ҚҚЭУ-ДЕГІ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ БАСЫМДЫЛЫҚҚА ИЕ БАҒЫТТАРЫ

ҚҚЭУ-дегі ғылыми зерттеу жұмыстары университеттегі ғылыми-зерттеу саласының ғылым мен білімді тиімді түрде біріктіру арқылы тұрақты дамуына бағытталған, сол арқылы университеттің ғылыми-зерттеу потенциалының жоғарылауы, кафедралардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландырудың бірнеше көздерін құру, білім процесі мен ғылыми саланы біріктіру мақсаты негізделген.
ҚҚЭУ-дегі ҒЗЖ және СҒЗЖ ғылыми-зерттеулерінің басымдылық бағыттары болып төмендегілер қарастырылады:
- Әлемдік экономика мен Қазақстанның замануи дамудағы заңи шаралары, осы бағытта ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттлігі мен әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етудегі нұсқаулықтарды қайта өңдеу;
- Жаһандану талаптарына сай ақша-қаражат жүйесінің ерекшеліктері мен Қазақстан Республикасының ақша-қаражат жүйесінің элементтерінің әлемдік қаржы жүйесімен екі жақты әрекет етуінің тиімді улгісі;
- Қазақстанның әлемдік экономикалық кеңістікке енуіне байланысты тұрақты дамуының мәселері мен перспективалары, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану экономикасы;
- ҚР-ның индустриалды-инновациялық өндірісінің аймақтық интеграциялық шарттары бойынша әлемдік нарықтағы тауар мен қызмет көрсетудің бәсекеқабілеттлігі,
- Экономиканың жаңа сапасын құрудағы адам мүмкіндіктерінің дамуы, адам мүмкіндіктерінің (білім,шеберлік, денсулық т.с.с) негізгі құрауыштарының алға жылжуы жайында нұсқаулықтар және оның жалпыеңбектік қоғам талаптарына сай қолданылуы және таралуы.
- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қатынастардың құқықтық реттелуі.