• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

27.10.2011 09:27

Біліктілігі: Юриспруденция бакалавры.

Мамандануы: экономика аясындағы құқықтық реттеу.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 141 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 108 кредит.

Мамандық тұжырымдамасы: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару, Адвокатура, Криминалистика, Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы, Қазақстан Республикасының Қаржы құқығы, Қазақстан Республикасының Салық құқығы.

Біліктілігі: стандарттау, метрология және сертификаттау бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 131 кредит.

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 116 кредит.

Мамандық тұжырымдамасы: Метрология, өлшемдердің жалпы теориясы, Квалиметрия, Сапа менеджменті жүйесі. Физика.

Біліктілігі: Азық-түлік өнімдер технологиясының бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 133 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 114 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Азық-түлік өнімдердің жалпы технологиясы. Азық-түлік өнімдерінің реологиясы. Азық-түлік өнімдерінің тауартануы. Химия. Шикізат сапасының бақылауы мен бағалауы.

Біліктілігі: әлеуметтік жұмыс бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 143 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 107 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қызмет көрсету. Психологиялық әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері.

Біліктілігі: Кеден ісі бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 140 кредит,

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 138 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Кеден ісін ұйымдастыру. Кеден құқығы. Кедендік әкімшілеу. Кедендік бақылаудың техникалық құралдары.

Біліктілігі: Туризм бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 154 кредит.

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 104 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Қонақ үйі шаруашылығы. Туристік бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру. Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері. Туризмнің белсенді түрлері. Экскурсиятану.

Біліктілігі: Маркетинг бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 140 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 102 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Банктік маркетинг. Жарнама. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік коммуникациялар, Стратегиялық маркетинг, Практикалық маркетинг, Маркетингті басқару, Логистика. Халықаралық маркетинг.

Мамандығы: Экономика және бизнес бакалавры

Толық оқу түрі – 7 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 5 семестр, 94 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: қаржылық есеп, Басқарушылық есеп, аудит, Салық есебі, Қаржылық және басқарушылық талдау.

Біліктілігі: Экономика және бизнес бакалавры.

Толық оқу түрі – 7 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 5 семестр, 94 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: маманданулары: Банк ісі, Салықтар мен салық салу, Қаржылық менеджмент, сақтандыру.

Біліктілігі: Бағалау бакалавры

Толық оқу түрі – 7 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 5 семестр, 94 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Жылжымайтын мүлікті бағалау. Бизнесті бағалау. Жерді бағалау және жер кадастры, бағалаудың халықаралық стандарттары.

Біліктілігі: Ақпараттық жүйелер бойынша бакалавр

Толық оқу түрі – 7 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу  түрі – 5 семестр, 90 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: ЭАЖ жобалау, Дерекқор жүйелері, АЖ бағдарламалық құралдары, Компьютерлік жүйелер сәулеті, компьютерлік модельдеу (үлгілеу) негіздері.

Біліктілігі: Экономика бакалавры

Толық оқу түрі – 7 семестр, 142 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 5 семестр, 140 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Экономиканың мемлекеттік реттеуі, Менеджмент, Салалар экономикасы, Кәсіпкерлік, Өндірісті ұйымдастыру.

Біліктілігі: Менеджмент бакалавры

Толық оқу түрі – 7 семестр, 140 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 5 семестр, 140 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Иннновациялық менеджмент

Біліктілігі: Дүниежүзілік экономика бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 93 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Халықаралық бизнес, халықаралық экономикалық қатынастар, халықаралық экономика, дүниежүзілік экономика, дүниежүзілік валюталық – қаржы қатынастары.

Біліктілігі: Халықаралық қатынастар бакалавры

Толық оқу түрі – 8 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 93 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Дүниежүзілік ықпалдасу үдерістері, халықаралық ұйымдар, геополитика негіздері, елдің шетел тілі, елшілік протокол мен этикет.

Біліктілігі: Мемлекеттік және жергілікті басқару бакалавры.

Толық оқу түрі – 8 семестр, 128 кредит

Қысқартылған оқу түрі – 6 семестр, 93 кредит

Мамандық тұжырымдамасы: Экономиканы мемлекеттік реттеу, муниципалды менеджмент, әлеуметтік – экономикалық жоспарлау, мемлекет және бизнес, өңірлік экономика.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus