтижелер: A) жалпы және құқықтық психологияның санаттарын, адвокаттың кәсіби қызметінің дамуының психологиялық ерекшеліктерін, кәсіптік деформацияның туындау себептері мен көріністерін, күйіп қалу мен қақтығыстарды, жеке тұлғаның психологиялық сипаттамаларын зерттеу әдістерін біледі;
  • В) адамның мінез-құлқын болжау және құқық бұзушылықты болдырмау үшін жеке адам мен топтың психологиясын біледі; халықтың сипаттамалық ерекшеліктерін зерттеу әдістері және оларға психологиялық әсер ету; байланыс пен қызметте деструктивті психотехниканы мойындайды және тиісті түрде жауап береді;
  • C) жанжалды басқарудағы психологиялық әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалауда аналитикалық және синтетикалық қызметті жүзеге асырады және осы негізде қорытынды жасайды; заңгерлік қызметтің барысында туындайтын жағдайларды психологиялық талдау дағдыларын иеленеді және адвокаттың кәсіби қызметінің практикалық мәселелерін шешуде талдау нәтижелерін тиімді пайдаланады;
  • D) жеке қарым-қатынастың түрлі нысандарында (эсселер, сипаттамалар, есептер, шағын зерттеулер, аналитикалық анықтамалар және т.б.) жеке психологиялық құбылыстарды зерттеудің психологиялық әдістерінің нәтижелерін түсіндіруді білдіреді;
  • E) өмір сапасын жақсарту үшін психотехнологияларды және олардың кәсіби қызметін, байланысын қолдана алады.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Кенжебаева С.К.
 • «Менеджмент теориясы мен практикасы», 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизиттер: Кеден құқығы
  • Мақсаты: басқару, басқару қызметінің әртүрлі нақтылы қызметтерді өңдеу, басқару мен оларды жоспарлау жүйесін өңдеу, басқарма мен жобалау жүйесін талдау туралы кешенді білім беру туралы құрастыру.
  • Курс туралы қысқаша түсініктеме: Ұйымдастыру басқарма объектісі ретінде. Ұйымдастыруда менеджердің ролі. Өнеркәсіпте өндірісті ұйымдастыру. Фирмамен басқаруды ұйымдастыру. Өндіріспен басқарманың ұйымдастыру. Өнеркәсіппен еңбекті ұйымдастыру. Жеке кәсіпкерлікті басқару. Инновациялық үрдістерді басқару. Сапаны басқару. Өнеркәсіппен маркетингті басқару. Фирманың тәуекелдігі, оларды сақтандыру ескерту. Қаржылық фирмаларды басқару. Фирманың шаруашылық қызметін талдау. Фирмада басқарудың логистикалық жүйесі.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Теориялық тапсырмаларды практикада қабылдау, мамандандырылған тапсырмаларды тағайындау және шеше алу. Аргументтер мен шешімдер қабылдау, іздестіру, жинау мен жүйелендіруді өңдеу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: РһD докторы А.Т.Омарова
 • «Менеджмент» (Management), 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория негіздері»
  • Постреквизиттер: Кеден құқығы
  • Мақсаты: басқарма туралы кешенді білім беруді құрастыру, басқарма қызметінің әртүрлерін жүзеге асыруын өңдеу, басқарма жүйесін талдау және оны жобалау.
  • Курс туралы қысқаша түсінігі: ұйымдарды жалпытеориялық объектілерді басқару үрдістері, курстың негізгі сұрақтарына теориялық концепцияларды оқыту, принциптері ережесі, басқарма әдістері мен қаражаттары болып табылады.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • «Менеджмент» пәнінің әдістемелігі мен әдістер басқарма облысында болашақ мамандарды тану, пәндерді оқытудың негізгі санаттары жатады.
   • практикада теориялық білім беруді қабылдау, мамандандырылған білім беруде тағайындалған шешімдерді тағайындау мен ролі.
   • аргументтерді өңдеу мен шешімдер қабылдау, іздестіру, жинау, талдау мен жүйелендіруді өңдеу.
   • әртүрлі нысандағы хабарламалар ақпараттандыру, топта ынтымақтастандыру мен жұмыс істеу, позицияларын қоя білу, шешімдер қабылдау.
   • персоналмен басқару жүйесіне жататын іс-шаралар кешенін іске асыру бойынша қызметтер атқару.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Зұлхарнай А.Н.
 • Қаржы, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер : Кәсіпкерлік құқық
  • Модуль мақсаты: «Қаржы» пәнінің мақсаты – қаржы, қаржылық жүйе саласы мен звениясында, мемелекет мен шаруашылық қызмет субъектілерінің қаржылық қатынастарын ұйымдастыру.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Қаржының мәні. Қаржы – тауар өндірістерінің экономикалық санаттары. Қаржы жүйесінде тауар-ақшалай қатынастарының қаржылық орны. Қаржылық қатынастардың ақшалай сипаттамасы. Тауар-ақшалай қатынастар саласындағы қаржылық шекаралар. Қаржының арнайы белгілері. Қаржылық ресурстар қаржы қатынастарында материалдық қаражат ретінде. Қаржыларды анықтау.
  • Күтілетін нәтижелер: - қаржылық жұмыс практикасында қаржы санатында қолданылатын механизмдеріне ие;
   • экономикалық және әлеуметтік әдістерді жинау, мәліметтерді өңдеу мен талдау;
   • экономикалық жақтарда талдаудың әдістерін қабылдау және стандартты теоретикалық және экономометриялық модельдер көмегімен үрдістер;
   • микро- және макрдәрежелерде экономикалық үрдістер мен жағдайларды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық үрдістердің қазіргі әдістемелік есепке алу және талдау;
  • өзіндік жұмыстардың дағдылары, тапсырмаларды орындаудың өзіндік ұйымдастырылуы мен ұйымдастыруы.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Хұсайын Ф.Х.
 • «Ақша, несие, банк» , 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер : Кәсіпкерлік құқық
  • Модуль мақсаты: «Ақша, несие, банктер» пәні мамандардың кең профилі ретінде банкирлерге беретін негізгі дайындау, теоретикалық курс ретінде әзірленеді.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Ақшаның мәні мен қызметі. Ақша айналымы, ақша айналуы. Ақшалай жүйе: элементтері мен типтері. Инфляция әлеуметтік-экономикалық үрдіс ретінде. Қарыз капиталы, үрдістер мен несиелері. Несиелік және банктік жүйелер. Несие мекемелерінің түрлері. Екінші дәрежелі банк қызметін негізгі ұйымдастыру. Банктің активті және пассивті операциялары. Банк тәжірибелеріндегі тәуекелділіктері. Мемлекеттің орталық банкі, оның қалыптасуы мен дамуы. ҚР Ұлттық банкінің қызмет мен операциялары. Фиктивті капитал және оның құрылымы. Биржалық қор. Валюталық жүйенің түсінігі және валюталық қатынастар. Халықаралық валюталық-несие институттары.
  • Күтілетін нәтижелер: ақшалай қарауларды ұйымдастырудың негіздері, несиелендіру және банктік қызмет туралы білімдерге ие болу;
  • Банк саласында жұмыстар үшін практикалық бағдыларды қабылдау;
  • Экономикада нақтылы ситуациялар көмегімен талдау;
  • Қазақстан Республикасының ақшалай-несиелік және банктік жүйесінің қызметтерінде нормативті-құқықтық базаны білу;
  • Банктік новация және т.б. мүмкіндіктерін есепке алумен байланысты банк өнімдерімен күресу және ұйымдастыру дағдыларын иемдену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: А.К. Кудайбергенова
 • «Кәсіпкерлік» , 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Кәсіпкерлік» пәнін зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздері болып келесідей пәндер табылады – «Экономикалық теория», «Кәсіпорын экономикасы», «Кәсіпкерлік негіздері».
  • Постреквизиттері: «Кәсіпкерлік» пәні бірқатар аралас пәндерді оқытумен байланысты: «Салық және салық салу», «Өндірісті ұйымдастыру».
  • Модуль мақсаты: «Кәсіпкерлік» пәнін оқытудың мақсаты – студенттерге бәсекелестік ортада кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдылары бойынша жүйелі білім беру.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Кәсіпкерлік: мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметті кадрлармен қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқыту барысында студенттің:
  • Түсінігі болу керек:
  • кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздері туралы;
  • кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау үрдістері туралы;
  • кәсіпкерлікті дамытуды қолдау мен реттеудің мемлекеттік механизмдері туралы.
  • Білу керек:
  • кәсіпкерлік қызметте жетістікті басқаратын негізгі ингредиенттер қандай екен;
  • кәсіпкерлер жаңа идеяларды нарыққа қалай шығаратынын және қалай ақша табатынын;
  • сәтті кәсіпкерлік бастамаға мүмкіндік беретін айрықша ойлау жүйесі.
  • Меңгеру қажет:
  • кәсіпкерлік қызметпен байланысты білімдер мен тұжырымдар түсінігінің, дағдылар мен терминологияларды;
  • кәсіпкерлік қызметтегі стандартты және стандартты емес шешім қабылдауда білімдер мен сыни түсініктерді қолдана білуді;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: З.С. Мұхамбетова
 • «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» , 3 кредит
  • Пререквизиттер:Мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық.
  • Постреквизиттер :Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауды ұйымдастыру
  • Модуль мақсаты: Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттігін арттыру үдерісінде кәсіпорын мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің ынтасы, тәуекелі, білімі мен қабілеті максималды тиімділікпен ұлттық экономикалық жүйені ұйымдастыруға, кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік-экономикалық ресурстарын пайдалануға мүмкіндік береді.Сол себепті бұл пәнді жүргізу өте өзекті.
  • Курстың қысқаша түсінігі: Бизнестегі кәсіпкерлікті анықтау. Кәсіпкерліктің түрлері мен ұйымдастыру-экономикалық нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің нарықтық шарттары. Бизнестің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары. Кәсіпкерлік қызметті ресурстық қолдау. Шығындар кəсіпкерліктегі экономикалық басқарудың ең маңызды объектісі болып табылады. Кәсіпкерлік қызметті инвестициялық қолдау. Лизинг және факторинг. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Бизнес-жоспардың негіздері. Маркетингтік зерттеу ерекшеліктері. Кәсіпкерлік қызметті басқару. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік тәуекелдері.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • кәсіпкерліктің теориялық және практикалық негіздерін, кәсіптік және заңнамалық базасын білу және бизнес дағдыларын қалыптастыру;
   • кәсіпкерлік теориясының әртүрлі бағыттары туралы теориялық білімдерді қолдану;
   • маркетингтік қызметтің негізгі әдістері мен әдістерін, бизнес жоспарлау және диагностикалауды практикалық сабақтарда оқып үйрену;
   • тауарлар, нарықтар, бәсекелестер туралы ақпарат жинау дағдыларын жетілдіру, ойластырылған бизнестің табысына әсер ететін факторларды анықтау;
   • компанияның табыстылығын есептеуді және жобаны жүзеге асырудағы қиындықтарды және кедергілерді алдын-ала болжауды үйрету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Лесов Д.Д.
 • «Кеден ісін ұйымдастыру» , 3 кредит
  • Пререквизиттер: осы курсты оқу үшін келесі пәндерді оқыту қажет: мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық.
  • Постреквизиттер: нәтижесінде осындай оқытылатын пәндерді оқыту қажет: кәсіпкерлік құқық, СЭҚ құқықтық реттеу, салық құқығы, қаржы құқығы, қылмыстық құқық;
  • Мақсаты: кеден ісі басқармасының негізін иемдену және ұйымдастыру. «Кеден ісін ұйымдастыру» курсын оқытудың үрдісі, сондай-ақ кеден ісінің пайда болу тарихы, кеден құқығы институтының негізі, кеден қызметінің қалыптасуы, кеден саясатының құрылуы, кеден заңнамасының мазмұны.
  • Қысқаша түсініктемесі: Кеден ісінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Кеден саясатында кеден ісімен өзара әрекеттестіктің мәселелері. Кеден жүйесінде басқаруды ұйымдастыру. Кедендік реттеудің мәні мен форматы. Шешімдерді негізгі қабылдау мен іске асыру (кеден әкімшілігі). Кеден органдарының мәдениеті мен лауазымдық тұлғалар этикасы. Мемлекеттік қызметтердің этика кодексі. Кеден органдарының лауазымды тұлғаларының әскери, қызметтік және физикалық дайындығы. Кеден органдарының мамандандырылған-психикалық дайындықтары.
  • Күтілетін нәтижелері: осы пән бойынша студенттерді оқыту қажет. Пәнді оқыту барысында студенттер кедендік іс курсының негізгі түсінігі, мазмұны мен тарихы, мақсаты мен тапсырмаларын және кеден тарихын білу қажет.
  • Кеден ісімен таныстырылу өзіндік кешенді құқық ретінде жүргізіледі (кеден құқығының пәні, құқықтық реттеу мен кеден құқығының жүйесі, басқа да салалық құқықтар орны мен құқықтық жүйе, сондай ақ кеден ісінің қайнар көзі).
  • Нәтижесінде осы пән бойынша студенттерді оқыту қажет: студенттер кеден заңнамасында ориентация жасау, кеден ісі құрылымын білу, интеграциялық ұйымдарда мемлекеттің кеден саясаты мен ұлттық мүддесін бағыттау.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • «Кеден ісінің негіздері», 3 кредит
  • Пререквизиттер: кеден ісінің тарихы және ҚР кеден саясаты, мемлекет және құқық теориясы, конституциялық құқық.
  • Постреквизиттер: кәсіпкерлік құқық
  • Мақсаты: кеден ісінің пайда болу тарихын оқыту, кеден құқығының негізгі интситуттарының негізі, кеден қызметінің қалыптасуы
  • Қысқаша сипаттамасы:
  • Кеден жүйесінде басқарманы ұйымдастыру. Кеден органдары қызметінің құқықтық және процессуальдық құрылымы. ҚР кеден органдарының ролі мен дамуы. ҚР сыртқы экономикалық қызметінің мәні, құрылымы мен жағдайы. ҚР тарифтік емес реттеудің негізгі құқығы.
  • Күтілетін нәтижелер: кеден ісі саласында нақтылы ситуациялардың аргументациясы мен нақтылы талдау дәлелдемелері, сыртқы экономикалық қызмет мәселелері бойынша басқармашешімдерінің негізгі тиімді басқармасының негізі;
  • Кеден-құқықтық нормамен байланысты өзара байланыстар бойынша кеден ісінің болашақ мамандарын оқытуға ықпал ететін кеден ісі методологиясы мен әдісі, кеден ісінің негізін иемдену.
  • Кеден-құқықтық нормамен байланысты өзара байланыстар бойынша кеден ісінің болашақ мамандарын оқытуға ықпал ететін кеден қаражаттарын иемденумен байланысты кедендік бақылау болашақ мамандарын оқытумен байланысты кеден ісі методологиясы мен әдісі.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден ісінің тарихы мен Қазақстанның кеден саясаты».
  • Постреквизиттер: «Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауды ұйымдастыру».
  • Модуль мақсаты: студенттердің кедендік бақылаудың кеден қаражаттарының түрлелі мен негіздері туралы білімін, сәйкес техникалық құралдарды таңдау, кеден органдарының жедел тапсырмаларын нақтылау, кедендік бақылау мен жағдайды қткізу, сондай ақ оларды пайдалану мақсатында пән оқытылады.
  • Курстардың қысқаша түсінігі: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолданудың негіздері (ТСТК). Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолданудың негіздерінде контрабанда пәні мен қолдану объектісі ретінде қысқарту. ТСТК түсінігі. ТСТК қолданудың құқықтық негізгі. Кедендік бақылау жүйесінің жедел тапсырмалары. Кедендік бақылауды ұйымдастырудың жедел-техникалық моделі кедендік құжаттарға жедел диагностика жасаудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерін инспекциялаудың техникалық құралдар. Инспекциялық-қарауға дейінгі кешендер (ИДК). Стратегиялық маңызды шикізат тауарларының жекелеген түрлерін дистационды бақылаудың техникалық құралдары. Кедендік іздестіру мен қараудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерінің жедел диагностикасы және объектілерді сараптаудың мазмұнының техникалық құралдары. Акциздер мен арнайы марканы техникалық қамтамасыз ету құралдарының жедел диагностикасының техникалық құралдары. Аудио- және видеоақпараттары бар бақылаудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау зонасында жеделдік жағдай үшін визуалды қараудың техникалық құралдары.
  • Күтілетін нәтижелер: пәннің методологиялық және әдістемелік оқытылуы, болашақ мамандарды техникалық құралдарда қабылдаудың кедендік бақылаудың ғылыми білу, кедендік бақылаудың негізгі құрылымдары мен әдістерін иемдену, маманданған тапсырмаларды шешуді тағайындау мен ролінің түсіну, кедендік бақылаудың техникалық құралдарын пайдаланумен қатар, тікелей іздестіру, жинау, талдау, жүйелендіру және интерпретациялау ақпараттарын аргументациялау мен дәлелдеу, пәннің оқу бағдарламасында көрсетілген көрсетілген әртүрлі құрылымдарында ақпараттар ұсыну, ТСТК қолданумен қатар, ынтымақтастандыру және жұмыс істеу, қолдану облысында шешімдер қабылдау, өз позициясында тұра білу, жекелген жұмыстарды дағдыларға ие болу, өзіндік жетілдіруде тұтынушылыққа ие болу, үнемі мамандандырылған білім беруде түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Жандильдин Т.Е.
 • Тарифтік емес реттеу жүйесі, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы
  • Постреквизиттер: тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауда ұйымдастыру
  • Молуь мақсаты: сыртқы экономикалық қызмет сұрақтары бойынша мемлекеттік органдардың негізі туралы студенттерге сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын құрылымдар мен әдістері туралы білім беру.
  • Сыртқыэкономикалық қызметпен байланысты мемлекеттік органдармен және салалармен мамандық бойынша жетісті жұмыстар үшін студенттерді әзірлеу.
  • Курс туралы қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасында ВЭД тарифтік емес реттеудің құқықтық негізі. Тауарлар, жұмыстар мен қызметтің экспорты мен импортын лицензиялау мен квоталандыру, Қазақстан Республикасында экспорттық бақылаудың ұлттық жүйесі, лицензияланған тауарларды шығару-әкелу үшін жедел және орталықталандырылған бақылауы, экономикалық саясат іс-шаралары қолданылатын тауарлардың жекелеген санаттарына кедендік толтыру, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы жекелеген тауарлар санатының рұқсат беру тәртіптері.
  • Күтілетін нәтижелер: ВЭД тарифтік емес реттеу жүйесін білу, ҚР кедендік шекарасы арқылы жекелеген санаттағы тауарларды тасымалдаудың тәртіптеріне рұқсат етуді жүзеге асыру бойынша дағдыларға ие болу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Жандильдин Т.Е.
 • ҚР мемлекеттік қызмет және басқару, 3 кредит
  • Пререквизиттер: мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық құқығы
  • Постреквизиттер: Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы, «Кеден ісін ұйымдастыру».
  • Модульдің мақсаты: қазіргі мемлекеттік қызметтік заңнамаларды білуде жоғарғы мамандарды дайындау және практикада өздерінің білімдерін қолдана білу, сонймен қатар, қазіргі құқық пен мемлекеттің дамуы мен жетілуі құқықтық мемлекетте өздерінің жолдарында үзіліссіз үрдістері ретінде.
  • Оқытудың болжамалы нәтижелері: мемлекеттік-қызмет жұмыстарында құқықтық негіздері мен принциптерін білу және мемлекеттік басқарма мен мемлекеттік қызметті ұйымдастырудың негізгі әдістерін тағайындауды түсіну.
  • Модульдің мазмұны: Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқарма. Мемлекеттік басқарманың мәні мен негіздері. Мемлекеттік басқарма принциптері. Мемлекеттік басқарманың ұйымдастырылған құрылымы; Әлеуметтік жүйе мемлекеттік басқарма объектісі ретінде; мемлекеттік басқарма мазмұны; мемлекеттік шешім; Әкімшілік үрдістер; мемлекеттік басқарманы қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтің түсінігі мен негіздері; Мемлекеттік қызметтің құқықтық ережесі; Мемлекеттік қызметке түсу; Мемлекеттік қызметте қызмет өткеру; Мемлекеттік қызметтің тоқтатылуы; Мемлекеттік қызметтің заңды жауапкершіліктері; Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет реформалары.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: елдердің экономикалық потенциаль түсінігі мен мәні, оның жіктелуі. Кеден аумағында өндіріс күштерінің заңдылығы мен принциптері. Кедендік аумақтың экономикалық потенциалы, кедендік зоналардың бостығы. Елдің экспорттық потенциалы. Қазақстанның экономика мен экономикалық егеменділігі мен қауіпсіздігін қорғау облысында ұлттық мүдделерге қауіп.
  • Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында студенттер елдің экономикалық потенциалы мен индустриалды-инновациялық дамуының қазіргі жағдайы туралы білімдермен иелену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Орынбеков А.С.
 • Басқару психологиясы, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауда ұйымдастыру
  • Молуь мақсаты: Экономика және құқық негіздері, Экология мамандықтарының психологиялық құндылықтары мен стандарттарын игеру болып табылады. Психологиялық мәдениетке ие болу арқылы яғни психология негіздерін біліп, тұлғааралық және кәсіби аймақтарда қолданатын дағды және психологиялық білімді дамыту.
  • Курс туралы қысқаша сипаттама: Басқару психологиясы курсының объектісі және пәні. Тұлға басқару объектісі ретінде. Тұлға басқару субъектісі ретінде . Ұйым және әлеуметтік топ. Топ динамикасының механизмі. Басқарушылық қарым қатынас. Қақтығыс психологиясы және оны шешу жолдары. Келіссөз процессінің психологиясы. Имидж қарым қатынас мәдениетінің құрылым бөлігі ретінде. Басқарушылық шешімдер қабылдау психологиясы.
  • Күтілетін нәтижелер: А. Пәнді оқыту барысында студенттер негізгі түсініктер, принциптер, психологиялық ғылым әдістері және тәжірибені игеру, тұлғааралық қатынастар және кәсіби аймақтағы психологиялық білімнің рөлі, іскерлік қатынастар этикасы және психологиясы;
  • В. Пәнді оқу барысында кәсіби қызметте психологиялық білімді қолдануға қызығушылық арттыру. Психология салалары жайлы студенттердің білімін жүйелеу және жалпы психологиялық заңдылықтарды зерттеу;
  • С. Психология ғылымының бағыттары, негізгі принциптерімен танысу; психологияның басқа ғылымдар жүйесіндегі ролі мен мәнін анықтау, оның пәні мен объектісін, негізгі түсініктері және әдістемелік позициясын анықтау;
  • Д. Іскерлік қатынастарды қолдауда тәжірибелік дағдыларды игеру;
  • Е. Студенттер қызметінде танымдық дағдылар мен шеберліктерді дамыту.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Минжанов Н.А.
 • "Халықаралық жария құқығы", (International public law), 2 кредит
  • Пререквизиттер: "мемлекет және құқық теориясы", "ҚР Конституциялық құқығы"
  • Постреквизиттер: "ШЖК", " СЭҚ құқықтық реттеу"
  • Курстың мақсаты: студенттердің негізгі теориялық негіздерін білуде халықаралық жария құқықтың негізгі ережелерін меңгеру мен халықаралық құқық санаттарын қалыптастыру, құқықтық сананы танысу; халықаралық-құқықтық реттеумен тудыратын мәселелерді практикалық қызығушылық тудыратын құқық қорғау органдары үшін; сатып алу дағдылары ғылыми тәсілді бағалау және талдау, халықаралық қатынастар, сыртқы саяси қызмет.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық құқық ерекше құқықтық жүйесі. Халықаралық жария құқығының қайнар көздері, субъектілері. Халықаралық жария құқықтағы алатын орны. Халықаралық ұйымдар мен конференциялар. Дипломатиялық және консулдық құқық, халықаралық регламенттеу. Халықаралық гуманитарлық құқық. Халықаралық қауіпсіздік құқығы. Халықаралық әуе және ғарыш құқығы. Халықаралық теңіз құқығы Халықаралық экологиялық құқық. Халықаралық экономикалық құқық Халықаралық ынтымақтастық қылмысқа қарсы күрес. Сыртқы саяси қызметі Қазақстан Республикасы қазіргі кезеңде.
  • Күтілетін нәтижелер: студент туралы түсінігі болуы: түсінігі халықаралық жария құқық, оның ерекшеліктері, ұғымы және түрлері көздерінің халықаралық жария құқық түсінігі халықаралық құқық субъектілігі және оның ерекшеліктері, ұғымы, нысандары және түрлері танылған халықаралық құқық түрлері құқықтық мирасқорлық мемлекеттердің түсінігі мен түрлері. Білуге мәні мемлекеттік аумағы, оның құрамы, түсінігі және түрлерін, мемлекеттік шекараның түсінігі, оның белгілері, түрлері және халықаралық ұйымдардың тарихын оқып білу. Біріккен Ұлттар Ұйымы, оның функциялары, құрылымы, БҰҰ қызметінің негізгі бағыттары мамандандырылған мекемелерінің, БҰҰ-ның ұғымы дипломатиялық және консулдық құқық, оның көздері, түрлері органдарының сыртқы қатынастар мемлекеттерінің иммунитеттері мен артықшылықтары консулдық және дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық қауіпсіздік құқығының түсінігі, оның маңызы қазіргі кезеңде, көздері, түрлері, халықаралық-құқықтық жауапкершілік түсінігі мен қайнар көздері халықаралық гуманитарлық құқық саласындағы халықаралық стандарттарды, адам құқықтарының ұғымы және халықаралық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары экстремизмге қарсы күрес жөніндегі халықаралық-құқықтық негіздері.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Ахтышкан Е.А.
 • «Халықаралық экономикалық құқық», 2 кредит
  • Пререквизиттер: "Мемлекет және құқық теориясы", "ҚР Конституциялық құқығы"
  • Постреквизиттер: СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу
  • Курстың мақсаты: Халықаралық экономикалық құқықтың іргелі теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы:
  • Халықаралық экономикалық құқық халықаралық құқық саласы ретінде. Халықаралық экономикалық құқықтың негіздері. Халықаралық экономикалық құқық. Халықаралық экономикалық құқық субъектілері Халықаралық экономикалық құқықта жауапкершілік. Халықаралық инвестициялық заң. Халықаралық сауда құқығы. Еңбек Халықаралық көлік құқық халықаралық-құқықтық реттеу. Халықаралық несие және қаржы құқығы Халықаралық валюталық заң Халықаралық кеден құқығы Халықаралық экономикалық құқықты кодификациялау және прогрессивті дамытудағы халықаралық ұйымдардың рөлі
  • Күтілетін нәтижелер: студенттің келесідей дағдылары болуы керек:
   • халықаралық деңгейде экономикалық қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық база;
   • курстың негізгі түсініктері, олардың белгілері мен ерекшеліктері;
   • халықаралық экономикалық құқық элементтерінің өзара әрекеттесу және жұмыс істеу тәртібі.
  • Тәжірибеде білімді және түсінушілікті пайдалану:
   • заңнамалық базаны тиісті жағдайларда қолдануға;
   • халықаралық экономикалық құқықтың құрылымында тұратын халықаралық өзара әрекеттесудің басқа салалары бойынша теориялық білімдерді пайдалану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Ахтышкан Е.А.
 • Кедендік төлемдер, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы
  • Постреквизиттер: Халықаралық сауда құқығы
  • Модульдің мақсаты: Салықтарға тән барлық функциялар мемлекеттік бюджеттің ақшалай қаражаттарын негізі корпоративтік шаруашылық аясы субъектілерінің табыстары есебінен қалыптастыруға нысаналанған тұрақты байланыстың мемлекетпен салық төлеушілер арасында туындауы мен дамуы барысын оқыту.
  • Шамаланған оқыту нәтижелері:
  • Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:
   • Қазақстан Республикасының Конституциясында айқындалып, Салық кодексінің ережелерінде зандық көрініс тапқан мемлекеттің салықтық құзірі тиісті мемлекетіік билік органдарының салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеу және алу жөніндегі мемлекеттік өктем өкілеттіктері қамтитын ая болып табылады, сондай-ақ ол экономикалық кеңістіктен мемлекеттің салық салу жүйесін стратегиялық фискальдық әлеуетін білдіреді.
   • Белгіленген пәнді оқыту барысындағы білім, салық салу органдарының, кеден органдарының, экономикалық және коррупциондық қылмыстармен күресу органдарының, ҰҚК, ІІМ қызметкерлерінің кәсіби қызметтетір іске асыру үшін қажет.
   • салықтық зандарды талдап-талқылау арқылы салық салу аясында жиі туындайтын мәселелер мен талап-тартыстар бойынша тиісті заңға негізделген кеңес-қорытындылар бере алатын, сондай-ақ салықтық заңдармен белгілі бір дәрежеде жүмыс істей білетін, бухгалтерлік кұқық пен экономикалық теориядан білімді маман болуы қажет.
  • Модульдің мазмұны: Кедендік төлемдер және Қазақстан Республикасының салық жүйесі, Салық жүйесіне кіретін басқада төлемдер мен алымдар, Салық құқығы және салықтық құқықтық қатынастар, Салықтық міндеттемелері мен салық салыну саласындағы жауапкершілік, Салық саласындағы мемлекеттік басқаруды ұйымдастыру, Салықтық әкімшілік жүргізу, Салық төлеушілердің құқықтарын қорғаудың заңнамалық механизмдері, Арнайы салық режимдері, Шетелдердің салық жүйесі
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • Төлем жүйесі, 3 кредит
  • Пререквизиты: Экономикалық теория, Макроэкономика, Ақша, кредит және банктер, Банктік іс
  • Постреквизиттер: Логистика
  • Мақсаты: қаржылық транзакцияның рәсімінің құрамын және қаржы ұйымдарларыммен ара қатынасы.
  • Курстың қысқаша мазмұны: қолма-қол және ақшасыз айланыс, ақшасыз ақшалы айланыстың ұйымының заңнамалық негіздері, жүйе ақшасыз есеп айырысу және оның негізгі элементтері, банкаралық есептер жолымен қағиданың корреспондент қатынас, атқаратын қызметімнің және мақсаттың қазақстандық орталық банкаралық есеп және клиринг Палата, жүйе кесек-кесек және даналап қарыз-құрыз. Халықаралық төлеу жүйе, Свифт, ЧИПС, бакс, ЧЕПС, "Вестерн-Юнион" деген жүйе.
  • Күтетін нәтижелер: Студент қолдан- қағидалы білім және практикалық дағдыларды клирингтік операцияның орындалуын, банкаралық есептерді және халықаралық төлеу жүйелердін білуі керек.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Кульбаева Б.М.
 • ЕАЭО елдерінде салық салу
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттер: СЭҚ статистикасы
  • Мақсаты: салықтың түрлері және оның теориялық маңызы. ҚР салықтық жүйесі.
  • Краткое описание: Мемлекеттің қаржы жүйесінде салықтардың қызмет етуінің концептуалды негіздері. Салық саясаты және оның мемлекеттің экономикалық даму стратегиясын жүзеге асырудағы рөлі. Салық жүйелерінің тиімділігін бағалау критерилері. Қазақстан Республикасының салық жүйесі
  • Ресей Федерациясының салық жүйесі. Беларусь Республикасының салық жүйесі. Қырғыз Республикасының салық жүйесі. Армения Республикасының салық жүйесі
  • Күтетін нәтижелер: А. Қазақстанның және ЕАЭО елдерінің салық жүйесінің тарихи хронологиясына салыстырмалы сипаттама беру;
  • В. ЕАЭО елдерінің салық жүйелерінің ұлттық ерекшеліктері мен нарықтық экономикасының даму тенденциясының дәрежесіне байланысты талдау жүргізе білу;
  • С. Жүргізіліп жатқан салық реформаларының тиімділігі мен салық жүктемесінің сандық бағалау үшін теориялық білімдерін практикада қолдану;
  • D. Жүргізілетін салықтық саясаттының әдістерін, сондай-ақ салық проблемаларын шешуде тәжірибелерін білу;
  • Е. Өзіндік жұмыс жасауда дағдыларынын арттыруда, салық салуды оңтайландыруда әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып алған білімдерін пайдалану.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Улаков С.Н.
 • Салық және салық салу
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Қаржы, Корпоративтік қаржы
  • Постреквизиттер: Салықтық бақылау және салықтық жоспарлау, Шаруашылық субьектілерге салық салу
  • Мақсаты: салықтың түрлері және оның теориялық маңызы. ҚР салықтық жүйесі.
  • Краткое описание: Салықтың қажеттілігі және экономикалық мәні. Салықтың даму кезеңі. ҚР салықтық жүйесі: пайда болуы және дамуы. Ұғым алық-салықтың, жиындардың, баждардың және алымның түсінігі;алымның жүйесі және оның институттары; мемлекеттің алымның құрылымы; алымның жоспарлары; құқықтық реттеудегі салықтың, жиындардың, баждардың - жергілікті бюджеттің түсімінің бастаулары.
  • Күтетін нәтижелер: студенттің салық саласындағы қажетті білімді игеру. Нақта салықтарды алу және төлеук туралы практикалық негізі.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Улаков С.Н.
 • Экономикалық қылмыстарды саралау мен тергеу негіздері
  • Пререквизиттер: «ҚР қылмыстық құқығы», «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттері: «Криминология», «Криминалистика»
  • Мақсаты: экономикалық қылмыстарды саралау мәселесін қарау, ҚР экономикалық қызметінің шеңберде қылмыстың құрамын анықтау, қоғамдық қауіптің сұрақтарына анализ, объект, объективті жақ, субъект, субъективті жақты айқындау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: оқу тәртібі бойынша қылмыстық дәлелдемелерін анықтау.
  • Экономикалық қылмыстарды саралау ұғымы және құқықтың салаларының арақатынасын білу.
  • Күтетін нәтижелер: қылмыстың біліктілігінің сұрақтарын ең маңызды практикалық мағына береді. Қылмыстың біліктілігінің мәселесі прокурорда, сотта, адвокаттың туады. Қылмысының біліктілігі лайықты қылмыстық іс лауазымды адамдармен жүзеге асырылады.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Искакова Ж.А.
 • Қылмыстық атқару құқығы
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттері: «Криминология», «Криминалистика»
  • Мақсаты: әлеуметтік мақсаттағы ғылыми білім жүйесіндегі студенттерді қалыптастыру, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығын дамытудың нормативтік мазмұны мен негізгі үрдістері кейіннен құқық қорғау және практикалық қызмет үшін қажет болады.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару заңының жалпы ережелері. Жазаны орындау және түзету әсерін қолдану. Жазаны өтейтін адамдардың құқықтық мәртебесі мен сипаттамалары. Жазалауды жүзеге асыратын мекемелер мен органдар, олардың қызметкерлері. Жазалауды жүзеге асыратын мекемелер мен мекемелер қызметкерлерінің қызметін бақылау. Сотталған адамды қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жазаларды орындау. Түрмеге қамау түріндегі жазаны орындау. Түрлі түрдегі түзеу мекемелерінде жазаны орындау ерекшеліктері. Сотталған әскери қызметшілерге қатысты тәртіптік әскери бөлімде әскери қызметке шектеу, қамауға алу және ұстау түріндегі жазаларды орындау. Өмір бойы бас бостандығынан айыру. Өлім жазасы түрінде жазаны орындау. Ұсынудан босату. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау. Сынақ кезінде сотталған адамдарды бақылау. Күдіктілер мен айыпталушылардың қамауда ұстау орталықтарындағы мазмұны. Күдіктілер мен айыпталушылардың ұстау кезінде олардың құқықтық мәртебесі.
  • Күтетін нәтижелер:
  • Жазалауды жүзеге асыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздерін, терминологияны және жазаны орындау саласындағы терминологияны, сондай-ақ оны қолдану практикасын білу. Нормативтік актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу, білікті заңгерлік пікірлер мен консультациялар беру. Байланыстың әртүрлі нысандарында (есеп, эссе, эссе) ақпараттар ұсыну. Тәуелсіз жұмыс дағдыларын дамыту және жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • Кеден ісі саласындағы криминалистика, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: Кедендік сараптама
  • Мақсаты: экономикалық қылмыстың біліктілігінің мәселесін қарау, ҚР экономикалық қызметінің шеңберде қылмыстың құрамын анықтау, қоғамдық қауіптің сұрақтарына анализ, объек, объективті жақ, субъект, субъективті жақты айқындау
  • Курстың қысқаша мазмұны:оқу тәртібі бойынша қылмыстың дәлелдемелерін анықтау, құқықтың алғышартмен, қолданысымен көріністерін білу үшін қажет болып табылады.
  • Қылмыстың біліктілігінің ұғымы құқықтың салаларының арақатынасын білу.
  • Күтетін нәтижелер: қылмыстың біліктілігінің сұрақтарын ең маңызды практикалық мағына береді.Қылмыстың біліктілігінің мәселесі прокурорда, сотта, адвокаттың туады. Қылмысының біліктілігі лайықты қылмыстық іс лауазымды адамдармен жүзеге асырылады.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сарсембаев Б.Ш.
 • Экономикалық қылмыстарды ашу және тергеудің криминалистикалық аспектілері, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы»
  • Постреквизиттер: Кедендік сараптама
  • Мақсаты: Экономикалық қылмыстың біліктілігінің мәселесінің қарастыру, қылмыстың құрамының анықтау.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Пән криминалистиканың жүйесі; криминалистиканың әдістері. Криминалистика бірдейлестіру, оның көріністері; криминалистика техника, оның мақсаттары; соттың суреті, I соттық трасология, баллистика, криминалистика тактика, тактикалық әдіс криминалистика қызметтің жүйесінде; тактика қарау жер уақиғаның, жауаптың, және др. тінтуінің тергеудағы; әрекеттердің. Қылмыстың жеке көрінісінің тергеуінің криминалистика әдістемесі; жеке әдістеменің құрылымы; қылмысты қызметтің криминалистика мінездемесі; қылмыстың түрлі санатының тергеуі. Қылмыстың жеке көрінісінің тергеуінің криминалистика әдістемесі; жеке әдістеменің құрылымы; қылмысты қызметтің криминалистика мінездемесі; қылмыстың түрлі санатының тергеуі.
  • Күтетін нәтижелер: қылмыстың біліктілігінің сұрақтарын ең маңызды практикалық мағына береді.Қылмыстың біліктілігінің мәселесі прокурорда, сотта, адвокаттың туады. Қылмысының біліктілігі лайықты қылмыстық іс лауазымды адамдармен жүзеге асырылады.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сарсембаев Б.Ш.
  • ҚР процессуалдық құқығы, 3 кредит
  • Пререквизиттер «Мемлекет және құқық теориясы», Қылмыстық құқық
  • Постреквизиттер «Криминалистика», «Криминология», «Соттық сараптама», «ҚР Қылмыстық атқару құқығы».
  • Мақсаты: Пәнді оқыту мақсаттары – бұл қылмыстық сот өндірісі нормаларын анық танушы жоғарғы сападағы мамандарды дайындау, олардың қылмыстылықпен қүресудегі білімдерін практикада қолдануы. Осы курсты оқыту іс жүргізу қызметін жүзеге асыру кезінде студенттердің жоғары құзыретін қамтамасыз етуі тиіс, олардың үзіліссіз түрде білімдерін жоғарлатады және демократиялық, құқықтық мемлекеттің заңдарын құрметтеуге тәрбие береді.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Процессуалдық құқық қылмыстық процестің сатыларын, қылмыстық істің түрлі кезеңдерде өңделуін қарастырады.
   • қылмыстық іс жүргізу теориясы мен қызметі жайлы негізгі нормативтік құқықтық актілерді игеріп, мемлекеттің басқа қызмет түрлерінен оны ажырата білу; қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық мәселелері бойынша терең білім алуы және қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңың берік меңгеру;
  • оқу барысында игерген теориялық білімдерін тәжірибеде, кез келген салада ұтымды пайдалана алу;
   • алған білімдерінің негізінде ағымды заңнаманы, тәжірибелік материалдарды, басқа құқық салаларындағы теорияларды талдай білу, қылмыстық іс жүргізу нормаларын әр түрлі ситуацияларда дұрыс қолдануды үйрену;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Ахметова К.С.
 • Қылмыстық сот ісіндегі мүліктік құқықтарды қорғау, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Конституциялық құқық, Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлім), ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы, ҚР азаматтық құқығы
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Мақсаты: қылмыстық сот өндірісі аясына тартылған тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуде бағытталған құқықтық білімдері бар жоғары білікті мамандарды даярлау.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: қылмыстық іс жүргізуде туындайтын мүліктік құқық қатынастарының түсінігі; Мүліктік құқыққатынастарының қатысушылары, олардың іс жүргізу жағдайы; қылмыстық істі жүргізуші органдардың заңсыз әрекетімен келтірілген зиянның орнын толтыру және ақтау; қауіпсіздік шараларын қолдану кезінде тұлғалардың мүліктік құқықтарын қорғау,қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талаптың орнын толтыруға құқықты жүзеге асыру; өндіріс кезінде іс бойынша келтірілген шығындардың мазмұны және оларды тәркілеу тәртібі; дәлелдемелер қызметін жүзеге асыру кезінде мүліктік құқықтарды қорғау; мәжбүрлеу шараларын қолдану кезінде тұлғалардың мүдделері мен мүліктік құқықтарына шектеу қою,сотқа дейінгі өндірісте мүліктік құқыққатынастарының мазмұны; Басты сот талқылауы – тұлғалардың мүліктік мүдделерін қамтамасыз ету кепілі; Сот алқаларының қатысуымен соттағы мүліктік қатынастар; Соттың үкімдері мен қаулыларын қайта қарау кезінде мүліктік дауларға жол беру; Қылмыстық іс жүргізуде кәмелетке толмағандардың мүліктік құқықтарының қаралуы; Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы өндірістік істегі мүліктік қатынастар.
  • Күтілетін нәтижелер: қылмыспен келтірілген залалдың орнын толтыру бойынша соттың және қылмыстық ізге түсу органдар қызметін заңдық білімі; азаматтардың құқықтары мен мүдделерінің сақталуына байланысты заңды қолдануды үйрену; негізделген іс жүргізу шешімдерін қолдану мен заңды және нақты бағалау дағдыларын ұсыну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Искакова И.Е.
 • СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «ҚР Кеден құқығы».
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Мақсаты: мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметтің сұрақтарымен айналысатын негізгі органдарындары туралы, сыртқы экономикалық қызметтің қағидалар және негізгі формаларымен танысу
  • Курстың қысқаша мазмұны: Сыртқы экономикалық қызметтің мемлекеттік реттелуі, сыртқы экономикалық қызметтің құқықтықтың реттелу бастаулары; сыртқы-экономикалық қызметтің режимі; сыртқы экономикалық келісімдердің субъекттері; сыртқы-экономикалық қызметтің тарифтік және тарифтік емес ретткелуі; халықаралық мәміленің орындалуы; сыртқы экономикалық проблемалардың шешілуі;
  • Күтетін нәтижелер: сыртқы экономикалық қызметтің негізігі білімдерін игеру, шетелдік инвестицияларды, арнаулы экономикалық зоналарды, валюталық реттеу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Орынбеков А.С.
 • «ҚР Қаржы құқығы» , 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР Азаматтық құқығы», «ҚР салық құқығы».
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Мақсаты: Студенттердің ҚР қаржы құқығының теориялық материалдарын толық меңгеріп, қаржылық заңдарды практикада қолдана білуін үйрету, кез келген жағдайда заңгер-маман ретінде мемлекеттің қаржылық қызметінің қатынастарында білімдерін пайдалануға дағдыландыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржы және мемлекеттің қаржылық қызметі. Қаржылық құқық ұғымы, пәні, жүйесі, қағидалары. Қаржылық-құқықтық нормалар. Қаржылық-құқықтық қатынастар. Мемлекеттің ақша жүйесінің құқықтық негіздері. Валюталық реттеудің құқықтық негіздері. Қаржылық жоспарлаудың құқықтық негіздері. Қаржылық бақылаудың құқықтық негіздері. Бюджеттік құқық. Бюджеттік құрылым. Мемлекеттік кірістердің құқықтық негіздері. Мемлекеттік шығыстардың құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы банк әрекеттерінің құқықтық негіздері. Мемлекеттік несиенің құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сақтандырудың құқықтық негіздері.
  • Күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының кезеңдердегі қаржылық-құқықтық дамуын, мемлекеттік қаржы қызметі туралы заңнамаларды, Бюджет кодексін, бағдарламаларды, елбасының Жолдауын, мемлекеттік қаржы, қаржылық құқықтық қатынастарын және қаржы жүйесінің қызмет етуінің ерекшеліктерін түсіну, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық жағдай негіздерінің мазмұны және қағидаларын, мемлекеттік қаржылық органдарының ұйымдастырылу және қызметінің қағидаларын, құрылымын, құқықтық мәртебесін білуі қажет.
  • пәнді оқу барысында игерген білімді тәжірибеде шығармашылық түрде қолдана білуі қажет. ҚР қаржы құқығын оқу заңгерлердің кәсіби біліктілігін көтере отырып, заңдылық тәртіп орнатқызуға жәрдемдесе біліуі тиіс.
  • қаржы-құқықтық қатынастарға қатысты жаңадан қабылданған және өзгерістер енгізілген ҚР заңдарын үнемі қарай алу.
  • ҚР қаржы құқығын оқу дағдылық және өзіндік жұмысы негізінде қаржы құқығын оқу барысында студенттер қаржылық құқықбұзушылықтарды шешу жолдарын қарастыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Амантай А.А.
 • Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Модульдің мақсаты: Кеден органдарының болашақ қызметкерлері ретінде студенттердің жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары жөніндегі білімін қалыптастыру.
  • Модульдің мазмұны: Жүктерді халықаралық тасымалдау әлемдік сауданы дамытудағы негізгі фактор ретінде. Халықаралық көлік операцияларын жүзеге асырудың құқықтық негіздері. Халықаралық тасымалдау шарты. Тасымалдауларға көліктік-экспедициялық қызмет көрсету. Халықаралық тасымалдауда жүктерді сақтандыру. Көліктегі жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру. Жүктердің көліктік сипаттамалары, оларды тасымалдауға дайындау. Тауарларды жеткізудің базистік шарттары (ИНКОТЕРМС). Халықаралық теңізбен тасымалдау. Жүктерді теміржолмен тасымалдау. Жүктерді автомобильмен тасымалдау. Жүктерді әуе кемелерімен тасымалдау. Энергия қорларын тасымалдауда құбырларды қолдану. Көліктік инфраструктураны дамытудағы Қазақстанның стратегиясы. Транзиттік саясат және ҚР ішкі қажеттігін қамтамасыз ету.
  • Күтетін нәтижелер: Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті:
   • болашақ мамандардың ел ішінде болсын, шет елдерге болсын апарылатын жүктерді тасымалдау ережелері жөнінде түбегейлі білім алуға мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеруге;
   • тасымалданатын жүктердің сипаттамасы туралы негізгі ұғымдарды қолдана білуге, студенттердің сыртқы сауда операцияларын көліктік қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыруға және оларды практикада қолдануға және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсінуге;
   • ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы жүктерді халықаралық тасымалдау жағдайлары туралы тәуекелдерді басқару жүйесін ескере отырып дәлелдеме құруға;
   • пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беруге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, пікірлесуге және өзінің позициялық ұстанымын сақтауға, жүктерді әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау және халықаралық көліктік операциялар саласында шешімдер қабылдауға;
   • өз бетінше жұмыс істеу дағдысының болуын, өзінің әрман қарай жетілу қажеттігін, кәсіби білімдерін үнемі жаңарту керектігін түсіне білуге.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Жандильдин Т.Е.
 • Бірыңғай көлік жүйесі, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден құқығы»
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Модульдың мақсаты: қызмет етудiң зерттеуi және әлемдiк көлiк Қазақстанның көлiк кешенiн даму, даму үрдiсi және ұйым негiздерi туралы елдiң экономикасы, қалыптастыруға көлiк нарықты рөл өнер-бiлiмдердiң студенттерiнде және маркетинг, менеджмент нарықтық экономика шарттарындағын қағидаларда сала аралық өзара iс-әрекет негiзделген бiртұтас көлiк жүйеде көлiктiң әр түрлi түрлерiн өзара iс-әрекеттiң басқаруы қағидаларда және логистика.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Пайда болудың тарихи шолуы және көлiктiң дамуы. Рөл және мемлекет аралық мағынада көлiктiң орыны. Көлiк системдерiн өзара байланыс және экономикалық қарым-қатынастарды ауысым. Тасымалдау туралы негiзгi ұғымдар және көлiк жүйелерi. Көлiкпен басқару. Негiзгi көрсеткiш тасымал, техникалық және қолдану кезiндегi жұмыс. Көлiк қаржылары. Темiржол көлiгi. Көлiк қаржылары. Автомобиль көлiгi. Теңiз көлiгi. Көлiк қаржылары. Әуе көлiгi. Көлiк қаржылары. Құбырлық көлiк. Көлiк қаржылары. Қалалық көлiк. Жүктердi тасымалдаудың процесi. Тасымал айналымы. (ВТС ) Бүкiләлемдiк тасымалдау жүйенi жасаудың келешегi.
  • Күтілетін нәтижелер: -тасымалдау, онының түрлерi туралы негiзгi ұғымдар ақсүйектер (көлiк автомобилдiк, су, авиация, темiр жол тағы басқа түрлерiн) көлiк кәсiпорындары туралы түрлер туралы және құрылым көлiк - технологиялық үдерiстер, көлiк техника, көлiк кеңiстiктi құрылым көлiк ағындары басқару кешендерi туралы көлiк түйiндерi туралы.
   • көлiктiң әр түрлi түрлерiнiң сипаттамалары салыстырмалы талдау өткiзу;
   • маркетингтiң құралдары көлiк қызмет көрсетудi сапаның жетiстiгiн мақсатпен қолдануға икемi болу.
   • есептердi орындау әдiстердi пайдалансын және жолаушы ағын талдау жүк;
   • көлiк жүйенің көрсеткiш техникалық-экономикалықты анықтауға икемi болу;
   • есептеудiң әдiстерi өткiзу қолдануға икемi болсын және көлiк жүйенің қайта өңдейтiн қабiлеттiлiк;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Смагулова К.С.
 • Ғаламдық логистикалық жүйелер, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы
  • Постреквизиттар: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Мақсаты: «Ғаламдық логистикалық жүйелер» пәнін оқыту мақсаты студенттің халықаралық деңгейде тауар өндірісі, тарату мен айналымы аясында материалдық және ақпараттық арналарды ұйымдастыру, жоспарлау мен басқаруда қажетті білім жүйесін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғаламдық логистикалық жүйелер. Логистика фирма бәсекеге қабілеттілігін арттырушы фактор ретінде. Ғаламдық логистикадағы делдалдар. Трансұлтты компаниялар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Қаржы- өнеркәсіп топтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Еркін экономикалық аймақтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Халықаралық сауданың замануи түрлері мен әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: А. ғаламдық логистикалық жүйелердегі материалдық және ақпараттық арналардың қалыптасу ретін білу;
  • В. халықаралық бизнесте тауар қозғалысы арналарын анықтай білу;
  • С. тауар қозғалысын ұйымдастырушылардың (сатушы, сатып алушы мен көліктік жүйе) қаржы-несиелік қарым-қатынастарын анықтай білу;
  • Д. ғаламдық көлікті жүйенің рационалды әрекет етуін қамтамасыз етуге машықтану;
  • Е. әр түрлі анықсыздық пен тәуекелділік жағдайындаға мәселелерді шешуге үйрену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Даулетова А.М.
 • Халықаралық сауда және әлемдік тауарлар нарығы, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттар Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру Мақсаты: Студенттердің жүйеленген білімді меңгеруі және халықаралық экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді талдауға машықтануы. Халықаралық экономиканың даму заңдылықтарын пайымдау әдістерін меңгеру, халықаралық экономика қатынастарының ролін және мәнін түсіну, қорытынды жасай білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық сауда түсінігі, даму кезеңдері. Халықаралық экономикалық байланыстар - дүниежүзілік шаруашылық жүйесінде. Меркантелизм теориясы, түсінігі.Халықаралық сауданың классикалық теориялары. Давид Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясы. Майкл Портердің бәсекелестік артықшылықтар теориясы. Адам Смиттің абсолютті артықшылықтар теориясы. Сыртқы сауда операциясының түрлері.Халықаралық сауданың құрылымы. Халықаралық саудадағы сұраныс пен ұсыныс.
  • Күтілетін нәтижелер: Халықаралық экономиканың даму заңдылықтарын пайымдау әдістерін меңгеру, халықаралық экономика қатынастарының ролін және мәнін түсіну, қорытынды жасай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Байгожина Г.М.
 • Тауар және қызмет көрсетудің сәйкестігін растау
  • Пререквизиттер: Тарифтік емес реттеу жүйесі
  • Постреквизиттар: Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы
  • Мақсаты: теориялық базаны құру, сәйкестікті растау үшін практикалық дағдыларды дамыту, өнімдерді, жұмыстарды және қызметтерді сапалы сертификаттауды талап етілетін сапаға қол жеткізу үшін кейінгі басқару.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сәйкестікті растау рәсімі. Өнімдер мен қызметтерді сертификаттаудың нормативтік-құқықтық базасы. Шет елдерде өнімдерді сертификаттау. Қазақстан Республикасында өнімдерді сертификаттау тәртібі. Импорттық өнімдердің сәйкестігін растау. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Сертификаттау үшін өнім үлгілерін сәйкестендіру әдістері. Сертификаттау сынақтары. Сәйкестікті растау жөніндегі органдарды аккредиттеу. Сәйкестік сертификаттарын, сәйкестік белгілерін, сәйкестікті растау саласында прото-тестілеуді тану. Қазақстан Республикасында қызметтерді сертификаттау тәртібі. Қазақстан Республикасында қоғамдық тамақтандыру қызметтерін аттестаттау тәртібі. Сәйкестікті растау саласында сарапшы аудиторлар. Өнім сапасының сәйкестігін экологиялық растау. Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау
  • Күтілетін нәтижелер:
  • Сәйкестікті бағалау саласында негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу.
  • Өнімдер мен қызметтерді сертификаттау сұлбаларын таңдау әдістерін іс жүзінде қолдану мүмкіндігі.
  • Өнімдер мен қызметтердің сапасын бағалау әдістері туралы дәлелдер мен дәлелдемелерді құрыңыз.
  • Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі байланыс түрлерінде өнімдер мен қызметтерді сәйкестікті растау рәсімін құжаттандыру туралы ақпарат беру.
  • Өзіндік жұмыс дағдыларын меңгеру, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажет, халықаралық стандарттау бойынша кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттігін түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Закирова Н.А.
 • Метрология, стандартизация и сертификация, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден ісін ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Мақсаты: кәсіби қызметте жүзеге асыруға қажетті теориялық және практикалық білімді, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, жалпы және техникалық мәдениеттілік деңгейін көтеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Метрология – өлшемдер туралы ғылым. Метрологияның ұйымдастырушы, ғылыми және әдістемелік негіздері. Қазіргі метрологиялық талаптары. Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Метрология жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік. Өлшенетін шамалар. Халықаралық физикалық шамалар бірліктерінің жүйесі. Өлшемдер түрлері және әдістері. Өлшеу құралдарының түрлері. Элементар және кешенді өлшеу құралдары.
  • Күтетін нәтижелер: А. Метрологияның ұйымдастыру, ғылыми және әдістемелік негіздерін, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, метрология қызметін ұйымдастыру жұмыстарын білу қажет.
  • B.Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың метрологиялық сипаттамаларын іс жүзінде қолдана білу.С. Өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
  • D. Өлшеулер, әдістер және олардың бірлігін қамтамасыз ететін құралдар туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізетін әдістер туралы әр түрлі формада ақпарат беру.
  • Е. Метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Каримова Б.Н.
 • Кедендік әкімшілік жүргізудің құқықтық негіздері, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден құқығы», «Кедендік сараптама»
  • Постреквизиттер: «Кедендік ресімдеу».
  • Модульдің мақсаты: ҚР жаңа Кеден кодексіне сәйкес кедендік әкімшілік жүргізу мәселесінде студенттердің білімі мен қалыптастыру.
  • Модульдің мазмұны: кедендік бақылау, оның ұғымы мен жүйесі туралы студенттердің білімін қалыптастыру; кедендік бақылау аймақтарын қалыптастырудың ерекшеліктерін үйрену; кедендік бақылауды жүргізудің қалпы мен тәртібін үйрену; студенттерде кеден ісі аумағында сыртқы экономикалық қызметке (СЭҚ) қатысушыларды тексеру үшін қажетті іскерлікті қалыптастыру; кеден ісі аумағында мүмкін болатын тәуекелді білу, оны бағалау.
  • Күтілетін нәтижелер:
   • оқу барысында студенттер құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс.
   • оқушылар заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс.
   • әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс.
   • әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс.
   • дербес түрде жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге және кәсіби білімдерін үнемі жаңартып тұру қажеттілігін ұғынуға негізделген кәсіпқой сана сезімді қалыптастыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Искакова И.Е.
 • Кеден органдарының қызметін ұйымдастыру, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден құқығы»
  • Постреквизиттер: «Кедендік ресімдеу».
  • Модульдің мақсаты: «Кеден органдарының қызметін ұйымдастыру» пәнін оқып үйрену студенттерге кедендік іс-әрекеттің кедендік және тарифтік реттеудің практикалық дағдыларын және кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын көшірудің ең тиімді әдістерін анықтау үшін теориялық негіздерін үйретуге көмектеседі.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Кедендік қызмет саласы. Мемлекеттің кедендік жүйесінің негізі. Кеден жүйесінің рөлі мен маңызы. Кеден саласының ерекшеліктері. Кедендік қызметтің мақсаттық функциялары. Қазақстан Республикасының кедендік дамуының негізгі белгілері.
  • Кеден ісі саласындағы мемлекеттік органдар (кедендік аумақтың құрамы, кеден одағы, ТМД елдерінің кеден одағы, кедендік шекара).
  • Қазақстан Республикасының кеден ісінің заңнамалық негізі (кеден заңнамасы, Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының, Қазақстан Республикасының Кеден кодексінің және оның маңыздылығын, кедендік қызметтегі әкімшілік регламенттердің)
  • Халықаралық кедендік қатынастар (кедендік ынтымақтастық, кеден саласында ірі халықаралық келісімдер, Дүниежүзілік кеден ұйымының рөлі).
  • Күтетін нәтижелер: Білуі тиіс:
   • қазіргі заманғы кеден терминологиясы (негізгі ұғымдар);
   • қазіргі заманғы мемлекеттің кеден саясатының мазмұны, Қазақстан Республикасы кеден қызметінің негізгі функциялары мен нақты міндеттері, оның құрылымы;
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • Кеден ісі саласындағы құқықбұзушылық үшін жауапкершілік, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Қазақстандағы кеден ісі және кеден саясаты», «Кедендік құқық».
  • Постреквизиттер: Кедендік әкімшелендіру, Кедендік іс-жүргізу және кедендік статистика, Кедендік сараптама
  • Мақсаты: Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау органдары туралы» Заңына сәйкес кеден органдары құкық корғау органы мәртебесіне ие болды. Бұл мәртебенің кеден органына берілуі оған өзінің мәселелері мен функцияларын жүзеге асыруға қосымша мүмкіндік берді. Ол кеден ісі аясындағы жасалынатын кұқықбұзушылық және қылмыспен күрес қана емес, сонымен бірге мемлекеттің экономикалык, саяси қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыспен, мемлекеттік және кеден шекараларының алдын алумен байланысты қылмыспен күресуге мүмкіндікті арттырды. Берілген бағыттың құқықтық негізі ол Қазақстан Республикасының Кеден кодексі және жоғарыда айтылып кеткен нормативтік құқықтық акт.
  • Курстың қысқаша мазмұны: кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік түсінігін; кеден органдарының әрекетіне қол сұғатын әкімшілік құқықбұзушылық және қылмыстын құрамын, қеден ережелерін бұзушылықтың құрамын; жоғарыда айтылып қеткен кұқықбұзушылықтың субъективті құрамының ерекшелігін; кеден ережелерін бұзғаны үшін санкциялардың ерекшелігін және түрлерін; КЕБ бойынша істердің өндірісінің ерекшелігін, сонымен бірге студент кеден заңдылығын бұзушылықпен күрестің тактикасын және әдісін меңгеруі керек, кеден заңдылығын бұзушылықпен кеденнің жұмысын ұйымдастырылуының жалпы сипаттамасын, олардың құзыреттерін білуге мүмкіндік береді.
  • Күтетін нәтижелер:
   • Талданған нормативтік актілер негізінде, осы құқық саласының мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды, кеден органдарының реттеудегі рөлі мен орнын сипаттай алу.
   • Іс жүргізу құжаттарын құруды үйренеді: әкімшілік құқықбұзушылықтың хаттамасын; тексерістің хаттамасы және т.б. көлік құралдарын, жүктің тексерісін өткізу хаттамаларын толтыру ақпаратына ие болады.
   • студентерге кеден заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілік қағидалары, категориялары мен ережелері туралы терең білім алу;
   • студентерге кеден заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілік көздейтін заңдарын дұрыс түсінуге оқыту; олары нақты жағдайларға байланысты әкімшілік құқық нормаларын дұрыс талқылып және қолдану үшін дағдылыққа ие болу;
   • кеден органдарының әрекетіне қол сұғатын әкімшілік құқықбұзушылық және қылмыстын құрамын, қеден ережелерін бұзушылықтың құрамын талдауды үйрету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Орынбеков А.С.
 • ҚР Еңбек құқығы, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Мемлекет және құқық тоериясы, Конституциялық құқық, Әкімшілік құқық
  • Постреквизиттер: Кедендік сараптама
  • Мақсаты: студенттердің негізгі теориялық мәселелер жөнінде білім алу, еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласында Қазақстан Республикасының заңдылығын реттеу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Еңбек құқығының түсінігі, пәні және әдісі. Еңбек құқығының қағидалары. Еңбек құқығының қайнар көздері.Еңбек құқығындағы құқықтық қатынастар. Еңбек құқығының субьектілері. Еңбекпен қамтуды құқықтық реттеу және жұмысқа орналасу. Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт.Еңбек шарты.Еңбекақы. Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу.Еңбек уақыты және демалыс уақыты.Жұмыскерлердің жеке санатындағы еңбек құқық қатынастарын құқықтық реттеу. Еңбекті қорғау. Еңбек шарты тараптарының материалдық және тәртіптік жауапкершілігі.Еңбек даулары.Халықаралық еңбек құқығы.Әлеуметтік қамтамасыздандыру құқығы құқық саласы ретінде, оның басқа құқық салаларынанайырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы бойынша шараларды қаржыландыру. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері, есептеу, бекіту тәртібі. Шетелдердің әлеуметтік қамсыздандыру құқығы.Әлеуметтік қамсыздандырудың халақаралық – құқықтық реттеу.Еңбекке жарамсыз тұлғаларды зейнетақы қорларынан қамтамасыз ету. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. Жәрдемақы еңбекке қабілетсіз азаматтарды материалдық қамтамасыз етудің бір түрі ретінде. Еңбекке жарамсыз тұлғаларды орталықтан зейнетақымен қамтамасыз ету
  • Күтілетін нәтижелер: - құқықтық қатынастарда туындайтын нормаларды қолдану тәртібін оқу керек, құқықтың қайнар көздерімен жұмыс істеудің астарлы білімін меңгеру қажет;
   • еңбек құқығы пәнін оқу барысында игерген білімді тәжірибеде қолдану. Еңбек заңдылығын талқылау және оларды еңбек келіспеушіліктерін шешу барысында қолдану;
   • еңбек қатынастарын реттейтін нормативтік актілерге қатысты ақпараттық-іздену қызметін жүзеге асыру;
   • ҚР еңбек құқығын оқудың тек теориялық ғана емес, сонымен қатар дағдылық маңызы бар. Осыған байланысты оқытудың маңызды нысаны интерактивті оқу әдістеріне көңіл бөлу. Еңбек шартының, ұжымдық шартының жобаларын, жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару бойынша бұйрық жобаларын құрастыру;
   • азаматтарға еңбек және зейнетақы заңдылығы аясында білікті кеңестер беру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Копбулов Р.А.
 • Кедендік ресімдеу, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Тауарларға және көлік құралдарын кедендік бақылауды ұйымдастыру», «СЭҚ тарифтік емес ретту жүйесі».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Тауарларға және көлік құралдарын кедендік рәсімдеуді оқу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ҚР кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарының құқықмық нормалық реттеуі. ҚР жеке тұлғаларының кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарының коммерциялық еместігін кедендік бақылау.
  • Күтетін нәтижелер: ҚР кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарын кеден рәсімдеуді білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Жандильдин Т.Е.
 • Азық-түлік өнімдерінің тауартануы
  • Пререквизиттер: Экология және тұрақты даму, Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  • Постреквизиттер: Тауарлар мен қызмет сапасын сараптау
  • Мақсаты: Тамақ өнімдерін есептеу және пайдалану үшін қажетті теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру мәселелері.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Тауарлық ғылымның теориялық негіздері. Азық-түлік өнімдерінің сапасын бағалау әдістері. Астық өнімдері. Нан, печенье, баранка. Жаңа және өңделген көкөністер. Жемістер жаңа және өңделген. Дәмдерді (шай, кофе). Дәмдеуіштер, дәмдеуіштер. Қант өнімдері (крахмал, қант, бал және кондитерлік өнімдер, тағамдық майлар, сүт және сүт өнімдері, ет және ет өнімдері, балық және балық өнімдері, жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдері, алкоголь өнімдері, алкоголь және алкогольсіз сусындар.
  • Күтілетін нәтижелер: Тауарды жіктеуді және азық-түлік өнімдерінің, стандарттау сапасын анықтау өз әдістерін, сертификаттау тұтынушылық қасиеттерін білуге ​​және ұғынуға. Насихат кешені мен коммуникациялардың тиімділігін анықтайтын факторларды жүйелі талдау негізінде дәлелдер құру. Аудитория ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі байланыс түрлерінде тауар менеджменті саласында ақпарат беру. Өзіндік жұмыс дағдысын меңгеріп, кәсіби білімді үнемі жаңартып отыру қажеттігін түсіну керек.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Жар Ж.Ж.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы, Қылмыстық құқық, Қылмыстық іс жүргізу
  • Постреквизиттар: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Пәннің оқытылу мақсаты студенттерге қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен өмір сүруі, оның экономиканың дамуына кедергі қаншалықты кедергі келтіретіні және сыбайлас жемқорлықпен күресу негіздерін қарастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздерінің ұғымы және пайда болу тарихы. Сыбайлас жемқорлықтың қазіргі уақыттағы жай-күйі. Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлықты тудыртатын себептер мен жағдайлар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздерінің шараларының жүйесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау. Қаржылық бақылау шаралары. Мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет . Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның құзіреті. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының құзіреті
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. оқу барысында студенттер құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс.
  • Б. оқушылар заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс.
  • С. әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс.
  • Д. әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс.
  • Е. дербес түрде жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге және кәсіби білімдерін үнемі жаңартып тұру қажеттілігін ұғынуға негізделген кәсіпқой сана сезімді қалыптастыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Орынбеков А.С.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық және экономикалық аспектілері, 3 кредит
  • Пререквизиттер: Курсты толықтай меңгеру үшін тәлімгерлер қылмыстық құқықты, қылмыстық іс жүргізу құқығын, қылмыстық атқару құқығын, криминалистиканы оқу қажет.
  • Постреквизиттар: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Жемқорлықпен күрес жүргізудің заңнамалық негіздері, мемлекеттік институттары және олардың жүзеге асырылу нәтижелері қарастырылады. Заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізіледі, бұл саладағы шетелдік тәжірибе қарастырылады.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Жемқорлықпен күрес жүргізудің заңнамалық негіздері, мемлекеттік институттары және олардың жүзеге асырылу нәтижелері қарастырылады. Заңнаманың тиімділігіне талдау жүргізіледі, бұл саладағы шетелдік тәжірибе қарастырылады.
  • Күтілетін нәтижелер:
  • А. оқу барысында студенттер құқықтық талдау жүргізудің әдістемесі мен тәсілдерін, кеден органдары жүйесінде басқару мен қызметін ұйымдастыру негіздерін, кеден ісінің болашақ мамандары ретінде сыртқы экономикалық қызмет саласын ғылыми түрде тану негіздерін және кеден ісі негіздерінің басты өлшемдерін игеруге тиіс.
  • Б. оқушылар заңға сәйкес кеден-құқықтық тәжірибеде қолдануға, кеден органдары алдында тұрған мақсаттарды шешу барысында олардың маңызы мен атқаратын рөлін дұрыс түсінуге тиіс.
  • С. әлеуметтік, этикалық және ғылыми шарттарды ескере отырып ақпараттарды іздеуге, жинауға, талдау жүргізуге және жүйелеу жүргізуді білуге, жинаған ақпарат негізінде өз дәлелдемелерін ұсынуға және тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдай білуге тиіс.
  • Д. әртүрлі нысандарда ақпаратты ұсынуға, топпен бірлесіп жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға, өз көз қарастарын негіздеп дәлелдеуге және дербес түрде шешімдер қабылдауды үйренуге тиіс.
  • Е. дербес түрде жұмыс жасау қабілеттерін қалыптастыруға, өзін-өзі әрдайым жетілдіруге және кәсіби білімдерін үнемі жаңартып тұру қажеттілігін ұғынуға негізделген кәсіпқой сана сезімді қалыптастыру қажет.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Қосжанов А.С.
 • Ғаламдық логистикалық жүйелер, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Кеден құқығы
  • Постреквизиттар: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: «Ғаламдық логистикалық жүйелер» пәнін оқыту мақсаты студенттің халықаралық деңгейде тауар өндірісі, тарату мен айналымы аясында материалдық және ақпараттық арналарды ұйымдастыру, жоспарлау мен басқаруда қажетті білім жүйесін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғаламдық логистикалық жүйелер. Логистика фирма бәсекеге қабілеттілігін арттырушы фактор ретінде. Ғаламдық логистикадағы делдалдар. Трансұлтты компаниялар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Қаржы- өнеркәсіп топтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Еркін экономикалық аймақтар: ғаламдық логистика объектісі ретінде. Халықаралық сауданың замануи түрлері мен әдістері
  • Күтілетін нәтижелер: А. ғаламдық логистикалық жүйелердегі материалдық және ақпараттық арналардың қалыптасу ретін білу;
  • В. халықаралық бизнесте тауар қозғалысы арналарын анықтай білу;
  • С. тауар қозғалысын ұйымдастырушылардың (сатушы, сатып алушы мен көліктік жүйе) қаржы-несиелік қарым-қатынастарын анықтай білу;
  • Д. ғаламдық көлікті жүйенің рационалды әрекет етуін қамтамасыз етуге машықтану;
  • Е. әр түрлі анықсыздық пен тәуекелділік жағдайындаға мәселелерді шешуге үйрену.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Даулетова А.М.
 • Халықаралық сауда және әлемдік тауарлар нарығы, 2 кредит
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория
  • Постреквизиттар: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Студенттердің жүйеленген білімді меңгеруі және халықаралық экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді талдауға машықтануы. Халықаралық экономиканың даму заңдылықтарын пайымдау әдістерін меңгеру, халықаралық экономика қатынастарының ролін және мәнін түсіну, қорытынды жасай білу.
  • Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық сауда түсінігі, даму кезеңдері. Халықаралық экономикалық байланыстар - дүниежүзілік шаруашылық жүйесінде. Меркантелизм теориясы, түсінігі.Халықаралық сауданың классикалық теориялары. Давид Рикардоның салыстырмалы артықшылық теориясы. Майкл Портердің бәсекелестік артықшылықтар теориясы. Адам Смиттің абсолютті артықшылықтар теориясы. Сыртқы сауда операциясының түрлері.Халықаралық сауданың құрылымы. Халықаралық саудадағы сұраныс пен ұсыныс.
  • Күтілетін нәтижелер: Халықаралық экономиканың даму заңдылықтарын пайымдау әдістерін меңгеру, халықаралық экономика қатынастарының ролін және мәнін түсіну, қорытынды жасай білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Байгожина Г.М.
 • Тауарлар мен көліктік құралдарға кедендік бақылауды ұйымдасытыру
  • Пререквизиттер:«Кеден ісін ұйымдасытыру», «Кеден құқығы».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: экономикалық егемендікті және елдің экономикалық қауіпсіздігін қамсыздандыруы, кеден саясатының басты мақсаты болып табылады. Қазақстан Республикасының кеден шекарасында кедендік бақылау болып табылатын. Кедендік бақылаудың басты мақсаттар студенттердің арнаулы білімі, біліктілігі қажет.
  • Курстың қысқаша мазмұны:Кедендік бақылау арқылы Қазақстан Республикасының кеден шекарасын орын алмастыратын тауар және көліктік құралдарды кедендік бақылау. Ортақ жағдайлар. Ауыспалылықтың түптері және рұқсаттың тәртібінің арқылы тауардың және көліктік құралдарды кеден шекарасынан өткізу. Тауардың және көліктік құралдардының декларациялау тәртібі.
  • Күтетін нәтижелер: тауар және көліктік құралдарды кедендік бақылаудың теориялық және практикалық түрде білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Жандильдин Т.Е.  
 • Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды жасау технологиясы
  • Пререквизиттер: «Физика»
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: «Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды жасау технологиясы» пәнін оқып білу мынадай мақсаттарды көздейді: стандарттар мен нормативтік құжаттар туралы және оларды жасау принциптері туралы теориялық білім алу; стандарттаудың әдістемелік негіздерін игеру; шығармашылық ойлауды дамыту, жалпы және техникалық мәдениет деңгейін көтеру; стандарттар мен нормативтік құжаттар жасаудың практикалық дағдыларына төселу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Стандарттаудың әдістемелік негіздері. ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Нормативтік құжаттарды классификациялау және оларға қойылатын талаптар. Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау. Классификациялау, идентификацилау және каталогизациялау. Өнімді, қызмет көрсетуді және технологиялық процесстерді стандарттау. Конструкторлық, технологиялық және техника-экономикалық классификациялауды құру принциптері. Нормативтік құжаттамаларды жасау принциптері. Мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарды жасау технологиясы. Фирмалық стандарттарды жасау технологиясы. Техникалық регламенттерді әзірлеу технологиясы. Стандарттарды және тексті нормативтік құжаттарды құруға, баяндауға, дайындауға және олардың мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. Тексті өндірістік құжаттарды жасау технологиясы. Стандарттау жөніндегі ұлттық заңнама. Нормативтік-техникалық құжаттамаға нормалық бақылау.
  • Күтетін нәтижелер: - Пәнді оқу процессінде, студенттер негізгі ұғымдар мен стандарттар мен нормативтік құжаттар жасауға байланысты анықтамаларды меңгеру, стандарттар мен нормативтік құжаттарды құрастыру принциптерін және олардың мазмұнын игеру, нормативтік құжаттар түрлері мен категорияларын оқып білу, стандарттар мен нормативтік құжаттар жасау тәртібін игеру қажет.
   • Стандарттар мен нормативтік құжаттар жасау принциптерін, оларды қолдану ережелерін практикада пайдаланып, кәсіби міндеттерді шешудегі маңызын түсіну керек.
   • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды құрастыру, баяндау, дайындау және олардың мазмұнына қойылатын жалпы талаптар негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
   • Стандарттар мен нормативтік құжаттар жасау технологиясы туралы аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, ақпарат беру.
   • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды жасау және бекітуді, нормативтік-техникалық құжаттамаларға нормалық бақылауды өз бетімен жүргізуді білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Каримова Б.К.
 • Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден құқығы»
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Осы пәнді оқып білу мақсаты кедендік инфрақұрылымды, оның ішінде әртүрлі қойма шаруашылығын ұйымдастыру мен дамыту саласында, студенттердің арнайы білімі, іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республика-сының кеден органдары. Кеден органдарындағы қызмет әлеуметтік инфрақұрылымның элементі ретінде. ҚР-ның кедендік инфрақұрылымын ұйымдастыру және дамыту. Кедендік қызметті инфрақұрылымдық қамтамасыз етудің жаңа стратегиясы. Қазақстан Республикасының кедендік авто-маттандырылған ақпараттық жүйесі. Кеден саласындағы қойма ісі
  • Күтетін нәтижелер: A. болашақ мамандардың кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы пәнінің маңызын ашып көрсетуге мүмкіндік туғызатын зерделенетін пәннің методологиясы мен әдістемелерін меңгеру;
  • B. еліміздің кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы туралы білімдерді практикада қолдану және кәсіби мәселелерді шешуде олардың маңызы мен ролін түсіну;
  • C. еліміздің кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы туралы ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйеге келтіру және түсіндірмелер беру арқылы дәлелдеме құру;
  • D. пәннің оқу бағдарламасында қарастырылған ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде беру, топта бірлесіп жұмыс істеу, пікірлесу және өзінің позициялық ұстанымын сақтау, еліміздің экономикалық потенциалы саласында шешімдер қабылдау;
  • E. жеке жұмыс істеу дағдысының болуы, өзін әрман қарай жетілдіру қажеттігі, кәсіби білімдерін үнемі жаңғырту керектігін түсіне білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Жандильдин Т.Е.
 • Логистика жүйесіндегі тауар айналымы, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Физика»
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттерге материалдардың, жартылай дайын өнімдердің және дайын өнімдердің физикалық орын ауыстыруының мәнін және ерекшеліктерін түсінуге бағытталған білімдер беру, студенттердің логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы жайында білімдерін қалыптастыру, делдалдар қоймалары, көлік және өндірістік қорлар қоймаларының ықпалдастығын ұйымдастыру жайында дағдыларын қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Тауар қозғалысы логистикасының қазіргі заманғы трактовкасы. Тауар қозғалысы логистикасының ерекшеліктері және элементтері. Тауар қозғалысы логистикасының өндіріс ішіндегі және көліктік логистикамен өзара байланысы. Тауар қозғалысы аясындағы логистикалық функциялар дамуының объективті алғышарттары. Тауар қозғалысын логистикалық басқаруды экономикалық қамтамасыз ету. Тасымалдау қажеттіліктерін анықтауда үнемді көлікті таңдау. Тиімді тауар қозғалысын ынталандырудың экономикалық әдістері. Тауар қозғалысын мемлекеттік реттеудің экономикалық әдістері
  • Күтетін нәтижелер: А.тауар қозғалысы логистикасының заманауи түсініктемесін білу, тауар қозғалысы логистикасының тауарлардың, кәсіпорындардың бәсекеге қабылеттілігін көтерудегі маңызын түсіну.
  • В. тауар қозғалысы логистикасының түсінігін, қағидаларын, тұжырымдамаларын тәжірибелік ситуацияларды талдау кезінде қолдана білу, тауар қозғалысы үдерісін жақсарту мақсатында тиімді шешімдерді анықтай білу.
  • С. тауар қозғалысын ынталандырудың және оны мемлекеттік реттеудің әдістерін теориялық тұрғыдан біліп, іс жүзінде пайдалана алу.
  • Д. жабдықтаушыларды. көлік түрлерін, тарату жүйелерін таңдаудың дағдыларын игеру.
  • Е. тауарлар нарығы инфрақұрылымының даму үрдісін талдай білу және тауар қозғалысын басқару әдістерін игеру.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Смагулова К.С.
 • Кедендік ресімдеу, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Тауарларға және көлік құралдарын кедендік бақылауды ұйымдастыру», «СЭҚ тарифтік емес ретту жүйесі».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Тауарларға және көлік құралдарын кедендік рәсімдеуді оқу.
  • Курстың қысқаша мазмұны: ҚР кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарының құқықмық нормалық реттеуі. ҚР жеке тұлғаларының кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарының коммерциялық еместігін кедендік бақылау.
  • Күтетін нәтижелер: ҚР кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың және көлік құралдарын кеден рәсімдеуді білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Жандильдин Т.Е.
 • Метрология, стандартизация и сертификация, 3 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден ісін ұйымдастыру».
  • Постреквизиттер: өндірістік және дипломалды практика
  • Мақсаты: кәсіби қызметте жүзеге асыруға қажетті теориялық және практикалық білімді, біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, жалпы және техникалық мәдениеттілік деңгейін көтеру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Метрология – өлшемдер туралы ғылым. Метрологияның ұйымдастырушы, ғылыми және әдістемелік негіздері. Қазіргі метрологиялық талаптары. Өлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері. Метрология жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік. Өлшенетін шамалар. Халықаралық физикалық шамалар бірліктерінің жүйесі. Өлшемдер түрлері және әдістері. Өлшеу құралдарының түрлері. Элементар және кешенді өлшеу құралдары.
  • Күтетін нәтижелер: А. Метрологияның ұйымдастыру, ғылыми және әдістемелік негіздерін, өлшем бірлігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, метрология қызметін ұйымдастыру жұмыстарын білу қажет.
  • B.Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін және олардың метрологиялық сипаттамаларын іс жүзінде қолдана білу.С. Өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау негізінде аргументтер мен дәлелдеу құру.
  • D. Өлшеулер, әдістер және олардың бірлігін қамтамасыз ететін құралдар туралы, қажетті дәлдікке қол жеткізетін әдістер туралы әр түрлі формада ақпарат беру.
  • Е. Метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін білімдерін жетілдіруді, кәсіби білімдерін толықтыруды қажет ету.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.:Каримова Б.Н.
 • СЭҚ статистикасы, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория»
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: студенттерге ғылыми пән ретінде статистиканың мазмұны туралы, оның негізгі түсініктерімен, маңызды статистикалық талдамалық көрсеткіштерді есептеу әдістері мен әдістемелерін оқыту.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Статистика пәні, даму процестері және оның зерттеу әдістері. Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері. Статистикалық бақылау. Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру. Нақты және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс. Орташа шамалар мен өзгерменің көрсеткіштері. Ішінара бақылау. Өсіңкілік (динамикалық) қатарлар. Индекстер. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын статистикалық зерттеу. Статистикалық мәліметтерді талдау- зерттеудің соңғы сатысы. Әлеуметтік- экономикалық статистиканың ғылыми негіздері. Халық және еңбек статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Шығын және аралық тұтыну статистикасы. Тауар өндіру, қызмет көрсету нәтижесінің статистикасы
  • Күтетін нәтижелер:
   • Қазақстан Республикасындағы статистиканың ұйымдастырылуын;
   • мәліметтерді жинау және өңдеу әдістерін;
   • статистикалық өзара байланыстарды талдау әдістерін;
  • статистикалық бақылау жүргізуді, бақылау бағдарламасын жасауды және әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстарға статистикалық зерттеулер жүргізуде басқа да әдістер мен тәсілдерді қолдануды, қорытынды жасауды;
  • абсолюттік, қатысты және орташа шамаларды қолдану, есептеу жолдарын үйрену және мәліметтерді график арқылы бейнелеуді үйрену;
  • динамикалық қатарды талдауды және индекстік әдісті қолдануды үйрену;
  • қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстылығын зерттеуді үйрену және оған талдау жасау;
  • халықтың санын, құрылымын және еңбек ресурстарының көрсеткіштерін оқып білу;
  • экономикалық процестің негізгі нәтижесін динамикасын талдай білу;
  • өндірілген өнімді тұтыну мен қор жинауды және оған талдау жасауды үйрену;
  • ұлттық шоттар жүйесін құруды оқып- үйрену;
  • табыстардың бөліну процестерін зерттей білу және т.б.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Досмагамбетова Б.Б.
 • Сапа менеджменті жүйелері, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «СЭҚ тарифтік емес реттеу жүйесі».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Болашақ мамандарды кәсіпорындарда сапа менеджмент жүйелерін әзірлеу, құру және енгізу үшін, осы пәннің мағнасы мен мәнін толық игере алатындай білім беру; жоғарғы математика, информатика пәндері мен өнім сапасын басқарумен байланыстыру, пән аралық байланыстарды көрсету.
  • Пәнді оқыту барысында - өндірісті және өнім сапасымен басқару; қызмет бағдарламалау және хабармен қамтамасыз ету; менеджмент сапа жүйесін енгізу ретін түсіндіру міндеттері тұрады
  • Курстың қысқаша мазмұны: СМЖ- нің мақсаттары мен міндеттері. Менеджмент сапасының эволюциялық формасы. ТQМ- ның концепциясы және үлгілері. Сапа менеджмент жүйесінің ISO 9001:2000 бойынша негізгі жағдайы. СМЖ – енгізуде, өңдеуде сабақ жасау реті . Сапа облысында ұйым саясаты. Сапамен басшылық. Сапамен басшылық ету элементтерінің мазмұны. СМЖ құжаттамасы. Процестік және жүйелік қарастыру
  • Күтетін нәтижелер:
  • А: Сапа менеджменті жүйесі туралы оның негізгі элементтері туралы теориялар мен заңдардың біртұтастығын сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және ендіру тәртібі, жүйенің пішім үйлесімі, кәсіпорындарда қолданылып жүрген жүйені талдау туралы білу. Даму перспективалары және жүйені жақсарту туралы, сапа менеджмент жүйесін басқару туралы түсінігі болу керек.
  • В: Студенттердің кәсіби мәселелерді шешудің негізі болып табылатын кәсіпорынның әртүрлі салаларының сапа жүйелері эволюциясын, ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджменті жүйелерін құру принциптерін, сапа менеджмент жүйесін (СМЖ) әзірлеу және ендіру технологиясын талдап, ақпараттық қамтамасыз етілуін білу.
  • С: Студенттерді эксперименталдық немесе теориялық зерттеу әдістері арқылы алынған нәтижелердің дұрыстық дәрежесін анықтауға дағдыландыру.
  • Кәсіпорында сапа менеджментінің қолданып жүрген жүйесін бағалау мен талдауды, әзірлеу мен ендіруді; түзетуші және ескертуші әрекеттер жасауды, жаксартуды жасай немесе құрай білу.
  • D: Кәсіпорында қолданылатын стандарттар мен басқа нормативті құжаттардыжүйелі тексеруге жүзеге асыру; кәсіпорын бөлімшелерін стандарттау бойынша жұмыстардың орындалуын бақылау, СМЖ әзірлеу және ендіру облысындаозық отандық және шеелдік тәжірибені зерделеу мен жүйелендіру дағдыларын меңгеру. Осы барыста реферат, статья жазуды білу.
  • Е: Студенттерді СМЖ құру бойынша жұмыстарды орындау жүйелілігі және сәйкес құжаттаманы жасау мәселерінде құзіретті болу. Құрылымдық зерттеулерді жүргізу, нәтижелері алгоритміне салып өңдеу дағдысы мен іскерлігін жетілдіру, болашақ өндіріс немесе кәсіпорын бойынша сапа менеджменті жүйесінің құрылымын жасау әдістерін білу.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Каримова Б.Н.
 • Кедендік сараптама, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «СЭҚ тарифтік емес реттеу жүйесі».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: Кеден қызметінің болашақ мамандары арасында сараптамалық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті кәсіби білімдер, дағдылар кешенін қалыптастыру.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Сараптама: тұжырымдамасы, маңызы мен мағынасы. Кедендік сараптама объектілері мен объектілері. Тауарлар кедендік сараптама объектісі ретінде. Кедендік сараптаманың техникалық құралдары мен әдістері. Кедендік сараптаманың түрлері. Сарапшының құқықтық мәртебесі. Кедендік сараптама жүргізуге негіздеме және оны жүргізу барысында шешілетін мәселелердің ауқымы. Кедендік сараптама технологиясы. Кеден органдары мен кеден зертханаларының өзара іс-қимыл тәртібі. Орталық кедендік лабораторияның құқықтық мәртебесі.
  • Күтетін нәтижелер:
  • Студенттер: - болашақ мамандарға әкелінетін тауарлардың сапасын анықтау үшін емтихандарды жүргізу негіздерін және процедураларын білуге көмектесетін кедендік сараптама жүргізу әдістемесі мен әдістерін меңгеруі тиіс.
  • кедендік сараптама туралы теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға және кедендік ресімдеу, бақылау, кеден заңнамасын бұзуды анықтау бойынша кәсіби міндеттерді шешуде олардың мақсатын және рөлін түсіну.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Сыздыкова С.А.
 • Тауарлар мен қызмет сапасын сараптау, 2 кредит
  • Пререквизиттер: «Кеден құқығы».
  • Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, диплом алды тәжірибесі, дипломдық жұмыс жазу
  • Мақсаты: күнделікті қолданылатын азық – түлік өнімдерінің жалпы тұтынушылық көрсеткіштерін, тауар сапасын сараптаудың негізгі құрамдары мен жүргізу тәртібін, сапасын анықтау үшін сараптама жүргізудің жағдайларын оқытып үйрету.
  • Курстың қысқаша мазмұны: Тауарлардың сапа сараптамасының негізгі түсінігі және оның жіктелуі. Сарапшының біліктік сипаттамасы. Тауарлар сапасын бағалау әдістері.
  • Тауарлар сараптамасы және сертификаттау Экономикалық және коммерциялық сараптама. Технологиялық және экологиялық сараптама. Қызыметтер көрсету сараптамасы. Ұннан жасалған тауар сапасының сараптамасы. Жемістер мен көкеністер сапасының сараптамасы. Кондитер өнімдерінің сараптамасы. Сүт пен сүт өнімдерінің сараптамасы. Ет пен құс өнімдерінің сараптамасы. Азық – түлік есем тауарлардың сараптамасы. Азық – түлік тауарлардың теңестірілуі. Таурлардың бұрмалауы жөніндегі түсінік. СЭҚтауарларының тауар-кеден сараптамасы
  • Күтетін нәтижелер: А: Қазақстандағы сараптама жүргізудің негізгі теориялық негіздерін,тауарлар сапасын сараптауды жүргізу тәртібін,сараптамашыларға қойылатын талаптарды,тауарлар сапасын сараптаудың ретін туралы түсінігі болу керек.
  • В: күнделікті қолданылатын азық – түлік өнімдерінің жалпы тұтынушылық көрсеткіштерін, тауар сапасын сараптаудың негізгі құрамдары мен жүргізу тәртібін, сапасын анықтау үшін сараптама жүргізуде құзыретті болу керек.
  • С: Сараптау саласындағы терминологияны және нормативтік-техникалық құжаттаманы, сараптау саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттарды, сараптау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, сараптау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өнім сапасын және процестерді бақылау әдістерін қолдана білу керек.
  • D: ақпаратты аудиторияға байланысты әр түрлі әдістемелерде жеткізу
  • Е: заңды және нормативтік құжаттарды, әдістемелік материалдарды, өнім мен қызметтерді сараптау жүргізу ережелері мен сараптық сынау жүргізу ережелерін, сапа жүйелерін және өндірісті сертификаттауды жүргізу бойынша жұмыстарды қолдана білу керек.
  • Сабақ жүргізетін оқытушының Т.А.Ә.: Малдыбаева М.Н.
   1. Оқу тәжірибесі, курс: 1-2

   Оқу тәжірибесінің мақсаты жоғарғы оқу орны қызметінің бағыттарымен, оқу ордасы жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларымен, оқытатын мамандығымен, болашақ кәсіби қызметінің мақсаты мен міндеттерін таныстыру болып табылады.

   Күтілетін нәтижелер: логикалық дұрыс, дәлелденген және айқын ауызша және жазбаша түрде сөз құрастыру қабілетін қалыптастыру, қызметте және ұжымда әріптестермен бірлесіп жұмыс істей білу, келеңсіз жағдайлар туындағанда ұйымдастырушылық-басқару шешімдер таба білу және олар үшін жауапкершілік алу, өзін-өзі, өз кәсіпкерлігі мен шеберлігін, базалық жалпы кәсіби теориялық білімдер мен біліктіліктерді тәжірибеде қолдана білуді дамытуға ұмтылу, теорияда алған білімдерін тәжірибеде білікті қолдану білу.

   1. Өндірістік тәжірибе, курс: 2-4

   Өндірістік тәжірибе мақсаты білім алған мамандық бойынша кәсіби білімдер мен тәжірибе алу, біліктіліктер қалыптастыру болып табылады.

   Күтілетін нәтижелер: студенттің базалық және профильдік циклдар бойынша теориялық алған білімдерін оның маман ретінде міндеттерін орындау орындау барысында бекітуі, студенттердің бойында тәжірибелік біліктіліктер қалыптастыру болашақ мамандығы бойынша алдыңғы шептің тәжірибесі мен ұйымдастырушылық жұмыстарының нәтижелі жердерін қабылдау, студентті кәсіби маман ретінде шынайы өндірісітік жағдайдарға дайындау.

   1. Диплом алды тәжірибе, курс: бітіруші түлектер.

   Диплом алды тәжірибе мақсаты является бүкіс білім алу барысында жинақталаған теориялық білімдері мен кәсіби тәжірибелерін бекіту және кеңейту, диплом жұмысын орындауға қажет ақпараттар жинау және жүйелеу болып табылады.

   Күтілетін нәтижелер: студенттердің диплом жұмысын орындауға және мамандығы бойынша тәжірибеде кәсіби қызметтерін атқаруға жоғарғы дәрежедегі дайындығы, диплом жұмысын орындауға қажет ақпараттық құжаттарды таңдау, студенттің білім алу барысында кәсіби үлгілер мен жалпы кәсіптік пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекіту және тереңдету.

  Электронный университет
  3D тур КЭУ
  Антиплагиат
  Темпус
  Erasmus